Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN-s klimatpanel’

Arctic Sea Ice extend, ijis.iarc.uaf.edu on daily basis Som klart framgår är isläget BÄTTRE än de senaste åren. För övrigt har det inte en enda gång sedan IPCC började sjunga sin visa varit ens i närheten av så lite is som det var 1956….. men det är en annan historia.

Mindre is ger arktisk rekordtrafik, SvD 12 augusti 2013 Tja, vill någon lura turister att åka med båtar som det redan varnas för att de kan frysa fast tidigare än de senaste 20 åren, så förstår jag påståendet. Annars inte.

Se även: Isavsmältningen i Arktis har gått avsevärt långsammare i år än under de senaste somrarna, visar mätningar. Det är inte säkert att fartyg kommer att kunna passera längs Sibiriens kust i år.

Den isbelagda ytan i Arktis är för närvarande betydligt större än den var vid samma tid i fjol, framgår av mätningar sammanställda av forskningscentret NSIDC.

I själva verket har årets avsmältning varit långsam jämfört med de senaste sex åren, konstaterar SMHI. Vädret har nämligen mestadels varit molnigt och kyligt. Långsam issmältning i Arktis i år, DN 7 augusti 2013
samt: Kors i taket – verkligheten börjar, Norah4you 8 augusti 2013

Undrar vad som hälldes i teet på Financial Times när artikeln som SvD hänvisar till skrevs?

Read Full Post »

nå fram till media….. Till och med SMHI börjar så smått fatta galoppen, även om det sitter hårt inne att försöka tala om hela sanningen….. ännu har ingen av dem fått klart för sig alternativt accepterat att de senaste 10 åren sett LÄGRE temperaturökning än vad som varit förväntat utifrån naturens egna processer, avstånd från solen, vobbling, vulkanutbrott m.m. Men man kan väl inte få allt på en gång. Klimatbubblan spricker så sakteliga.

Isavsmältningen i Arktis har gått avsevärt långsammare i år än under de senaste somrarna, visar mätningar. Det är inte säkert att fartyg kommer att kunna passera längs Sibiriens kust i år.

Den isbelagda ytan i Arktis är för närvarande betydligt större än den var vid samma tid i fjol, framgår av mätningar sammanställda av forskningscentret NSIDC.

I själva verket har årets avsmältning varit långsam jämfört med de senaste sex åren, konstaterar SMHI. Vädret har nämligen mestadels varit molnigt och kyligt. Långsam issmältning i Arktis i år, DN 7 augusti 2013

Hallå klimatfantaster
Verkligt isläge: 6.598.281 km2 (6 augusti 2013) dvs nästan som snittet 2000-2010 😛 Hur i hela fridens namn har sk. klimatexperter kunnat missa det?
För övrigt har vår kära jord inte en enda gång sedan 1956 sett samma avsmältning som då: (obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005 Finns vetenskapliga arbeten om detta.
Sedan är det så att så avsmält som Arktis var 980-1341 har Arktis aldrig varit sedan dess. Det finns t.o.m. en tidig karta som visar hela kusten längs det vi kallar Nordvästpassagen helt korrekt. Innan några upptäcktsresande vi officiellt känner till, Hudson o Co, ens var födda…. Hudson förresten. På ett svenskt vetenskapligt bibliotek finns hela Hudson Bay karterat på en karta
När? INNAN Hudson seglade västerut 🙂

Read Full Post »

tar förhoppningsvis hänsyn till att människan måste leva i samklang med den natur som vår begränsade men för människan ofantligt stora jord vi lever på erbjuder för möjligheter. En gång för länge sedan, inte så länge sedan men ändå länge sedan, under 1950-60 talet trodde många, även experter på luft- och vattenfrågor, att om man bara renade utsläppsluft med elfilter och renade vatten i vattenanläggningar, minst 2 stegs rening där första steget alltid var slamavskillning och andra steget var beroende på hur stort utsläppet var och från vilken verksamhet, enstaka hushåll, samhälle eller kemisk industri för att ta några exempel, och om man bara byggde tillräckligt höga skorstenar och drog ut utsläppsvattnet som inte skulle bli dricksvatten tillräckligt långt ut i vattendrag, så skulle om inte alla så de flesta miljöproblem lösas.

Sedan kom gröna vågen och förståelsen för att trots vi lever på en stor planet, vår jord, så samverkar allt i naturen både det som fanns där från början och de utsläpp vi gör på ett sådant sätt att konsekvenserna inte bara för energibehovet i form av att oljepeaken kom allt närmare men också för att mjukgörare, flamskyddsmedel, perborater, fosfater, flagneller, kemiska restprodukter från processindustri och läkemedelsindustri o.s.v. skulle utgöra ett hot, inte för människan högt upp i näringskedjan, men kanske för fiskar, isbjörnar och andra havsdjur. Verkligheten slog till med freonhotet, tungmetallanrikning och svåra luftproblem i många storstäder där man för behovet av bostäder byggt bort de livsviktiga parkerna som med sina microbiotopiska system både band vatten i marken och syresatte luften.

Naturen varierar både geologiskt, biologiskt och erodiskt. Den ger skilda förutsättningar på olika platser av vår jord. En sak är dock säker. Vi har i princip de grundämnen vi har i den mängd vi har. De föremål, prylar m.m., de livsmedel vi använder i halv- eller helfabrikat alla tar de av den gemensamma mängd som jorden har. Allt går inte att recycla. Mycket kommer ut i naturen eller blir liggande bindande de grundämnen som så väl skulle behövts på andra ställen i respektive grundämnes kretsloppskedja. För hållbar framtid krävs att det som finns lokalt också utnyttjas lokalt inte transporteras långa sträckor i onödan. Det som till sist blir den springande punkten är inte om det går att konstruera en hållbar kapitalism som Al Gore (Gor-han än?) föreslår i debattartikeln Hållbar kapitalism är vår nya utmaning, GP 27 december 2010

Det handlar inte om kapitalism, inte heller om att fördela jordens tillgångar lika, utan om att spara energianvändning, utnyttja de möjligheter som finns utan att använda kemikalier, utan att övergöda, utan att åter skapa prylsamhällets köp-slit och släng.
Se Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

I en debattartikel i dagens GP skriver professor Alf Hornborg, professor i Humanekologi:
Om nu tekniken skall lösa alla våra problem, varför blir det ständigt svårare att leva i det moderna samhället? Vem kan längre förstå sina elräkningar? Varför går aldrig tågen som planerat? Varför blir det allt svårare (och dyrare) att uträtta bankärenden? Varför är det bara maskiner man får tala med per telefon?” Vårt prylraseri är en ohållbar kulturell illusion, GP 28 december 2010

Många av de sk. klimathotexperterna kommer säkerligen att gå i taket när jag faktiskt stöder att Japan skjuter upp utsläppsrättshandel. Ingen utsläppsrättshandel i Japan, DN 28 december 2010 Ingen utstläppsrättshandel i Japan, GP 28 december 2010

Men utsläppsrättshandeln är ett röveri, för att tala klarspråk, där pengarna inte alls hamnar i de fickor de borde. CO2 är inget hot annat i datamodellernas värld. Och som vi sa när jag en gång, 1971, blev systemprogrammerare: Skit in skit ut. Om man inte arbetar med verkligt uppmätta värden, utan med konstruerade (interpolerade eller expolerade) eller med ‘korrigerade’ mätvärden från ett alldeles för ringa antal mätstationer där verkliga värden korrigerats utifrån uppmätt CO2-halt på en aktiv(!) vulkan i Stilla Havet…… vulkaner spyr ut varierande mängder CO2 under hela sin livstid och även miljarder år efteråt. Halterna varierar högst väsentligt beroende på trycket som har många faktorer inklusive den ofta förbisedda tektoniska platteffekten, som grund för hur grundämnen i magman och bergarterna runt vulkanen har…. Tja vill man låta pengar gå till administration, skatter som stoppas i andra hål och mycket annat onyttigt i stället för att lösa de verkliga problemen: Ren luft och rent vatten, mat och tak över huvudet för alla, ja det ser förvisso snyggt ut i teoretiska resonemang där man använder sig av cirkelbevis för att få in pengar till något man inte lämnar pengarna till.

För att ta ett konkret exempel: 23 december hade varje isbjörn approximativt 572,5 kvadratkilometer is var…. Fortsatt isbjörnsbluff, Norah4you 23 december 2010
Nu är det förvisso så att detta att vi i Europa och östra Nordamerika fått den Sibirisk/Arktiska kylan gjort att istäcket inte växer lika snabbt som under senare mätår. MEN hör och häpna, i senast utkomna numret av Illustrerad Vetenskap (nr 1/2011) så har astronomerna kommit på (hm. vi fick lära oss samma när jag läste om klimatet i ämnet geografi på lärarhögskolan i Linköping) att det är Solen som styr Europas väder och jordens klimat….. de år som i år och senaste åren har solfläckarna minskat och solens plasma som är i evig rörelse har som tidigare tillfällen under alla kända köld/istids perioder fått ökade strömmar som redan 2008 nästan helt nådde till solens poler. Sid 20 i tidskriften.

Skall man behöva påminna dem (de sk. forskarna) om var enda liten detalj? Först hade de glömt bort landhöjningar och skillnad mellan kust och inlandsklimat (illa nog) sedan hade de glömt bort geologiska grunddata och jordens rörelse, lutning m.m. runt solen, sedan var det dags att påminna dem om att skillnaden i instrålning är viktig att ta med i beräkningen eftersom den sk. jordens temperatur är en fiktiv siffra som utöver fåtal mätstationer även på land, och ännu färre till havs (70% av jordens yta) som mäts av sateliter är en mätning på reflexion och utstrålning, inte verkligt värde en meter över eller vid jordytan…….

Vi måste försöka få fram ett hållbart samhälle där överskott i producerade enheter lokalt kan och bör användas till handel men där vi tar hänsyn till energiåtgång per producerad enhet hellre än vinst/förlust vid storproduktion och långa transportvägar. Vi måste börja hemma. I vår egen vardag. Det handlar inte om att välja bort bilar eller lastbilstransporter. I ett avlångt land som Sverige behöver vi båda för att kunna upprätthålla en acceptabel kommunikation. Men vi måste tänka på vad vi köper och vad vi gör. Inte bara göra något för att vi kan, inte bara köpa för att det finns och att grannen förmodligen kommer att ha. Vi måste börja nära.

Read Full Post »

Dagens verkliga istäcke i Arktis kan vem som helst se på Data of Sea Ice extent, IARC-JAXA Information System, IARC Senaste avläsningen 22 december gav 11.449.688 km2. Jo Ni läste rätt 11 miljoner 449 tusen 688 KVADRATKILOMETER. Vilket ger varje räknad isbjörn approximativt 572,5 kvadratkilometer var….. 🙂 😉 😛

Dvs. cirka 50 kvadratkilometer var mera än 5 december. Miljöbluff 5 dec en lögn blir inte sanning, Norah4you 6 december 2010

Utdrag ur Miljöfrågan – ”Klimathotet”>Norah4you sida
Första förutsättningen för att CO2 ens i drömmarnas värld skulle kunna åstadkomma att jordens temperatur höjs, borde vara att temperaturen verkligen höjts överlag sedan biltrafik och oljeanvändning ökat…. men DMI Arctic temperature data animation doesnt support claims of recent arctic warming och läser man sedan tabeller och text noga i
Arctic temperatures what hockey-stick , Wattsupwiththat.com 9 september 2009 så förstår man lätt varför…..

Viktig information, fakta bakgrund m.m. som alla som diskuterar ‘klimathotet’ BÖR känna till kan läsas på Fakta som alla bör känna till, Norah4you sida under miljöfrågan-klimathotet English text

Nu har också tiden kommit för kärnkraftsförespråkarna att återigen, de missade tåget 1978-80, försöka få det till att kärnkraften är den saliggörande energikällan….. men de bygger sina teorier på obevisade hypoteser och felaktigt korrigerade värden för att inte tala om ren historieförfalskning när det påstås att CO2 halten ökat si och så många procent, de glömmer självfallet att CO2 de senaste 100 åren avrundats till 0,04 % och att de där 0,028 som någon forskare slängde ur sig härom dagen är ren och skär fantasi. Nåväl min bloggartikel om att kärnkraften nu slutligen kommit fram på bordet i klimatdebatten finner Du här Så kom det som, Norah4you 15 december 2009

De som vill veta om verklighet och inte fantasier om isberg kan läsa min artikel:
Hmm Historiekunskaper vad är det, Norah4you 12 november 2009 där jag ger länk som ger källa till lite information om år 1956 års isbergskalvningar i Antarktis. Värre under ett år än under de senaste 10 åren tillsammans. Men för den totala bilden finns det utgivna studier.

—— slut utdrag —–

Detta med kärnkraft eller inte kärnkraft är något som bör diskuteras som eget ämne och inte något som påstådda hot mot klimat eller isbjörnar skall användas som argument för. CO2 värden som korrigeras runt hela vård jords fåtala mätställen, fåtala reltaterat till hela jordytan, utifrån enskilda vulkaner som under hela sin levnad spyr ut högst varierande mängder CO2. Det är på sådana ställen framför allt en vulkan i Stilla Havet som de mätningar görs utifrån vilka andra ‘korrigeras’ eftersom de andra inte ligger ‘så långt från industriutsläpp’. Göta Petter så låg standard det är på samtliga publicerade sk. expertstudier i det ämnet. Har i princip läst samtliga och ännu inte funnit en enda med giltiga argument – dvs de allra flesta bygger på cirkelbevis något som en del sk. forskare tycks tro att man får använda – cirkelbevis är när något som är obevisat samband/hypotes/påstående i bevisning av något som används för att bevisa detta obevisade används någonstans i bevisföringen som vore det redan bevisat. Ett fåtal vetenskapliga utredningar har också råkat ut för att beskäras eller ‘korrigeras’ på vägen till IPCC-s bord.

Undrar för övrigt vilka fickor och konton som inbetalning av sk. klimatkompensation respektive pengar till isbjörnar hamnar i. Där har jag ännu inte lyckats få fram tillräckliga data för att presentera. Men det är på väg. Tar bara tid eftersom jag pga värken (båda knäna, båda fötterna samt artros m.m. i ryggen, värst när jag sitter, står eller går) fn. tvingas sova över 12 timmar per dygn…

Därför försvann klimathotet från medierna, Expressen 22 december 2010

Read Full Post »

för att den upprepas aldrig så många gånger av sk. experter. Att experterna antingen inte vet vad de talar om eller också inte är seriösa nog att klara av att testa sina egna hypoteser i skarpt läge (verkligheten) visar: Data of Sea Ice extent 5 december 2010, IARC-JAXA Information System, IARC Vilket ger 526 kvadratkilometer per isbjörn.

29 november täckte Arktis is 10,023,594 km2 Källa: Data of Sea Ice extent 29 november 2010, IARC-JAXA Information System, IARC se
Dagens roligaste klimatbluff – isbjörnar, Norah4you 30 november 2010
vilket motsvarar drygt 501 kvadratkilometer per isbjörn……

Ställde frågan Behöver isbjörnar mer än 250 km2/st?, Norah4you 15 september 2010
som framgår nedan hade de 29 november dubbelt så stor yta FEMHUNDRAEN KVADRATKILOMETER….. och den siffran har på mindre än en vecka ökat till 526 kvadratkilometer/isbjörn. Säger igen Stackars isbjörnarna 🙂

Se även Dagens klimatbluff 3 december 2010

Fler dåliga nyheter för isbjörnen, DN 5 december 2010 Borde stått fler dåliga nyheter för klimatforskare – verkligheten inte teorier eller datamodeller gäller!

Hur WWF kan med att begära in pengar på Isbjörnfadder, WWF undrar jag. Undrar även hur många procent av pengarna som går till vilka projekt och hur många som försvinner på vägen…..

Tillägg 09.33 6 december 2010 Sverige får nyckelroll på klimatmötet, DN 6 december 2010

Tillägg 10.03 350.000 dör av klimatförändringar, DN 4 uppdaterat 6 december 2010 är lika tokigt det. Bara pga uv-strålningens ändring till följd av att freonet användes under så lång tid och efterverkningarna lever kvar länge får mer än 250.000 fler hudcancer varje år. De siffrorna är inräknade i det som de sk. klimatforskarna kallar ‘klimatförändringar’.
FAQ Vanliga frågor som berör
ozonförtunning och ultraviolett strålning, Mittuniversitet
av de övriga 100.000 faller en stor del under det som beror på förorenat vatten tillföljd av utsläpp i luft och vatten. Inte klimatbaserat utan konstant och därmed förorsakande ett stort antal sjukdomar som inte längre går att hålla i schack med antibiotika……

Read Full Post »

Det där med statistik, skeva urval, korrigeringar av data och rent ut sagt falsk presentation utifrån för litet urval, det är något som än en gång kännetecknar klimathotfantasterna.

Dagens påstående: WMO: 2010 kan bli det varmaste året, SvD 3 december 2010 är dagens stora skojeri. Verkligheten är den att det aldrig någonsin mätts eller kommer att kunna mätas någon medeltemperatur för hela världen.

Så här är det:
Repeterar än en gång. Jorden består till cirka 70 % av hav. På dessa haven finns det inte ens i nutiden någon form av heltäckande, eller ens deltäckande temperaturmätning 1 resp 3 meter över havsnivån samt 1 resp 10 meter under! Det är så illa att av dessa 70% har inte ens 1% stadigvarande mätstation på samma GPS punkt dag efter dag.

Utöver detta så är den stora frågan: VEM VAR DET SOM MÄTTE TEMPERATURERNA på följande områden INNAN vetenskapliga mätningar kom till i mitten eller slutet av 1950-talet? Antarktis, Kalahariöknen, Australiens öknar? För Arktis är det värre de första mätningarna skedde 1969 på områden innanför 5 mil från iskant. OBSERVERA ATT ISTÄCKET I ARKTIS ALDRIG VARIT MINDRE DE SENASTE ÅRHUNDRADENA ÄN 1956 då det var mindre än 2007 som brukar refereras av en del snillen. Ingen gång sedan mätningarna påbörjades har det under avsmältningssäsongen april till oktober varit mindre istäcke i Arktis än 4.300.000 km2 Fyra miljoner trehundratusen kvadratkilometer.” Klimatfantasterna lever i fantasier, Norah4you 28 maj 2010

Korrekta siffror för 2 december(igår) vad gäller Arktis då Arktis istäcke var 10.108.594 km2 vilket betyder att isytan ökat 85.000 km2 (Åttiofemtusen kvadratkilometer) sedan 30 november….. vilket ger varje isbjörn drygt 505 kvadratkilometer var……

Det är alltså inte bara i Sverige som det är kallare. Stor del av norra halvklotet har och har haft kallare medeltemperaturer, hmm återkommer till detta, än tidigare år och då har som sagt inte medeltemperaturen på 70% av jordklotet dvs världshaven, överhuvudtaget mätts. De som refererar till satelitmätning borde känna till att det sateliter kan mäta är återstrålning. För att få rätt temperatur vilken given tidpunkt som helst på exakt samma GPS-punkt som tidigare mätning krävs betydligt mer än att mäta återstrålning som utan mätning av instrålning under samma tidpunkt på exakt samma punkt i sig är en siffra tagen helt ur luften.

Men inte nog med det. Mikroklimat kan och brukar förekomma på små avstånd. Det är heller inte så att alla ställen ens i statistiklandet Sverige har väderstationer ens på varje större ort….. I stora delar av världen finns det ingen väderstation inom 20 mils radie och temperaturer kan variera på mindre än 1 mils avstånd. Ingen kan alltså uttala sig om någon global medeltemperatur. Det existerar inte.

Värre än så. Det där med medeltemperaturer från orter som valts ut är inte heller alltid jämförbara. Det finns som alla som läst statistik mer än ett medelvärde. Att bara ta högsta – lägsta dygnsvärde säger ingenting. Extremvärden som kanske bara råder under en halvtimma kan då få stort genomslag trots att övriga dygnet har helt annan temperaturkurva. Som om det inte var nog med det, så har våra kära klimatfantaster lyckats besluta att de skall korrigera uppmätta värden. Jag har själv tidigare i bloggen visat hur Stockholms medeltemperatur före 1990 korrigerats utifrån Uppsalas…… som om Uppsala och Stockholm hade samma höjd över havet, samma närhet till större sjösystem o.s.v. Värre än så. En av de mesta klimatfantasterna bland de forskare som ‘frikändes’ från fusk av sina gelikar lyckades härom året av misstag skicka mig en korrigeringslista som han använde vid imput av data till sin numera kända datamodell. Genomgående var det så att höga värden i nutid höjdes upp; serien för Arktis lyckades han med att använda 15 av 30 års värden som passade hans modell – inte nog med det, ju närmare nutid vi kommer desto mer ökade han avlästa värden; när det gällde uppmätta temperaturer före 1992 så lyckades han genomgående sänka med 1-3 grader (!!!!). Som sagt var. Jag har hans data som han själv skickade mig. Inte i denna fasta och ständigt uppkopplade dator. Sådana godbitar ligger inte på denna dator. Jag har 4 st. Bara denna stadigvarande uppkopplad.

Så klimatbluffen för dagen om 2010 och värmerekord för världen är och förblir en bluff! Verkligheten är samma som när jag höll i den första konferensen i Humanekologi under 1970-talet då vi diskuterade om vi gick mot ny istid eller global uppvärmning som en del av dagens snillen försökte föra fram redan då: VI VET INTE. Det finns inte verkligt uppmätta temperaturserier, obs inte korrigerade, som går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Dvs stor del av vårt jordklot där mätningar SKER idag, inte bara Arktis och Antarktis, har vi INGA säkra värden för längre tillbaka än Andra Världskriget och det är ändå missar vi minst 70% av alla lämpliga mätpunkter.

Gör grön energi billigare än olja, DN 2 december 2010
Dödskyla i Europa 20 personer döda, Expressen 3 december 2010
Tillägg 11.56
Klimatsmart mest prat, DN 3 december 2010 är ytterligare en märklig artikel där mycket påstås och inget bevisas. OM man i stället talat om Miljösmarta val, så hade det funnits fog för detta. För en av de saker som tas upp på mötet är försurningen av haven. Denna försurning har till stor del sin orsak hämtad från alla möjliga och omöjliga kemikalieutsläpp samt fortfarande även från svaveldioxid, svaveloxid, perborater, fosfater i allmänhet, vitmedel som vi som var aktiva i rent vatten debatten varnade för redan på 70-talet. En av de andra utsläppskällorna som nästan aldrig tas upp är den ökade metangasen som frigörs pga ökat ätande och odlande av ris….. Ris är större bov än de kor som en del försökt framställa som bovar under åren 🙂

Read Full Post »

Senaste bravaden, ja en av många som jag känt till under mer än året men alla har inte nått media än…, skriver DN om så här:
FN:s klimatpanel IPCC byggde uppgifter i en rapport nyligen på en studentuppsats och en artikel i en tidskrift för bergsklättrare. Det skriver den brittiska tidningen Sunday Telegraph FN-s Klimatpanel kritiseras igen, DN 31 januari 2010

I Sunday Telegraph står det:
In its most recent report, it stated that observed reductions in mountain ice in the Andes, Alps and Africa was being caused by global warming, citing two papers as the source of the information.

However, it can be revealed that one of the sources quoted was a feature article published in a popular magazine for climbers which was based on anecdotal evidence from mountaineers about the changes they were witnessing on the mountainsides around them.

The other was a dissertation written by a geography student, studying for the equivalent of a master’s degree, at the University of Berne in Switzerland that quoted interviews with mountain guides in the Alps.

The revelations, uncovered by The Sunday Telegraph, have raised fresh questions about the quality of the information contained in the report, which was published in 2007.” UN climate change panel based claims on student dissertation and magazine article, The Sunday Telegraph 30 January 2010

Tja, vad skall man säga om vetenskapligheten bakom IPCC? Se gärna vad jag skrivit tidigare: Vetenskaplighet mina herrar, 18 december 2009 och Icke vetenskapliga forskararbeten, 4 december 2009 samt Sanning och konsekvens – Klimathotet, 1 januari 2009 mer finns under Aktuell diskussion – klimathotet.

Slutligen bör man ha i minnet IPCC-s bravader när det gäller Himalaya…. Verkligheten hinner ifatt IPCC, 20 januari 2010

intressant om FN-s klimatpanel: Tjänade han på att tiga om felen, SvT 26 januari 2010

Om sk. klimathotet: Ny chans för klimatavtal, SvD 31 januari 2010
Svensk klimatpolitik har kört i diket, GP Debatt 31 januari 2010
Hänsyn tas till översvämningsrisker i arbetet med slussen, SvD Brännpunkt 1 februari 2010

Tillägg 15.19 1 februari 2010 Den globala uppvärmningen bara en myt, Expressen Dokument 1 februari 2010

Tillägg 18.55 2 februari Värsta klimatprognorserna tonas ner, DN Vetenskap 2 februari 2010 ref till ‘senaste studier’

Read Full Post »

ens det som en vanlig svensk skolelev i 9:e klass måste lära sig i ämnen som geografi, kemi, fysik, biologi och samme forskare använder sig av statistik a la skräckmodeller som vi som läst statistik på universitetet läste på grundkursen i Huffs ‘Hur man ljuger med statistik’, då hjälper det inte om forskaren ingår i FN-s klimatpanel än mindre om samma undermåliga kunskaper lyser igenom i hans/hennes kollegors sk. vetenskapliga arbeten.

Svensk skolelev 9:e klass har redan i de lägre årskurserna ha läst om vattnets kretslopp. En svensk gymnasieelev skall härutöver klara av:
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om fotosyntesens och respirationens betydelse för de naturliga kretsloppen
……
ha kunskap om växtnäringsämnenas kretslopp
ha kunskap om vattnets och luftens betydelse för livsprocesser
ha kunskap om de fysikaliska lagar som styr de globala kretsloppen
ha kunskap om geologi och jordartsbildning, om hur mineraler och bergarter bildats samt om deras egenskaper
……
.” Kretslopp kursplan Skolverket

Svenska 9:e klassare skall utöver mycket annat som t.ex. tektoniska plattor och olika sorters erosion lärt sig så mycket att de klarar av: ”…..– ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och förändrar landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen,” Kursplan för geografi, Skolverket

För att inte tala om att alla svenska skolelever skall känna till landhöjning, istider m.m. Se t.ex. Landhöjning svensk text, Norah4youhistory Miljöfrågan-klimathotet/Arktis Historia, Norah4you
citat från första sidan Miljöfrågan-klimathotet: ”GRÖNLANDS HISTORIA:
Mer än 3000 fast bofasta fanns där under den tiden. Senaste skriftliga dokumentation på kontakt mellan grönlänningar och Katolska kyrkan går fram till 1551, då talar jag inte bara om påvebrev. Enligt ett samtida dokument som jag kommer att presentera i Grönland och Grönlänningarna med underrubrik det ‘försvunna’ folket, så skedde ‘nödräddning’ av Grönlänningar till det amerikanska fastlandet 1435.

På den tiden grönlänningarna levde i Västerbygden, så fanns det stora ängar samt även skogar(!) på Grönland och öppet vatten upp till t.ex. Ruin Island. Till Ruin Island seglade grönlänningarna om avsiktligt eller av misstag är osäkert, men artifakter som hittats samt kartor fram till 1490-talet, visar att klimatet i den delen av Arktis förr var varmare än nu.

Det finns en farm som redan runt 1300-talets mitt fick överges p.g.a. permafrosten som slog till under den sk. Lilla Istiden. Farmen som brukar kallas Gården under sanden (förkortad GUS) har inte varit möjlig att gräva ut förrän de sista 20 åren av 1900-talet då delar av gården åter sluppit ur permafrostens täcke.

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today. sid 40 Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet,
a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997” Miljöfrågan-klimathotet, Norah4you

Men det är ändå bara toppen på isberget som de sk. forskarna i FN-s klimatpanel glömt lära in när det lärts ut under deras utbildning. Det som är värst är att de försöker få folk att tro att t.ex. 2 mätstationer på Hawaiöarna räcker för att täcka hela den övärldens olika biotoper och klimatförhållanden. Annan galenskap är att de korrigerar äldre data, och även senare, då datan inte stämmer överens med vad de förmodar den borde vara.

Som jag skrev 19 maj: ”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Sug på detta och förklara sedan vetenskapliga bevisningen för att korrigeringar som gjorts är korrekt gjord hänsyn tagen till biotopsituation och hur observationsplatsen/platserna förflyttats genom åren:
”Röda staplar anger år som varit varmare än genomsnittet, blå staplar kallare. Den svarta kurvan visar mer utjämnade variationer på 10-årsskalan. Stockholms temperaturserie har här omräknats med hänsyn tagen till att staden har växt, och därigenom blivit varmare. Därmed återges på ett så rättvisande sätt som möjligt de verkliga variationerna i klimatet. Medelvärdet på 5.75° avser den ursprungliga, mer lantliga miljön.” http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/faktablad_stockholm.pdf

Sug vidare på karamellen. För liknande förfalskningar av uppmätta data förekommer runt hela jordklotet: Läs först inledningen av blogginlägget ‘Something hinky this way comes ncdc data start diverging from giss på
Wattsupwith that.com gå ner till signaturen evanmjones inlägg:
But what is the difference between GISS, HadCRUT and NCDC ? Do they use data from different monitoring stations ? Do they have differnt methods of making up their data….oops, I mean different methods for analysing their data ? What`s the difference ?

I would have thought there is only the need for one group to monitor the worlds surface stations ?? I`m sure there’s a good reason ?

Well, believe it or not, it’s like this: NCDC takes its data and adjusts it (much controversy there). GISS takes the fully adjusted NCDC data and ”unadjusts it” via some strange algorithm and then applies its own adjustments to the mangled results. Why they do not simply start off with NCDC raw data is a mystery for the ages.”
—– slut på citat från Miljöhot-konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009

Då har jag ännu bara skrapat på ytan…..

FN-s klimatpanel behöver konkurrens, GP 2 december 2009
Klimatforskare lämnar sin post efter läcka, DN 2 december 2009

Read Full Post »