Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Utdrag ur den Gotiska Mosaiken del 2 kap 1-2
Cassiodorus, Prokopius, Jordanes, Paulus Diaconus och Goterna

Det är något mycket naivt att svenska tidningar citerar människor som BETALAR för att ta sig in i EU och betalar så stora belopp att det knappast torde finnas många utöver de 2% verkligt rika som finns i Sverige skulle kunna få fram utan att behöva utöka sina lån. För många som tycks leva som vore de rika i Sverige, borde ställa sig i kö för Lyxfällan. Många lever på lån inte bara lån för hus och bil, vilket är rimliga lån, utan också för utlandsresor, lyxliv och det vardagliga uppehället. Inte finns det en enda fattigpensionär i Sverige som skulle kunna klämma fram de 80.000-100.000 kr det kostar att ta sig till Sverige. Varje dag läser vi om riktigt sjuka gamla som förvägras plats på äldreboende. När jag var politiskt aktiv på 70-talet, så var det planerade äldreboendet som det presenterades för oss i Kulturnämnden tänkt för de som var sjuka alt. behövde daglig hjälp och var över 75 år. Åren har gått och antalet äldrevårdsplatser har halverats om inte mer trots att den ökade medellivslängden fört med sig många fler sjuka och handikappade än vad det då var frågan om. Bland alla dessa finns ett stort antal invandrare som kom till Sverige under eller efter Andra Världskriget. Senare kom ett stort antal arbetskraftsinvandrare som var med att bygga upp Sverige. En del flyttade hem, några återvände men de flesta rotade sig och finns idag kvar. Ofta i behov av äldrevård på avdelningar med deras eget hemspråk som huvudspråk. På äldre dar glömmer många språk de lärt sig som vuxna. Men byggt upp vårt Svenska Samhälle har de otvivelaktigt gjort.

Att sedan naiva tidningar som DN skriver: Mustafa Yasin var engelsklärare i Aleppo, en av de städer som drabbats hårdast av inbördeskriget.

– Husen är förstörda, det flyger missiler i luften och överallt finns det prickskyttar. Den 15 juli totalförstördes min skola av en bomb, berättar han.

Den 17 juli började färden tillsammans med svågern, dennes hustru och deras tre barn.

– Vi tvingades att lämna vår dotter. Hon är gift i Aleppo, vi hade inte råd att ta med henne. Vi har inte hört något från henne. Våra mobiler drunknade i Egeiska havet, säger Mustafa Yasin och beskriver med händerna vilken ynka liten plastbåt som tog dem från Izmir i Turkiet till den grekiska ön Lesbos.Desperat väntan vid perrongen, DN 2 september 2015

Det är stötande. BÖRJA HEMMA.
Det är ingen Mänsklig Rättighet att betala för att välja hemland. Det är rent oetiskt och omoraliskt att försvara de som har råd att betala sig förbi alla de som levt i flyktingläger i åratal och som vi borde stötta, gärna att varje EU-land adopterar ett flyktingläger.
Använd pengar i närländer och börja här hemma med att helt i enlighet med Regeringsformen låta svenska hemlösa (var än i världen de råkar vara födda) få de ev. lediga lägenheterna – det är enligt Regeringsformen 1 kap 2§ HELT FÖRBJUDET FÖR DET ALLMÄNNA ATT LÅTA NÅGON GRUPP SÄRBEHANDLAS OCH DET ÄR ENLIGT ANDRA KAPITEL OCH PARAGRAFER SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄGER RÄTTEN ATT FRITT FÖRFLYTTA SIG SAMT LÄMNA RIKET. Det är också så att Regering och Riksdag i enlighet med Regeringsformen inte bara kan utan i ett antal situationer bör begränsa rättigheterna för ICKE SVENSKA MEDBORGARE.

Dags för politiker och journalister att vakna. Ju mer naiva de som vill hävda ”Tyck som jag syndromet” är ju mer fjärmar sig media och politiska etablisemanget från Sveriges väljarkår. Själv hånskrattade jag en gång i tiden åt Sjöbobonden. Det var då. Jag önskar verkligen inte att Sverigedemokraterna ökar mer. Inte för att de är desperata eller rasister de som numera är beredda stötta dem. För skall vi jämföra, så har och är politiker i Ukraina de enda som idag uppfyller alla krav på det som ingår i definition för rasism i såväl svenska Nationalencyklopedin som Oxfords lexikon. Men jag vill att vi har ett Sverige där våra Svenska Grundlagar inte bara är ord på papper i Sveriges Rikes Lagar. De är förutsättningen för att vi skall kunna fortsätta kalla Sverige demokratiskt.

Frågan är hur långt de nordbor som bodde på Grönland tog sig. Speciellt hur långt svenskar, norskar, basker och skottar kom i Syd-Västerled. Rebloggen med tillstånd av Genetikern för fram mycket intressant mtDNA-information som vi bör diskutera utan förutfattade meningar. En fråga som jag personligen många gånger ställt mig under åren är: Varför tror historiker, arkeologer och andra att nordmän på Grönland skulle vara mindre intresserad av att följa kuster, floder o.s.v. än vad samma nationaliteter var under Vikingatiden och århundradena efteråt?

More Y-SNP calls for Chachapoyas

Från Harklings blogg:
Många obehöriga lärare läsåret 2014/2015

31 augusti, 2015 av harkling

Det var utmärkt att den förra regeringen införde lärarlegitimation. Elevernas rätt till kvalificerade lärare är naturligtvis det viktigaste i sammanhanget, men det medför också ett synliggörande av det stora antal obehöriga som, legitimationskravet till trots, anställts i svenska skolor inför lå 2015/2016. Enligt statistik från Skolverket 2015-08-27 saknar 20 % av dessa lärare legitimation. Till det kommer ett stort antal med legitimation i bara ett enstaka ämne, men som ändå tillåts undervisa i andra ämnen där de saknar behörighet. Anledningen sägs vara brist på behöriga lärare och denna brist är mest uppenbar i svenska som andraspråk. (Di 28/8 2015)

Under rubriken ”Regeringen låtsas att det regnar” skrev Susanna Birgersson i GP 22 juni 2015 om fortsatt sjunkande resultat i Göteborgs skolor. Från 73 % godkända i alla ämnen 2010, hade under läsåret 2014/2015 bara drygt 66 % nått godkänt. Birgersson undrar om det är ett resultat av den stora flyktinginvandringen och ser fram emot nästa år, då betygen för nyanlända kommer att särredovisas. ”Jämförelser av skolresultat, mellan skolor eller mellan länder, är meningslösa om de inte samtidigt är detaljerade nog för att ringa in problemen”, konstaterar hon och nämner också det faktum att vi i Sverige har ett större kunskapsgap mellan infödda elever och de med utländsk bakgrund än de flesta andra länder. En tredjedel av eleverna i den senare gruppen saknar enligt SCB gymnasiebehörighet. Birgersson efterlyser ”lite mer handfasta grepp” från våra politiker. ”Vore det bra om nyanlända elever efter sin introduktionstid slussades ut till ett större antal skolor? Är det, liksom i fråga om kommunplaceringarna, dags för en lite mer resolut fördelning av nyanlända elever?” undrar hon……

För mer följ länken: Många obehöriga lärare läsåret 2014/2015

Se även: Krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare

Att jag personligen aldrig skulle rösta på Sverigedemokraterna, har lika lite med saken att göra som att jag aldrig skulle rösta på Vänsterpartiet trots att jag har stor respekt för en hel del Vänsterpartistiska politikers arbete på golvnivå speciellt när det gäller att hjälpa utsatta kvinnor.

När jag själv behövde hjälp, någon att tala med, blev jag erbjuden det utanför den offentliga verksamheten av en kvinnlig psykolog, på den tiden var Vänsterpartister Kommunister. Jag har under åren också sett dem hjälpa många kvinnor som precis som jag själv fick fly ut. Gyllene äpplen utanpå kan vara ruttna inuti. Detta om detta. Men jag skulle som sagt var inte heller rösta på Sverigedemokraterna. Inte för att de är rasister. Endast vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet och flumliberaler samt historiskt okunniga svenskar som gått i Grundskolan utan att lära sig ordförståelse och ordkunskap visar upp sin okunskap om vad rasism är.

//platform.twitter.com/widgets.js

I Sverige föreligger en stor vanföreställning om vad och vilka migranterna är samt än värre extrem vanföreställning om vad vi i Sverige (och EU) enligt dessa som lider av vanföreställningen skulle ”vara” skyldiga att stå till tjänst med för tiggare och båtflyktingar. Större delen av dessa vanföreställningar och okunskapen som journalister skrivande snyftartikel på snyftartikel målat upp, beror på att Kommunaliseringen av skolan d.v.s. osthyvel och tårtspade gjort att stort antal elever de senaste 25-30 åren ALDRIG lärde in det som står/stått i kursmål och som betygskrav för att vara berättigad att erhålla godkänt. Osthyvel och tårtspade? Stort antal elever har haft OBEHÖRIGA lärare i tre av de viktigaste ämnena för att en elev skall kunna lära in:

* Svenska årskurs 1-9 Utan ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i Svenska, så saknar majoriteten av eleverna ordförståelse och ordkunskap som krävs för att förstå vad som står i våra SVENSKA GRUNDLAGAR. Tyvärr sitter det i
nuvarande regering ministrar som uppvisar okunskap om vad ord i våra Grundlagar och Lagar verkligen betyder.

* Historia årskurs 5-9 Utan ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i Historia, så är situationen exakt den som min didaktik lärare i Historia på Linköpings Lärarhögskola beskrev som: Det är en sak att undervisa Snobben. En helt annan sak att få Snobben att lära in. Utan att kunna sin egen och sitt lands historia, så saknas väsentligaste verktygen att förstå framtiden. Konsekvensanalys kräver ordkunskap och ordförståelse. Inte tillbaka till Naturen eller drömmar om att leva i en utopisk idealvärld!

* Samhällskunskap årskurs 7(speciellt viktigt att lära sig förstå vad orden står för i vår svenska Regeringsform!)
Ämnes- och Stadiebehöriga lärare krävs på samma sätt som det krävs särskild utbildning för att bli kirurg. Det går inte att lära ut utan att själv ha lärt in och dessutom lärt sig att kunna ge rätt arbetsredskap till rätt elev. Alla elever är lika värda, men olika. I Samhällskunskap är det extra viktigt att läraren själv har ordkunskap och ordförståelse för vart enda ord som står i Regeringsformen! Vilket tyvärr saknas hos stort antal journalister och politiker i de etablerade partierna oavsett nivå!

Ett av alla dessa fantasipåståenden som spridits genom desinformation är att de som betalar mellan 80.000-100.000 kr/person för att smugglas till Sverige på något sätt skulle vara jämförbara med de svenskar som utvandrade till Amerika. Något så barockt påstående när inte ens en normal svensk skulle kunna få ihop samma summa utan att få banklån och när det dessutom är så att de som har råd, inte är detsamma som de som verkligen behöver vår hjälp för att de lever år ut och år in i flyktingläger.

Här och nu tänker jag SO-lärare utbildad i Historia, Religion, Geografi och Samhällskunskap, berätta verkligheten bakom svenskarna som reste över till Amerika. Något helt annat än de vanföreställningar som finns och spridits de senaste 25 åren. Historien när det gäller de svenskar som reste till Amerika är så långt från ”båtflyktingarnas” i Medelhavet som tänkas kan. Vi börjar med det enkla. Det var fattiga svenskar som inte ens hade råd att bo på tredje däck som var de som från 1860-talet började utvandra till Löftenas land där de blivit lovade, om de väl fick gå iland på fastlandet från Ellis Island, att de skulle få egen mark att odla. De som idag har råd att betala 80.000 kr eller mer per person tillhör ingalunda de fattigaste i sina hemländer. I flertalet av de länderna de kommer ifrån ligger medelinkomsten per vuxen på mindre än hälften av hälften av det kostnaden är för att få en enda person smugglad till EU. En flykting som levt i flyktingläger i åratal har inte bråkdelen av de summor vi talar om. Det har för övrigt ingen svensk fattigpensionär eller ens flertalet svenskar som arbetar heltid heller.

I Sverige på 1860-talet och fram till åren före Första Världskriget var det en stor förändring som skett i och med att många som tidigare jobbat i jordbruk, ofta bott på små torp med egna täppor samt städslats hos en storbonde som dräng eller piga alternativt blivit hemmadotter som skött föräldrarna på deras ålders höst, börjat få möjlighet att få jobb i den framväxande industrin. Detta skedde sakteliga men fick konsekvensen att många nya jobb skapades och människor flyttade till storstäderna. Landbygden avfolkades på sitt sätt så att unga generationerna flyttade till staden där de såg en bättre framtid. Intressant länk: Från Jordbruksland till Industrisamhälle, Populär Historia 14 mars 2001

Förändringens vindar blåste även på annat sätt på svenska landsbygden. Sveriges Riksdag beslöt om Laga Skifte år 1827. Stadgan reviderades år 1866 vilket fick stor inverkan på svenska landsbygden. Laga Skifte var från Sveriges Myndigheter ett sätt att slutföra Enskiftet och Storskiftet. Men vid tidigare skiften hade inte utmarker varit med i skiftena och byarna hade hållits ihop. Nu krävdes det bara att en enda storbonde begärde Laga Skifte, så måste detta genomföras. Byarna sprängdes och hushållen flyttade ut till den markbit som tilldelats i Laga Skifte.

Utöver att det blev färre drängar och färre pigor på gårdarna, så kom man nu så långt ifrån varandra att de som förr kunnat dela på jordbruksredskap för att klara sin egen gårds/torps drift var tvungna att ha eget. Samslåttern försvann och alla tegar var inte speciellt bördiga. Särskilt känsligt var det för nya grödor. Vi i Sverige råkade inte lika illa ut som Irländarna. Där gjorde potatispest att mer än en miljon människor förlorade livet och stort antal av de fattiga Irländare som emigrerade till Nordamerika gjorde det för att överhuvudtaget överleva. Regniga år gjorde speciellt mindre gårdars marker mycket illa. Inte bara fattigdom utan också ren och skär svält förekom här i Sverige på landsbygden. För många var den enda möjligheten om en framtid de såg att sälja sin mark till en storbonde. I bästa fall, långt ifrån alltid, fick de tillräckligt med pengar att resa till t.ex. Göteborg och för sina sista slantar se till att de hade mat och dryck på resan där de skulle trängas värre än på det trängsta logement som svenska militären haft. De var ju lovade egen mark om de väl kom iland i Förenta Staterna. Drömmarnas land.

Det finns ju i och för sig de som tar sig hit för att de hört påståenden om än det ena än det andra de skulle få här i Sverige. Men det är också den enda liknelsen. INTE EN SIFFRA STÄMMER I ÖVRIGT.

Varken Sverige eller EU är skyldiga de som betalar för att gå förbi kvotflyktingarna ETT ENDA DYFT. Däremot borde Sverige och andra EU-länder ”adoptera” som minst var sitt flyktingläger och se till att de som verkligen behöver vår hjälp och saknar egna tillgångar eller möjlighet att få låna får det så bra det går. Utöver det är inte ”vi” skyldiga att ge annat än ren nödhjälp! De som påstår annat, inklusive då fackföreningar, journalister och okunniga politiker, de bäddar själva för att Sverigedemokraterna ges möjlighet att öka. Föraktet för politiker i etablerade partier och ungdomspartier växer och det är väl ändå inte det som är avsikten?

Fack vill se bred front mot Sverigedemokraterna, SvD 30 augusti 2015
Den fria rörligheten hotas, DN Huvudledare 28 augusti 2015 DET HAR ALDRIG VARIT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT FÖR RÖRA SIG VART MAN VILL! ÄN MINDRE ÄR DET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV FÅ VÄLJA HEMLAND!!!!! Börjar undra hur många av de som sprider vanföreställningarna om fri rörlighet utan att läst vad som står i Mänskliga Rättigheterna, EU-direktiv OCH i Svenska Regeringsformen, om de överhuvudtaget gjort annat än spelat spel eller varit fysiskt/psykiskt frånvarande på Samhällskunskapslektionerna? INTE EN SIFFRA RÄTT!

Nyanlända svenskar ska in i gemenskapen, Rasmus Törnblom, förbundsordförande Muf; Bodil Sidén andra vice förbundsordförande Muf samt Oliver Rosengren förbundsstyrelseledamot Muf på Expressen debatt 28 augusti 2015 HALLÅ INGEN BLIR SVENSK NÄR DE ÄR NYANLÄNDA HIT!!!!!!! Att någon får uppehållstillstånd, tidsbegränsat eller inte, har inte en siffra eller bokstav att göra med att vederbörande skulle ”bli svensk” LÄS REGERINGSFORMEN OCH LÄR ER FÖRSTÅ ATT DET INTE ALLS ÄR SAMMA RÄTTIGHETER FÖR DE SOM INTE ÄR SVENSKA MEDBORGARE!!!

Mycket läsvärd debattartikel: Joakim Lamotte, SD håller på att bli en ny folkrörelse, GP 2 september 2015 utdrag ur inledningen av debattartikeln är enligt min mening helt sann: Sverigedemokraternas segertåg tycks aldrig spåra ur. Orsaken till detta finns det många teorier om och jag har vid det här laget hört de flesta. Men kanske är det dags att säga det som de flesta samhällsdebattörer verkar ha så svårt att röra vid; att en stor del av svenska folket helt enkelt har bestämt sig för att de vill ha minskad invandring, skriver Joakim Lamotte, journalist.

Enligt Svenska Grundlagar äger Svenska Folket Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Föreningsfrihet och Tryckfrihet. Det som skrämmer mig är att det finns så många i svenska journalistkåren och bland aktiva politiker som saknar förståelse (brist på ordkunskap?) nog att förstå VAD DETTA INNEBÄR.

Enkelt uttryckt: Det är aldrig så att media eller politiker givits rätten att bestämma VAD som får sägas, tyckas o.s.v. i en demokrati. I en Demokrati är det aldrig ”Tyck som jag”-syndromets medlemmar som äger någon som helst juridisk eller etiskt/moraliskt rätt att sätta sig på andra människors uppfattning!

Tiggare och insmugglade flyktingar – INTE en del av Sverige samt Vänsternissar läser Tryckfrihet som ”Tyck som jag”….

norah4you:

Det är inte en Mänsklig Rättighet att betala för att välja hemland! Så enkelt är det! Finns miljoner människor i flyktingläger i sitt eget land eller angränsande länder som äger mångdubbelt större rättighet att få en dräglig tillvaro.
De som betalar för att fly, de har INGEN RÄTTIGHET TILL NÅGOT ANNAT ÄN NÖDHJÄLP! Finns många länder på vägen där dessa kunde levt gott i flera år för pengarna de betalat!

Fängelset på kullarna syns inte för turisterna, Elisabeth Hjort på DN Kultur-Nöje Kulturdebatt 24 Juli 2015 Rent ut sagt VET HUT! Sluta upp med snyftreportage om de som har råd att betala för att fly. Varje person är skyldig ta ansvar för sina egna handlingar! De har valt.

Vänsternissar som försöker gråtvalsen finns det gott om…..

Exempel 1 på Gråtvalsen som är rent oförskämd. Båtflyktingar och de som smugglas till annat land har mer pengar att betala smugglingen än vanliga svenska pensionärer har möjlighet få fram. Speciellt är snyftreportagen en örfil i ansiktet på fattigpensionärer och de som lyckas spara till en billig semesterresa någon gång:

Medan svenskar strömmar till de grekiska semesteröarna för ett avbrott i det taskiga sommarvädret anländer samtidigt runt 1000 båtflyktingar varje dag. Så har det varit sedan början av juni. Det kan jämföras med runt 200 per dag bara några veckor tidigare, enligt siffror från UNHCR.

– Systemet har kollapsat helt, och man har inte tillräckligt bra platser att hänvisa människorna till medan man försöker hjälpa dem att få tag i papper, säger Michalis Papageorgiou, utsänd för Läkare utan gränser till norska tidningen Verdens Gang.Flyktingströmmarna till Grekland ökar lavinartat, Aftonbladet 24 Juli 2015
DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT BETALA FÖR ATT GÅ FÖRE DE SOM LEVT I ÅRATAL I FLYKTINGLÄGER. DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV VÄLJA HEMLAND. DET ENDA SOM VAD GÄLLER DE SK MIGRANTERNA SOM BETALT SIN RESA TILL EU-LAND GÄLLER UTIFRÅN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR ATT FÅ NÖDHJÄLP. INGET ANNAT!!!! Det finns legala vägar att betala för att få komma ”hit” är INTE en legal väg!

Exempel 2: Fler flyktingar strömmar till Europa och drömmer om ett nytt liv.
Men många länder i Europa gör allt för att stänga sina gränser.

– Jag vill ha ett nytt liv, säger Mahmoud Rashid.De drömmer om ett nytt liv i Europa, Aftonbladet 1 augusti 2015 Drömma är en sak – försöka tränga sig före i kön och tvinga sig in i länder som funnits i många tusen år. Det är något annat. Går inte att jämföra med de som emigrerade till USA och Canada under senaste två seklen. Där fanns det stora vidder där ingen bodde och stora vidder som indianerna levt på men blivit undanskuffade brutalt. Europa är tätbebott om vi jämför och många människor har bott i samma del av sitt land i många generationer. Orättvist? Livet är inte rättvist och den som drömmer om Rosseaus tillbaka till Naturen och ett drömland Utopia de lever i det blå utan att ta ansvar! Sluta upp med snyftreportagen. Många hemlösa, många handikappade, många sjuka och stort antal äldre här i Sverige har sämre än de som betalar för att bli smugglade innan de betalat. De flesta svenskar kan inte ens drömma om att få ihop de pengar som familj med två barn eller fler betalat!

—- ursprungstext i bloggartikeln:
Gagnar det landet och politikens anseende att en av landets mest centrala frågor, den om invandringen, inte diskuteras på djupet?Peter Hjörne: Sommarläxa till politikerna, GP Ledarkrönika 21 juni 2015

Det behövs även att politikerna samt många i media får bakläxa på ordförståelse om vad verklig definition om rasism, nazism och fascism är. Kunskaper som redan på 60-talet ingick i kursmål för Historia och Samhällskunskap i årskurs 9 Enhetsskola som blev Grundskola.

Inflik 23 juni 2015. Något av det absolut dummaste jag läst, och tro mig, jag har läst mycket från såväl vänsternissar som högerfötter är Sverige och flyktingarna, Något måste göras åt flyktingarna, Ledarsidan Aftonbladet Dum dummare dummast – I Sverige gäller Regeringsformen OCH Sverige har noll ansvar för de som inte har verkliga flyktingskäl och absolut inget ansvar för de som betalar 80.000-150.000 för att ta sig hit! Rädda liv ja men inte vara så naiva som många vänsternissar och flumliberaler är idag! Och jag är beredd att vi tiofaldigar att ta hit kvotflyktingar som levt flera år i läger – men inte att ge ett öre till de som har bättre med pengar än de flesta här!

Definition på rasism, fascism och nazism

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.
Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak som är viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts.

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs rasideologi Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.
HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk.

Nazism
A person with extreme racist or authoritarian views.
Källa Oxford dictionary.

Nationalencyklopedin:
nazism (tyska Nazismus, av Nationalsozialismus), nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.

Som politisk strömning härstammade den nationella socialismen ursprungligen från gränsområden i Böhmen, där grupper bland de tyskspråkiga arbetarna med såväl tysk-nationell som socialistisk inriktning i början av 1900-talet förenades i Deutsche Arbeiterpartei. I maj 1918 bytte partiet namn till Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Med namnändringen markerades socialismen som en tysknationell strömning till skillnad från den internationella. Det var härifrån det tyska NSDAP fick namn och symboler

Ovanstående text är ett utdrag från OM SD vore fascister, Vad är då Ukrainas regering

Konsten att glömma är hos många vänsternissar och högerfötter så stor att de går vilse i storskogen eller ger sig ut i kvicksand utan rep som gör det möjligt att dra sig upp ur ”skiten”….

De som inte kan sin historia och dessutom saknar ordförståelse är särskilt illa placerade om de sitter i Riksdagshuset eller som ”tyck som jag” humanister….

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Helt rätt beslut av EU: Utrikesrepresentanten Federica Mogherini fick i uppdrag att se över möjligheterna att inleda en militär insats i Medelhavet. Specialstyrkan skulle identifiera, fånga och förstöra båtar som människosmugglarna längs Medelhavets södra kuster använder för att transportera migranter över de farliga vattnen.EU militär och poliser ska stoppa båtflyktingar, SvD 23 april 2015

Det är dags att folk rent allmänt lär sig förstå: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT VÄLJA HEMLAND.

Det är absolut inte moraliskt riktigt att prioritera de som betalar för att fly via båt, bil eller annat med hjälp av smugglare.

Däremot vore det moraliskt riktigt att öka antalet kvotflyktingar rejält. Människorna som levt länge, speciellt barn som fötts och växer upp i flyktingläger, det är de som har det svårast och som vi bör värna om.
Inte de som betalar dyra pengar. Inse två saker – de som har pengar kan leva på dräglig…

Visa källa 527 fler ord

norah4you:

Interesting reading. Takes some time to take in.
Thanks for giving me permission to reblogg this.

Originally posted on Genetiker:

Below are more Y-SNP calls for La Braña 2. Positive calls are in bold, and negative calls are in non-bold.

The La Braña 2 sample is from one of two skeletons found in the La Braña-Arintero cave in the province of León in northwestern Spain. The La Braña 2 skeleton was dated to 7960–7750 BP, which is about the same as the dating for the La Braña 1 skeleton at 7940–7690 BP. La Braña 2 was autosomally similar to La Braña 1.

The calls show that La Braña 2 belonged to Y haplogroup C1(xC1a1). La Braña 1 and La Braña 2 both belonged to mitochondrial haplogroup U5b2c1, and it’s safe to assume that La Braña 2 belonged to the same C1a2-V20 Y haplogroup that La Braña 1 did.

A0-T-YP2250
A0-T-YP1830
A0-T-YP1820
A0-Z9579/Y10043
A0-Z9555/Y10023
A0-Z8817/Y9631
A0-Z8877/Y9668
A0-Z9249/Y9831
A0-Z9513/V3837
A1a-V25
A1a-Z10343/Y8027
BT-V2209/M9028/PF298
CT-M5660
CT-M5741
D2a-Y12561
E1-P147/PF1938
E1b1b1-CTS2747/PF1641/M5139
E1b1b1-V68-M78-Z1919-L618-V13-Y16713-Y16724
E1b1b1-V68-M78-Z1919-L618-V13-Z5016-S26015-CTS6377
E1b1b1-Z827-L19-PF2332
E1b1b1-Z827-Z829-Z1259-FGC18685/Y5857
E1b1b1-Z827-Z829-M34-M84-Y14899-Y14899

Visa källa 106 fler ord

norah4you:

Det krävs kunskap om ett lands historia och kultur i äldre tid och fram till nu för att förstå varför en ledare i ett land och/eller innevånare i samma land reagerar annorlunda än vad vi gör i Sverige.

I den rebloggade artikeln berättar jag om en kines som talar svenska och som gick i samma simskola som min ena kusin och jag gjorde i vår barndom. Hans far forskaren lärde mig mycket om Kinas äldre kultur och tankar när vi väntade på den underbara mat hans mamma bjöd på. Tyvärr lyckades kinesens pappa aldrig lära mig kaligrafi….. men man kan inte begära allt. Roligt nog att se människor man mött en gång i barndom, ungdom eller senare i tidningar och höra om dem.

Därför blev jag för andra dagen i rad lite ”sne” på Susanna Birgerssons rent okunniga ledarartikel…. denna gången om Mittens Rike. Det krävs kunskap för att kunna förstå och analysera. Även ordkunskap….
Susanna Birgersson: Mittens Rike vid vägskäl, GP ledarsidan 26 augusti 2015

Originally posted on Norah4you's Weblog:

God Jul från ett blött Göteborg där regnet stått som spön i backen en stor del av dagen. Märks speciellt vid hållplats Norumshöjd, en lång backe upp från svängen efter centrum. Längre upp på gatan har de byggt några höghus mitt i skogen. Så långt så gott för bostäder behövs ju. Det är bara det att någon glömde räkna på hur mycket vatten som skogsmarken binder i sitt normala tillstånd och där uppifrån höjderna ovanför gatan rinner vattnet ner mot en öppen plan där det förr fanns ett oljeeldat värmekraftverk. På den ytan samlas vatten som rinner neråt rätt ut i vägen…. Inte har de räknat rätt med antal avloppsbrunnar heller. Det där med helhetssyn och matematisk förmåga är det inte allom givet :P

Världen är inte stor förresten. På hemvägen från min dotter och hennes familj väntade jag på bussen hem. Kom i samspråk som så ofta med en…

Visa källa 203 fler ord

norah4you:

för att kunna skjuta från höften som många av oss som läst in ämnen och stadier på Grundskolan brukar skämta om. Att skjuta från höften är att ha så stor breddkunskap samt så mycket djupkunskap att INGET som en elev tar upp kan förhindra att eleven får ett bra svar. Ett svar som eleven själv kan söka vidare på för allt handlar om att eleven SKALL lära in. Inte bara sitta där och få serverat, upprepat utan förstå och få grund för att söka mer kunskap! För en legitimerad, ämnes- och stadiebehörig lärare handlar det om att veta vad som krävs för att stimulera varje enskild elev. Att sedan inte alla lärare lyckas, det är beklagligt men jag har under alla mina i morgon 66 år bara stött på en enda utan lärarexamen i sitt ämne som hållit den standard som krävs. En nybliven läkare som fick hoppa in när han inte fick sin tjänst direkt på hösten och vår biologilärare av vissa förklarliga men oförklarliga skäl var förhindrad att undervisa.

Börjar förstå varför även jag, dyslektiker men med tre examina, stör mig inte bara på svenskaformuleringar samt den extrema okunskap som en journalist på GP, av alla tidningar, gång på gång visar upp……

Under några månader i åttonde klass hade jag en lärarvikarie i svenska. Hon var journalist och saknade alltså skolning från något av statens pedagogiska institutioner. Jag vet inte om hon ens var utbildad journalist. Men jag lärde mig mer om skrivande och om litteratur under dessa månader än under resten av högstadiet.Legitimation gör ingen lärare, Susanna Birgersson på GP:s ledarsida 25 augusti 2015 TÄNK DET ÄR EXAKT DET LEGITIMATION GÖR: UTGÖR EN GARANTI FÖR ATT DEN SOM LÄR UT VERKLIGEN VET HUR DET GÅR TILL ATT FÅ ELEV ATT LÄRA IN. Vilket Susanna Birgersson själv visar att hon inte gjorde varken på svensk historia eller samhällskunskap. Att hon därutöver är i total avsaknad av vad som är giltiga argument som kan/skulle kunna leda till en hållbar slutsats, det är ett av de problem hon delar med så många av de som aldrig lärde in eller tvingades lära in ordkunskap och ordförståelse i Sverige.

Men i Sverige är det tillåtet att vara dum – mycket dumt att själv bevisa det gång på gång.

Alla människor är lika värda, men olika – en icke ämnes- och icke stadiebehörig lärare saknar SAMTLIGA verktyg en behörig har och som gör att den som har legitimation vet hur man i en klass med 30 elever klarar kombinera katederundervisning med enskilda uppgifter utifrån varje elevs egna intressen och nuvarande kunskaper.

BAKLÄXA till journalister som försöker simma ovanpå utan att ens tagit simborgarmärket i historia samt samhällskunskap. Krävs att kunna visa att man lärt in. Inte bara haft lärare man tyckt om och som man fått för sig inspirerat. Inspiration är som transpiration – individuell men inte kunskapsgrundande!

Originally posted on Norah4you's Weblog:

lärare som krav på varenda skola i Göteborg speciellt i ämnet samhällskunskap i sjuan till nian och i svenska under de första fem skolåren.

”Vi har en läxa att göra”
Obligatorisk utbildning av alla chefer i kommunens öppenhetspolicy. Det blir följden av försöket att tysta en konsult som ville tipsa om oegentligheter inom Göteborg Energi.

RelateratDet bedömer stadsdirektör Åke Jacobsson.

– Det här är oerhört allvarligt, säger han. Sannolikt beror det på okunskap i organisationen. Kommunfullmäktige har fattat ett mycket tydligt beslut vad gäller beslut om öppenhet i alla förvaltningar och bolag.”Vi har en läxa att göra, GP 30 september 2010

Hallå!!?? Vad Kommunfullmäktige fattar för beslut, tydliga eller otydliga om öppenhet i alla förvaltningar och bolag styrs helt och hållet av våra grundlagar! Lag stiftas av Riksdagen och Grundlagar kan inte ändras av något svenskt Kommunfullmäktige, någon svensk kommunal nämnd eller bolag!

En annan läxa som alltså…

Visa källa 252 fler ord

Ibland undrar man hur en del ledarskribenter tänker. Det glappar mellan presenterade argument och slutsats…..
Läs först följande utdrag ur Aftonbladets ledarskribent Karin Petterssons ledarkrönika:

Ibland undrar jag om ­Socialdemokraterna lever i en drömvärld.

Kanske är de berusade av regeringsmakten. Kanske tror de på riktigt att Sverige fortfarande ser ut och fungerar som i slutet av Göran Perssons tid vid makten. Då räckte det ganska bra att förvalta egna reformer och göra lite förändringar på marginalen.

Det fungerar inte nu. I dag krävs en annan strategi än att undvika att skrämma medelklassväljare i Nacka och reformer för några ­miljoner här och där.

Socialdemokraterna borde under förra mandatpe­rioden ha tagit en ideologisk strid om skatter, investeringar och välfärd. Av ­ekonomiska skäl. Men också av politiska. För att riktiga konfliktlinjer mellan höger och vänster är enda botemedlet mot att SD tillåts sätta agendan.

I stället kombinerade man halvhjärtat prat om brister i välfärden med en ekonomisk politik som gjorde det omöjligt att göra något åt saken.

……
Regeringsduglighet handlar om att leda, att välja sina strider och sedan försöka vinna dem. En minoritets­regering måste vara beredd att gå till val när som helst och ha målet att vinna ­kampen om opinionen varje vecka. Men Socialdemokraterna styr inte samtalet nu. Faktum är att de knappt är med i det.
Löfvén behöver en ny regering, Karin Pettersson ledarkrönika Aftonbladet 21 augusti 2015

Hallå det är flera giltiga bra argument som presenteras för att Socialdemokraterna inte bara lever i en drömvärld utan också för att regering ledd av Löfvén är ren katastrof för Sverige.
Hur vore det att utifrån de premisserna som besvarats med ja och entydigt talar mot varje form av Socialdemokratisk regering med Löfvén ingående oavsett position, gå vidare i analysen? En enda slutsats går att dra utifrån ovanstående. Dvs förutsatt att det är en hållbar slutsats som står sig tills den är motbevisad,
Slutsats: Sverige behöver ny och ICKESOCIALISTIK REGERING!

Problemet är tyvärr att Kinberg Batra saknar de ledaregenskaperna som krävs för att Sverige skall få en gedigen solid regering fram till nästa val och att den som är starkaste ledaren (trots att jag personligen inte gillar henne, så måste jag tala om fakta inte om subjektiva uppfattningar) Centerpartiets Annie Lööf är på gång för föräldraledighet……

norah4you:

I have been allowed by Genetiker to reblogg his bloggarticles, For more information regarding the excellent data his studies and analysis ended up in please go to his site and ask that/those questions.

Originally posted on Genetiker:

In the table below are links to Y-SNP calls for the five 8,000-year-old male Mesolithic hunter-gatherer genomes from the town of Motala in Östergötland, Sweden.

Motala 9 belonged to Y haplogroup pre-I2a1a2a1-L1287. The presence of I2a1a2a1-L1287 and I2a1b-M423 in both the Motala samples and in samples from the Pitted Ware culture shows that there was continuity in the Y chromosome lineages of Scandinavia over the 3,500-year time span from 6000 BC to 2500 BC.

Motala 2  I2c-L597    calls
Motala 3  I2a1b-M423   calls
Motala 6  I2a1-P37    calls
Motala 9  I2a1a2a1-L1287 calls
Motala 12 I2a1b-M423   calls

Visa källa

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 261 andra följare