Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Prylsamhälle’

Förr så gick svensken enligt vad de gamle sa, med handen knuten i fickan. Teg och led för det var ju så att vi itutades att vi levde i den bästa av världar. Det borgade bland annat vårt höga skattetryck för att vi kunde göra….

Det var då det. Då det skrevs långa artiklar om Olof Palme, Statsministern som inte ”hade en aning om” vad en liter mjölk kostade…..

Nu är det andra tider. De som lever i sin egen klappa på axeln värld tycks fortfarande leva i den Socialdemokratiska läsförståelsen från 90-talet att nätet inte hade någon framtid. Att vi alla idag har möjlighet att själva läsa andra länders tidningar som skriver om svenska förhållanden på nätet. Engelska, tyska, norska, franska och amerikanska media har uppmärksammat en hel del konstigheter som händer här i Sverige…… men det har tagit ett bra tag för de här i Sverige att få polletten att trilla ner så att sanningar ute i samhället börjat gå upp.

Det är flera år sedan jag och min dotter på besök i Bryssel boende på ett underbart hotell vid Parlamentet själva såg när kravallpolis och säkfolk snabbt var på plats när stora mängder fiskare ena gången och bönder andra dragit i stora skaror till EU-parlamentet för att protestera mot att deras näringsutövning misshandlades och begränsades.

Det är enligt min personliga mening på tiden att svenska bönder säger ifrån: Hela Sverige skall Leva. För att Hela Sverige skall Leva krävs att våra åkrar och ängar, livdjur samt jägare och fiskare får rätten till att göra som deras förfäder gjort: Kunna leva på sin lön för att DU OCH JAG som lever i storstadsområde skall kunna få tillgång till svensk mat oavsett om energitillgången i världen gör långväga transporter mindre lönsamma i framtiden eller om Sveriges elsystem pajar av ett eller annat skäl. För att inte tala om, om det skulle bli krig i Sverige. Hur skulle Storstockholmarna få sin mat och sitt varmvatten då?

Bönder i uppror på E4, GP 25 Mars 2016
Lång traktorkortege stoppar trafiken på E4, Expressen 25 Mars 2016
Bönder i landsomfattande protest, DN 25 Mars 2016
Bönder i landsomfattande protest, SvD 25 Mars 2016
Lantbrukare i protest på vägarna, Sveriges Radio 25 Mars 2016

Read Full Post »

Någonstans på vägen från det att Per Garthon satt med undertecknad, Lennart Persson (numera journalist som han då drömde om), Kenth Ottermark samt Agnetha P, vid mitt runda matsalsbord då stående i Krokslätt Mölndal, har det gått inte bara fel utan helt utför med förståelsen för sambandet mellan Människa, Natur och Samhälle. Per G, jag o Lennart hade besökt Almåsskolan i Kållered för att den gången augusti 1976 delta i en politisk information om vad dåvarande politiska riksdagspartier samt ungdomsförbunden stod för.

Alla utom Per hade under en längre tid arbetat för att från Folkpartiets Ungdomsförbund i Mölndals position introducera Humanekologi och få tillstånd ett hållbart alternativ för att Hela Sverige skall leva samt att skydda miljön. Främst var det rent vatten och ren luft som stod som viktiga pelare när det gällde Sveriges framtida utveckling. Humanekologin var ännu inte introducerad som ämne på universitet och högskolor. Det var då det.

Per lovade oss att arbeta för Humanekologi samt Miljöfrågor och om inte Folkpartiet under då kommande valperiod tog mer allvarligt på Miljöfrågor, så skulle han starta ett parti där Miljöfrågorna sattes i centrum med hänsyn taget till Människan-Naturen-Samhället.

Det vi från Mölndals FPU gick igenom med honom utifrån Humanekologisk utgångspunkt var:
Människors bostads och livsmiljö; Samhällets utveckling i hållbar riktning vilket bl.a. inkluderade krav på 3-stegs rening, slutna system vid användning av farliga kemikalier i industrin samt krav på filter m.m. för luftrening av utsläpp från industri etc; sanering av markområden där restavfall grävts ner vid industrier, stopp för dumpning av tunnor med restavfall i hav och vatten m.m.

Det var då det. Vad som hände några år senare vet vi. Vad som hänt under resans gång som gjort att de som blev/är Miljöpartister spårade ut kapitalt, det är frågan jag ställer mig.

Utdrag från Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

Humanekologi handlar om att inte slösa med resurser, utan att använda det man har på bästa sätt som är möjligt.
……..

Det vore enkelt om alla människor och samhällen hade det de behöver och genom vanlig byteshandel kunde byta sitt överskott med samhällen och regioner som låg nära till. Så är det inte. Det handlar inte om kapitalism eller fördela tillgångar lika. Behoven skiljer sig från individ till individ och från region till region. Den geologiska verkligheten och var på jordklotet en grupp människor bor gör också att allt som kan tyckas enkelt inte är så enkelt. Jag minns på 60-talet när Sverige skickade ner folk att borra djupbrunnar för att människor i torra regioner skulle få tillgång till vatten. Så långt så gott. Det är bara det att när man sänker grundvattnet i regioner där torka råder på ytan, så tar man av en sinande tillgång. Precis som när man använder olja till fel saker.
…….
Visst behövs teknisk utveckling och grundforskning av olika slag som kan leda till att underlätta för det stora flertalet. Men någonstans har det gått snett. De produkter som tillverkas för att tillfredställa prylbehov kan inte ens i en kretsloppshantering rent generellt tas tillvara för ‘nyanvändning’ utan stor energiåtgång.

.
För att förklara sambanden börjar jag med det enkla. Vi människor behöver leva i samklang med naturen. Inte emot. När samhället utvecklats och gått framåt tekniskt har mer och mer resurser som finns i naturen tagits i anspråk. Så länge vi är klara över att det finns gränser både för uttag och för återanvändning, är det inte något större problem. Det är när vi bortser från utsläpp i vatten och luft och från restprodukter som naturen själv inte kan bryta ner under ett fåtal år, det är då det gått för långt. Vi har hamnat utanför den gröna triangeln där det är viktigt att vi håller oss för att leva på ett hållbart sätt.

Teoretiskt går detta att förklara på ett annat sätt.
.

Vi låter Rom som ledde en stor del av den utveckling som kommit oss till del på grund av de erövringar av nya områden som indirekt ledde till ökade mänskliga kontakter mellan stora delar av den sk. Gamla Världen stå för Människan.

<Aten som hade de stora teoretikerna inom naturvetenskapliga området, utöver så mycket annat t.ex. kultur, får här stå för Naturen. De naturliga krafterna och förloppen har genom åren fått bättre och bättre förklaringsmodeller. Atens tänkare ‘gav’ oss verktyg att arbeta med när det gäller naturens byggstenar och förlopp.

Sparta får stå för handling. Det är förvisso så att spartanerna hade genomarbetade teorier bakom sina aktioner, krigståg etc. Men teorier som inte tar hänsyn till verkligheten, naturen, och människans påverkan, är inte hållbara i längden.

Det finns de som försöker lägga nytt och estetiskt tilltalande tak på hus där man rivit de bärande balkarna. Ungefär på samma sätt är det när man bortser från den verklighet man lever i och det naturliga förloppet som finns givet av naturlagarna för att i datamodeller få fram än den ena, än den andra tänkta önskade (välj vilket) framtida utvecklingen. Ändå kommer vi inte ifrån att jorden har begränsade tillgångar. Den verklighet vi lever i, oavsett hur den ser ut, skiljer sig från den hypotesgrundade teorikartan som ofta ritas upp. Det går inte att se det som om taket skulle vara en hållbar kapitalism. Inte heller att ‘fördela’ jordens tillgångar lika. Behoven skiljer. Ett är dock säkert köp, slit och släng samhället vi på 70-talets slut trodde var över ersattes av ett prylsamhälle där energiåtgången och resursåtgången ökar mer än vad de bärande balkarna tål att bära en längre tid.

Det är verkligheten ínte teoretiska kartan som gäller.
– – – – – Slut på utdraget från: Humanekologi, Norah4you 28 december 2010– – – – –

För ett år sedan var de idealister, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 12 juni 2015

Det är inte fel att vara idealist. Men även en idealist måste vara realist. Det ögonblick som Miljöpartiet gick på CO2-bluffen, glömde bort Archimedes princip, Fotosyntes, Vattnets kretslopp, Årstidsväxlingar p.g.a. Jordens vobbling m.m. för att i stället gå och tro att datamodeller skulle vara viktigare än den verklighet vi lever i utifrån Naturlagarnas förutsättningar, den dagen spårade Miljöpartiet helt ur spår.
Inte blev det bättre för Miljöpartiet med språkrör som blev ministrar utan att ens ha basala kunskaper i de frågor de talade om.

Romson är nog mer belastning än tillgång, K-G Bergströms krönika Expressen 12 juni 2015

”Vi saknar skarpa förslag för gröna omställningen”, DN Debatt 13 juni 2015

Problemet är att man stirrat sig blind på det ”gröna” i stället för att se vad som krävs för ett hållbart samhälle. Ett annat stort problem är att nästan alla som kallar sig gröna litar på fallacies som sprids av intresseorganisationer som WWF och Greenpeace samt på FN:s IPCC som ännu inte presenterat en enda studie där verkligt uppmätta värden i stället för korrigerade. . Vad värre är, är att FN glömt bort alternativt struntar i Vetenskapsteori och Empiri. Sedan kan man fråga sig utifrån detta: Hur i hela fridens namn kan svenska Postkodlotteriet bekosta att FN utbildar världens journalister för att dessa skall föra ut och få människor att stödja FN:s mål? Har de som köper Postkodlotter tillfrågats? och oaktat detta, sedan när är det ok att stödja desinformation? Har aldrig funnits något CO2-hot men väl ett allvarligt försök att med politisk påverkan skjuta på Vetenskapsteori och Empiri!

För mer basal information om verkligheten inte datamodellernas korrigerade verklighet se: Fakta som alla bör känna till samt Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Allt annat än att utgå från att Hela Sverige skall leva och hela Sverige skall få möjlighet att utveckla hållbart boende samt arbetstillfällen i de många små (samt stora) samhällen, städer och landsdelar som har så olika förutsättningar, allt annat än det, är att vara orealistisk, utopisk och flagrant nonchalant att man alltid måste utgå från den grund som finns för att kunna lägga ett tak på ett hus som rests på grunden med bärande balkar!

Read Full Post »

tar förhoppningsvis hänsyn till att människan måste leva i samklang med den natur som vår begränsade men för människan ofantligt stora jord vi lever på erbjuder för möjligheter. En gång för länge sedan, inte så länge sedan men ändå länge sedan, under 1950-60 talet trodde många, även experter på luft- och vattenfrågor, att om man bara renade utsläppsluft med elfilter och renade vatten i vattenanläggningar, minst 2 stegs rening där första steget alltid var slamavskillning och andra steget var beroende på hur stort utsläppet var och från vilken verksamhet, enstaka hushåll, samhälle eller kemisk industri för att ta några exempel, och om man bara byggde tillräckligt höga skorstenar och drog ut utsläppsvattnet som inte skulle bli dricksvatten tillräckligt långt ut i vattendrag, så skulle om inte alla så de flesta miljöproblem lösas.

Sedan kom gröna vågen och förståelsen för att trots vi lever på en stor planet, vår jord, så samverkar allt i naturen både det som fanns där från början och de utsläpp vi gör på ett sådant sätt att konsekvenserna inte bara för energibehovet i form av att oljepeaken kom allt närmare men också för att mjukgörare, flamskyddsmedel, perborater, fosfater, flagneller, kemiska restprodukter från processindustri och läkemedelsindustri o.s.v. skulle utgöra ett hot, inte för människan högt upp i näringskedjan, men kanske för fiskar, isbjörnar och andra havsdjur. Verkligheten slog till med freonhotet, tungmetallanrikning och svåra luftproblem i många storstäder där man för behovet av bostäder byggt bort de livsviktiga parkerna som med sina microbiotopiska system både band vatten i marken och syresatte luften.

Naturen varierar både geologiskt, biologiskt och erodiskt. Den ger skilda förutsättningar på olika platser av vår jord. En sak är dock säker. Vi har i princip de grundämnen vi har i den mängd vi har. De föremål, prylar m.m., de livsmedel vi använder i halv- eller helfabrikat alla tar de av den gemensamma mängd som jorden har. Allt går inte att recycla. Mycket kommer ut i naturen eller blir liggande bindande de grundämnen som så väl skulle behövts på andra ställen i respektive grundämnes kretsloppskedja. För hållbar framtid krävs att det som finns lokalt också utnyttjas lokalt inte transporteras långa sträckor i onödan. Det som till sist blir den springande punkten är inte om det går att konstruera en hållbar kapitalism som Al Gore (Gor-han än?) föreslår i debattartikeln Hållbar kapitalism är vår nya utmaning, GP 27 december 2010

Det handlar inte om kapitalism, inte heller om att fördela jordens tillgångar lika, utan om att spara energianvändning, utnyttja de möjligheter som finns utan att använda kemikalier, utan att övergöda, utan att åter skapa prylsamhällets köp-slit och släng.
Se Humanekologi, Norah4you 28 december 2010

I en debattartikel i dagens GP skriver professor Alf Hornborg, professor i Humanekologi:
Om nu tekniken skall lösa alla våra problem, varför blir det ständigt svårare att leva i det moderna samhället? Vem kan längre förstå sina elräkningar? Varför går aldrig tågen som planerat? Varför blir det allt svårare (och dyrare) att uträtta bankärenden? Varför är det bara maskiner man får tala med per telefon?” Vårt prylraseri är en ohållbar kulturell illusion, GP 28 december 2010

Många av de sk. klimathotexperterna kommer säkerligen att gå i taket när jag faktiskt stöder att Japan skjuter upp utsläppsrättshandel. Ingen utsläppsrättshandel i Japan, DN 28 december 2010 Ingen utstläppsrättshandel i Japan, GP 28 december 2010

Men utsläppsrättshandeln är ett röveri, för att tala klarspråk, där pengarna inte alls hamnar i de fickor de borde. CO2 är inget hot annat i datamodellernas värld. Och som vi sa när jag en gång, 1971, blev systemprogrammerare: Skit in skit ut. Om man inte arbetar med verkligt uppmätta värden, utan med konstruerade (interpolerade eller expolerade) eller med ‘korrigerade’ mätvärden från ett alldeles för ringa antal mätstationer där verkliga värden korrigerats utifrån uppmätt CO2-halt på en aktiv(!) vulkan i Stilla Havet…… vulkaner spyr ut varierande mängder CO2 under hela sin livstid och även miljarder år efteråt. Halterna varierar högst väsentligt beroende på trycket som har många faktorer inklusive den ofta förbisedda tektoniska platteffekten, som grund för hur grundämnen i magman och bergarterna runt vulkanen har…. Tja vill man låta pengar gå till administration, skatter som stoppas i andra hål och mycket annat onyttigt i stället för att lösa de verkliga problemen: Ren luft och rent vatten, mat och tak över huvudet för alla, ja det ser förvisso snyggt ut i teoretiska resonemang där man använder sig av cirkelbevis för att få in pengar till något man inte lämnar pengarna till.

För att ta ett konkret exempel: 23 december hade varje isbjörn approximativt 572,5 kvadratkilometer is var…. Fortsatt isbjörnsbluff, Norah4you 23 december 2010
Nu är det förvisso så att detta att vi i Europa och östra Nordamerika fått den Sibirisk/Arktiska kylan gjort att istäcket inte växer lika snabbt som under senare mätår. MEN hör och häpna, i senast utkomna numret av Illustrerad Vetenskap (nr 1/2011) så har astronomerna kommit på (hm. vi fick lära oss samma när jag läste om klimatet i ämnet geografi på lärarhögskolan i Linköping) att det är Solen som styr Europas väder och jordens klimat….. de år som i år och senaste åren har solfläckarna minskat och solens plasma som är i evig rörelse har som tidigare tillfällen under alla kända köld/istids perioder fått ökade strömmar som redan 2008 nästan helt nådde till solens poler. Sid 20 i tidskriften.

Skall man behöva påminna dem (de sk. forskarna) om var enda liten detalj? Först hade de glömt bort landhöjningar och skillnad mellan kust och inlandsklimat (illa nog) sedan hade de glömt bort geologiska grunddata och jordens rörelse, lutning m.m. runt solen, sedan var det dags att påminna dem om att skillnaden i instrålning är viktig att ta med i beräkningen eftersom den sk. jordens temperatur är en fiktiv siffra som utöver fåtal mätstationer även på land, och ännu färre till havs (70% av jordens yta) som mäts av sateliter är en mätning på reflexion och utstrålning, inte verkligt värde en meter över eller vid jordytan…….

Vi måste försöka få fram ett hållbart samhälle där överskott i producerade enheter lokalt kan och bör användas till handel men där vi tar hänsyn till energiåtgång per producerad enhet hellre än vinst/förlust vid storproduktion och långa transportvägar. Vi måste börja hemma. I vår egen vardag. Det handlar inte om att välja bort bilar eller lastbilstransporter. I ett avlångt land som Sverige behöver vi båda för att kunna upprätthålla en acceptabel kommunikation. Men vi måste tänka på vad vi köper och vad vi gör. Inte bara göra något för att vi kan, inte bara köpa för att det finns och att grannen förmodligen kommer att ha. Vi måste börja nära.

Read Full Post »

Humanekologi handlar om att inte slösa med resurser, utan att använda det man har på bästa sätt som är möjligt.

Min farmor var norska och liksom norrmännen så är jag uppfostrad med att vi alla inte äger jorden, även om vi till äventyrs skulle ärvt eller köpt en mark, ett hus eller odla på en liten kolonilott. Vi förvaltar jorden till kommande generationer.

Det vore enkelt om alla människor och samhällen hade det de behöver och genom vanlig byteshandel kunde byta sitt överskott med samhällen och regioner som låg nära till. Så är det inte. Det handlar inte om kapitalism eller fördela tillgångar lika. Behoven skiljer sig från individ till individ och från region till region. Den geologiska verkligheten och var på jordklotet en grupp människor bor gör också att allt som kan tyckas enkelt inte är så enkelt. Jag minns på 60-talet när Sverige skickade ner folk att borra djupbrunnar för att människor i torra regioner skulle få tillgång till vatten. Så långt så gott. Det är bara det att när man sänker grundvattnet i regioner där torka råder på ytan, så tar man av en sinande tillgång. Precis som när man använder olja till fel saker.

Förvisso är det så att om man bortser från de raketer vi människor skickar ut i universum, så är tillgången på kemiska grundämnen i princip konstant. Nåväl jag har bortsett från radioaktiva reaktioner som får effekter fysiker och kemister är bättre på att reda ut. Men i princip är tillgången konstant. Dock kan grundämnena finnas i bunden och fri form. Lättare eller svårare att tillgodogöras för människans verkliga behov. Vi måste dock skilja på verkliga behov och konstruerade behov. Visst behövs teknisk utveckling och grundforskning av olika slag som kan leda till att underlätta för det stora flertalet. Men någonstans har det gått snett. De produkter som tillverkas för att tillfredställa prylbehov kan inte ens i en kretsloppshantering rent generellt tas tillvara för ‘nyanvändning’ utan stor energiåtgång.
.
För att förklara sambanden börjar jag med det enkla. Vi människor behöver leva i samklang med naturen. Inte emot. När samhället utvecklats och gått framåt tekniskt har mer och mer resurser som finns i naturen tagits i anspråk. Så länge vi är klara över att det finns gränser både för uttag och för återanvändning, är det inte något större problem. Det är när vi bortser från utsläpp i vatten och luft och från restprodukter som naturen själv inte kan bryta ner under ett fåtal år, det är då det gått för långt. Vi har hamnat utanför den gröna triangeln där det är viktigt att vi håller oss för att leva på ett hållbart sätt.

Teoretiskt går detta att förklara på ett annat sätt.
.
Vi låter Rom som ledde en stor del av den utveckling som kommit oss till del på grund av de erövringar av nya områden som indirekt ledde till ökade mänskliga kontakter mellan stora delar av den sk. Gamla Världen stå för Människan.

Aten som hade de stora teoretikerna inom naturvetenskapliga området, utöver så mycket annat t.ex. kultur, får här stå för Naturen. De naturliga krafterna och förloppen har genom åren fått bättre och bättre förklaringsmodeller. Atens tänkare ‘gav’ oss verktyg att arbeta med när det gäller naturens byggstenar och förlopp.

Sparta får stå för handling. Det är förvisso så att spartanerna hade genomarbetade teorier bakom sina aktioner, krigståg etc. Men teorier som inte tar hänsyn till verkligheten, naturen, och människans påverkan, är inte hållbara i längden.

.
Det finns de som försöker lägga nytt och estetiskt tilltalande tak på hus där man rivit de bärande balkarna. Ungefär på samma sätt är det när man bortser från den verklighet man lever i och det naturliga förloppet som finns givet av naturlagarna för att i datamodeller få fram än den ena, än den andra tänkta önskade (välj vilket) framtida utvecklingen. Ändå kommer vi inte ifrån att jorden har begränsade tillgångar. Den verklighet vi lever i, oavsett hur den ser ut, skiljer sig från den hypotesgrundade teorikartan som ofta ritas upp. Det går inte att se det som om taket skulle vara en hållbar kapitalism. Inte heller att ‘fördela’ jordens tillgångar lika. Behoven skiljer. Ett är dock säkert köp, slit och släng samhället vi på 70-talets slut trodde var över ersattes av ett prylsamhälle där energiåtgången och resursåtgången ökar mer än vad de bärande balkarna tål att bära en längre tid.

Det är verkligheten ínte teoretiska kartan som gäller.

Read Full Post »