Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

norah4you:

Only 10% of an Ice berg is to be seen over water….. what we who relay on Reality instead of computer models seen regarding CO2-believers arguments will sooner or later after the Scam-ice melted be worse than anyone thought.
Reality always wins over pseudoscience and political views.

Originally posted on Watts Up With That?:

While climate campaigners hope for a big El Nino this year, and wish for more hurricanes to use for ridiculous ”poisoned weather” headlines, the reality is that we are in a hurricane drought, not just in the USA, but globally as well.

Hurricane expert Dr. Ryan Maue points out the current situation in one simple and elegant graph which sums up the slump in activity:

Hurricane_frequency-March2015He writes on his Twitter feed:

5-year running sum of number of global tropical cyclones (1970-2015)
Stuck at 400 — lowest in this 45-year record.

This is backed up by data compiled by Dr. Roger Pielke Jr.:

gtcl-2014The last few years have certainly been low compared to many previous years, especially 1971.

Meanwhile, it has been a record long drought for Cat3 or greater landfalling hurricanes in the USA. This graph shows the number of days from the last Cat3 Hurricane to make…

Visa källa 182 fler ord

Read Full Post »

Det var 60-talet och Sverige gick bra. Så bra att vi till vårt land bjöd in ett större antal arbetsvilliga från länder som till skillnad från oss hade varit i krig. I många fall hade ländernas industrier ännu inte hunnit återhämta sig så arbetslösa fanns det gott om ute i Europa trots alla miljoner liv som världskrigen tagit.

Svenska gränserna har i stort varit de samma inte bara sedan unionsupplösningen med Norge. Det är inte så i stor del av vår omvärld. Vi behöver bara titta på kartorna över Europa:

Europa och Asia Minor 1882

Europa och Asia Minor 1882

och jämföra Europeiska länders gränser samt gränserna i Asia Minor samt Nordafrika då med

Europe and Asia Minor -1914

Gränserna har ändrats speciellt efter Första Världskrigets slut. Inte bara i Europa, inte bara i Mellersta Östern utan också i stor del av Afrika. I Mellersta Östern samt i sydöstra Europa ofta efter Osmanska Rikets fall och Första Världskrigets slut. Men 1984-nisse har varit framme och de gränser som fanns mellan världskrigen har sett kartorna försvinna under senaste året…. får i det fallet be den som är intresserad att slå upp i kartböcker där det klart syns vilka kolonialmakter som fortfarande 1938 hade stora landområden i Afrika. (Korrigerade kartor från Första Världskriget fram till 2000 har ofta FN resp EU som referens….)

Europeerna hade under 1800-talets kolonisering dragit upp gränserna utan tanke på var folkgrupper och språk bodde och bott i generationer…. och ofta krigat med sina grannar de senaste 1000 åren. Slavhandeln i Afrika var inget Europeiskt påfund. I krig blev de krigsfångar som blev övertaliga vid utväxling med motståndarna slavar liksom de som pga torka inte längre kunde livnära sig utan gav sig som slavar och såldes på slavmarknader långt innan Afrika koloniserades. Inte blev det bättre när Europa började kolonisera Afrika. Då såldes slavarna som förr sålt inom Afrika eller till Osmanska Riket vidare till Europeer som gjorde stora pengar på att segla över slavar till kolonierna i den Nya Världen…

Stor del av de stamstrider samt de strider som resulterat i nya gränsdragningar under senaste 50 åren har sitt ursprung i 1800-talets Europeiska gränsdragningar mellan kolonialmakter. Från 1960-talet när Afrikanska stater började bli självständiga, så har ett antal svenska soldater tjänstgjort i främmande land. Då på 1960-talet, så hade vi i Sverige fortfarande ett starkt försvar… Det var en sak att killarna som kom till Folkets Park i Linköping i civila kläder till onsdagsdansen ofta bar basker blå under sin tjänstgöringstid och utbildning. Det var då. Innan svenska försvarets möjligheter att försvara Sverige försämrats till nuvarande kritiska läge. Det var den tid då framtiden tycktes ge möjligheter till att bli så ljusare som vi sjöng om, vi som tog studenten som sista med censorer och förhör innan vi tillslut efter lunch fick veta om vi klarat oss och sjungande kunde springa ut När de ljusnande dagarna gror
Det var samma år 1968 som Socialdemokraterna började sänka svenska försvaret.

Socialdemokraterna sänkte försvaret

Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!
– – – – Utdrag ur Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Svenska militärer hungrar i Mali, GP 9 april 2015
Svensk styrka till Irak föreslås, GP 9 april 2015
Regeringen: Svenska styrkor sätts in mot IS, Expressen 9 april 2015
Expert varnar för att soldaternas hälsa är i fara, DN 9 april 2015
Chefen för Malistyrkan: ”Ett lyxproblem”, DN 9 april 2015
Svensk styrka till Irak föreslås, SvD 9 april 2015
Svensk styrka till Irak föreslås, Aftonbladet 9 april 2015
Svenska Malisoldater skall ha välfyllt skafferi, GP ledarbloggen 9 april 2015 Fattas bara annat. Skall vi skicka svenska soldater till fjärran land, så är den första förutsättningen att vi kan serva dessa soldater med mat och dryck. Allt annat är ren löja och visar hur snabbt Sverige åkt utför sedan septembervalet 2014!

Hela Sverige är värt att försvaras. Försvaret av Sverige kräver 40 miljarder inte 6, 10 eller 17 finns heller inget som helst skäl att skicka svenska soldater utomlands, absolut inte att låta dem svälta under tjänstgöring utomlands – varenda en av Sveriges mobiliserbara soldater behövs i Sverige!

Regeringsförslag i dag. Sverige ska skicka en väpnad styrka om 35 personer till norra Irak. Styrkan ska delta i den internationella koalitionen mot IS, och därigenom ­stötta främst de irakiska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning, skriver ­utrikesminister Margot Wallström (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S)Vi vill skicka svensk väpnad styrka till insatsen i Irak, Margot Wallström utrikesminister (S) Peter Hultqvist försvarsminister (S) på DN Debatt 9 april 2015 ÄR DE GOA ELLER????? :-) vad kostar det ur Försvarets kassa att skicka 35 personer till norra Irak? Hur stora starka karlar och kvinnor tror Socialdemokraterna Sverige har? 35 personer skulle alltså för att de är svenska soldater göra stor skillnad? Är det feminism? snarare att kliva in i 1960-talsmännens skor som om vi levde då när Sveriges Försvar skulle kunnat klara sig utan de pengarna som nu sprids i små doser härsan och tvärsan.

så står vi där nu 2015 med en pajasliknande regering som byter åsikt och skjortor allt efter hur vinden blåser och med en opposition som saknar verkliga ledare som vågar ta ett steg framåt och ta ansvar för Sverige….. Men skicka ut svenska soldater till fjärran land kan vi fortfarande. Regeringen som lever i nostalgin från tider då Socialdemokraterna VAR det stora statsbärande partiet och Sverige levde gott på att vi klarat oss från Andra Världskrigets förödelse…. samt Alliansens nya partiledare som saknar allt det de gamla hade och glömt lära sig att våga ta ansvar…

Anita Lindblom sjöng då i slutet av 60-talet:
Krig och död, ett fjärran land,
gråt och svält, ett land i brand.
Men i sken från en handgranat,
i basker blå stod en svensk soldat.

Han kom dit från sitt land i nord,
att få slut på krig och blod.
Reste bort från sin fästemö,
feste bort för att kanske dö.

Han kom dit för att skapa fred,
skapa fred i ett land som led.
Som en vän var han alltid sedd,
och för ung för att vara rädd.

Läppar dog som kvinnor kysst,
blod och eld se’n blev han tyst.
Men i sken från en handgranat,
i basker blå stod en svensk soldat.

Då gällde det att hela Sverige skulle försvaras….. nu är det frågan om svenska försvaret får pengar nog att klara mer än Stockholm och Gotland.

Read Full Post »

Uppgifter som cirkulerar i media:

Cirka 2 250 svältande sjölejon, varav de flesta är ungdjur, har spolats upp på södra Kaliforniens stränder så här långt i år. Det är 20 gånger fler än genomsnittet för motsvarande period de senaste tio åren – och dubbelt så många som 2013, det hittills värsta året.

Forskare tror att varmare vatten kopplat till svaga vindar på västkusten ligger bakom djurens massvält. I vanliga fall driver starka vindar upp kallt och näringsrikt vatten från Stilla havets djup till ytan – och med det stora mängder sardiner, bläckfiskar och annan mat åt sjölejonen.

Utan mat tvingas de vuxna honorna ut på djupare vatten för att hitta mat, tror forskare som studerar fenomenet. Kvar på grundare vatten finns ungarna, som inte klarar sig på egen hand och därför tar sig in mot land.Rekordmånga sjölejon strandar i USA, GP 7 april 2015
Rekordmånga sjölejon strandar i USA, Aftonbladet 7 april 2015
Rekordmånga sjölejon strandar i USA, 7 april 2015

Verkligheten är den att sjölejon normalt dyker till 26-74 meters djup men att de kan dyka ända djupare än 200 meter… Det krävs inte att gå ut speciellt långt från land för att hitta 74 meters djup….. Ungdjur lämnar sin moder vid 1 års ålder annars överges de vid den åldern och bildar små – större subgrupper av andra sjölejon i samma ålder. Även dessa ungdjur fångar föda själva. Det har de fått lära sig i tidig ålder. Dyker inte lika djupt som vuxna sjölejon, men tillräckligt djupt för att inte påverkas av ytvattentemperaturer.

Så att hävda att sjölejonen svälter för att vattentemperaturen i vattnet utanför Californiens kust stiger dramatiskt…. det är inte sant. Vilket i och för sig inte förvånar i ljuset av Klimattroendes enögdhet…. För att få att yttemperaturen, observera att strömmar på ytan och strömmar t.ex. 10 meter under resp. djupare inte alls är samma sak och att en uppmätt yttemperatur i vatten inte säger något om vad temperaturen är 10, 30 eller 50 meter under vattenytan.

Som om inte det vore nog, så krävs det för att få ihop påståendet om yttemperaturen i Still Havet längs Californiens kust att man blandar äpplen och päron. Fram till maj 2014 går det bra att använda verkligt uppmätta temperaturer men för att få ihop ekvationen krävs det att man byter ut verkligt uppmätta värden vid varje uppmätt ort med satellitmätningens reflexionsvärden. :P

Lite fakta:
When diving deep, California sea lions slow their heart rates to allow them to remain underwater for nearly ten minutes before surfacing to breathe. This ability gives them an edge in the pursuit of the fish, squid, and shellfish that make up their primary diet.California Sea Lion, animals.nationalgeographic.com

Fundering: Källa saknas i flertalet artiklar. Där den finns hänvisas t.ex. i Tusentals sjölejon riskerar att dö i Kalifornien, DN 7 april 2015 hänvisas till Starving Sea Lions Washing Ashore By Hundreds in California, New Times 2015/03/13,

Det finns ett verkligt Miljöhot i Stilla Havet som i alla världshav och vattendrag. Utsläpp från land, människovållat och pga erosion som sprids med vind samt vatten, utsläpp från båtar samt utsläpp av gaser samt mineraler när tektoniska plattor kolliderar, jordbävning, och vid vulkanutbrott på land samt i hav.

Det sägs att många av sjölejon har lunginflammation. Inte konstigt med de föroreningar som finns i kustnära områden längs Californiens stränder. Flera av de kemikalier som läcker ut samt nanopartiklar från plast har som en av riskerna för de fiskar samt havsdjur som får i sig sådant vatten att råka ut för lunginflammation. (Vilket även hänt i svenska vatten för fisk i samband med utsläpp – t.ex. Svartån Östergötland 1957)

För rolig youtubefilm se: Surfande sjölejon blev en upplevelse för livet, Expressen 15 april 2015

Read Full Post »

Med anledning av ”debattinlägg” på twitter avseende min bloggartikel Räkna med bråk eller vem betalar kostnaden för inställda tåg

Rekommenderad nattlitteratur för de som tänker uppfinna hjulet igen, vibrera i stället för traditionell pålning i 93 meter av Sveriges Skredfarligaste lera för nytt brobygge.

The information in this publication provides an introductory primer on understanding basic scientific facts about landslides—the different types of landslides, how they are initiated, and some basic information about how they can begin to be managed as a hazard.Landslide Types and Processes, Fact Sheet 2004-3072 U.S. Department of the Interior. U.S. Geological Survey July 2004

Landslides and Engineered Slopes. From the Past to the Future, Two Volumes + Two Volumes + CD-ROM: Proceedings of the 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, 30 June – 4 July 2008, Xi’an, China; Zuyu Chen, Jian-Min Zhang, Ken Ho, Fa-Quan Wu, Zhong-Kui Li
CRC Press, Jun 11, 2008
Har tyvärr ännu bara läst abstrakt resp enstaka artiklar. Har inte haft råd att köpa boken och handikapp gör det jobbigt att beställa till UB och läsa där. Jobbig backe.

Abstract
This article is dedicated to particularities of the formation of geoecological risks, whichneeds to be considered for sustainable development of the agriculture of the Republic of Moldova.Special attention is dedicated to hydrometeorological and pedologo-geomorphological risks. Risksrelated to heavy showers, droughts, ravine erosion and landsliding processes are described moredetailed
GEOECOLOGICAL RISK ANALYSIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, Institute of Ecology and Geography, Moldavian Academy of Sciences, Republic of Moldova; Geographica Timisiensis, vol. 20, nr. 2, 2011 (pp.13-18)

Återkommer gärna med såväl enklare som mer biokemisk geologisk litteratur från akademiska världen….. Men inte i natt. Nu tänker jag sova.

Read Full Post »

norah4you:

When ever “map” and “reality” show different views – Reality rules. BUT and that’s also important to tell directly:

* Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.

* Appealing to fear is a fallacie when used combined with Ad Hoc/Ad Hominem. Ad Hoc/Ad Hominem with or without “computer model”-views NEVER EVER CAN BE USED AS VALID ARGUMENT

CO2 ”figures” from Mauna Loa
First of all – CO2 readings on Mauna Loa is done not for CO2-believers/”scientists” but for geological purpose to be able to have a pre-warning of next vulcano eruption! This had been the case all over the world after terrible volcano eruption of St. Helena eruption May 18, 1980

What the so called scientists of IPCC forgotten, is a simple fact that Volcanos always leak a large amont of CO2 into the air during active and after active period. The higher leaking the larger force within. Using ”data” from Mauna Loa is the same as When the fox counts the chickens

* The North Pole.
Peary and Henson reached according to their own data (!) North Pole 1909;
Nobile, Amundsen and Ellsworth considered to have flown over the North Pole 1926 (Zeppelin) and Sir Wally Herbert was leading the first scientific expedition up the North Pole in 1969 (!!!!) .

Don’t forget that ice-cores drilled down from surface in Arctic never ever show the situation on same spot, longitude and latitude, ten years ago let alone 50 or more. The ice in Arctic is never still but moves around, due to centrifugal force as well as the water cycle, as all forms of water do, including the glaciers and icesheets. All form of water including ice moves to reach the lowest possible level, to sea level. For information re. Arctic ice movements please look at with Nansen’s Fram expedition in Arctic. There you will find Fram’s movements during the time the ship was frozen in the ice up to the time it finally reached open water.
It’s not possible to drill ice cores in Arctic showing the weather situation for one and the same place, and even if this had been the case no cores could in have given correct information of the wind-, solar-and temperature erosion for any given year let alone for a serie of years.

Route of Nansen's Arctic expedition ship Fram's after being frozen in the Arctic Ice.

Route of Nansen’s Arctic expedition ship Fram’s after being frozen in the Arctic Ice.

Empiri visavi computer models!
latest event proving CO2-believers assumption of less and less Arctic Ice wrong:
5,300-ton HMS Talent has a huge dent and will be out of action for weeks
Defence officials have refused to disclose exact details of the crash
It will cost an estimated £500,000 to repair, navy sources have claimed
Royal Navy nuclear submarine suffers £500,000 damage after ‘hitting floating ice’ while tracking Russian vessels, dailymail.co.uk 4 April 2015 Updated: 11:18 GMT, 5 April 2015

Had the submarine been navigating after computermodel’s assumption – or what?

Originally posted on Watts Up With That?:

Guest essay by Ronald Voisin

(for the near perfect ice-core recordation enthusiasts)

This essay is a promised follow-up to a 1/25/2015 WUWT posting (here).

Some of the WUWT commenters from the initial posting questioned the validity of a 200 yearlong 100% spike in atmospheric CO2. So I’ll begin this follow-up with a defense of that supposition.

It is quite clear that Natural CO2 emission (and atmospheric spiking) is stimulated by any global temperature increase no matter the cause of that increase. The ~1.5oC global temperature rise, since the Little Ice-Age, can reasonably be estimated to stimulate an increase in several of the natural CO2 sources by as much as 2X (in particular the biologic natural sources). See Table 1 below.


Table 1

Here are the primary sources of natural CO2 release in decreasing order of quantity of carbon emitted: oceanic release…

Visa källa 2 056 fler ord

Read Full Post »

I slutet av den senaste istiden låg inlandsisen över norra Europa och sträckte sig ända bort till östra Sibirien samt hade sin motsvarighet över hela den norra hemisfären, dvs även över Nordamerika långt ner till de stora sjöarna. På sina ställen nästan avsmält på andra mer än kilometertjock is som tyngde ner landet under. På vissa ställen ända upp till 3000 meter tjock.
……
Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort ”motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Isen över norra Europa smälte söderifrån och landet började först resa sig i söder. Människor följde efter, liksom laxar, björnar och många rovdjur. När vi kommer fram till inledningen av äldre Stenåldern är en stor del av landet vi kallar Sverige, liksom Norge, Finland och österut fortfarande liggande under ett tjockt istäcke.Utdrag landhöjning och kulturell influens

Read Full Post »

norah4you:

Swedish media can’t get it…. Golfströmmen har tappat fart, Aftonbladet 10 april 2015
Klimatforskare: Golfströmmen tappar i styrka, Nyteknik.se 7 april 2015
When will they ever learn? When will they ever learn????

Some information regarding Real Greenland ”climate” in 1000-1250 AD.

Konungs skuggsjá (King’s Mirror) written around 1250 AD, translated into English by Laurence Marcellus 1917:
Chapter 18
….18 kapitlet som behandlar Grönlands produkter:
<strong<Son. You stated earlier in your talk that no grain grows in that country; therefore I now want to ask you what the people who inhabit the land live on, how large the population is, what sort of food they have, and whether they have accepted Christianity.

Father. The people in that country are few, for only a small part is sufficiently free from ice to be habitable; but the people are all Christians and have churches and priests. If the land lay near to some other country it might be reckoned a third of a bishopric; but the Greenlanders now have their own bishop, as no other arrangement is possible on account of the great distance from other people. You ask what the inhabitants live on in that country since they sow no grain; but men can live on other food than bread. It is reported that the pasturage is good and that there are large and fine farms in Greenland. The farmers raise cattle and sheep in large numbers and make butter and cheese in great quantities. The people subsist chiefly on these foods and on beef; but they also eat the flesh of various kinds of game, such as reindeer, whales, seals, and bears. That is what men live on in that country.”

– – – – – – –
There are much more in prime sources (not Icelandic Annals) to be told about speed in the Gulf Stream back in older days than most knows…… but that’s an other story

Originally posted on Watts Up With That?:

From the ”we told you so yesterday” and the ”settled science” department. This study was released in 2010, and they used actual measurements, rather than proxy data and reconstructions like Mann did. Gee, what a concept!

NASA Study Finds Atlantic ‘Conveyor Belt’ Not Slowing
03.25.10

436189main_atlantic20100325a-full[1] Illustration depicting the overturning circulation of the global ocean. Throughout the Atlantic Ocean, the circulation carries warm waters (red arrows) northward near the surface and cold deep waters (blue arrows) southward. Image credit: NASA/JPL PASADENA, Calif. – New NASA measurements of the Atlantic Meridional Overturning Circulation, part of the global ocean conveyor belt that helps regulate climate around the North Atlantic, show no significant slowing over the past 15 years. The data suggest the circulation may have even sped up slightly in the recent past.

The findings are the result of a new monitoring technique, developed by oceanographer Josh Willis of NASA’s…

Visa källa 700 fler ord

Read Full Post »

norah4you:

This is what a scholar of mine taught us at Linköping’s University and what I have used illustrating facts about our Earth ever since:

Earth diameter Earth’s diameter is 12,756 km at the equator. (Earth’s radius is half of that)

Maximum height and maximum depth
Earth’s highest mountain, Mount Everest is ; 8848 meters high .( In other words, 8 km 848 m)
The Earth’s deep Challangerdjupet in Mariner grave, Pacific Ocean, 11034 meter deep. (In other words 11 km 34 meter)

If you on a model of Earth use 10 km = 1 mm then you will have this figure…

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please remember
Man has made it to the moon is about 384,392 km (average distance) away. Few research projects have been able to get down to that depth. The reason is that the pressure increases with depth.

For more info on: Fakta om Jorden (Unfortunatly not translated into English)

Originally posted on Watts Up With That?:

Guest essay by Eric Worrall

sekma-sail

In the real world, Antarctic ice is growing at a ferocious rate, hitting a new record extent every other year. But on planet Green, Antarctic ice is melting at a dangerous rate.
According to MensJournal;

”Global Warming Opens Up Antarctic Waterways – On February 13, a yachting crew from Poland sailed its 67-foot sloop, Selma, to a latitude in Antarctica’s Bay of Whales that’s traditionally frozen solid, and only navigable by icebreaker. It was a hundred miles farther south than anyone had ever taken a sailboat. Temperatures hovered around zero degrees Fahrenheit (it’s the height of summer in the south pole) as the crew took turns hacking a heavy layer of frost that coated the ship’s deck and rails. A storm briefly sent twenty-foot waves in their path, but the surface was calm when Selma finally ran out of sea. ”We touched the ice of…

Visa källa 117 fler ord

Read Full Post »

Om vi vanliga människor hade så dålig koll på vad saker kostar, som de politiker samt Trafikverk som räknat på Västlänken, så hade vi haft svårt få något på bordet halva månaden….

Nya uppgifter stör Västsvenska paketet.

Enligt en rapport beställd av Stadsrevisionen blir flera byggen miljontals kronor dyrare än i budget, uppger Västnytt.
– Mycket är inte åtgärdat, säger Stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M) till sajten.
……
Nu kommer nästa smäll mot Västsvenska paketet. Västnytt skriver på onsdagen om en rapport som Stadsrevisionen beställt om projektet. Där slår revisorerna larm om bland annat tre byggen som blivit klart dyrare än budget.

Knutpunkt Gamlestaden förväntas kosta 150 miljoner kronor snarare än 90, som budgeterats, och kostnaden för Heden park riskerar att fördubblas från 5 till 10 miljoner kronor.Ny miljonsmäll mot västsvenska paketet, GT 18 mars 2015

År 2014 kunde SVT Västnytt avslöja hur byggen inom Västsvenska paketet blivit så mycket dyrare att de stoppats. Då svarade Johan Nyhus, (S), ordförande för Trafiknämnden att man inte spräckt budgeten, utan istället valt att lyfta bort projekt som från början ingick som en del av paketet.

Nu kan SVT Västnytt berätta om en rapport beställd av Stadsrevisionen som visar på flera brister i trafikkontorets hantering av byggandet.

Tre dyra byggen

Revisionsbyrån har granskat ekonomi-och projektstyrningen inom trafikkontoret. Rapporten visar bland annat tre byggen som blivit mellan 50-100 procent dyrare än vad som först budgeterats:….Revisionslarm: Byggen i Västsvenska paketet blir dyrare, Västnytt SvT 18 mars 2015

Kan inte någon donera en kulram till damerna i Rödgröna röran samt till de som räknar på Trafikverket – något mer komplicerat lär de inte klara av att räkna på :P

Post scriptum: Vad blir kostnaden för pålning till nya bron över älven? De har ju ännu inte provpålat första pålen de 100 meter som minst behövs ;-)

Tillägg 19 mars 2015:
Lögner och tomma löften från början till slut, Theo Papaioannou och Håkan Andersson Vägvalet på GP debatt 19 mars 2015

Read Full Post »

norah4you:

If you don’t understand basic facts re. Earth’s natural forces, such as Erosion for example regarding erosion effect on corall atolls,
then of course there always is a problem…. :-) pause or no pause…..

Same laughable modeling ”theory” probably is behind the forgotten Erosion problem the Alarmists and the Modelling so called scholars never have understood…. :-)

An article in Swedish newspaper tells of President Anote Tong of Kiribati, a coral island country…., who calls for help (!!!????!!!) stop ”the Climate change”
Some people never learn to understand Natural Forces and that coral isn’t as hard as granite :P

Sjunkande land vädjar om hjälp, SvD 9 mars 2015

Originally posted on Watts Up With That?:

COLLEGE PARK, Md. — An analysis of changes to the climate that occur over several decades suggests that these changes are happening faster than historical levels and are starting to speed up. The Earth is now entering a period of changing climate that will likely be faster than what’s occurred naturally over the last thousand years, according to a new paper in Nature Climate Change, committing people to live through and adapt to a warming world.

In this study, interdisciplinary scientist Steve Smith and colleagues at the Department of Energy’s Pacific Northwest National…

Visa källa 653 fler ord

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 258 andra följare