Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Matematik’

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

Tom påse är tom påse och vackra ord sprider många omkring sig i dessa dagar när det gäller den sk. flyktingkrisen….
Gjort ett inlägg på twitter:
”Tala inte för andra än er själva! 19.000 sägs ha kommit till manifestationen. 3,5% av Göteborgarna stöttade er.”

Våra medmänniskor drunknar på farliga färder, barn spolas i land, eller dör i lastbilar på väg mot tryggheten. Flyktingarnas kris berör oss alla, vi måste stå upp för människovärdet och göra vad vi kan för att hjälpa till, skriver den rödgrönrosa ledningen i Göteborg.Göteborg välkomnar fler flyktingar, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande, Ulf Kamne (MP)
kommunalråd, Daniel Bernmar (V) kommunalråd samt Stina Svensson (F!) på GP debatt 10 september 2015

Att Rödgrönrosa Göteborgsröran har medlemmar som aldrig lärde in, än mindre visade att de förstått, vad som är respektive inte är Mänskliga Rättigheter, komplicerar tillvaron för oss Göteborgare. Än värre är att de aldrig lärt sig grunderna för division och procenträkning….

19.000 av det antal boende i Göteborg som finns i officiell statistik, är 3,5%. Ingen demokratisk sinnad person som kan grunderna i matematik kan väl ändå gå och tro att 3,5% kan tala för samtliga? Nog för att vi sett och hört mycket här i Göteborg, men det tar väl ändå priset?

se även

//platform.twitter.com/widgets.js

Read Full Post »

Utöver okunskapen om varför Karl XIV Johan valdes till Sveriges Kung, vilket i och för sig kan vara svårt för dagens unga att känna till så vänstervriden som svensk historieskrivning i skolböcker varit sedan 1968, så visar det sig att dagens unga saknar all matematisk kunskap som en realskoleexaminerad elev på 1950-talet hade lärt in. Mängdlära i all ära, men inte ens den behärskar flertalet som aldrig lärde in grunderna de första fyra skolåren.

Har haft en ettrig debatt med en republikansk vänsternissa till argbigga på twitter. Först hävdade hon att Sveriges Kungahus levde på skattemedel. Sedan tog hon som källa en subjektiv artikel från nätet där det hävdades att Karl XIV Johan minsann bara betalt 49 miljoner för Sveriges skulder…… det var en bråkdel av skulderna som kungariket Sverige hade. Täcker i sig inte ens hälften och OBSERVERA att Karl XIV Johan under ett antal år bekostade ALLT för kungariket Sveriges administration, omkostnader, renoveringar m.m. för att inte tala om hela Sveriges och Norges Försvarskostnader.

Men det är inte där de unga gått vilse i pannkakan. Den skuld som Sverige har till Bernadottesläkten i Sveriges Kungahus, hade även om det varit nollränta varit långt större i 2010 års penningvärde då miljonerna motsvarat mellan 900 miljoner och 1 miljard. Det var inte nollränta långa perioder under de 206 åren som gått sedan första skulden betalades (bara den var alltså påstådda beloppet) Ränta plus ränta ger helt andra siffror och då tar det med dagens låga apanageutbetalning ytterligare 120 år innan ”skulden” skulle vara nere vid noll – endast under förutsättning att den påstådda alltför låga siffran varit sann OCH om vi får nollränta de närmaste 120 åren.

För enkelhets skull skall jag ge en av de enklare formlerna för ränta + ränta beräkning. (OBS går ej att jämföra med uppräkning av 1809 års penningvärde till dagens. Så enkelt är det verkligen inte)

Allra först. Riksbanken har inte redovisat längre tillbaka än 1856. Redan där kan den som kan överslagsberäkning se hur snett de som tror att Kungahuset lever på nutida svenska skattebetalares pengar inse att de blivit lurade av vänsternissar till republikaner.
Gå till: Räntor och aktieavkastningar 1856-2006 välj sedan i övre högra hörnet Dokumentation tryck på Räntor och avkastningar 1856-2006 Som de flesta som kan läsa siffror kan se, så var räntan över 4 oftast över 5 % under 1800-talet.

Nåväl lite grann av den hemläxa vänsternissarna borde lärt in när de gick i vanliga skolan följer här:

Enklaste formeln:
pengar efter x antal år=startkapital gånger förändningsfaktor x antal år

läs gärna från Matte 1, nutida gymnasiegrundkurs….) Ränta, matteboken.se
För icke naturvetare är det ingen idé att gå djupare in i matematikens värld.

Read Full Post »

På dagens ledarsida i Aftonbladet lyser en rubrik som klart visar tidningens nuvarande ledargarnityrs okunskap.(not 1) Okunskap om allt från skillnaden på helhet och del av helhet (slumpvis vald eller subjektivt urval?) till den okunskap som följer av att ”Alla skall med skolan” släppt igenom elever som saknar elementär matematisk kunskap(Not 2) som förr i tiden låg på 3-4 klassarnas bänkar.

Borgarna gjorde Sverige svagare, Aftonbladet ledarkrönika 2 februari 2015

Allra först: Att kalla Allianspartierna för ”Borgarna” tyder på okunskap om samhällsutvecklingen! De jobb som för 30-40 år sedan inte krävde mer än genomgången 9-e klass med godkänt kräver idag som minst gymnasiekunskap. Det är inte heller samma sak i terminologin då som nu. En person som inte röstar för Socialism eller Kommunism ÄR INTE PER DEFINITION ”Borgare!. Idag är rätt term ”ICKE SOCIALIST”.

Att försöka tillämpa 1950-tals terminologi på 2015 politik är och förblir ren desinformation samt uppvisande av okunskap om kurskrav för godkänt i årskurs 9 Samhällskunskap respektive Historia!!!!

Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Dumt att visa det av de som nått höga poster i media. Världen har genomgått en stor Finanskris. Att Sverige återhämtat sig så bra att BNP inte sjunkit är INGET BEVIS på att Alliansregeringen under den tiden skulle gjort Sverige svagare. TVÄRT OM! Bakläxa matematik årskurs 2. Vi kanske borde återinföra Kardemummas ”Två år i varje klass” Zetterström Erik (Kardemumma),Två år i varje klass : En elak skolgosses minnen, Stockholm 1923?

Lite från när skolan lärde ut och krävde uppvisande av förståelse för utlärd kunskap
….en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen….
Annat var det 1930. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kg havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930)
Hmm, Matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

De som inte hört talas om tal liknande detta bör uppsöka mor/farföräldrars matematikböcker eller om dessa yngre än 50 år uppsök gammelmormor/farmor/farfar/morfar. Skrämmande så utförsbacken i matematikkunskap går snabbare och snabbare.

Min i januari förra året avlidne fars gamla räkneböcker från 3 årskursen i Folkskolan under 1920-talet, innehåller när man läser dem både triguladitri, geometri och självfallet de fyra räknesätten. När jag läser att: ”Var fjärde tredjeklassare förstår inte sambanden mellan de fyra räknesätten, visar ett urval av den första omgången av nationella ämnesprov i årskurs 3.

Att så stor andel, 27 procent, inte kan välja rätt räknesätt beror helt enkelt på att de ännu inte fått lära sig alla. ”Vi har fått höra i kommentarer från lärare att det är många som väntar med genomgång av alla de fyra räknesätten och att många läromedel tar upp division först i årskurs 4”, skriver projektledare Maj Götefelt i ett pressmeddelande.”
Räknesätten svåra för tredjeklassare, Aftonbladet 21 oktober 2009 utdrag från Vad har hänt, Norah4you 21 oktober 2009

Räknesätten som förr lärdes ut under första och andra skolåret. Räknesätten som vi så sent som på 50-60 talet fick lära oss rabbla i ”sömnen” 1 + 1 är 2; 2 gånger 2 är 4, 100 minus 3 är 97 o.s.v. Skulle det verkligen ha gått så långt i utförsbacken att svenska skolbarn idag inte får ens den matematikkunskap som krävs i kursplanen för de första skolåren???? Har Sverige så många icke ämnes- o stadieutbildade (inte nödvändigtvis samma som ”behöriga” då en del lyckats få behörighet på ett bananskal pga ”erfarenhet” och mångårig ”lärartjänst” utan behörighet)

Matematik exempel från förr
Om ett tåg åker från Stockholm med hastigheten Z och ett annat åker från Göteborg med hastigheten P var kommer tågen att mötas givet att sträckan Stockholm – Göteborg beräknas till 50 mil? De som inte fått lära sig tänka logiskt går vilse i lingonskogen. (Att Socialdemokraterna valt Magdalena Andersson som är praktexemplaret på vilse i matematiska skogen till Finansminister försvarar inte Aftonbladets Daniel Swedins okunskap!)

Notverk
Not 1: annat exempel på Aftonbladets nuvarande lednings okunskap: Aftonbladet kan inte skilja på vetenskapliga studier och pseudovetenskap

Not 2:Maken till okunskap som gymnasielärare Andreas Magnusson Extrema mattekrav osmaklig och ineffektiv sållning, GP debatt 27 augusti 2012 visar har sällan skådats. Vänligen gå till närmaste UB och beställ fram de matematikböcker som användes på 1930 talet, samt för säkerhetsskull även Naturlära för första året på Folkhögskola under 1930-talet, eller tag kontakt med någon av de ännu levande lärare som undervisade i 7-9 på Tornhagsskolan under dåvarande rektor senare professor Eve Malmqvists tid. Vi räknade mer matematik än under de åren än vad som undervisas i gymnasiet idag upp till matematik 5 (tidigare Matematik E). Och ja, vi fick backa när vi kom till sista förstaringare av gamla gymnasiet och en del av det vi räknade under 9:an hade jag inte nytta av förrän under Matematik AB på Linköpings Högskola som det hette då.Extrema mattekrav? – Det elever på 1930-talet, Norah4you 27 augusti 2012

Read Full Post »

Som de gamle sa: Redan de gamla grekerna…….

se även: Datorer i sig inga krigsvapen, Norah4you 4 september 2014

norah4history

Antikytheramekanismen

Antikytheramekanismen som hittades hösten år 1900 av grekiska svampplockare hösten 1900 som efter att ha samlat upp svamp utanför Tunisiens kust när de var på hemväg och sökte lä vid grekiska klippön Antikthera, var i sig en analog manuellt driven dator. Världens första dokumenterade utifrån möjlig att undersöka i verkligheten.

För historiker har det varit känt i 1700 år att det fanns matematisk och teknisk kunskap hos de gamla Grekerna som gjorde att de hade haft samt byggt analoga datorer inte bara för att beräkna när nästa Olympiad skulle hållas utan i detalj t.ex. solens, månens och stjärnornas rörelser i förfluten tid, nutid och framtid.

Det fanns analoga datorer som är kända för att ha kunnat användas att räkna ut kastvinklar, nedslagsplatser m.m. i samband med strider samt självfallet de som likt Antikytheramekanismen innehöll en sk. Metons cykel på 236 månaders basis för att hålla reda på exakt var…

Visa originalinlägg 215 fler ord

Read Full Post »

Har länge förstått att många sk. forskare saknar de grundkunskaper vi som gick i vanliga Gymnasiet (Real-matematiker examen 1968) i Vetenskapsteori Fallacies vid argumentering som bygger på logik och matematik. Men allt är gammalt som gatan – redan de gamla Grekerna o.s.v. Varje elev som fått grundkurs i filosofi om än bara några få timmar; varje studerande vid högskolor och universitet som skrivit uppsats har lärt sig, eller skall åtminstone ha lärt sig mer om vad som krävs för att dra hållbara slutsatser än de som kallar sig forskare och ”forskat” om vad svenska folket tycker om än det ena än det andra…..

Hur i hela fridens namn kan svensk högre utbildning sjunkit så lågt att det numera anses rimligt att på en undersökning där Forskarna frågade 1 017 personer (deltagarfrekvens 57 procent) om deras syn på de senaste årtiondenas ökade valmöjligheter.Svenskarna vill ha statlig järnväg och marknadshyror, Jenny Björkman Ph.D. historia och
Björn Fjæstad docent i ekonomisk psykologi på DN debatt 7 juni 2014
Nog för att jag reagerade redan när Jenny Björkmans avhandling släpptes igenom. Men tänkte, stackarn har ju inte haft Kalle Bäck :P….

Men ärligt talat – redan 1017 frågade säger i sig att det är skevt och för litet urval. I dagens Sverige är det svårt nog att få representativt urval med de metoder som används professionellt om urvalet som skall tillfrågas är under 3000. Krävs mycket skickliga matematiker och statistiker för att vikta så litet urval rätt i all synnerhet med de frågemetoder som står till buds. Ännu värre blir det när sk. forskare själva bevisar att de inte förstår matematikens grunder och tycks glada med att ha fått deltagarfrekvens på 57%.

Hallå deltagarfrekvens på 57% innebär att bortfallet är 43%! Även med en svarsfrekvens på 75% krävs djupare analys av bortfallet innan någon seriös forskare eller forskare in spe går ut med resultatet. Skall man dessutom lägga Tjebychevs sats på det sk. resultatet finner man att det lika väl kan finnas 15 % som håller med slutsatserna en och en som att det skulle vara 70% sant det som Björkman och Fjæstad påstår.

Att sedan media gladeligen i sin okunskap om matematik och sannolikhet nappar på tjusiga påståenden som kommer från ”forskare”, Ph.D samt en tidigare adjungerad professor i psykologi(????) vad nu psykologi har med sannolikhetslära eller ens samhällskunskap att göra, det vete o.s.v.,
att media nappar på sånt är bara symptomatiskt för dagens svenska mediavärlds kunskapsnivå.

Svenskarna vill ha Statens Järnväg, Aftonbladet 7 juni 2014
Svenskarna vill ha Statens järnväg, GP 7 juni 2014

Det konstiga är att svenska tidningar har bortförklaringar på PISA-undersökningens dåliga resultat i matematik….. men skyltar med konsekvenserna för matematisk förståelse av att ”alla skall med”.

Read Full Post »

hur det står till med helhetskunskaperna i det ena och det andra ämnet hos SEB:s chef Annika Falkengren. Har i och för sig, utan att kommentera det här eller annorstädes, höjt ögonbrynen mer än en gång efter hennes mycket samhällsmässigt oinitierade uttalanden vid ena och andra tillfället under åren. Vad hon hade som gjorde att hon blev SEB:s chef har hon förmodligen glömt på vägen. Som någon sa en gång: På toppen blir folk fartblinda……

SEB:s chef Annika Falkengren vill öka utdelningen till ägarna.

– Det är inte orimligt att hälften av bankernas vinster går tillbaka till ägarna, säger hon till DNSEB-chefen vill ge ännu mer till ägarna, Expressen 24 december 2013

SEB-VD: Hälften av vinsten till ägarna är inte orimligt, DN 24 december 2013

Hur någon som torde läst matematik och ekonomi kan undgå att inse att det aldrig någonsin är företagsvänligt att gröpa ur företagets vinster och ge bort till ägare på det sättet, DET övergår mitt förstånd. Men så har SEB sjunkit i mitt och mångas sätt att se på banker under hennes år vid makten. Talar inte om att bankerna skall ha samhällsansvar, även om de borde ha det. Talar inte om ideologi kontra verkligt läge. Talar om något annat som är så enkelt att varje person som gick i den gamla skolan och går tillbaka till sina matematikböckers exempel på procentberäkningar borde känna till: Man konsoliderar inte ett företag (eller en bank) genom att gröpa ur utan genom att öka företagets verkliga värde. Det är inte antalet transaktioner ett år som talar om huruvida dessa transaktionerna på lång sikt innebär vinst eller förlust så att ta ut 50% av vinsten är detsamma som om en fågel sitter på en kvist och hackar inåt: Förr eller senare väger fågeln mer än vad kvisten kan bära. Sedan är det en helt annan sak som vissa etiskt realistiskt borde inse: Ingen av oss kan ta med oss något när vi slutligen går.

Om sedan fler banker resonerar lika tokigt som SEB, så innebär inte det att deras bedömningar är rimligare för det…. Banker väntas slå rekord i utdelning, DN 20 december 2013

Read Full Post »

Looking more and more that Political Science tries to copy 1984 Novel’s destroying old data changing to new ‘correct’ …..
Hur står det till om det är så att äldre vetenskapliga studier försvunnit ur hyllorna i en del universitets arkiv…

Watts Up With That?

From the people that know how to save and care for things of importance, comes this essay from The Smithsonian:

One of the foundations of the scientific method is the reproducibility of results. In a lab anywhere around the world, a researcher should be able to study the same subject as another scientist and reproduce the same data, or analyze the same data and notice the same patterns.

This is why the findings of a study published today in Current Biology are so concerning. When a group of researchers tried to email the authors of 516 biological studies published between 1991 and 2011 and ask for the raw data, they were dismayed to find that more 90 percent of the oldest data (from papers written more than 20 years ago) were inaccessible. In total, even including papers published as recently as 2011, they were only able to track down the data…

Visa originalinlägg 872 fler ord

Read Full Post »

Det hade varit tacknämligt om de som skriver debattartiklar hade gjort sitt hemarbete, dvs kollat verkligheten innan de skriver ett politiskt inlägg……

Den nya gymnasieskolan riskerar att öka klasskillnaderna i det svenska samhället snarare än att minska dem. Yrkesprogrammens kursplaner saknar till exempel både samhällsekonomi och politiska ideologier, skriver pedagogikforskarna Andreas Fejes och Mattias Nylund.Yrkesprogrammen leder till ökade klasskillnader, Pedagogikforskare Andreas Fejes och Mattias Nylund på GP debatt 21 november 2013

Verkligheten: Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen – engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng.Gymnasieutbildning Kursinformation, Skolverket 21 november 2013 Vad gäller den informationen så har den varit samma sedan senaste gymnasiereformen 🙂

Om det är så att pedagogikforskare eller andra finner att detta inte är uppfyllt på en yrkesgymnasieutbildning, så är det dags att anmäla utföraren och ansvarige för den yrkesgymnasieutbildningen till Skolverket och andra myndigheter. Då är inte kraven för att få undervisa och få statliga medel uppfyllda! Om det är så att dessa forskare inte klarar av att hitta samt anmäla, så är uppgifterna i debattartikeln ren desinformation!

Read Full Post »

Jag börjar undra om det är möjligt att kemiska tillsatser i mat och dryck är det som gett de extremt okunniga deras inkompetens….

Ursprunglig bloggartikel har kompletteringar i botten.
Påstående: Dagen kallas ”Overshoot Day”.

Det är dagen då mänskligheten fiktivt har förbrukat jordens resurser, rapporterar SVT.

”Trenden kan vändas”

Och trots att det är drygt fyra månader kvar på år 2013 så har vi redan hunnit förbruka naturens resurser för hela året – årets Overshoot Day inträffar i dag.

– Det kan låta heldeppigt, men trenden går att vända. Med politisk vilja kan vi minska fotavtrycket och starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, till SVT
Jordens resurser förbrukade för i år, Aftonbladet 20 augusti 2013
Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013

Hur står det till? Verkligheten är den att vi ingalunda ens knaprat på de första 5% av jorden totala resurser. Endast på de som är lättåtkomliga med nuvarande teknik. Om man låter jorden vara en cirkel där 1 cm motsvarar 1 mil, så krävs det en cirkel med 12,756 meters diameter för att ”rita” jorden – se övningen för 7:e klassare nedan (övningen lärde jag in från Fil.dr i Geologi och Geografi på Lärarhögskolan). Av denna stora cirkeln är det endast den yttersta cm dvs 0,001 meter i yttersta skalet som vi människor ens har en susning till, men inte full kunskap om, vad där verkligen finns. Inte ens en bråkdel av detta är det som förbrukas. Tack och lov för det stora problemet är ingalunda tekniskt möjliga brytning/oljeupptagning eller CO2. CO2 som inte är något problem alls. Varit samma sedan 1700-talet i verkliga mätningar som inte utgått från korrigerade värden utifrån mätningar av CO2 på en vulkan i Hawaii. Vulkaner sprutar ut CO2 i varierande mängder beroende på skillnader i tryckförhållanden under hela sin livstid och även som död vulkan. Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction sida samt Miljöfrågan – Rent vatten, Norah4you sida
Undertecknad är en av de 4 som introducerade Humanekologi här i Sverige innan en av oss fyra som då forskade på Centrum för Tvärvetenskap lyckades få det till ett akademiskt ämne. Min egen bakgrund är att jag utöver att jag växt upp med frågorna, min far var en av de första i världen som jobbade heltid med luft- och vattenproblematiken, även studerat flera av de ämnesområden som ingår i problemställningen.

Det stora problemet är två: Föroreningar till följd av att vi inte återanvänder de resurser som vi inte längre ‘behöver’ och det där av följande verkliga problemet RENT VATTEN.

Sedan är det självfallet så att det är viktigt att ta hand om varje led – från brytning av råvara till färdig produkt SAMT ännu viktigare att återanvända eller ta hand om det som blir avfall. Där ligger en stor potential för återanvändning av såväl rara metaller som annat. Det är också så att vi inte ens gjort slut på hälften av de eftersökta metallerna. Stor del av det som inte ingår i beräkningarna som Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF redovisar, finns i form av noduler på havsbotten. Speciellt gäller detta noduler på havsbotten i Arktisområdet – där det ingalunda är oljan som är mest eftersökt även om det är den som brukar framhävas i debatten.
Kortfattat allmänt om noduler på havsbotten kan Du läsa på Metaller och Mineral April 2013, Sveriges Geotekniska Undersökningar (SGU) pdf-dokument

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Facts not Fiction sida

När det gäller påståendet på SVT:s sida Bakom den här beräkningen står organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut konsumtionen belastning på naturens resurser. Mer än 50 procent av mänsklighetens så kallade ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Vår livsstil bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar och den biologiska mångfalden bryts ned Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013 så diskvalificerar sig Global Footprint Network och visar sin egen okunskap. Det föreligger inte något som helst CO2 hot.
VERKLIGHETENS värde på CO2 i atmosfären framgår av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Så OM det funnits minsta chans att den sjätte decimalen av de 0.04% (ja Du läste rätt, 0.04 % är det avrundade värdet för CO2)som CO2 utgöra av vår lufts gaser, skulle vara tillräckligt för att åstadkomma verklig, inte fiktiv datamodulerad korrigerade avläsningars, uppvärmning av jorden,
SÅ hade det räckt med att varje träd som huggs ner ersatts med ett nytt samt att varje person i I-länderna planterat ett extra,
för att åstadkomma nollsummespel.
Nu behövs inte det. Dock försvarar verklighetens situation inte koleldning eller bensindrift. Rent vatten är problemet.

Men skall rätt vara rätt, så är 0.04% en avrundning av 0.038 och en höjning av sjätte decimalen kan aldrig göra avrundningen större än 0.04….., så det där med matematik, decimaltal och procent har tydligen en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen…. Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

Klarar man inte av att räkna med decimaltal, procent eller ens skilja på volym hos hel jordglob och det yttersta skalets kända yta, då undrar jag vad som hänt med matematisk förståelse och förmåga de senaste 30 åren.

Dagens snillen nr 1 är de sk. forskarna som påstår Forskare allt säkrare att människan är klimatboven, DN 20 augusti 2013 Diskvalificerande sina egna kunskaper så det ryker om det försöker IPCC och de sk. forskarna sina icke vetenskapligt underbyggda, jo jag har fram till idag läst samtliga sk. rapporter skrämmande läsning i ovetenskaplighet för en som läst matematik, matematisk statistik, och började som naturvetare. De kan inte ens göra verkliga datamodeller. (Själv systemprogrammerare 1971 har jag vidmakthållit och utökat min datakunskap och erfarenhet fram till dagens dataprogram)

Matematisk förmåga saknas hos samtliga som går på CO2-hotet. Vad ännu värre är att de fortsätter att påstå att forskare (dvs riktiga specialister som har helhetskunskaper om sitt eget och andra områden bland de 43 viktigaste faktorna som påverkar väder, vind, strömmar och klimat) skulle vara säkrare på människan som klimatbov. Vänligen läs Ingen enighet om klimatlarmen, Jonny Fagerström miljödebattör; Göran Ahlgren docent i organisk kemi, Lars Bern fd chef för ÅF och IVL Svenska Miljöinstitutet samt fd ordf i Det Naturliga Stegets miljöinstitut, P-O Eriksson fd vd Sandvik, Peter Stilbs professor i fysikalisk kemi,
Maggie Thauersköld bloggen The Climate Scam; C-G Ribbing professor i fasta tillståndets fysik, Gösta Walin professor emeritus i oceanografi,
Sten Kaijser professor emeritus i matematik samt Wibjörn Karlén professor emeritus i naturgeografi på SVD Opinion 2 mars 2009
samt Klimatfantasterna vilseleder, Norah4you 18 mars 2013

Så var det med den enigheten. Bäst för CO2-fantasterna att de slutar upp med datamodeller och falska utsagor!

Tillägg 14.17 Rekordhalter av koldioxid oroar forskare, SvD 20 augusti 2013 Rekordhalter?????? Allra först borde de lära sig hur man mäter detta. Var själv med när sådana mätningar gjordes av verkliga experter 1967 första gången! Sedan är det så att de måste inse – det har ingen som helst verklighetsanknytning de mätningar de gör och korrigerar! CO2 halten är oförändrat avrundad till 0,04% och har så varit sett till jordens atmosfär som helhet sedan mätningarna började göras. Att vi fått folk som inte kan helhet och inte har en aning om hur de skall mäta samt inte förstår att lokala biotoperna alltid ger och har gett faktiska värden utifrån just den platsens läge – inte något som någon som kan Naturvetenskap ordentligt skulle få för sig att ‘korrigera’. SKANDAL ÄR BARA FÖRNAMNET PÅ IPCC:s sk expertgrupp.

Read Full Post »

Older Posts »