Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. CO2hotet’

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

för de har helt och hållet missat tre viktiga bitar:

A – Havsyta är ingen fast fixerad räkningsbar ytnivå. Havsvatten varierar under dygn, mellan årstider och beroende på jordens lutning samt vobbling Fakta om jorden, Norah4facts 20 november 2012
– men mest beroende på Månens dragningskraft samt Landhöjning/Landsänkning och Erosion.

Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.
I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind. Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.

B – Månens dragningskraft läs Fakta om månen, Norah4facts sida
och
C – Landhöjning/landsänkning Fakta Landhöjning, Norah4facts sida samt erosion. Erosion finns det flera olika slags erosion som påverkar utöver vind, vågor och temperatur. Lite mer kött på benen om Erosion och dess påverkan på mätmetoder kan man få genom att läsa:
International Society of Soil Science. Subcommission for Soil Conservation and Environment, Soil and Water Conservation Society (Ankeny, Iowa); Soil erosion research methods / R. Lal, editor.
vill man bara ha lite allmänkunskap finns den i min blogg Norah4facts på Fakta Erosion, Norah4facts sida

Det är rena snurren i de sk. forskarnas rapporter. Något vet de om lite, men inte mycket om helheten bakom jordens naturkrafter och dess effekter på hav och land.

Havsnivåer stiger mycket snabbare, GP 28 november 2012
Havsnivåerna stiger snabbare än väntat, Expressen 28 november 2012 Vilket är ren och skär lögn. Utöver alla korrigerade värden på mätnivåer, millimeter, som inte är relevanta så har de sk. forskarna denna gången lyckats med att använda sig av tre olika medelvärden, varav det ena är kapade topp- och bottennoteringar….. Som Huffs How to lie with Statistics visade för alla som läst statistik eller matematisk statistik innan 1990 och många därefter – förändrar man förutsättningarna eller presentationen så får man ett resultat som ser ut att vara något annat än vad faktiska värden ger vid handen.

Havsnivåer steg snabbare än prognos, SvD 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, DN 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, Aftonbladet 28 november 2012
Också det är en lögn. Havsytan var i början på förra seklet utifrån beräkningar av faktiska naturliga förändringar inklusive allt de sk. forskarna tar upp beräknad att stiga mellan 7 och 9 meter före år 2000. Så sent som på 70-talet när jag själv var en av de som fick motbevisa några av de äldre snurrena, så hävdade en del som fortfarande kallar sig experter att havet fram till år 1995 från 1979 skulle stigit 5 meter…. som minst….. 😛 Hur de kan kalla sig vetenskapsmän, för en del av dem är trots allt vetenskapsmän inom mycket begränsade områden, det förstår inte jag. Men det är en annan fråga.

Nytt toppmöte för att hejda klimathot, DN 28 november 2012 NEJ det finns inget klimathot – däremot ett stort miljöhot som gör det svårare att få rent vatten och ren luft där människor bor. Detta trots de sk. nya metoderna (gamla och prövade visade sig inte hålla måttet när de testades i full skala) som i dagarna några andra snillen presenterat för vattenrening.

Ekonomiskt lönsamt att bry sig om klimatet, DN.se 28 november 2012 tja ha för politiker som vill ha in mera skatter och sk. forskare vars forskningsanslag tryter…..

Det sk. klimathotet är ett politiskt hot mot verklig vetenskap inom Fysik, Geologi, Oceanografi och Kemi. Det allvarligaste är ändå att de lyckas lura så många. Se även Fakta motsäger växthusfantasierna, Norah4you 20 november 2012

Tillägg 12.09 29 november 2012. Till alla snurren som inte ens klarar av att gå ut och kolla Göteborgs kanaler för att upptäcka att de hus som byggdes i slutet av 1600-talet – början av 1700-talet hade avlopp som fortfarande vid ‘normalvattenstånd’ mynnar ut ovanför vattenytan, till dem sällar sig också Centrala stan blir svårbebodd, Pär Holmgren i intervju på GP 28 november 2012 I och för sig är jag inte förvånad. Han spårade tidigt ur och lyckades inte förstå att det var skillnad på mätningar som förr gjorts på Bråvalla för flygets räkning och på andra nivåer än de som senare kom att göras i Norrköping. Känner och har känt folk, verkliga specialister i Östergötland som tidigt försökte förklara det för honom. Men för döva öron och troende är det inte lönt att förklara…..

Read Full Post »

Något mer dravelartat än det som återigen presenteras från CO2-folket har sällan skådats:

Växthusgaser nådde rekordnivå 2011, GP 20 november 2012

Dagens värsta påstående står WMO för:
Koldioxidhalten nådde i fjol 390,9 miljondelar, 40 procent över den förindustriella nivån, rapporterar FN:s meteorologiska organisation, WMO.
Växthusgaserna nådde rekordnivå, SvD 20 november 2012
Det där med decimaler är tydligen något en del använder för att bluffa. 390.9 miljondelar = 0,03909 det var ingalunda 40% lägre under förindustriell tid. Värdet har pendlat mellan 0,0391 och 0,039089 de beroende på var och hur noggranna mätningar som gjorts och vilka mätningsmetoder som använts under århundradena! Vilket alla som kan sin matematik inte bara när multiplikation utan också division med två decimaltalinblandade är på tapeten ger en skillnad på 0,00025 %. Matematik som förr i tiden vanliga sjundeklassare klarade klarar numera inte alla av världens forskare och professorer. Bedrövligt.

För lite mer fakta vänligen läs: Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012 samt Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Växthusgaser slog nytt rekord, DN 20 november 2012

Den som verkligen trampar i klaveret så det står härliga till är självfallet en professor. Vem annars?
För numera har till och med professorer missat att läsa in det Fysik, Kemi, Oceanografi, Geologi och Biologi som de behöver kunna för att förstå hur jordens klimat förändras helt naturligt och att vi människor inte ens står för 1% av hela den förändring som sker:
Professor: Så kan vi rädda planeten, Aftonbladet debatt 20 november 2012 Börjar forskningsanslagen tryta? Eller varför visa upp sådan okunskap som trots fina ord och fina titlar kommer fram i debattartikeln?

Skrämmande läsning som tyvärr visar på att forskare nuför tiden sällan läst alla de områden eller jobbat med dem som behöver läsas in och förstås för att ens ge sig in i debatten. (Började själv tidigt och har läst det mesta som getts ut på de vanligaste språken + norska, danska och nederländska… utöver att jag var med på vatten- och temperaturprovtagningar från 1950-talets slut redan som ung)

Tillägg 07.30 21 november 2012 Det finns sk. forskare som kanske är i behov av mer forskningsanslag, vad vet jag. De försöker skrämma t.ex. Göteborg och Stockholms kommunala politiker samt i förlängningen Regering och Riksdag med att högre värme, som vi i och för sig har haft tidigare t.ex. när vinrankor växte vilt i Södermanland en gång i tiden, skulle höja havsytenivån så att städer här i Sverige dränkes. Snurren som glömt bort landhöjningen…. Städer i Skåne kan pga landsänkning (!) få problem, men inte ens de kan få besvär när is på land eller i vatten smälter. HAR ALLA GLÖMT BORT ARCHIMEDES PRINCIP?
Nåväl jag har lagt ut fakta om landhöjning på Fakta landhöjning, Norah4facts 21 november 2012 Kanske hjälper det någon att komma ihåg vad de läste och lärde in de första 4 lektionerna på hösten i 7:e klass ämne Geografi?

Read Full Post »

Eftersom det fortfarande finns så många som inte förstår det orimliga i det de sk. forskarna som säger sig tro på CO2-hotet försöker inbilla politiker och allmänhet har jag nu lagt till en blogg där fakta, inte datamodellerade korrigerade estimerade icke uppmätta värden presenteras.

Har idag gjort fyra inlägg:
Fakta om solen, Norah4facts, 20 november 2012

Fakta om jorden, Nora4facts 20 november 2012

Fakta CO2 värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012

Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Publicerar först svenska versionerna på ett antal fakta presenterade i artikelform. Allt eftersom kommer de engelska versionerna att läggas till.

Read Full Post »

men, när det gäller de utsläpp som görs i luft och vatten är situationen t.o.m. värre än WWF för fram. Dock finns det fortfarande skäl att ställa frågan hur WWF räknar. Speciellt när det gäller hur mycket större vår jord skulle behöva vara 2030.

Exponentialfunktion är förvisso en del av Matte C som lärs ut, eller skall ha berörts utan ordentlig genomgång (numera) redan i Grundskolan, som är en metod att förutse framtida utveckling av en funktionsgraf. (Konstigt nog finns det inte någon bra kunskapsutlärande länk på svenska. För länkar på engelska och tyska se:
Graph of a function, wikipedia samt Funktiongraph, Wikipedia räcker för de flesta för att förstå lite mer av den matematiska implikationen av beräkningar som när det gäller Exponentialfunktion finns att läsa kortfattat om på Exponentialfunktioner och potensfunktioner, Matteboken.se under lektioner Matte 1

Men det blir alltid samma sneda utfall av hur en framtida kurva kommer att se ut när någon använder sig av för kort serie in till nutid eller förutsätter att en förändring t.ex. de senaste 40-50 åren kommer att fortsätta när man räknar på de bitar som WWF för fram i fallet att vi redan 2030 skulle behöva en jord som var 50% större än nu, som när man på 70-talet räknade med att jordens befolkning skulle vara närmare 20 miljarder i stället för cirka 10 miljarder som nu.

Till det kommer att människor i många länder, så också i Sverige, börjat återvinning av en hel del olika metaller och mineraler. Det är ändå där och inte i födosituationen som krisen står för dörren. Flera av de rara metaller och mineraler som används i alla nya smartphones, läsplattor och IT-sammanhang är så rara att de endast finns i ”brytbart” skick i Kina, till viss del i Norden främst Sverige samt i form av noduler på havsbotten. Vad nodul är går för den som inte vet det att börja läsa om på Wikipedias engelska sida om manganmoduler Manganese nodule, Wikipedia Det är bland annat mangan men främst ännu rarare noduler som man från flera staters håll strider om rättigheter i Arktis för. I Arktis finns de största mängderna av lättast åtkomliga noduler på havsbotten. Inte är det oljefyndigheter man strider om där…..

Där står vi redan inom en 10 års period i riskzonen för att vissa mineraler och metaller som ‘behövs’ för att vårt ‘välstånd’ skall kunna fortsätta och ‘hela världens befolkning’ skall kunna komma upp till samma välståndsnivå. Så som vi i den industrialiserade världen som med stormsteg övergått i en IT-värld överhoppande postindustriella samhället definierar ‘välstånd’.

Det är en av de bakomliggande orsakerna till att jag personligen ser allvarligt på att det är Oroligt i Europa, Norah4you 14 maj 2012

Vad gäller livsmedelssituationen i framtiden borde den inte vara ens hälften så illa, men illa nog, om vi inte använde resurserna så fel. Krill som man från Fiskeriverkets sida i slutet av 1970-talet, innan man visste bättre och insåg att krill utgör ett antal rödlistade valars och andra havsdjur i Arktisområdets huvudföda, trodde skulle vara lämpligt och räcka till att föda den då förutspådda befolkningsökningen som antogs vara mellan 20 – 30 miljarder när vi är framme i nutid 2010-talet. Krill som idag sk. miljövänner använder i form av Omega 3 produker m.m. Miljövänligt och Humanekologiskt? Icke sa Nicke ens om man tar i beräkningen den sk. skräpfisk som fiskas utefter Västafrikas nordväst kust skulle gått att använda till människoföda och t.o.m. varit lämpligt för det om det inte varit så att den sk. skräpfisken utgjort huvudföda för ett större antal andra havsdjur…… Havsdjur som äts upp av fisk och större havsdjur som i förlängningen förr gick till och användes som människoföda. En del av dessa havsdjur är bland de som om inte utrotats, riktigt så illa som WWF försöker påstå är det inte men illa nog, så väl decimerats och i sig förändrat biotoperna i Oceanerna.

Men, det som är det allvarliga är inte något klimathot – läs gärna Professor emeritus Gösta Walin: Så skapade Sverige klimatbluffen redan på 70-talet, Newsmillartikel 8 december 2009 (Det mesta av Gösta Walin professor emeritus i Oceanografi skrev,kan jag som var med i debatterna på den tiden utan vidare stryka under.) Fiskeriverket som jag nämnt ovan var jag förresten inne och renskrev en stor del av den rapport när det begav sig. Vill någon läsa den så finns den på 23 av Sveriges bibliotek från norr till söder. Swedmar (medarbetare) Fiskeriverket Sverige, Fisheries development series 1978-1994, Göteborg 1978. Alternativ titel finns. ISSN 0280-5375.

1994 var förresten det år då de snillen som Prof emeritus Gösta Walin referar till hade för sig att havsvattennivån i Göteborg skulle vara 5 meter högre än vad den var OCH ÄR…….

Det allvarliga är en helt annan bit som WWF tar upp. Utsläppen. Som redovisats ovan är det inte klimathot som utsläppen är bidragande till ens om vi ser på en 300 års basis och verkligt uppmätta värden, inte korrigerade utifrån någon datamodellskapares drömmar. Det verkliga hotet mot mänskligheten och hela faunan på vår planet är att vi fått och får allt sämre förutsättningar för RENT VATTEN och REN LUFT. Detta påtalades för övrigt också i slutet av 1970-talet att vi skulle nå den nu aktuella bedrövliga situationen före 2020….. Se utgåvor från Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborgs symposier och sammankomster fram till mitten av 1980-talet.

Det handlar inte enbart om Källor för dioxiner och andra långlivade organiska föroreningar i den marina miljön, Havet.nu utan om betydligt allvarligare saker som nya kemikalier som i allt högre grad hamnar i havet; tungmetaller som tas upp av mindre organismer och anrikas på vägen upp i näringskedjan så att en hel del fisk även om den inte är utfiskad redan har alarmerande värden i sig. Kort sagt: Vi håller på att förgifta haven så att den föda vi under mänsklighetens alla tidigare generationer kunnat få från haven.

Men det är inte bara haven vi förgiftar. Vi silar mygg och släpper ut elefanter i vår luft och vid rening av vatten från avloppsvatten, dagvatten, industrivatten (ofta kallat processvatten i såväl slutna system – återanvändning, som i system där vattnet går till rening). Från reningsverk runt vår jord finns det de som är lika snurriga som man är här i Västsverige där man använder rötat slam som innehåller tungmetaller, dioxiner, restprodukter från medicin m.m. på jordar där djur skall beta och/eller där säd och föda skall odlas. I vår luft har vi idag i nästan varje storstad utsläppsrester som redan idag utgör stor fara för människan och alla djur. Det är illa nog. Vad värre är, är att utsläppsrester de senaste 20 åren i ökad omfattning hittats i djur i Arktis och Antarktis; i djur uppe på Himalayas höjder. I Arktis är det isbjörnen (som idag vid skrivande tillfälle har 558 kvadratkilometer per isbjörn The latest value : 12,295,938 km2 (May 14, 2012) Arctic Sea Ice extent, IARC-JAXA Information System
Passa förresten på att titta på kurvorna…. med undantag av 3 dagar i februari har vi aldrig någonsin under året haft något av de lägsta utbredningarna av istäcket i Arktis……

Isbjörnar har redan fått problem som konstaterats bero på anrikning av utsläpp som skett i luft och vatten.

Så WWF, vissa saker brinner det i knutarna betydligt mer än vad Ni räknat fram. Andra är långt ifrån så allvarliga. Det gäller att koncentrera sig på de stora hoten så att vi får REN LUFT och RENT VATTEN.

WWF: Vi lever över våra resurser, GP 15 maj 2012
WWF: Vi lever över våra resurser, SvD 15 maj 2012
WWF: Vi lever över våra resurser, DN 15 maj 2012
WWF: Vi lever över våra resurser, Aftonbladet 15 maj 2012

Read Full Post »

Nu får Klimatfantasterna komma ner på jorden och lära sig att verklighet inte fantasier är det som gäller, ÄVEN om det nu skall bli ett nytt Klimatmöte i FN:s regi. Uppriktigt sagt är det beklämmande att det finns så många som inte lärde in ens de grunder i fysik och kemi som lärs ut i varje senare årskurs redan i Grundskolan!

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.

Sedan kommer det som många har svårt att förstå:
Samtidigt som landhöjning + avsmältning + att Baltiska isjön (slå upp Baltiska issjön i t.ex. Google.se) fylldes och svämmade över, så rann extremt stora mängder ut över nuvarande Sverige och Öresund bildades. Det var så stora mängder vatten som hastigt och lustigt strömmade ut att hela Nordsjöns nuvarande havsbotten där större delen då var torrlagd så att folk kunde gå (!) från Skottland över till Bohuslän och södra Norge samt över till Danmark, där andra bodde i bosättningar som fanns på den då stora slätten där idag olja borras i Nordsjön, att mängden hastigt utströmmande vatten orsakade tsunamivågor som i närområdet dränkte delar av Norge men också tack vare kraften som uppstod vid utflödet som nådde ner genom nuvarande Engelska kanalen, där folk tidigare gått, till Medelhavet ungefär samtidigt som de floder som vände söderut i södra delen av Baltiska isjön via floderna neråt hamnat i Svarta Havet och Medelhavet dränktes land på många ställen.

Denna process började 8300 f kr. och som jag tidigare skrev i Grundkurs i Geologi för Klimatfantaster, så tippade Vättern 500 år senare och då bröts förbindelsen ut över Sverige. Från den tiden och framåt så är det genom Öresund som stora mängder vatten runnit ut. Mycket liten vattenomsättning i förhållande till vad som skulle behövas har varit inflödande färskt salt havsvatten.
Samma process hände över Nordamerikanska kontinenten. Där har forskarna först under senare tid börjat förstå vidden av Sten- och Bronsålderssjöar som bildades och i många fall försvunnit före vår tid.

Totalt har havsytan stigit med 51 meter sedan senaste istiden peak.

YTTERLIGARE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Dessutom krävs det att Du känner till vattnets volymförändring vid frysning för att förstå grunderna till varför en retarderande inlandsis, avsmältning av isskorpa i Arktis m.m. är beroende på hur mycket landmassa som ”tryckts ner” av isen.
Enkelt uttryckt så krävs dessa uppgifter först för att förstå landhöjningen som alltid är en retarderad rörelse startande först när isen smält över respektive punkt. De platser som först blir isfria reser sig snabbast i början och hastigheten avstannar sedan medan en plats, ofta mycket nära, som blir isfri senare har högre landhöjningshastighet.
För Östersjöns del så innebär detta att Östersjön precis som Vänern ”tippar” söderut med vattenmassorna.
Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.”
Citatet är från min egen C-uppsats i Historia: Johansson Inger, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider’, Linköpings Universitet 1993. Källor till uppgiften:
Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978
Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986
Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia, Göteborg 1949.
Inom parantes kanske det är värt att nämna att för att beräkna havsytan för det vi idag kallar Östersjön från mitten av stenåldern krävdes över 40 variabler för att beräkna världshavens ‘havsytenivå’ respektive landhöjning. Som utbildad systemprogrammerare skrev jag programmet själv. Arbetade utifrån faktiska data inte korrigerade och konstruerade. 88 % av alla bosättningar låg inom 80 meter från närmaste stora vattendrag vid tidpunkten för bosättningens användning. Endast 1 (ett) av alla de fynd som gjorts i området från söder Bråviken(Vikbolandet) ner till Västervik gjordes i vatten…. Det var ett bruksföremål som mycket väl skulle kunnat vara med på en båt och tappats av ett eller annat skäl.

En annan sak som är värd att påpeka är att i vårt eget land, så har Vättern tippat. Mer från samma uppsats: ”Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström. När Roxen avskiljdes från havskontakten mot Östersjön kom Motala Ström att bli Roxens stora tillflödskälla.
För beräkning av de säsongsvisa fluktationerna i Roxens vattennivå kan t.ex Melin (1955) användas. Vattennivån i Vättern beräknas under perioden 1860-1960 varierat mellan 88 och 89 m. Detta ger oss en approximativ havsnivå omkring 7.700 f. Kr av 84-85 m högre vattennivå i Östersjön än dagens.

Källor:
Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976
Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955.

———————
Det är INTE så att det finns någon form av klimathot. Det är en konstruerad bild av verkligheten. Inte minst för att CO2 värden korrigeras i datamodellerna utifrån förändringar av CO2 halt på en vulkan ö. (ofta en på Hawaii) samt att de sk. uppmätta temperaturerna ingalunda är rådata utan korrigerade värden.

Men det är värre än så. Om vi tar en plats som har lång serie mätningar och platsen blivit mer och mer bebyggd, så är det helt fel som två av de mest citerade sk. datamodellberäkningarna att korrigera de ursprungliga värdena för platsen/platserna i fråga neråt före viss tidpunkt…. skall man jämföra en verklig förhöjning, så får man antingen hitta denna i rådatan och ta med biotopförändringen i analysen av senare värden, eller också analysera platsen som om den hade varit lika bebyggd när de verkliga rådatavärdena mättes. Vilket kräver en helt annan infallsvinkel och betydligt djupare analys än att justera neråt. Det kräver faktiskt att man ser om de rådatavärdena man har hade varit högre om bebyggelsen redan då varit så tät som nu

MILJÖHOT
Vi har idag två stora högst dagsaktuella miljöhot. Det ena är utsläpp i luft och vatten av restprodukter från kemikalier, hormoner, tensider, läkemedel samt det värsta av allt – plast som kommer från icke nedbrytbar oljeråvara. Samtliga dessa hotar idag en hel del av våra djur främst i havet och på land. Med den användning av såväl bensin, diesel, biobränsle (de är inte bättre när det gäller restutsläpp) som finns i våra storstäder pga transporter, privata likaväl som kollektiva, så är luften i delar även här i landet precis som det stod om häromdagen avseende Sjöstaden (Stockholm) rent ut sagt olämplig att bo i och definitivt inget lämpligt ställe att ha barn som växer upp. Flera av de utsläpp som görs med nuvarande lagars goda minne då det inte är möjligt att rena så mycket som önskvärt är, lagras upp i kroppen. Speciellt känsligt är det för barn och unga.

Det andra stora hotet vi har, är att våra och andra länders vattenledningssystem är gamla och att det skulle ta alltför lång tid att ersätta dem så som önskvärt vore. Det som används är en form av plast som läggs (maskinellt) på insidan i befintliga rör så länge dessa beräknas hålla minst 30 år. Den plast som används är allt annat än lämplig att transportera vatten, varmt eller kallt, i. En del av de bakteriella angrepp som skett på sina håll skulle kunna förklaras utifrån kända begränsningar i vad plasten i fråga bör användas till. Jobbade på orderavdelning där jag hade hand om export import av plastråvara och plasttillsatser m.m. under två år. Finns en hel del av de i varje hem, nästan, förekommande plastprylarna i hushållet jag aldrig någonsin skulle använda som människor använder dem just för att jag utifrån produktblad och samtal med kemister fick reda på vad de själva kommit fram till.

Rent vatten och ren luft borde vara en rättighet. Det är det inte idag. Det är där det verkliga miljöhotet ligger. Inte i datamodeller med korrigerade värden för CO2 och temperaturer.

Så stora är klimathoten i dag, DN 22 april 2012 och nej det är INGEN fara för isbjörnarna förutsatt att vi inte anser att 400 kvadratkilometer isyta skulle vara för lite per björn att leva på. Däremot är isbjörnarnas fortplantingsförmåga ifrågasatt pga höga värden av plastrestprodukter som uppmätts i dem.
Visst finns det hopp för jordens klimat, DN 22 april 2012

Verkligheten inte fantasin var det jag skrev om i En lögn är en lögn, Norah4you 10 september 2011
För övrigt var det betydligt mindre is i Arktis mellan 980 och 1341 e.Kr. Då var det dessutom mellan 1 och 3 grader varmare i Arktis än idag. (1 grad varmare efter 1322 betydligt varmare tidigare). För vidare läsning börja med att läsa citatet och gå sedan till ett Universitetsbibliotek så får de som tror på klimathot lära sig lite om verkligt läge!

* Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40

Read Full Post »