Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdomsarbetslöshet’

Det är de svenska kommunerna som borde äras eller rättare sagt ställas till ansvar för hur 55.000 svenska unga har kunnat falla emellan stolarna och varken arbeta, studera eller finnas anmälda hos Arbetsförmedlingen. Det är kommunerna som har ansvaret att se till att de unga som hoppar av skola, skolkar eller aldrig börjar i gymnasieskola inte tappas bort. Finns det ens någon statistik som visar om några eller hur många av dessa 55.000 unga ‘borttappade’ som uppbär någon form av socialstöd från sin hemkommun eller har de 55.000 föräldrar som betalar för allt de gör? Om en kommun inte med säkerhet vet att de unga som inte läser vidare samt de som hoppar av gymnasieskolan har sin försörjning tryggad på något vis, så finns det väl anledning att höja varningsflagg för ytterst få under 24 år startar egna företag. Finns det mycket svartjobb i kommunen/kommunerna eller är merparten av dessa unga sådana som hamnar i kriminella sammanhang?

Oaktat vilket är det knappast på ministernivå frågan om de 55.000 unga egentligen hör hemma. Att en minister bör kräva av svenska kommuner att de följer upp, är något helt annat. Det gäller också att kommunerna ser till så alla de praktikplatser som kommunerna förmedlar, såväl inom som utom den offentliga verksamheten, inte innebär att de unga utnyttjas och får göra riktigt jobb ofta även i kommun utan handledare vid sin sida ens om de sätts i reception. De unga som jobbar, för när något kräver eget ansvar utan handledare vid sidan hela tiden (räcker inte som vissa kommuner tror att handledaren finns ‘i huset’ och går att rådfråga) så är det jobb och inte ungdomspraktik.

Missbruket av unga är ministerns ansvar, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 19 maj 2013

Read Full Post »

Jag förstår av LO:s inlägg i Le Pain Français att LO på högre nivåer inte är underkunniga om att krav om arbetslösa, speciellt unga under 24 år, har varit standard i Göteborg de senaste 12 åren.

Regeringens långtgående bidragspolitik till företagare har inte bara konsekvenser för de arbetstagare som drabbas av cyniska arbetsgivare. Företag som inte systematiskt utnyttjar bidragssystemet får allvarliga problem att hävda sig i konkurrensen, skriver debattörerna.
…..
Puff till hela granskningen Le Pain Francais .Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO. Regeringens reformer har skadat arbetsmarknaden, GP 11 april 2013

OM detta hade varit ett nytt problem i Göteborg, så hade vart enda ord som Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson skriver som kritik mot Alliansen varit på sin plats. Nu är verkligheten den att kritiken i stället bör riktas mot Göran Perssons regerings stödfolk i Göteborg. Observera att varje gång den andre Göran, Göran Johansson kontaktades, så fick unga hjälp att få ”rätt” kontakt med lokala facket så de antingen slapp utnyttjas eller som sämst fick riktig lön. Men i tidningarna har det inte hamnat, den rödgröna röran som bl.a. för cirka 12 år sedan började med detta förfaringssätt. Det användes även inom Förvaltningar under nämnder här i Göteborg och de som satt i nämnderna ringde jag själv upp när min dotter året innan hon fick eget fast arbete utnyttjades av Kommunalförvaltning att sitta ensam i reception vid mer än korta stunder (hela dagar utom avlösning!) Med hjälp av Göran Johansson fick hon då hjälp av facket, vilket de först inte ville ge när hon själv kontaktade utan jag fick referera till samtal med GJ:s sekreterare som lyft frågan. Till slut fick hon lön för den tid som hon fått arbeta och inte bara vara praktikant. Hon, som utöver sina gymnasiestudier med extra språk ända upp till Cambridge Advanced English, Franska, Italienska och svenskt Teckenspråk hade referenser från arbeten som hon själv skaffat sig redan som 15 åring vid sidan om vanliga skolans sista år samt gymnasium (utbildad simlärare); Här utöver hade hennes administrativa kunskaper validerats på arbetsplats här i Göteborg och visat sig vara komplett.

Det som stått till buds för många unga här, är bl.a. kaféjobb på kafébåt, sortering av kläder i hjälporganisationer samt affärsarbete(!) av varierat slag. Flera arbetsplatser har utnyttjat de unga så att de till och med självständigt fått öppna och stänga utöver att självständigt få räkna kassor. Samma arbetsplatser har jag hört talas om när det gällt för vuxna arbetslösa efter 2005 då jag själv spräckte mitt andra knä samt skadade min h-fot(första spräckta knät och skadade foten hindrade inte att söka, få och klara jobb)

Här i Göteborg har den rödgröna röran efter Göran Johanssons tid trappat upp detta förfaringssätt som i flera fall drastiskt försämrat arbetsmarknaden när unga fått gå när praktiktiden (då flera av dem fått jobba utan handledare stora delar eller nästan hela dagen) är slut och ny ung människa utnyttjats.

Skrämmande beteende som från en del lokala politiker som sitter i nämnder utan att stått på vallista betraktas som rätt och normalt!

Read Full Post »

de unga som tackar nej till 105:-/timma vilket med 170 tim i månaden ger 17.850 kr/ månad något som många inom vård och omsorg inte hade i grundlön så sent som för 2 år sedan,
hur i hela fridens namn kan då Arbetsförmedlingen ge dem 142:-/ tim 40 timmar i veckan i utvecklingsersättning? VEM har gett Arbetsförmedlingen rätten att ge dem mer än vad andra får i A-kassa?

”Vi skulle kunna ha dubbelt så många anställda”, Aftonbladet 6 april 2013 Bortskämda under 25 år borde inte få ett öre om de tackar nej till 17.850 kr som månadslön!

Read Full Post »

Så sent som under gånga veckan har vi itutats från alla håll, även från MUF, att regeringen gör för lite för att få ungdomar i arbete. Regeringen måste göra mer för att få unga i jobb, Emil Eriksson ansvarig för MUF:s jobbpolitik i artikel SvT 8 september 2012 och på debattsida i dagens GP skriver representanter för Teknikcollege ”Många svenska företag ligger i framkant i fråga om teknisk utveckling vilket kräver skickliga yrkesarbetare med både praktiska och teoretiska kunskaper. Många industrijobb kräver kunskaper inom matematik, svenska och engelska utöver yrkeskompetensen. Teoretiska kunskaper från gymnasiet ökar också människors möjlighet till vidareutbildningar i vuxen ålder.

Alla gymnasieelever har rätt att få denna breda kompetens. Det är dock viktigt att de får rätt information och praktiska möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Vi vill också att Skolinspektionen förtydligar och understryker denna rättighet

För att öka attraktionskraften hos både de tekniska yrkesprogrammen och det teoretiska teknikprogrammet måste skola, arbetsliv och politik samverka i större utsträckning….
… I dag finns det ett 130-tal Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare fördelade över i stort sett hela Sverige i 27 regioner.
Erkänn betydelsen av tekniska yrkesprogram, Erik Alexandersson ordförande för Göteborgsregionens Teknikcollege; Bengt Forsling
ordförande Riksföreningen för Teknikcollege i Sverige; Representanter för industrin inom Göteborgsregionen och dess tio certifierade utbildningsanordnare på GP debatt 12 september 2012
och de har självfallet rätt i att det inte bara krävs teori eller praktisk erfarenhet inriktad mot industrin och marknadens behov. Det krävs både och.

För många år sedan när jag själv gick på gymnasiet (tog studenten på Real-matematiska 1968) så hade min numera avlidne far i uppgift att anställa mer folk till Miljövårdsenheten vid Östergötlands Länstyrelse. Jag minns en gång mer än andra för pappa hade förordat en grabb som förvisso inte hade högskoleexamen, men väl all möjlig teoretisk påbyggnad utan examen och med flerårig erfarenhet från att jobba med miljöfrågor ‘på golvet’. Det var ett snille, för snille måste nog man säga att karln var, med ett par akademiska examina men utan någon praktisk erfarenhet efter vanliga skolans PRYO som PRAO då hette, som överklagade anställningen av den icke doktorerade… Pappa sa hemma vid köksbordet (inom parantes kanske jag skall nämna att det ALLTID var pappa som diskade när vi ätit och så gjort så länge jag nu 63 år minns): ”En som har praktisk erfarenhet och visat att han kan läsa in, är användbar efter någon månad. En som läst för mycket, krävs minst 6 månaders inskolning innan han är användbar. Det är sant än idag.

Samtidigt finns det en mycket intressant debattartikel om just det problemet i dagens DN:

Den svenska skolans kris debatteras ofta och få tror väl att den fungerar väl. Möjligen kan man känna tröst i att många studerar vidare. I dagarna börjar en mycket stor del av dagens unga på högskolan. Frågan är dock om man lär sig så mycket.

Enligt en nyutkommen och uppmärksammad amerikansk studie, Academically Adrift (Arum och Roksna, University of Chicago Press 2011), blir långt ifrån alla klokare av högre utbildning. Man testade studenter före och efter högskoleutbildning och fann att för cirka 40 procent skedde ingen mätbar förbättring i fråga om förmåga till att resonera, se mönster, tänka kritiskt och annat som anses vara huvudpoängen med högre utbildning.Många blir inte klokare av en högskoleutbildning, Mats Alvesson Professor i företagsekonomi vid Lunds universitet på DN Debatt 12 september 2012 och tyvärr har han alldeles rätt. Alla människor är lika värda, men olika. Det ingår i de Mänskliga Rättigheterna att var och en har rätt att utvecklas i sin egen takt som en invandrare sa till mig på buss 47 igår när vi och bussföraren diskuterade orsaken till att en del ungdomar blir värstingar och/eller missar att lära in. Det går inte att hasta eller tvinga in förståelse för det man sätter elever att läsa och redovisa. Det är två olika saker att läsa in och klara på prov, muntliga eller skriftliga, och att lära in så att man förstår och kan använda sig av sin kunskap framåt i livet.

Så var det då den eviga svenska stötestenen: Har vi eller har vi inte alldeles för många ungdomar i arbetslöshet? När vi i Sverige vid årsskiftet efter att Alliansen tillträdde gjorde om vår arbetslöshetsstatistik så att den motsvarade (?) övriga EU, dvs när alla som anmält sig som arbetssökande räknades med som arbetslösa oavsett om de hade heltidsstudier (t.o.m. gymnasieungdomar som söker helg- och sommarjobb hamnar numera i vår statistik), så tappade vi fokus och glömde bort ställa den viktiga följdfrågan: Vad brister eftersom en del unga inte klarar av ens att bli gymnasiebehöriga utan tvingas gå gymnasieförberedande program samt i en del fall inte ens efter detta klarar av att få en examen? Kan det möjligen vara så att detta att Alla är lika värda men olika i praktiken innebär att vi inte låter alla knoppar komma i blom utan att vi tuktar såväl de som har det lätt och därför blir frustrerade och utåtagerande för att bli synliga, som de som enligt Skollagen har rätt att få extra stöd i för den individuella eleven behövd utsträckning men som kommunerna och rektorerna snålar på detta med? Där ligger som jag ser det den stora utmaningen inför framtida ungdomskullar. Men vi måste starta redan nu.

Så till OECD statistiken. ” Var tionde ung människa (15-29 år) i Sverige varken arbetar eller studerar. Det är den lägsta siffran av alla OECD-länder, visar årets upplaga av den omfattande utbildningsrapporten Education at a glance.Låg andel unga utan sysselsättning, GP 11 september 2012

Låg andel unga utan sysselsättning, SvD 11 september 2012
Låg andel unga utan sysselsättning, Aftonbladet 11 september 2012
Låg andel unga utan sysselsättning, Norrköpings Tidningar 11 september 2012
Låg andel unga utan sysselsättning, Västerbottenskuriren 11 september 2012
Låg andel unga utan sysselsättning, Nerikes Allehanda 11 september 2012

Så frågan som uppkommer efter OECD:s rapport är: ÄR OECD politiskt korrekta? Eller????

Read Full Post »

Återigen har någon, Juholtarn?, gett Löfven felaktiga siffror, räknat utan att hålla reda på var decimalkommat finns eller hur det gått till. Men inte ens om Löfvens utsaga idag att alla i vanliga lönelägen skulle få behålla jobbskatteavdraget och bara de som tjänar över miljonen skulle bli av med det, så hade de besparingar som S presenterade i sin skuggbudget varit riktiga. I verklighetens Sverige var det 2004 34.000 som tjänade över 1 miljon. Det är inte 40.000 idag. Men låt gå för 40.000 och glöm gärna bort att de som tjänar så mycket har större möjligheter att ta lån på hus m.m. och komma långt under med hjälp av ränteavdrag, det är ändå sa att de besparingar som skulle göras på de som i år tjänar 1 miljon kronor och som skulle bli av med jobbskatteavdraget inte skulle ge ens en miljard i besparing. Matematik bygger på noggranna siffror och verklig skatt.

Som står På Faktabankens sida Faktabank Jobbskatteavdrag :
”För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2011 är grundavdraget ca 21 000 kr, vilket innebär ett jobbavdrag på ca 54 000 kr (75 000-21 000). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 17 000 kr per år. ”

Det är alltså här någon har räknat fel och försett Löfven med helt felaktig uppgift om hur mycket mindre skatteintäkter som fås. För det är nästan ända ner till de lönerna, inte riktigt men nästan som Löfven måste ner om han skall spara de miljarder han tror sig spara på jobbskatteavdraget. Vad någon glömt är att jobbskatteavdraget inte är på slutlig skatt innan detta avdrag utan är ett avdrag som liksom grundavdraget görs INNAN beräkning där den för inkomsttagaren aktuella skattesatsen utifrån kommunalskatt beräknas. Märkliga snurren de har som förser Löfven med uppgifter.

”De plockar ut 8 miljarder ur vår välfärd, Löfven i Aftonbladets eftersnack 6 maj 2012 Vill han spara det han sagt sig vilja, så krävs det att han går ner och tar bort jobbskatteavdraget för alla som tjänar mer än 28.000 kr/månad. OBSERVERA att jobbskatteavdraget precis som grundavdrag är ett avdrag som görs INNAN slutlig skatt beräknas. Det är inte siffrorna av hoplagda jobbskatteavdrag som ger uppgiften om hur mycket mindre skatt som Skatteverket tar in. den siffran fås inte fram förrän skatten är uträknad och med genomsnittlig skattesats i svenska kommuner på 32% fås helt andra siffror än de Löfven försöker föra fram.

Lika tokigt var det redan i Löfvens första inlägg. Efter 5 sekunder kom första stora grodan. Löfven kom med uttalande om arbetslöshetssiffror 2006 som var helt uppåt väggarna om man jämför med verkliga siffror från SCB för år 2006 och dessutom tar till sig att de siffrorna INTE är korrigerade i efterhand utan är faktiska siffror år 2006 och där då heltidsstuderande på grundskolans 9:e klass + de som läste heltid på gymnasie + de som läste heltid på universitet fanns med till skillnad från dagens siffror där alla över 15 år som söker arbete även om det bara är deltidsarbete räknas som arbetslösa. Speciellt allvarlig felräkning gör Socialdemokraterna när de räknar på ungdomsarbetslösheten.

Bakläxa i matematik till de som förser Löfven med siffor. Tror det vore bättre för Löfven som ändå ger intryck av att försöka vara så ärlig som möjligt att sätta sig och kontrollräkna själv INNAN han kommer med några siffror.

Jobb och ungdomsarbetslöshet, GP 6 maj 2012
Hård debatt mellan Reinfeldt och Löfven, Expressen 6 maj 2012
Bråk om jobb i partiledardebatten, SvD 6 maj 2012
Partiledardebatten går vidare, DN 6 maj 2012
En trevande debut, GPs ledarsida 6 maj 2012
Rödgrönt mer splittrat än någonsin, K-G Bergström Expressen 6 maj 2012
Dags för Löfven att bli hård i nyporna, SvD ledarbloggen 6 maj 2012

Read Full Post »

att Socialdemokraterna ökar under Löfven. Dels åkte de snabb rutschkana utför under Juholt tiden. Dels har Löfven lärt sig, förmodligen redan under sin tid som fackföreningsledare, att det är viktigt att göra sin hemläxa INNAN man uttalar sig;
dels av Juholts stora misstag att som linslusen hamna i centrum hela tiden. Löfven har inte haft mycket nytt att komma med, ännu. Det har han inte behövt för att återvinna stora delar av de som sprang all världens väg när Juholt uttalade sig. Det som blir intressant är hur debatten om ungdomsarbetslöshet kommer att se ut under närmaste året.

Båda sidor måste vara ärliga och säga att en stor del av de unga som är 16-21 år och som finns med i ungdomsarbetslöshetsstatistiken faktiskt har annan heltidssysselsättning i form av gymnasium eller studier på högskola/universitet. Rensar vi i ärlighetsnamn bort dessa, så kan vi också koncentrera oss på de som inte klarade vanliga grundskolan eller aldrig gick ut gymnasiet med tillräckliga betyg för att få jobb eller kunna läsa vidare.

Det är två saker som måste upp på bordet:
* Lärarlegitimationer det första.
Förstår inte hur i hela fridens namn det inte kan finnas systemprogrammerare som kan upplysa ärade politiker, Skolverk och Högskoleverk om att samtliga som läst på svenska universitet efter 1972 finns registrerade i datasystem som man ingalunda behöver lämna till bemanningsföretag för att analysera utan se till att de media där datan lagrades, allt från gamla skivminnen till nutida datalagring på servrar konverteras till samma system. Det är inte så svårt att konvertera som de tror. Inte ens om man skulle behöva registrera 100.000 personposter manuellt tar det mer än en månad för kunniga dataregistrerare, finns bland de äldre och nypensionerade datamänniskorna, så krävs det så lång tid. Det är bara de som läste före 1972, jag vet att det finns registrade data för det var uppe på tapeten när jag några år senare satt som folkpartirepresentant i Fil.fak.kårfullmäktige i Göteborg där de flesta inte fattade något men jag som utbildad systemprogrammerare fattade det mesta, som behöver bedömas av Högskoleverket på samma sätt som man validerar kurser och utbildningar från icke svenska universitet och högskolor.

Jag har och har haft mycket svårt att fatta att det finns så många dataokunniga bland de som sägs läst data numera att det ens varit teoretiskt möjligt att vålla den stora rappakaljan som det blivit i samband med lärarlegitimationerna. Finns för varje år klara uppgifter, som i och för sig måste registreras men det är en bagatell om det bara funnits en enda som vetat hur man ritar flödesplaner och som kan tänka i paket av paketlösningar. Det är samma sak som att registrera hur en bil ser ut. Observera att för att du ser 100 ‘lika’ bilar, så innebär inte det att det ens finns 100 exakt identiska bilar under skalet. Finns väldigt många paket, t.ex. olika motorer (jfr med olika linjer på ett universitet), och paket av paketlösningar t.ex. en motor består av flera olika komponenter som inte alltid kommer från samma ställe eller har exakt samma utseende om än funktionen är densamma (Jfr enstaka kurser/kurser ingående i studielinje). Det måste väl finnas folk som kan tänka även numera?

Att det bland lärare finns snurren som trots stor kunskap i sina egna ämnen helt är ute och cyklar när det gäller lärarlegitimationer visar Lärarlegitimationer ett fiasko, SvD Opinion 17 mars 2012 Det artikelinlägget väl visar är behovet av lärarlegitimationer och att skomakaren skall förbli vid sin läst dvs att de som inte kan data ordentligt, alltför många har t.o.m. nått doktorsnivå i data utan att förstå helhetstänkande och lösningar utanför boxen, de skall hålla sig till sina specialområden!

* Satsa på att ge alla elever som behöver det tillräckligt stöd under de första fem skolåren så att ingen kommer efter OCH att de elever som behöver uppmuntran för att de har det lätt inte tvingas stanna i sin utveckling så att de förlorar tron på skolan, studier och sig själva. Båda grupperna behöver förstärkt stöd för att ungdomar som växer upp skall klara Grundskola och de som så önskar inte känna sig tvingade ändå skall ha tillräckliga kunskaper med sig in på Gymnasiet så att de skall klara Gymnasiet med tillräckliga betyg antingen i form av yrkesbetyg och praktik som kan leda till arbete eller tillräckliga betyg för att läsa vidare.

Personligen anser jag att Alliansen och Socialdemokraterna mer bör söka lösningar än hitta fel. Lösningar bär in i framtiden. Felsökeri inte.

Statsvetaren Jonas Hinnfors förklaring är att Stefan Löven ser ut att föra partiet mot mitten.
-Han är kärnkraftsvän och så snart han valts kom S överens med regeringen om europakten, säger han.”
Rödgrön majoritet S största parti, GP 18 mars 2012

Ungdomsarbetslösheten blir den stora valfrågan 2014 enligt finansminister Anders Borg.
Han är missnöjd med hur yrkesintroduktionsprogram och yrkesutbildningar fungerar.
Borg kritiserar egna politiken, GP 17 mars 2012

Nu är det Löfven som leder, Expressen 18 mars 2012

Stefan Löfven har ägnat sin korta tid som partiledare åt att ge det försiktiga generalskapet ett ansikte. Retoriskt har han uppträtt som en politikens Ingemar Stenmark. Vi vet inget om hur varaktigt hans stöd kommer att vara. Men hos en viktig grupp väljare i mitten finns uppenbarligen en öppenhet och en positiv nyfikenhet på vart S ska ta vägen under hans ledning.” Nya tag mot Löfveneffekten, SvD ledarsidan 18 mars 2012
Rödgrön majoritet – S största parti, DN 18 mars 2012

Rödgrön majoritet – S största parti, Aftonbladet 18 mars 2012

Borg sätter hopp till att arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, ska hjälpa till att pressa ned arbetslösheten bland unga och andra som saknar jobb. Kan parterna förhandla fram avtal där unga erbjuds jobb och utbildning, eller lärlingssystem av större omfattning, kan regeringen tänka sig att hjälpa till. Det skulle kunna vara att bevilja sänkta arbetsgivaravgifter under en tid. Regeringens utredning om lärlingskontrakt kommer i höst. Borg kritiserar egna politiken, di.se 17 mars 2012

Tillägg 08.51 Löfven ger S ett lyft, GP 18 mars 2012

Read Full Post »

”….Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” står det i Regeringsformens 1 kap 2§.
Redan där framstår det klart att det är diskutabelt om våra grundlagar tillåter kvotering, instegsjobb o.s.v. oavsett om detta gäller invandrare eller ojämn fördelning av kön o.s.v. Med utgångspunkt från Regeringsformen och det förslag som Centern nu lagt på bordet i Instegsjobbfrågan samt Moderaternas önskan att prioritera Ungdomsarbetslösheten kommer jag här med ett förslag hur dessa, och andra frågor som rör arbetslösa skall kunna lösas utifrån de program som Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har. (Med andra ord gör jag på liknande sätt även nu när vi för nästan 40 år la förslag efter en god middag i augusti 1976 var några unga FPU-are som plockade fram olika partiers partiprogram och utifrån dessa motiverade varför Skattespar/Skattefondspar skulle vara bra…. Den gången togs förslaget väl emot bl.a. tack vare Lennart Persson och hans redan då stora kontakter med media och politiska partiers representanter….)

Problemområde: Arbetslöshet bland invandrare, unga samt de som förlorat jobben efter senaste ekonomiska kriserna och är för ‘gamla’ att anställas av arbetsgivare i dagens läge.

Förslag: Arbetsgivare med maximalt 100 anställda som anställer någon av de utsatta grupperna på visstidsanställning minst 6 månader får helt avdrag av arbetsgivaravgiften om den nyanställde tillsvidare anställs efter visstidsanställningen samt att alla arbetsgivare som anställer någon ur de utsatta grupperna på visstidsanställning som är minst 6 månader får betala halv arbetsgivaravgift under visstidsanställningen samt får en nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10% i högst 2 år om visstidsanställningen övergår i tillsvidareanställning efter visstidsanställningen.

Fördelar: De grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden får en fördel som inte diskriminerar de som redan är inne på arbetsmarknaden, dvs inte bryter mot våra Grundlagar, samtidigt som de ekonomiska insatserna riktas mot grupper som idag inte betalar skatt alternativt väldigt låg skatt och som i många fall kostar samhället pengar i form av olika bidrag som betalas ut via Aktivitetsstöd, kommunernas socialförvaltningar eller via Försäkringskassan i annan form. Varje person som kommer i arbete och betalar in skatt för minst 6 månader torde med råge betala in mer skatt än kostnaden för reformen – sparade utgifter för kommuner och stat.

Om detta kombineras med att de arbetsgivare, statliga, kommunala och privata, som är beredda att satsa på gröna jobb som minskar kemikalieutsläppen i våra vattendrag och sjöar för att starta upp kampen för Rent Vatten samt gröna jobb som siktar på att minska energianvändningen i såväl transportnät som produktion får använda viss del (inget konkret förslag föreligger) av de företagsskatter som arbetsgivaren skall betala in för att lägga dessa på nysatsning som leder till nyanställning, så borde framtiden se bättre ut på arbetsmarknaden och se ljusare ut för vår miljö främst för vatten- och luftproblematiken.

C vill stoppa instegsjobb, GP 23 augusti 2011
Centern vill skrota instegsjobben, SvD 23 augusti 2011
C vill skrota instegsjobben, Norran 23 augusti 2011
Centerpartiet vill stoppa instegsjobb, Sveriges Radio Ekot 23 augusti 2011
C vill stoppa instegsjobb, Aftonbladet 23 augusti 2011

Read Full Post »

genom att arbetgivarna har möjlighet att anställa dem till halv arbetsgivaravgift,
än en arbetsfriperiod som på kort sikt och lång sikt är svår att förklara när den unge söker jobb!

Replik: Det måste bli slut på ungdomsrean, GT Expressen ledarsidan 8 maj 2010

Se även: Vill S försvåra för ungdomar att få jobb, Norah4you 4 maj 2010

Read Full Post »