Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utnyttjande av arbetslösa’

Alldeles för många som är arbetslösa idag upplever den mycket dåliga kontakten som AF förmedlar. Deras egen förmedlare träffar de flesta endast på telefontid eller när de någon gång med långt mellanrum bjuds in på större informationssamlingar. Någon direkt personlig kontakt har de flesta arbetslösa inte att lita på. Speciellt inte om vi talar om adekvat utbildade arbetsförmedlare. Där brister det mycket.

Sedan får det vara slut på de AF-styrda vuxendagis där vuxna välutbildade människor som i samband med att företag köpts upp eller omorganisation hamnat i något som till slut blivit arbetslöshet. Vuxendagis? Ja det är inte ovanligt att mycket välutbildade över 45 år med mer än 20 års erfarenhet erbjuds att gå kontorskurser, som om de inte kunde administration; engelska kurser på gymnasiestadiet till arbetslösa som har läst och skrivit så väl Masters som Avhandlingar(!) och använt sig av engelska i sitt tidigare yrke på internationell nivå; Data på grundnivå, trots att flertalet av de jag känner till bland arbetslösa över 45 år har BÄTTRE datautbildning som minst genom sina tidigare arbetsgivare än vad de som undervisar på av AF betalda kurser har 🙂

Skulle kunna fortsätta med alla dessa köpta platser som inte ger någon erfarenhet i nivå med vad människor redan har kunskap och erfarenhet av. Köpta platser i allt från secondhand butiker till att sortera(!) kläder för välgörenhetsorganisationer. Inget fel att man får ta det som finns, men AF har sedan Göran Perssons första regeringsperiod sällan eller aldrig koll på vad som finns ute i verkligheten och vilka specialkompletteringar utanför tekniska yrken samt utbildningssektorn som krävs för att en nu arbetslös skall kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hysta in den ena efter den andra i sk. åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken det är AF bra på. Knäcka redan knäckta människor är de ännu bättre på. Tyvärr borde AF i dess nuvarande form skrotas. Men det finns hopp. Arbetsmarknadens parter måste aktivt in i verksamheten. DÅ finns det stora möjligheter att något händer.

Följande har jag skrivit som kommentar till debattartikel Så vill vi vässa insatserna från Arbetsförmedlingen, Jan Björklund FP, Göran Hägglund KD, Annie Lööf C samt Fredrik Reinfeldt M på DN debatt 6 februari 2014 :

Krävs tre saker för att Arbetsförmedlingen skall lyckas bättre:

* Mer adekvat utbildade arbetsförmedlare. Här finns hur mycket som helst att göra för de krav som idag ställts är under ribban för acceptabelt.

* Att arbetsmarknadens parter tar över AF. Arbetsmarknadens parter vet var jobben finns och vilken utbildning som behövs. AF idag har vuxendagis.

* Att adekvat utbildad AF-personal skall fånga upp och varann vecka träffa arbetslösa unga i grupper om 4-5.
Alltså inte så dålig koll som nu

Undrar om vänster om vänsterfolket som av DN m.fl. media satts att kontrollera att kommentarer håller de krav DN har tillåter min kommentar att vara kvar 😛

Alliansen ska utreda Arbetsförmedlingen, Aftonbladet 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, GP 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, SvD 6 februari 2014

Read Full Post »

Jag förstår av LO:s inlägg i Le Pain Français att LO på högre nivåer inte är underkunniga om att krav om arbetslösa, speciellt unga under 24 år, har varit standard i Göteborg de senaste 12 åren.

Regeringens långtgående bidragspolitik till företagare har inte bara konsekvenser för de arbetstagare som drabbas av cyniska arbetsgivare. Företag som inte systematiskt utnyttjar bidragssystemet får allvarliga problem att hävda sig i konkurrensen, skriver debattörerna.
…..
Puff till hela granskningen Le Pain Francais .Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO. Regeringens reformer har skadat arbetsmarknaden, GP 11 april 2013

OM detta hade varit ett nytt problem i Göteborg, så hade vart enda ord som Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson skriver som kritik mot Alliansen varit på sin plats. Nu är verkligheten den att kritiken i stället bör riktas mot Göran Perssons regerings stödfolk i Göteborg. Observera att varje gång den andre Göran, Göran Johansson kontaktades, så fick unga hjälp att få ”rätt” kontakt med lokala facket så de antingen slapp utnyttjas eller som sämst fick riktig lön. Men i tidningarna har det inte hamnat, den rödgröna röran som bl.a. för cirka 12 år sedan började med detta förfaringssätt. Det användes även inom Förvaltningar under nämnder här i Göteborg och de som satt i nämnderna ringde jag själv upp när min dotter året innan hon fick eget fast arbete utnyttjades av Kommunalförvaltning att sitta ensam i reception vid mer än korta stunder (hela dagar utom avlösning!) Med hjälp av Göran Johansson fick hon då hjälp av facket, vilket de först inte ville ge när hon själv kontaktade utan jag fick referera till samtal med GJ:s sekreterare som lyft frågan. Till slut fick hon lön för den tid som hon fått arbeta och inte bara vara praktikant. Hon, som utöver sina gymnasiestudier med extra språk ända upp till Cambridge Advanced English, Franska, Italienska och svenskt Teckenspråk hade referenser från arbeten som hon själv skaffat sig redan som 15 åring vid sidan om vanliga skolans sista år samt gymnasium (utbildad simlärare); Här utöver hade hennes administrativa kunskaper validerats på arbetsplats här i Göteborg och visat sig vara komplett.

Det som stått till buds för många unga här, är bl.a. kaféjobb på kafébåt, sortering av kläder i hjälporganisationer samt affärsarbete(!) av varierat slag. Flera arbetsplatser har utnyttjat de unga så att de till och med självständigt fått öppna och stänga utöver att självständigt få räkna kassor. Samma arbetsplatser har jag hört talas om när det gällt för vuxna arbetslösa efter 2005 då jag själv spräckte mitt andra knä samt skadade min h-fot(första spräckta knät och skadade foten hindrade inte att söka, få och klara jobb)

Här i Göteborg har den rödgröna röran efter Göran Johanssons tid trappat upp detta förfaringssätt som i flera fall drastiskt försämrat arbetsmarknaden när unga fått gå när praktiktiden (då flera av dem fått jobba utan handledare stora delar eller nästan hela dagen) är slut och ny ung människa utnyttjats.

Skrämmande beteende som från en del lokala politiker som sitter i nämnder utan att stått på vallista betraktas som rätt och normalt!

Read Full Post »