Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. Klimathotet’

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

Somewhere over the rainbow, sun may shine on good and evil, on facts as well as fiction.
BUT
Always remember: Nature is Nature and Facts are Facts, not Fiction.

Watts Up With That?

Guest Post by Bob Tisdale

This post will serve as part 2 of the 2015 update of the model-data comparisons of satellite-era sea surface temperatures. The 2014 update is here. This, the second part, contains time-series graphs.  But the data and model outputs are being presented in absolute, not anomaly, form.

INTRODUCTION

The climate models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) are not simulating climate as it exists on Earth.  That reality of climate models will likely come as a surprise to many climate laypersons.

We presented in part 1 of this series how the spatial patterns of the modeled warming rates for the surfaces of the global oceans from 1982 to 2015 (the era of satellite-enhanced sea surface temperature observations) show no similarities to the spatial patterns of the observed (data-founded) warming and cooling.  And we discussed why it’s important that the models used by…

Visa originalinlägg 2 979 fler ord

Read Full Post »

Har dagens elever suttit och pysslat med mobil i stället för att lära sig Archimedes princip? Jag bara frågar….
Isbiten som smälter i ditt glas, höjer INTE vattennivån i glaset. När det gäller is som flyter i Arktis bör varje person som vill diskutera vattennivåer också känna till att densiteten förändras med salthalten. Men inget påverkar att Archimedes princip gäller där som när det är nertryckt land.

När jag, 66 år gammal, gick i skolan, så var detta något man lärde sig redan i Mellanstadiet. (Mellanstadiet på den tiden årskurs 4-6). När min nu 100 åriga mor gick i skolan fanns Archimedes princip med i Naturlärans bok för 3:e årskursen….. Tiderna förändras och grundläggande kunskaper som förr tillhörde allmänbildning försämras. Allt går inte att googla på nätet. Framför allt går inte allt som står på nätet eller i en tidning att ta som sanna utsagor…..

En ny kallfront, Rimligt blogg av studenter på Uppsala Nya Tidning

SasjaL

En del tidningar har en del ”externa” bloggar kopplade till sin hemsida respektive. ”Rimligt” är en av dessa bloggar och går att finna på Upsala Nya Tidning (UNT). UNT kallar ”Rimligt” för just ”extern”, men vad gör den då under UNT:s domännamn?

Visa originalinlägg 273 fler ord

Read Full Post »

Sooner of later everyone who believed in CO2- and Climate threat will understand that they faced the worst Scam ever. Follow the money. Money-routes never lie. There must be at least a dozen out there who knows how to write an algoritm if they aren’t in bank-it sphere…..

Also please read: WUWT: Supreme Court puts Obama’s “climate saving” power plant regulations on hold, Sasjal.wordpress.com 2016/02/10

Where have all the money gone?

Watts Up With That?

From the skeptics and common sense win one department…

Tanner Creek Power Station in Lawrenceburg, IN - closed in 2015 by new EPA regulations. Photo by A. Watts Tanner’s Creek Power Station in Lawrenceburg, IN – closed in 2015 by new EPA regulations. Photo by A. Watts

A divided Supreme Court on Tuesday abruptly halted President Obama’s controversial new power plant regulations, dealing a blow to the administration’s sweeping plan to address global warming.

In a 5-4 decision, the court halted enforcement of the plan until after legal challenges are resolved.

The surprising move is a victory for the coalition of 27 mostly Republican-led states and industry opponents that call the regulations ”an unprecedented power grab.”

By temporarily freezing the rule the high court’s order signals that opponents have made a strong argument against the plan. A federal appeals court last month refused to put it on hold.

The court’s four liberal justices said they would have denied the request.

The plan aims to stave off the worst predicted…

Visa originalinlägg 33 fler ord

Read Full Post »

Nu får det vara nog med att fortsatt påstå att det existerar ett CO2-hot. Den största och värsta penningbluffen som hittills existerat mig veterligt! Senaste försöket påståendet att 2015 var det varmaste året på jorden. Icke sant. Vi har haft ett antal väldokumenterade varmare år när faktiskt uppmätt temperatur inte ”korrigerats” (not 1) Detta så sent som på 1800- och 1900-talet. För övrigt torde varje elev som läst Geografiboken i SO-ämnet och Fysik årskurs årskurs 7 väl veta om CO2-värdet har varit exakt detsamma avrundat till 0.04 %

Förra året det varmaste hittills, Aftonbladet 20 Januari 2015 Inte ens om man tar de år som mätning från satellit gjorts och kallar den tiden ”Modern tid” är det sant. Inte ens under 2000-talet har 2015 utmärkt sig som varmaste året i mätningar. Endast efter att sk. forskare använt modeller där de valt att Sätta räven att räkna hönsen d.v.s. visat okunskap hur man skriver algoritm, vilket är illa nog; samt korrigerat faktiska värden utifrån uppmätt CO2 på ö i Hawaii glömmande tre viktiga bitar:

* Mätstationerna är till för vulkanforskare som mäter CO2 höjs utsläppen = trycket inuti ökar så också risken för vulkanutbrott.

* Alla vulkaner, även de som är döda sedan miljoner år, släpper ut varierande mängder CO2. Världens vulkaner på land och i hav står för 92% av ALLA CO2 utsläpp…… Människan för mindre än 1%.

* Volymprocent och viktprocent är inte samma sak….. men sk. forskare blandar dem friskt med och utan kunskap om hur man räknar multiplikation i tal där första siffran kommer efter 0,0 …..

Dags för många att repetera: Några fakta och källor CO2-troende glömt

bl.a:

Några fakta o källor CO2-troende glömt

Redigera

en av vädermännen skriver att källorna inte är trovärdiga. OBSERVERA Han har inte varit inne på Facts and Fiction, ingen har varit inne och läst där idag – så hur han först avfärdar de källorna som finns i Norah4facts, det är väl som vanligt bland de som tror sig kunna utan att göra sig besvär att göra källkritisk kontroll…. att avfärda det nedan som icke trovärdigt säger tyvärr allt om CO2-troende folket!

@IngerNorah4you Som sagt, vi släpper detta. Jag ser inte detta som trovärdiga källor, tyvärr.

— Patrik Nordkvist (@PatrikNordkvist) 7 augusti 2014

Gaser och gaslagar, fy.chalmers.se
P Winsor, Arctic Sea Ice Thickness Remained Constant During the 1990s published in GEOPHYSICALRESEARCHLETTERS, VOL.28, NO.6,PAGES1039-1041, MARCH15, 2001

Samt:läs sammandraget till en verklig vetenskaplig rapport, tillråga på allt publicerad på Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Changes hemsida…. Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada; co2science.org

Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21’N, 69°32’W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Källa: Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.

Annat viktigt att känna till:
….But, since the middle of 2005 (that would be slightly over 10 years), the arctic sea ice area anomaly has been oscillating steadily at right around -1.0 million sq kilometers. So, whatever 70 year cycle or natural change or polar bear shitte piles caused it to “change” from its 1979-1990 average of +1.0 Mkm^2 to -1.0 Mkm^2, the effect has NOT done ANYTHING to further melt arctic sea ice since 2005. In fact for almost all of the past 18 months, arctic sea ice area has been hovering right at the -2 std deviation levels all the time. Not increasing to be sure, but not decreasing either.True facts presented in comments of ”Gosh a new model based study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map, Wattsup with that 2016/01/20 Have all the money gone to find a model supporting CO2-believers beliefs….. ?????

Klimat är väder och temperatur under lång tid. Inte så få år ens varit möjligt att ”mäta temperaturen” från satellit… mäta….. en sanning med stor modifikation. Det enda som går att mäta från satellit är återstrålning. Vilket inte är samma som temperatur varken vid yta eller 3 meter upp resp 3 meter ner o.s.v. när det gäller vatten i floder, sjöar och hav. Hav förresten…. det existerar INTE en fast havsnivå. Havsnivån varierar utöver ebb och flod beroende på vindar på varierande nivåer från jordyta upp till atmosfärens högre skikt, jordens plats i den ovala omloppsbanan runt solen, jordens vinkel mot solen, jordens vobbling o.s.v.

Ett bra bevis som de flesta borde förstå utan ytterligare instruktioner återger jag från bloggartikel skriven 2012:

Not 1:

Äntligen efter 671 år

(671 år var det 2012, artikeln redigerad nya bilder tillagda)
inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland.

Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av Garden under Sandet. Gården som exporterade smör och ost i saltvattentunnor till Norden och via Orkney till England. Bl.a. till Drottning Margaretha I:s fatabur.

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.”
Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40

En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller…..

Exempel på fyndplatser norra Halvklotet
En:

En (sv) Juniperus communis (latin)

En (sv)
Juniperus communis (latin)

Nordkråkbär:
Nordkråkbär

Titta gärna på utbredningsområden på Grönland och i Nordamerika.

För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Till att börja med kan Ni läsa om Gården under Sandet på Wikipedia Western Settlement, Engelska Wikipedia men för mer detaljerade uppgifter vänligen läs: Greenland, mnh.si.edu
mer allmän info finns här: The Viking farm under the sand in Greenland, freerebublic.com Gården låg under flygsand som täckt den samtidigt som permafrosten slog till och det var först 1991 som gården började anas.

Mycket intressant information om Gården under Sandet finns på sid 17 av Finds of Norse Textile in Greenland, unipress.dk där det nämns att gården hittades eftersom två renjägare såg stora(!) trästycken som stack ut ur permafrostens sandhögar.

Så glöm alla fantasier om att vi nu har varmare än förr i tiden. Det är ren och skär lögn som CO2-folket och de sk. forskarna presenterar.

Issmältningen fortsätter höja havsytan, DN 30 november 2012 Påståendet är inte sant. Fakta inte fiction är det som gäller i vetenskapens värld även om en hel del vill försöka glömma det…

Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.

I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind.

Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.
Och var har de mätt, Norah4you 28 november 2012

Se även Facts and fiction, Norah4facts sida

Snurren finns det gott om som vill göra sig lättförtjänta pengar för det ligger ingen som helst sanning i Klimatkollaps hotar vid fortsatt dödläge, SvD 30 november 2012 För övrigt har varje isbjörn i förrgår 458,64 KVADRATKILOMETER havsis i Arktis om vi delar upp hela ytan på antalet uppskattade isbjörnar…. och mer yta blir det dag för dag som ALLTID vid denna årstiden.Not 2 The latest value : 10,090,156 km2 (November 29, 2012), Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System, IARC, UAF P.O. Box 757340 Fairbanks, Alaska 99775-7340 USA

Tillägg 18.34 Göteborgsdemonstration mot klimathotet, GP 1 december 2012 Att de inte kan bättre.

Tillägg 00.17 2 december 2012 Politiker bör signalera att bil inte är självklart, två psykologprofessorer på Svd Opinion 1 december 2012

Tillägg 00.52 4 december 2012 En del blir aldrig vuxna…. tror de fortfarande på tomten också? Sov de sig igenom lektionerna i NO och Historia? Här är jorden vi ger till våra barn, Aftonbladet 3 december 2012
Så påverkar klimatet din hälsa, SvD 3 december 2012
Hoppas deras barn får bättre bildning genom god utbildning så de lär in vad som lärarna lär ut…. 😛

Tillägg 06.19 5 december 2012 De rika länderna krossar oss, SvD 3 december 2012 Det skulle kunna vara en annan infallsvinkel på varför det trots naturvetenskapliga och arkeologiska motbevis fortsatt bedrives hets om klimathot. OM Nord-Sydkonfliktens effekter drabbat Nord mer än Syd och Nord har önskat hitta politisk möjlighet att hålla tillbaka Syd skulle det kunna vara en förklarlig bakgrund till att CO2-hotet fortsatt förs fram. En fuling värre än kolonisationen av Afrika om så vore fallet. Men det kan väl aldrig vara frågan om pengar och smitande från ansvar från kolonisationens följder?

– – – – – – – – – – – – Slut på utdrag från bloggartikel 2012 – – – – –

Read Full Post »

Please note this important information from comment below But, since the middle of 2005 (that would be slightly over 10 years), the arctic sea ice area anomaly has been oscillating steadily at right around -1.0 million sq kilometers. So, whatever 70 year cycle or natural change or polar bear shitte piles caused it to “change” from its 1979-1990 average of +1.0 Mkm^2 to -1.0 Mkm^2, the effect has NOT done ANYTHING to further melt arctic sea ice since 2005. In fact for almost all of the past 18 months, arctic sea ice area has been hovering right at the -2 std deviation levels all the time. Not increasing to be sure, but not decreasing either.True facts presented in comments of ”Gosh a new model based study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map, Wattsup with that 2016/01/20 Have all the money gone to find a model supporting CO2-believers beliefs….. ?????

Watts Up With That?

From the ”linear thinking doesn’t follow reality” department, comes this stunning revelation that sounds pretty much just like every other press release about climate we’ve ever read. Plus, they’ve got a map!

A new study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map

Concordia research findings can be used to show the impact of human activity on local climate

Montreal, Jan. 20, 2016 — Earth’s temperature has increased by 1°C over the past century, and most of this warming has been caused by carbon dioxide emissions. But what does that mean locally?

A new study published in Nature Climate Change pinpoints the temperature increases caused by CO¬2 [sic] emissions in different regions around the world.

Using simulation results from 12 global climate models, Damon Matthews, a professor in Concordia’s Department of Geography, Planning and Environment, along with post-doctoral researcher Martin Leduc, produced a map that…

Visa originalinlägg 373 fler ord

Read Full Post »

Rebloggad artikel från SasjaL

Följ länken till ”Another Climate Scientist Accused of Financial Fraud”.

There is no suggestion at this stage that Alongi produced fake results for research papers, but in my opinion this has to be considered a possibility, if the charges against Alongi are upheld. After all, if Alongi falsely claimed to have spent half a million dollars on radioisotope testing, it would look pretty strange if he didn’t produce any false test results, to justify the expenditure of all that money. According to Research Gate, Alongi has helped author 140 publications, and has been cited 5,861 times.
begrunda det samt övriga texten.

Kom gärna ihåg frågan som ställts i min blogg flera gånger: Where have all the money gone.

SasjaL

Visa originalinlägg

Read Full Post »

Minus 40 grader nytt köldrekord för säsongen, GP 6 Januari 2016

Är det någon som minns:
clip_image008

Det där med datamodeller kräver avsevärt mer datakunskaper än vad någon av de som skrivit till dags dato presenterade modeller och kallat sig ”experter” när de uttalat sig för IPCC:s och FN:s räkning besitter. Inte i något fall har ens hälften av de i sammanhanget NÖDVÄNDIGA 43 premisserna som samtidigt måste visas vara sanna för att det skall gå att härleda från A kan leda till B samt B kan leda till C så att det ger en hållbar slutsats i form av att A -> C, vilket är förutsättningen för all fantasi om Klimathot.

43 premisser. Som varande systemprogrammerare från början och den som skrev världens första sökprogram redan 1980 (sålde bara rättigheterna för gratis användning vilket jag fick påpeka för en jätte som försökte ta betalt…. ) så gjorde jag ett program som analyserade samtliga kända premisser för havsnivåer från peaken av stenåldern fram till år 1000 AD när jag behövde ha korrekt vattennivå för det vi idag kallar Östersjön i min C-uppsats där jag analyserade Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider från Bråviken ner till Västervik. Kontrollområden hela sträckan från Helsingfors till Alta via Öresund och Västerhavet samt Amerikanska Atlantkusten från Florida upp till Disco Bay Grönland.

Kommer någon ihåg Greenpeaceskeppet som skulle visa att isen höll på att smälta bort i Antarktis?

Featured Image -- 23009

För att inte tala om dessa stora rubriker…
Had Al Gore been right, this never would have happened:

Antarctic expedition stranded as ship gets stuck in ice, the Guardian 2013/dec/25
resp. (seems to be two different ships, different names one English and one Russian, in two locations close to Antarctic)
Forskningsfartyg fast i isen, GP 25 december 2013
Forskningsfartyg fast i isen, Aftonbladet 25 december 2013
Forskningsfartyg fast i isen, SvD 25 december 2013
Forskningsfartyg fast vid Sydpolen, DN 25 december 2013
Utdrag ur Nature wins over Political Science Models

Men åter till stora frågan:

Lär dom sig aldrig nå’t – CO2-troendes verklighetsdilemma…
Vad gör t.ex. Romson och de andra i Miljöpartiet när verkligheten gång på gång sätter käppar i hjulet för deras teorier? Hur länge skall de sticka huvudet i sanden?

Nytt köldrekord för säsongen DN 6 Januari 2016
City issues extreme cold weather alert, CBC NewsPosted: Jan 03, 2016 9:06 AM ET

Se även: WUWT:Korthuset faller, sasjal.wordpress 6 Januari 2016

Read Full Post »

Tänk att de inte inser att de är avslöjade med byxorna nere. De som idag försöker sig på att påstå ett och annat om Grönlands inlandsis. Att de inte ens vet att Grönland under isen inte är en ö utan flera och att det så sent som under början av 1100-talet var möjligt att segla genom ett smalt sund som ledde ut i en vik, det har de helt missat.

Miljarder ton is borta från Grönland, SvD 4 Januari 2016
Miljarder ton is borta från Grönland, Aftonbladet 4 Januari 2016

Det var på väg till den viken på östra kustens norra sida som år 1040 en av norska kungasönerna var på väg tillsammans med munkpräster för att skapa biskopssätet på Grönland. Tyvärr blev det den vintern tidigt kallt och när de skulle försöka söka nödhamn gick de på grund. Det tog några år innan de hittades. Dock var alla döda då. Några kors fanns resta över gravar men andra hade inte ens fått det. Finns väl dokumenterat i Vatikanens arkiv. Även på andra ställen.

Att ens försöka med att skrämma folk en allvarlig fallacie.
Ex. Appeal to fear
När någon använder sig av att motsatt uppfattning kommer att leda till det eller det och innebära risk/fara etc.
Har varit vanligt förekommande från Klimathot – folk som använt sig av ofullständiga datamodeller där inte samtliga ingående faktorer som påverkar är medtagna. Också vanligt förekommande när någon politisk uppfattning skall kritiseras eller attackeras.

Fallacies vid argumentering med något som är helt naturligt förlopp.

Tack och lov. Ingen försämrad situation på Grönland bara förbättrad. Håller på att återgå till det läge som rådde mellan 980 AD och 1361 AD

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
Se även: Äntligen! Efter 671 år blir det

För övrigt har det inte en enda gång de senaste 40 åren kalvats så många (tusentals) isberg eller så stora som de som kalvades från Antarktis och Arktis 1956.
1956 utgjorde isberg stor fara bloggartikeln refererar citat ur Polar Times, vol. 43, page 18 avseende Antarktis. Arktis isbergskalvningar var samma år flera tusen och stort antal större än de som rapporterats de senaste 40 åren.

Read Full Post »

Allra först, bluffen i media och från CO2-troende blir värre och värre. Det är inte värsta värmeböljan och minsta isen i Arktis eller Antarktis. Varken någonsin, sedan mätningar började (not 1) eller ens de senaste 35 åren….. Firma bluff och båg sprider via sk. experter falska rykten än en gång. Skyller på ”El Nino” som inte synts till och glömmer återigen att vulkaner spyr ut CO2 i varierande mängder beroende på trycket, så länge de lever och när de är döda….

Men hur är det då med de ”stackars isbjörnarna”? Riktigt illa för de har stora problem att hitta en partner för att föra sitt arv vidare till nästa generation. Som om inte det var nog, så försöker samma människor som hävdar att isbjörnarna inte har tillräckligt med is i Arktis för att klara sig hävda att det inte spys ut nanostora plastpartiklar vilka som alla plast som hamnar i djur/människor oavsett land- eller vattenbaserade minskar fertiliteten främst hos hanar/män…

Men trösta Er, Ni CO2-troende. Ingen fara för isen i Arktis. Den 20 December hade varje isbjörn 534 kvadratkilometer för sig själv. Det är större än om Andorras och San Marinos landytor läggs tillsammans….. Så inte går det nöd på isbjörnarna för att isen i Arktis försvinner inte…..

Se även: Where have all the knowledge gone

Read Full Post »

Older Posts »