Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

Från min egen Omvärdsanalys 14 septembe 2014… Tänk om sk. experter och ledarskribenter för att inte tala om retro-70-talarna bland politikerna hade lärt sig konsekvensanalys.

Mycket i den för oss i Väst svårförklarade framhävandet av Koranen som lag och Jihadism som rätt väg gör att vi har svårt att förstå att det inte ”bara” är väst utan också Ryssland samt Kina som längs sin gräns mot varandra samt mot andra länder fått problem som skakar om och hotar ländernas samhällssystem utan att för den skull vara demokratiska i vår mening eller ens sträva mot att bli det. Bland de unga jag hört talas om som gav sig ner att strida i länder som Ukraina och Syrien mot de despotiska ledarna har det funnits såväl djuptroende shia som sunnimuslimer som lockats av förföriska rekryteringskampanjerna. Väl på plats har de samarbetat med såväl demokratiska som odemokratiska ”oppositionella” och därigenom även kommit över vapen.Omvärldsanalys 14 september 2014, Norah4you

Det kommer att krävas en hel del förnuft och lämnande av känslor därhän här och nu för att lösa det stora problemet som helt och hållet går att skylla på det sätt som Första Världskrigets Europeiska segerherrar helt på egen hand lyckades skapa grogrunden för.

Allra först måste IS, jihadisterna eller vad du själv vill kalla dem för fås stopp på. INGEN född av människa är felfri och heller inte satt av Gud som vi kristna kallar vår herre. Har du själv annan tro så ersätt namnet Gud med din tros namn på vår gemensamme Herre.

När väl terroristerna som försöker få andra att tro att de är felfria och fått ett uppdrag som ingen av människa född fått av vår gemensamme Herre, som vi kristna kallar Gud,
så är det nödvändigt att alla länder som nu ställer upp gemensamt sätter sig ner och försöker lösa bakomliggande problem som inte längre går att sopa under mattan.

Frågan om erkännande av Kurdistan hör hit vare sig Turkiet vill eller inte. Lika viktigt när det gäller Turkiet är att de erkänner Folkmordet på Armenier. Att kalla det något annat än folkmord, är lika allvarligt som när Japan in i vår tid efter Första och Andra Världskriget försökt förneka och eller dölja allt våld mot speciellt kvinnor som togs som sexslavar av Japanska armen. Det går inte att lösa ett problem om man förnekar sitt eget lands fel, brister och olagligheter i äldre tider samt självfallet om sådant sker än idag.

Som jag skrev tidigare den gånga sommaren 2015:
Det enda sättet att stå enade mot en terrorstat som IS/ISIS strävar efter att bli, är att börja med att lösa det stora historiska misstaget som gångna generationer i Turkiet, i Osmanska Riket, i Europa och Världen glömt bort: När ett folk har bott i ett land om än detta landet inte haft egna lagar och eget styre, som genom årtusenden som gått har haft ett folk med samma kultur och levnadsförhållanden oavsett vilket århundrade vi talar om, så borde det vara en självklarhet oavsett var man står på den politiska skalan, att ERKÄNNA KURDISTAN om inte annat så utifrån de Mänskliga Rättigheterna.

Att Kurdistan fått klara sig själva oavsett vilka som officiellt ”ägt” området för att det bergiga landskapet som är dominerande inte har varit av intresse att ”besegra” för att inta, är INTE ett giltigt argument för att inte erkänna Kurdistan och med hjälp av internationella domstolar förhandla fram hållbara gränser. Inget av de omgivande länderna har utifrån nu giltiga juridiska dokument framtagna/förhandlade fram av FN eller Internationell Domstol efter Andra Världskriget, rätten att neka Kurdistans invånare självbestämmande i en fri stat. Självfallet skall de som begår terrorbrott, om så förekommer vilket i så fall inte skall avgöras av subjektiv ”Tyck som jag”-mentalitet i något av de stater där Kurdistan pga mycket märkliga gränsdragningar hamnat i.Turkiet och världen bör erkänna Kurdistan, Norah4you 27 juli 2015

Sedan är det nödvändigt att Europas länder börjar göra distinktionsskillnad mellan Kolonialism och Imperialism. Två saker som tyvärr många blandar samman och som i sig kan ligga bakom Retro-70-talets vänstervåg som här i Sverige lett till vänsternissar långt till vänster om Vänsterpartiet samt motparter högerfötterna som ligger bra bit till höger om Sverigedemokraterna. Allt tack vare att John Galtungs idéer om hur påverkan skulle ske via media anammades av vänsternissar. Under åren sedan vänstervindarna drog över Världen i allmänhet och Sverige i synnerhet under 70-talet, så har vänsternissarna och flumliberaler som glömt bort varför liberaler och folkpartister bildade Folkpartiet (För frihet under personligt ansvar) i stil med John Galtungs idéer fäktade för i Peace Journalism/Welcome.html tagit plats på tidningar och media numera även i socialmedia sidor….Same procedure as last year eller desinformation från samma journalister och EU, Norah4you 22 November 2015

Innan världen gemensamt besegrat IS terrorister, innan nötfrågan Kurdistan är löst och innan Palestinafrågan närmat sig en lösning, så är det genom att titta på Kolonialismen, inte Imperialismen, och Kolonialismens historia i Afrika, Mellersta Östern och längs hela Rysslands gräns hela vägen från Asia Minor över till orosområden för Kina och Ryssland ända till Stilla Havet samt ner hela vägen till Indonesien som måste upp på bordet. Skyll inte på USA för det var inte USA som drev igenom de tokerier som i och för sig kunde synas logiska utifrån Europeiska kolonialmakternas dåvarande uppfattning in kolonialmakters rättigheter. Lite grann som när vi i Sverige efter att förlorat Finland ansåg oss ha rätt till Norge….

Personligen tror jag inte att alla eldar släcks före Palestinafrågan fått en realistisk lösning.
Se: Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Det handlar inte om att HA rätt utan om att ha is i magen och HANDLA RÄTT.
Världen lär inte få många mer chanser att lösa problemet i vår tid.
Det är också viktigt att komma ihåg att FN inte är och inte får bli en världsregering. Det är att gå steget över gränsen till diktatur.

Rysk pilot död efter nedskjutning, GP 25 November 2015
Så ska Obama och Hollande stoppa IS, Expressen 25 November 2015
Obama manar till dämpad spänning, Aftonbladet 25 November 2015

Det är dags för Obama (eller åtminstone Amerikanska Militären) att lära sig att Stoltenberg aldrig varit känd som speciellt bra kartläsare. Gränsen mellan Turkiet och Syrien samt Turkiets nagel i ögat Kurdistan, lämnar herr Stoltenberg kvar på kunskapsnivå innan de senare årens Geografikunskaper i vanliga skolan. Skicka någon kartläsare att gå igenom de verkliga, inte de korrigerade kartorna som figurerar inom EU och i Norge, originalkartorna för området från Svarta Havet ner till Röda Havet och från Egypten bort till Indus. Originalkartorna finns att tillgå på Amerikanska Kongressbiblioteket. Jämför dem med de kartor herr Stoltenberg o Co visat upp på bilder och i TV. Förstår inte vem och varför någon korrigerat a la 1984 sådant som är så enkelt att kontrollera. Vissa tidiga digitaliseringar och/eller exemplar av utgivna originalkartor finns även att tillgå via Amerikanska Universitet och Orteliusarkivet vid Helsingfors Universitet…..

Skäll vid rätt träd herr Obama. Hjälp till att få slut på Europeiska Kulturvänsternissars retro av 70-talets vänstervågs flummande socialistiska fantasier. De fantasierna underlättar inte att få stopp på terroriterna.

Rysk kryssare till turkiska gränsen, DN 25 November 2015 Tycks som om vänsternissar i Sverige och EU glömt bort att Ryssland inte är Sovjetunionen. Verkar märkligt för mig, men vilka är det som bygger på krigshotsbilden? Som sagt ovan – gå till Amerikanska Kongressbiblioteket eller annat ställe där de verkliga historiska kartorna finns i original – gå inte på de många korrigeringar som t.o.m. dykt upp i lärarhandledningar på nätet utöver att dessa kartor här i Sverige märkligt korrigerats, kapats m.m. efter förra årets svenska Riksdagsval.

Read Full Post »

I Sverige har vi sedan min ungdom en tradition på TV på Nyårsafton att se på . På engelska heter den underbara parodin Dinner for One (Same procedure as last Year, youtube.com/watch

Första gången sketchen visades på Nyårsafton med undantag av 2004 var år 1976. med undantag för Den hade sänts redan år 1969, dock inte på Nyårsafton, sedan fick nykterhetsvännerna SvT att stoppa den för det var ju för mycket alkohol…. reklam för alkohol har av tradition efter att Nykterhetsrörelsen i början av förra seklet hade sina stora år, inte rätt att ta plats…. 2004 ställdes Grevinnan och betjänten in efter jordbävningen på havsbotten i Indiska oceanen som ledde till den fruktansvärda tsunamin.den 26 december samma år.

Under årens lopp har mycket hänt. Med regelbunden oregelbundenhet kommer sketchen mig i tankarna när vänsternissar, speciellt kulturvänstern och flumliberaler samt Socialdemokrater som glömt bort Socialdemokraternas mörka historia där rasbiologiska institutet i Uppsala beslöts inrättat i Sveriges Riksdag med stöd av Hjalmar Branting och där de så omhuldade makarna Myrdal med sin berömda bok Kris i befolkningsfrågan fick Rasbiologiska institutets Gunnar Dahlberg att driva frågan om vikten att sterilisera utvecklingsstörda genom sk. tvångssterilisering. Detta gjorde år 1936 i Sveriges radio. Det var först under Alliansregeringens tid som ett vagt men ändå Förlåt hördes från Svensk Regering.

Under åren sedan vänstervindarna drog över Världen i allmänhet och Sverige i synnerhet under 70-talet, så har vänsternissarna och flumliberaler som glömt bort varför liberaler och folkpartister bildade Folkpartiet (För frihet under personligt ansvar) i stil med John Galtungs idéer fäktade för i Peace Journalism/Welcome.html tagit plats på tidningar och media numera även i socialmedia sidor….

Desinformation har under de senaste dagarna åter börjat från vänsternissar och högerfötter mot Ryssland. Har på nätet sett att samma personers IP-adresser ligger bakom desinformation om USA som de som ligger bakom kritiken mot Ryssland i allmänhet och President Putin i synnerhet. Vilket i och för sig inte förvånar mig. Dessa nissar och fötter finns inom kulturvänsterkretsar inom Sverige, i Frankrike, Tyskland och Belgien och några som säger sig vara amerikaner, men långt ifrån alla har IP-adresser som tyder på detta…. det där med kryptering och döljande av var ”man” hör hemma är inte som de som kallar sig IT-experter idag tror. Fast å andra sidan det behövs väl ingen kunskap i Talteori och Matematisk Statistik numera för att bli IT-expert……

Nåväl här i Sverige har vi ett antal verkliga muppar som får Muppet show att förblekna. Bland Retro-socialdemokrater finns det även en norsk nisse som aldrig lärt sig läsa karta och förstå vad den berättar. Det som är illa, är att han via Nato desinformerar USA om verkligt läge i allt möjligt från Ukrainas historia till vad som händer inom EU utifrån vad han hör av Rödgröna röran i Sverige. Lämna 70-talet bakom. Retro 70-tal är fel oavsett vad. Vi lever år 2015 och kaoset i Europa står många inom EU i allmänhet bakom. Kan man inte konsekvensanalys, så skall man åtminstone acceptera att passé är förgången tid vi inte är på väg mot.

Alice Teodorescu: Naív kan du vara själv Stefan Löfvén, GP Ledarsidan 20 November 2015

Desinformation som kallas naivitet är allvarligt problem inte bara i Sverige utan i stort sett i hela EU….Vad följden blir på att FN:s säkerhetsråd lyckats enas att stoppa IS med alla tillgängliga medel, det vill nissarna och fötterna inte lyssna på…. Det som kallats pk och/eller åsiktskorridoren försöker återigen stoppa positiv utveckling som inte passar deras eget syfte…. så var det ju det där att dessa nissar och fötter, de med ”Tyck som jag” uppfattning helt missat vad definitionen på rasism är nu när politikernas ansikten inte längre klarat av att gömma sig i sanden….

Exempel på desinformation från intressegrupp/-er som påverkat EU-politiker, Svenska Riksdagsmän/Rikssdagskvinnor samt flumliberaler
Sanktioner mot Ryssland förlängs, Aftonbladet 22 November 2015
Sanktionerna mot Ryssland förlängs, GP 22 November 2015

Statsvetare: ”Sverige bör inte delta i kriget mot IS”, Ali Abozar statsvetare och socialdemokrat på SvD Debatt 22 November 2015

och alltsammans för att FN:s säkerhetsråds gemensamma beslut att bekämpa IS med alla till stånd varande medel inte passar varken Vänsternissarnas, Flumliberalernas eller Högerfötternas egna men skilda agendor…..

FN manar alla att bekämpa IS, GP 21 November 2015

Skall vi verkligen fortsätta med 70-tals repro och Same procedure as last year?

Det viktiga är inte att ha rätt utan att HANDLA RÄTT.

Read Full Post »

En omfattande torka, möjligtvis orsakad av klimatförändringar, mellan 2006 och 2011 kan ha varit en utlösande faktor för Syrienkriget. Det säger klimatforskaren Johan Kuylenstierna i klimatpodden SvD 2 grader – men varnar samtidigt för att skylla den typen av katastrofer på enbart klimatförändringar.Forskare: Klimatförändringar kan ha utlöst Syrien-krisen, SvD 18 November 2015

Hallå Du ”Gamle indian” …. du minns inte ens eller lyssnade aldrig på den historiska bakgrunden. Än mindre på den religiösa bakgrunden. Var i hela fridens namn var du på SO-lektionerna i Grundskolan. VEM hade Du Johan Kuylenstierna som lärare. För så okunniga skall inte en enda svensk behörig SO-lärare släppa igenom som godkänd. Än mindre borde biologi och fysiklärare gjort det…..

Att lägga en ”brasklapp” där man varnar för att skylla den ”typen av katastrofer på enbart klimatförändringar” är till råga på allt att erkänna sig antingen vara dum och okunnig och själv bevisa detta ELLER
att inte ha tillräcklig vetenskapsteoretisk utbildning för att ens forska i ett enda ämne på något Universitet! Välj själv vilket!

Theories of Science – Basic Knowledge alltså grunderna för Vetenskapsteori. Fallacie vid argumentering är nästa bit du bör Du repetera å det snaraste.

Inte ett enda giltigt argument för din utsaga existerar.

Därefter bör du lära in det som krävs vid vanliga svenska universitet att den som skriver D-uppsats i ett ämne kan visa upp att den förstått: Definition av begrepp

Att Du härutöver inte ens kan historia, geologi, fysik och kemi, nåväl vi har till och med sett professorer som missat i de ämnena för att de inte ens är naturvetare när de uttalar sig om sk. Klimathot…. också naturvetare som tycks ha glömt det mesta av den Fakta om jorden de började lära sig i 5:an och SKALL ha repeterat hela vägen upp förbi 9:an samt gymnasiet……

Det kan väl ändå inte vara så att du behöver mer forskningsanslag????

Read Full Post »

Bland de värsta förfalskade uppgifterna som åter sprids, är samma som vi, (jag var med), motbevisade samt stoppade de som försökte med samma falska påståenden i slutet av 1970-talet är de som nu publiceras i en så respektabel Populärvetenskaplig tidskrift som Illustrerad Vetenskap:

Under tre miljoner år har havsytan flera gånger stigit med ända upp till sex meter som följd av en temperaturökning på en till två grader.
Global uppvärmning är ett urgammalt fenomen

Forskare på Oregon State University i USA varnar i en ny undersökning för att historien håller på att upprepa sig. De har analyserat tidigare konsekvenser av den smältande polarisen och hittat likheter mellan klimatförhållandena i dag och för tre miljoner år sedan.

Den gången låg innehållet av koldioxid i atmosfären på ungefär samma nivå som nu. Det fick temperaturen att stiga och isen på land att smälta. Resultatet blev att vattenståndet var sex meter högre än i dag. Det kan emellertid gå hundratals eller tusentals år innan den fulla effekten av den smältande isen blir uppenbar.Tre miljoner år gammal översvämning kan upprepas, Illustrerad Vetenskap 9 November 2015

Skrämmande okunskap om Naturens lagar och Naturens krafter. Hur i hela fridens namn har en enda av de sk. forskarna fått godkänt i Biologi, Fysik, Kemi och Matematik?

Nej Havsnivån KAN INTE STIGA SEX METER. Land kan erodera ovan och under vatten pga strömmar, vind, temperatur och vad grunden består av. När tryck på föremål i vatten eller land minskar, SÅ RESER SIG DET SOM VARIT NEDTRYCKT.

VEM HAR SETT ISBIT SOM LIGGER I VATTENGLAS HÖJA VATTENNIVÅN?????? t.ex. glaciärer eller inlandsis som smält minskar trycket, Landet under börjar resa sig. Först snabbt, sedan långsammare. Ofta står det stilla under lång tid, MEN Det är viktigt att komma ihåg: Archimedes Princip gäller även om sk. forskare missat detta någon gång i sin utbildning:

Archimedes Princip

Konsensus är för övrigt en politisk social term och har inget med vetenskap eller vetenskapsteori att göra. IPCC är inkompetenta och har mage att visa detta. Vilket är allvarligt. Än allvarligare är att förut respektabla Populärvetenskapliga Journaler och Tidningar tycks sakna Naturvetare som har ens den utbildning som Realmatematiker fick i gamla Gymnasieskolan!

Fakta om Jorden

Det tycks som om IPCC och FN fått rent ut sagt fnatt. ELLER så går de och tror att det inte finns Naturvetare kvar på denna jord som läst om Jordens Historia, Vetenskaps teori samt självfallet har de missat att läsa Geologi…..

Nåväl vi börjar med den basala kunskapen om

* Pangea
Från början fanns inget. Sedan ‘kom’ Big Bang. Vi skall inte här gå närmare in på alla de små vetenskapliga bitar som utgör Big Bang-teorin. En teori som numera kan anses bevisad.
Det som skulle bli universum så som vi idag känner det bestod från början av energisträngar. Mycket förenklat kan man säga att dessa energisträngar som något som kallas Strängteorin utgår från långt långt senare under inverkan av något vi skulle kunna kalla ‘Naturkrafter’ bildade universum och alla universums solsystem. När vi kommer fram till att vår jord ‘skapades’/’bildades’ för cirka 4,54 miljarder år sedan, så fanns den inte som vi känner den.

För att vi människor ens skulle kunna komma att vandra här i dag, så krävdes det bland annat att Fotosyntesen satte igång. Fotosyntesen började för 3,5 miljarder år sedan. Fotosyntesen satte igång.
För mer information om Fotosyntes läs Fakta Fotosyntes Utan Fotosyntesen där CO2 tillsammans med solen ”ger” växterna mat så att dessa producerar syre (kemisk formel se länken) så hade vi människor inte kunnat leva.
och
* Tektoniska plattor och CO2-utsläpp

Tektoniska plattor bildades när Pangea delades upp av Naturkrafterna.

Pangea superkontinent för 254 miljoner år sedan

Pangea superkontinent för 254 miljoner år sedan

Det är en möjlighet att de kontinenter vi idag känner till kan brytas upp dels på grund av tryck när de glider över/under varandra, dels på grunda vad som Naturens krafter kan åstadkomma tillsammans med Solens påverkan och Meteoritnedslag från rymden.

Uppvällning av varmt mantelmaterial under superkontinenten fick till sist denna att spricka upp och de olika bitarna att driva isär, för att sedan kollidera på nytt i en annan konfiguration under nästa globala orogena episod, då en ny superkontinent bildades. Ser vi på jorden idag tycks dessa processer föregå parallellt: uppsprickning i Östafrika och längs Röda Havet, kollision och bergskedjebildning i Himalaya och i Medelhavs-området. Det är därför svårt att förstå den bakomliggande orsaken till detta starkt episodiska mönster för jordskorpans utveckling, med periodvis ansamling av alla kontinenter i ett område. Spekulationerna rör sig kring förändringar i konvektions-mönstret och antalet konvektionceller i jordens inre med några hundra miljoner års mellanrum, kopplat till jordklotets långsamma avsvalning. En förändring av konvektions-mönstret skulle kunna leda till sönderbrytning av en existerande superkontinent och därmed inleda en period av reorganisering av jordskorpans plattor, intensiv nybildning av jordskorpa, bergskedjebildning och bildning av en ny superkontinent. Världen växer fram, Naturhistoriska Riksmuséets sida

Det som talar för det, är den ökade vulkanaktivitet som pågår sedan en längre tidsperiod i havet i områden runt de ovan nämnda tektoniska plattornas område. En sak som IPCC och sk. forskare glömmer att nämna är att jorden inte är rund. Att den är ”tillplattad” vid polerna kan kanske nämnas ibland. Men det viktigaste är att Jorden pga Naturkrafterna växer i midjan. Denna uttöjning runt ekvatorn är i sig ett varningstecken för att det finns mycket stora spänningar i de krafter som finns i jordens inre. Nu har ju människan aldrig varit där…..

Jorden vi ärvde nödvändig kunskap

Tidsavsnittet kvartär har präglats av ett dynamiskt och växlande klimat. Kvartärperioden kännetecknas även av människans förhållandevis snabba evolution. För ungefär 2,6 miljoner år sedan började klimatet på jordklotet att fluktuera mellan glacialer (istider) och interglacialer (mellanistider). Den senaste istiden i nordvästra Europa, som kallas Weichselistiden, ägde rum för ca 115 000 – 11 600 år sedan. Följade epok pleistocen omfattar huvuddelen av den kvartäriska perioden.

Den pleistoscena epoken, för 2,6 – 11 600 år sedan

Genom galcial erosion och sedimentation lämnade de pleistocena glaciärerna geologiska avtryck i framförallt det nordvästeuropeiska landskapen. Även det finländska landområdet fick sin nuvarande utformning i samnad med den senaste istiden i slutet av pleistocen. Under glaciärisens tillväxtskede sönderdelade och omformade ismassorna den nedanliggande berggrunden samt förflyttade gammla jordartstäcken och sedimentlager till andra platser. I samband med isavsmältningen bildades grovkorniga isälvsavlagringar samt finkoniga issjö- och ishavsavlagringar. I slutskedet av glacialen var det framsmälta landskapet till en början vegetationsfritt. Så småningom invandrade mossor, lavar, gräs och dvärgbjörkar samt djurarter såsom mammutar, jättehjortar, bisonoxar, och ullhåriga noshörnignar. I takt med att klimatet blev varmare i slutskedet av den senaste istiden, dog mammutarna, samt en stor del av de övriga jätteväxtetarna, så småningom ut.

För ungefär 200 000 år sedan uppträdde den moderna människan Homo sapiens för första gången. Tillsammans med neandertahlmänniskan Homo neanderthalensis spred H.sapiens sig till Centraleuropa för ca 35 000 år sedan.Geologi och tiden, Geologia.fi sida

Klimat är och förblir inget annat än en lång räcka av väder. Väder i kustlandskap, på höglänta områden o.s.v. skiljer sig drastiskt från Väder på andra ställen än det uppmätta/noterade. Att ens försöka att utifrån max 14 variabler samt korrigerade värden (kallas normalt skit in -> skit ut) gå och tro att det skulle gå att förutsäga hur ”Klimatet” ser ut om ens 300 år, det är ett av de största bedrägerierna som förekommit i Världshistorien. Först och främst finns det som minst över 40 NÖDVÄNDIGA variabler/parametrar att ta hänsyn till, sedan krävs det extremt god kunskap om hur soleruptioner och solvindar påverkar förhållanden på jorden mer än att de kan slå ut elförsörjning och radar…… men den biten borde varit elementär för allt ovan är sådant som varje 7:e klassare runt jorden fått lära sig :-)

Värre är att det som ligger bakom är ett försök att via FN och IPCC få tillbaka den makt till vissa av Kolonialmakterna och deras hantlangare som fortfarande samarbetar med dem trots självständighet, den makt som gick förlorad efter Första och Andra Världskriget.

Följ pengarna samt läs och försök förstå: Fallacies vid argumentering

Sedan några av dagens dummaste och okunnigaste artiklar:

New York kan hotas att hamna under vatten, Omni.se suck suck och ytterligare suck VAR BEFANN SIG DE SOM SKRIVIT SÅDANT OVETENSKAPLIGT NONSENS NÄR DE SKULLE LÄRT IN OM JORDEN; LÄRT SIG FYSISKA LAGARNA SAMT BIOLOGI OCH KEMI????

Read Full Post »

norah4you:

Well that’s only part of the story. Heard more than whispers long before the obscure people officially started. It goes back to a book edited in 70’s of Galtung and half-political people, leftwingers, not in US but in Europe trying to gain back control their families (and countries) won during Colonialist time up to 1900 but had lost since. Please observe people on mainland Europe. England seems to have had a better sense than to retro 1800’s days.

Follow the money.

Here in Sweden as elsewhere there are lots of folks who still haven’t got a clue that they been fooled…..

”Var är det miljöparti som ville förändra”, Ralph Monö en av MP:s grundare senare generalsekreterare för Europeiska Gröna Federationen 1995-99 på SvD debatt 7 November 2015

Originally posted on Watts Up With That?:

This is in the news today via ”Climate NEXUS”, which is a Madison Ave. PR firm:

New York Attorney General Eric Schneiderman announced that he is launching a legal probe into Exxon’s climate denial. The inquiry will look into both consumer and investor protection laws, covering the oil giant’s activity dating back to the 1970s. Schneiderman’s investigation could open “a sweeping new legal front in the battle over climate change,” says the New York Times, which broke the story. Two separate reports by InsideClimate News and the Los Angeles Times uncovered that Exxon has known about the dangers of climate change since the 1970s but sowed doubt by funding climate change skeptics to preserve its business. Exxon has been compared extensively to the tobacco industry, which was convicted of racketeering in 2000 for deliberately deceiving the public about the dangers of its products.

It seems all this is part of…

Visa källa 1 580 fler ord

Read Full Post »

Som vi säger här i Sverige: Kors i taket

Studie från Nasa: Antarktis tillförs mer is än kontinenten förlorar, DN 3 November 2015

Hur länge skall det gå innan det gått upp en talgdank för svenska politiker och andra som trott på Klimathotet. Hur lång tid till tar det innan de inser att de blivit utsatta för det största lurendrejeriet med världsomfattning i världens historia?

Själva NASA-rapporten går att läsa mer om på: Mass gains of Antarctic Ice Sheet greater than losses, NASA study reports, phys.org/news October 31 2015

För fakta om Jorden se: Fakta om jorden

Kommer Du som läser ihåg stollarna som tog båt och fastnade i Antarktis isar lite senare på året än nu härom året. De som gått på fantasin att all is i Arktis skulle vara borta??? Då gick inte talgdanken upp….. kan vi som kan ämnet hoppas att den gör det nu?

Read Full Post »

Grattis att du hittat rätt 3 år efter att alla vi som kan vår historia under dessa år försökt få de som likt dig missat något av det viktigaste som behöriga lärare SKALL ha lärt ut under 9:e klass, och sett till att de som får mer än godkänt kan visa att de förstått.

Det vi nu upplever är följden av beslut som fattades för 100 år sedan.

De stora imperierna kollapsade efter första världskriget. Nya länder uppstod i Europa, och nya spänningar. Nationalstaten blev ett ideal, en nation likställdes med en specifik etnicitet och skulle ha sin egen stat, nästa nation skulle ha sin stat och så vidare.Dagens flyktingkris går 100 år tillbaka, Kadhammars kolumn Aftonbladet 1 november 2015 Du har dessutom missat de viktigaste bitarna i din analys…..

Rötterna till dagens kriser går tillbaka långt långt bak i tiden. För att förstå hur i hela fridens namn det kan finnas människor som när de sitter i ledande ställning kan med att behandla sitt eget lands invånare och andra på det sätt som sker i Syrien och varför det blev så svårt för Ryssland som ärvde det kommunistiska maktanspråket på en allierad i östra Medelhavsregionen, så krävs det historisk kunskap som går tillbaka till 850-861 e.Kr.

Vi börjar med det enkla. Om nu något är enkelt när Mänskliga Rättigheter sätts åt sidan och folk rent ut sagt mördas för sin etniska tillhörighet. I och för sig borde vi i ‘neutrala’ Sverige och Västvärlden som fortfarande har resterna av Andra Världskrigets Holocast mot judar ha bättre förståelse och bättre minne, men skolans historieundervisning har fallerat på mer än ett ställe. Alawiterna, de som idag är i Syriens ledning bildades på 850 talet av de som ansåg/anser sig vara faktiska ättlingar till profeten Muhammed efter att den nya muslimska religionens framväxt resulterat i interna maktstrider där sunnimuslimer var de som ‘segrade’ inom nuvarande Syriskt område. (Glöm gamla beteckningar på länder i området. Gränser och namn är något som ofta ändrats i historien). Alawiterna blev behandlade som paria på samma sätt som de kastlösa i Indien. De förföljdes och 1317 resp 1516 utsattes de för ren massaker på liknande sätt som de själva idag långt senare ger igen.

Osmanska Rikets historia och efterdyningarna av dess upplösning i slutet av Andra Världskriget har jag skrivit om i I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012. För att göra en lång historia kort, så fick Frankrike Syrien som protektorat på samma sätt som England fick dåvarande Palestina. Frankrike försökte styra Syrien genom att låta alawiterna som var i minoritet bli de som fick ledningen i armé och statsledning. Alawiterna hade i princip ingen annan möjlighet att få utbildning än att gå med i militären. Vilket många gjorde. Det var där och då 1959 samt vid de alawitiska baathisternas kupp 1966 som dagens skrämmande situation blommade upp.

Samtidigt så bildades det som i förlängningen kom att bli Ryssland 861-64. De flesta historiker känner enbart till Nestorskrönikan och möjligen dess något så när like Novgorodkrönikan. Vad få känner till är att Rimbert i Vita Ansgarii bekräftar allt väsentligt om man läser hela Vitan. Det viktigaste att känna till står dock i kapitel XXX:
……
Efter att Curerna (och ytterligare två folkgrupper) frigjort sig från svenskarna kom sedan danskarna och försökte ta det vi kallar Kurland och inåt mot Staraja Ladoga. För mer uppgifter om det sök på Staraja Ladoga arkeologi respektive historia. Där finns det mycket att få tag på via nätet framför allt källor till arkeologisk och historiska forskningsarbeten.
Mina egna förslag var man kan börja är:
Chadwick Norah, The Beginning of Russian History, Cambridge 1946
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Kirpichnikov Anatoly och Nazarenko Vladimir, For tidens Staraja Ladoga, i Vikingarnes Rusland – Staraja Ladoga og Novgorod
Sedov VV, Srednevekovaja Ladoga, Leningrad Nauka 1985
——
Nu undrar nog någon vän av ordning vad detta har att göra med dagens situation i Syrien och/eller Rysslands ärvda hållning från gamla Sovjetunionens tid? Då måste man titta lite närmare dels på det som hände i södra Ryssland från slutet av 600-talet fram till mitten av 1000-talet samt nuvarande situation med två starka ledare i östra Medelhavet, dels i Israel där judar anser sig, observera att jag i detta som i andra fall lämnar riktigheten i vad respektive grupper anser därhän (det är en helt annan fråga) ha historiska och juridiska rätten till det gamla Palestina som varande Guds utvalda folk och norr därom Alawiterna som anser sig äga rätten som profeten Muhammeds rättmätiga ättlingar och arvtagare. Inget annat än en kruttunna som funnits där sedan 1000-talet då Khazarerna i norr från östra delen av nuvarande Turkiet upp mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet väster norr och österut stora områden i vad som långt senare blev Sovjetunionen och nuvarande Ryssland. Khazarerna hade vilket inte ens många historiker känner till goda kontakter från 800-talets mitt och fram till år 943 (obs inte 1043….) med de styrande i det som nu kallas Sverige.

Viktig källa: Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982.
– – – – – – – – Slut på utdrag – – – – –

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel skrevs redan på 340-talet. Wulfilas Bibel finns nu i Uppsala. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas Ukraina bildades.

Under resans gång har Kiev legat under hebreiska Khazarriket och Muslimska Ottomanska/Osmanska väldet.

1260px-Chasaren Khazarerna från Wikipedia

Ukraina som liksom Syrien och senare tiders Israel är delar i en stor väv av sammanbundna rötter.
Ukrainas verkliga historia är att Ukraina ALDRIG varit eget land i de områden som nuvarande staten Ukraina kallar sina! Eftersom Ukraina och Syrien båda har Osmanska Rikets utbredning och sönderfall som bakgrund för sina konflikter, och skapandet av staten Israel är en följd av att Osmanska Rikets sammanbrott ledde fram till detta, så måste helheten behandlas. Inte som separata delar.

Kartan före Första Världskriget:

europa-1914 källa historia123

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim. Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knut som Ukrainakrisen är.

Kartan i nutid:

Ingen av dessa har mycket gemensamt med hur gränserna såg ut på 1880-talet varken i Ukraina eller Syrien. än mindre i Palestina som finns noterat som land redan under Romartiden:

Europa 1882:

Källor till den 1000 år gamla historien:
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Nestorskrönikan se även Vem var Nestor, Norah4history sida
Novgorodkrönikan
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Radziwill Chronicles
Rimbert, Vita Ansgari
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
Walesiska protokollet
med flera. Finns cirka 75 med händelser samtida källor som jag känner till och har läst.

Vill du veta mer, så finns Syrien-Turkietkrisen 2012 ur historiens bakgrundskällor

Read Full Post »

Sveriges historia i ett nötskal, del 2 – Vikingatiden

Om de mest ökända vikingatågen i österled.

Read Full Post »

norah4you:

What shall we do with the drunken sailor, was a song heard in my youth….

Guess the Alarmist ought to learn the difference in using words. They need it to understand THEY ARE WRONG….

The story goes: On a ship the captain noticed that the Chief mate always returned in drunk condition no matter which harbor they visited.

The captain wrote in the log book: Chief mate drunk
Not once but several times.

The Chief mate took the oportunity to write when the Captain once visited the town they entered: Captain sober today

Originally posted on Watts Up With That?:

From the INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Evaporation for review — and with it global warming

Recoil of evaporating molecules changes the pressure at the surface of the liquid. CREDIT: IPC PAS, Grzegorz Krzyzewski Recoil of evaporating molecules changes the pressure at the surface of the liquid. CREDIT: IPC PAS, Grzegorz Krzyzewski

The process of evaporation, one of the most widespread on our planet, takes place differently than we once thought – this has been shown by new computer simulations carried out at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. The discovery has far-reaching consequences for, among others, current global climate models, where a key role is played by evaporation of the oceans.

They all evaporate: oceans and seas, microdroplets of fuel in engines and the sweat on our own skin. For every one of us evaporation is of paramount importance: it shapes the climate of the planet, it affects the cost of car travel, and is one…

Visa källa 801 fler ord

Read Full Post »

Sweden is a long country. In north the winter already made entre. Winters in Sweden isn’t like winters in the Alps or on high mountains elsewhere. Even in southern Sweden winters can be real hard. Not only freezing but real cold. I myself remember when my sister married a New Years Eve in early 70’s. The temperature was below minus 30 degrees Celcius and the only car that was able to start was my father’s. He had to transport everyone to the Church. I remember a winter in the 90’s when the snow, storm and low temperature made it impossible for busses and other transportation to run. It was hard enough to within Linköping, one of Sweden’s older towns and today one of the largest, walk and you had to be at least two to be able to walk less than a kilometer.

The latest news for comming autumn winter is:
Swedish text: Mycket hård vind, nederbörd och dålig sikt.

När höstvädret är på ingång utfärdar SMHI en klass 1-varning i norra Lapplandsfjällen i Norrbottens län.

– Det kan bli lite besvär på vägarna där uppe, men framför allt på fjällen. Det blir blåsigt, och nederbörden kan falla som snö, säger Johan Groth, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Det hårda vädret beror på ett frontsystem som rör sig norr om Skandinavien, men vars ytterkant slår emot nordvästra Norrland.

– Som alltid när de första ovädren kommer blir det lite stökigare.Kyla och hårda vindar på väg in över Sverige, Expressen 17 oktober 2015

Quick translation using Google Translate:
Very strong winds, rain and poor visibility.

When the autumn weather is coming SMHI issued a class 1 warning in northern Lapland mountains in Norrbotten County.

– It can get a little inconvenience on the roads up there, but especially in the mountains. It will be windy, and precipitation may fall as snow, says Johan Groth, a meteorologist at the weather agency Storm.

The bad weather conditions due to a frontal system moving north of Scandinavia, but whose outer edge strikes northwestern North.

– As always, when the first storms come it gets a bit messier

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 262 andra följare