Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Humanekologi’

Förr så gick svensken enligt vad de gamle sa, med handen knuten i fickan. Teg och led för det var ju så att vi itutades att vi levde i den bästa av världar. Det borgade bland annat vårt höga skattetryck för att vi kunde göra….

Det var då det. Då det skrevs långa artiklar om Olof Palme, Statsministern som inte ”hade en aning om” vad en liter mjölk kostade…..

Nu är det andra tider. De som lever i sin egen klappa på axeln värld tycks fortfarande leva i den Socialdemokratiska läsförståelsen från 90-talet att nätet inte hade någon framtid. Att vi alla idag har möjlighet att själva läsa andra länders tidningar som skriver om svenska förhållanden på nätet. Engelska, tyska, norska, franska och amerikanska media har uppmärksammat en hel del konstigheter som händer här i Sverige…… men det har tagit ett bra tag för de här i Sverige att få polletten att trilla ner så att sanningar ute i samhället börjat gå upp.

Det är flera år sedan jag och min dotter på besök i Bryssel boende på ett underbart hotell vid Parlamentet själva såg när kravallpolis och säkfolk snabbt var på plats när stora mängder fiskare ena gången och bönder andra dragit i stora skaror till EU-parlamentet för att protestera mot att deras näringsutövning misshandlades och begränsades.

Det är enligt min personliga mening på tiden att svenska bönder säger ifrån: Hela Sverige skall Leva. För att Hela Sverige skall Leva krävs att våra åkrar och ängar, livdjur samt jägare och fiskare får rätten till att göra som deras förfäder gjort: Kunna leva på sin lön för att DU OCH JAG som lever i storstadsområde skall kunna få tillgång till svensk mat oavsett om energitillgången i världen gör långväga transporter mindre lönsamma i framtiden eller om Sveriges elsystem pajar av ett eller annat skäl. För att inte tala om, om det skulle bli krig i Sverige. Hur skulle Storstockholmarna få sin mat och sitt varmvatten då?

Bönder i uppror på E4, GP 25 Mars 2016
Lång traktorkortege stoppar trafiken på E4, Expressen 25 Mars 2016
Bönder i landsomfattande protest, DN 25 Mars 2016
Bönder i landsomfattande protest, SvD 25 Mars 2016
Lantbrukare i protest på vägarna, Sveriges Radio 25 Mars 2016

Read Full Post »

Någonstans på vägen från det att Per Garthon satt med undertecknad, Lennart Persson (numera journalist som han då drömde om), Kenth Ottermark samt Agnetha P, vid mitt runda matsalsbord då stående i Krokslätt Mölndal, har det gått inte bara fel utan helt utför med förståelsen för sambandet mellan Människa, Natur och Samhälle. Per G, jag o Lennart hade besökt Almåsskolan i Kållered för att den gången augusti 1976 delta i en politisk information om vad dåvarande politiska riksdagspartier samt ungdomsförbunden stod för.

Alla utom Per hade under en längre tid arbetat för att från Folkpartiets Ungdomsförbund i Mölndals position introducera Humanekologi och få tillstånd ett hållbart alternativ för att Hela Sverige skall leva samt att skydda miljön. Främst var det rent vatten och ren luft som stod som viktiga pelare när det gällde Sveriges framtida utveckling. Humanekologin var ännu inte introducerad som ämne på universitet och högskolor. Det var då det.

Per lovade oss att arbeta för Humanekologi samt Miljöfrågor och om inte Folkpartiet under då kommande valperiod tog mer allvarligt på Miljöfrågor, så skulle han starta ett parti där Miljöfrågorna sattes i centrum med hänsyn taget till Människan-Naturen-Samhället.

Det vi från Mölndals FPU gick igenom med honom utifrån Humanekologisk utgångspunkt var:
Människors bostads och livsmiljö; Samhällets utveckling i hållbar riktning vilket bl.a. inkluderade krav på 3-stegs rening, slutna system vid användning av farliga kemikalier i industrin samt krav på filter m.m. för luftrening av utsläpp från industri etc; sanering av markområden där restavfall grävts ner vid industrier, stopp för dumpning av tunnor med restavfall i hav och vatten m.m.

Det var då det. Vad som hände några år senare vet vi. Vad som hänt under resans gång som gjort att de som blev/är Miljöpartister spårade ut kapitalt, det är frågan jag ställer mig.

Utdrag från Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

Humanekologi handlar om att inte slösa med resurser, utan att använda det man har på bästa sätt som är möjligt.
……..

Det vore enkelt om alla människor och samhällen hade det de behöver och genom vanlig byteshandel kunde byta sitt överskott med samhällen och regioner som låg nära till. Så är det inte. Det handlar inte om kapitalism eller fördela tillgångar lika. Behoven skiljer sig från individ till individ och från region till region. Den geologiska verkligheten och var på jordklotet en grupp människor bor gör också att allt som kan tyckas enkelt inte är så enkelt. Jag minns på 60-talet när Sverige skickade ner folk att borra djupbrunnar för att människor i torra regioner skulle få tillgång till vatten. Så långt så gott. Det är bara det att när man sänker grundvattnet i regioner där torka råder på ytan, så tar man av en sinande tillgång. Precis som när man använder olja till fel saker.
…….
Visst behövs teknisk utveckling och grundforskning av olika slag som kan leda till att underlätta för det stora flertalet. Men någonstans har det gått snett. De produkter som tillverkas för att tillfredställa prylbehov kan inte ens i en kretsloppshantering rent generellt tas tillvara för ‘nyanvändning’ utan stor energiåtgång.

.
För att förklara sambanden börjar jag med det enkla. Vi människor behöver leva i samklang med naturen. Inte emot. När samhället utvecklats och gått framåt tekniskt har mer och mer resurser som finns i naturen tagits i anspråk. Så länge vi är klara över att det finns gränser både för uttag och för återanvändning, är det inte något större problem. Det är när vi bortser från utsläpp i vatten och luft och från restprodukter som naturen själv inte kan bryta ner under ett fåtal år, det är då det gått för långt. Vi har hamnat utanför den gröna triangeln där det är viktigt att vi håller oss för att leva på ett hållbart sätt.

Teoretiskt går detta att förklara på ett annat sätt.
.

Vi låter Rom som ledde en stor del av den utveckling som kommit oss till del på grund av de erövringar av nya områden som indirekt ledde till ökade mänskliga kontakter mellan stora delar av den sk. Gamla Världen stå för Människan.

<Aten som hade de stora teoretikerna inom naturvetenskapliga området, utöver så mycket annat t.ex. kultur, får här stå för Naturen. De naturliga krafterna och förloppen har genom åren fått bättre och bättre förklaringsmodeller. Atens tänkare ‘gav’ oss verktyg att arbeta med när det gäller naturens byggstenar och förlopp.

Sparta får stå för handling. Det är förvisso så att spartanerna hade genomarbetade teorier bakom sina aktioner, krigståg etc. Men teorier som inte tar hänsyn till verkligheten, naturen, och människans påverkan, är inte hållbara i längden.

Det finns de som försöker lägga nytt och estetiskt tilltalande tak på hus där man rivit de bärande balkarna. Ungefär på samma sätt är det när man bortser från den verklighet man lever i och det naturliga förloppet som finns givet av naturlagarna för att i datamodeller få fram än den ena, än den andra tänkta önskade (välj vilket) framtida utvecklingen. Ändå kommer vi inte ifrån att jorden har begränsade tillgångar. Den verklighet vi lever i, oavsett hur den ser ut, skiljer sig från den hypotesgrundade teorikartan som ofta ritas upp. Det går inte att se det som om taket skulle vara en hållbar kapitalism. Inte heller att ‘fördela’ jordens tillgångar lika. Behoven skiljer. Ett är dock säkert köp, slit och släng samhället vi på 70-talets slut trodde var över ersattes av ett prylsamhälle där energiåtgången och resursåtgången ökar mer än vad de bärande balkarna tål att bära en längre tid.

Det är verkligheten ínte teoretiska kartan som gäller.
– – – – – Slut på utdraget från: Humanekologi, Norah4you 28 december 2010– – – – –

För ett år sedan var de idealister, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 12 juni 2015

Det är inte fel att vara idealist. Men även en idealist måste vara realist. Det ögonblick som Miljöpartiet gick på CO2-bluffen, glömde bort Archimedes princip, Fotosyntes, Vattnets kretslopp, Årstidsväxlingar p.g.a. Jordens vobbling m.m. för att i stället gå och tro att datamodeller skulle vara viktigare än den verklighet vi lever i utifrån Naturlagarnas förutsättningar, den dagen spårade Miljöpartiet helt ur spår.
Inte blev det bättre för Miljöpartiet med språkrör som blev ministrar utan att ens ha basala kunskaper i de frågor de talade om.

Romson är nog mer belastning än tillgång, K-G Bergströms krönika Expressen 12 juni 2015

”Vi saknar skarpa förslag för gröna omställningen”, DN Debatt 13 juni 2015

Problemet är att man stirrat sig blind på det ”gröna” i stället för att se vad som krävs för ett hållbart samhälle. Ett annat stort problem är att nästan alla som kallar sig gröna litar på fallacies som sprids av intresseorganisationer som WWF och Greenpeace samt på FN:s IPCC som ännu inte presenterat en enda studie där verkligt uppmätta värden i stället för korrigerade. . Vad värre är, är att FN glömt bort alternativt struntar i Vetenskapsteori och Empiri. Sedan kan man fråga sig utifrån detta: Hur i hela fridens namn kan svenska Postkodlotteriet bekosta att FN utbildar världens journalister för att dessa skall föra ut och få människor att stödja FN:s mål? Har de som köper Postkodlotter tillfrågats? och oaktat detta, sedan när är det ok att stödja desinformation? Har aldrig funnits något CO2-hot men väl ett allvarligt försök att med politisk påverkan skjuta på Vetenskapsteori och Empiri!

För mer basal information om verkligheten inte datamodellernas korrigerade verklighet se: Fakta som alla bör känna till samt Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Allt annat än att utgå från att Hela Sverige skall leva och hela Sverige skall få möjlighet att utveckla hållbart boende samt arbetstillfällen i de många små (samt stora) samhällen, städer och landsdelar som har så olika förutsättningar, allt annat än det, är att vara orealistisk, utopisk och flagrant nonchalant att man alltid måste utgå från den grund som finns för att kunna lägga ett tak på ett hus som rests på grunden med bärande balkar!

Read Full Post »

Skråtänkande tar död på Humanekologin, Emin Tengström professor i Humanekologi på GP debatt 1 juni 2013</A<

Skrån hör hemma på medeltiden. Inte i nutida forskning. Och Humanekologi handlar om sambandet Människan, Naturen och Samhället. Samhället är statt i utveckling tekniskt, befolkningsmässigt o.s.v. Det är alltid från existerande verklighet man utgår. Inte från uppdela denna verklighet i olika skråns uppfattningar om densamma!

Någonstans har det gått snett i hela debatten om Humanekologi sedan den gången då Agneta P, Lennart P, Kenth O och undertecknad var de drivande i att "plocka hem" Humanekologin till Sverige. Kenth Ottermark var den som fick Humanekologin via Centrum för Tvärvetenskap till den akademiska världen efter att undertecknad hållit de första konferenserna, i Trollhättan och Fredrikshamn i ämnet och Lennart Persson hjälpt till med att skriva och hålla kontakten främst med media samt Agneta P varit drivande mot politiker.

Dags att börja om från början. Detta är Humanekologi:

Förvisso är det så att om man bortser från de raketer vi människor skickar ut i universum, så är tillgången på kemiska grundämnen i princip konstant. Nåväl jag har bortsett från radioaktiva reaktioner som får effekter fysiker och kemister är bättre på att reda ut. Men i princip är tillgången konstant. Dock kan grundämnena finnas i bunden och fri form. Lättare eller svårare att tillgodogöras för människans verkliga behov. Vi måste dock skilja på verkliga behov och konstruerade behov. Visst behövs teknisk utveckling och grundforskning av olika slag som kan leda till att underlätta för det stora flertalet. Men någonstans har det gått snett. De produkter som tillverkas för att tillfredställa prylbehov kan inte ens i en kretsloppshantering rent generellt tas tillvara för ‘nyanvändning’ utan stor energiåtgång.
.
För att förklara sambanden börjar jag med det enkla. Vi människor behöver leva i samklang med naturen. Inte emot. När samhället utvecklats och gått framåt tekniskt har mer och mer resurser som finns i naturen tagits i anspråk. Så länge vi är klara över att det finns gränser både för uttag och för återanvändning, är det inte något större problem. Det är när vi bortser från utsläpp i vatten och luft och från restprodukter som naturen själv inte kan bryta ner under ett fåtal år, det är då det gått för långt. Vi har hamnat utanför den gröna triangeln där det är viktigt att vi håller oss för att leva på ett hållbart sätt.

Teoretiskt går detta att förklara på ett annat sätt.
.
Vi låter Rom som ledde en stor del av den utveckling som kommit oss till del på grund av de erövringar av nya områden som indirekt ledde till ökade mänskliga kontakter mellan stora delar av den sk. Gamla Världen stå för Människan.

Aten som hade de stora teoretikerna inom naturvetenskapliga området, utöver så mycket annat t.ex. kultur, får här stå för Naturen. De naturliga krafterna och förloppen har genom åren fått bättre och bättre förklaringsmodeller. Atens tänkare ‘gav’ oss verktyg att arbeta med när det gäller naturens byggstenar och förlopp.

Sparta får stå för handling. Det är förvisso så att spartanerna hade genomarbetade teorier bakom sina aktioner, krigståg etc. Men teorier som inte tar hänsyn till verkligheten, naturen, och människans påverkan, är inte hållbara i längden.

.
Det finns de som försöker lägga nytt och estetiskt tilltalande tak på hus där man rivit de bärande balkarna. Ungefär på samma sätt är det när man bortser från den verklighet man lever i och det naturliga förloppet som finns givet av naturlagarna för att i datamodeller få fram än den ena, än den andra tänkta önskade (välj vilket) framtida utvecklingen. Ändå kommer vi inte ifrån att jorden har begränsade tillgångar. Den verklighet vi lever i, oavsett hur den ser ut, skiljer sig från den hypotesgrundade teorikartan som ofta ritas upp. Det går inte att se det som om taket skulle vara en hållbar kapitalism. Inte heller att ‘fördela’ jordens tillgångar lika. Behoven skiljer. Ett är dock säkert köp, slit och släng samhället vi på 70-talets slut trodde var över ersattes av ett prylsamhälle där energiåtgången och resursåtgången ökar mer än vad de bärande balkarna tål att bära en längre tid.

Det är verkligheten ínte teoretiska kartan som gäller. Både när vi diskuterar det sk. klimathotet och resursanvändningen med eller utan recycling. Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

Vad som är viktigt att komma ihåg är att Humanekologi ALLTID utgår från befintligt tillstånd, i samhället, på mikro och makroplanet. Verkligheten och i den verkligheten ingår såväl befolkningsökningar som tekniska landvinningar, tillgång till rent vatten samt hushållande av de tillgångar man har på micronivå. Det är långt mycket mer än ‘miljö och hållbarhet’. Dessa är små små delar i en stor spindelväv och riskerar att hämma utveckling i stället för att stimulera utveckling inom verklighetens givna ramar. I dessa givna ramarna ingår att CO-2 hotet inte alls existerar se Baskunskap – basic knowledge, Facts not Fiction sida

Read Full Post »

som kommer från snurrena som jag misstänker har kastat krona och klave i stället för att göra vetenskapliga analyser utifrån traditionell trafikräkning……se gärna Har Västtrafik kastat krona eller klave, Norah4you 17 december 2012

Det är bra att dubbförbudet tas bort. Dubbförbudet som kostat multum för att få någon liten lokalt mindre uppmätbarsubstans men å andra sidan ökat samma utsläppssubstans i närområdet. Se nedan.

När det gäller att ta bort dubbförbudet, så redan detta att alla som missat och hamnat rakt fram i Odinsplatsen. det där dubbförbudet som nu skall lyftas på Odinsgatan är något som aldrig någonsin borde ha funnits. För hur i hela fridens namn har något av snurrena rättfärdigat att boende som betalat fått använda dubbdäck? Icke miljövänligt och värst av allt Göteborg har sedan Göran Johanssons avgång blivit totalt icke Humanekologiskt. Det är helheten och inte enskilda delar som inte är totalt genomanalyserade innan de beslutas för dyra onödiga pengar som är avgörande för om en miljö, macro eller microlevel är bra för helheten i triangeln Människan-Naturen-Samhället. Människan-Naturen-Samhället är vad hela Humanekologiska perspektivet som jag själv var med att ta hem till Sverige på 70-talet innan det via Centrum för Tvärvetenskap växte över i Humanekologi och Miljö på universiteten

Kanske har Trafikverket missat att göra kvalitétskontroll vad gäller skyltning av vart filer går. De har missat så mycket annat utöver att visa sin inkompetens i det de borde varit bra på. Alla dessa onödiga omvägar som dubbförbudet tvingat människor att ta för att de hamnat fel.Tillsammans med det extra slitaget från allehanda snurrerondeller som sliter mer på hjul oavsett dubbning, redan detta visade på inkapaciteten hos de som påstår sig vara miljövänliga men som helt friska ‘unga’ människor går och tror att alla kan, vill och får cykla så att de missat allt vad grundläggande kunskap om gatubyggnation är….
men ….

I natt försvann dubbtäcksförbudet, GP uppdaterad 18 december 2012

Göteborgs ledande rödgröna sörja samt Västtrafik och Trafikverket visar än en gång vilka amatörer de är på de områden de har rätt att besluta om! Amatörernas glada aftnar har kostat oss Göteborgare skjortan 😛

Read Full Post »

för de har helt och hållet missat tre viktiga bitar:

A – Havsyta är ingen fast fixerad räkningsbar ytnivå. Havsvatten varierar under dygn, mellan årstider och beroende på jordens lutning samt vobbling Fakta om jorden, Norah4facts 20 november 2012
– men mest beroende på Månens dragningskraft samt Landhöjning/Landsänkning och Erosion.

Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.
I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind. Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.

B – Månens dragningskraft läs Fakta om månen, Norah4facts sida
och
C – Landhöjning/landsänkning Fakta Landhöjning, Norah4facts sida samt erosion. Erosion finns det flera olika slags erosion som påverkar utöver vind, vågor och temperatur. Lite mer kött på benen om Erosion och dess påverkan på mätmetoder kan man få genom att läsa:
International Society of Soil Science. Subcommission for Soil Conservation and Environment, Soil and Water Conservation Society (Ankeny, Iowa); Soil erosion research methods / R. Lal, editor.
vill man bara ha lite allmänkunskap finns den i min blogg Norah4facts på Fakta Erosion, Norah4facts sida

Det är rena snurren i de sk. forskarnas rapporter. Något vet de om lite, men inte mycket om helheten bakom jordens naturkrafter och dess effekter på hav och land.

Havsnivåer stiger mycket snabbare, GP 28 november 2012
Havsnivåerna stiger snabbare än väntat, Expressen 28 november 2012 Vilket är ren och skär lögn. Utöver alla korrigerade värden på mätnivåer, millimeter, som inte är relevanta så har de sk. forskarna denna gången lyckats med att använda sig av tre olika medelvärden, varav det ena är kapade topp- och bottennoteringar….. Som Huffs How to lie with Statistics visade för alla som läst statistik eller matematisk statistik innan 1990 och många därefter – förändrar man förutsättningarna eller presentationen så får man ett resultat som ser ut att vara något annat än vad faktiska värden ger vid handen.

Havsnivåer steg snabbare än prognos, SvD 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, DN 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, Aftonbladet 28 november 2012
Också det är en lögn. Havsytan var i början på förra seklet utifrån beräkningar av faktiska naturliga förändringar inklusive allt de sk. forskarna tar upp beräknad att stiga mellan 7 och 9 meter före år 2000. Så sent som på 70-talet när jag själv var en av de som fick motbevisa några av de äldre snurrena, så hävdade en del som fortfarande kallar sig experter att havet fram till år 1995 från 1979 skulle stigit 5 meter…. som minst….. 😛 Hur de kan kalla sig vetenskapsmän, för en del av dem är trots allt vetenskapsmän inom mycket begränsade områden, det förstår inte jag. Men det är en annan fråga.

Nytt toppmöte för att hejda klimathot, DN 28 november 2012 NEJ det finns inget klimathot – däremot ett stort miljöhot som gör det svårare att få rent vatten och ren luft där människor bor. Detta trots de sk. nya metoderna (gamla och prövade visade sig inte hålla måttet när de testades i full skala) som i dagarna några andra snillen presenterat för vattenrening.

Ekonomiskt lönsamt att bry sig om klimatet, DN.se 28 november 2012 tja ha för politiker som vill ha in mera skatter och sk. forskare vars forskningsanslag tryter…..

Det sk. klimathotet är ett politiskt hot mot verklig vetenskap inom Fysik, Geologi, Oceanografi och Kemi. Det allvarligaste är ändå att de lyckas lura så många. Se även Fakta motsäger växthusfantasierna, Norah4you 20 november 2012

Tillägg 12.09 29 november 2012. Till alla snurren som inte ens klarar av att gå ut och kolla Göteborgs kanaler för att upptäcka att de hus som byggdes i slutet av 1600-talet – början av 1700-talet hade avlopp som fortfarande vid ‘normalvattenstånd’ mynnar ut ovanför vattenytan, till dem sällar sig också Centrala stan blir svårbebodd, Pär Holmgren i intervju på GP 28 november 2012 I och för sig är jag inte förvånad. Han spårade tidigt ur och lyckades inte förstå att det var skillnad på mätningar som förr gjorts på Bråvalla för flygets räkning och på andra nivåer än de som senare kom att göras i Norrköping. Känner och har känt folk, verkliga specialister i Östergötland som tidigt försökte förklara det för honom. Men för döva öron och troende är det inte lönt att förklara…..

Read Full Post »

Något mer dravelartat än det som återigen presenteras från CO2-folket har sällan skådats:

Växthusgaser nådde rekordnivå 2011, GP 20 november 2012

Dagens värsta påstående står WMO för:
Koldioxidhalten nådde i fjol 390,9 miljondelar, 40 procent över den förindustriella nivån, rapporterar FN:s meteorologiska organisation, WMO.
Växthusgaserna nådde rekordnivå, SvD 20 november 2012
Det där med decimaler är tydligen något en del använder för att bluffa. 390.9 miljondelar = 0,03909 det var ingalunda 40% lägre under förindustriell tid. Värdet har pendlat mellan 0,0391 och 0,039089 de beroende på var och hur noggranna mätningar som gjorts och vilka mätningsmetoder som använts under århundradena! Vilket alla som kan sin matematik inte bara när multiplikation utan också division med två decimaltalinblandade är på tapeten ger en skillnad på 0,00025 %. Matematik som förr i tiden vanliga sjundeklassare klarade klarar numera inte alla av världens forskare och professorer. Bedrövligt.

För lite mer fakta vänligen läs: Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012 samt Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Växthusgaser slog nytt rekord, DN 20 november 2012

Den som verkligen trampar i klaveret så det står härliga till är självfallet en professor. Vem annars?
För numera har till och med professorer missat att läsa in det Fysik, Kemi, Oceanografi, Geologi och Biologi som de behöver kunna för att förstå hur jordens klimat förändras helt naturligt och att vi människor inte ens står för 1% av hela den förändring som sker:
Professor: Så kan vi rädda planeten, Aftonbladet debatt 20 november 2012 Börjar forskningsanslagen tryta? Eller varför visa upp sådan okunskap som trots fina ord och fina titlar kommer fram i debattartikeln?

Skrämmande läsning som tyvärr visar på att forskare nuför tiden sällan läst alla de områden eller jobbat med dem som behöver läsas in och förstås för att ens ge sig in i debatten. (Började själv tidigt och har läst det mesta som getts ut på de vanligaste språken + norska, danska och nederländska… utöver att jag var med på vatten- och temperaturprovtagningar från 1950-talets slut redan som ung)

Tillägg 07.30 21 november 2012 Det finns sk. forskare som kanske är i behov av mer forskningsanslag, vad vet jag. De försöker skrämma t.ex. Göteborg och Stockholms kommunala politiker samt i förlängningen Regering och Riksdag med att högre värme, som vi i och för sig har haft tidigare t.ex. när vinrankor växte vilt i Södermanland en gång i tiden, skulle höja havsytenivån så att städer här i Sverige dränkes. Snurren som glömt bort landhöjningen…. Städer i Skåne kan pga landsänkning (!) få problem, men inte ens de kan få besvär när is på land eller i vatten smälter. HAR ALLA GLÖMT BORT ARCHIMEDES PRINCIP?
Nåväl jag har lagt ut fakta om landhöjning på Fakta landhöjning, Norah4facts 21 november 2012 Kanske hjälper det någon att komma ihåg vad de läste och lärde in de första 4 lektionerna på hösten i 7:e klass ämne Geografi?

Read Full Post »

Eftersom det fortfarande finns så många som inte förstår det orimliga i det de sk. forskarna som säger sig tro på CO2-hotet försöker inbilla politiker och allmänhet har jag nu lagt till en blogg där fakta, inte datamodellerade korrigerade estimerade icke uppmätta värden presenteras.

Har idag gjort fyra inlägg:
Fakta om solen, Norah4facts, 20 november 2012

Fakta om jorden, Nora4facts 20 november 2012

Fakta CO2 värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012

Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Publicerar först svenska versionerna på ett antal fakta presenterade i artikelform. Allt eftersom kommer de engelska versionerna att läggas till.

Read Full Post »

men, när det gäller de utsläpp som görs i luft och vatten är situationen t.o.m. värre än WWF för fram. Dock finns det fortfarande skäl att ställa frågan hur WWF räknar. Speciellt när det gäller hur mycket större vår jord skulle behöva vara 2030.

Exponentialfunktion är förvisso en del av Matte C som lärs ut, eller skall ha berörts utan ordentlig genomgång (numera) redan i Grundskolan, som är en metod att förutse framtida utveckling av en funktionsgraf. (Konstigt nog finns det inte någon bra kunskapsutlärande länk på svenska. För länkar på engelska och tyska se:
Graph of a function, wikipedia samt Funktiongraph, Wikipedia räcker för de flesta för att förstå lite mer av den matematiska implikationen av beräkningar som när det gäller Exponentialfunktion finns att läsa kortfattat om på Exponentialfunktioner och potensfunktioner, Matteboken.se under lektioner Matte 1

Men det blir alltid samma sneda utfall av hur en framtida kurva kommer att se ut när någon använder sig av för kort serie in till nutid eller förutsätter att en förändring t.ex. de senaste 40-50 åren kommer att fortsätta när man räknar på de bitar som WWF för fram i fallet att vi redan 2030 skulle behöva en jord som var 50% större än nu, som när man på 70-talet räknade med att jordens befolkning skulle vara närmare 20 miljarder i stället för cirka 10 miljarder som nu.

Till det kommer att människor i många länder, så också i Sverige, börjat återvinning av en hel del olika metaller och mineraler. Det är ändå där och inte i födosituationen som krisen står för dörren. Flera av de rara metaller och mineraler som används i alla nya smartphones, läsplattor och IT-sammanhang är så rara att de endast finns i ”brytbart” skick i Kina, till viss del i Norden främst Sverige samt i form av noduler på havsbotten. Vad nodul är går för den som inte vet det att börja läsa om på Wikipedias engelska sida om manganmoduler Manganese nodule, Wikipedia Det är bland annat mangan men främst ännu rarare noduler som man från flera staters håll strider om rättigheter i Arktis för. I Arktis finns de största mängderna av lättast åtkomliga noduler på havsbotten. Inte är det oljefyndigheter man strider om där…..

Där står vi redan inom en 10 års period i riskzonen för att vissa mineraler och metaller som ‘behövs’ för att vårt ‘välstånd’ skall kunna fortsätta och ‘hela världens befolkning’ skall kunna komma upp till samma välståndsnivå. Så som vi i den industrialiserade världen som med stormsteg övergått i en IT-värld överhoppande postindustriella samhället definierar ‘välstånd’.

Det är en av de bakomliggande orsakerna till att jag personligen ser allvarligt på att det är Oroligt i Europa, Norah4you 14 maj 2012

Vad gäller livsmedelssituationen i framtiden borde den inte vara ens hälften så illa, men illa nog, om vi inte använde resurserna så fel. Krill som man från Fiskeriverkets sida i slutet av 1970-talet, innan man visste bättre och insåg att krill utgör ett antal rödlistade valars och andra havsdjur i Arktisområdets huvudföda, trodde skulle vara lämpligt och räcka till att föda den då förutspådda befolkningsökningen som antogs vara mellan 20 – 30 miljarder när vi är framme i nutid 2010-talet. Krill som idag sk. miljövänner använder i form av Omega 3 produker m.m. Miljövänligt och Humanekologiskt? Icke sa Nicke ens om man tar i beräkningen den sk. skräpfisk som fiskas utefter Västafrikas nordväst kust skulle gått att använda till människoföda och t.o.m. varit lämpligt för det om det inte varit så att den sk. skräpfisken utgjort huvudföda för ett större antal andra havsdjur…… Havsdjur som äts upp av fisk och större havsdjur som i förlängningen förr gick till och användes som människoföda. En del av dessa havsdjur är bland de som om inte utrotats, riktigt så illa som WWF försöker påstå är det inte men illa nog, så väl decimerats och i sig förändrat biotoperna i Oceanerna.

Men, det som är det allvarliga är inte något klimathot – läs gärna Professor emeritus Gösta Walin: Så skapade Sverige klimatbluffen redan på 70-talet, Newsmillartikel 8 december 2009 (Det mesta av Gösta Walin professor emeritus i Oceanografi skrev,kan jag som var med i debatterna på den tiden utan vidare stryka under.) Fiskeriverket som jag nämnt ovan var jag förresten inne och renskrev en stor del av den rapport när det begav sig. Vill någon läsa den så finns den på 23 av Sveriges bibliotek från norr till söder. Swedmar (medarbetare) Fiskeriverket Sverige, Fisheries development series 1978-1994, Göteborg 1978. Alternativ titel finns. ISSN 0280-5375.

1994 var förresten det år då de snillen som Prof emeritus Gösta Walin referar till hade för sig att havsvattennivån i Göteborg skulle vara 5 meter högre än vad den var OCH ÄR…….

Det allvarliga är en helt annan bit som WWF tar upp. Utsläppen. Som redovisats ovan är det inte klimathot som utsläppen är bidragande till ens om vi ser på en 300 års basis och verkligt uppmätta värden, inte korrigerade utifrån någon datamodellskapares drömmar. Det verkliga hotet mot mänskligheten och hela faunan på vår planet är att vi fått och får allt sämre förutsättningar för RENT VATTEN och REN LUFT. Detta påtalades för övrigt också i slutet av 1970-talet att vi skulle nå den nu aktuella bedrövliga situationen före 2020….. Se utgåvor från Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborgs symposier och sammankomster fram till mitten av 1980-talet.

Det handlar inte enbart om Källor för dioxiner och andra långlivade organiska föroreningar i den marina miljön, Havet.nu utan om betydligt allvarligare saker som nya kemikalier som i allt högre grad hamnar i havet; tungmetaller som tas upp av mindre organismer och anrikas på vägen upp i näringskedjan så att en hel del fisk även om den inte är utfiskad redan har alarmerande värden i sig. Kort sagt: Vi håller på att förgifta haven så att den föda vi under mänsklighetens alla tidigare generationer kunnat få från haven.

Men det är inte bara haven vi förgiftar. Vi silar mygg och släpper ut elefanter i vår luft och vid rening av vatten från avloppsvatten, dagvatten, industrivatten (ofta kallat processvatten i såväl slutna system – återanvändning, som i system där vattnet går till rening). Från reningsverk runt vår jord finns det de som är lika snurriga som man är här i Västsverige där man använder rötat slam som innehåller tungmetaller, dioxiner, restprodukter från medicin m.m. på jordar där djur skall beta och/eller där säd och föda skall odlas. I vår luft har vi idag i nästan varje storstad utsläppsrester som redan idag utgör stor fara för människan och alla djur. Det är illa nog. Vad värre är, är att utsläppsrester de senaste 20 åren i ökad omfattning hittats i djur i Arktis och Antarktis; i djur uppe på Himalayas höjder. I Arktis är det isbjörnen (som idag vid skrivande tillfälle har 558 kvadratkilometer per isbjörn The latest value : 12,295,938 km2 (May 14, 2012) Arctic Sea Ice extent, IARC-JAXA Information System
Passa förresten på att titta på kurvorna…. med undantag av 3 dagar i februari har vi aldrig någonsin under året haft något av de lägsta utbredningarna av istäcket i Arktis……

Isbjörnar har redan fått problem som konstaterats bero på anrikning av utsläpp som skett i luft och vatten.

Så WWF, vissa saker brinner det i knutarna betydligt mer än vad Ni räknat fram. Andra är långt ifrån så allvarliga. Det gäller att koncentrera sig på de stora hoten så att vi får REN LUFT och RENT VATTEN.

WWF: Vi lever över våra resurser, GP 15 maj 2012
WWF: Vi lever över våra resurser, SvD 15 maj 2012
WWF: Vi lever över våra resurser, DN 15 maj 2012
WWF: Vi lever över våra resurser, Aftonbladet 15 maj 2012

Read Full Post »

har mycket gemensamt. När ekonomin är i balans, så är förutsättningarna för framtiden störst precis som när människan samspelar med naturen för att uppnå det bästa samhället som är möjligt.

Anders Borg skriver i dagens GP: ”Vi har också gradvis betalat av på statsskulden, både genom ett högt sparande och genom amorteringar tack vare de intäkter vi fick från försäljningar av statligt ägda bolag som verkar på konkurrensutsatta marknader. Det är klokt att inte använda engångsintäkter för att finansiera permanenta utgiftsökningar eller skattesänkningar. ”
Vi kan inte leva över våra tillgångar, GP debatt 3 januari 2011

Det är så sant som det är sagt. Den bonde som på medeltiden eller så sent som under 1900-talets början tvingades ta det sista utsädet samt blanda bark i mjölet för att mätta sin familj, den bonden hade inget att så ut när våren kom och fick heller inga skördar det året.

Humanekologi? se Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

Read Full Post »

tar förhoppningsvis hänsyn till att människan måste leva i samklang med den natur som vår begränsade men för människan ofantligt stora jord vi lever på erbjuder för möjligheter. En gång för länge sedan, inte så länge sedan men ändå länge sedan, under 1950-60 talet trodde många, även experter på luft- och vattenfrågor, att om man bara renade utsläppsluft med elfilter och renade vatten i vattenanläggningar, minst 2 stegs rening där första steget alltid var slamavskillning och andra steget var beroende på hur stort utsläppet var och från vilken verksamhet, enstaka hushåll, samhälle eller kemisk industri för att ta några exempel, och om man bara byggde tillräckligt höga skorstenar och drog ut utsläppsvattnet som inte skulle bli dricksvatten tillräckligt långt ut i vattendrag, så skulle om inte alla så de flesta miljöproblem lösas.

Sedan kom gröna vågen och förståelsen för att trots vi lever på en stor planet, vår jord, så samverkar allt i naturen både det som fanns där från början och de utsläpp vi gör på ett sådant sätt att konsekvenserna inte bara för energibehovet i form av att oljepeaken kom allt närmare men också för att mjukgörare, flamskyddsmedel, perborater, fosfater, flagneller, kemiska restprodukter från processindustri och läkemedelsindustri o.s.v. skulle utgöra ett hot, inte för människan högt upp i näringskedjan, men kanske för fiskar, isbjörnar och andra havsdjur. Verkligheten slog till med freonhotet, tungmetallanrikning och svåra luftproblem i många storstäder där man för behovet av bostäder byggt bort de livsviktiga parkerna som med sina microbiotopiska system både band vatten i marken och syresatte luften.

Naturen varierar både geologiskt, biologiskt och erodiskt. Den ger skilda förutsättningar på olika platser av vår jord. En sak är dock säker. Vi har i princip de grundämnen vi har i den mängd vi har. De föremål, prylar m.m., de livsmedel vi använder i halv- eller helfabrikat alla tar de av den gemensamma mängd som jorden har. Allt går inte att recycla. Mycket kommer ut i naturen eller blir liggande bindande de grundämnen som så väl skulle behövts på andra ställen i respektive grundämnes kretsloppskedja. För hållbar framtid krävs att det som finns lokalt också utnyttjas lokalt inte transporteras långa sträckor i onödan. Det som till sist blir den springande punkten är inte om det går att konstruera en hållbar kapitalism som Al Gore (Gor-han än?) föreslår i debattartikeln Hållbar kapitalism är vår nya utmaning, GP 27 december 2010

Det handlar inte om kapitalism, inte heller om att fördela jordens tillgångar lika, utan om att spara energianvändning, utnyttja de möjligheter som finns utan att använda kemikalier, utan att övergöda, utan att åter skapa prylsamhällets köp-slit och släng.
Se Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

I en debattartikel i dagens GP skriver professor Alf Hornborg, professor i Humanekologi:
Om nu tekniken skall lösa alla våra problem, varför blir det ständigt svårare att leva i det moderna samhället? Vem kan längre förstå sina elräkningar? Varför går aldrig tågen som planerat? Varför blir det allt svårare (och dyrare) att uträtta bankärenden? Varför är det bara maskiner man får tala med per telefon?” Vårt prylraseri är en ohållbar kulturell illusion, GP 28 december 2010

Många av de sk. klimathotexperterna kommer säkerligen att gå i taket när jag faktiskt stöder att Japan skjuter upp utsläppsrättshandel. Ingen utsläppsrättshandel i Japan, DN 28 december 2010 Ingen utstläppsrättshandel i Japan, GP 28 december 2010

Men utsläppsrättshandeln är ett röveri, för att tala klarspråk, där pengarna inte alls hamnar i de fickor de borde. CO2 är inget hot annat i datamodellernas värld. Och som vi sa när jag en gång, 1971, blev systemprogrammerare: Skit in skit ut. Om man inte arbetar med verkligt uppmätta värden, utan med konstruerade (interpolerade eller expolerade) eller med ‘korrigerade’ mätvärden från ett alldeles för ringa antal mätstationer där verkliga värden korrigerats utifrån uppmätt CO2-halt på en aktiv(!) vulkan i Stilla Havet…… vulkaner spyr ut varierande mängder CO2 under hela sin livstid och även miljarder år efteråt. Halterna varierar högst väsentligt beroende på trycket som har många faktorer inklusive den ofta förbisedda tektoniska platteffekten, som grund för hur grundämnen i magman och bergarterna runt vulkanen har…. Tja vill man låta pengar gå till administration, skatter som stoppas i andra hål och mycket annat onyttigt i stället för att lösa de verkliga problemen: Ren luft och rent vatten, mat och tak över huvudet för alla, ja det ser förvisso snyggt ut i teoretiska resonemang där man använder sig av cirkelbevis för att få in pengar till något man inte lämnar pengarna till.

För att ta ett konkret exempel: 23 december hade varje isbjörn approximativt 572,5 kvadratkilometer is var…. Fortsatt isbjörnsbluff, Norah4you 23 december 2010
Nu är det förvisso så att detta att vi i Europa och östra Nordamerika fått den Sibirisk/Arktiska kylan gjort att istäcket inte växer lika snabbt som under senare mätår. MEN hör och häpna, i senast utkomna numret av Illustrerad Vetenskap (nr 1/2011) så har astronomerna kommit på (hm. vi fick lära oss samma när jag läste om klimatet i ämnet geografi på lärarhögskolan i Linköping) att det är Solen som styr Europas väder och jordens klimat….. de år som i år och senaste åren har solfläckarna minskat och solens plasma som är i evig rörelse har som tidigare tillfällen under alla kända köld/istids perioder fått ökade strömmar som redan 2008 nästan helt nådde till solens poler. Sid 20 i tidskriften.

Skall man behöva påminna dem (de sk. forskarna) om var enda liten detalj? Först hade de glömt bort landhöjningar och skillnad mellan kust och inlandsklimat (illa nog) sedan hade de glömt bort geologiska grunddata och jordens rörelse, lutning m.m. runt solen, sedan var det dags att påminna dem om att skillnaden i instrålning är viktig att ta med i beräkningen eftersom den sk. jordens temperatur är en fiktiv siffra som utöver fåtal mätstationer även på land, och ännu färre till havs (70% av jordens yta) som mäts av sateliter är en mätning på reflexion och utstrålning, inte verkligt värde en meter över eller vid jordytan…….

Vi måste försöka få fram ett hållbart samhälle där överskott i producerade enheter lokalt kan och bör användas till handel men där vi tar hänsyn till energiåtgång per producerad enhet hellre än vinst/förlust vid storproduktion och långa transportvägar. Vi måste börja hemma. I vår egen vardag. Det handlar inte om att välja bort bilar eller lastbilstransporter. I ett avlångt land som Sverige behöver vi båda för att kunna upprätthålla en acceptabel kommunikation. Men vi måste tänka på vad vi köper och vad vi gör. Inte bara göra något för att vi kan, inte bara köpa för att det finns och att grannen förmodligen kommer att ha. Vi måste börja nära.

Read Full Post »

Older Posts »