Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

Skrivit det förr och skriver det igen: I politik handlar det inte alltid om att ha rätt, utan om att handla rätt.

EU-kommissionen och EU-parlamentet har alltför ofta under senare år sett bort när de som drabbats av ett uppenbart brott mot Mänskliga Rättigheter dessa brott varit orsakade av verkliga högerfötter. Ofta högerfötter som trots sina nutida positioner om man skrapar på ytan av deras egen eller deras gruppers historia verkligen varit högerfötter i ordets verkliga bemärkelse. Skuggorna av samarbete som en del Europeiska politikers partiers historia och ibland även enskilda politikers egen bakgrund, skuggor med mörk dold agenda som går tillbaka till verkliga neonazistiska och fascistiska grupperingar i t.ex. Ukraina, Ungern och tyvärr till viss del även i Baltikum. Allt är inte så enkelt som många av de som idag i sann Orwellsk 1984-anda försöker skriva om Mellankrigstidens och Andra Världskrigets historia….

Det finns mycket att tillägga ur historisk synvinkel. Men som sagt i politik handlar det inte alltid om att ha rätt utan att handla rätt.

Två av Europas ”stora” lyckades med det senare även om det säkerligen utifrån var och en av deras länders bakgrundshistoria har varit mycket svårt att å ena sidan göra sitt bästa att göra upp med sina egna länders svarta historia, samtidigt som de har gått en balansgång för att handla så gott de ansett sig kunna utifrån den inre politiska situationen som råder i dagsläget i länderna. Allt är inte som media, påtrycknings-/intressegrupper och demonstranter av ena eller andra färgen försöker måla verklighetsbilden. Varje färg har ett stort antal nyanser som ibland ligger mycket nära helt annan färg. På paletten likaväl som i politiska verkligheten.

De två jag tänker på är Tyska Förbundskanslern Angela Merkel samt Ryske Presidenten Vladimir Putin. De viktiga symboliska handlingarna är, utan inbördes värdering/placering:

* Angela Merkel: protest mot den ryska Ukraina-politiken uteblev den tyska förbundskanslern Angela Merkel från segerfesten i Moskva på 70-årsdagen av det andra världskrigets slut.

Samtidigt var det den sovjetiska Röda armén som befriade Berlin 1945. Dessförinnan hade den tyska krigsmakten åren innan åsamkat sovjetrepublikerna enorma lidanden.

Merkel valde därför att komma till Moskva en dag efter segerfesten för att tillsammans med den ryske presidenten lägga en krans på den okände soldatens grav i Moskva.Merkel möter Putin i Moskva, DN 10 maj 2015

Trots de stora politiska problemen som råder i dagens Tyskland. Ofta talas det tyst om dem här i Sverige. Så valde Angela Merkel att göra den för Världsfreden mycket viktiga handlingen – att markera att Tyskland av idag erkänner Nazitysklands förskräckliga handlingar som drabbade dåvarande Sovjetunionen mer än något annat land. (Att Sovjetunionen till råga på allt hade Stalin som under många år fortsatte att fördärva för sina egna och andra är viktigt att minnas, men inte här inte nu och inte blanda äpplen och päron till en intetsägande gröt!)

* Vladimir Putin; Rysslands president Vladimir Putin tackade Rysslands allierade under andra världskriget för att de hjälpte till att krossa Nazityskland.Putin tackade de Allierade, osterbottenstidning.fi 9 maj 2015 Symboliskt viktig handling för det var tillsammans inte Västmakterna eller Sovjetunionen var för sig besegrade Nazityskland. Se även Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen

Att sedan svenska media, inklusive Expressen, lyckats misslyckas att se de viktiga handlingarna pga sin egen subjektiva värdering av ”mitt barn och andras ungar” precis som EU-kommissionen och EU-parlamentet gjort senaste åren, det må så vara. Det lär inte råda någon brist på ryssar som tar genuint illa upp över att inga västledare kommit denna dag till Moskva. Detta är en oerhört viktig dag i den ryska kalendern.

I en mätning svarade 44 procent av ryssarna att den egna födelsedagen var årets viktigaste. Hela 42 procent sa däremot den 9 maj, segerdagen.

Men visst var det ändå rätt av Obama, Hollande & Co att bojkotta. Konflikten i Ukraina och den ryska inblandningen där har djupt förgiftat relationerna.

Och glöm inte att det var just Ukraina och Vitryssland – nationer som då ingick i Sovjetunionen – som led svårast i andra världskriget.Tragisk men skrämmande uppvisning av Putin, Mats Larssons krönika Expressen 9 maj 2015
Skrämmande dålig historisk kunskap. Det var INTE Ukraina och Vitryssland som led värst – även om detta talats mest om här i Sverige. Värst led dåvarande Leninggradborna och Moskvaborna tillsammans med ett stort antal av varierande nationaliteter som utan att själva vara kommunister eller nazister hamnade i historiska mörkret i och kring de Baltiska Staterna. Allt i historien är inte svart eller vitt. Det finns minst 100 varianter av gråmurriga färger däremellan.

Omkring 16.000 soldater marscherade under lördagsförmiddagen i perfekta kolonner över Röda torget under det största firandet av Segerdagen i Ryssland sedan Sovjetunionens sammanbrott.

Bland det massiva ryska militäruppbådet marscherade även soldater från Kina, Indien, Serbien, Mongoliet och flera forna Sovjetstater.

Dessutom marscherade över 300.000 personer genom Moskva med bilder på släktingar som stupat under andra världskrigets strider.Putin firar med enorm krigsparad i Moskva, SvT 9 maj 2015

Följande siffror kommer från Wikipedia, men är i stort sett samma som de officiella siffrorna som internationellt erkända forskare kommit fram till:

De länder som drabbades med störst antal dödsoffer

Sovjetunionen 28 100 000
Kina 20 000 000
Polen 5 600 000
Tyskland 4 600 000
Jugoslavien 1 027 000
Frankrike 567 000
Italien 455 000
Storbritannien 452 000
USA 418 000

Siffror vi här i EU bör hålla i minnet innan vi brölar för mycket mot sättet som dagens Ryssland valt att fira segern över Nazityskland. Märkligast är dock att vi här i Västeuropa helt tycks ha glömt bort alla de människor som dog i det område vi idag kallar Kina. Och ja, Kina såg INTE ut på samma sätt före Andra Världskriget som idag. Det såg Japanska aggretionen från 1937 till atombomberna i Hiroshima och Nagasaki till utöver att Mao Tse Tung sedan skapade det kommunistiska Kina. Men även det är en annan historia som bör berättas separat.

Read Full Post »

FN är inte alls vad det var avsett att bli – om vi läser förorden samt de Mänskliga Rättigheterna. Så långt har President Putin helt rätt. Förenta Nationerna agerar idag som om de trodde sig vara Världsregering och som om Alla människors lika värde gällde ibland, ibland inte. Mycket av det som är fel har dock sina rötter i historien före Första Världskriget fram till Dag Hammarskjölds död.

Ensam var inte stark
Innan jag går vidare är det dock viktigt att poängtera: Det var INTE Sovjetunionen eller Västmakterna som besegrade Nazityskland och Hitler – Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen besegrade Hitler. Ingen av dem hade klarat av det ensamt!

Andra Världskrigets nazister och fascister, inte bara tyskar…
Något som förtigs här inom EU är fascister som tagit plats inom EU-land, Hungern, samt även bakgrundshistorien vilka länder där det fanns de som stred tillsammans med Hitler Tyskland mot Sovjetunionen t.ex. i de Baltiska staterna. Därmed inte sagt att fascister var eller är i majoritet eller att dagens invånare på något sätt bär ansvar för sina förfäders gärningar. Vad som däremot måste fram, är att vid sidan om Holocast där judarna var utrotningsmålet för nazister och fascister, så var det många andra som mördades, sköts, tvingades in i Koncentrationsläger, svältes ihjälp o.s.v.

I nuvarande Ukraina, som är en modern skapelse och där Krim inte alls historiskt hört hemma med det konstruerade Ukraina som blev en av 1900-tals skapelserna och under åren när Ukraina var en republik i Sovjetunionen, fick rätten att administrera Krim, dock inte alls någon som helst rättighet vad gäller försvar eller utrikesaffärer. Ryssar har bott i Kiev sedan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, Irina i Ryssland och sedemera som nunna och helgon kallad Annas dagar. Krimtartarerna finns INTE inom Krims eller Ukrainas gränser före 1100-talet och lyckades inte ta hela Krim ens under Osmanska Rikets tid. Se: Gordiska knuten Ukraina

FN ingen världsregering och Mänskliga Rättigheterna borde gälla alla lika
Så där har President Putin helt rätt – FN levde verkligen inte upp till de Mänskliga Rättigheterna under inledande Ukrainakrisens dagar. Lika lite som EU:s ledare satte FN ner foten och gjorde klart att den stora rysktalande minoriteten i Ukraina självfallet hade rätt till att ha sitt språk erkänt som officiellt språk. Rusiska/Rusgotiska och ryska talades inom nuvarande Ukrainas gränser flera hundra år innan språket vi kallar Ukrainska ens hade formaliserats!

Tyvärr visar FN (och EU) samma skygglappsliknande beteende när det gäller ett antal av de folkmord, inre strider mellan folkgrupper och annat som föregår i Afrika. Stor del av de katastrofala konflikter som skett efter 1960 är en följd av underlåtenhet att berätta kolonisationshistorien i Afrika. Handlar ingalunda bara om slavhandel som oftast är det som förs fram. Mycket skada gjordes av förfäder till nuvarande EU-länders ledning.

Historien i Kongo är bara en av många som kastar långa skuggor över EU och i förlängningen gör flera FN-beslut eller uteblivna reaktioner helt förklarliga om än tyvärr allt annat än följande de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att alla länder i EU gör upp med sin 1800- och 1900-tals historia utöver att varje land internt börjar hemma med att göra upp med sitt eget lands Andra Världskrigshistoria.

Viktigt att varje land gör upp med sin egen Andra Världskrigshistoria
Så länge detta inte skett, så länge råder det instabilitet i Europa. Det är så lätt att skriva snyftreportage om immigranter som betalar upp till 85.000 kr för att komma till EU och riskera livet. Så lätt att skriva snyftreportage om tiggare som inte alltid är att lita på att de verkligen är de som behöver stödet. Det är däremot, tycks det, mycket svårt att ta ansvar för att göra upp med ländernas historia OCH att inse att EU är ett bygge där taket lagts på hus utan bärande balkar och med undermålig grund. Skyll inte detta på President Putin eller på Nato. Var och en får börja hemma!

Underlåtenhet att kritisera brott mot Mänskliga Rättigheter kastar skuggor
Glöm inte bort att många av de strider där IS är inblandat också är ett resultat av underlåtenhet att vara konsekvent när det gäller Mänskliga Rättigheter.

Vi måste visa hur starkt Ryssland är, Putin uttalande enligt SvD 9 maj 2015
Putin satsar på makalös krigsparad, GP 9 maj 2015
Det är nog ingen i Väst, Europa och övriga Väst, som betvivlar att Ryssland är militärt starkt. Det går också att förstå Rysslands oro i och med att FN samt EU inte sätter ner foten mot fascister och nazister TROTS att många politiker i ord t.o.m. kallar de som inte står så långt till höger för fascister.

Vi måste komma ihåg att det land vars invånare drabbades hårdast var Sovjetunionen. Inte bara i antalet döda och förstörd egendom och mark. För medan Västeuropa fick Marshallhjälpen för återuppbyggnad, så hade ryssarna ingen som hjälpte dem och Stalin som stjälpte förutsättningarna för eget land samt de länder som Sovjetunionen i och för sig befriade från Nazisterna men sedan införde kommunism i stället. Pest och/eller kolera – inte någondera att föredra. Men högerfötter samt vänsternissar syns och hörs i hela Europa idag år 2015. Tyvärr utan att de flesta länder gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria.

Putin gav USA en känga vid fredsparaden, DN 9 maj 2015 I politik handlar det inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Skälla vid fel träd löser inga problem…..

Read Full Post »

Ärligt talat. Hur kan Ni i WWF med att försöka bluffa folk? Det var varmare på bronsåldern, då var det så varmt som era sk. experter påstår det skall bli om några hundra år.

Är Ni helt födda igår? Konsensus är en politisk term, inget som har med vetenskap att göra? som inte är förankrat i Vetenskapsteori. Det enda Ni lyckas visa upp i debattartiklar som Klimatfrågan kräver ett nytt ledarskap, Niklas Gustavsson Chief Sustainability Officer, Volvokoncernen; Rob Jenkinson Director, Corporate Sustainability, SKF; Håkan Wirtén generalsekreterare WWF samt Mariann Eriksson marknadschef WWF på GP debatt 4 maj 2015 Det enda Ni lyckas visa upp är fullständig okunskap om allt från tektoniska plattor, jordens vobbling m.m. till något så urbota enkelt att förstå för alla som kan tänka, det som kallas Archimedes princip

Ja redan de gamle grekerna kunde mer fakta om Jorden än vad Ni tycks kunna. För den grundläggande kunskapen som ALLA elever som fått godkänt i Geografi, Historia, Fysik m.m. dvs både SO och NO när de gick ut 9:an, dvs den grundläggande kunskap som Ni av någon anledning lyckats missa vänligen läs Fakta om jorden

Jordens diameter
Jordens diameter är 12 756 km vid ekvatorn. (Jordens radie är då hälften)
Jorden

Högsta höjd och största djup
Jordens högsta berg, Mount Everest är ;8 848 meter högt.(Med andra ord 8 km 848 meter)
Jordens största djup Challangerdjupet i Marinergraven, Stilla Havet, 11 034 meter djup. (Med andra ord 11 km 34 meter)

Människan har tagit sig till månen som ligger cirka 384 392 km (Medelavstånd) bort. Få forskningsprojekt har haft möjlighet att komma ner till det djupet. Skälet är att trycket ökar med djupet.
Läs mer på: Fakta om Jorden

Inte kan era sk. experter mycket. De har helt missat att det var varmare år 980-1341 på Grönland och hela Norra Halvklotet. Men arkeologi och historia där det som frös under isen efter snabba nerkylningen 1341-1372 och inte kom upp till ytan förrän efter 1990, det vet ni inget om. Inte kan era sk. experter geologi eller botanik heller. Stackare, vad kan de?

Verkligt historiskt faktiskt läge
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40

En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….Äntligen, efter 671 år blir det

För mer uppgifter om verklighetens Grönlands glaciärer, nedfrysning m.m. läs Garden under sandet

Korrigerade data är falska uppgifter utan vetenskaplig förankring
Sk. experter som använder sig inte av faktiskt uppmätta värden utan skivit dataprogram utifrån de sämsta datamodeller jag, systemprogrammerare från början(-71), sett i hela mitt snart 66 åriga liv! Använde själv 43 variabler med faktiskt uppmätta kända värden när jag 1993 för att få rätt vattennivå in i Östersjön beräknade hela världens vattennivåer o landhöjning från peaken av Stenåldern fram till år 1000. Programmet klarade av in i nutid!!! Inte många siffror era sk. experter har haft rätt i. En av de mest refererade hade för en del år sedan mage att skicka mig korrekta invärden samt sina ”korrigeringar” i tro att jag skulle uppskatta sådant DRAVEL!!!!!

Repetera:
* Centrifugalkraft För att förstå varför Centrifugalkraft inte är en reell naturkraft krävs att du repeterar vad Acceleration är.

* Gravitation även kallad Tyngdkraft

Fakta är fakta – korrigerade värden är inte fakta utan fiction
Förvisso har kunskapsnivån sjunkit drastiskt i Sverige rent allmänt i övriga världen speciellt bland politiker, men hur står det till?

Saknar Ni all den kunskap Ni skulle lärt in med början redan i 3:e klass när det ingår att alla barn SKALL lära sig något om vattnets kretslopp, om fotosyntes och att Istäcket från senaste istiden smälte från söder till norr samt att landet som legat under isen började resa sig så snart isen smält över en plats? Vad är Landhöjning vad är Erosion

Oh btw…… behöver varje isbjörn dubbelt så stor yta som Maltas för att ha tillräckligt med is? Reality check: Does polar bear need more ice each than twice Malta’s?

Read Full Post »

Nu är det åter dags för President Putin som är känd som historiskt intresserad och kunnig att ta ytterligare en överrock i örat. Dags att sätta biträdande premiärminister Rogozin på skolbänken. Ärligt talat trodde jag, utifrån de ryssar som jag träffat, läst om i vetenskapliga arbeten och tidskrifter samt de uppgifter om rysk skolgång som kommit ut här i Västeuropa, jag trodde faktiskt att historia i Ryssland var ett viktigt skolämne. Kan ju ha fel. Men inte så fel som biträdande primiärminister Rogozin…..

– I fjol hade vi den historiska återföreningen med Sevastopol och Krimhalvön. I år presenterar vi en ny syn på, och en kraftfull prioritering av utvecklingen av Arktis. Fundamentalt sett handlar det om samma sak, sa Rogozin till ryska statliga kanalen TV 1 efter sitt besök.

Dmitrij Rogozin mellanlandade på Svalbard på väg till en flytande rysk forskningsstation vid Nordpolen.Naturresurser orsakar kallt krig i Arktis, SvD 30 april 2015

Verkligheten är nämligen den att år 1194, för 821 år sedan kom Norska Grönlänningar till ett obebott Svalbard. Från den tiden har det funnits norska fisketomtningar på Svalbard. Den som inte vet vad tomtning är bör slå upp det i Encyclopedia. Uppgiften om Norska Grönlänningar finns bekräftade i en Encyclopedia, the Vatican Encyclopedia , då utifrån dokument som finns i Vatikanens arkiv från samtiden. Det finns andra samtida källor som oberoende av Vatikanen lämnar samma uppgifter. Att dåtidens ”ryssar”, ruser eller andra inte fanns väster om Kolahalvön bekräftas från 650 och fram till 1300-talet av arabiska geografer som skrivit om hur världens länder var befolkade…

Gammelkommunister och stalinister bland de ryska militärerna har glömt att titta på kartor från före 1560. Har de möjligen varit inne på svenska SO-rummet där mer än en karta av någon inom Sverige eller inom EU glömt bort att original finns kvar av kartor från före Columbus tid?

För övrigt var inget skepp från Rysslands nuvarande territorie inblandat i det första dokumenterade fiskekriget som höll på i 18 år mellan Grönland, norr Island och Svalbard. När? början av 1400-talet. Mellan vilka länder? Kalmarunionens Danmark-Norge-Sverige och England!

Read Full Post »

norah4you:

Only 10% of an Ice berg is to be seen over water….. what we who relay on Reality instead of computer models seen regarding CO2-believers arguments will sooner or later after the Scam-ice melted be worse than anyone thought.
Reality always wins over pseudoscience and political views.

Originally posted on Watts Up With That?:

While climate campaigners hope for a big El Nino this year, and wish for more hurricanes to use for ridiculous ”poisoned weather” headlines, the reality is that we are in a hurricane drought, not just in the USA, but globally as well.

Hurricane expert Dr. Ryan Maue points out the current situation in one simple and elegant graph which sums up the slump in activity:

Hurricane_frequency-March2015He writes on his Twitter feed:

5-year running sum of number of global tropical cyclones (1970-2015)
Stuck at 400 — lowest in this 45-year record.

This is backed up by data compiled by Dr. Roger Pielke Jr.:

gtcl-2014The last few years have certainly been low compared to many previous years, especially 1971.

Meanwhile, it has been a record long drought for Cat3 or greater landfalling hurricanes in the USA. This graph shows the number of days from the last Cat3 Hurricane to make…

Visa källa 182 fler ord

Read Full Post »

Det var 60-talet och Sverige gick bra. Så bra att vi till vårt land bjöd in ett större antal arbetsvilliga från länder som till skillnad från oss hade varit i krig. I många fall hade ländernas industrier ännu inte hunnit återhämta sig så arbetslösa fanns det gott om ute i Europa trots alla miljoner liv som världskrigen tagit.

Svenska gränserna har i stort varit de samma inte bara sedan unionsupplösningen med Norge. Det är inte så i stor del av vår omvärld. Vi behöver bara titta på kartorna över Europa:

Europa och Asia Minor 1882

Europa och Asia Minor 1882

och jämföra Europeiska länders gränser samt gränserna i Asia Minor samt Nordafrika då med

Europe and Asia Minor -1914

Gränserna har ändrats speciellt efter Första Världskrigets slut. Inte bara i Europa, inte bara i Mellersta Östern utan också i stor del av Afrika. I Mellersta Östern samt i sydöstra Europa ofta efter Osmanska Rikets fall och Första Världskrigets slut. Men 1984-nisse har varit framme och de gränser som fanns mellan världskrigen har sett kartorna försvinna under senaste året…. får i det fallet be den som är intresserad att slå upp i kartböcker där det klart syns vilka kolonialmakter som fortfarande 1938 hade stora landområden i Afrika. (Korrigerade kartor från Första Världskriget fram till 2000 har ofta FN resp EU som referens….)

Europeerna hade under 1800-talets kolonisering dragit upp gränserna utan tanke på var folkgrupper och språk bodde och bott i generationer…. och ofta krigat med sina grannar de senaste 1000 åren. Slavhandeln i Afrika var inget Europeiskt påfund. I krig blev de krigsfångar som blev övertaliga vid utväxling med motståndarna slavar liksom de som pga torka inte längre kunde livnära sig utan gav sig som slavar och såldes på slavmarknader långt innan Afrika koloniserades. Inte blev det bättre när Europa började kolonisera Afrika. Då såldes slavarna som förr sålt inom Afrika eller till Osmanska Riket vidare till Europeer som gjorde stora pengar på att segla över slavar till kolonierna i den Nya Världen…

Stor del av de stamstrider samt de strider som resulterat i nya gränsdragningar under senaste 50 åren har sitt ursprung i 1800-talets Europeiska gränsdragningar mellan kolonialmakter. Från 1960-talet när Afrikanska stater började bli självständiga, så har ett antal svenska soldater tjänstgjort i främmande land. Då på 1960-talet, så hade vi i Sverige fortfarande ett starkt försvar… Det var en sak att killarna som kom till Folkets Park i Linköping i civila kläder till onsdagsdansen ofta bar basker blå under sin tjänstgöringstid och utbildning. Det var då. Innan svenska försvarets möjligheter att försvara Sverige försämrats till nuvarande kritiska läge. Det var den tid då framtiden tycktes ge möjligheter till att bli så ljusare som vi sjöng om, vi som tog studenten som sista med censorer och förhör innan vi tillslut efter lunch fick veta om vi klarat oss och sjungande kunde springa ut När de ljusnande dagarna gror
Det var samma år 1968 som Socialdemokraterna började sänka svenska försvaret.

Socialdemokraterna sänkte försvaret

Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!
– – – – Utdrag ur Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Svenska militärer hungrar i Mali, GP 9 april 2015
Svensk styrka till Irak föreslås, GP 9 april 2015
Regeringen: Svenska styrkor sätts in mot IS, Expressen 9 april 2015
Expert varnar för att soldaternas hälsa är i fara, DN 9 april 2015
Chefen för Malistyrkan: ”Ett lyxproblem”, DN 9 april 2015
Svensk styrka till Irak föreslås, SvD 9 april 2015
Svensk styrka till Irak föreslås, Aftonbladet 9 april 2015
Svenska Malisoldater skall ha välfyllt skafferi, GP ledarbloggen 9 april 2015 Fattas bara annat. Skall vi skicka svenska soldater till fjärran land, så är den första förutsättningen att vi kan serva dessa soldater med mat och dryck. Allt annat är ren löja och visar hur snabbt Sverige åkt utför sedan septembervalet 2014!

Hela Sverige är värt att försvaras. Försvaret av Sverige kräver 40 miljarder inte 6, 10 eller 17 finns heller inget som helst skäl att skicka svenska soldater utomlands, absolut inte att låta dem svälta under tjänstgöring utomlands – varenda en av Sveriges mobiliserbara soldater behövs i Sverige!

Regeringsförslag i dag. Sverige ska skicka en väpnad styrka om 35 personer till norra Irak. Styrkan ska delta i den internationella koalitionen mot IS, och därigenom ­stötta främst de irakiska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning, skriver ­utrikesminister Margot Wallström (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S)Vi vill skicka svensk väpnad styrka till insatsen i Irak, Margot Wallström utrikesminister (S) Peter Hultqvist försvarsminister (S) på DN Debatt 9 april 2015 ÄR DE GOA ELLER????? :-) vad kostar det ur Försvarets kassa att skicka 35 personer till norra Irak? Hur stora starka karlar och kvinnor tror Socialdemokraterna Sverige har? 35 personer skulle alltså för att de är svenska soldater göra stor skillnad? Är det feminism? snarare att kliva in i 1960-talsmännens skor som om vi levde då när Sveriges Försvar skulle kunnat klara sig utan de pengarna som nu sprids i små doser härsan och tvärsan.

så står vi där nu 2015 med en pajasliknande regering som byter åsikt och skjortor allt efter hur vinden blåser och med en opposition som saknar verkliga ledare som vågar ta ett steg framåt och ta ansvar för Sverige….. Men skicka ut svenska soldater till fjärran land kan vi fortfarande. Regeringen som lever i nostalgin från tider då Socialdemokraterna VAR det stora statsbärande partiet och Sverige levde gott på att vi klarat oss från Andra Världskrigets förödelse…. samt Alliansens nya partiledare som saknar allt det de gamla hade och glömt lära sig att våga ta ansvar…

Anita Lindblom sjöng då i slutet av 60-talet:
Krig och död, ett fjärran land,
gråt och svält, ett land i brand.
Men i sken från en handgranat,
i basker blå stod en svensk soldat.

Han kom dit från sitt land i nord,
att få slut på krig och blod.
Reste bort från sin fästemö,
feste bort för att kanske dö.

Han kom dit för att skapa fred,
skapa fred i ett land som led.
Som en vän var han alltid sedd,
och för ung för att vara rädd.

Läppar dog som kvinnor kysst,
blod och eld se’n blev han tyst.
Men i sken från en handgranat,
i basker blå stod en svensk soldat.

Då gällde det att hela Sverige skulle försvaras….. nu är det frågan om svenska försvaret får pengar nog att klara mer än Stockholm och Gotland.

Read Full Post »

Uppgifter som cirkulerar i media:

Cirka 2 250 svältande sjölejon, varav de flesta är ungdjur, har spolats upp på södra Kaliforniens stränder så här långt i år. Det är 20 gånger fler än genomsnittet för motsvarande period de senaste tio åren – och dubbelt så många som 2013, det hittills värsta året.

Forskare tror att varmare vatten kopplat till svaga vindar på västkusten ligger bakom djurens massvält. I vanliga fall driver starka vindar upp kallt och näringsrikt vatten från Stilla havets djup till ytan – och med det stora mängder sardiner, bläckfiskar och annan mat åt sjölejonen.

Utan mat tvingas de vuxna honorna ut på djupare vatten för att hitta mat, tror forskare som studerar fenomenet. Kvar på grundare vatten finns ungarna, som inte klarar sig på egen hand och därför tar sig in mot land.Rekordmånga sjölejon strandar i USA, GP 7 april 2015
Rekordmånga sjölejon strandar i USA, Aftonbladet 7 april 2015
Rekordmånga sjölejon strandar i USA, 7 april 2015

Verkligheten är den att sjölejon normalt dyker till 26-74 meters djup men att de kan dyka ända djupare än 200 meter… Det krävs inte att gå ut speciellt långt från land för att hitta 74 meters djup….. Ungdjur lämnar sin moder vid 1 års ålder annars överges de vid den åldern och bildar små – större subgrupper av andra sjölejon i samma ålder. Även dessa ungdjur fångar föda själva. Det har de fått lära sig i tidig ålder. Dyker inte lika djupt som vuxna sjölejon, men tillräckligt djupt för att inte påverkas av ytvattentemperaturer.

Så att hävda att sjölejonen svälter för att vattentemperaturen i vattnet utanför Californiens kust stiger dramatiskt…. det är inte sant. Vilket i och för sig inte förvånar i ljuset av Klimattroendes enögdhet…. För att få att yttemperaturen, observera att strömmar på ytan och strömmar t.ex. 10 meter under resp. djupare inte alls är samma sak och att en uppmätt yttemperatur i vatten inte säger något om vad temperaturen är 10, 30 eller 50 meter under vattenytan.

Som om inte det vore nog, så krävs det för att få ihop påståendet om yttemperaturen i Still Havet längs Californiens kust att man blandar äpplen och päron. Fram till maj 2014 går det bra att använda verkligt uppmätta temperaturer men för att få ihop ekvationen krävs det att man byter ut verkligt uppmätta värden vid varje uppmätt ort med satellitmätningens reflexionsvärden. :P

Lite fakta:
When diving deep, California sea lions slow their heart rates to allow them to remain underwater for nearly ten minutes before surfacing to breathe. This ability gives them an edge in the pursuit of the fish, squid, and shellfish that make up their primary diet.California Sea Lion, animals.nationalgeographic.com

Fundering: Källa saknas i flertalet artiklar. Där den finns hänvisas t.ex. i Tusentals sjölejon riskerar att dö i Kalifornien, DN 7 april 2015 hänvisas till Starving Sea Lions Washing Ashore By Hundreds in California, New Times 2015/03/13,

Det finns ett verkligt Miljöhot i Stilla Havet som i alla världshav och vattendrag. Utsläpp från land, människovållat och pga erosion som sprids med vind samt vatten, utsläpp från båtar samt utsläpp av gaser samt mineraler när tektoniska plattor kolliderar, jordbävning, och vid vulkanutbrott på land samt i hav.

Det sägs att många av sjölejon har lunginflammation. Inte konstigt med de föroreningar som finns i kustnära områden längs Californiens stränder. Flera av de kemikalier som läcker ut samt nanopartiklar från plast har som en av riskerna för de fiskar samt havsdjur som får i sig sådant vatten att råka ut för lunginflammation. (Vilket även hänt i svenska vatten för fisk i samband med utsläpp – t.ex. Svartån Östergötland 1957)

För rolig youtubefilm se: Surfande sjölejon blev en upplevelse för livet, Expressen 15 april 2015

Read Full Post »

Med anledning av ”debattinlägg” på twitter avseende min bloggartikel Räkna med bråk eller vem betalar kostnaden för inställda tåg

Rekommenderad nattlitteratur för de som tänker uppfinna hjulet igen, vibrera i stället för traditionell pålning i 93 meter av Sveriges Skredfarligaste lera för nytt brobygge.

The information in this publication provides an introductory primer on understanding basic scientific facts about landslides—the different types of landslides, how they are initiated, and some basic information about how they can begin to be managed as a hazard.Landslide Types and Processes, Fact Sheet 2004-3072 U.S. Department of the Interior. U.S. Geological Survey July 2004

Landslides and Engineered Slopes. From the Past to the Future, Two Volumes + Two Volumes + CD-ROM: Proceedings of the 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, 30 June – 4 July 2008, Xi’an, China; Zuyu Chen, Jian-Min Zhang, Ken Ho, Fa-Quan Wu, Zhong-Kui Li
CRC Press, Jun 11, 2008
Har tyvärr ännu bara läst abstrakt resp enstaka artiklar. Har inte haft råd att köpa boken och handikapp gör det jobbigt att beställa till UB och läsa där. Jobbig backe.

Abstract
This article is dedicated to particularities of the formation of geoecological risks, whichneeds to be considered for sustainable development of the agriculture of the Republic of Moldova.Special attention is dedicated to hydrometeorological and pedologo-geomorphological risks. Risksrelated to heavy showers, droughts, ravine erosion and landsliding processes are described moredetailed
GEOECOLOGICAL RISK ANALYSIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, Institute of Ecology and Geography, Moldavian Academy of Sciences, Republic of Moldova; Geographica Timisiensis, vol. 20, nr. 2, 2011 (pp.13-18)

Återkommer gärna med såväl enklare som mer biokemisk geologisk litteratur från akademiska världen….. Men inte i natt. Nu tänker jag sova.

Read Full Post »

norah4you:

When ever “map” and “reality” show different views – Reality rules. BUT and that’s also important to tell directly:

* Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.

* Appealing to fear is a fallacie when used combined with Ad Hoc/Ad Hominem. Ad Hoc/Ad Hominem with or without “computer model”-views NEVER EVER CAN BE USED AS VALID ARGUMENT

CO2 ”figures” from Mauna Loa
First of all – CO2 readings on Mauna Loa is done not for CO2-believers/”scientists” but for geological purpose to be able to have a pre-warning of next vulcano eruption! This had been the case all over the world after terrible volcano eruption of St. Helena eruption May 18, 1980

What the so called scientists of IPCC forgotten, is a simple fact that Volcanos always leak a large amont of CO2 into the air during active and after active period. The higher leaking the larger force within. Using ”data” from Mauna Loa is the same as When the fox counts the chickens

* The North Pole.
Peary and Henson reached according to their own data (!) North Pole 1909;
Nobile, Amundsen and Ellsworth considered to have flown over the North Pole 1926 (Zeppelin) and Sir Wally Herbert was leading the first scientific expedition up the North Pole in 1969 (!!!!) .

Don’t forget that ice-cores drilled down from surface in Arctic never ever show the situation on same spot, longitude and latitude, ten years ago let alone 50 or more. The ice in Arctic is never still but moves around, due to centrifugal force as well as the water cycle, as all forms of water do, including the glaciers and icesheets. All form of water including ice moves to reach the lowest possible level, to sea level. For information re. Arctic ice movements please look at with Nansen’s Fram expedition in Arctic. There you will find Fram’s movements during the time the ship was frozen in the ice up to the time it finally reached open water.
It’s not possible to drill ice cores in Arctic showing the weather situation for one and the same place, and even if this had been the case no cores could in have given correct information of the wind-, solar-and temperature erosion for any given year let alone for a serie of years.

Route of Nansen's Arctic expedition ship Fram's after being frozen in the Arctic Ice.

Route of Nansen’s Arctic expedition ship Fram’s after being frozen in the Arctic Ice.

Empiri visavi computer models!
latest event proving CO2-believers assumption of less and less Arctic Ice wrong:
5,300-ton HMS Talent has a huge dent and will be out of action for weeks
Defence officials have refused to disclose exact details of the crash
It will cost an estimated £500,000 to repair, navy sources have claimed
Royal Navy nuclear submarine suffers £500,000 damage after ‘hitting floating ice’ while tracking Russian vessels, dailymail.co.uk 4 April 2015 Updated: 11:18 GMT, 5 April 2015

Had the submarine been navigating after computermodel’s assumption – or what?

Originally posted on Watts Up With That?:

Guest essay by Ronald Voisin

(for the near perfect ice-core recordation enthusiasts)

This essay is a promised follow-up to a 1/25/2015 WUWT posting (here).

Some of the WUWT commenters from the initial posting questioned the validity of a 200 yearlong 100% spike in atmospheric CO2. So I’ll begin this follow-up with a defense of that supposition.

It is quite clear that Natural CO2 emission (and atmospheric spiking) is stimulated by any global temperature increase no matter the cause of that increase. The ~1.5oC global temperature rise, since the Little Ice-Age, can reasonably be estimated to stimulate an increase in several of the natural CO2 sources by as much as 2X (in particular the biologic natural sources). See Table 1 below.


Table 1

Here are the primary sources of natural CO2 release in decreasing order of quantity of carbon emitted: oceanic release…

Visa källa 2 056 fler ord

Read Full Post »

I slutet av den senaste istiden låg inlandsisen över norra Europa och sträckte sig ända bort till östra Sibirien samt hade sin motsvarighet över hela den norra hemisfären, dvs även över Nordamerika långt ner till de stora sjöarna. På sina ställen nästan avsmält på andra mer än kilometertjock is som tyngde ner landet under. På vissa ställen ända upp till 3000 meter tjock.
……
Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort ”motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Isen över norra Europa smälte söderifrån och landet började först resa sig i söder. Människor följde efter, liksom laxar, björnar och många rovdjur. När vi kommer fram till inledningen av äldre Stenåldern är en stor del av landet vi kallar Sverige, liksom Norge, Finland och österut fortfarande liggande under ett tjockt istäcke.Utdrag landhöjning och kulturell influens

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 260 andra följare