Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Infrastruktur’

Att Grön Ungdom precis som sitt moderförbund Miljöpartiet missat att det aldrig existerat något mänskligt Klimathot, precis som de missat att de uppgifter de trott på varit fabricerade – för korrigerade data är inte rådata eller ens uppmätta värden, det visar i sig på mycket dålig inlärning när de gick i skolan. (se vidare under fliken Aktuell Debatt ovan)
men
att det är så illa att de går och tror att trenden är mindre bilåkning…….. det säger mer om deras okunskap än något annat!

När man läser Trafikverkets underlag till de kommande årens infrastruktursatsningar är det uppenbart att något gått fel. I analysen framgår att biltrafiken kommer minska med 20 procent, något som gör många stora satsningar helt olönsamma, både ekonomiskt och klimatmässigt. Mot bakgrund av denna grava missbedömning borde det göras ett omtag för hela det 500-miljarderspaket av investeringar som regeringen ska ta ställning till i vår.Gör om infrastrukturplanen, Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen och Lorentz Tovatt språkrör Grön ungdom på GP Debatt 21 februari 2014

Att de kan läsa utredningar och undersökningar, när det gäller MP senare år är det vanligt förekommande, är däremot inte förvånande!

Sveriges siffror för antalet registrerade bilar (liknande är fallet runt hela världen utom i ekonomiska krisländer)
1995 3.631.000 registrerade personbilar
Källa Statistisk årsbok 1997 Tabell 164 sid 153

2003 4.075.414 registrerade personbilar
2012 4.447.165 registrerade personbilar
Källa Tabell PB2 Personbilar i trafik efter ägare 2003-2012, Sveriges Officiella Statistik (via SCB-länk)

Read Full Post »

och egna fattade!

Att försöka skylla på Alliansen alla problem som varit de senaste åren med ett förlänge sedan dåligt upprustat järnvägsnät, det Magdalena Anderssson (S) och Anders Yngeman (S) visar på dålig kontakt med verkligheten! Sopa framför egen dörr. Först när Ni i S gjort detta, så är det möjligt, men inte säkert, att något enda av de argument Ni idag framför (samtliga går lika bra att använda mot S-regeringar som varit) kommer att vara giltigt. Idag är det inte så. Speciellt som den Järnvägslag som fattades beslut i Riksdagen under Göran Perssons sista regering, har tvingats förbättras av samma Riksdag efter att Alliansen tillträtt för att flera av de saker Ni klagar på skall vara möjligt att få till stånd. Se: Järnvägslag (2004:519 bör jämföras utifrån sin ursprungliga skrivning med nu gällande lag som förbättrats utifrån lag 2007:452 samt 2011:726).

Järnvägen ett tydligt Moderat misslyckande, Magdalena Anderssson (S) och Anders Yngeman (S) på SvD opinion 15 augusti 2013

Read Full Post »

Det är med beklämmande jag läser alla de som talar sig varma för snabbjärnväg för att tjäna in en extra timma att tillbringa någon annanstans i vår eviga jakt på att fylla vår tillvaro med något meningsfullt.

Många av de som talar för snabbjärnväg ser bara tiden som kostnad men glömmer bort, trots att flera av dessa förespråkare säger sig vara för miljön, den miljöförstörelse som varje nytt spårbyggande eller utbyggande av järnväg leder till och tyvärr måste leda till för ett stort antal biotopiska miljöer där växter, djur och människor kommer i kläm. Det är illa nog för mig. Värre är att ingen av alla dessa satt sig ner och räknat på den energikostnad som totalt ligger i att prospektera mark, bygga nytt, skaffa fram allt material från gruvor eller industrier, tillverka bilar och lastbilar, dra vägar o.s.v.

Jag räknade en gång i tiden på det. Energiåtgången totalt sett överstiger självfallet den vinst som kan uppnås. Så är det i sig i all form av teknisk utveckling. Problemet är att när man jämför på tidsvinster under fem-tio timmar, så krävs det att den teknik som appliceras på ett byggande skulle stå behöva stå utan underhåll i mer än två generationer för att tidsvinsten skulle kunna vara försvarbar jämfört med vad energin skulle kunna användas till för att underlätta i det vanliga livet.

Snabba på med snabbjärnväg, GT 1 november 2011

Read Full Post »