Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fakta inte fiction om CO2’

för de har helt och hållet missat tre viktiga bitar:

A – Havsyta är ingen fast fixerad räkningsbar ytnivå. Havsvatten varierar under dygn, mellan årstider och beroende på jordens lutning samt vobbling Fakta om jorden, Norah4facts 20 november 2012
– men mest beroende på Månens dragningskraft samt Landhöjning/Landsänkning och Erosion.

Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.
I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind. Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.

B – Månens dragningskraft läs Fakta om månen, Norah4facts sida
och
C – Landhöjning/landsänkning Fakta Landhöjning, Norah4facts sida samt erosion. Erosion finns det flera olika slags erosion som påverkar utöver vind, vågor och temperatur. Lite mer kött på benen om Erosion och dess påverkan på mätmetoder kan man få genom att läsa:
International Society of Soil Science. Subcommission for Soil Conservation and Environment, Soil and Water Conservation Society (Ankeny, Iowa); Soil erosion research methods / R. Lal, editor.
vill man bara ha lite allmänkunskap finns den i min blogg Norah4facts på Fakta Erosion, Norah4facts sida

Det är rena snurren i de sk. forskarnas rapporter. Något vet de om lite, men inte mycket om helheten bakom jordens naturkrafter och dess effekter på hav och land.

Havsnivåer stiger mycket snabbare, GP 28 november 2012
Havsnivåerna stiger snabbare än väntat, Expressen 28 november 2012 Vilket är ren och skär lögn. Utöver alla korrigerade värden på mätnivåer, millimeter, som inte är relevanta så har de sk. forskarna denna gången lyckats med att använda sig av tre olika medelvärden, varav det ena är kapade topp- och bottennoteringar….. Som Huffs How to lie with Statistics visade för alla som läst statistik eller matematisk statistik innan 1990 och många därefter – förändrar man förutsättningarna eller presentationen så får man ett resultat som ser ut att vara något annat än vad faktiska värden ger vid handen.

Havsnivåer steg snabbare än prognos, SvD 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, DN 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, Aftonbladet 28 november 2012
Också det är en lögn. Havsytan var i början på förra seklet utifrån beräkningar av faktiska naturliga förändringar inklusive allt de sk. forskarna tar upp beräknad att stiga mellan 7 och 9 meter före år 2000. Så sent som på 70-talet när jag själv var en av de som fick motbevisa några av de äldre snurrena, så hävdade en del som fortfarande kallar sig experter att havet fram till år 1995 från 1979 skulle stigit 5 meter…. som minst….. 😛 Hur de kan kalla sig vetenskapsmän, för en del av dem är trots allt vetenskapsmän inom mycket begränsade områden, det förstår inte jag. Men det är en annan fråga.

Nytt toppmöte för att hejda klimathot, DN 28 november 2012 NEJ det finns inget klimathot – däremot ett stort miljöhot som gör det svårare att få rent vatten och ren luft där människor bor. Detta trots de sk. nya metoderna (gamla och prövade visade sig inte hålla måttet när de testades i full skala) som i dagarna några andra snillen presenterat för vattenrening.

Ekonomiskt lönsamt att bry sig om klimatet, DN.se 28 november 2012 tja ha för politiker som vill ha in mera skatter och sk. forskare vars forskningsanslag tryter…..

Det sk. klimathotet är ett politiskt hot mot verklig vetenskap inom Fysik, Geologi, Oceanografi och Kemi. Det allvarligaste är ändå att de lyckas lura så många. Se även Fakta motsäger växthusfantasierna, Norah4you 20 november 2012

Tillägg 12.09 29 november 2012. Till alla snurren som inte ens klarar av att gå ut och kolla Göteborgs kanaler för att upptäcka att de hus som byggdes i slutet av 1600-talet – början av 1700-talet hade avlopp som fortfarande vid ‘normalvattenstånd’ mynnar ut ovanför vattenytan, till dem sällar sig också Centrala stan blir svårbebodd, Pär Holmgren i intervju på GP 28 november 2012 I och för sig är jag inte förvånad. Han spårade tidigt ur och lyckades inte förstå att det var skillnad på mätningar som förr gjorts på Bråvalla för flygets räkning och på andra nivåer än de som senare kom att göras i Norrköping. Känner och har känt folk, verkliga specialister i Östergötland som tidigt försökte förklara det för honom. Men för döva öron och troende är det inte lönt att förklara…..

Read Full Post »

Något mer dravelartat än det som återigen presenteras från CO2-folket har sällan skådats:

Växthusgaser nådde rekordnivå 2011, GP 20 november 2012

Dagens värsta påstående står WMO för:
Koldioxidhalten nådde i fjol 390,9 miljondelar, 40 procent över den förindustriella nivån, rapporterar FN:s meteorologiska organisation, WMO.
Växthusgaserna nådde rekordnivå, SvD 20 november 2012
Det där med decimaler är tydligen något en del använder för att bluffa. 390.9 miljondelar = 0,03909 det var ingalunda 40% lägre under förindustriell tid. Värdet har pendlat mellan 0,0391 och 0,039089 de beroende på var och hur noggranna mätningar som gjorts och vilka mätningsmetoder som använts under århundradena! Vilket alla som kan sin matematik inte bara när multiplikation utan också division med två decimaltalinblandade är på tapeten ger en skillnad på 0,00025 %. Matematik som förr i tiden vanliga sjundeklassare klarade klarar numera inte alla av världens forskare och professorer. Bedrövligt.

För lite mer fakta vänligen läs: Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012 samt Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Växthusgaser slog nytt rekord, DN 20 november 2012

Den som verkligen trampar i klaveret så det står härliga till är självfallet en professor. Vem annars?
För numera har till och med professorer missat att läsa in det Fysik, Kemi, Oceanografi, Geologi och Biologi som de behöver kunna för att förstå hur jordens klimat förändras helt naturligt och att vi människor inte ens står för 1% av hela den förändring som sker:
Professor: Så kan vi rädda planeten, Aftonbladet debatt 20 november 2012 Börjar forskningsanslagen tryta? Eller varför visa upp sådan okunskap som trots fina ord och fina titlar kommer fram i debattartikeln?

Skrämmande läsning som tyvärr visar på att forskare nuför tiden sällan läst alla de områden eller jobbat med dem som behöver läsas in och förstås för att ens ge sig in i debatten. (Började själv tidigt och har läst det mesta som getts ut på de vanligaste språken + norska, danska och nederländska… utöver att jag var med på vatten- och temperaturprovtagningar från 1950-talets slut redan som ung)

Tillägg 07.30 21 november 2012 Det finns sk. forskare som kanske är i behov av mer forskningsanslag, vad vet jag. De försöker skrämma t.ex. Göteborg och Stockholms kommunala politiker samt i förlängningen Regering och Riksdag med att högre värme, som vi i och för sig har haft tidigare t.ex. när vinrankor växte vilt i Södermanland en gång i tiden, skulle höja havsytenivån så att städer här i Sverige dränkes. Snurren som glömt bort landhöjningen…. Städer i Skåne kan pga landsänkning (!) få problem, men inte ens de kan få besvär när is på land eller i vatten smälter. HAR ALLA GLÖMT BORT ARCHIMEDES PRINCIP?
Nåväl jag har lagt ut fakta om landhöjning på Fakta landhöjning, Norah4facts 21 november 2012 Kanske hjälper det någon att komma ihåg vad de läste och lärde in de första 4 lektionerna på hösten i 7:e klass ämne Geografi?

Read Full Post »

Eftersom det fortfarande finns så många som inte förstår det orimliga i det de sk. forskarna som säger sig tro på CO2-hotet försöker inbilla politiker och allmänhet har jag nu lagt till en blogg där fakta, inte datamodellerade korrigerade estimerade icke uppmätta värden presenteras.

Har idag gjort fyra inlägg:
Fakta om solen, Norah4facts, 20 november 2012

Fakta om jorden, Nora4facts 20 november 2012

Fakta CO2 värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012

Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Publicerar först svenska versionerna på ett antal fakta presenterade i artikelform. Allt eftersom kommer de engelska versionerna att läggas till.

Read Full Post »