Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘de Rödgröna’

Sverige har värre nomenklaturan t.o.m. än gamla Östtyskland,
och det säger inte lite.

Expressen har granskat höjdarna med full lön på elefantkyrkogården.

Sist in bland regeringskansliets generaldirektörer är KI-rektorn Anders Hamsten, som avgick efter Macchiariniskandalen, och Håkan Wåhlstedt, som lämnade landshövdingsposten i Västmanland efter elva månader.

– Det är det system vi har, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.Lämnade uppdragen – behåller topplönerna, Expressen 10 mars 2016

Vi har någonstans på vägen från det att Palme blev Statsminister till nu efter att ha fördärvat svenska skolan.(not 1) fått se politiker uppgradera sig och nedvärdera kunskap från högre utbildning speciellt inom kvinnoyrken som Vård, Skola och Omsorg. Ärligt talat – HUR HAR DET BLIVIT SÅ. Vi svenskar skulle kunna klara oss utan 50% av alla politiker. För att vara politiker, är möjligen i bästa fall att ha en ideologi och förhoppningsvis ha ordkunskap nog att ha fått möjlighet att lära in vad som varenda svensk skall ha lärt sig i vanliga skolan om Sveriges Rikes Grundlagar. Regeringsformen o.s.v.

Tyvärr är det så illa att kunskaperna om detta inte bara är på låg nivå bland annat tack vare kommunaliseringen av skolan. En kommunalisering som de facto inneburit att politiker i nämnder som aldrig stod på listor i något allmänt val samt tjänstemän som vi heller inte haft möjlighet att välja har använt osthyvel och tårtspade för att använda skolpengar till allt möjligt annat. SKANDAL att Sverige har en politisk och en administrativ Nomenklatura som mer och mer liknar den som finns i de icke demokratiska stater som 70-talsretrons Statsminister Löfvén tillsammans med Margot Wallström stryker medhårs. Möjligen, kanske till och med troligen för att försöka få in henne i Säkerhetsrådet…. hoppas jag har fel men inte heller i det avseendet följer Rödgröna sörjans regering Regeringsformen….

Not 1:

REGERINGSFORMEN
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Read Full Post »

Med svensk inkluderas alla de som är svenska medborgare oavsett var de är födda enda kravet för att räknas till svensk i denna artikel är att vara beredd att ställa upp för Sverige i vått och torrt och oavsett vad som händer.

Av tradition har alla som bott i det svenska samhället varit vana vid att det har funnits Ålderman i byarna, Stadsfogde i stan och Länsman satt att vara domare härutöver. I gamla tider berättar de bevarade källorna i Sverige inte mycket om hur svensken hade det. Vi får gå långt utanför Sveriges gränser för att finna uppgifter om folket som bodde på ön i den Norra Oceanen och var vana att betala 10% skatt på sin handel och glatt gjorde så även i främmande land. Långt borta i östra nuvarande Turkiet på gränsen till Iran där gränsen då för länge sedan gick mellan det som kallades Asia Minor och Persien har folk här uppifrån fått en postmästare att notera: Arroganta, nonchalanta, lättstötta…. bland allt annat så står det att de betalar frivilligt skatt

Nu är att notera att handelsfolket som kom här uppifrån krävde tribut längs hela handelsvägen ner till Svarta Havet och Kaspiska Havet. Fick de inte det, så tog de de ledande i den stad de våldgästade med sig för att dra båtar över ed och dra kärror med varor längs med vattenleden. Men efter ett tag räknades dessa slavar som de kallades in i de gotergrupper de tvingats med i. Senare tiders Alle man på däck har kanske sitt ursprung i det inkluderande som en gång fanns, men om det vet man nästan inget. Vad man vet är att folk som räknades till de folk som kom här uppifrån redan tidigt inkluderade de legoknektar vi långt senare hör talas om på svenska sk. stormaktstiden och oavsett födelseort varit van att följa den/de som utsetts att leda dem.

Det är denna traditionen, mer än 1500 åriga kulturella särdraget, som vi har att leva med. När väl beslut fattats, så har svensken (definition av svensk se ovan) varit van att rätta sig efter detta. Det må ha varit något som svensken upplevt som aldrig så tokigt. Men lagt bud ligger sa de gamle och svensken har rättat in sig i ledet samt knutit näven i fickan. Inte alls som i många andra av Europas länder där det varit stora protester, uppror och revolutioner. Man förhandlar tills man är eniga eller tills någon har fått majoritet. Det är också i senare tider de som fått majoritet som ansett sig ha rätten att skriva historien…. också rätten att ge med ena handen samt höja hyror/skatter/avgifter med andra och därigenom försämra bland annat för skola, vård och omsorg…. öronmärkta pengar har hamnat fel och rättsäkerheten för lika behandling har inte funnits på många år i rödgröna rörans Göteborg.

Aktuella och för svenskar ovanliga upproret mot ”de som bestämmer”
Utlösande faktor
Samtliga rektorer och förskolechefer i Askim-Frölunda-Högsbo slår nu larm om stora brister. Sparbetingen drabbar främst barn i behov av särskilt stöd, skriver de i ett brev till politikerna.

– Vi har svårt att uppfylla skollagens krav. Situationen har blivit värre under de senaste fyra åren då resurserna till skolan minskat i snabb takt, säger Maria Vidlund, rektor på Björkåsskolan.
…..
I brevet till politikerna framhålls speciellt att de barn som behöver extra anpassningar och särskilt stöd kommer att drabbas hårt av ytterligare sparbeting. Enligt rektorerna handlar det om ”ett stort antal barn vars utveckling mot målen kommer att försenas, försämras eller i värsta fall förhindras.”
Rektorer slår larm om för stora sparkrav, GP 18/19 maj 2015

För ovanlighetens skull i Sverige så hände saker snabbt:
Den utlösande faktorn till rektorernas öppna brev till politikerna i stadsdelsnämnden var planen att minska skolbudgeten med en procent. Om skolan drabbas av ytterligare sparbeting blir offren ”ett stort antal barn vars utveckling mot målen kommer att försenas, försämras eller i värsta fall förhindras”, skriver de i sitt brev.

Nu hörs även röster från föräldrar till de berörda barnen. Hos medlemmarna i föreningen Lindås föräldrar i Billdal väckte rektorernas brev en känsla av att det nu får vara nog. I sin facebookgrupp har föreningen utfärdat en uppmaning till alla som är bekymrade över situationen att anmäla stadsdelsnämnden till Skolinspektionen.

Anna Sanderoth Vilkas, sekreterare i föreningens styrelse, tror att det hittills har skickats runt 25 anmälningar, och att siffran lär stiga framöver.

– Vi har publicerat en anmälningsmall i vår grupp och jag kan se att den är flitigt nedladdad, säger hon.Föräldrarna: Nu får det räcka, GP 19 maj 2015

Göteborgare har i alla tider, även långt tillbaka i historien, varit vana att agera utan protester utåt. Så skedde till exempel under det av Napoleon Bonaparte av Sverige krävda utlysande av krig mot England 1809…. vad gjorde man i Sverige låtsades som det regnade och inga skott avlossades. Vad gjorde man i Göteborg? Hälsade varje engelskt fartyg som vore kapten och manskapet gamla goda vänner…..

Med vetskap om att liknande hände under Andra Världskriget är det som händer nu mer än förvånande. Och nog är Socialdemokraterna förvånade…. de har la´ räknat med att svensken skall rätta in sig i ledet och lyssna på storebror och lita på vad storebror säger….

En av dem som såg artikeln och agerade var Jonas Törnberg, ordförande i Hovåsskolans föräldraförening.

– När rektorerna går ut, då är det illa. Det är ovanligt att de protesterar, och vi står givetvis bakom dem, säger han.

Det som drog igång rektorers och föräldrars protester var ursprungligen de besparingsförslag på en procent som hotade skolorna i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Nu har förslaget om sparbetinget där dragits tillbaka, och stadsdelsnämndens ordförande Camilla Widman (S) ställer sig lite frågande till att protesterna fortgår.

– Vi har inte gjort några neddragningar och vi kommer inte göra några heller. Dessutom har vi en ny budget med mer pengar till skolan, så det finns goda förutsättningar för att det ska bli bättre, säger hon.

Men ilskan bland föräldrarna fortgår. Nu har ett samarbete startats mellan föräldraföreningar från olika stadsdelar, framför allt mellan Majorna-Linné och Askim-Frölunda-Högsbo.Upproret sprider sig till fler stadsdelar, GP 22 maj 2015

Rödgrönaröran som skapade hela problemet med allehanda trix utöver osthyvel och tårtspade, omorganisationer som ställde till för elever som mitt under skolstadie tvingats byta skola; för lärare och rektorer som fått färre anställda och mer administrativa samt sociala uppgifter som ALDRIG funnits på deras arbetsbeskrivningar pålagda av politiker som unnat sig åka till Cannes och annorstädes men inte unnat de unga i staden den rättvisa och grundtrygghet de så väl behöver i skolan och på fritiden. Inte har det blivit bättre med röd-grön-blå röran som sitter nu…

Se även: Svenska skolan stöter bort särskilt begåvade barn

Read Full Post »

Det där med att svenska socialdemokratiska politiker och de som arbetar som lärare utan att vara ämnes- samt stadiebehöriga skulle erkänna att de själva är orsak till att vi i Sverige numera ser så få Nobelpristagare samt att kunskaperna rasar inte bara i PISA-undersökningar, det lär vi aldrig få vara med om….. att de skulle erkänna sin egen skuld till problematiken….

Det skrämmande är att vi gång på gång ser nyfikna, vetgiriga barn som kommer till skolans första årskurs och att, som en gammal lärarinna en gång sa till mig: vi släpper ut uttråkade barn från femte årskurs.

Att ens få för sig att det bästa för de enskilda barnen/ungdomarna är att ALLA skall gå gymnasieskole linjer som leder till högskolebehörighet, är att göra ett stort antal barn en björntjänst.

Det är lika tokigt med detta, som benägenheten i svenska samhället idag att sätta etiketter på alla som inte följer den politiskt giltiga normen. För ett stort antal av de barn som får bokstavsbeteckningar och/eller hamnar i särskola, är inte mindre begåvade men behöver samma lugn och ro, stabilitet i hur undervisningssituationen ser ut samt ämnes- och stadiebehöriga lärare under hela grundskoletiden, som i sig borde utgöra grunden för vad vi skall tillåta i ett klassrum i form av springande fram och tillbaka; i form av störande musik i hörlurar och/eller mobilanvändning i klassrumssituation.

Alla är lika värda, men en del är skickliga på praktiskt arbete och bör självfallet få känna självkänslan i att lära in den vägen även om det inte leder till högskolestudier; andra är tidigt hejare på att läsa och/eller räkna men hämmas idag då alla skall göra samma sak och hela klassen skall gå lika snabbt/långsamt fram. Hur många genier som Sverige missat genom flumskolan är svårt att säga. Alla lika värda men olika

Verkligheten
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Skolan ingen plats för smarta barn, Metro 13 mars 2015

Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov
Kunskap står inte högt i kurs i det svenska samhället. Överallt sjungs okunskapens lov. Detta förhållande är särskilt tydligt i skolan. Nu krävs omfattande förändringar, skriver Helena Mechlaoui, lärare i historia, religion och filosofi.

Kunskapsnivån faller hos svenska elever. Det märks på gymnasiet, universiteten larmar och OECD:s senaste rapport visar samma sak.

Sedan kommunaliseringen av skolan 1991, har utvecklingen bara gått utför. På Sveriges kommuner och landsting, SKL, vilar ett tungt ansvar. Utan att verka ha förstått lärarnas och utbildningens betydelse, har SKL enbart sett skolan som en ekonomisk belastning och inte som en grundläggande och nödvändig investering för den svenska industrin och för samhället i övrigt.

Parallellt med kommunaliseringen dök det upp idéer från de pedagogiska institutionerna om skolan och om vägen till lärande, som vilade på en mycket bristfällig vetenskaplig grund. Exemplen är många, men ett är att barn mycket tidigt, själva skulle ta ansvar för vad de skulle ägna sig åt under lektionerna, ett annat är så kallat problembaserat lärande. Eleverna skulle problematisera och ”forska”, och detta utan att först ha fått en grundläggande ”kunskapsbank” att arbeta utifrån. De skulle göra det de hade lust till och allt skulle vara roligt. Läraren skulle vara handledare, mentor, coach, sökande medlem i klassrummet (!) – bara inte lärare.Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov, Helena Mechlaoui lärare i historia, religion och filosofi på GP debatt 14 maj 2015

Förlåt älskade barn – vi visste inte!.

Read Full Post »

I gårdagens DN skriver Löfven och Andersson: ”Den som inte har ett arbete att gå till känner ofta att den hålls tillbaka och hur livskvaliteten försämras. En hög arbetslöshet slår dessutom direkt på de offentliga finanserna och Sveriges förmåga att finansiera skola, vård och äldreomsorg. Oavsett ur vilket perspektiv man ser det så är allt annat än full sysselsättning ett slöseri med resurser. Människor har eget ansvar för att bli anställningsbara, Stefan Löfven och Magdalena Andersson DN Debatt 17 april 2012

Förvisso sanna ord och förvisso har varje enskild individ utifrån sina förutsättningar eget ansvar för att kunna ”bli anställningsbara”. Dvs de som är friska är det inget att diskutera krav som vara flyttningsbar dit där det finns lediga jobb; acceptera att ta jobb de erbjuds oavsett om jobbet är kvalificerat eller okvalificerat/bra eller dåligt betalt; vara beredda att vidareutbilda sig (kunskap är färskvara till mycket stor del). För andra, sjuka eller funktionshandikappade med rörelsesvårigheter, ständig värk m.m. går det inte att ställa krav som inte stämmer överens med vad vederbörande klarar av att göra ‘hemma’. För ytterligare andra, långtidsarbetslösa och unga arbetslösa som i grunden har problemet att de inte fått jobb på länge eller aldrig kommit in på arbetsmarknaden, hjälper det inte om det finns kvalificerade jobb på annan plats i landet OM de inte fått utbilda sig till de krav som dessa jobbs arbetsgivare har behov av och rätt att ställa i ett icke socialistiskt och icke kommunistiskt samhälle.

Vi kan utbilda människor hur långt som helst. Det innebär inte att alla kan få jobb inom de områden de utbildat sig. Ett av de första kraven som måste ställas är att landets erbjudande om utbildningsplatser rimmar med de behov som finns på arbetsmarknaden. Detta gäller från gymnasieutbildningar upp till spetsutbildningar som t.ex. specialistsköterskor. Det gäller på yrkesutbildningar och andra vidareutbildningar i såväl Offentlig som Privat verksamhet. OM det inte är behovet av utbildad arbetskraft inom ett område som till större delen styr hur många utbildningsplatser samhället erbjuder, så utbildar vi unga till arbetslöshet. Det är det som Sverige sysslat med sedan Göran Perssons första regering.

Men problemet är större än så. För att ett privat företag skall kunna anställa fler, unga, medelålders eller äldre, så krävs att företaget kan erbjuda produkter eller tjänster till pris som gör att det finns tillräckligt stor efterfrågan inom landet, inom EU eller globalt så att företaget som sämst går ihop. Oavsett hur många som vidareutbildas bland långtidsarbetslösa och unga arbetslösa, så gäller det även de ekonomiska realiteterna. Offentligt anställdas löner, sociala avgifter samt kostnad för respektive arbetes utförande betalas i princip via våra skatter och avgifter, företags skatter och avgifter samt exportintäkter som både kommer svenska företag och staten till del. För att fler skulle kunna anställas utan att en offentlig verksamhetsdel skall gå med förlust som t.ex. Göteborgs Stads stadsdel Majorna-Linné där ”I början av veckan blev den negativa prognosen för 2012 i stadsdelen Majorna-Linné klar. Siffran landade på minus 19 miljoner kronor. Allvarligt för Majorna-Linné, GP 17 april 2012

Konkret betyder detta att det inte finns utrymme i den offentliga sektorn för mer än de intäkter som staten/kommunen/landstinget får in i skatter, avgifter m.m. Det är i grunden Sveriges Exportindustri som står för stor del av de förutsättningar Sverige har att kunna erbjuda arbete på såväl privata som offentliga arbetsmarknaden. Då hjälper det inte med riktade åtgärder till unga arbetslösa i form av utbildning som självfallet inte kan garantera en anställning. Det enda som hjälper är att göra den gruppen mer anställningsbar kostnadsmässigt inte bara utbildningsmässigt för arbetsgivarna. Detta har Alliansen gjort såväl genom direkta yrkesutbildningar på gymnasie och högskolestadiet samt inte minst genom att arbetsgivare fått lägre socialavgifter att betala för de unga.

”För anställda som är födda 1986 eller senare betalar du bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter, dvs. 15,49 procent” i stället för de 31,42% som är den normala procentsatsen för Sociala avgifter. Se Skatteverkets sida för arbetsgivaravgifter deklaration 2012.

Att höja de sociala avgifterna för de unga arbetslösa slår ekonomiskt mot såväl privat arbetsmarknad som offentlig verksamhets förutsättningar att anställa de unga. Det är den vägen Socialdemokraterna föreslår samtidigt som man talar så väl om riktade insatser i form av utbildning.

Utbildning ja. Rödgröna Göteborg har lyckats att misslyckas kapitalt med att ge ungdomar förutsättningar att klara skolan. ”Skolinspektionen kräver snabba och omfattande åtgärder inom grundskolan i delar av Göteborgs kommun.
På en skola – Bergsjöskolan – saknade 52 procent av avgångseleverna i fjol gymnasiebehörighet. Så illa är det bara på omkring 15 skolor i landet.
Snittet i det granskade området Östra Göteborg låg på 42 procent obehöriga.
-Risken för den här gruppen att hamna i långvarig arbetslöshet är stor, säger generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.
Drygt hälften i nian utan behörighet, GP 17 april 2012
I gårdagens Västnytt sa en rektor på en av de aktuella skolorna att de där hade ‘stor andel unga lärare som inte fått det stöd de behövde’….. Vilket i sig ställer Alliansens krav på Lärarlegitimation, där lärare skall vara ämnes- och stadiebehöriga, i blickpunkten som ett av de viktigaste bitarna att satsa på för att ungdomar inte skall riskera bli oanställningsbara till de jobb som trots allt finns på arbetsmarknaden. Men i förlängningen borde ett krav på legitimation av rektorer också finnas. Det är märkligt att dagens och gårdagens situation efter Grundskolans införande gjort att rektorer i princip måste vara anställda som rektorer för att få gå Rektorsutbildning. Borde vara en högskoleutbildning enligt mitt eget förmenande och då så att viss procent av den utbildningen måste vara avklarad för att en blivande rektor skall få börja arbeta vid sidan om en mentor.

Det kostar att kommuner i Sverige efter kommunaliseringen av skolan inte ger elever den rätt till stöd de har laglig rätt att kräva. Oavsett om detta gäller de som behöver extra stöd för att lära in läsande, skrivande, räknande så att de kan ta till sig senare utbildning eller om det handlar om elever som ‘har lätt’ för sig och som idag blir rent ut sagt uttråkade, ofta stökpellar oavsett om de ges bokstavsbeteckningar eller ej, när de för att ‘Alla skall med’ tvingas stå och stampa repeterande samma avsnitt men ur andra böcker gång på gång igen. Alla barn är lika värda men olika. Kan inte politiker och samhälle ta detta till sig, så hamnar vi i dagens situation där riktade åtgärder som bäst kan ge gymnasiekompetens, högskoleutbildning etc utan att det finns någon som helst politisk möjlighet att garantera ens praktik inom de utbildningsområden som dessa unga arbetslösa erbjudits. Detta kostar mer än vad det skulle kostat att se till att alla får det stöd och de utvecklingsmöjligheter de själva har redan i Grundskolan.

Men det stora problemet för Socialdemokraterna är Arbetsförmedlingen. Den borde över till privat utförare som lämpligtvis borde bestå av Arbetsmarknadens parter samt någon representant för Skolverk och Högskoleverk. Dvs mitt förslag är att Arbetsförmedlingen som tillåtits växa utan att för den skull ens göra det lättare för de arbetssökanden att få jobb eller utbildning för att öka anställningsbarheten, bör skrotas och ny Arbetsförmedling med Arbetsmarknadens parter som rimligt att döma torde ha bättre kunskap var arbetstillfällen kan förutses komma och vilka ut utbildningar som de som vill bli anställningsbara för dessa skall erbjudas.

I ett icke socialistiskt och icke kommunistiskt samhälle är det omöjligt för Stat, Kommun och Landsting att kräva av arbetsgivare på den privata sektorn att anställa viss mängd långtidsarbetslösa, funktionshandikappade o.s.v. Det är också omöjligt att fortsätta med den ökade andel av politiker samt starkt ökade andelen av administration inom den Offentliga verksamheten. Som visats ovan krävs det satsningar på förbättrade förutsättningar för den privata sektorn, både vad det gäller sk. riskkapitalister (som är de som har förutsättningar att satsa stora pengar på nyinovationer, ny teknik och framtida exportprodukter), enskilda företagsägares ekonomiska möjlighet att anställa fler, samt enskilda människors möjlighet att försörja sig på den lön personen får ut i handen och efterfråga de varor och tjänster som produceras främst inom landet eller EU.

Man kan inte äta upp nästa års sådd för att kakan är slut i år utan att det påverkar nästa års skörd. Det är inte alltid det finns ekonomiska möjligheter att köpa mer säd att så. Det går inte i längden eller ens på kortare sikt att utgå ifrån att alla investeringssatsningar gör att ekonomin för Sverige bibehålls på den goda nivå som uppnåtts under Alliansens tid vid makten. Trots vad Socialdemokrater ofta hävdat, så är det fler i arbete det senaste året än vad det var under Göran Perssons sista regeringsperiod. Detta innebär inte att det är acceptabelt varken med hög arbetslöshet. Speciellt är det oacceptabelt att långtidsarbetslösa slussats runt de senaste 15 åren i olika former av sysselsättning som ofta kunnat kallas ‘Vuxendagis’.

Det är ännu värre att unga slagits ut genom att de antingen aldrig fått det stöd de behövt för att lära in eller att de slagits ut för att de tröttnat. Som en äldre lärarinna sa härom året: Vi får in 1:a klassare. Intresserade, Vetgiriga, Pigga och Glada. Men från 5:an släpper vi en stor del uttråkade för att de inte förstår vad de läser eller för att de stoppats när de varit vetgiriga. Det är detta som kostar samhället stora pengar.

Som en kung i Sparta sa en gång: Börja hemma Detta kräver att skolan får möjlighet att ge alla elever det stöd de behöver. Men det kräver också att man från det offentligas sida inte bara talar om Människors egna ansvar för att bli anställningsbara. Det krävs att föräldrar åter tillåts vara föräldrar och ta ansvar för sina barn. Det krävs att det offentliga tillhandahåller de resurser som krävs för att skolan skall kunna låta alla barn uppnå kursmålen som krävs för gymnasiebehörighet när de går i vanliga Grundskolan. Vi kan lappa och laga. Ge nya möjligheter till att läsa in det den enskilde missat under sin skoltid eller ge möjlighet till vidareutbildning. Grunden finns ‘hemma’ under de första 9 skolåren. Det är där resurserna måste sättas in om vi inte fortsatt skall få så stor andel unga ut i arbetslöshet.

Gör din plikt, kräv din rätt, än en gång, SvD Ledarsidan 18 april 2012
En annan ton från S, Borås Tidning Ledarsidan 18 april 2012
Tillbaka till 50-talet?, Norrbottens Kuriren 18 april 2012
Vad menar S-ledningen?, Peter Akinder om en S-artikel som ger upphov till fler frågor än svar, Nyheterna.net 18 april 2012
Rättigheter och skyldigheter, Dagbladet Ledarsidan 18 april 2012
Arbetslösa måste ta eget ansvar för jobb, Expressen 17 april 2012

Det är bra att eget ansvar betonas. Men det vore bättre om det Offentliga i tid tillhandahöll de möjligheter som krävs för att den enskilde skall ha förutsättningar att vara anställningsbar och kunna ta eget ansvar för detta.

Read Full Post »

Vem är förvånad att Löfven som har lång erfarenhet i verkligheten får nästan lika bra förtroende som Göran Persson och därför vinner tillbaka stort antal av de väljare som Juholtarn tappade med sitt eviga dikeskörande? Han är stor – som Persson, Aftonbladet 6 april 2012

Det är alltså inget förvånansvärd att Stefan Löfven fortsätter uppåt. Å ena sidan har han mycket kvar att hämta upp, å andra sidan har han med sin bakgrund haft stora möjligheter att göra detta så länge han inte låter Juholtarns ‘matematik’ och prioriteringar ligga kvar som han gjorde i felräkningsfallet där han trodde sig kunna spara 2.3 miljarder på RUT-begränsning till de 10% som tjänar mest i Sverige. Dvs de som tjänar över 28.400 kr/månad vilket är medellönen i Sverige enligt SCB. Se mitt blogginlägg: Matematik är svårt Löfven, Norah4you 1 april 2012

Det är inget förvånande att S går om M vid denna tidpunkt mitt emellan valen. Inte med Löfven vid S-rodret. Betydligt mer kunskap och stadga än vad Sahlin och Juholt hade. S går om M i ny mätning, GP 6 april 2012
Löfven-lyftet: Nu är S större än M, Expressen 6 april 2012
S går om M i ny mätning, SvD 6 april 2012
Löfven når Perssons förtroendesiffror, di.se 6 april 2012

Det återstår många dagar till valet. Mycket kan hända och det som är roligt även för mig som moderat är dels att Löfven verkar förstå verkligheten bättre än sina närmaste företrädare samt att han är en påläst och van förhandlare som säkerligen kommer att ge oss alla oavsett partitillhörighet intressanta debatter under dessa två år som återstår till valet.

Read Full Post »

Någon av dina hejdunkar har missat en hel del i matematikkunskaper som vederbörande borde haft med sig redan från årskurs 9 en gång för länge sedan. OM du vill spara 2,5 miljarder på jobbskatteavdraget, så är det en hel del av dina vanliga arbetare som t.ex. de som kör våra sopbilar, de som jobbar i gruvorna samt även andra som de som jobbar som sköterskor med specialistkompetens och många av de som inom serviceyrken har extra natt-OB för att deras tjänster ligger på nätterna som du måste räkna med. Så långt ner i lönerna tvingas du gå om du skall spara 2,5 miljarder.

Även om jag är moderat, eller kanske därför ?, så har jag ett mycket bättre förslag som jag tror att alla som kommer ihåg Spara och Slösa i tidningen vi fick i skolan kommer att kunna ställa upp på oavsett vänster-högerskalan i politiken:

Ta bort alla ränteavdrag som inte är kopplade till boende och/eller bil. Det är inte rimligt att två personer som tjänar lika mycket på pappret kan få flera tusenlappar olika i handen efter skatt för att den ena tar (och får) lån samt kredit för resor, båtar och konsumtion! De som sparar skall inte vara med och bekosta Slösas bravader!

Så vill Löfven få loss pengar till reformer, Svd 1 April 2012
Rödgröna på väg mot egen majoritet, DN 1 april 2012
Rödgröna på väg mot egen majoritet, di.se 1 april 2012

Tillägg 00.41 2 april 2012 Så framgår det i Aftonbladet att förslagen kommer från Juholt. Kunde just tro det. Ingen heder att ta råd av den mannen. Juholt var och är Alliansens bästa reklampelare. Räkna kunde han inte tillräckligt bra i Försvarsutskottet heller för att förstå konsekvenser av sina besparingar.
Här är S nya politiska väg, Aftonbladet 1 april 2012
Att konsekvenserna skulle bli att alla som tjänar över 25.000/månad skulle få avstå från den välbehövliga extra pengen som jobbskatteavdraget ger vanliga sköterskor som jobbar heltid och natt efter 5 års arbete och OB-tillägg, killarna och tjejerna på Volvos band om de tar 1 enda övertidstimma i månaden och jobbat minst 3 år i företaget, gruvarbetare och andra t.ex. de som jobbar med avfallshantering och kör mycket på helger för att soprummen inte skall svämma över.

Tillägg 2 april 2012 En tidning som glömt att göra källkritisk kontroll är Alla reformer kostar inte pengar, Folkbladet 2 april 2012 Stackars Folkbladet i Norrköping.

Andra bloggare Thomas Böhlmark
Marknadsliberalen

Read Full Post »

Minnet är inte speciellt långt för de som skriver i media eller de flesta andra. Hur många kommer idag ihåg att de Rödgröna ledde i opinionsundersökningarna med hela 19,4 % som mest februari 2008 sju månader innan valet.(Källa SIFO-s februarimätning 2008)

Som gamle Hedlund sa: Man skall inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten…….

Rödgrön majoritet i Ipsos barometer, GP 30 mars 2012
Ny mätning: Egen majoritet för Rödgröna, Expressen 30 mars 2012
Rödgrön majoritet i Ipsos barometer, SvD 30 mars 2012
Alliansen backar – nu får de rödgröna egen majoritet, DN 30 mars 2012
Nya smällen för Alliansen, Aftonbladet 30 mars 2012
Rödgrön majoritet i ny mätning, di.se 30 mars 2012

Read Full Post »

däremot inte övergången från fosila bränslen till förnybar energi. Två olika saker.

Klimatkatastrof ännu inte intecknad
Vad skulle hända om vi inte byggde fler kolkraftverk och bensinbilar på jorden? Svar: Klimatförändringen skulle bli ganska liten. Ännu har vi inte byggt de anläggningar och fordon som gör klimathotet akut.

Den lite överraskande slutsatsen dras av forskare i USA och Kanada i en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Science.” Klimatkatastrof ännu inte intecknad, SVT.se 20 september 2010

Men det är värre än så. Som jag själv påvisat ett antal gånger i vetenskapliga debattforum (obs inte under Inger E hela tiden sedan jag började bråka med sk. forskare om deras cirkelbevis på nätet 1996-2008) och skrivit om här i bloggen, så är de uppgifter som de tror sig ha om nu existerande CO-2 halt helt uppåt väggarna felaktiga.

Snillena har som de som läst bloggen vet använt sig av korrigerade värden som korrigerats främst via mätning på vulkanen Mauna Loa ”just därför att det ligger långt ifrån alla utsläppskällor” som en person skrev i sin kommentar till Och över alltihopa lyser moder Sol, Norah4you 10 augusti 2010…….. det är nu bara så att en vulkan spyr ut varierande mängder av CO-2 under hela sin aktiva och därefter sin utdöende tid under miljoner år. En aktiv vulkan spyr ut mer CO-2 när trycket inne i vulkanen byggs upp under väntetiderna mellan vulkanutbrotten. Se även Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010

Verkligt CO-2 värde på de platser där CO-2 halten mätts kontinuerligt kan på micronivå variera upp och ner med en (1) enhet på 6:e decimalen EFTER 0,04% alla de fantasier som finns i nu använda 11 datamodeller som räknat fram (datamodellerna alltså) en total förändring som skulle inneburit att vi idag skulle haft 0,043% är helt uppåt väggarna felaktiga. De är också de korrigerade värden. Märkligt att de sk. forskarna inte ens tagit med de felaktigheter som arkeologer länge känt till att funnits vid C-14 beräkningar för det är samma problem med kolet där som det är i CO-2 fallet……. Skall inte gå in på detaljer här. Alldeles för invecklat och då blir jag riktigt mångordig.

Men som sagt Miljöpartiet, Ni kan kyssa CO-2 hotet good bye OCH sätta Er ner och ta det lugnt även med kommande regeringsförhandlingar. När Alliansen har något att erbjuda Er som Ni inte kan tacka nej till utan att ytterligare försämra Er kredibilitet som miljövänner, alltså Er och inte Socialdemokraterna, inte Vänstern, då hör Fredrik Reinfeldt med all säkerhet av sig. Till dess är det bra om Ni tittar lite mer på existerande föroreningar i luft- och vatten som i en snar framtid hotar även här i Sverige. Det finns mycket att göra på miljöområdet som Ni glömt bort i jakten på CO-2 hotet som aldrig funnits.

MP: Vi vill ha breda diskussioner mellan Alliansen och de Rödgröna partierna, DN 20 september 2010
Wetterstrand och Eriksson i ny attack mot Reinfeldt, Expressen 20 september 2010
Vi är inte något stödparti åt Alliansen, SvD 20 september 2010
Radikal grön politik Miljöpartiets mål, Pehr Gahrton DN debatt 21 september 2010
Oklar regeringsfråga efter SD intåg, GP 20 september 2010
MP: Vi blir inte stödparti, Östgöta Correspondenten 20 september 2010

Tillägg 02.59 Lena Mellin i Aftonbladet gör en intressant reflexion om hur det Rödgröna samarbetet kommer att brytas upp: ”De Rödgröna kommer att splittras, Lena Mellin Aftonbladet 20 september 2010

Tillägg 00.07 22 september Dåliga förlorare, Expressen ledarsidan 21 september 2010
Dörr på glänt åt höger trots vänsterdrift, DN 21 september 2010
MP-s väljare stänger dörren för Reinfeldt, SvD 21 september 2010

Read Full Post »

Som de som läst min blogg vet är jag moderat, socialt till vänster om folkpartiet och ekonomiskt så nära Anders Borg som tänkas kan; i miljöfrågor står jag för samma sak som den gången för länge sedan, augusti 1976 när vi satt vid mitt middagsbord, Agneta Pellmer, Kenneth Ottermark, Lennart Persson, Pehr Garthon och några till där vi efter att ha varit runt på skolor och Fässbergsgymnasiet med Pehr inför skolvalet gemensamt övertygade Pehr G om att han borde starta ett nytt parti om Folkpartiet (vi representerade FPU-Mölndal) under de närmaste tre åren satsade mer på miljöfrågor i allmänhet och humanekologi (som vi introducerat i Sverige inom politik och universitet) i synnerhet. Pehr Garthon gjorde som vi önskade några år senare. Ingen av oss följde med. Mitt eget skäl var att bland de som ville vara med Garthon här i väst fanns de som vi utifrån lokala debatter uppfattade som rena rasister 😉 Då liksom nu stod och står jag för kraftigt minskade utsläpp av svavel, perborater, fosfater, restprodukter från industri via luft- och vattenutsläpp, krav på rent vatten o.s.v. Detta om detta.

Det som hänt i dagens val, är först och främst, vilket media och i princip alla politiker utom Alliansen missat att förstå, att många människor har tröttnat på att riskera bli kallade för rasister när de hissar svenska flaggan, sjunger vår nationalsång, vill fortsätta med gamla traditioner i samband med skolavslutningar eller ens vågar knysta något om att det finns invandrare som missbrukat våra asyllagar och där anhöriginvandring av föräldrar gjort att de äldre som kommit fått bättre levnadsvillkor ekonomiskt än våra fattigpensionärer.
Observera att jag personligen inte har något emot de som behöver vår hjälp och fått asylansökan godkänd eller ingår i antingen FN-s kvotflyktingar eller arbetskraftsinvandrare.
Jag skulle själv inte vilja ta i Sverigedemokraterna med tång. Men jag har full förståelse för att många tröttnat på att våra politiska partier inte tagit debatten upp till ytan utan att de kännt sig utstötta om de vågat framföra en åsikt i någon av frågorna ovan.

Jag skulle som sagt inte vilja ta i Sverigedemokraterna med tång. Men som demokrat som anser att vår tryckfrihetsgrundlag och vår svenska yttrandefrihet med de inskränkningar som finns, och sådana finns om rikets säkerhet på ett eller annat sätt är i fara samt ett antal andra klart fastställda inskränkningar, är en del av vår svenska tradition och historia som vi bör värdesätta, så anser jag också att de i och med att de godkänts att delta som parti i våra val har samma rätt som alla vi andra att föra fram sina åsikter.
Jag anser också att det är bättre att de nödvändiga diskussionerna sker uppe vid ytan – i detta fallet i vår riksdag – än att de förs i slutna rum.

Se även: Valresultat 2010, MonikaGgb 20 september 2010

Detta sagt, så vill är min personliga åsikt den att Fredrik Reinfeldt gör helt rätt som sitter kvar försåvitt inte samtliga Rödgröna gör gemensam sak med SD att fälla sittande regering. Det är säkerligen så att S skulle göra bättre resultat om de hängde av Mona Sahlin och gamla gardet. Det är däremot inte säkert att SD skulle nå bättre resultat i ett omval men risken finns. För SD borde risken att de Rödgröna går in i ett omval med någon annan S-ledare utanför Sahlins kärntrupp innebära en stor risk att partier som klart uttrycker att de står för multikultur och friare tolkning i asylfrågor samt frågan om de papperslöss skulle innebära en Rödgrön seger. Dvs det som de Rödgröna i natt för fram mot Reinfeldt om stödtrupp kan snabbt bli en stödtrupp för de Rödgröna.

Vi får se hur Miljöpartiet utanför de två språkrören som skall avgå och kretsen runt dem ställer sig när de fått tid att analysera läget. Miljöpartiet lär knappast få igenom höjd bensinskatt för hela Sverige skall leva och kollektivtrafik ens till alla ytterområden utanför centralort saknas och är orealistiskt att räkna med ekonomiskt. De kan förmodligen dock få igenom krav på snabbare övergång till elbil och andra riktiga miljöbilar. De kan säkerligen få igenom krav på bättre rening i våra reningsverk och skärpt lagstiftning om utsläpp i luft- och vatten. O.s.v. De bör nog sova på saken innan de fattar slutligt beslut.

Wetterstrand: Jag blir förbannad, GP 20 september 2010
SD entre överskuggar på ledarsidor, GP 20 september 2010
Reinfeldt triumferade, GP ledarsidan 20 september 2010
Reinfeldt: Jag hoppas på miljöpartiet, Expressen 20 september 2010
Wetterstrand: Helt uteslutet att vi blir stödparti åt M, Expressen 20 september 2010
Sverigedemokraterna större än KD och V, Expressen 20 september 2010
Alliansen segrar, SD blir vågmästare, DN 20 september 2010
En epok är till ända, DN ledarsidan 20 september 2010
Statsvetare: MP får en nyckelroll, DN 20 september 2010
Kan bli en skakig resa för valets vinnare, SvD 20 september 2010
Mörk skugga över Alliansens seger, Östgöta Correspondenten 20 september 2010
Landet Sverige inte rasistiskt men trångsynt, Peter Kadhammars kolumn, Aftonbladet 20 september 2010

Tillägg 07.31 20 september. Tycker det är för tidigt att som Mats Knutsson i Rapport spekulera i nyval runt hörnet. Det är och har varit en situation för många svenska regeringar under efterkrigstiden. Inte bara för ‘borgerliga’ regeringar. Mycket av problematiken är självförvållat av samtliga svenska traditionella partier genom att det tog så lång tid innan det ens var tillåtet att diskutera multikultur, invandring, svenska traditioner och svensk kultur i äldre tider, behovet av att de som får stanna i Sverige respekterar oss – inte bara vi dem, rätten att få använda svensk flagga utan att bli beskylld för att vara rasist.
Risken för nyval lurar runt hörnet, SvT 20 september 2010

Håller mer med Fredrik Tenfält som i sin kolumn i GP skriver: ”Med Moderaterna som nästan jämnstort parti jämfört med Socialdemokraterna har också den politiska kartan rejält ritats om. På så sätt är den borgerliga segern något av en historisk triumf. Inte bara att regeringen fått förnyat förtroende, utan också genom att det som kunnat kallas det socialdemokratiska tankemonopolet är på väg att brytas. Det skapar förutsättningar för en friare, mer öppen, förutsättningslös debatt där det politiskt korrekta inte är givet på samma sätt som tidigare. Det är ett stort steg framåt…….
Sverigedemokraterna är nu inne i riksdagen och det är djupt tragiskt att ett parti med nazistiska rötter kunnat nå dit.
…….
Men de självsäkra förhoppningarna från gårdagskvällen om stark påverkan på politiken kan visa sig svårare än väntat att infrias. Det gäller framför allt den grundläggande ekonomiska politiken. Efter Ny demokratis framfart på 1990-talet har till exempel budgetreglerna gjorts om. Om regeringens budgetförslag skall fällas måste hela oppositionen enas om motförslag
.”
Förtroendet avgjorde, Fredrik Tenfälts kolumn på ledarsidan i GP 20 september 2010

Read Full Post »

”funnit några fel på forskningen i sig.” när det gäller IPCC:s klimathotpåstående, då är frågan vad dessa sk. experter är experter på. Avsaknaden av historisk kunskap, geologisk kunskap, matematisk statistisk kunskap och vanligt bondförnuft skiner som solen i Karlstad över de sk. experternas expertkunskaper!

Vi tar det från början:
”Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m……

….jorden snurrar runt sin egen axel. ….Jordaxelns lutning, oblikviteten, varierar relaterat till jordens rotationsriktning mellan 22,1 och 24,5 grader ……..[tillägg fn. cirka 23,5] ……Denna variation är relativt regelbunden och återkommer per vart 41 000 år. Vi har fn en minskande vinkel.

Jorden vobblar, dvs utöver att jordaxelns lutning varierar med en tidscykel på 41000 år så varierar dessutom axeln relaterat till solen pga att jorden precis som en gyrosnurras topp ‘vacklar’ när farten saktar ner eller ökar. Denna vobbling har för jordens del en tidscykel på 26000 år.” utdrag ur bloggartikel Miljöfrågan-Klimathotet/Fakta om jorden, Norah4you-sida

”Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden. För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.” Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Redan i början av 70-talet när jag som nyutbildad systemprogrammerare ritade flödesscheman, skrev program och lade in data som skulle behandlas sa vi: SK.T in SK.T ut. Det är här IPCC-s sk forskare går ner sig i dyn. Det må se hur fantastiskt riktigt ut som helst när man lägger upp teoretiska resonemang ‘om’ -> så. Problemet är bara det som delvis angetts ovan att vi människor har mycket liten kunskap om vår jords totala volym. Värre än så är att de sk. experterna varken vill förstå tre viktiga premisser som alla måste vara uppfyllda för att deras teorier skall ha bärighet, inte heller vill de förstå att cirkelbevis inte bevisar något annat än ovetenskaplig undersökning.

Premiss 1: OM CO2 värdet på macro-nivå stigit, så hade vi idag ha ett högre avrundade CO-2 % värde än det som uppmättes i slutet av 1800-talet.

Premiss 2: Verkliga avläsningar av temperaturer på olika orter med skilda avstånd från vatten och på olika höjd förändrar sig likartat under dagen, under året och över år.

Premiss 3: Temperaturen i Arktis och Antarktis och deras närområden har aldrig varit varmare.

Premiss 1 är inte sann. Vi har idag exakt samma avrundade CO2-värde ner till 6:e decimalen som uppmättes och beräknades i slutet av 1700-talet(!) Att 6:e decimalen varierar upp OCH NER med en enhet kan aldrig påverka avrundningen till 0,04 %.

För övrigt var det så att redan den svenske forskaren Svante Arrhenius redan runt 1900 förutsåg en förändrad CO2 halt upp till 0,07%….. på grund av mänskliga aktiviteter som påverkade växthusgaserna.
Källor:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Premiss 2 är inte sann. Avstånd till vattendrag, sjö och hav samt höjd över vattnet, longitud och latitud samt vindförhållanden m.m. gör att inte ens två orter som ligger t.ex. med samma avstånd från varandra som Stockholm och Uppsala har samma temperaturförändringskurvor. Än mindre gäller detta när man som IPCC bortser från att 70% av jordens yta är vatten och aldrig haft någon fast temperaturavläsning och ändå ‘korrigerar’ faktiskt uppmätta rådata utifrån vissa fixpunkter som kan ligga så långt som 150 svenska mil från varandra och ibland med stora vattensystem/sjöar eller oceaner emellan sig.
Vad gäller Stockholm och Uppsala, så har Stockholms historiska rådata ‘korrigerats’ utifrån Uppsalas historiska rådata…..

Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.” ” Utdrag ur: När karta och verklighet, Norah4you 27 september 2009

Premiss 3 är inte sann. De verkligt uppmätta temperaturerna på t.ex. Grönland är inte bara lägre med ett par grader än vad de sk. experterna räknat fram dem efter interpolering och korrigering. Värre än så. Dagens temperatur på Grönland, både i Disco Bay området och öarna nordnordväst Grönland mot Nordpolen/Arktis är 1-3 grader LÄGRE än vad den var under perioden 980-1341…..

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
”Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.”
Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Sedan var det ju det där med Archimedes princip, vattnets utvidgning när det fryser till is, landhöjning m.m. som de sk. forskarna återigen glömt. För en sak är säker, när verklighetens Grönland under nordbornas bosättning på ön som mest hade 2-3 grader varmare årsmedeltemperatur även i Västerbygden än vad dagens är för södra Grönland, då var gårdarna många gånger stora.

Från McGovern (källa se ovan) ”Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m²”. [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

Det exporterades smör (i tunnor med saltat vatten) och hård ost till Norden så sent som under Drottning Margarethe I:s tid. Men verkligheten har klimatfantasterna glömt bort. IPCC har ännu en gång glömt att läsa på sin hemläxa och lära in bakgrundsfakta.”

Slut på utdrag från Klimathotfantasier – igen, Norah4you 1 augusti 2010

Det är viktigt, mycket viktigt att IPCC:s sk experter börjar med att göra sin historiska hemläxa avseende Arktis, Antarktis och även att de lär sig det mest elementära avseende Geologi.

Tyvärr är samtliga IPCC:s rapporter skrämmande exempel på ovetenskaplighet pga att de så bortser från faktiska verkligheter i äldre tider. Självfallet måste de väl som minst inse att ingen kan ha mätt temperaturen på t.ex. Nordpolen, Sydpolen innan någon människa satt sin fot där samt borde de veta att ingen vetenskaplig undersökning överhuvudtaget gjordes längre in än några svenska mil från iskanten innan 1959…. Självfallet borde de också ha bättre koll på hur CO-2 utsläppen från vulkaner ser ut, under aktiva perioden liksom under miljoner år efteråt. Den varierar beroende på årstider, spänningar mellan tektoniska plattor, uppbyggnad av tryck o.s.v.

Att då använda en vulkan som korrigering för CO-2 värden som mäts upp i övriga världen, det är precis som jag skrev härom sistens lika smart som att Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010

IPCC måste reformeras i grunden, GP 30 augusti 2010
IPCC måste reformeras i grunden, SvD 30 augusti 2010
FN-s klimatpanel måste lyssna mer på kritik, DN 30 augusti 2010

Tillägg 31 augusti 06:08. De rödgröna har verkligen inte fattat eller också satt de och sov under de första lektionerna i årskurs 7 ämnet geografi. Jorden är inte vad de tror den är. De har inte heller förstått, om de ens har lyssnat, att det är helt vetenskapligt fel att kräva ”EU ska minska utsläppen av koldioxid med 30 procent till 2030, säger oppositionspartierna i sitt valmanifest som de lägger fram i dag.
Rödgrönas valmanifest presenteras, SvD 31 augusti 2010
Rödgröna vill minska EU-utsläpp, DN 31 augusti 2010
Historiskt Rödgrönt valmanifest, GP 31 augusti 2010

Hallå OM det varit sant att CO2 halten stiger, dvs att den stiger utan korrigering från kontrollstationen Mauna Loa, det var det sämsta alternativ som tänkas kan som valdes. Må vara att Mauna Loa, och några andra aktiva vulkaner, ligger långt från sk. mänskliga utsläpp…… men att som kontrollstation ha en geografisk plats där mer CO2 spys ut naturligt än på alla ställen utom andra vulkaner, det är att inte förstå dvs inte ha gjort sin hemläxa alls. Vulkaner spyr under hela sin livstid, även icke aktiva tid under miljarder år efteråt, ut stora och högst varierande mängder CO2. En aktiv vulkan bygger under många 10 tal år upp till 200 år UPP utsläppen av CO2 undan för undan fram tills ett utbrott. Var i hela fridens namn har flera sk. forskare gått i skola under sina år innan universitetsstudier? Hur har de kommit dit?

Read Full Post »

Older Posts »