Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Invandringspolitik’

Det var länge sedan Moder Svea kunde vara ”stolt för att hon hade såna barn som han”….. det var på den tiden man talade om ”En svensk tiger” samt om att ”hela Sverige skulle försvaras”. Socialdemokraterna lyckades bra med att sänka Sveriges Försvar och sänka kvalitén i Skola, Vård och Omsorg. Pensionärerna fick redan på GP:s tid ”låna” ut pengar ur ATP-fonderna. Pengar som skulle betalas tillbaka men det skedde aldrig.
Alliansen gjorde att människor upp till normal (men internationellt låg medelklasslön) lön fick behålla mer i handen. När skjortvändaren nummer ett i svensk politik, Stefan Löfvén blev statsminister, så valde han ministrar som saknade kunskap om det mest. Speciellt om vad våra svenska Grundlagar kräver och även vad EU-direktiven kräver. Karln hade för sig att han var tillbaka på 70-talet….. Att styra en skuta när man själv saknar kaptensexamen och ingen av de potentiella styrmännen ens kan läsa en vanlig karta än mindre ett sjökort och räkna avdrift med mera….. vad gör det tror karln för viktigast av allt för honom är att han får gå och tro att han betyder något…. sämre statsminister har Sverige aldrig sett. Undrar om något land har…

Hösten 2015 blev det onämnbara allmän sanning. Regeringen tvärvände i sin uppfattning och förklarade att det FINNS en gräns för hur många flyktingar Sverige kan ta emot och att den gränsen nu var n…

Källa: Moder Svea går på knäna (2)

Read Full Post »

Hur många av dessa barn som kommer ensamma har inte föräldrar som i god tro betalat för att barnen skall få det bättre?
Hur många av de 1000 barnen som försvunnit i Sverige…… hur kan barn försvinna i Sverige?….klarar sig från att hamna i sexhandel, som obetald hemhjälp för de som påstår sig vara släktingar eller hamnar på annat sätt i kriminalitet?

Kan någon som är född med sans och reson ens i drömmarnas värld tro att Sverige är ett utopia där vi skall lösa problem som vi inte äger. Stoppa den vansinniga handeln som smugglare sysslar med.

Ärligt talat – Jag tror att merparten av de försvunna barnen far illa. Kan svenska myndigheter inte hålla reda på utan tappar bort 1000 barn på mindre än en månad, så inte katten skall vi ta emot fler på liknande villkor och på liknande vägar. Vi har lagar bl.a. LVU som bör tillämpas och det bör göras klart officiellt att ”stora fina Sverige har tappat bort inte mindre än 1000 barn” För föräldrar och anhöriga som betalt smugglare bör få klart för sig att det inte är till ett bättre liv de skickar sina barn. Sluta upp att vara så naiva svenska politiker. Erkänn som det är – Sverige har inte förutsättningar att ta hand om alla våra egna barn som far illa oavsett orsak. Men de barnen ”tappar” vi förhoppningsvis inte bort för i så fall är rötan i Sverige värre än någon kunnat drömma om. Börja hemma med att se till att svenska barn, med svensk menas här svenska medborgare oavsett var i världen deras föräldrar är födda, får det stöd de behöver och den hjälp de behöver innan vi låter fler barn komma hit för att ”tappas bort” till kriminalitet eller värre!

Tusen ensamkommande flyktingbarn har försvunnit, GP 14 oktober 2015

Se även: Sveriges ”Fornstora dar” – Kolonialism och Protektionism medan du läser den länken så försök att hålla i huvudet att Sverige redan under Medeltiden förbjöd trälar….. men vad är det dessa försvunna barn närmast kan liknas vid? Tänk lite längre än att hänvisa till empati….. För under Magnus Erikssons tid, Sveriges första Landslags ”fader”, var Sverige stort och rikt om inte hela tiden så stor del av den. Men då som nu är det enkelt att fastslå att när kakan är delad och uppäten samt utsädet för nästa års sådd äts upp, så finns det inte mer kvar att dela.

Read Full Post »

Självfallet kan det behövas organisatoriska förändringar och resurstillskott till socialtjänsten. Men den akut överhängande frågan handlar om den mycket starka ökningen av ensamkommande ungdomar till landet. Sverige kan inte ha en politik som går ut på att ta emot väldigt stora grupper utsatta människor som sedan inte kan få det stöd de behöver. Det är socialtjänsten uppgift att förebygga framtidens utanförskap, kriminalitet och drogberoende. I en segregerad stad som Göteborg riskerar priset bli mycket högt om denna verksamhet i praktiken slutar fungera. Det är bland dagens försummade barn som många av morgondagens gängmedlemmar återfinns.Socialtjänst i fritt fall, GP Ledarsidan 27 juli 2015

Så enkelt är det. Klarar inte Socialtjänsten av den hjälp de enligt Socialtjänstlagen är skyldig att ge svenska medborgare och de som beviljats uppehållstillstånd, så spricker ballongen oavsett vem som blåser in mer luft. Det finns inte outtömliga tillgångar. Varken i form av utbildade sociologer, psykologer, socialsekreterare o.s.v. Inte heller någon evighetskälla där pengar finns att hämta utan att det påverkar annan verksamhet. Att gå och drömma om en värld där alla kan få flytta vart de vill och göra vad de vill, det är vänsternissedrömmar nu precis som när de framfördes på 70-talet. Då av de som stod till vänster inte bara vänster om Kommunistpartiet utan även till vänster om KFML-R. Verkliga stalinister och anarkister.

Read Full Post »

För i så fall döljer Socialdemokraterna i Sverige det väl…..

Arbeiderpartiets avgående justitieminister i Norge är upprörd över en planerad migrantamnesti. Borgerliga partier som väntas bilda regering efter valet funderar på en amnesti för asylsökande barn som fått avslag.

-Jag vill varna för det kortsiktiga tänkandet och de motstridiga signaler detta ger, säger ministern Grete Faremo (Ap) till NRK.Varnar för flyktingamnesti i Norge, GP 26 september 2013

I och för sig är jag själv helt negativ till allmänna amnestier för människor som fått avslag på att få stanna i det landet de tagit sig till. Det är inte realistiskt varken moraliskt eller ekonomiskt att prioritera de som på ena eller andra sättet köpt sig att ta sig till ett land i förhållande till alla de som lever under fruktansvärda situationer i flyktingläger runt jorden. Men det är inte min fråga. Frågan är var Socialdemokraterna egentligen står när det gäller amnesti för flyktingar som fått avslag, de sk. papperslösa. Frågan är i förlängningen knuten till Socialdemokratiska partiets stöd till Rasbiologiska institutet. Se Rätt fråga, Norah4you 26 september 2013

Det jag ser i förlängningen av dagens svenska Socialdemokratis förhållande till invandring och de sk. papperslösa är tyvärr att man håller på att skapa ett svenskt 3:e klassens invånare där det för mig förefaller otroligt att inte ledande Socialdemokrater är på det klara med att Sveriges Kommuner och Landsting samt svenska Arbetsmarknaden inte har mycket att erbjuda de som kommer varken i form av bostad eller jobb. Vilket i sig inte är speciellt konstigt för bostadsbristens Sverige har funnits de senaste 15 åren lika länge som arbetslösheten för unga som i bästa fall gått ut skolan men ändå inte hittar jobb ens om de läser på Universitet och Högskola. Det som finns kvar för de som kommer, och det är inte lagligt enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att diskriminera någon positivt eller negativt, det är de jobb som varken är fasta eller ger speciellt mycket i lön….

Read Full Post »

Ja man kan verkligen fråga sig om inte Socialdemokraterna som vill att Staten tar över allt asylboende och sköter det i statlig regi samt Centerpartiet som Vill se asylboenden hemma hos familjerna, Expressen 27 februari 2013 inte båda har spårat ur till vänster om vänstern?

I första fallet för att det Socialdemokraterna föreslår något som möjligen gått i ett kommunistiskt land där staten äger tillräckligt mycket byggnader runt hela landet som går att använda som bostäder och har obegränsad tillgång till anställda som kan administrera och hjälpa de asylsökande även i vanliga praktiska bitar. Annars blir det som det var en gång i tiden invandrarförläggningar som staten hyr men där dygnetrunt personal som kan hjälpa till skulle krävas och det är ingalunda ett billigt alternativ hur illa det än kan se ut att människor tjänar pengar på att sköta asylboende inom företagsvariant.

I andra fallet, Centerpartiets, är det en utopi att tillräckligt många familjer av alla som idag är trångbodda för att deras egna barn inte får tag i bostäder även om de har jobb efter studier i någon form av ‘solidaritet’ ha ork och tid och plats för att ta emot asylsökanden när t.o.m. de ensamkommande unga har svårt att finna familjer som kan ta emot dem. Det skulle antingen kräva lagstiftningar som inte hör hemma i civiliserade länder och absolut inte i demokratier eller en vänstersolidaritetsanda som inte finns ens när det gäller synen på våra egna gamla och sjuka, oavsett var de är födda. Dvs till vänster om vänstern. För en sak är säker – till skillnad från båda partierna, så kan man inte säga annat än att Vänsterpartiet inte glömmer bort äldrefrågan. Säger jag som är moderat.

Read Full Post »

För inte återgår Ni till Era rötter genom att plocka bort månggifte ur det mest idiotiska ideprogram som någon politisk gruppering kommit på de senaste 100 åren. Att det finns de i Stureplanscentern som tappat eller aldrig haft kontakt med verkligheten, det förstår numera många. Men vad vi är många som inte förstår, är hur någon enda person medvetet kan vilja plocka bort allt som de äldre inom ett parti, vilket som helst, stått för och ha mage att kalla sig medlemmar i det partiet de skadar. Ni har släppt in mer än en katt bland hermelinerna. Verkar vara en vildkatt till råga på allt.

C stryker förslag om månggifte, GP 15 februari 2013
C tar bort månggifte ur sitt idéprogram, Expressen 15 februari 2013
C stryker förslag om påmggifte, SvD 15 februari 2013
C enigt om nytt idéprogram, DN 15 februari 2013
C stryker förslag om månggifte, Aftonbladet 15 februari 2013
Centern kastar om i idéprogram, GP 15 februari 2013

Se även Finns Centerpartiets själ kvar, Norah4you 5 januari 2013

Read Full Post »

det som många politiker önskar, dvs. vi har idag inte de möjligheter som vi borde ha för att kunna ta emot fler invandrare. Det jag skriver här kan låta rasistiskt, men jag är inte rasist. Många av mina bekanta är invandrare och har i flera år sagt samma sak. De säger rent ut att vi svenskar är naiva. Att vi härutöver sett stora problem inom Skola och Vård gör inte saken bättre. Sverige är inte bästa välfärdslandet på långa vägar. Det finns mycket som behöver göras och då talar jag inte om att återta forna tiders drömmar om välfärd utan om att se till t.ex. att öka möjligheterna för småföretagande i alla delar av landet. Att se till att hela Sverige får leva. Det sker inte genom att flytta någon grupp till en ödebygd. Först måste det till möjlighet för utkomst för de som bor i en glesbygd idag. Sedan måste infrastrukturen förbättras så att de unga som får jobb kan få bostad inom rimligt avstånd både i storstad och glesbygd. Politiker kan lika lite lösa invandringens integrationsproblem som de kan skapa nya jobb. De kan endast skapa förutsättningarna som behövs. För det krävs det att politiker lyssnar på folket utanför Stureplan och Stockholm.

Oavsett var en person som idag är svensk medborgare är född eller en person som fått svenskt uppehållstillstånd är född, så räcker inte kakan till om huset som kakans försäljning skall bekosta inte konstant renoveras så att problem i grund och röta i bärande balkar åtgärdas före man bygger en takvåning under taknocken.

Gör omtag och acceptera att situationen ute i landet är sådan som den är vad gäller såväl bostadsbrist (drabbar inte bara unga) som arbetssituation där många långtidsarbetslösa 40 och 50 åringar t.o.m. får mindre hjälp att hitta lediga jobb inte bara i Sverige utan i hela Norden än vad unga får. Hur i hela fridens namn kan någon politiker på riksplanen försöka springa ifrån det stora problemet som finns med flyktingmottagandet i svenska kommuner. För att kunna ta emot fler än kvotflyktingar, som ofta drabbas värre än vad som sägs i media och som verkligen behöver vår hjälp, så krävs omtag och det handlar inte bara om Statliga pengar, dvs mer skattepengar, utan också insikt i att man löser inte något om man inte först kurerar sig själv och ser till att krafterna samt ekonomin finns för att hjälpa till. Att öka sedelpressens aktiviteter vilket skulle krävas om de som inte vill diskutera frågan fick som de ville, leder inte till bättre svensk ekonomi. Bättre svensk ekonomi i hela landet krävs för att vi skall kunna hjälpa de som kommer till som minst självhjälp. Idag är situationen den att de som inte har specialistutbildning eller annan kunskap i något område där bristföreligger får mycket svårt att få något annat än passisivitet oavsett hur gärna än rikspolitiker vill integrera.

Kommuner nobbar fler flyktingar, GP 6 februari 2013
Kommuner nobbar fler flyktingar, SvD 6 februari 2013
Kommuner nobbar fler flyktingar, Aftonbladet 6 februari 2013
Reinfeldt vill se över mottagande, GP 6 februari 2013
Reinfeldt vill se över mottagande, SvD 6 februari 2013
Reinfeldt går emot Billström, DN 6 februari 2013

Tillägg 16.54 SSU tycker att Moderaterna sviker. Ett oerhört svek av Moderaterna, Gabriel Wikström SSU på SvD Brännpunkt 7 februari 2013
Själv tycker jag att alla svenska partier svikit såväl de som kommit hit och fått asyl de senaste åren som kommunerna.

Exempel: Om inte Migrationsverket tar ansvar för de asylsökandes dagliga problem läggs bensinmacken och Ica i Glava ner.
– Kundunderlaget har minskat och vi jobbar gratis med att hjälpa folk.

Macken och Ica kan läggas ner, nwt.se 23 januari 2013

Om inte kommunerna kan åstadkomma lägenheter för alla som redan bor i en kommun; om det inte finns jobb för alla arbetslösa unga som gamla; Om inte Migrationsverket ser till att det finns personal på alla de ställen de hyr(?för de betalar väl hyran på flyktingförläggningar eller vad man skall kalla dem?) oavsett om det är personal från Migrationsverket eller anställda av de som hyr ut för flyktingboende, så var i hela fridens namn har SSU tänkt ta pengarna som redan saknas?

Read Full Post »

-Genom att skylla arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring, helt utan stöd i statistiken, så krattar man manegen för partier som vill sätta människa mot människa, säger Fridolin.
Åsa Romson reagerar även på S-ledaren Stefan Löfvens kritik mot MP för uppgörelsen med regeringen om ökad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Regeringen krattar manegen för SD, GP 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, SvD 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, Skånskan 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, Västerbottens-Kuriren 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, DN 30 december 2012
MP:s språkrör attackerar regeringen: ’Smaklöst’, Aftonbladet 30 december 2012

Stackarna vill de så gärna tillbaka till rampljuset efter föräldraledigheten? Även om Nu har Gustav Fridolin guldläge, Niklas Svenssons krönika Expressen 30 december 2012 så är det med politiker som med stjärnfotbollsspelare – att missa öppet mål eller ännu värre skjuta helt i annan riktning då, gör inte guldläget verkligt!

Read Full Post »

för då är det en sak att gå ut med krav att ‘fler’ ska få komma och stanna. Annars är det hög tid att du ser verkligheten. Ett av många exempel här och nu.

350 asylsökande till en kommun med 10 000 invånare.
Munkedal tar emot långt fler flyktingar per invånare än någon av Sveriges storstäder

Flyktingström till Munkedal, Bohuslänningen 4 oktober 2012

Verkligheten är den att stor del av Sverige inte kan ta emot fler flyktingar än de som redan har fått beviljat uppehållstillstånd och de av de som väntar på detsamma som har giltiga asylskäl. Det handlar om att i större delen av Sverige har inte svenska kommuner varken lediga lägenheter till alla som är svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd, än mindre lediga lägenheter till unga. Hur det ser ut på arbetsmarknaden, det verkar du inte ha en aning om.

Nog är nog. Vi måste först ta hand om alla svenska medborgare och de som fått tillstånd att stanna här i Sverige samt de som är kvotflyktingar och de som har giltiga asylskäl och redan sökt att få stanna. Innan det är möjligt att hjälpa alla dessa varav många såväl svenska medborgare som invandrare med uppehållstillstånd har mycket svårt att ens få det som lagen egentligen ger dem rätt till – existensminimum samt tandvård för t.ex. tandavlossning utöver akut tandvärk, få möjlighet att hämta ut den medicin som läkare förskrivit (hur skall en som saknar pengar kunna först lösa ut och sedan vänta som minst 1 vecka som mest till nästa försörjningsstödstillfälle för att den tvingats ligga ute med pengar till medicin som ‘lånats’ av matpengarna?
Vet hut!

MP kräver att fler får stanna, SvD 6 oktober 2012
MP kräver att fler får stanna, GP 6 oktober 2012
MP vill se generösare invandringspolitik, Expressen 6 oktober 2012
MP kräver att fler får stanna, DN 6 oktober 2012
MP kräver att fler får stanna, Aftonbladet 6 oktober 2012

Read Full Post »

man av politiskkorrekta skäl inte vågar, vill eller kan ta upp problem oavsett om det som i det aktuella fallet gäller integrationsprocessen och grupper som i lokaler som bekostas av allmänna medel via föreningsbidrag förändrar den ursprungliga handlingsplanen?

Någon gång måste även politiker oavsett färg lära sig att vi inte kan tiga ihjäl problem lika lite när det gäller integration som man speciellt efter kommunaliseringen av svenska skolan försökt tiga ihjäl problem som uppstått inom skolans värld till stor del pga samma problemställning.

Den som inte vågar se problemen i vitögat och möta svåra beslut i ena eller andra riktningen, den kan heller inte komma med konstruktiva förslag på lösning som stora flertalet av svenska medborgare, var helst de än är födda, kan antas acceptera som lösningar på såväl kort som lång sikt. Det är i längden farligare att tiga för då är yttrandefriheten, i den form vi har den, i fara.

Tiga hjälper ingen, GP ledarsidan 20 juli 2012

Read Full Post »

Older Posts »