Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsgivaravgifter’

unga till arbetslöshet?
Följd fråga: Hur mycket kostar varje ung person som inte får jobb under 10 år eller mer, i allt från åtgärder, bidrag och annan ersättning till förlust av skatteintäkter?

Svar: Betydligt mer än 1.000.000 kr/person som det enligt senaste siffrorna kostar att skaffa fram jobb till de unga som får jobb tack vare ungdomsrabatten i arbetsgivaravgiften!
Glöm heller inte att varje ung person som får ett jobb börjar betala in skatt till samhället i stället för att kosta samhället pengar…..

Rabatten blev ett dyrt misslyckande, Daniel Swedin på Aftonbladets ledarkrönika 21 december 2013

Read Full Post »

skall vi ta’t?

Allra först måste även jag som moderat ge en eloge till den nye talskrivaren. Klart mer substansiellt även om det fortfarande är för mycket yviga gester som i sig saknar substans. Men som sagt – stor skillnad.

Om S tar makten 2014 ska arbetslösheten bli lägst i EU – inom sex år.

– Det är ett väldigt ambitiöst mål som kräver en kraftfull politik, säger S-ledaren. ”Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU”, Aftonbladet 3 april 2013

Vem vill inte ha lägre arbetslöshet. Det är bara det, att utöver att sänka kostnaderna för att anställa ny arbetskraft, utöver att se till att det är välutbildade lärare som bara undervisar i ämnen de själva har läst och fått pedagogisk utbildning i, utöver att ta bort valfriheten i studieinriktningar och anpassa skjortan efter de som skall bära den (arbetsmarknaden),
så är det inte så mycket som något parti eller konstellation av partier kan göra för att skapa nya jobb på arbetsmarknaden. Det som var möjligt innan Sverige gick med i EU är inte lika lätt och är i många fall inte längre tillåtet för det ses som otillåtet stödjande av företagande. Lägre arbetslöshet än 4-5% är inte hälsosamt. Tyvärr.

För att en arbetsmarknad skall fungera över tid, så krävs det att det finns lediga jobb som människor är beredda att flytta till. För att människor skall vara beredda att flytta när efterfrågan på varor och tjänster förändras antingen pga ny industriell teknik eller strukturomvandling av ett samhälle, så krävs det att inte alla har ”livstidstjänster”. Det går inte att rent generellt höja lönerna i Sverige utan att ha ett öga till vad lönekostnaden för anställda är i vår omvärld. Det går heller inte att skapa mer Offentliga jobb utan att motsvarande intäkter först eller åtminstone samtidigt kommer in från den privata sektorn. Alla offentliga jobb måste till större delen betalas via skattsedel. Enskilda, företag och organisationer på den öppna arbetsmarknaden, speciellt inom exportindustrin, behöver dra in pengar som går att använda till att betala hela den offentliga kakan. Den offentliga kakan betalar aldrig själv sin egen kostnad. Planekonomi och regleringar hör hemma i Socialistiska och/eller Kommunistiska länder. Det som kan låta fint är i verkligheten helt ihåligt och saknar grunden för att bygga hus på sankmark.

Så vad återstår? Antingen siffertrixande återigen med att dölja arbetslöshet i form av Arbetsförmedlingens vuxendagisutbildningar där det många gånger är så att de som skall ‘vidareutbildas’ har högre utbildning och erfarenhet än de som via olika utförare anställs som ‘lärare’….. inget krav på lärarkompetens i form av ämnes och stadieutbildning inom synhåll där, eller genom att skicka ut arbetslösa i åtgärd efter åtgärd med eller utan att staten på skattemedel bekostar deras sk. ‘praktik’. Kent Persson partisekreterare M har helt rätt:
Löfvens mål med jobben imponerar inte på Moderaterna. Enligt partisekreteraren Kent Persson så saknar Löfven trovärdighet i frågan.

– Han ger inte besked om vilka han ska genomföra den här politiken med. Men det är också så att det här inte är annat än siffertricksande. Nu sätter Socialdemokraterna luftmål med arbetslösheten och det går i skarp kontrast mot den politik som de för. Det saknar helt konkreta åtgärder, det duger inte, säger han.

Enligt Persson så har S lagt förslag i riksdagen som innebär 30 miljarder i skattehöjningar.
Moderaterna sågar Löfvens satsning, Aftonbladet 3 april 2013

Som sagt ovan, Löfven har fått mer substansiellt innehåll dvs det är inte längre enbart en tom påse. Problemet är att innehållet ännu inte är varudeklarerat och absolut inte fyller ens de lägsta krav på deklaration av tillsatser i form av E-nr…. skatte- och avgiftshöjningar 😛

Löfven satsar allt på ett kort, GP ledarsidan 3 april
‘Nollan’ som vi kallade honom efter hans bravad med att glömma kolla vilken dag som var vilken en gång i tiden, för övrigt en av de få tavlor killen mig veterligt gjorde/gjort, Dan Andersson fd LO-chefekonom har helt rätt: Socialdemokraterna vill göra kommunal verksamhet till norm eller förebild. I verkligheten är många kommunala verksamheter svagt finansierade och håller låg kvalitet. Det vore bra om S vågar säga sanningen – att väljarna nu möter allt mindre frihet när resurserna är allt knappare, skriver Dan Andersson, f d chefsekonom, LO. Allt knappare resurser ger minskad valfrihet, Dan Andersson fd chefsekonom LO på SvD Brännpunkt 3 april 2013 I och för sig har 0:an glömt bort att tala om att överbyggnaden av många kommunala verksamheter är det som gröper ut verksamheten, men allt kan ju inte fås med i en artikel. Inte ens av en tidigare LO-ekonom som under sin S-studentkårspolitikertid mer än en gång poängterade vikten att minska överbyggnaden.

Socialdemokraterna inför ett mål om att varje år öka medlemsantalet. För att inte partiet ska minska när medlemmar försvinner av olika skäl, krävs runt 10.000 nyvärvningar per år, enligt partisekreterare Carin Jämtin.
S ska värva fler medlemmar, DN 3 april 2013 Det låter sig sägas men svårare att göra om Socialdemokraterna tänkt ta hjälp av Göteborgsröran. Sänken som saknar krok med agn på är inte något som rekommenderas för att nå fiskelycka. Carin Jämtin är inte partiledare, men låter lika ihålig som Annie Lööf.
Stå emot nostalgin, DN huvudledare 3 april 2013

Sedan tror jag K-G Bergström sovit över från 1900-talet. Om det har Stefan Löfven hittills inte velat ge något konkret besked. Det har tolkats som att han kanske rentav tänker sig en ren socialdemokratisk regering.

Om det är ambitionen borde han ge upp den fortare än kvickt. Inte ens Socialdemokraterna själva tror längre på det alternativet (bara 28 procent). Det är kanske ännu märkligare än att majoriteten socialdemokrater (55 procent) vill ha alla tre rödgröna partier med i regeringen.
K-G Bergström: En kalldusch för partiledningen, Expressen krönika 3 april 2013 Det var inte V + S + MP i samspel som väljarna velat ha i valen 2006 och 2010. Någon relevans och källkritisk granskning av hur en opinionsundersökning gjorts borde väl ändå göras. Finns ett berg i verkligheten går det inte bara att spränga bort som skedde vid en internationell OT-tävling i Östergötland en gång i tiden för att verkligheten skulle överenstämma med kartan…..
Så okunnigt skulle aldrig Löfvens senaste talskrivare uttrycka sig. Där är det känt att det mindre handlar om vad socialdemokratiska medlemmar vill än att lyssna på väljarkåren.

Tillägg 01.26 4 april. Viktigt att notera: Det ska uppnås efter sex år, det vill säga 2020 om S skulle vinna valet nästa år. Eventuellt kompletteras det med delmål om fler som arbetar och fler arbetade timmar.

I dag är det enligt EU:s statistikorgan Eurostat Österrike som har den lägsta arbetslösheten i unionen, 4,8 procent. Eftersom arbetslösheten i Sverige i dag är 8,2 procent, eller 427 000 personer, vill alltså Löfven minska den med minst 3,4 procentenheter, förutsatt att allting ser ut som i dag.

Man kan kalla det ett ambitiöst mål. Men det kommer sannolikt att innebära att Socialdemokraterna tvingas slakta en del heliga kor om de ska lyckas. Exempelvis lagen om anställningsskydd.

Man kan också kalla det för ett fegt mål eftersom det ska uppfyllas först efter 1,5 mandatperioder. Skulle Socialdemokraterna vinna valet nästa år kan väljarna inte syna det viktigaste vallöftet i påföljande val. Då är det fortfarande två år kvar innan det ska vara uppfyllt.
Löfven snor Perssons stil, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 4 april 2013

Read Full Post »

”….Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” står det i Regeringsformens 1 kap 2§.
Redan där framstår det klart att det är diskutabelt om våra grundlagar tillåter kvotering, instegsjobb o.s.v. oavsett om detta gäller invandrare eller ojämn fördelning av kön o.s.v. Med utgångspunkt från Regeringsformen och det förslag som Centern nu lagt på bordet i Instegsjobbfrågan samt Moderaternas önskan att prioritera Ungdomsarbetslösheten kommer jag här med ett förslag hur dessa, och andra frågor som rör arbetslösa skall kunna lösas utifrån de program som Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har. (Med andra ord gör jag på liknande sätt även nu när vi för nästan 40 år la förslag efter en god middag i augusti 1976 var några unga FPU-are som plockade fram olika partiers partiprogram och utifrån dessa motiverade varför Skattespar/Skattefondspar skulle vara bra…. Den gången togs förslaget väl emot bl.a. tack vare Lennart Persson och hans redan då stora kontakter med media och politiska partiers representanter….)

Problemområde: Arbetslöshet bland invandrare, unga samt de som förlorat jobben efter senaste ekonomiska kriserna och är för ‘gamla’ att anställas av arbetsgivare i dagens läge.

Förslag: Arbetsgivare med maximalt 100 anställda som anställer någon av de utsatta grupperna på visstidsanställning minst 6 månader får helt avdrag av arbetsgivaravgiften om den nyanställde tillsvidare anställs efter visstidsanställningen samt att alla arbetsgivare som anställer någon ur de utsatta grupperna på visstidsanställning som är minst 6 månader får betala halv arbetsgivaravgift under visstidsanställningen samt får en nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10% i högst 2 år om visstidsanställningen övergår i tillsvidareanställning efter visstidsanställningen.

Fördelar: De grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden får en fördel som inte diskriminerar de som redan är inne på arbetsmarknaden, dvs inte bryter mot våra Grundlagar, samtidigt som de ekonomiska insatserna riktas mot grupper som idag inte betalar skatt alternativt väldigt låg skatt och som i många fall kostar samhället pengar i form av olika bidrag som betalas ut via Aktivitetsstöd, kommunernas socialförvaltningar eller via Försäkringskassan i annan form. Varje person som kommer i arbete och betalar in skatt för minst 6 månader torde med råge betala in mer skatt än kostnaden för reformen – sparade utgifter för kommuner och stat.

Om detta kombineras med att de arbetsgivare, statliga, kommunala och privata, som är beredda att satsa på gröna jobb som minskar kemikalieutsläppen i våra vattendrag och sjöar för att starta upp kampen för Rent Vatten samt gröna jobb som siktar på att minska energianvändningen i såväl transportnät som produktion får använda viss del (inget konkret förslag föreligger) av de företagsskatter som arbetsgivaren skall betala in för att lägga dessa på nysatsning som leder till nyanställning, så borde framtiden se bättre ut på arbetsmarknaden och se ljusare ut för vår miljö främst för vatten- och luftproblematiken.

C vill stoppa instegsjobb, GP 23 augusti 2011
Centern vill skrota instegsjobben, SvD 23 augusti 2011
C vill skrota instegsjobben, Norran 23 augusti 2011
Centerpartiet vill stoppa instegsjobb, Sveriges Radio Ekot 23 augusti 2011
C vill stoppa instegsjobb, Aftonbladet 23 augusti 2011

Read Full Post »

genom att arbetgivarna har möjlighet att anställa dem till halv arbetsgivaravgift,
än en arbetsfriperiod som på kort sikt och lång sikt är svår att förklara när den unge söker jobb!

Replik: Det måste bli slut på ungdomsrean, GT Expressen ledarsidan 8 maj 2010

Se även: Vill S försvåra för ungdomar att få jobb, Norah4you 4 maj 2010

Read Full Post »