Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Ärligt talat. Hur kan Ni i WWF med att försöka bluffa folk? Det var varmare på bronsåldern, då var det så varmt som era sk. experter påstår det skall bli om några hundra år.

Är Ni helt födda igår? Konsensus är en politisk term, inget som har med vetenskap att göra? som inte är förankrat i Vetenskapsteori. Det enda Ni lyckas visa upp i debattartiklar som Klimatfrågan kräver ett nytt ledarskap, Niklas Gustavsson Chief Sustainability Officer, Volvokoncernen; Rob Jenkinson Director, Corporate Sustainability, SKF; Håkan Wirtén generalsekreterare WWF samt Mariann Eriksson marknadschef WWF på GP debatt 4 maj 2015 Det enda Ni lyckas visa upp är fullständig okunskap om allt från tektoniska plattor, jordens vobbling m.m. till något så urbota enkelt att förstå för alla som kan tänka, det som kallas Archimedes princip

Ja redan de gamle grekerna kunde mer fakta om Jorden än vad Ni tycks kunna. För den grundläggande kunskapen som ALLA elever som fått godkänt i Geografi, Historia, Fysik m.m. dvs både SO och NO när de gick ut 9:an, dvs den grundläggande kunskap som Ni av någon anledning lyckats missa vänligen läs Fakta om jorden

Jordens diameter
Jordens diameter är 12 756 km vid ekvatorn. (Jordens radie är då hälften)
Jorden

Högsta höjd och största djup
Jordens högsta berg, Mount Everest är ;8 848 meter högt.(Med andra ord 8 km 848 meter)
Jordens största djup Challangerdjupet i Marinergraven, Stilla Havet, 11 034 meter djup. (Med andra ord 11 km 34 meter)

Människan har tagit sig till månen som ligger cirka 384 392 km (Medelavstånd) bort. Få forskningsprojekt har haft möjlighet att komma ner till det djupet. Skälet är att trycket ökar med djupet.
Läs mer på: Fakta om Jorden

Inte kan era sk. experter mycket. De har helt missat att det var varmare år 980-1341 på Grönland och hela Norra Halvklotet. Men arkeologi och historia där det som frös under isen efter snabba nerkylningen 1341-1372 och inte kom upp till ytan förrän efter 1990, det vet ni inget om. Inte kan era sk. experter geologi eller botanik heller. Stackare, vad kan de?

Verkligt historiskt faktiskt läge
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40

En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….Äntligen, efter 671 år blir det

För mer uppgifter om verklighetens Grönlands glaciärer, nedfrysning m.m. läs Garden under sandet

Korrigerade data är falska uppgifter utan vetenskaplig förankring
Sk. experter som använder sig inte av faktiskt uppmätta värden utan skivit dataprogram utifrån de sämsta datamodeller jag, systemprogrammerare från början(-71), sett i hela mitt snart 66 åriga liv! Använde själv 43 variabler med faktiskt uppmätta kända värden när jag 1993 för att få rätt vattennivå in i Östersjön beräknade hela världens vattennivåer o landhöjning från peaken av Stenåldern fram till år 1000. Programmet klarade av in i nutid!!! Inte många siffror era sk. experter har haft rätt i. En av de mest refererade hade för en del år sedan mage att skicka mig korrekta invärden samt sina ”korrigeringar” i tro att jag skulle uppskatta sådant DRAVEL!!!!!

Repetera:
* Centrifugalkraft För att förstå varför Centrifugalkraft inte är en reell naturkraft krävs att du repeterar vad Acceleration är.

* Gravitation även kallad Tyngdkraft

Fakta är fakta – korrigerade värden är inte fakta utan fiction
Förvisso har kunskapsnivån sjunkit drastiskt i Sverige rent allmänt i övriga världen speciellt bland politiker, men hur står det till?

Saknar Ni all den kunskap Ni skulle lärt in med början redan i 3:e klass när det ingår att alla barn SKALL lära sig något om vattnets kretslopp, om fotosyntes och att Istäcket från senaste istiden smälte från söder till norr samt att landet som legat under isen började resa sig så snart isen smält över en plats? Vad är Landhöjning vad är Erosion

Oh btw…… behöver varje isbjörn dubbelt så stor yta som Maltas för att ha tillräckligt med is? Reality check: Does polar bear need more ice each than twice Malta’s?

Allt började med en artikel på Aftonbladet som bara de som betalar kan läsa. ”Stridspilot blev rammad av ufo”, Aftonbladet plus Ville veta mer och sökte i Google…

Hajade till en stund när jag började söka på namnet på en pilot som försvann 1953 i samband med att han skulle gå i närkontakt för att identifiera ett UFO. Sökbegrepp felix moncla disappearance

Sökresultaten följdes av:

VIssa resultat kan ha tagits bort i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Europa. Läs mer Google.se/plicies/FAQ
Skälet att jag hajade till är att Google redan som det var innan detta inträffade ingalunda är något som visar upp sökord utifrån helt oberoende sortering…. men vad är det som de facto tillkommit? Tänk det var det svårare att ta reda på. Verkar som om en subjektiv (för annars borde det vara klart exakt varför vissa sorteras ut enligt ”EU-datalagstiftning”) algoritm och inte en algoritm som tål dagsljuset men som EU pådyvlat Google skulle kunna vara det som det handlar om. Har hänt alldeles för mycket ”korrigeringar” och desinformation från offentligas sida inom Sverige och EU senaste halvåret. Vet någon mer?

lyckades besegra Hitler. Allt annat är ren och skär myt. Under senare år har det i historiska avhandlingar, artiklar i vetenskapliga journaler samt i media diskuterats vem som gjorde den avgörande insatsen. Feltänk från början till slut.

Vilket land som led mest är lättare att svara på – varje land led på sitt sätt men i antal döda människor samt förstörda jordar, gårdar, byar och städer utsatta för svält, så var det Sovjetunionen. Vad vi i väst ofta glömmer bort, är att det var först när Nazityskland gick till angrepp på Sovjetunionen som det blev möjligt att få andrum i väst. På samma sätt var en av de verkliga nyckelögonblicken Japans attack mot Pearl Habor samt Nazitysklands försök att ge sig på USA (något som ofta glömts bort i den allmänna historielöshetsröran som präglat som minst Sverige sedan Andra Världskrigets slut…. Se även Det var en gång ett land som trodde sig vara för mer än alla andra. Det var så Sverige framställdes i skolböcker från Andra Världskriget fram till 1976… Socialdemokraterna tågade då som senare och även idag Upp till kamp emot kvalen men att en hel del av dessa kval hade S som ursprung talades det tyst om. Det skälldes främst på USA och så där i efterhand även på Tyskland. Sverige har aldrig gjort upp med sin Mellankrigshistoria; inte med sin Andra Världskrigets historia och absolut inte med dubbelspelet då Olof Palme tågade i demonstration krävande att USA skulle ut ur Vietnam. se vidare i länken ovan.

eller rättare sagt så har våra historieboks författare i sin snäva sfär till skillnad från Norge, England och Sovjetunionen sällan eller aldrig gjort upp med Sveriges Andra Världskrigets historia. Än mindre har de en aning om att den utveckling som skett av EU efter Maastricht mer och mer liknar den utveckling som Hitler diskuterade med Mussolini….

Sovjetunionens personförluster speciellt i kamp mot de tartarer som fanns på Krim dit de kom först under 1100-talet, och varför Stalin förflyttade tartarerna, har i princip tigits ihjäl inte bara Sverige utan i stor del av EU-länderna. Speciellt i Ungern och bland högerfötter som överlevde ofta i samarbete med vänsternissar till vänster om dåvarande Kommunistpartiet. Historieskrivningen är skev i hela Europa utom i Norge och England. Möjligen kan Danmark räknas in för de gjorde mer motstånd och har gjort upp mer än vad vi ens sett antydan om i övriga EU-länderna.

Utan samarbetet mellan USA-England och Sovjetunionen, så hade världen sett helt annorlunda ut. Men det som ofta glöms bort är att det var i Sverige första kravet på Nazityskland att stämpla ”J” i judars pass fördes fram. Schweiz anslöt sig. Sveriges och speciellt Socialdemokraternas mörka historia FÅR INTE GLÖMMAS och absolut inte som det skett under senare ”korrigerande” av äldre kartmaterial som omritats på SO-rummet döljas! Socialdemokraternas mörka historia

Utan samarbetet mellan USA och Sovjetunionen, så hade inte fartyg kunnat eskorterats till Murmansk med militära lastbilar i den utsträckning som Sovjetunionen behövde. Observera att nutida historieskrivning ofta glömmer bort att det i ett land där människor svultit ihjäl när de inte pinats och plågats och där landet tvingats tillgripa den döda jordens taktik, så är det självfallet orimligt att kunna ha haft tillräckligt med fabriker som får leverans av råvaror och delar för att i längden kunna tillverka terränggående lastbilar samt lastbilar för tyngre transporter. Sovjetunionen gjord mycket bra ändå även om också de var i behov av Västhjälp precis som Västallierade på alla fronter var i starkt behov av Sovjetunionen.

Sedan kom det kalla kriget. Efterdyningarna av den misstron som bl.a. kom att ställa till det i Berlin och det som blev Östtyskland kan vara svåra att förstå om man inte tar med att Västeuropa fick Marshallhjälp för återuppbyggnad samtidigt som ett större antal höga Nazister med hjälp av allehanda lyckades fly till Sydamerika. Andra hade kunskaper som USA och England behövde rent tekniskt och ”omskolades”? eller bytte sida. Som vi sjöng på 60-talet i Tom Lehrer låten: I learnt to speak Chinese say Werner von Braun

Vi behöver heller inte gå längre än till hamnen här i Göteborg. Utan samarbete mellan Kommunister och Liberaler, samarbete som var godkänt av ÖB och svenska regeringen, så hade inte kohandeln med permittenttrafiken i utbyte mot rätt att exportera kullager ut från Göteborgs hamn kunnat komma till stånd. Det är på tiden att nuvarande Socialdemokratiske Statsminister Stefan Löfvén kliver ner från sin höga hästsadel. Han är ingen Caesar och absolut ingen bra politiker. Men han har chansen att göra upp med sitt partis dubbelspel före under och efter Andra Världskriget.

Först när alla länderna gjort upp med sitt förflutna, först då går det att tala om ett Europa som kan se framtid i fred an.

Mytbildning om kriget växande problem, SvD 3 maj 2015 OM det bara varit i nuvarande Ryssland som har ett akut behov av att få sina många folkgrupper att känna sig stolta över sitt fädernesland, så hade mytbildningen varit obehaglig men försvarlig. Vilket skäl har Socialdemokraterna till att låta mytbildningen om Mellankrigsåren och Andra Världskriget vara helt snedvriden i förhållande till verklighet och svensk militärhistoria? Ta ansvar för egna handlingar innan glåpord och fula epitet kastas på andra!

Men om dagens Aftonbladets ledarartikel skall tas på allvar – så har historiska okunskapen kombinerad med Socialdemokraternas raserande av kunskapsskolan nått nya höjder….. Nationalismen som låtsas vara socialism, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladet 4 maj 2015 Förvisso illa att sådant förekommer MEN inte bättre när Socialister glömmer bort att de var de som började! Läs och läs om och om igen:

1920-1936 Skallmätning, rasbiologi och steriliseringslag
Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi…… Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Det var en gång ett land som

Klarar man inte i Sverige och EU ut den verklighet som rådde i efterdyningarna av Första Världskriget, så lär man ha ännu svårare att klara ut vad som hände vid Andra Världskrigets slut och varför.

Dags att göra upp med det förflutna. På alla sidor här i Europa. Utan det ingen varaktig fred i sikte vid horisonten!

norah4you:

Det är allvarligt problem med att svenska politiker m.fl. tycks tro att Sverige är en humanistisk stormakt. Sverige som glömmer bort sina egna fattiga, fattigpensionärer och hemlösa m.fl.

Även vi som inte är fattigpensionärer har mindre möjligheter att få våra tänder lagade om vi inte har sparade pengar, mindre möjlighet att få byta bostad om inte vår pension ligger över 180.000 kr/år räcker inte med att vara nära….

Någon måtta får det allt vara på denna galenskapen. Börja hemma

Börja med att läsa: Arpi: Omöjligt att ge folk en värdig omsorg, GT ledarsidan 2 maj 2015

Sedan är mitt högst humana krav: Inte ett rött öre till arvodes-/löne- eller annan höjning till en enda politiker INNAN Sverige börjar hemma med att ta hand om våra egna fattiga, sjuka och gamla!

Originally posted on DET GODA SAMHÄLLET:

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Framför mig i ICA-kassan står en äldre man i en sliten vinterjacka och lägger upp sina varor på bandet. När han är färdig vänder han sig om och ställer sin korg i högen med tomma korgar. Jag märker då att han fortfarande har många varor kvar ouppackade så jag knackar honom lätt i ryggen och säger ”jag tror du har glömt några varor”. ”Nej då inte alls. Det blev för dyrt och pengarna räckte inte så jag får lämna tillbaka det där.”

Visa källa 607 fler ord

Nu är det åter dags för President Putin som är känd som historiskt intresserad och kunnig att ta ytterligare en överrock i örat. Dags att sätta biträdande premiärminister Rogozin på skolbänken. Ärligt talat trodde jag, utifrån de ryssar som jag träffat, läst om i vetenskapliga arbeten och tidskrifter samt de uppgifter om rysk skolgång som kommit ut här i Västeuropa, jag trodde faktiskt att historia i Ryssland var ett viktigt skolämne. Kan ju ha fel. Men inte så fel som biträdande primiärminister Rogozin…..

– I fjol hade vi den historiska återföreningen med Sevastopol och Krimhalvön. I år presenterar vi en ny syn på, och en kraftfull prioritering av utvecklingen av Arktis. Fundamentalt sett handlar det om samma sak, sa Rogozin till ryska statliga kanalen TV 1 efter sitt besök.

Dmitrij Rogozin mellanlandade på Svalbard på väg till en flytande rysk forskningsstation vid Nordpolen.Naturresurser orsakar kallt krig i Arktis, SvD 30 april 2015

Verkligheten är nämligen den att år 1194, för 821 år sedan kom Norska Grönlänningar till ett obebott Svalbard. Från den tiden har det funnits norska fisketomtningar på Svalbard. Den som inte vet vad tomtning är bör slå upp det i Encyclopedia. Uppgiften om Norska Grönlänningar finns bekräftade i en Encyclopedia, the Vatican Encyclopedia , då utifrån dokument som finns i Vatikanens arkiv från samtiden. Det finns andra samtida källor som oberoende av Vatikanen lämnar samma uppgifter. Att dåtidens ”ryssar”, ruser eller andra inte fanns väster om Kolahalvön bekräftas från 650 och fram till 1300-talet av arabiska geografer som skrivit om hur världens länder var befolkade…

Gammelkommunister och stalinister bland de ryska militärerna har glömt att titta på kartor från före 1560. Har de möjligen varit inne på svenska SO-rummet där mer än en karta av någon inom Sverige eller inom EU glömt bort att original finns kvar av kartor från före Columbus tid?

För övrigt var inget skepp från Rysslands nuvarande territorie inblandat i det första dokumenterade fiskekriget som höll på i 18 år mellan Grönland, norr Island och Svalbard. När? början av 1400-talet. Mellan vilka länder? Kalmarunionens Danmark-Norge-Sverige och England!

Empiri beats fantasy as well as computer models!

Current State of the Sea Ice Extent 16 april 2015

Current State of the Sea Ice Extent 16 april 2015

Can anyone of the CO2-belivers explain: Does Polar Bear need more ice each than twice Malta’s area?

CO2 believers dreaming again

as well as: Claim rabbits impacted by climate change, wattsupwiththat.com 2015/04/17 Haven’t counted area for each rabbit…. the number of rabbit reproduction not known…. :P

Katten Melvins mystiska virksamling | Värmlands Folkblad.

Katter är speciella djur och garner lockar ofta. Men färdigvirkade bakverk?

Vaknade i natt och slog på datorn. Fick efter någon minut veta att barnbarnet hade feber samt vägrade kylas ner eller få i sig någon dryck. Nåväl med hjälp av Vings personal samt en taxichaufför som gjorde också han gjorde det lilla extra för att hjälpa till med att tolka på lasarett samt lämna instruktion från läkaren till receptionen när de kom tillbaka gick allt bra.

Detta skrev modern på Facebook
Måste verkligen rosa receptionisten som jobbat på hotellet sen klockan 7 imorse. När vi kom tillbaka till hotellet…Posted by Modern den 3 maj 2015

Förra året kostade sönderslagna glasrutor, i första hand på skolor och förskolor, stadsdelarna 4,2 miljoner kronor. En av de stadsdelar som drabbades allra värst är västra Göteborg. Där krossades glas för 770 000 kronor. Bara i östra Göteborg var glaskrosset en större utgiftspost, 782 000 kronor.

– Det är alldeles för mycket. Det är tråkigt att lägga så mycket pengar på det, säger Rune Hegg, enhetschef fastighetsservice Västra Göteborg.

Men västra Göteborg är ändå inne i en positiv utvecklingstrend. 2013 var kostnaden för glaskross nästan en miljon kronor. Och hittills i år ser det ännu bättre utKrossade glasrutor kostar Göteborg miljoner, GP 3 maj 2015
Krossade rutor kostar miljoner, Aftonbladet 3 maj 2015

Vet om att det på en skola med mycket skadegörelse uppe i Linköping någon gång i början av 90-talet provades med att skolan fick en viss peng, tror det var 50.000 kr, som sattes upp som en stapel vid huvudingången och att varje förstörd pryl markerades på stapel vid sidan om för att eleverna skulle se hur summan de skulle få för att förbättra elevrum och skolgård krympte. Vet inte hur det gick för jag var där under halvlång praktik.

Har själv funderat i banorna att varje skola skulle få adoptera en busskur samt ett område runt skolan där de om de skötte sig samt hjälpte till att regelbundet städa upp skulle kunna få en extra peng kanske till en utflykt eller till en extra god matvecka i skolan. Möjligheterna är många om man vill premiera i stället för att bara banna, bli ledsen samt tvingas betala skadegörelser.

Sedan undrar jag: Var är föräldrarna?

Hundvakt

Ja inte hundvakt i det militära :P men väl till en vacker schäfer
ATT00462
om än vi inte är i sommarstugan….

Den lilla damen har sedan hon var liten haft en enda favorit bland hanhundar. Lordi. Lordi bor två portar bort på min gård men då jag bor i vinkeln kan lilla damen kolla i fönstret om Lordi är på väg in och ut. Två dagar i rad har de missat varandra med 40-50 meter. Stått och tittat länge efter varandra. Lilla damen är som en förälskad 15 åring. Mycket viktigare att kolla om Lordi syns till när man är på väg in och ut för att förrätta sina behov ute. Går som en drömmare och stannar var och varann meter för att vara säker på att man inte missar något. Låtsas lukta även på det som annars inte lockar att lukta på. Det får ju inte synas att man är intresserad.

Nyss stod lilla damen och kollade på min säng för att komma tillräckligt högt upp när hon tittade ut. Men ingen Lordi. Nu ligger den lilla som snott min kudde att vila på.

Det är många i nutid som har glömt bort att Jesu förvisso hade manliga lärjungar, men att han var den förste feministen. I dagarna har Påve Franciskus gått i Jesu fotspår och kommit ut som feminist: Påven: Lönegapet mellan män och kvinnor skandalöst, DN 29 april 2015

Kan mycket väl förstå att många inom kristna världen som under senaste 800 åren glömt bort att Kristendomen är kärlekens budskap och mer sett till Pauli ord Kvinnan tige i församlingen blir högst irriterade av att Påve Franciskus återför kristna kyrkan till sitt ursprung.

trodde sig vara för mer än alla andra. Det var så Sverige framställdes i skolböcker från Andra Världskriget fram till 1976… Socialdemokraterna tågade då som senare och även idag Upp till kamp emot kvalen men att en hel del av dessa kval hade S som ursprung talades det tyst om. Det skälldes främst på USA och så där i efterhand även på Tyskland. Sverige har aldrig gjort upp med sin Mellankrigshistoria; inte med sin Andra Världskrigets historia och absolut inte med dubbelspelet då Olof Palme tågade i demonstration krävande att USA skulle ut ur Vietnam.

Den historien var och är en myt. Vi fick lära oss att Sverige minsann var bäst på det ena och det andra. Till viss del var ”vi” det – dvs den privata industrin blomstrade och skatterna hölls fortfarande låga trots att det sas att välståndet fanns här….

Men hur såg verkligheten ut? Vilka var det som var med och drev igenom ofta föreslog det som drabbade många svenskar?

1920-1936 Skallmätning, rasbiologi och steriliseringslag
Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.
Socialdemokraternas mörka historia

Inte bara fram till 1936. Socialdemokraterna drev frågan om steriliseringslagens betydelse långt in i modern tid. Socialdemokraterna var de som var drivande när det gällde att sära ut – det var en socialdemokratisk regering som krävde av Tyskland (för all del tillsammans med Schweiz) att det skulle stämplas ett J för att inte för många judar skulle komma till Sverige.
Så inte har Socialdemokraterna något skäl att kalla andra partier som sitter i Riksdagshuset för rasister. Vilka var aktiva? Ingalunda enbart det Löfvén idag kallar ”Högern”….

SUNDSVALL ”Vill du ge fler ett helvete, välj den härjande högern”! Stefan Löfven tar på de verbala boxhandskarna när han beskriver hur Alliansen och SD i höstas fällde regeringens första budget.Live Arbetarrörelsen firar första maj, SvD 1 maj 2015

Men vem är det som i rask takt försämrat möjligheterna för unga att få jobb? S + MP regeringen fortsätter där Socialdemokratiska regeringar börjat – med kvalitétssänkning av det som en gång var kunskapsskola.

Socialdemokraterna lade grunden för ungdomsarbetslösheten idag
Det kan tyckas trevligt att alla skall med men när svenska skolan blev kommunaliserad, så försvann möjligheterna i många svenska kommunala skolor att få elevens rätt till stöd enligt Skollagen. Senast rapporterad i Rödgröna sörjans Göteborg där Karl Johansskolans elever med speciella behov blivit diskriminerade, nästan hånade….

Men det började tidigt. Kom ihåg att 1976 var det år då Socialdemokraterna förlorade makten efter att suttit vid den så länge att de börjat tro att de var det enda statsbärande partiet. I den sörjan har Stefan Löfvén fastnat. Någonstans mellan 1972 och 1975 års Socialdemokratiska ”ideal”

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.
…..
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna
…….
Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Förvisso var det förr i tiden främst de som hade råd som läste vidare. Om de hade läshuvud eller åtminstone ork att råplugga. När jag började läsa på Linköpings dåvarande Högskola under Stockholms Universitet, Linköping nu sedan länge eget Universitet där spetskunskap fortfarande frodas och växer i rabatter på Science Park, så var studielånet som kom under Socialdemokratiskt Regerande något som sades vara så bra. Och visst, många fler fick möjlighet att läsa. Möjlighet att dra på sig stora skulder också. För det räckte med att en avslutande kurs tenta behövde göras om, kanske pga sjukdom eller andra omständigheter, för att det även med extra jobb under tid till nästa studielån, i förlängningen ett extra studielån skulle behövas. Många kom och kommer fortfarande efter med att återbetala studielån. Alldeles för många tar lån för att läsa fler terminer när de utifrån sin önskeutbildning inte lyckats få jobb.

Löfvén lovar stödja unga utanför, SvD 1 maj 2015 Tala är silver och tiga är guld, Stefan Löfvén. Kasta inte sten i glashus för det är Socialdemokraterna som orsakat problemen med kunskapsförfallet.

Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet inte blir det bättre om Alla skall med upp på högskolor och Universitet oavsett intresse, kunskap och förmåga OM inte alla som kommer till högre studier har nödvändiga grundkunskaper, kan klara av att läsa in stora mängder litteratur självständigt och självfallet också förmåga att förstå att kunskap inte trillar från ovan

Socialdemokraterna sänkte försvaret
* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

Socialdemokraternas upp till kamp emot kvalen klingar ihåligt…. minst sagt.
Då har här inte ens Palmes dubbelspel med signalspaning på de vänstergrupper han i demonstrationer sade sig stödja, inte ens de har tagits upp.

Margot Wallström som lyckats reta upp stort antal länder gjorde bort sig vid 1 maj talet i Göteborg. Vidare talade Wallström om flyktingarna över Medelhavet, och sade poetiskt att ”Deras öden är även våra”. Men då hon talade om att mänskliga rättigheter även är kvinnors rättigheter kort efter att hon pratat om det kommande svenska militära engagemanget i Irak, skorrade det falskt. Än svårare blev hennes budskap om kvinnors rätt till säkerhet att ta till sig mot bakgrund av hennes tidigare FN-engagemang för just kvinnors utsatthet i krig. Det finns nämligen få politiker som har så stor insikt i denna fråga som just Wallström. Att Sverige i det läget, med den kunskapen som grund för utrikesministerposten, endast bidrar med militära utbildare mot en terrorsekt som utsätter kvinnor för barbarisk behandling, är tamt. Retorik räddar inte kvinnorna i Irak, Wallström, GP ledarsidan 1 maj 2015

Under dagen har Löfvén anklagat Alliansen Löfven angrep samtidigt den förra regeringens skattesänkningar. Särskilt den halverade arbetsgivaravgiften för unga, som enligt statsministern har kostat staten 110 miljarder kronor samtidigt som ungdomsarbetslösheten har ökat.Löfvén anklagade förra regeringen för miljardsvindleri, DN 1 maj 2015

Att karln inte kan räkna är inte oväntat. Att han inte kan inse att det är hans eget parti som står för ökningen av antalet arbetslösa unga – dels till följd av allehanda ”önskeutbildningar” efter ”Alla skall med”-skola efter sina år i fackföreningsrörelsen är svårare att förstå. Har man inte koll på vilka grundläggande kunskapskrav som finns för nutida och framtida jobb, hjälper det inte att fler kommer in på högskola/universitet. Det handlar inte bara om antalet som läser utan det handlar i grunden om att de som läser vidare efter vanliga skolan får utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Sedan kan man tycka vad man vill om immigranter och invandring. Många som kommer har bra utbildning. Långt ifrån alla har det. De senares barn har knappast stöd hemifrån nog att slå sig in på en krympande arbetsmarknad.

Det var en gång ett land där många mammor helt eller delvis var hemmafruar. Det var på gott och ont. Självfallet skall de kvinnor som vill utbilda sig och få jobb stimuleras. Där är inte problemet. För det hade lika väl kunnat vara männen som gått ner i tid för att barn skulle få mer tid med sina föräldrar. Förälder är man hela livet. Måste bli bra ensamt för de som glömmer bort detta i sin jakt på status, resor och upplevelser. Ingen familj är den andra lik. Alla människor är lika värda, men olika. Det är också det som för samhället framåt. Inte retoriska politiker. De kan bara förvärra ett redan svårt läge.

Löfvéns framtid är full av minor, Ingvar Perssons ledarkrönika Aftonbladet 1 maj 2015

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 258 andra följare