Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kollektivtrafik’ Category

Det är en hel del som inte är som det borde i Sverige numera. Började gå åt pipan med skolan och försvaret direkt efter 1968….. samtidigt som somliga (läs Socialdemokrater) ser sig själva som statsbärande parti, så ser många av oss andra att Svensken går inte längre på vad som helst och ändå försöker traineen till Statsminister med sin ovanligt eniga KU-prickning mot statsråd ut att tro att allt går att göra som på den tiden då svenska folket lurades gång på gång…

Svenska folket lurades gång på gång? Ja så var det. För verkligheten är den att under många decennier med Socialdemokratisk regering, så blev svenska folket lurade gång på gång. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall; Socialdemokraterna sänkte svenska Försvaret för att inte tala om att Socialdemokraterna än idag försöker dölja att Hjalmar Branting var med och stödde upprättandet av det Rasbiologiska institutet i Uppsala och att Socialdemokraterna tiger om att:

1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering. Socialdemokraternas mörka historia En så mörk historia att det krävdes en Alliansregering för att svenska politiker ens skulle be alla de drabbade om ursäkt. Ersättning utlovades men verkar av artiklar att döma varit njuggt och sitter fortfarande långt inne för vissa.

Riksdagsmännen som en gång i tiden, under Socialdemokratisk regering, begärde att få ut lika mycket som svenska lärare, de har numera mer än dubbelt upp. Att de får frikort på SJ (kanske också på inrikesflyget) må vara dem väl unt. Men behöver det spilla så långt ner att ett antal politiker får årskort på kollektivtrafiken samtidigt som man glömmer bort förarna av densamma? Självfallet bör de som ser till att vi andra kan åka ha lika stor rättighet som politiker – till skillnad från politikernas velande i Rödgröna Göteborgsröran och andra liknande röror, så kan ju alla se att utan förarna står vi oss slätt. Självfallet förutsätter jag att Skattemyndigheten går lika hårt åt alla som får löneförmåner. Men nog tycker jag personligen att Bussförare och Spårvagnsförare, som ofta börjar långt innan ”alla andra” eller slutar mitt i natten borde få årskort åtminstone inom sitt lokalområde. Det är dem väl unt!

Ledig busschaufför anklagades för tjuvåkning, GP 30 maj 2015
Vittne berättar om hur bussförare blev nedbrottad, GP 2 juni 2015
Bussbråket: Demonstration planeras, GP 2 juni 2015
Biljettkontrollanter stängs av efter kritik, GT 2 juni 2015
Kontrollanterna stoppas:”Jobbar inte för tillfället”, Aftonbladet 2 juni 2015 Fattas bara annat – drägg vill vi inte ha oavsett på vilken offentligt betald position som helst.

Read Full Post »

Under gårdagen kunde vi på GP:s hemsida läsa om bussföraren som blev misshandlad av ungar under 15 år.

Småpojkar attackerad busschaufför, GP 18 maj 2015
Buss vandaliserad – föraren misshandlad
Barn angrep bussförare, DN 18 maj 2015
Barn sparkade busschaufför, SvD 18 maj 2015

Inte trodde jag då att min egen dotter, spårvagnsförare var nästa att råka illa ut. Detta är vad hon skrev här runt midnatt:

Helt sjukt vart vår värld är påväg. Blivit misshandlad av en äldre man för att jag påpekade till honom att det är inte ok att slå på dörrarna för att de går igen…. Han smällde förardörren på mig två gånger. Först när jag öppnade den och försöker prata med honom. Andra gången efter han ryckt tag i den då jag försöker stänga dörren. Sitter nu på akuten för att kolla min arm….

Hon sitter fortfarande på akuten, röntgad och väntar på läkare drygt 4 timmar efter ankomst till lasarettet.

som om inte det varit nog med ouppfostrade unga så uppträdde äldre resenärer som borde vetat bättre så illa att de ”gav sig på” trafikledning som alltid skall kallas till platsen när något har hänt.

Skälet: För att en resenär ansåg att hon skulle hem till varje pris och att jag skulle jobba som förskollärare resenärer klagade på att min dotter helt i enlighet med gällande reglemente avvisat mannen från spårvagnen när han misshandlat henne och att vagnen sedan inte rullade så att de kom hem. Hur i hela fridens namn tänkte passagerarna? Tänk om det varit någon av dem som blivit misshandlad, hade de då önskat att spårvagnen skulle rulla vidare utan att filmrullen skulle tas ut som bevis att de blivit misshandlade och utan att de själva fått hjälp?

Read Full Post »

Nu får Ni på Trafikverket ge er! Till att börja med är det dags att Ni läser Regeringsformen samt det förordnande som Trafikverket har OCH självfallet allt som gäller Myndighetsutövares egna ansvar för av hur Riksdagen totalt anslagna ej öronmärkta anslag används! Det är minst sagt okunnigt och dessutom märkligt att en svensk Myndighet försöker stödja en i Riksdagsomröstning förlorande sidas budget genom att hävda att:

Trafikverket tvingas stoppa flera spårbyten, växelbyten, upprustning av kontaktledning och trädsäkring nästa år. Underhållsanslaget blir 1,2 miljarder mindre än beräknat.

– Vår planering utgick från regeringens budgetförslag, säger Pär Gustafsson, kommunikationschef på Trafikverket Underhåll. När riksdagen röstade igenom allianspartiernas förslag innebar det att vi får 1,2 miljarder kronor mindre för järnvägsunderhåll 2015Trafikverket nödstoppa spårarbeten, GP 21/22 december 2014

För det första, INGEN Myndighet som har haft någon som helst långsiktig ekonomisk plan och som tar ansvar för sitt i förordnande givna uppdrag, skulle ändra sin 3- eller 5-års ekonomiska plan utifrån en ifrågasatt Budget som dessutom föll precis som den sett ut att göra från det att den tillträdande regeringen Löfvén inte tog med Vänsterpartiet i båten. Ingen Myndighet agerar så kortsiktigt om den vill verka något så när opolitiskt fristående!

För det andra, Trafikverket äger rätten att inom sin totala budget omfördela anslag från ett konto till ett där pengar behövs akut, omfördela långsiktigt alternativt omfördela tidsplan! Att hävda att något parti, kombinationer av partier som inte har en majoritet av Riksdagen bakom sig, är att visa att de som hävdar detta aldrig lärt sig något om ekonomisk långsiktighet, lagstiftning för att som sagt inte nämna vad som står i Regeringsformen. En svensk Myndighet får inte diskriminera – detta innebär i klartext att en svensk Myndighet inte får ta politisk ställning!!!!! Än mindre får de blanda sig i en valdebatt!!!!

Penningbrist stoppar järnvägsarbeten, SvD 22 december 2014

Penningbrist stoppar järnvägsarbeten, Aftonbladet 22 januari 2014 Ärligt talat Trafikverket skall vara tacksamma att jag valde bort att gå vidare i politiken redan i övergången till 80-taöet. Jag hade inte tvekat en sekund att gå igenom den offentliga delen av Er bokföring (har gjort det nu ändå) och entlediga vissa personer för bristande kontroll alternativ finns…

Det finns för övrigt en hel del att säga om HUR Trafikverket hanterar sin budget, avsaknad av konsekvensanalys värd vattnet samt avsaknad av helhetsperspektiv för att inte säga rakt ut – det är socialdemokrater inom Ert fack och Er Myndighet som till skillnad från Vänsterpartister är de som försvårar Arbetskyddsärenden inom Er Myndighet.

Nej jag är inte Vänsterpartist. Men rätt skall vara rätt.
OCH Sverige är inte socialistiskt eller Kommunistiskt

För övrigt håller jag med en M-märkt ledande kommunalpolitiker i en relativt stor stad att det är inte så mycket utöver Vänsterpartiets krav på stopp för Vinst i välfärd som skiljer V från Alliansen som man kan tro om man tittar närmare på V:s senaste valmanifest.

Read Full Post »

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser över skolor kommer Göteborg på plats 194 av 289 och i Lärarförbundets listning på plats 245 av 290. Skolinspektionen har flera gånger påpekat att eleverna i Göteborgs skolor inte når upp till kunskapskraven och att undervisningskvaliteten är bristfällig. Gymnasiebehörigheten är lägre än rikssnittet och sjunker dessutom snabbt. Det går sämre för elever med utländsk bakgrund än i övriga landet, och medan andelen behöriga lärare nu ökar i Sverige så står utvecklingen i princip stilla i Göteborg. Vi har kunnat läsa i media att förskolegrupperna har blivit större och att det har blivit färre anställda per barn. Trots att Alliansregeringen satsar betydande resurser på skolan skickar Göteborgs Stad tillbaka oanvända statsbidrag.Det går åt fel håll i Göteborg, Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på GP Debatt 3 juli 2014

Inte bara åt fel håll….. rödgröna Göteborgsröran har dessutom haft mage att påstå att ekonomin inte räckt till trots att kommunen fått pengar för skola, vård o.s.v. som varit riktade till respektive område…..Uttalande under valperioden av Rödgröna rörans ledare i Göteborg, Socialdemokraten Hulthén: Hulthén: 15 barn för dyrt, Göteborgs Posten 27 oktober 2012 när det gäller krav på maxantal barn som Socialdemokraterna centralt förde fram med början för flera år sedan.

annat exempel på rödgröna Göteborgsrörans ”bravader”:

Socialdemokraterna i Göteborg har gjort ett försök att beräkna storleken på stadens merutgifter till medborgare som blivit långvarigt beroende av försörjningsstöd. För tiden efter förra valet (2010-2013) handlar det om 1,335 miljarder.

– Det hänger ihop, det som regeringen antingen lägger ut, utan att skicka med pengar, eller på annat sätt förändrar förutsättningarna och gör så att vi i kommunen får betala, förklarar Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Den mindre av notorna avser utgifter som drabbat Göteborg som en följd av ökad långtidsarbetslöshet och ökad utslagning från arbetsmarknaden. Summa 100 miljoner.Noterna som Hulthén tycker Borg ska betala, GT 13 maj 2014

Rödgröna rörans ledande Socialdemokrat Hulthén har gjort bort sig för femtielfte gången idag….. Hulthéns attack mot Reinfeldt: ”Märkligt”, GT 3 juli 2014 Madam Hulthén säger att Reinfeldt inte är en Statsminister….. Kasta inte sten i glashus Madam! Madam Hulthén som aldrig någonsin förstått det stor del i Göteborg och annorstädes tidigt insåg inte var mogen Göran Johansson (S) skor skall verkligen inte klaga på den som fyllt ut statsministerskorna från tidigare företrädare.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har rätt. Det GÅR åt fel håll i Göteborg. Har gjort så länge.

Read Full Post »

Håller med GP:s Ulf Nyström:
Med storsatsningen på nya järnvägar vrider allianspartierna ett viktigt vapen ur händerna på de rödgröna partierna som varit eniga om massiva satsningar på nya och bättre järnvägar i Sverige.Analys: Alliansen tillintetgör de rödgrönas vapen, GP 2 juli 2014

Alliansen visar vägen med framtidsvision som finansieras helt ut och ger mer jobb som ger mer skatteintäkter.
Miljöpartiet går och tror att någon annan alltid kan betala för deras egna extravaganser….

Frågan är om de rödgröna har glömt bort att läsa om Spara och Slösa, eller har tidningen vi fick i skolan försvunnit helt i skattehöjar drömmar/utopi-samhälle i och med övergång till NÅGON annan skall betala-samhället?

Jämför MP: 200 miljoner till ekojordbruk, Aftonbladet 2 juli 2014
med
Alliansens löfte: En halv biljon till tåg och bostäder, Aftonbladet 2 juli 2014
Gissa vilket av vallöftena som får framtidstro att spira och skapar nya jobb?

Ofinansierade vallöften:

Miljöpartiet
Lärarförbundet: Lärarna räcker inte till MP:s löfte, SvD 2 juli 2014
MP vill rädda havsbotten i Östersjön, DN 2 juli 2014 Det är något som Sveriges regeringar arbetat internationellt med samt låtit Länsstyrelser och Östersjöforskare ta fram riktlinjer för mångmiljardsatsningar sedan 1970-talet. MP får berätta vilka som inte vill rädda havsbotten enligt MP:s uppfattning. Vad än MP påstår går det att motbevisa med Kalla Fakta från verkligheten!

Vill MP sänka svensk restaurangnäring

Socialdemokraterna
Växer behöriga lärare på trän, S?, Norah4you 23 april 2014

Rödgröna röran sparar på förskolebarn

Framtidsvision med finansiering

FINANSIERADE FRAMTIDSVALLÖFTEN
Alliansen presenterar Sverigebygget

Alliansen lovar 100 000 nya bostäder, GP 2 juli 2014
Alliansens nya löfte: 100 000 nya bostäder, Expressen 2 juli 2014
Alliansen har vaknat, GP ledarsidan

Read Full Post »

I dagsläget verkar det som om Fackföreningsrörelsen,LO, SEKO och HRF glömt bort att Sverige inte är kommunistiskt och inte socialistiskt. Sverige har ingen livslång arbetsgaranti samt är skyldiga att följa EU-s Konkurrensdirektiv och direktivet om fri rörlighet för EU-medborgare.

Senaste aktiva åtgärden som talar för att Fackföreningsrörelsen lever kvar i gamla tider då LO var lika med Svenska Staten på Erlanders tid kom idag: Sekos pågående tågkonflikt med Veolia och arbetsgivarorganisationen Almega trappas nu upp ytterligare. Allt då HRF på torsdagsförmiddagen varslat om sympatiåtgårder gällande LSG Skychef i Sverige. Det omfattar Arlanda, Centralstationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö samt LSG Skychef Malmös anläggning i Fosie.

Varslet berör samtliga anställda, men omfattar bara de arbetsuppgifter som rör catering till SJ:s tåg, uppger HRF.HRF lägger sympativarsel för SEKO, SvD 12 juni 2014

Någon måtta får det allt vara – en sak att ett fackförbund har rätt strejka om det anser att egen medlem är felbehandlad, men aldrig någonsin kan det vara rätt att sympatistrejka på ett sätt som drabbar tredje man OCH icke berört företag! SJ är inte samma som Veolia och om det är så att Fackföreningsrörelsen tänkte lite, så torde de inse att de biter sig själva i svansen med sådan åtgärd!

I sann protektionistisk anda, i strid med vad svenska staten i Riksdag beslutat försöker LO stoppa arbetskraftsinvandring och krävs tolkningsföreträde vilka som skall få komma samt vilka löner dessa skall få. Som om svenska arbetstagare i utlandet hörts gå ner i lön om de arbetar för svenskt företag i t.ex Baltikum……

Samtidigt så kräver fackförbund tolkningsföreträde, något som Regeringsformen inte ger facken….., när företag tar över offentlig verksamhet skulle innebära att villkor för mellan fackförbund och ny arbetsgivare avtalade överflyttning av anställda både skulle ha kakan – samma löner och samma arbetstidsvillkor; och dessutom ge bättre villkor att bli ”fast” anställd – garanterad heltid efter ett års timanställning…… Hur står det till?

Sådana krav som närmast påminner om kommunistiska och socialistiska staters livstidsgaranti om anställning hör inte hemma inom EU och kan i Sverige om tågstrejken utvidgas/fortsätter bli spiken i kistan på två sätt för Socialdemokraterna:

1. I Sverige gäller svenska Grundlagar.
Förvisso har arbetsmarknaden rätt att förhandla om löner samt arbetsvillkor. Men facken har inte och kan inte utifrån våra svenska Grundlagar hävda eller kräva tolkningsföreträde av Grundlag och lagar som Riksdagen stiftat! Läs Regeringsformens 1 kap 2§. Att kräva det är att kräva icke demokratiska informella tolkningsbeslut som knappast socialdemokratiska väljare in spe utanför kärnkadern vill se. Stor del av svenska folket störs lika mycket av vänsternissar vänster om Vänsterpartiet som av högerfötter till höger om Sverigedemokraterna. (OBS lär Er vad som är rasistiskt – inte som ”folk” tror och tycker.

För att kalla något ”Hets mot folkgrupp” så krävs det att det som kallas hets innebär rasism, vad detta ord innebär framgår av FN:s rasdiskrimineringskonvention: Rasideologi som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas. Det kravet uppfyller nynazister och nazister men inte Sverigedemokraterna som partiOkunniga vänster- och ”liberala” debattörer

2. Sverige har inte livstidsgaranti på arbete
Om jag ägde ett företag som i sin produktion behövde ha del xyz för att vi skulle kunna tillverka det företaget tänkt, så hade jag/företaget full rätt att gå ut och fråga andra på marknaden vilket pris de var beredda att offerera mitt företag om jag köpte si och så många på avrop eller under andra villkor. Om jag därefter utan att bryta kontrakt med tidigare tillverkare valde annan tillverkare när min order på xyz hos nuvarande tillverkare var avropad och betald, så inte är den nye leverantören av xyz skyldig att erbjuda tidigare leverantörens anställda jobb hos sig.

Det är där komplikationen ligger när det gäller offentlig upphandling, som jag ser det. För om den offentliga upphandlingen handlat om att köpa in x mängd av kött eller att utföra del 2 i ett byggprojekt där första delen utförts av företag y, och den som vunnit upphandlingen varit ett utländskt företag, inte ger EU-direktivet rätten till förre leverantören/utförarens anställda att kräva att få anställas för att producera vara eller för att utföra byggnationen. Sverige är inte en kommunistisk eller socialistisk stat.Tågstrejk komplicerad fråga

Stor del av LO:s och Sekos medlemmar står utanför Socialdemokratiska partiets politiska åskådning. Det är en sak. Men även jag som är moderat tycker det är fel av LO och Seko att glömma bort de väljare som finns bland anställda och resenärer oavsett partiuppfattning som anser tåg vara ett framtidens res-alternativ i kollektivtrafiken!

Nytt möte i sydsvenska tågkonflikten, GP 11 juni 2014
Pendeltågen tas ut i strejk, SvD 10 juni 2014
Tågstrejken utökas – 375.000 kan drabbas, SvT 10 juni 2014
Tågstrejk då får cafépersonalen gå, DN 10 juni 2014

Svenska fackförbund har gjort mycket gott genom åren. De har också blundat för en hel del fall där de borde ställt upp för sina medlemmar utan att snegla på politiska arenans elefanter. Men en sak verkar fackförbundet SEKO och stora LO ha glömt bort totalt:

Read Full Post »

utlokaliserat till Moldavien, när har de rätt att ifrågasätta en handikappad persons rätt att fortsatt åka sjukresa? Damen i Moldavien tyckte att min dotter som går med krycka men bara kan gå kortare sträckor och som fortfarande regelbundet behöver sjukgymnast, läkarbesök m.m. skulle åka buss och spårvagn. Om olyckan se 2 accidents and a newborn baby, Norah4you january 2014 Att tjänst som kräver goda kunskaper om svenska lagar samt lokala förhållanden utlokaliserats utanför EU, är frågan om det följer svenska datalagar för känsliga sekretessbelagda uppgifter får inte utan godkännande av datainspektionen föras över EU-gräns eller krävas att lämnas. SKAMVRÅN RÖDGRÖNA SÖRJAN OCH ERA ”tjänstemän”

Nu får det vara nog med tykna kommentarer från de som mycket tvivelaktigt fått i uppgift av Göteborgs Kommun som äger Sjukresekontoret via Göteborgs Spårvägar men som stor del av dygnet utlokaliserat beställningscentralen till Moldavien i stället för att GS egen personal här i Göteborg som till skillnad från Moldavierna känner till svårigheter för handikappade att resa kollektivt.
Se till att få hem beställningscentralen hit till Sverige. LÄS lite mer om EU-s konkurrensdirektiv – inget där ger GS, Göteborgs Kommun eller Västra Götalandsregionen rätt att tillämpa upphandling där sekretessbelagda uppgifter skickas utanför EU-gräns!

Read Full Post »

Det bidde en tumme. Bara tre av Socialdemokraternas tio vallöften får grönt ljus i GP:s granskning. Hälften av löftena som gavs till göteborgarna inför valet 2010 har inte uppfyllts alls.

Det skulle bli färre barn per anställd i förskolan.
Hittills har det blivit fler.

Minst 10 000 nya bostäder skulle byggas fram till 2015.
Det blev färre.
GP granskar: Så klarade S sina vallöften, GP 6 maj 2014

Kommunala självbestämmanderätten glömmer Rödgröna rörans tanter i Göteborg och försöker skylla eget tillkortakommande på Alliansregeringen…..
Ta ansvar för egna beslut och handlingar kännetecknar INTE Rödgröna röran.

Read Full Post »

Andra inser att snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm, ett exempel, är gårdagens och dagens inte morgondagens transportsätt. Det viktiga är dock att rusta upp samtliga befintliga järnvägsspår, växlar samt ställverk för att öka säkerheten. På korta lokala eller regionala avstånd kommer tåg även i framtiden att vara en samhällsekonomisk vinst. Men, på längre sträckor är 10-30 minuters intjänad tid från station till station inte en lösning. Det är sällan vid ankomststation som passagerare och gods slutar sin dagsresa… om inte passagerarna är politiker vill säga 🙂

Inställda tåg efter urspårning, GP 30 april 2014
Stopp i tågtrafiken på västra stambanan, Expressen 30 april 2014
Förseningar på Västra Stambanan, Aftonbladet 30 april 2014

Read Full Post »

Börjar förstå att matematik är svårt ”kära” Socialdemokrater. Förvisso var det ni Socialdemokrater som från 1968 sänkt svenska Försvaret, sänkt skolan och så vidare. Att det skall vara så svårt att räkna på verklighetens siffror är skrämmande.
Var Socialdemokraterna tänkt ta pengarna är dessutom en ännu obesvarad fråga. Det enda som ökat i omfattning är administration av offentliga sektorn samt antalet (och kostnaden för) politiker inom stat, kommun samt landsting…..

Försvaret

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

S: 400 miljoner mer till försvaret, SvD 29 april 2014
Vi vill satsa 400 miljoner extra på försvaret redan i år, Stefan Löfven, partiledare (S) samt Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson (S) på DN debatt 29 april 2014
S-förslag: 400 miljoner till svenska försvaret, Expressen 29 april 2014
S: 400 miljoner mer till försvaret, GP 29 april 2014

Svenska skolan


Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Fler i jobb och 775 miljoner till minskade lågstadieklasser. Det meddelade Socialdemokraterna när de presenterade sin skuggbudget.Miljoner till mindre klasser, GP.se/gptv 28 april 2014
S vill återuppliva kunskapslyftet, Expressen 23 april 2014
Mindre klasser i S-skuggbudget, dn.se/webb-tv 28 april 2014
Mindre klasser i S-skuggbudget, DN 28 april 2014

I Försvarets budget gjordes stora hål som 400 miljoner extra i år inte räcker till att lappa och laga.
När det gäller satsningen på skolan och kunskapslyft, så är frågan än mera akut: Under vilket äpple eller päronträd har Socialdemokraterna hittat för satsningen nödvändiga ämnes- och stadiebehöriga lärare?
S skuggbudget, Mindre klasser – redan i höst, Aftonbladet 28 april 2014

För det kan väl inte vara så illa ställt att det är de icke behöriga dryga 30.000 som fått kalla sig lärare utan att ha läst ämnet och/eller inte gått på Lärarhögskola, de som inte kunde söka behörighet och som redan sänkt Sveriges elevers kunskapsnivå, som Socialdemokraterna tänkt anställa?

Read Full Post »

Older Posts »