Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Första genomläsningen av artikeln som börjar: Visby. För att växa ska Miljöpartiet byta kurs. Framöver ska partiet driva en mer framstegsoptimistisk linje.

”Vi behöver inte larma mer. Det som krävs nu är att visa vad som faktiskt kan göras”, säger språkröret Gustav Fridolin.Miljöpartiet byter kurs – ser ljust på framtiden, DN 2 juli 2015 lockar fram ett gapskratt. Har pojkvaskern som ännu inte är torr bakom öronen fått bakläxa av Garthon eller? Att P G säger vad han tycker, det vet jag.

Andra genomläsningen fick skrattet att halvt fastna i halsen…. Är Skolminister Gustav Fridolin så dum att han vill visa upp sin dumhet? – Här hemma har miljöpolitiken alldeles för ofta kommit att uppfattas som krånglig och svår. Där är vår uppgift att visa att det finns väldigt stora möjligheter i att göra den här omställningen. Det finns företag och jobb som kan växa fram, det finns möjligheter för människor att utveckla sin kreativitet, att verkligen känna att man lämnar något bra efter sig, säger Gustav Fridolin.Miljöpartiet byter kurs – ser ljust på framtiden, DN 2 juli 2015

Det är tillåtet, Gustav Fridolin att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa upp sin dumhet. Nej Miljöpolitik utifrån verklighetens grunder och med ett Humanekologiskt förhållningssätt (Grundat på Sambandet Människa-Natur-Samhälle) har ALDRIG VARIT SVÅRT annat än för de som glömde bort att lära in samt förstå det lärare från 3:e klass lär ut om Vattnets Kretslopp(se nedan), Fotosyntes och senare Archimedes princip , den förståelsen är viktigare än att passera GÅ utan att lära in det man i bästa fall bara rapar upp i ”Alla skall med”-skolan!

Vattnets kretslopp
The watercycle

Tredje genomläsningen och jag ligger dubbel av skratt – Den som inte kan grundläggande Fakta om jorden kan man bara ställa en fråga om: Har personen verkligen varit fysiskt och psykiskt närvarande under lektionerna för inte är det väl möjligt att gå 9 år ens i Grundskolan sedan gå Gymnasium och Folkhögskola utan att förstå det läraren lär ut, OCH inte fråga på det man inte förstår?????

Det finns inget CO2-hot. Inget klimathot. Konsensus är en politisk term som saknar kontakt med Vetenskapsteori. Däremot finns det stort problem: Vi människor förgiftar vårt vatten och vår luft. För information om fakta i stället för fiction som så många älskar att läsa om utan att själva göra en källkritisk kontroll så de ens förstår alla Fallacies de blir matade med, läs Fakta CO2-värden/Facts CO2-figures

Miljöpartiet har flera snurren…… Lövin (MP) Så stärker vi demokratin, SvD 2 juli 2015 Vore bättre att Lövin, Fridolin o Co. lärde sig vad demokrati är….. det kan aldrig vara för sent att lära in samt lära sig förstå det var enda ämnes- och stadiebehörig Historie- och/eller Samhällskunskapslärare lär ut redan i 7:e klass… :-)

Men skrattar gör jag sedan återigen åt Gustav Fridolins fantasivärld: Fridolin: ”Sverige allt mer danskt”, Aftonbladet 2 juli 2015 Killen verkar tro att han är något annat än en titel vars skor han inte förmår fylla…… Stackars krake.

norah4you:

Nu kommer det i svart och vitt det jag skrev om i sci.medieval.history resp. sci.archaeology 1998. Utöver det som står i artikeln, så finns det, hör och häpna skriftliga källor fram till vår ”egen” Olaus Magnus i sitt stora verk skrev om att Kung Hakon drog Grönland förbi med krigsflotta….. då gäller det inte Hudson River som mindre än en kilometer från i artikeln beskriven vikingabosättning känd(!) av Vatikanen genom århundradena…. från 1053….som minst för då är de två bevarade texter som jag känner till skrivna.

Vad gäller aktuell utgrävningsplats finns den även noterad i samtida källor från1400-talet som en bosättning där svenska vikingar och holländare som tillsammans med basker hjälpte Grönlänningarna fram till deras ”nödfart” till fastlandet år 1435 (samtida notering finns i en sällan nämnd o än mer sällan läst Annal) Hjälpte grönlänningarna med vad då? Främst fiske av cod norr Baffin Island samt säsongsvis val- och valrossjakt.

ÖVRIGA NORDAMERIKA
Vad som hade hänt vet jag och jag känner utifrån lokala utgrävningar runt Hudson Bay samt biologers analyser av växtlighet runt Hudson Bay som inte är naturligt förekommande i NA + skriftliga dokument om händelser från 1060-1364 om ett antal ”norska” (skulle vilja kalla dem Grönländska) bosättningar runt Hudson Bay. Har samtliga med i mitt manuskript om Grönlänningarna. Speciellt rikligt är skriftliga materialet från 1100-talet. Några av de MS jag fått tillgång till indirekt eller direkt har även behandlats på Katolska seminarier i Paris i början av 1900-talet…. men här i Sverige är det tyst om dem. Precis lika tyst som det är om de nordiska fynd som gjorts i husgrunder på Ruin island och Skraeling Island norr om den plats som Jacques Cartier officiellt påståtts varit den första Europe som besökte och då först 1534.

Finns en hel del ”roliga detaljer” i de bevarade källorna. Bland annat när det gäller det område som svenska vikingar bosatte sig på tidigt från nedan nämnd fyndplats hela vägen ner till södra Virginia…… en av alla detaljer är fyndet av en kors som gjordes en bit i från nuvarande utgrävningsplats när de första ”engelsmännen” och ”fransmännen” seglade upp för Hudson River. Även en märklig notering som tyder på att fransmännen träffade på en nordbo som de kunde språka på sitt eget språk med…. mer om det en annan gång.

Originally posted on norah4history:

Personlig bakgrund
Min första kontakt med informationen om vikingarnas handelsplats, 1 km från där de senaste fynden som nämns i följande artikel:

STONY POINT, NY| A TEAM OF LANSCAPING WORKERS, PROCEEDING TO AN EXCAVATION NEAR THE BANKS OF THE HUDSON RIVER, HAS DISCOVERED THE ARCHEOLOGICAL REMAINS OF A NORSE VILLAGE DATING FROM THE 9TH OR 10TH CENTURY AD.
The workers were digging with a mechanical shovel near the shores of Minisceongo creek, when they stumbled upon the ruins of an ancient building. A team of archaeologists linked to Columbia University, was called to the site to inspect the findings, and they rapidly identified the site as a possible Viking settlement. They proceeded to extend the excavation, and have finally discovered the remains of six buildings.
USA: Ruins of Viking Settlement discovered near Hudson River, Worldnewsdailyreport.com April 16th 2015

fick jag redan i slutet av 1950-talet. Vår familj besökte mammas kusin…

Visa källa 335 fler ord

norah4you:

De som inte vill lära sig läsa för att förstå borde som minst förstå att de förlorar mer och mer på att inte ens försöka acceptera att subjektiv och tendensiös tolkning av något de aldrig fick från någon med behörighet att ge bort, det skämmer och blir till sist hängande som ett ok de har svårt att frigöra sig från.

Israels militär har bordat Ship to Gaza, Aftonbladet 29 juni 2015
Israelisk militär har bordat Ship to Gaza, Expressen 29 juni 2015
Marianne av Göteborg bordat av israelisk militär, GP 29 juni 2015
Bordat? KAPAT är vad det är när någon oavsett vem tar över ett fartyg på internationellt vatten. RÄTT ORD SKALL ANVÄNDAS. För Israel har inte ens rätten att vara på Gazaremsan, än mindre rätten till Medelhavets vatten utanför Gaza och absolut noll rättigheter att ”borda” ett svenskt fartyg med medicin till Gaza.

VERKLIG HISTORIA FÖR SK. PALESTINAMANDATET
Det sk. Palestinamandatet var en överenskommelse inom Nationernas Förbund, som många felaktigt ser som likvärdigt samt föregångare till Förenta Nationerna, år 1922 där Brittiska Imperiet efter att detta år 1917 med hjälp av arabiska nationalister erövrat Palestina i en fredsöverenskommelse år 1920 gavs mandat över Palestina.

Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:

* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.

* Bland grundarstaterna, 29 stater som befunnit sig på segrarsidan efter Första Världskriget och de 12 neutrala staterna, bland dem Schweiz och Sverige, fanns även stater som på sitt område 1922 helt eller delvis bildats från till Osmanska Riket hörande eller avhängiga områden fram till slutet av 1800-talet eller som till sitt territorium efter Första Världskriget fått delar av det Osmanska Riket som genom att ställa upp på Entantens, i förlängningen Tysklands sida, under Första Världskriget tillhört förlorarna och därefter sönderföll pga nationalstaters bildande samt att områden, t.ex. Transylvanien, tillfördes från Osmanska Riket under slutet av 1800-talet bildade självständiga stater. I Transylvaniens fall Rumänien området kom från det uppstyckade Ungern som före Första Världskriget var avsevärt större än dagens Ungern. Rumänien tillhörde år 1922 liksom Kungariket Serbien Nationernas Förbund.

Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.Staten Israel och ”Palestinamandatet”

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Nu börjar mitt tålamod rinna ut. En av de allra viktigaste bitarna i FN:s allmänna förklaring av de Mänskliga Rättigheterna står att finna i inledande texten. De som saknar ordkunskap att förstå den texten, de saknar också förmåga att förstå den fundamentala skillnaden i att Försvara sig och sitt land inom eller vid sitt lands gränser om man är en fri demokratisk stat å ena sidan, samt att Försvara sig mot en angripare som ockuperat ens land. Det är där som den Gordiska knuten i hela Gaza-Israelfrågan ligger!

FN-organet UNWRA:s chef är rasande över den israeliska attacken som krävde 16 människors liv i en FN-skola i Gaza.

Enligt Pierre Krähenbühl, chefen för FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA), hade den israeliska armén underrättats om skolans lokalisering sjutton gånger före attacken på…

Visa källa 741 fler ord

Ärligt talat. Det som på 70-talet under Järnridåns tid kunde verka som mycket lockande, sköts i sank nu när EU beslutat: Nödlången till Grekland stoppas, DN 27 juni 2015 Alltså ”stödprogram” till Grekland avslutas… EU har via EMU gett lån?????!!! Har inte en enda en av EU:s politiker läst historia? Kan de inte ens förstå skillnaden i hur t.ex. USA-s stater ställer upp när ekonomisk kris finns någonstans inom USA och att lån för att betala lån som getts som nödlån är som att äta upp kakan själva, ge sådden man skulle sått med som lån man kräver tillbaka med ränta och när de som krävs på ränta + återbetalning tvingas ta nya lån för att betala gamla, så är det dags att skicka hela EU:s ledning till svenska TV3:s Lyxfällan!

Tänk jag hade med nöje sett hur de ekonomerna visat högar av alla möjliga onödiga utgifter, inte bara flytten mellan Luxemburg och Bryssel, om det bara hade funnits tillräckligt stora lokaler att bygga upp travarna för varje onödig utgift!

Den grekiska historien är inte enkel ens på senare tid. Klart är dock att Greklands premiärministrar sedan Grekland gick med i EG 1981 alla mer eller mindre slösat med tillgångar Grekland aldrig haft. Samtidigt har äldre och sjuka som från början haft det dåligt om de inte varit statsanställda med olika slags märkliga anställnings- och pensions villkor, de äldre och sjuka som inte varit det har varken haft möjlighet att påverka Grekiska ekonomin. För många kockar oavsett vilka som vunnit Grekiska valen. Inget är enkelt när det gäller Grekland och har alltså inte varit det de senaste 200 åren heller.

En enda sak är enkel att slå fast när det gäller Grekland, inte någon endaste gång de senaste 950 åren har den grekiska ekonomin varit i balans under längre period. Katastrofal eller nära till bankrutt för Grekland, redan innan landet blev självständigt. Att grekiskt område varierat i storlek även efter självständigheten 1830 (Se kartan ovan) har heller inte underlättat. Lika lite har senare tiders politiska partier vid makten hjälpt till. Det märkliga är dock att detta borde EU haft kännedom om redan innan man beviljade första nödlånet…. Grekexit eller ej – Greklands moderna historiska bakgrund

Nu har det självfallet inte underlättat att Tyskland, som själv fick Marshallhjälpen, ALDRIG betalt tillbaka de stora summor, hela Grekiska Statskassan som fanns på Grekisk bank, som Hitlers hantlanger stal och tog till att betala sitt krig mot Sovjetunionen. Vad gäller själva krigsskadeståndet som partnerna har olika uppfattningar om lämnar jag den frågan därhän.

Att Sveriges sämsta finansminister genom tiderna, jo jag har kontrollerat hennes siffror och inser att det säkerligen fanns skäl att hon aldrig fortsatte sina doktorsstudier sämre matematiska kunskaper på den nivån har nog aldrig setts, sedan går ut och säger: Magdalena Andersson: Sammanbrottet är Greklands fel, DN 27 juni 2015 Vilka är det som brukar tala om solidaritet och broderskap? Inte kan det väl vara svenska Socialdemokraterna? :P

Beskedet: Stödet till Grekland upphör, SvD 27 juni 2015
Grekland på väg lämna Euron, GP 28 juni 2015 tillsammans med Englands funderingar om de vill eller inte vill tillhöra EU, så är detta på lång sikt den enda möjliga lösningen för att någon gång få ett enat solidariskt Europa oavsett form. Taket håller inte den allt högre skorstenen uppe om man lagt ett tak på ett hus utan grund och helt utan bärande väggar. Demokrati kräver att beslut växer fram underifrån. Inte uppifrån…

TENA, Västra Götalands Regionen Post samt det företag som enligt egen uppgift är de har distributionscentralen för inkonsistensprodukter tillhanda.

Nu är jag fly förbannad. 65 årig kvinna som utöver annat i sitt liv haft hand om två av de större exportföretagens orderavdelning o med dotter som tidigare hade hand om leveranser av lost m.m. för handlingbolag på Landvetter! Vad i hela fridens namn sysslar de som skall levera Era Tena produkter med?

Inte nog med att jag i april blev utskälld för att jag inte varit hemma när de ville leverera. Hallå eller?????? När de som företaget OneMed säger sig använda som utkörare levererar och behöver ha kund hemma, så har de i alla år (kontrollerade så sent som för 10 minuter sedan att samma gäller idag) de ALLTID hört av sig innan och ALLTID om kund så begärt talat om när de skall leverera, dvs inte bara dag utan om det är på förmiddag, middag eller eftermiddag.

Jag har också kontrollerat att det bara är mig företaget bråkar med och sedan jag gjorde min senaste leverans har jag även sett att de två företag Posten och Bring har portkoderna som jag som hyresgäst inte får eftersom de två är de företag som utöver utryckningsfordon får ut portkoder som ändras hela tiden om dessa koder kommer ut bland oss hyresgäster. De två solida företagsom kör ut levererat till andra jag känner utanför dörr och dessa har inte varit hemma, samt eftersom jag dagen ifråga inte kunde komma ut alls (varierar från dag till dag och jag kan aldrig lova att jag kan vara hemma i min lägenhet någon enda hel dag för är det bättre så behöver jag faktiskt som alla andra se och använda möjlig tvättid då jag ändå inte skulle kunna öppna…)
Jag som pga handikapp i båda knäna, båda fötterna samt ena axeln behöver ha produkter levererad till utanför min dörr 3:e våningen där jag bor för det är inte möjligt för mig själv att bära upp paketen från utlämningsställe.

Nåväl jag har nyss gjort slagning hos Bolagsverket. Företaget i Göteborg är ännu inte registrerat hos Bolagsverket och har bara skickat in handlingar som när alla är godkända förhoppningsvis kommer att registreras. Skatteverket kommer att kontaktas i morgon. För enligt EU-direktiv och svensk lag FÅR inte ens ett företag som inte är registrerat godkännas vid offentlig upphandling som enligt EU-direktiv alltid måste förekomma i samtliga led utöver att de som köper upp underleverantörer är skyldiga att kolla att bolaget är registrerat, så är de också skyldiga att kontrollera att bolaget som är underleverantör till det offentliga också har betalt skatt samt att inte någon som står för företaget (uppgift ännu inte inlämnad enligt vad jag fick veta) inte står på någon spärrlista för att äga företag……

Under dagen har jag fått hjälp att försöka få ordning på det från Hans Berg på SCA Hygiene som har Tenaprodukter som efter beställning levereras ut enligt Västra Götalandsregionen. Han ringde nyss när jag satt i samtal med Posten som bekräftade det jag visste som OneMed förnekade dvs att jag som bor inte äger rätt att få de koder som Posten och Bring får och som Posten och Brings chaufförer som levererar varor kan få av Postens respektive Brings brevbärare.

Självfallet gäller såväl grundlag som normalt sedan 70-talet att leverantör skall kunna ange leveransdag och fm, middag, em även till oss som är handikappade och inte kan hämta eller få hämtat upp våra inkonsistensskydd. Det ingår för övrigt även i konsumentdirektiv inom EU! Jag begär att Ni skall se till att jag kan få hem upp till min våning även om jag inte får ut portkod som bara leverantörer får av min fastighetsägare! Jag begär att jag som alla andra har rätten att själv bestämma när jag är hemma och när jag inte är det. Kopia på detta tas och skickas till Expressens chefredaktör om Ni inte löser så jag får de konsistensskydd jag är beviljad och ska få hem! Tenas leverantör äger inte rätt bestämma över andra människors rörelser!

Veckan som gick….

Förra söndagen lyckades jag, riktigt ordentligt så det ännu känns och syns att felsteget ut ur sängen vrickade vänster fot som svullnade upp och värkte precis som den gången för 24 år sedan då benbrott åt ena hållet och spricka åt andra klämde en nerv som aldrig gett upp sin värk sedan dess…. Det har på sitt sätt präglat denna veckan. Irritation över allehanda tillkortakommanden inte främst mina egna. Sina egna bör man känna mer än andras….

Nåväl största irritationsmomentet, alla kategorier, har Telias felanmälan varit. OK en av killarna kom på en idé när nätet trillade en kvart före tv:n på samma sätt som det gjorde i februari. Gå tillbaka till roten…. Det klack till i mitt huvud. Äntligen en som visste vad han talade om. De andra ger jag inte mycket för för när jag ringt och felanmält 3 gånger till då samma sak inträffade insåg jag att de inte har den blekaste aning om att de kan pinga i sitt intranät, i det aktuella fallet krävs bara att de ser till att handsken i deras system som skall säga goddag med handsken i Göteborgs stadsnät intranät så att bägge kan skaka tass, att den handsken inte spricker pga överbelastning av en hub nära Lindholmen.

Har ju lite extra som jag fick gratis av IBM:s Europachef då i mitten på 90-talet. Min kära dator, även denna som fått ta över en del program som jag fick gratis rättighet att lägga in på egen dator, talar om allt från om var en hemsida jag tar upp har ett syntaxfel till lite av vart därutöver. Nåväl. Irriterat mig en hel del i veckan på alla dessa som tror sig kunna något och tror att en 65 årig dam som vid sidan om allt annat, studier, arbete, omskolning till SO-lärare, handikappad med AF-problem utöver FK-problem, inte kan något när de själva inte ens vet vad ett flödeschema eller i många fall inte hört talas om ordet hub än mindre har den blekaste aning om hur man i huvudet går igenom nödvändiga premisser för att skapa en algoritm….. Men vad skall vi begära när som minst här i Sverige matematikkunskaperna sjunkit så lågt att det min 2008 avlidne far läste i 3:an (boken finns kvar) har de flesta 7:e klassare inte lärt in. Vad talteori är får dessa okunniga väl slå upp i Wikipedia… :P

Nåväl lätt irriterad för att säga det i små bokstäver som egentligen borde skrivas ut i versaler, så insåg jag återigen att Sveriges journalister samt politiker är allt annat än flerspåriga. Hur många av dem som klarar av att hålla de som minst 3 trådarna i luften som förr sas att varje kvinna var tvungen att göra för att klara det vardagliga, det kan vi skåda i stjärnorna efter. Lär få lika bra svar där som om vi kastar ett mynt – för många alternativa svar finns inte.

Almedalen…. jag säger bara Almedalen. Tycks vara så att politiker och journalister än idag lever i något slags egen bubbla, ingen nämnd och inget parti glömt, under en vecka precis som många av båda kategorierna gjorde på andra platser då för länge sedan. Känner sig säkerligen viktiga…. men ack det börjar likna sällskapet för inre beundran mer än något annat. Även om jag direkt ger Annie Lööf, som inte är en favorit…., en eloge för att hon åter visar att hon är en kapabel ledare. Kapabla ledare är det ont om i Sverige idag.

Sedan det där att inte ens C lyckats få in att det existerar ett allvarligt miljöhot – Rätten till rent vatten och ren luft. De som så många andra har gått på myten om Klimathot…. Att de som så många andra glömt Fakta om jorden samt att Konsensus är en politisk term inte en vetenskapsteoretisk! Theories of Science – Basic Knowledge

De som finns här i Sverige har ännu inte förstått, eller så har de inte tagit sig tid att läsa och lära in?, att det ALDRIG existerat något som helst CO2-hot, än mindre något Klimathot och absolut inte något Klimathot baserat på att folk äter kött…… Ärligt talat hur okunniga är de numera om det som alla på min tid var tvungna att läsa om och lära in redan när vi läste om Vattnets Kretslopp och Fotosyntes i 5:an? Min egen dotter lärde sig redan i 3:an en sång de sjöng och som talade om alltihop……

Alltså – OM det hade varit så, att det existerat ett Klimathot, vilket det inte gör för jordens naturkrafter har ALLTID stått som minst för 92% av alla klimatförändringar och när det gäller CO2 är verkligheten, inte fantasin utifrån sk. forskares datamodeller som saknar mer av nödvändiga premisser än de har med, så är den så att vi har haft EXAKT SAMMA CO2-världen ner till 6:e decimal från 1780 fram till idag! En decimal som dessutom aldrig varit i närheten av att höja upp 5:e decimalen….. För att inte tala klarspråk de sk. forskarna har helt glömt bort två andra viktiga bitar:

* 90 % av all CO2 som släpps ut kommer från jordens inre via vulkanutbrott och tektoniska plattors kollisioner som orsakar jordbävningar.

* Utan CO2 i den mängd vi har och hade redan på 1700-talet, så producerar inte växter och träd den mängd syre vi människor behöver för att överleva.

Men FN:s ambition att försöka bli erkänd som en Världsregering förnekar sig inte. Skrämmande är de allt annat än vetenskapsteoretiska ”studierna” där en av deras egna för länge sedan, nåväl redan då IPCC började buffla kring hade äran av att skicka mig sina rådata…… snacka om idiot. Nog sagt. Hade han lärt sig det han borde lärt sig för att vara värdig den titel han hade, dvs hade han läst och förstått matematisk analys samt vetenskapsteorins grunder, så hade han inte gjort bort sig så kapöitalt. Korrigerare i alla länder, oavsett om det är korrigerade verkligt uppmätta värden eller korrigerarna som numera är framme och försöker tulla på gamla medeltida kartors gränser, stadsnamn för att inte tala om de snillen som försöker korrigera vad som står i gamla MS när de ”talar om” vad de vill skall stå där, de har ingen anhängare i mig.

Mest irriterad den gångna veckan har jag trots allt varit på de pastorer och präster som går och tror att de fått rätten av Gud att först sätta sig själva på höga hästar där de höjer upp Gamla Testamentet som skrevs ner långt efter att Gud gav ord till människan som skrev ner, kopierade, översatte samt även inom församlingar över tid och under tid finns och funnits ett stort antal Bibeltexter med än mera Bibeltolkningar av… Vi är människor. Till råga på allt tycks de ha glömt bort Jesu egna ord. Du som läser behöver inte vara troende och om du tror begär jag inte att du skall tro på samma sätt som mig. Som min farfar sa: Det finns många vägar till Gud och det viktiga är att varje människa väljer den väg som känns rätt för honom eller henne oavsett om hon tror eller inte. Så har jag skrivit ett inlägg i bloggen: När Gud ger kärlek mellan två vuxna människor, VEM av människa född har rätt kritisera Gud?Gud är kärleken

Slutligen har jag retat mig, det har varit en sådan vecka, på det där felsteget upp ur sängen söndagen den 21:e…. varför i hela fridens namn var det nödvändigt? Förvisso ville jag undvika att väcka vovven, min dotters, som låg längst ner. Lyfte båda benen på en gång och vände mig precis innan uppstigning…. Ibland är man klantig. Man är ju bara människa.

Alla är vi barn av Abraham, Vi kristna och judarna – Båda trosriktningarna som genom mer än 1000 år kallats Bokens folk av rättroende muslimer. Det vi kristna kallar De tio budorden samt berättelsen om hur Moses fick budorden av Gud.

De tio budorden, den berättelsen har vi gemensamt. Vi är alla barn av Abraham. Vi är människor, inte Gud även om han skapat oss till sin avbild. Igen människa har av Gud getts uppdraget att ersätta Gud.

Gud har begärt av oss att vi inte skall döda varandra:
Thou shalt not kill
Det tycks mig som mer än under åren glömt bort även det första budordet (som vi kristna numrerar dem) DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE MIG….

Hur det går när människor vandrar vilse och vart vägen bort från Gud än leder, så glöm aldrig bort att Alla är vi barn av Abraham

Hur det är möjligt att vandra så vilse att någon troende på Gud kan ha fått för sig att han/hon/den grupp av troende han/hon tillhör etc av Gud skulle getts uppdrag att döma andra människor – något som endast tillkommer vår gemensamme Gud (vad än vi kallar honom), det är något som är svårt att förstå.Alla är vi barn av Abraham

Det många oavsett vilken religion de kallar för sin glömmer är två viktiga saker:

Jesus, för oss Kristna Guds son och för muslimer en av Guds Profeter var precis som oss andra född av människa. Så var också Muhammed, för muslimer Guds Profet, född av människa. Stora män som knappast hade kunnat drömma om att efterföljare tror sig vara Gud. Endast Gud äger rätten att döma. Ingen av människa född och absolut ingen som lever här och nu har fått den rätten.

Alla terrordåd är förskräckliga, omänskliga och inhumana. Borde vara en självklarhet att den människa som kräver en rättighet för sig själv var beredd att acceptera att andra människor har samma rätt till liv, hälsa, Guds tro eller ej.

Känslosamt efter terrorn i Tunisien, GP 27 juni 2015
Säpo utreder kopplingar till Sverige, Expressen 27 juni 2015
Tunisien dagen efter terrordådet, DN webb-tv 27 juni 2015
Blodiga fredagen: Tre attacker på fyra timmar, Aftonbladet 27 juni 2015

Gud är kärleken

När Gud ger kärlek mellan två vuxna människor, VEM av människa född har rätt kritisera Gud? Inger E Johansson, Sweden English text

Gardell: Nu får jag och Mark gifta oss i USA, 26 juni 2015
Jag förstår deras glädje. Kram

Samkönade äktenskap i hela USA, GP 26 juni 2015
Homoäktenskap lagligt i hela USA, DN 26 juni 2015
Homosexuella ska inte dömas till ett liv i ensamhet, SvD 26 juni 2015
Supreme Court Legalizes Gay Marriage Nationwide, Huffingtonpost 2015/06/26
Supreme Court Ruling Makes Same-Sex Marriage a Right Nationwide, NYtimes 2015/06/27

Jag vill först än en gång påminna alla om att jag är moderat. Beredd att ge även de som är mina politiska motståndare samma rättigheter som jag kräver för mig själv. Alldeles för många politiker, påtryckare och journalister inom EU fortsätter att sända desinformation inom EU och vad värre är även till USA. Både USA och Ryssland har av olika skäl, utgår jag från, vid ett flertal tillfällen de senaste två åren skällt vid fel träd. Båda borde ta tillfällen som ges och säga ifrån till vänsternissar och högerfötter inom EU som av för mig oförklarliga skäl insisterar med att använda sig av falsk historieskrivning om Ukraina, tiga om ättlingarna till Pilkorsrörelsen i Ungern, källa Wikipedia som mer och mer visar sina nazistiska och fascistiska rötter. (Wikipedia har för ovanlighetens skull numera än så länge klarat sig från 1984-korrigerarnas fingrar).

Amerikansk rapport: Ryssland har övat på att inta Åland, Huvudstadsbladet Helsingfors 25 juni 2015
Inte första gången i historien. Sovjetunionen hade stora planer den sommaren för länge sedan då vi som var ”inne” i berget inte förrän långt efter lunch på utryckningsdagen visste om vi skulle få åka hem. Sovjetiska ”fiskebåtar” hade i lugnt väder sökt ”nödhamn” på Gotland samt var på väg mot Åland. Rapport kom att fältsjukhus var på väg att etableras i dåvarande kommunistiska Polen. En sak är dock säker. Jag är helt klar över att SÄK, UND o MUST har betydligt bättre koll på verkligt läge än vad Sveriges språkfålar till politiker, vänsternissar och flumliberaler m.fl. har en aning om. Tack och lov för det.

BAKGRUND TILL ANALYSEN

Alla dessa vänsternissar och högerfötter inom EU som glömt” bort att tala om för USA att stort antal av de IS-krigare som strider i Syrien, Libanon och Irak fick sina vapen av flumliberala grupperingar som gick och inbillade sig att alla som stod på Majdantorget, mot den mycket korrupte men folkvalde Ukrainske Presidenten, var villiga att driva demokrati… Så var aldrig fallet. Stor del av de som stod där var rena fascister, nationalister och andra tillhörde redan innan de stack från t.ex. Göteborg extremt ortodoxa muslimer. Senaste året har korrigerarna till och med gett sig på att försöka påstå och hitta ”argument” utifrån Medeltida kartor som antingen finns på Amerikanska Kongressbiblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Helsingfors Universitetsbibliotek eller på Vetenskapliga biblioteket Linköpings Stadsbibliotek (Biskopssamlingen), då har skam gått på torra land. Att vi även sett europeisk politiker i Nato använda sig av den karta som Hitlers Tyskland tog fram för att försvara sitt angrepp på södra Ryssland i stället för någon reell karta som aldrig hade fiktiva gränser…. ja då har det gått för långt.

Är det då så att det inte finns något hot från Ryssland. Jo det finns det. Har skrivit om det flera gånger förr. Stora frågan inför framtiden är nämligen inte vad Putin gör eller kan göra. Stora frågan är hur länge han kan klara att stå emellan ryska militärens, speciellt gamla stalinister i Dumans Försvarsutskott som stödjer hetsporrar, och ett tredje världskrig. Begå inget misstag. Putin är ingen nallebjörn. Men han är känd även av politiska meningsmotståndare i Sankt Petersburg och bland svenska politiska meningsmotståndare som träffat honom om de varit idrottsledare förr i tiden, som en djupt troende kristen. Något som hetsporrar i två av militärområdena aldrig förstått. När det gäller Putin är den stora frågan: Vad kommer efter Putin?

Tyvärr är svenska Försvaret så nedrustat, skäll vid rätt träd… S sänkte svenska försvaret att det är sant att Sverige inte kan försvara Gotland speciellt länge. Lite längre än vad media idag påstår. Men vi talar inte ens om en vecka.

Det finns en annan bit i det hela. Själv har jag aldrig förstått varför Socialdemokratisk regering inte gick med i Nato utan ställde sig utanför när ”vi” blev nekade att själva tillverka atombomb….. Sveriges S-regering och svenska atombomben förvisso hade Sverige senare under 50-talet framme en bärraket samt en antirobot som senare utvecklats så att ännu inget annat land har det som vi har. Skall inte gå in på U-båt 137 och de radiofyrar som faktiskt hade flyttats. De som har skäl veta, vet andra behöver inte veta. I Sverige gäller svenska lagar och Sekretesslagstiftningen som grundar sig på Regeringsformen är mycket viktigare än vad våra egna vänsternissar, högerfötter och flummiga ”trainee”-regering Löfvén vill erkänna.

Men så till det allvarliga. Den dagen President Putin får/ger ryska militären möjlighet att efterträda honom, den dagen är hela världen, inte bara Gotland, inte bara icke ryska länder runt Östersjön i farozonen. Därför är det mycket viktigt att vi alla som vill verka för en demokratisk värld (även om jag villigt erkänner att mycket sedan valet 14 september 2014 här i Sverige visar på svagheter i svenska demokratin. Lokala trängselskatt valet här i Göteborg bara ett av många sjukdomssymtom) att vi tillsammans försöker se igenom desinformation även från FN. FN ingen världsregering och inget akademiskt forum På Dag Hammarskölds tid var FN något helt annat än vad det är idag. Samma gäller skillnaderna mellan de intentioner som Greenpeace resp. WWF hade när de startades oaktat att båda grupperna redan från början var långt till vänster om ens tidigare svenska Kommunistpartiet….

Var finns då för Sveriges del allvarligaste områden där det efter Putin kan komma snabba och oväntade anfall?

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till. Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Den ryska flottan i Ishavet är stor del av året infrusen. Att utgå från nuvarande situation i Ryssland, där ryska militären redan rustar upp, är inte något att räkna med. Personligen är jag mindre orolig i närtid, det räcker att se vilka det är som mest kritiserar Putin och vilka som kritiserar ryska militären för att se att det inte är så enkelt. Det är situationen som kommer den dag Putin avgår/ersätts etc som är den för Sveriges försvar oroliga situationen där vi aldrig får glömma att det tar minst 10 år innan Sverige efter nytt beslut har något som kan likna ett riktigt försvar i likhet med det som rådde innan Försvarsbeslut 1988 antogs.Säkerhetspolitiskt osäkert närområde, Norah4you 4 oktober 2013

Ryssar är inte som vi nordbor trots att vi har gemensamma anor…..Sverige okända rysk-ukrainska historia samt Rysk-ortodoxa kyrkans historia För en ryss oavsett när i historien efter att Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, Irina som blev Kievrikets första dam när familjen flyttade från Staraja Ladoga via Novgorod till Kiev, gift sig med Jaroslav har Rysk-Ortodoxa kyrkan varit den som har hållit ihop navet där i det stora riket som växte fram under århundradena det inkluderats många kulturer och religioner.

Idag är Ryssland på ett sätt svårt sargat, eller hade som minst varit det om inte Putin förstått på samma sätt som Katarina den stora att det krävs en stark arme med drömmar om sin egen storhet för att hålla ihop riket. Där ger jag Putin delvis rätt. Både vad det gäller verklig historia där Krim ALDRIG någonsin ägts av Ukraina men av Sovjetunionen fick administrativa rättigheter o skatteintäkter från mitten 50-tal. Utrikespolitiskt och försvarsansvar låg hela tiden enligt konstitutionen hos Sovjetunionen fram till dess sammanbrott.

Konstitutionen i Ukraina hade heller inte Krim utan ansåg att Ryssland betalade för att sköta Krim mot yttre fiender. Så var det fram till Majdan. Något som helt tigs ihjäl av vänsternissar och högerfötter som desinformerar hej vilt i media och debatt. Sedan kan vi tycka vad vi vill. Vi i Sverige som har en demokrati som efter valet 2014 visat sig inte vara exakt den vi intutats; Amerikaner som har världens bästa Konstitution vad gäller rättigheter undantaget illegala invandrare och tidigare fångar; Fransmän och Engelsmän som har för sina medborgare starka konstitutioner; Greker som både har inte har och velar. Utan Putin satt militärer av tre slag i ansvarig ställning. Tidigare stalinister, gammelkommunister och rena hetsporrar som inte tycker om att Ryssland inte har den starka position som de anser att Ryssland hade före Gorbatjov. Sådana vill jag verkligen inte ha vid något lands roder.

Putins metod – kriga utan krig, Aftonbladet 25 juni 2015 enligt min uppfattning efter läsning o analys av vad Putin inte sagt mer än vad han sagt….. har sedan Tsar Peters tid varit det som varit avgörande när det gäller vad som gällt i Ryssland…. är det säkerligen en sann analys. Dels ”kostar” det mindre än att ha fullt av folk som behöver allt från mat till olja ute härsan och tvärsan. Dels är det troligen lika nödvändigt för att kunna hålla ihop Ryssland nu när IS finns i östra Medelhavet och deras anhängare/samarbets terrorister finns hela vägen längs ryska gränsen ända bort till mellersta Kina samt ner genom Afganistan till Indonesiska övärlden. Inte bara i Europa finns det många länder som aldrig gjort upp fullt ut med Andra Världskrigets historia och inbillat sig att de själva ”befriat sig”…. nya gränser som inte stämmer överens med vad som gällde ens vid ingången av Andra Världskriget finns från Kinas norra gräns hela vägen ner till syd-ost Asien. Stor komplikation.

Ex-försvarschefen: Så skulle Ryssland besätta Gotland, Aftonbladet 25 juni 2015

Sammanfattning och avslutning av analysen
Självmord för Putin att attackera Sverige, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 25 juni 2015 OM Putin bad Duman, som måste godkänna varje rörelse av rysk militär utanför Ryssland, att få attackera Sverige skulle han släppa de onda krafterna i Ryssland fria. Dumans försvarsutskott äger tyvärr rätten att underhand ge militärer rätten….. så tro inte att det skulle vara mer demokratiskt i Ryssland Putin för utan. Det skulle vara ett fasansfullt scenario där även Rysk-Ortodoxa kyrkans framtid är i fara. Inte ens påve Franciskus skulle tillsammans med Rysk-Ortodoxa kyrkans patriark kunna göra speciellt mycket.

Sedan är det dags för Socialdemokraterna i Sverige att göra upp med sin egen historia och sitt ansvar för att rasbiologin fick fotfäste i Europa. Socialdemokraternas mörka historia
Lika väl behöver EU:s politiker ta sitt huvud ur sanden….. Tänker EU tiga om Ukrainas fascistiska historia nu också?

Verkligheten är inte alltid den som media och politiker skildrar. Det viktigaste är att handla rätt. Inte att ha rätt.

Stefan Löfvén borde avgå per omgående. Hans senaste bravad skämmer ut hela hans regering. Det är Socialdemokraterna som orsakat stor del av Försvarets skada och fortsatt gör detta. Stefan Löfvéns nya brev till Alliansen, Expressen 26 juni 2015 det är bara att ansluta sig till Alliansens krav vad gäller försvaret. Allt annat innebär att herr Statsminister bevisar sin egen naivitet, okunskap och icke professionalism!

Ökad risk för upptrappning av konflikter, GP 26 juni 2015 Sant. Men också sant att det till stor del beror på en allt ökad desinformation från EU:s vänsternissar och högerfötter som tycks göra gemensam sak med Ryska Militären, inte med President Putin, för att höja spänningen som endast var borta några få år då ”spårvagnarna” inte trafikerade Östersjön ömsom den ena först och den andra bakom samt tvärs om.

Desinformation från EU till USA får konsekvenser av fel bakgrunds data. USA: Putin leker med elden, DN 25 juni 2015 Ärligt talat. Ryssland har ALDRIG varit demokratiskt. Inte kan jag se en enda verkligt trovärdig demokratiskt sinnad grupp utanför den Rysk-Ortodoxa Kyrkan heller. Jag kan ha fel. Men jag kan också ha rätt.

Det är inte så att ”Ren riva raka raun ren” som de gamle sa. Tvärt om. Nya kvastar speciellt använda av de som inte ens gjort källkritisk analys i form att gå ner i arkiv för att få reda på geotekniska undersökningar och analyser, de är rent ut sagt kostsamma för samhället och definitivt farliga för människors hälsa och liv!

En nära 40 meter lång och upp till en meter djup spricka har upptäckts på en gata i Jönköping, nära det stora nybygget Munksjöstaden. Ett körfält har tills vidare stängts av, tung trafik uppmanas att ta andra vägar och kommunansvariga är bekymrade.

– Den pålning och spontning som pågår påverkar och delar av vägen kan rutscha bort, säger Lars-Åke Josefsson på Jönköpings kommun till P4 Jönköping.Rasrisk efter stor gatuspricka, GP 25 juni 2015

Rasrisk efter 40 meter lång spricka i gata, GT 25 maj 2015
Rasrisk efter stor gatuspricka, SvD 25 juni 2015
Rasrisk efter stor gatuspricka, Aftonbladet 25 juni 2015
Akut rasrisk vid nya Munksjöstaden, Sveriges Radio 25 juni 2015

Någon har försökt förhindra att följande tweet går att kopiera eller dela…… trollskogen börjar röra på sig…. så jag kopierar på annat sätt:

Inger E Johansson @IngerNorah4you
7:22 PM – 25 Jun 2015 Göteborgs-Posten
Men herre Gud, att en ev. pålning i det området skulle kunna resultera i rasrisk var känt 1965!! Rasrisk efter stor gatuspricka, GP 25 juni 2015

1965 på försommaren åkte jag med min far som skulle på möte med länsingenjörerna på Blå sidan (Luft o Vatten) samt Gröna sidan(Mark m.m.) i Jönköping. För ovanlighetens skull satt jag på samma restaurang som mötet hölls när pappa och jag var på väg till Sannäs i norra Bohuslän. Ansvarig i Jkpg kom med pappa bort till mig efter mötet och de diskuterade just problemet som nutida nissarna helt glömt bort.

Antar att de inte ens känner till att Vättern tippade rejält i samband med landhöjningen som började i söder. Isen smälte från söder till norr (inte riktigt men nästan) Att de inte förstått att landet som först kom över vatten reste sig direkt <A HREF="https://norah4facts.wordpress.com/fakta-naturen/archimedes-princip/Archimedes princip och att den rörelsen är en retarderad rörelse. Länge låg inlandsisen ut från nuvarande Atlanten in mot Skara/Skövde över Vättern mot Nyköping samt över Baltikums norra delar långt bort till nuvarande Moskvaområdet.

Det land som trycktes ner längst kom alltså senare igång med sin inledande snabba landhöjning. Från norr en linje cirka Halmstad – någonstans mellan Gamleby och Västervik pågår fortfarande landhöjning som är mätbar men inte är det jämförbart med den landhöjning som är i norra Sverige speciellt vid Höga Kusten.

Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström. (Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff) Vattennivån i Vättern beräknas under perioden 1860-1960 varierat mellan 88 och 89 m. Detta ger oss en approximativ havsnivå omkring 7.700 f. Kr av 84-85 m högre vattennivå i Östersjön än dagens. (Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia, Göteborg 1949; Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , Linköping 1986) Utdrag ur Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia, Linköpings Universitet 1993

Att Vättern tippat snabbt pga av att landhöjningen länge var avsevärd och vatten alltid vill till sin lägsta punkt har även varit känt bland arkeologer. I Vätterns södra delar ligger äldre bosättningar mer än 40 meter under vattenytan. Ovanpå finns slam, inåt Jönköpings vattenvägssystem finns det liknande skredfarlig lera samt finkornig sand, kristallina i storlek och karaktär som gör att det är som att surfa på sand och lera. Speciellt farligt är det att påla i sådan miljö. Skredrisken stor här på samma sätt som i område i Norge som förra året såg ett stort skred gå efter obetänksamt pålande för att ”bara” bygga ny ladugård på ”säker” grund…..

Det hade varit på sin plats med en detaljerad genomgång av Håkansson Lars, Ahl Thorsten; Vätterns-recenta sediment och sedimentkemi;SNV PM740 NLU Rapport 88 Uppsala 1976, hade varit på sin plats INNAN något snille fått för sig att påla där pålning som självfallet orsakat rasrisk skett. Men nya kvastar tror de sopar bäst och vill väl uppfinna hjulet igen. Att de inte förstår naturen och naturens krafter, det är då ett som är klart. Kunskapen om just det området var känt redan 1965.

Inte har det blivit bättre i det området av att man dragit VA-ledningar av varierande slag som numera inte alls håller de krav de borde göra – inte heller av att man invändigt ”plast”-fodrat (finns ett namn för det, men de flesta har väl aldrig hört talas om det så det hoppar jag över)

Sedan borde man i Göteborg besinna sig med de rena dumheterna av Sjöstad på 53 meter av Sveriges skredfarligaste lera och upp till 90 meter dito bitvis där Hagatunneln planeras. Att påla där är detsamma som att kasta pengarna i sjön och olja på elden. Börja med att gå ner i arkiven och ta fram Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän för vatten samt avloppsanläggningar, Göteborg 1939-1942. Min egen far gjorde den geotekniska undersökningen liksom han också inne i Göteborg gjorde Terrängundersökningar, avvägningar, jordborrningar, inmätningar för ett större avloppsförslag 1940. De områden som Rödgröna Göteborgsrörans damer med flera vurmar för fick nej då de var för farliga ens att dra VA-rör i….

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 262 andra följare