Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

När den numera rödgrönblå röran i Göteborg fortsätter att insistera på Sjöstad och tågtunnel, båda byggda på/i Sveriges absolut skredfarligaste lera (53 m o mer),
så är det i och för sig inte konstigt att okunniga politiker inte heller klarar av att räkna kostnaderna för Västlänken.
Men det hade inte behövt innebära att samma politiska sörja som tror att de kan upphäva naturkrafter som redan 1939 fastställdes så farliga att stadens VA-nät fick längre dragning med omväg för att inte riskera skred och eller avbrott,
samma politiker verkar helt ha glömt vad demokrati är…. Vi hade folkomröstning om Trängselskatten…. men vad är väl demokrati värd i Göteborgs kommun efter alla skandaler?

Bevisen: Västlänkens dolda extramiljarder, GT 4 mars 2014

Lite fakta om geologisk bakgrund
Järnvägsfrågan utgår från teoretiskt politiska drömmar om större tätare Göteborg som nu när Göta Älvtrafiken med fartyg samt Göteborg som importhamn inte längre är vad det var för 50-60 år sedan. Verkligheten och helhetsperspektiv på densamma är det som gäller. Inte ideologiska drömmar om något grönare skönare betydelsefullare Göteborg där det varit bättre att prioritera järnväg till Landvetter flygplats, förbifart utanför Göteborgs kärnområde där farligt gods lastbils-/ och persontrafik som inte har Göteborg som startpunkt eller slutpunkt slussats utanför staden, samt att bidra med pengar för Lilla Edets och Trollhätte slussars upprustning till 2000-talet än alla dessa fantasier som tas som fakta när de används i Trängselskattdebatten. Något som alltid gäller är att det inte går att använda en hypotes som fakta i analyser som skall bevisa hypotesen. En av grunderna för all Vetenskapsteoretisk analys.

Göteborg ligger där Göteborg ligger. Vid Göta Älv och i ett område som har stora ras- och skredrisker. Den som inte sätter sig in i den frågan innan man börjar diskutera detaljerna som järnvägsnät med tågtunnel i instabil mycket tjock lera och Sjöstad, Trängselskatt o.s.v. den är illa ute. Verkligheten är det som gäller!

Lämplig första läsning:
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M Titta gärna närmare på det du får fram om du väljer Göteborg tätort i sökrutan till vänster Karta Göteborgs Tätort Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 MVästlänkens verklighet, Norah4you 18 augusti 2013

Vägvalet: De förklarar krig mot majoriteten, GP 4 mars 2014

Tillägg 7 mars 2015
Idag skall många ta sig ner till stan för att protestera mot politikernas hantering av Västlänken.
Många, tyvärr inte jag. Mina ben klarar inte att gå sträckan och med ålderns rätt, är 65 sedan augusti, har försämrad hörsel gjort att det är alldeles för jobbigt att vara i stora folksamlingar. De ”notvarp” jag älskade när jag var ung oavsett var de är inte alls lika roliga längre. (Notvarp är det när man t.ex. är på en dans, ett möte eller en torgplats där det är så trångt att det är svårt att gå annat än i samma riktning som alla andra…)
Stödjer de som protesterar mot Västlänken gör jag. Fast jag får göra det på mitt sätt – som här i bloggen, i debatt mellan människor o.s.v.

Tusentals väntas till Västlänkprotest, GP 6 mars 2015

För mig handlar Västlänken om tre viktiga saker:

* Dagens politiker har inte geologiska kunskaperna om vad skredrisk innebär. I och för sig inte så konstigt då de flesta gått i Grundskola, lärt sig Mängdlära – tror de – men inte grunderna för att förstå högre matematik ens när det kommer till derivata…., De har tyvärr också i flertalet fall aldrig lärt sig förstå skillnaden på politiska drömmar om framtiden och verklighetens förutsättningar. De lever oftast kvar i föreställningar de hörde på 70-80 talet….

* De som är yngre än 60 år har ofta, oavsett var de är födda och vilken skola de gått i, mycket dåliga kunskaper om vad Demokrati är. Många speciellt inom Socialdemokraterna lever i en drömvärld från tider då Socialdemokraterna hade 50% av väljarkåren.

* Det som hade varit riktigt när det gäller tågsatsning, om denna satsning gjorts på 1950 eller 1960-talet, det har ingen som helst realistisk förankring i nutiden. Än mindre i framtiden. Drömmar om att få människor att åka från Oslo via Göteborg till Köpenhamn/Kastrup….. de är drömmar. För att det ens i mitten av 1900-talet skulle varit realistiskt, så hade det krävts en direktförbindelse mellan Fredrikstad/Halden och Strömstad. Att jobba under långa tågresor passar säkert politiker. Inte de som har familj med på resan. I dag är det dessutom oftast omöjligt att lätt ta sig till ”närmaste tågstation”. Sverige är som Bohuslän avlångt och de flesta bor mil från närmaste station med mycket dålig kollektivtrafik.

Det sista visas i klartext av Dalslands samtliga kommunalråd som protesterar mot Västtrafik: Samtliga fem Dalslands-kommuner protesterar gemensamt mot Västtrafiks planer på förändrade tågtider, som innebär att morgontågets avgångstid förskjuts en halvtimme framåt.

Kommunalråden skriver i ett protestbrev till Västtrafik att det får mycket negativa konsekvenser för Dalsland om tåget senareläggs, rapporterar P4 Väst.

”Morgontåget är helt avgörande för de resenärer som måste hinna fram till Göteborg i rimlig tid. Att äventyra detta morgontåg är att äventyra våra medborgares förtroende och deras levnadsvillkor”, heter det i kommunernas brev.Hela Dalsland protesterar, GP 6 mars 2015

Hela Dalsland går ut i protest mot Västtrafik, GT 6 mars 2015

Vem hade trott något annat än att det först krävs bra fungerande kollektivtrafik i nutid för att ens drömma om att fler skall åka tåg i framtiden? Västtrafik i sig och dess behandling av sina potentiella resenärer är en klar indikation på okunskapen om hur man gör en rimlig framtidsprognos. Okunskap bland politiker, tjänstemän som gör som politikerna vill o.s.v.

OM inte Dalslänningar kan åka tåg för att hinna till jobb som börjar från 07.00 i Göteborg, tror någon att ett större antal norrmän skulle göra sig besvär att åka via Dalsland eller Värmland för att byta tåg i Göteborg? Byta är ju redan nödvändigt för få tåg går från Göteborg söderut söder Halmstad…. det var för 10 år sedan det försämrades och SJ av alla började dra ner på de linjer de antingen direkt trafikerade eller via andra.

Så var finns ens realismen i att göra en tågtunnel i Sveriges mest skredfarliga lera. Att göra station i Haga för tanterna i rödgröna röran på deras ålders höst om 20 år verkar inte penningmässigt försvarbart.

Read Full Post »

norah4you:

Dr. Willie soon might be right and Aran commenting below article might be wrong or vice versa. That’s not the point. The point is that sound Science always acknowledge that God is God and Man is Man, no matter if the scientist believe in God or not.

In the words Human is Human and not without faults and defects the essense of Science is shown: If you believe in a human produced thesis, remember that others not beliving same way as you has same rights as you do and are worth same as you. It’s by using sound Science methods and valid arguments, not Fallacies, You show that you are a scientist. Not by using Ad Hoc, Ad Hominem and even worse.

Facts that AWG-believers should be aware of

Does anyone have any idea who it was who measured temperatured at the North and South poles before they are visited by humans becomming Famous Explorers? In the case of the North Pole it’s worse. True scientific data have not been able to measure before 1969 …..

So how is it now with http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 that been presented as arctic temperatures?

Before Peary and Henson reached the North Pole in 1909 might possibly Cock been there the year before. But the first scientific survey on foot up to the North Pole, the world had to wait until 1969 for

How it is possible for any serious researcher stating that he/she has scientific data measured in the Arctic, other than in the outer areas near the Arctic Ocean from the years 1880 to 1968……

Some then try to use observations coming from ice cores …… It’s just that ice in the Arctic never is located in same place over years. The centrifugal force and underwater natural circulation that allows all the water seek out lower and lowest point in its environment means that if you drill straight down so you may not find out how it looked on the site even 10 years earlier. Erosion, wind and tempeatur, and volcanic eruptions as well as nuclear explosions also accompanied by variation in the fallen snow makes it there with ice cores over longer periods in some cases may be an indication but never a proof.

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

AWG-belivers forgotten….
AWG-believers forgotten:
In Theories of Science it’s never ever possible to prove a thesis right. Only to falsify a thesisTheories of Science – Basic knowledge

That those who made AWG their faith forgotten first paragraph in Human Rights is obvious.
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

not to mention that they forgotten or never acknowledged/understood
Thou shalt have no other gods before me

God have never chosen Man to be God. God never selected a group of Scientists to be the only one understanding anything. AWG is a political neither a sound Science belief nor a ”gift” given by God to Humans who believe themselves to be above others. Why shouldn’t every human who really believe in God at least try to understand God’s words?

Originally posted on Watts Up With That?:

Screen-shot-2015-02-22-at-11.17.18-AM-321x214Via Heartland press release:

Dr. Willie Soon of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics released the following statement through The Heartland Institute in response to repeated attacks on his character and scientific integrity.

All media inquires should be directed to Heartland Institute Director of Communications Jim Lakely at jlakely@heartland.org, 312/377-4000 or (cell) 312/731-9364. For more information about Dr. Willie Soon see this page: Heartland.org/willie-soon. To see a previous statement about Willie Soon by Heartland Institute President Joseph Bast, click here.


“In recent weeks I have been the target of attacks in the press by various radical environmental and politically motivated groups. This effort should be seen for what it is: a shameless attempt to silence my scientific research and writings, and to make an example out of me as a warning to any other researcher who may dare question in the slightest their fervently held orthodoxy of anthropogenic…

Visa källa 415 fler ord

Read Full Post »

Assyrierna.
© Johansson Inger E, Göteborg mars 2015

Frågan om Assyriernas och Syrianernas släktskap är politiskt laddad fråga. Jag har valt att ta avstamp i två av de tillgängliga äldre källorna som kommit fram utanför Bibelns texter
– Arkeologin som under senare års utgrävningar med utgångspunkt från analyser ger en delvis annorlunda bild av historiska personer i förhållande till mytiska samt de handelsvägar som arkeologiska utgrävningar i Assurs närområde respektive långväga handel visar upp
samt
– Språkforskares nutida (2015) kunskaper om assyriska språkets utveckling i Mellersta Östern från Turkiet i norr ner till gränsen mot Saudi Arabien.

Det hade varit lätt att som troende kristen utgå från Bibeln. Dock finns där en begränsning som sällan diskuteras:
* Vi människor är inte ofelbara. Åtminstone inte efter Exodus ur Eden.
* Ord förlorar över tid sitt ursprungliga värde – ett av de bästa exemplen på detta är att Gamla Testamentet som tre religioner delar vid översättning från de grekiska texter vi kristna ofta översatt Bibeln från behövt nyöversättningar utöver att det finns ett antal olika Bibelöversättningar som utifrån validering av grekiska ord samt mänskliga val av dess motsvarighet i nutiden skiljer sig åt.
För att inte krångla till bilden av det historiska Assyriens och Assyriernas framväxt samt nutida Syriens äldre historia och de många folkgrupper som från tidigast kända tider fram till nutid bott/bor i nuvarande Syrien, så utgår jag från att den traditionella beteckningen Semiter är korrekt. Såväl assyrier som kristna syrianer räknas utifrån den utgångspunkten till samma folkgrupp språk och kulturmässigt.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Äldre utifrån arkeologi bekräftad Assyrisk historia och Assyriska kungar/furstar

The capital city of today’s Kurdish Autonomous Region, Erbil is one of the oldest continuously inhabited cities in the world and has retained its name (variously as Urbil, Arbil and Irbil) for more than 4,000 years. At its centre is a mound or tell that dates back more than 7,000 years. Such mounds, made by the continuous building and rebuilding of mud brick structures, are characteristic of the sites of Assyrian and other ancient near eastern cities.<A HREF=" http://www.cam.ac.uk/research/features/a-new-chapter-opens-in-the-study-of-the-assyrian-empire<A new chapter opens in the study of the Assyrian Empire, Cambridge research presented by cam.ac.uk 30 Jan 2013
At the top of the page is a photo image: Panel of glazed bricks from the capital city of Assur, showing the Assyrian king Tiglath-Pileser (1114-1076 BC) Credit: Dr John MacGinnis

Utifrån det arkeologiska fyndet kan det med relativ stor säkerhet antas att Tiglath-Pileser I, var en historisk Assyrisk kung 1114-1076 f.Kr. Eller därom kring. Dateringar i äldre tider har inte alltid gjort det lätt för nutida forskare att fastställa exakta årtal utifrån vårt kristna dateringar.

Tiglath-Pileser I omnämns som son till Ashur-resh-ishi I. Redan här finns en historisk tidsangivelse som gör det svårt. Enligt vissa källor efterträdde han sin far redan 1115 f.Kr. Otvivelaktigt har Tiglath-Pileser I utifrån skriftliga källor, se nedan, och arkeologiska fynd kommit att betraktas som en av Assyriska folkets största ledare och erövrare av mark. (Källa: The encyclopædia britannica:a). Men vem var han och hur levde det Assyriska folket? Trots goda arkeologiska fynd vet vi inte mycket om folkgruppen, etnisk och/eller kulturell, Assyrier.

Från samma Cambridge sida:
The Assyrian empire expanded by swallowing up smaller kingdoms and installing provincial rulers. At its peak from the 9th to 7th centuries BC, the empire encompassed a huge swathe of territories. It was an empire characterised by a strict military hierarchy, with the tiers descending from the king at the top down to foot soldiers at the bottom. Its dominance was based on a mastery of metal weaponry, and its authority was feared. As the empire expanded, so did its needs for raw materials such as people, horses, wood and grain. How these resources were controlled and allocated was recorded by the Assyrians in inscriptions written in cuneiform script incised into clay tablets. Extensive libraries of these tablets – which also record many other aspects of life – were found both at Nineveh and also at other sites scattered across the empire. Many are now in the British Museum. Deciphered by scholars they provide an extraordinarily detailed account of the organisation of the Assyrian empire

Det är först efter år 1000 f.Kr som vi kan säga oss veta mer om Assyrian Empire. Att det antas att staden Ashur gett riket sitt namn har aldrig bevisats fullt ut. Därför är det svårt att i nutid avgöra om staden fick sitt namn eller gav sitt namn till folkgruppen Assyrier.

Assyriska språkets ursprung

Från Encyclopedia Brittanica:
Akkadian language, also spelled Accadian, also called Assyro-Babylonian, extinct Semantic language of the Northern Peripheral group, spoken in Mesopotania from the 3rd to the 1st millennium BCE.
Akkadian spread across an area extending from the Mediterranean Sea to the Persian Gulf during the time of Sargon (Akkadian Sharrum-kin) of the Akkad dynasty, who reigned from about 2334 to about 2279 BCE. By about 2000 Akkadian had supplanted Sumerian as the spoken language of southern Mesopotamia….
Alternate titles: Accadian language, Assyrian lagnugae, Assyro-Babylonian language, Babylonian language, global.britannica.com

Inte blir det speciellt enklare för oss som inte är språkforskare. Inte ens om man talar och läser ett antal olika språk. Men en sak framträder – Assyriska är som nämnts ovan ett semitiskt språk.
Sedan blir det mer komplicerat. Politiska värderingar eller vad gör att Wikipedia anger att semitiska språk talas av 467 miljoner människor. Vår svenska Nationalencyclopedien anger att 200 miljoner människor talar semitiska språk.

vilka språk räknas då till semitiska språk?
Inom ämnet Semitiska språk dominerar de arabiska, hebreiska, arameiska/syriska, akkadiska, etiopiska och numera även de ‎sydarabiska språkområdena och kulturkretsarna.Semitiska språk, Institutionen för Lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

Inte blir vi ”vanliga” icke språkforskare så värst mycket klokare av det. Arabiska, Hebreiska, Arameiska/Syriska, Akkadiska (annat namn: Assyriska)….

Tänker inte gå vidare i historiska språkutvecklingen. Utan gå vidare efter en liten information/citat från Harward där det finns en kurs som presenteras så här:
[Akkadian 157. Introduction to Old Assyrian Language and History]
Catalog Number: 90343
For Undergraduates and Graduates
Half course
(fall term).
Tu., Th., 11-12:30
Readings of texts in the Assyrian dialect of the period c. 1920-1720 BCE. Examples include loans and quittances, caravan texts, commercial records, partnership contracts, business letters, family and state law, political treaties, royal inscriptions, incantations and literature. The course will integrate the textual record with an overview of Anatolian history and material culture during the period in question.
Introduction Old Assyrian language and history, Harward.edu

Det finns alltså kommersiella dokument, kontrakt, affärsbrev samt kända familje/släkt- och stats lagar. Samtidigt kommer vår nutida tolkning av begreppet Anatolien att röra till utifrån nutida kunskaper möjliga kartredovisningar av Assyrien i äldre tid. Att staden Ashur ligger i nuvarande Irak är odiskutabelt utifrån skriftliga källor och arkeologi. Men sen?

Nutid. Kristna Assyrier hotas till livet och förföljs av IS

Det är inte enkelt för oss som inte är uppväxta i östra delarna av Medelhavet och inte heller är/upplever oss vara ättlingar till de historiska asyrierna att avgöra vilka som är eller inte är assyrier utifrån det historiska perspektivets stora tidspann. Det enda vi kan konstatera är att precis som det gäller många andra folkgrupper som haft eget land som blivit besegrat fördärvat och försvunnet från kartan under årtusenden som gått, så finns det ättlingar spridda över ett antal länder. Ofta länder som sedan det historiska rikets tid har eller haft ”kontroll” över landområden som tillhörde det gamla försvunna riket.

Vad vi i assyriernas fall kan konstatera är att många av de som stannade kvar inom nutida Iraks, Turkiet, Kurdistans, Syriens gränser tidigt blev kristna. Länge levde dessa kristna relativt säkert i sina hemområden. Några av kristendomens äldre kloster finns där. Självfallet har ALLA människor rätt till Religionsfrihet oavsett om de är kristna, muslimer, judar eller tillhör någon annan trosriktning.

Som minst borde alla kristna ställa upp i ord och handling inom internationella lagars möjligheter för att trygga Assyriernas rätt att tro som de vill, få leva i fred och slippa fly. Kampen mot IS är det många länder med skilda politiska och/eller religiösa uppfattningar som står bakom. Det är inte bara en kamp för kristna Assyrier. Det vi ser är en strid där alla demokratiska rättigheter hotas. Folkmord är inte försvarbart på 2000-talet.

Två händelseförlopp som utgör rötterna till dagens problem
Osmanska Rikets fall
Syrienkrisen

länkar till tidningsartiklar 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, GP 1 mars 2015 Det skall inte behöva hända att människor tas som gisslan överhuvudtaget. Allas vår gemensamme Gud, oavsett vilket namn vi nämner honom vid, har gjort klart: Du skall inga andra Gudar ha jämte mig. Människor är människor och inte Gud. Från det ögonblicket människan drevs ut ur Eden är vi alla lika värda, vi är människor och därmed inte ofelbara. Såväl kristna, muslimer som judar har det vi kristna kallar Gamla Testamentet som heligt. Budorden som Moses fick är pelare i tre religioner.

19 kristna assyrier frigivna mot lösen, Expressen 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, DN 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, SvD 1 mars 2015

Hundratals manifesterade för tillfångatagna assyrier, GP 1 mars 2015

Se även: Syrienkrisen 8 januari 2014

Read Full Post »

norah4you:

Someone ought to give a hint to the CO2-believers: You are fooled by a scam
Neither UN nor IPCC are a World Goverment,
nor do their so called experts show skills in Theories of Science – Basic knowledge
Now is the time for mocking ”Global warming”

It was all about finding ways to rule the World and at least try to apart from finding new ways of taxation – without answering the BIG question: Where have all the money gone?

Btw someone ought to tell the Greens around the world – Fact is fact – forged, tempered or ”corrected” data is fiction!

Among those who need to learn understanding the difference is:
Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor, David Andersson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Christian Azar (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Anders Biel (professor, Psykologiska inst., Göteborg universitet), David Bryngelsson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Olof Drakenberg (miljöekonom, Göteborgs miljövetenskapliga centrum), Tommy Gärling (professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet), Fredrik Hedenus (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), John Holmberg (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Sverker C. Jagers (professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola), Jörgen Larsson (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), Jonas Nässén (docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Cecilia Solér (ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet), Thomas Sterner (professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet) och Stefan Wirsenius (tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), på DN Debatt 28 februari 2015

Oops think they have to start by learning: Authority is no safe criterion of credibility.Fallacies in argumentation

Originally posted on Watts Up With That?:

Guest essay by David Archibald –

They used to be against us, but now Hollywood is on the side of the angels in mocking global warming

clip_image001The science of climate has had intense scrutiny for the last ten years and more with the result that we now know why the planet warmed in the second half of the 20th century and why it is going to cool instead from here. Yet the meme of global warming continues, seemingly unstoppable and immune to facts.

Politically, global warming peaked out at COP 15 in Copenhagen in December 2009 when heads of state of countries accounting for the bulk of the world’s GDP were in attendance. They don’t bother to attend now – it is mainly time-servers who turn up. But global warming’s momentum is still resulting in destructive and pointless legislation and regulation in the English-speaking parts of the planet.

Commercial…

Visa källa 269 fler ord

Read Full Post »

När desinformation om historia, nutidshistoria, Andra Världskrigets Historia till nutid; samt äldre Europeisk historia nått ända in på den förr så respektabla Svenska Dagbladets ledarredaktion, då är det enligt min mening dags att säga: Stopp och belägg. Det har aldrig varit någon strid, i ord eller krig/krigsliknande tillstånd, där sanningen</em< varit något som går att ta för givet utifrån att den presenteras via någon känd nyhetsbyrå eller av politiker som gör ett påstående. Precis som när medeltida dokument skall analyseras, är det viktigt att göra Källkritisk analys INNAN uppgifter slussas vidare som sanning! Syfte och Tendens är viktigt att ha i minnet när något skall ”föras” vidare, publiceras etc.
Purpose and tendency – English text

Bakgrund till denna bloggartikel
Satt i början av december uppe i norra Bohuslän i sommarstugan min far byggt som min dotter nu äger. Med mig hade jag min bäste vän genom alla år sedan vi gick på Real-matematiska linjen Katedralskolan i Linköping. Vi tog studenten maj 1968. Med oss satt en hantverkare som min dotter skulle anlita efter den stora stormen som skadat stor del av de enkupiga kuporna på utbyggnaden. Min dotter och jag hade haft tur. Vi hade åkt upp direkt efter stormen och hittat var regnvatten tog sig in – precis under den tiden vi var där uppe en gråmulen vinter/höstdag rann det ner på golvet. Min dotter med make och vän hade dagarna innan min kamrat och jag kom upp för att träffa hantverkaren varit uppe och spikat på pressening för att stoppa akut. Vattenskador av vatten som kommer utifrån omfattas inte av husförsäkringen, så länge huset inte blivit totalförstört…..

Råkade nämna för hantverkaren att min kompis farfar varit aktiv i kommunen tillsammans med min egen farfar, något jag fick reda på först för 20 år sedan (känt honom sedan 1967), så började vi prata om Tanum, Hede (det Ni kallar Tanumshede), Grebbestad och Sannäs under krigsåren. Saker som aldrig nämns i svensk press eller tidningar för om det är en sak som kännetecknar folket i gamla Vikens center (Viken gick från norr Uddevalla upp till norr Halden) så är det att handling talar ord kan missförstås. Motståndsarbetet mot tyskar och allehanda rena smugglingar till Hjemmefronten i London, Norska motståndsrörelsens centrum, samt ända över till norr Martha’s vineyard m.m. mycket hände i det tysta. I Tanum var tyskarna lika hatade som kommunisterna i Sverige och övriga världen. Tänk om SS Leather som senare köptes av Segelsällskapet kunde berätta vad båten var med om när den officiellt smet igenom alla hinder för att fiska torsk söder Grönland nära Buffin Island…. Det och mycket annat också det som hänt i längre historiskt perspektiv hade jag redan hört av de gamle på ljugarbänken i Sannäs från mitten av 1950-talet när jag följde med min farfar dit.

Andra Världskrigets svenska historia är något som Socialdemokraterna inte gjort upp med än idag. Desinformationen flödar i svenska media in i nutid. För mig personligen har det alltid varit viktigt att Rätt skall vara Rätt oavsett om det gäller vän eller fiende och självfallet vad det gäller alla däremellan. En enda gräns har jag fått med mig från min bakgrund som ”Guds barnbarn”. De som använder frihetsrätt till att kräva att alla andra skall tolka vad som är rätt och fel utifrån de riktlinjer som samma ”frihetskämpar” anser riktigt, de är mot all demokrati. Försöker de med våld eller hot om våld tvinga på andra sin uppfattning, så är de att betrakta som farliga. I nutid använder vi begreppet terrorister.

Konkret. Jag är moderat. Ekonomiskt till höger. Socialt till vänster. Hatar, starkt ord men så är det, när desinformation sprids oavsett om det är vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet eller högerfötter till höger om Sverigedemokraterna som ligger bakom. Rätt skall vara rätt och något som jag tycker mycket illa om är när svenska media vidarebefordrar uppgifter som är rena partsinlagor. Naivt tycker jag. För tyvärr upplever jag svensk press som värst av alla de tidningar jag dagligen läser när det gäller desinformation p.g.a. att uppgifter inte kollats utifrån Vem som gett uppgiften; När; Syfte och Tendens. Rätt skall vara rätt.

I förrgår blev jag av en högerfot kallad Vänsterrasist Varken det ena eller det andra är rätt. Normalt brukar jag inte kommentera påhopp eller vad stalkers försöker hitta på. De senare brukar suppliers stänga av. Gör de inte det brukar jag få hjälp av de som äger hemsidan, ofta amerikanska företag i Silicon Valley (Californiens lagar gäller det mesta som finns på nätet. Du har själv godkänt det…..)

Aktuell debatt om Ukraina innehåller mycket desinformation
Fram till Majdantorgupproret trodde jag, som många andra fortfarande tror, att de som stod där samtliga var demokrater som berättigat protesterade mot en politisk lednings misshushållning med statens pengar, korruption o.s.v. Mycket snabbt togs jag ur den illusionen.

När jag kom tillbaka till Göteborg dec 1998 och vikarierade i väntan på att få gå klart de sista 1,5 terminerna av lärarutbildningen(Lärarprojekt IV examen 2001) som jag pga benbrott 1991 med åtföljande ekonomiska verklighet (kunde bara få studiemedel för 1 termin och var ensam mamma….) en hel del i de sk. Östra stadsdelarna här i Göteborg. Jag lärde känna ett stort antal ungdomar. Mestadels stökpellarna som ofta kom och pratade samt respekterade mig när jag sa ifrån just för att jag var beredd att ta mig tid och lyssna…. (tänk om föräldrar och andra vuxna förstod vad det betyder att vara där då barnet behöver/vill prata) Tack vare det hörde jag tidigt talas om att ett antal därifrån på väg för att ”strida” i Syrien skaffade sig vapen genom att stödja de grupper som kom att bli Ukrainas nuvarande politiska ledning.

Hörde tidigt talas om de många olika ytterlighetsgrupperna fascister, rena nazister samt verkliga vänsternissar politiskt och/eller religiöst som hade en enda gemensam utgångspunkt – då skrev jag

Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

<em<Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123 (Mer om Joakim Wendells genomgång av Europeisk historia går att läsa på Historia123 Där han bl.a. går igenom Balkanproblematiken som kastar skuggor in i nutiden)
Omvärldsanalys 11 december 2013

Utgångspunkt för den bloggartikeln var Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 2012/10/06 samt I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 2012/04/12 båda artiklarna skrivna utifrån historiskt perspektiv och uppgifter om tidigare elever som jag fått reda på stuckit till Syrien för att kriga mot Syriska regeringen.

– – – –
Desinformation i media.</strong<
Ukraina är och förblir ett område där speciellt svenska media, EU-politiker från flera länder o.s.v. går på allehanda uppgifter utan att bry sig om att kontrollera varifrån påståenden som sägs kommer från.
Med åren har jag blivit mer och mer luttrad.

Till dags dato har jag hittat

* förfalskade historiska kartor, original finns ofta på nätet där placerade av de institutioner där dessa kartor finns i originalskick. Institutioner som Uppsala Universitet, Vetenskapliga Biblioteket på Linköpings Bibliotek, Helsingfors Universitet, Amerikanska Kongressbiblioteket, drottning Elizabeth I:s arkiv m.fl. ställen…..
Knasigaste förfalskningen (av flera som SO-lärare kan hitta i de ofta föreslagna historierummen) är dock när någon fått för sig att ta bort delar av Olaus Magnus kartor. Däribland en karta som massproducerades som omslag till A4-block i början av 1990-talet. Ensidig desinformation som stämmer med Ukrainas nuvarande regerings påståenden…..

* Jag har hittat foton som påståtts vara bevis för att de och de ryska trupperna aktivt fört in vapen i östra Ukraina…. det är bara det att vid användning av vanligt hederligt bildsökprogram, så kan man direkt se att samma foton använts på andra ställen runt östra Europa och i Asien. Långt tidigare.

* Jag har sett förfalskade påståenden om "landet Ukraina". Ukraina är en modern skapelse och Krim tillhörde även under Sovjetunionens tid efter att delstaten Ukraina fick administrera Krim fortfarande Sovjetunionen militärt. Detta resulterade i ett avtal när Ukraina blivit fritt efter Sovjetunionens fall där Ryssland fortsatte att äga militära rättigheterna och äga Krim. Något som gått många förbi här i Väst.

Jag må vara moderat väljare som aldrig förstått varför Sveriges socialdemokrater valde att försöka skaffa oss eget Kärnvapen i stället för att gå med i NATO. Se: Sveriges S-regering och svenska atombomben, Norah4you 2014/11/01
Jag tillhörde Flyget i 17 år och fick min utbildning en regnig sommar på 70-talet i Nyköping. Jag tycker det är skandal så som Försvaret blivit behandlat från 1968 och framåt främst av Socialdemokratiska regeringar. Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret, Norah4you 2013/12/17
men jag tycker ändå eller kanske just för att jag är moderat som från början var Folkpartist (Inkl. ordförande för Folkpartiets Studentförening vid FFS, Göteborg ett år)
så tycker jag att Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland, Norah4you 2015/01/20

Försvaret av det Fria ordet, Yttrandefriheten och Tryckfriheten kräver att vi är beredda att ge samma rättigheter till alla som vi kräver för oss själva. Det kräver också att vi tar oss tid att försöka se igenom de dimmoln och den desinformation som vi alla omges av mer eller mindre. Så vad är Källkritisk analys, Syfte och Tendens, media?

Enögdhet pga avsaknad av källkritisk analys

Regeringen attackerar Ryssland, GP 21 februari 2015 Behöver ”Jag har en plan”-regeringen något för att tvätta bort sitt Grundlagsvidriga hanterande av den gemensamma USA-Finland-Sverige övningen?
Regeringen attackerar Ryssland, DN 21 februari 2015
Löfven och Wallström : Allt ansvar ligger hos Ryssland, Aftonbladet 21 februari 2015 Hmmmmm EU får allt ta sin del av ansvaret i den uppkomna situationen! Även politiker bör lära sig nutidshistoria och inte bara lyssna på desinformation oavsett från vem.

Read Full Post »

norah4you:

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.
So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario. :-)

Originally posted on Watts Up With That?:

Guest opinion by David Archibald

“Everybody Wants To Rule The World” was a 1985 song by Tears For Fears. Now in 2015, a number of parties are doing their best to that end – ISIS in the Middle East, Russia chewing up the Ukraine, China in the East and South China Seas and the UN Climate Change Commission. A draft document out of Geneva gives details of the UN plan to rule the world.

clip_image001 Christiana Figueres is on the right in this photo, but far left politically.

For most of us, the memorable thing from the Lima climate late last year was Greenpeace’s despoiling of an ancient Nazca figure of a hummingbird.

But the Lima conference has been quickly followed by another in Geneva. The purpose of the latter conference was to produce the negotiating text for the climate conference to be held in Paris in December. The Geneva…

Visa källa 713 fler ord

Read Full Post »

norah4you:

Skeptics were also more likely to correctly say that if the North Pole icecap melted, global sea levels would not rise. One can test this with a glass of water and an ice cube – the water level will not change after the ice melts. Antarctic ice melting, however, would increase sea levels because much of it rests on land.

Arctic correct fact
– BUT HAVEN’T everyone learnt what the teachers should have taught regarding landrise resp Archimedes Principle?
When will they ever learn that land pressed down by Ice will rise when Ice melts AND that neither ice in water or on land causes higher sea levels! Only more Ice on land causes more land to press away more water and thus the sealevels changes!
Only fools and those who tries to scam everyone who learnt those basic physic facts tries such!

Originally posted on Watts Up With That?:

know-it-all-and-knowledgeFox News reports:

Study: Global warming skeptics know more about climate science

Are global warming skeptics simply ignorant about climate science?

Not so, says a forthcoming paper in the journal Advances in Political Psychologyby Yale Professor Dan Kahan. He finds that skeptics score about the same (in fact slightly better) on climate science questions.

The study asked 2,000 respondents nine questions about where they thought scientists stand on climate science.

On average, skeptics got about 4.5 questions correct, whereas manmade warming believers got about 4 questions right.

One question, for instance, asked if scientists believe that warming would “increase the risk of skin cancer.” Skeptics were more likely than believers to know that is false.

Skeptics were also more likely to correctly say that if the North Pole icecap melted, global sea levels would not rise. One can test this with a glass of water and an ice cube…

Visa källa 166 fler ord

Read Full Post »

An inportant phrase to be remembered by all no matter that if it was or wasn’t Voltair who said them:

”I disapprove of what you say,
but I will defend to the death your right to say it.”.

These words, no matter which language they are spoken in, are essential for history in the past, present and for possibilities to find a peaceful future for the world.

There are no World Goverment. Thank God for that. That wouldn’t have been fair or democratic at all. All Humans are equal but different. The acceptence of the later ”different” in respect of showing respect not only to those who are your friends and thus to their opinion is the first step for you to accept yourself and earn respect from others.

In Ukraine-question many have forgotten to look back at history of the land. Contrary to Estonia, which have their land noted from Tacitus on; contrary to Latvia who played a major roll in European History from Migration Age and thus is noted in Arabic, Greek as well as Roman contemporary sources written by Fathers of Church (mostly ortodox Christians) and Geographers (many of the Arabic sources now only available in French translations…); contrary to Lituania who can be read about as ethnic groups land from pre Viking Age;
Ukraine is a Modern established country. If you go back three hundred years those who in late 1880 started their nationalistic calls for an own country, the group today called Ukrainians never owned most of the land today’s Ukraine call their. Bulgaria, Polen and Baltic States have historic rights as goes for Kiev Rus from 988 AD and others.
There was an historic reason why Sweden’s Karl XII went to fight in Poltava and lost.

If you don’t know the history it’s hard to predict the future.

History forgotten by many
Quote below written in Swedish. Quick English translation below.
Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

English Translation: ”The Ukrainian territory, as it stands today, is a result of border changes after World War II. It consists of several regions. In this article I will first and foremost take into account a division of Ukraine in Östukraina and Western Ukraine.

The concept Östukraina, as used herein, encompasses – the right bank Ukraine (west of the Dnieper river) and left bank Ukraine (east of it) and Southern Ukraine (which include Zaporo-zje, Crimea and the Donbass). Left bank Ukraine ended up in the Russian state as early as 1654, while the right bank did so only in connection with the Partitions of Poland at the end of the 1700s. Southern Ukraine was colonized by Russia in the late 1700s.

Western Ukraine came under Moscow’s rule really only after the Second World War. Its main region of Galicia were within the Polish political and cultural spheres from about 1349 until the Partitions of Poland, and was then in the Habsburg Empire. To Western Ukraine also includes Bukovyna (the northern part lies today in Ukraine, while the south is Romanian), further Karpatoruthenien (which until 1918 belonged to Hungary) and Podolia and Volhynia (north of Galicia). Volhynia, although in Russia between 1793 and 1917, but its early history is similar Galiziens and during the interwar period was the region with the Galicia part of Poland.”Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Russian was spoken in Ukraine long before the Ukranian developed as languages. Central parts of the present Ukraine down to the Crimea ”Swedish” -Historic gothic background confirmed, inter alia, by one of the Armenian historians during the Migration Period.
Crimea has not belonged to any country Ukraine historically. Ukraine is the brainchild of the late 1800s and 1900s nationalists.
Quick English translation from Ukraina 1900-tals skapelse inte historiskt eller historiska gränser

How could that be that so many missed history of the past? An important question to be asked in it’s own context as soon as it’s time for that question. But it’s time to realise that borders between countries drown after WWI and WWII are political drawn borders. Historic maps from before 1914 in US Congress Library, in Helsinki University, Uppsala University and elsewhere SHOULD be looked upon. They aren’t tempered with, which many of the maps here in EU which teachers and others hardly can miss if they take time looking closer…. (Written about this in other blog articles)

Many people have been born in a country they called home. Wars have changed borders.
Learn from History and Historical mistakes causing shadows to fall over Europe today.

Nattmanglingen om Ukrainas framtid fortsätter, Aftonbladet 12 februari 2015
Hela världen håller andan under mötet, Expressen 12 februari 2015
Ukrainasamtal drar ut på tiden, SvD 12 februari 2015
Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko säger till AFP att de ryska villkoren är ”oacceptabla”Inget Ukrainaavtal om vapenvila, DN 12 februari 2015 Well IF Porosjenko continues to claim land which Ukraine not existing historical according to Porosjenko should have, land owned by Bulgaria, Poland, Baltic States and Russia during long long history. Then he better rethink.

Something everyone ought to remember
Accept that one need to understand History in order to make it possible to understand future.

Look for example at:

Compare that map, a result of Peace negotions after WWI and WWII
with

Europa 1763 redrawn from old contempory maps

Europa 1763
redrawn from old contempory maps


Look at borders changed many of them due to Fall of the Ottoman Empire after WWI some of later years wars within and/or between countries might not have happened.

Ottoman Empire threatened Europe and had not the advance stopped at Vienna, last attempt to besiege the city to go further west was in the Battle of Vienna in 1683, we had hardly had a Europe that looked like it does today. But a large part of problems in Europe from the Balkans east to Ukraine and down to border between Turkey and Syria can be traced back to the peace treets which forced the Ottoman Empire to be split up in states.

Learn from History: Humans are humans and can’t be expected to change home countries like some say men do shirts…

Read Full Post »

If I hadn’t been one to rise same position back in 2008, due to own knowledge, I guess that this would have put everything coming from UN:s IPCC, Al Gore and so called Climate experts where it belong: IN THE NAUGHTY CORNER to be forgotten by every true scientist and most ordinary man/woman:

IMPORTANT QUOTES FROM BLOGGARTICLE:

If it wasn’t for the diligence of amateur investigators like retired accountant Paul Homewood, probably no one would care, not even Paraguayans, what has been going on with the Paraguayan temperature records. But Homewood has done his homework and here, revealed at his site Notalotofpeopleknowthat, is what he found.

He began by examining Paraguay’s only three genuinely rural weather stations. (ie the ones least likely to have had their readings affected over the years by urban development.)

All three – at least in the versions used by NASA GISS for their “hottest year on record” claim – show a “clear and steady” upward (warming) trend since the 1950s, with 2014 shown as the hottest year at one of the sites, Puerto Casado.

Judging by this chart all is clear: it’s getting hotter in Paraguay, just like it is everywhere else in the world.

But wait. How did the Puerto Casado chart look before the temperature data was adjusted? Rather different as you see here:

Perhaps, though, Puerto Casada was an anomaly?

Nope. Similar adjustments, in the same direction, appear to have been made to the two other rural sites…..
– – – – -END of quote from bloggarticle: Forget climategate – This global warming scandal is much bigger, James Delinpoles blogg

From Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008
Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis.Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008

Quick English text:
Does anyone have any idea who it was who measured temperatured at the North and South poles before they are visited by humans becomming Famous Explorers? In the case of the North Pole it’s worse. True scientific data have not been able to measure before 1969 …..

So how is it now with http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 that been presented as arctic temperatures?

Before Peary and Henson reached the North Pole in 1909 so could possibly Cock been there the year before. But the first scientific survey on foot up to the North Pole, the world had to wait until 1969 for

How it is possible for any serious researcher stating that he/she has scientific data measured in the Arctic, other than in the outer areas near the Arctic Ocean from the years 1880 to 1968, the wonder more than Norah, and the answer we hardly ever.

Someone then try to develop all these great observetioner coming from ice cores …… It’s just that ice in the Arctic just like any other water movement in our world does not lie still. The centrifugal force and underwater natural circulation that allows all the water seek out lower and lowest point in its environment means that if you drill straight down so you may not find out how it looked on the site even 10 years earlier. Erosion, wind and tempeatur, and volcanic eruptions as well as nuclear explosions also accompanied by variation in the fallen snow makes it there with ice cores over longer periods in some cases may be an indication but never a proof.Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008

Where have all the money gone? Long time passing and several CO2-pope pretenders travelled airborne in a never ending Round and round we go-circus

BTW: CO2-believers better remember that UN isn’t a world goverment. Neither is UN declared as a church no matter how many of the delegates put their faith in false profets

How many miles should a man walk by before he understand that he isn’t God?

US Media:
Federal Construction Projects Must Plan For Flood Risks From Climate Change, Nytimes.com 2015/01/31
Have they never heard of Archimedes Principle?

Swedish media:
Vill att USA bekämpar uppvärmningen, Aftonbladet 31 januari 2015
Vill att USA bekämpar uppvärmningen, SvD 31 januari 2015
Vill att USA bekämpar uppvärmning, GP 31 januari 2015

Needed information re. Facts about our Earth, not Fiction:

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Read Full Post »

norah4you:

Många av dagens oroshärdar, Balkan, delar av Ukraina, Turkiet, Syrien, Israel och Gazaremsan, Egypten m.fl. har sina rötter nere i röran som blev i Europa när Romarriket föll. Eller rättare sagt när Västromerska Riket började knaka i fogarna efter Kejsar Valens död.

När striderna mellan Germanska grupper, Goter, Hunner m.fl som gick till angrepp mot Romarriket vid tid då stor del av de romerska styrkorna bestod av män från av Rom ockuperade områden hade det varit en sak. I slutet av 300-talet började goter och germaner att nå sådant antal bland de som tog värvning, att lojaliteten inte alltid var som den varit tidigare. Från England i väst till Balkan i öst drog Rom hem de pålitligare men lämnade kvar ett antal äldre soldater samt grupper av människor som under Folkvandringstiden hamnat långt från där de ursprungligen bodde. Oron som kom att prägla speciellt de områden där hunnerna drog fram har aldrig helt lagt sig.

De stora landområden som räknas upp ovan blev tidigt kristna. Sedan föddes Profeten Muhammed och stor del av de tidigare kristna länderna blev muslimska. Efter att Korstågen till Jerusalem inletts samt i ännu högre grad i samband med Osmanska Rikets uppgång, utvidgning samt fall (långt in i nutiden) har stora delar aldrig varit riktigt lugna.

Originally posted on norah4history:

Romarrikets upplösning och kejsar Valens död

Utdrag ur Den Gotiska Mosaiken manuskript 1995-97
© Johansson Inger E, Linköping 1997

HERMANERIKS EFTERTRÄDARE

Efter Hermaneriks död valdes Vitimiris till goternas kung.(Not 1) Med hjälp av en grupp hunner som Vitimiris köpt över lyckades han en tid hålla den samlade Halaner-Hunnerstyrkan stången. Slutligen föll Vitimiris i ett stort fältslag.(Not 2) Hans minderårige son Videric utsågs till kung. Till Viderics hjälp utsågs Alatev och Safraks. De blev ledare för goterna i det stora riket som en gång varit Hermaneriks. Alatevs och Safraks valde att dra tillbaka den anförtrodda gotiska armen norrut i rikning mot Dnjestr .(Not 3)

När de gotiska Terovingernas kung Athanarik, fick höra talas om de andra goternas stora problem med hunnerna, beslöt han att med all kraft förmå sina styrkor att stå emot hunnernas attacker. För att förbereda sig på striderna slog Athanarik och hans trupper läger längs Dnjestr i de…

Visa källa 3 839 fler ord

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 211 andra följare