Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsförmedlingen’

Hur i hela fridens namn är det möjligt att Arbetsförmedlingen inte har kunskap om hur man för mindre än 400-800.000 kr i lön per år + kostnad för stordator kan skaka fram en enda person som har tillräcklig kunskap i hur man bygger ett datasystem från grunden. För mer behöver det inte kosta att bygga ett datasystem är mycket enklare än att korrigera i ett gammalt system som alldeles för många varit inne och ändrat utan att ens ha kunskap om hur deras ändring med hjälp av sk. verktyg påverkas för de flesta av dem saknar förmåga att rita ett flödesschema värt namnet. Än mindre har de förmåga att testa tänkta ändringar genom att arbeta med flödesschemat INNAN de klantar till det.

Förvisso har jag under åren efter min senaste skada (2005, isfläck spräckte v-knä fragment + ledbandsskada h.fot, v-fot nerv i kläm sedan benbrott början 90-talet h-knä spräckt överfall 2003) förstått att datorkunskapen i flertalet fall hos de som haft att arbeta med IT på Arbetsförmedlingen är så låg att den inte ens passerat grundnivån. Men bland alla de som fått arbetstillstånd för att jobba på t.ex. Volvo, Ericsson m.fl. stora företag och som kommer från Indien eller Kina (bara några exempel) finns det de som lärt svenska snabbt, en del av dem har t.o.m. läst svenska ett par år innan de kommit hit. (finns bland de som bor här i Tuve) så nog katten hade det varit möjligt i högsta grad ÄVEN OM det varit så, vilket inte är med sanningen överensstämmande, att Arbetsförmedlingen inte hittat de kvalifikationerna som krävs bland sina arbetssökanden. KLANTSKALLAR!

Arbetsförmedlingens sajt kostar 100 miljoner, Expressen 6 mars 2016
AF:s webbsatsning dyr och försenad, GP 6 Mars 2016
Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på misslyckad hemsida, Aftonbladet 6 Mars 2016
AF betalade 100 miljoner för ny sajt – som inte blev av, SvT 6 Mars 2016

Read Full Post »

23 Oktober 2008 beslöt Arbetsförmedlingen att undertecknad trots specialistläkarintyg, arbetsterapeutintyg m.m. tvärt emot vad som förutsättningarna samt Arbetsförmedlingens egna löften var att jag inte skulle kunna få stå som fortsatt arbetssökande på Arbetsförmedlingen om jag inte kunde gå med på att sitta 3 timmar per dag på föreläsning i tre dagar i stället för de 2 timmar jag hade utlovats att få börja med för att se om jag som rörselsehandikappad, svårt sitta länge utan att kunna arbeta liggande, svårt gå (varierar beroende på artros och artritvärk) och mycket svårt att stå längre än max 10 minuter……

Detta överklagande skrev jag:

Arbetsförmedlingen Hisingen

Begäran om omprövning avs. återkallande av beslutsmeddelande för xxxxxx-xxxx

Det var bra att Y hos Er den 23 oktober, fyra månader efter att Ni erhållit det av Er på Arbetsförmedlingen begärda läkarintyget gav besked om att Ni äntligen kodar mig som rörelsehandikappad. Det är mindre bra, i verkligheten diskriminerande, att ensidigt beslöt att ersätta utlovad arbetsprövning å max 2 tim/dag med 3 timmar där dessa skulle sittas 45 minuter i sträck varje timma utan hänsyntagande till samma läkarintyg och det från tidpunkten aktuella läget.
Då Ni felaktigt tycks förutsätta att överenskommen arbetsprövning är att jämnställa med vilken annan åtgärd som helst ber undertecknad Er först att Lag om förbud mot diskriminering (2003:307) 3§ där definition på indirekt diskriminering görs klart. Vidare §5 punkt 2 samma kapitel (Lag 2005:480). Sammantaget med förordning 2007:1030 §3 punkt 5: ”Arbetsförmedlingens verksamhet skall utformas så att den anpassas efter den enskildes förutsättningar” är Ert beslut av den 23 oktober inte fattat i enlighet med gällande lagstiftning när det gäller funktionshandikappade.
Redan när jag hade Z som Er handläggare berättade jag att jag på sjukhuset hos arbetsterapeut fått utprova hjälpmedel som jag behöver för mitt dagliga liv.

Jag har även gjort klart för Elisabeth Andreasson att jag därefter genom min läkare ortoped QQ-s remiss till arbetsterapeut fått specialstol utprovad eftersom jag redan efter 10-30 minuters sittande på vanlig stol får stora svårigheter att resa mig samt gå under dagar efteråt. För att inte nämna inflammation i skräddarmuskeln ovanför höger knä vilket jag då oftast drabbas av. Artros är ett handikapp som för samtliga drabbade omöjliggör en hel del av det som vanliga svenskar kan göra. Vilket inkluderar svårigheter i det vanliga livet. Dock är inte funktionshandikapp en sjukdom. Detta måste Ni som myndighet acceptera. Det finns klart angivet på det läkarintyg som jag på Er begäran lämnade in i juni att jag inte klarar långvarigt sittande. Detta utesluter i klartext att jag skulle klara av 3 timmar per dag under 3 dagar sittande på stol som inte är anpassad för mitt medicinska behov.

Det är inte heller tillåtet för en myndighet att ensidigt ändra en överenskommelse om arbetsprövning 2 timmar/dag till att räkna om det till 10 timmar/vecka och dela det på av myndigheten ensidigt beslutat antal dagar. 2 timmar/dag är INTE 3 timmar/dag ÄVEN om det bara gäller i 3 dagar skulle detta därmed stora svårigheter och värk under ett flertal dagar vilket INTE stämmer överens med 2007:1020 §3 punkt 5 ovan citerad.

Undertecknad begär på ovanstående grunder omprövning av Ert beslutsmeddelande av 23 oktober 2008.

Arbetsförmedlingen skrev ut mig som arbetssökande senare samma höst/början vinter och uppmanade mig att söka sjukpension hos Försäkringskassan. (de brydde sig inte heller om Specialistläkarintyg m.m.)

Så går åren då jag tvingades leva på Försörjningsstöd. Jag hann att ha varit ålderspensionär i dryga året när det förra veckan dök upp ett brev från Arbetsförmedlingen…… Ville jag fortsatt vara inskriven som arbetssökande trots att jag inte hört av mig på länge…..??????…… Tog det som ett dåligt skämt från AF:s sida. Nog hade de väl bättre ställen att lägga pengar på än att skicka förfrågan 7 år efter det att de senast hörde av sig om att jag inte längre fick vara arbetssökande….
men idag kom deras nya beslut:

(obs detta är inte ett skämt utan allvar)

Du är inte längre inskriven på Arbetsförmedlingen
Vi har inte hört något från dig på länge. Kanske har du redan hittat ett jobb eller börjat studera……

Suck pust och stön…. är det klantskallar till programmerare eller administrativa sidan som orsakat extra kostnaderna som de borde avstått ifrån?

Read Full Post »

Fick här i veckan ett oväntat brev… är ju 66 år gammal.
Vem var det som hörde av sig? Arbetsförmedlingen….
senast jag hörde av dem direkt var efter att jag skickat följande anmälan:
(personnamn o vissa uppgifter är xx-ade)

Göteborg 16 oktober 2008
Ref till dagens samtal med xxxxx på Kundrelationer översändes anmälan.
Undertecknad Inger E Jxxxxx (49xxxx-xxx) upplever att löften inte hålls samt att systemfel föreligger vid behandling av oss funktionshandikappade. Bilaga 1 är min egen berättelse. Bilaga 2 är mail från xxxxxx, Academedia, Eductus.

Utöver det som framkommer i min berättelse vill undertecknad peka på såväl EU-direktiv, de Mänskliga rättigheterna, Europakonventionen samt svenska lagar där det görs klart att funktionshandikappade inte får diskrimineras ÖVER andra lagar och förordningar om arbetsförmedlingens verksamhet.

Det är diskriminerande att under pågående beslutad utredning om arbetsförmåga KRÄVA att man sjukskriver sig, ändra ingångna överenskommelser och att hota med att sänka ersättningsnivån. Ja jag finns anmäld på sökande jobb till 100%, men detta var fallet när överenskommelsen träffades och innan arbetsförmågan är utredd är det inte möjligt att säga var vi landar. Det är inte heller arbetsförmedlingens sak att trycka ner en i skorna och göra så att man blir så förtvivlad som jag varit ett antal gånger senaste månaderna.

Jag vill dels få rättelse på den behandling jag råkat ut för, dels att systemfel ovan angivna kontrolleras mot EU-direktiv m.m. så ingen annan råkar ut för samma sak fortsättningsvis.

Med vänlig hälsning

Mailkopian till Academia, Eductus 17 oktober 2008:
To: xxxxxx
Cc: xxxxxxx@arbetsformedlingen.se
Sent: Friday, October 17, 2008 10:43 AM
Subject: Med anledning av löftet att få börja pröva 2 timmar.

Bifogat översänder undertecknad kopia på anmälan till Arbetsförmedlingen Kundrelationer som även sänts till Arbetsmarknadsdepartementet. Socialdepartementet och Handikappombudsmannen. Undertecknad har varit i kontakt med departement samt Riksdagskansli där undertecknad talat med dotter till en bekant(tidigare minister).

Jag ser fram mot att få pröva 2 timmar om möjligt på Sjöfartsmuseet. Fn. klarar jag inte av att börja med mer vilket både mitt läkarintyg som klargjorde de problem undertecknad har att sitta, gå och stå samt det jag själv gjort klart.

MVH

Så går åren. Jag tvingades leva upp pengar som jag satt undan efter arv för att åtgärda tänderna och pengar som var tänkta till en resa. Först därefter fick jag ett försörjningsstöd som efter ett år reducerades då det ansågs att det skulle varit möjligt för mig att få tag på lägenhet som var dryga 1000 lappen billigare, dvs under 5000 kr. Det var ju bara det att så lätt är det inte att få billig bostad och var inte ens år 2008. I all synnerhet som det var politiker och tjänstemän som gått före när jag väl fått poäng hos Bostadsbolaget nog att komma upp så det bara var 3 st som fick erbjudande före mig i gamla delen av Nordstadsområdet…. Vilket betydde att utöver månadskort, el, läkar o medicinkostnader, samt beviljade speciella kostnader som måste beviljas i förväg, så hade jag oftast mindre än 2000 kr att leva på när hyran var betald.

Nu är jag 66 år gammal. Har pension och bättre än vad jag hade under flera år…..
Kanske det är så att jag trots att jag inte skulle orka mer än 2 timmar (någon gång 3) ens idag, trots ålder har blivit attraktiv på arbetsmarknaden. (halvligger i stol med benen på pall för att klara sitta vid dator, men får göra många pauser inklusive sova mellan varven). Senaste 4 månaderna har jag två gånger spontant blivit erbjuden jobb. Jobb jag gärna hade tagit 2008 om än bara för att prova…..

Så vad hände sista hela veckan i November 2015…..
efter att inte hört ett dyft av Arbetsförmedlingen utöver bråket i domstol fram till 2011, så dimper det ner ett kuvert…. avsändare Arbetsförmedlingen….

De säger att de inte hört av mig på länge och undrar om jag fortfarande söker jobb?????????????????????

Sverige är fantastiskt – INTE när det gäller svensk byråkrati och administration. Vi har Axel Oxenstjerna att tacka för mycket, men nog har Sverige t.o.m. blivit mer långsamt för myndigheter att förstå och komma till skott,
eller?

Svaret den gången blev att jag blev avstängd från möjlighet att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Anmälde dem till Förvaltningsdomstol, där jag vann. I nästa instans förlorade och jag förlorade även i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Read Full Post »

I villande skogen han vallar sin hjord av bångstyriga ministrar vi vanliga dödliga börjar undra vilka som är inkvoterade och på vilket beslutsunderlag…..

Massiv kritik hot höjd skatt, DN 17 oktober 2014
Remisskritik mot skatteförslag, SvD 17 oktober 2014

Listan på de som gör tummen ner för Löfvéns Finansminister Magdalena Anderssons presenterade skatteförslag, den listan bara växer: Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknas- och utbildningspolitike (IFAU), TCO, Saco, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Lars Calmfors

Svidande kritik mot Romsons klimatbesked, SvD 17 oktober 2014
Empiri inte fiction i form av datamodeller är vad som gäller:

Antarctics-NSIDC-sept19-2014-map

En aldrig så fin titel är inte någon som helst garanti eller ens indikation på att titelinnehavaren har rätt ens i de flesta teorier vederbörande för fram! (Inte giltigt argument utan en fallacie kallad Argumentum ab auctoritate, Fallacies vid argumentering

I Antarktis fall är istäcket t.o.m. större än det var när mätningar började på 80-talet.
Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

När det gäller Arktis är det lika illa med klimattroendes kunskaper. Arktis is har aldrig haft några som helst CO2-problem!

S_stddev_timeseries[1]

Måste vara svårt att få hjorden in i båsen när inte ens den som vallar hittar genom skogen för bara trän….. 😛

Read Full Post »

Alldeles för många som är arbetslösa idag upplever den mycket dåliga kontakten som AF förmedlar. Deras egen förmedlare träffar de flesta endast på telefontid eller när de någon gång med långt mellanrum bjuds in på större informationssamlingar. Någon direkt personlig kontakt har de flesta arbetslösa inte att lita på. Speciellt inte om vi talar om adekvat utbildade arbetsförmedlare. Där brister det mycket.

Sedan får det vara slut på de AF-styrda vuxendagis där vuxna välutbildade människor som i samband med att företag köpts upp eller omorganisation hamnat i något som till slut blivit arbetslöshet. Vuxendagis? Ja det är inte ovanligt att mycket välutbildade över 45 år med mer än 20 års erfarenhet erbjuds att gå kontorskurser, som om de inte kunde administration; engelska kurser på gymnasiestadiet till arbetslösa som har läst och skrivit så väl Masters som Avhandlingar(!) och använt sig av engelska i sitt tidigare yrke på internationell nivå; Data på grundnivå, trots att flertalet av de jag känner till bland arbetslösa över 45 år har BÄTTRE datautbildning som minst genom sina tidigare arbetsgivare än vad de som undervisar på av AF betalda kurser har 🙂

Skulle kunna fortsätta med alla dessa köpta platser som inte ger någon erfarenhet i nivå med vad människor redan har kunskap och erfarenhet av. Köpta platser i allt från secondhand butiker till att sortera(!) kläder för välgörenhetsorganisationer. Inget fel att man får ta det som finns, men AF har sedan Göran Perssons första regeringsperiod sällan eller aldrig koll på vad som finns ute i verkligheten och vilka specialkompletteringar utanför tekniska yrken samt utbildningssektorn som krävs för att en nu arbetslös skall kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hysta in den ena efter den andra i sk. åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken det är AF bra på. Knäcka redan knäckta människor är de ännu bättre på. Tyvärr borde AF i dess nuvarande form skrotas. Men det finns hopp. Arbetsmarknadens parter måste aktivt in i verksamheten. DÅ finns det stora möjligheter att något händer.

Följande har jag skrivit som kommentar till debattartikel Så vill vi vässa insatserna från Arbetsförmedlingen, Jan Björklund FP, Göran Hägglund KD, Annie Lööf C samt Fredrik Reinfeldt M på DN debatt 6 februari 2014 :

Krävs tre saker för att Arbetsförmedlingen skall lyckas bättre:

* Mer adekvat utbildade arbetsförmedlare. Här finns hur mycket som helst att göra för de krav som idag ställts är under ribban för acceptabelt.

* Att arbetsmarknadens parter tar över AF. Arbetsmarknadens parter vet var jobben finns och vilken utbildning som behövs. AF idag har vuxendagis.

* Att adekvat utbildad AF-personal skall fånga upp och varann vecka träffa arbetslösa unga i grupper om 4-5.
Alltså inte så dålig koll som nu

Undrar om vänster om vänsterfolket som av DN m.fl. media satts att kontrollera att kommentarer håller de krav DN har tillåter min kommentar att vara kvar 😛

Alliansen ska utreda Arbetsförmedlingen, Aftonbladet 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, GP 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, SvD 6 februari 2014

Read Full Post »

bedrövligt att Sveriges folk skall behöva fortsätta betala helt vansinnigt hög lön till någon som är så inkompetent! Men viktigt att Du försvann från Arbetsförmedlingen. Nu kanske AF börjar låta sin personal sitta ner med de arbetssökanden igen som det var före din tid. Alla dina varianter på interna och externa möten som ledde till att arbetssökanden i princip endast kontrollerades om ens det och aldrig fick någon hjälp värd namnet. Finns mycket luft i de pengar som Du själv fick Din personal att göra av med – för att inte tala om lögnerna att pengar inte fanns för de som behövde kompletterande utbildning men ändå visade sig finnas när de skickades tillbaka till Staten. BYE BYE. Skönt att slippa Dig.

25 augustis roliga kommentar:
Regeringen kommer att ta tillvara hennes kompetens” För behålla sin sexsiffriga lön, Aftonbladet 25 augusti 2013
VILKEN KOMPETENS
Bermudez-Svankvist får sparken, GP 25 augusti 2013
”Hon är inte längre generaldirektör, Expressn 25 augusti 2013 Tack och lov 😛 Men det tog tid att bli av med henne!
Skandaldirektören tvingades gå, Aftonbladet 25 augusti 2013 Fattas bara annat….
Bermudez-Svankvist sparkas, SvD 25 augusti 2013
Bermudez-Svankvist får sparken, DN 25 augusti 2013
Hon är omöjlig på ett omöjligt jobb, Expressens ledarsida FEL Hon är omöjlig på vilket jobb som helst på den fria marknaden utanför politiska tillsatt tjänster. Helt inkompetent och till råga på allt gillar damen att visa upp att hon är omöjlig!

Read Full Post »

Varje gång DU Angeles Bermudez-Svankvist öppnat munnen bevisar du själv att Du är den mest oprofessionelle Generaldirektör som Sverige någonsin haft. Vilket inte vill säga lite. Är Du dum så är det tillåtet att vara dum i Sverige, men mycket dumt att bevisa det!
Ännu värre – om inte Du inser att Du själv är fullständigt inkompetent till din tjänst, så förklarar det varför Arbetsförmedlingen som redan var dålig innan Du tillträdde lyckats att misslyckas ännu mer med sitt uppdrag och behandla arbetssökanden med högre utbildning än Du har lika illa som de i alla år behandlat de som haft annan utbildning från gymnasieskola upp till Fil.kand och Fil.Mag.
Men värst av allt, Du håller på att bli Alliansen sänke – du kanske inte bryr dig om detta. Vi är många som gladeligen röstar på Alliansen men som avskyr allt det Du står för. Ta Din Mats ur skolan och det fortare än kvickt om Du har något som helst annat än rent egocentrisk egotrippade uppfattningar om Dig själv – Du är ingen lösning Du är en katastrof!

”De har agerat oprofeessionellt”, Agnes Bermudez-Svankvist till SvD Maken till oprofessionellt uttalande av en Generaldirektör har inte hörts förr. SKANDALÖST BETEENDE! Skandalöst slöseri med skattemedel OCH SKANDALÖST UPPTRÄDANDE ATT INTE TA ANSVAR FÖR EGNA HANDLINGAR PÅ SÅDAN POSITON. För du anser väl inte att du skulle behöva haft god man som tar ansvar för dina handlingar?
Bermudez-Svankvist: Styrelsen är oprofessionell, DN 24 augusti 2013 NEJ Den som sa det hon var det Bermudez-Svankvist! Se dig själv i spegeln!
Bermudez-Svankvist: Jag har gjort maximalt, Aftonbladet 24 augusti 2013 Maximalt katastofalt okunnigt agerande under samtliga dina fem år på posten! Det du kallar maximalt avslöjar dig mer än du tror! En chef oavsett nivå som inte tar ansvar för egna handlingar, den chefen håller inte länge i det privata näringslivet och borde åka ut för rött kort med avsked på svart papper i det offentliga. Sådana chefer klarar sig Sverige utan!

Se även Sätt stopp – lek med våra skattepengar, Norah4you 23 augusti 2013

Tillägg 07.10 25 augusti 2013
Ett av alla, och de är många, exemplen på Din inkompetens är att det finns unga som tvingats gå via Folkhögskola för att få ut sin gymnasiekompetens samt att de som ändå inte klarat av det sista ämnet de behöver med för att kunna söka sig vidare, i ett av fallen Matematik, av Arbetsförmedlingen här i Göteborg NEKATS att få någon form av ersättning för att gå på Komvux på dagtid när det där funnits lärare dagtid som varit villiga att hjälpa. Allt med hänvisning till av Dig eller Dina närmaste medarbetare fattade riktlinjer! Med andra ord finns det ungdomar i Göteborgsområdet i 25 års åldern med medicinska diagnoser som förklarar varför de hade svårt under vanliga skoltiden och gymnasietiden. Som sveks av Göteborgs Kommuns kommunala skolväsende. Som sveks av Arbetsförmedling och Kommun som 18-25 åringar och för att överhuvudtaget klara av övriga restämnen tvingades gå på Folkhögskola men inte ens där fick för den unga kvinnan behövlig hjälp att klara av att förstå lästal i matematik. Denna unga kvinna nekas hjälp annat än till vuxendagis med hänvisning till att du och dina närmaste sagt att Arbetsförmedlingen inte har pengar till sådant. Den unga kvinnans pojkvän, de två från ytterkanten av min bekantskapskrets bjöd jag på middag härom helgen, berättade att han som är naturvetare i grunden men inte har råd att läsa vidare nekats varje form av arbetsanpassad praktik eller komplettering. Även han skickades av Dina medhjälpare vars egna kompetens normalt aldrig gett dem möjlighet att få anställning på ett privat företags personalavdelning till vuxendagis. DU och Din tjänstemannaledning har från dag 1 av Din anställning visat inkompetens i vad som krävs på dagens arbetsmarknad så till den milda grad att ett stort antal ungdomar jag personligen känner i Göteborg känner hopplöshet för de blir illa behandlade av Arbetsförmedlingen. DU äger som Generaldirektör HELA problemet. Det är det svenska Staten betalat dig för att lösa – inte skapa nya problem och hopplöshet hos yngre människor!

Planen: Hon skulle gå i tysthet, Aftonbladet 25 augusti 2013 Det borde Du gjort. Så illa som Du har behandlat direkt eller indirekt unga och andra arbetslösa, har inte skett förut oavsett var Generaldirektören hämtats från för politiskt läger eller från näringslivet. Har Du en bråkdel av den kompetens Du påstår Dig ha – Avgå per omgående. Exemplen på beslut fattade under Din ledning med hänvisning till Dina direktiv muntliga eller skriftliga kan göras mycket lång. Inte skall vi väl behöva lista alla?

Read Full Post »

Små grodor kan hoppa vare sig de är så små som den 1 cm långa bruna grodan jag såg när jag klev av buss 17 härom dagen eller om de hoppar ur höga tjänstemäns eller politikers mun. De grodorna är en sak.
MEN
För att i retroperspektiv överfört till nutid berätta 70-tals vitsen om hur man vet att man har besök av elefanter. Svaret då var: Man ser fotspår i smöret…..
I ny version borde den lyda: Hur vet man att en hög tjänsteman gjort bort sig kapitalt? När tjänstemannen frånsvärjer sig sitt ansvar och säger att den inte kommer att avgå. Då lämnar den höga tjänstemannen som var en tjänstekvinna mer än ett elefantspår i smöret 😛
Små grodorna, små grodorna…… men Elefantspår i smöret???
Hur i hela fridens namn tänker Bermudez-Svankvist? Människan lyckas bevisa att hon själv är dum, dummare och dummast. Starkt jobbat 🙂

K-G om Bermudez-Svankvist: Belastning, Expressen 23 augusti 2013 Förklara för mig vilka kvalifikationer som gav en tandläkare jobb som Generaldirektör? Någon måtta får det allt vara på klappar på ryggen oavsett vem som i detta fallet är skyldig till klappen – vi har sett alldeles för många lika inkompetenta generaldirektörer och andra höga vederbörande de senaste 20 åren.
Det är business as usual, DN 23 augusti 2013
Att hon ens ha mage att kalla till presskonferens och säga: Sitter kvar som generaldirektör, Bermudez-Svankvist Expressen 23 augusti 2013 Tjänstekvinna är tjänstekvinna om hon inte är man då är hon en han som är tjänsteman – oavsett vilket, så är det inte en Generaldirektör inte någon som äger rätten bestämma om hon/han skall sitta kvar eller inte. Vi lever inte i ett kommunistiskt eller socialistiskt land där möjligen något sådant skulle kunna hända……
Hon måste gå omedelbart, Ledarsidan Aftonbladet 23 augusti 2013 Det är förvisso tillåtet att vara dum i Sverige, men en Generaldirektör som bevisar att hon själv är dum och som dessutom agerar som om hon tror att alla är hennes lydiga tjänare i stället för tvärt om – En sådan person borde få avsked på grått papper!
Arbetsförmedlingens styrelse saknar förtroende för sin GD, SvD 23 augusti 2013

BYE BYE – Få kommer att sakna den som inte kan hantera det jobb den blivit utsedd till. Se även Sätt stopp – lek med våra skattepengar, Norah4you 23 augusti 2013

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn bär sig någon enda människa åt för att ringa för 310.000 kr? Det första utöver avskedande av Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist borde vara att dra beloppet från hennes lön samt sätta jurister på att ogiltigförklara samtliga ev. förmåner som hon fick med sig när hon anställdes. Så grovt missbruk av offentlig tjänst bör inte ge någon som helst framtida lön, pension etc. Om det är brottsligt borde utredas, men etiskt och moraliskt bryter det mot allt som Regeringsformen står för! I Sverige gäller svenska Grundlagar!

Hon ringde för 310 000 kr, Aftonbladet 23 augusti 2013

Tillägg 14.10 Angeles Bermudez-Svankvist: Inte mitt fel, Aftonbladet 23 augusti 2013 Gratulerar till att inkompetensförklara och omyndigförklara dig själv fru Angles Bermudez-Svankvist! Sällan skådat sådant uppvisad oförmåga att förstå att tar man ett Offentligt arbete, så är man precis som i det civila och hemma SKYLDIG ATT TA ANSVAR FÖR EGNA HANDLINGAR OCH DESSA HANDLINGARS KONSEKVENSER! Kan man inte det, då bör man i ett demokratiskt land inte få något ansvar alls. Oaktat detta utgör hennes eget uttalande tillräcklig grund för att avskeda henne. Det var att ta ansvar för hela Arbetsförmedlingen inklusive sin egen positions agerande som hon anställdes för och grovt missbrukade!

Arbetsförmedlingens styrelse saknar förtroende för sin GD, SvD 23 augusti 2013
AF-chefen riskerar sparkas, GP 23 augusti 2013
Inget förtroende för Bermudez-Svankvist, tv4.se nyheterna 23 augusti 2013

Read Full Post »

Det är de svenska kommunerna som borde äras eller rättare sagt ställas till ansvar för hur 55.000 svenska unga har kunnat falla emellan stolarna och varken arbeta, studera eller finnas anmälda hos Arbetsförmedlingen. Det är kommunerna som har ansvaret att se till att de unga som hoppar av skola, skolkar eller aldrig börjar i gymnasieskola inte tappas bort. Finns det ens någon statistik som visar om några eller hur många av dessa 55.000 unga ‘borttappade’ som uppbär någon form av socialstöd från sin hemkommun eller har de 55.000 föräldrar som betalar för allt de gör? Om en kommun inte med säkerhet vet att de unga som inte läser vidare samt de som hoppar av gymnasieskolan har sin försörjning tryggad på något vis, så finns det väl anledning att höja varningsflagg för ytterst få under 24 år startar egna företag. Finns det mycket svartjobb i kommunen/kommunerna eller är merparten av dessa unga sådana som hamnar i kriminella sammanhang?

Oaktat vilket är det knappast på ministernivå frågan om de 55.000 unga egentligen hör hemma. Att en minister bör kräva av svenska kommuner att de följer upp, är något helt annat. Det gäller också att kommunerna ser till så alla de praktikplatser som kommunerna förmedlar, såväl inom som utom den offentliga verksamheten, inte innebär att de unga utnyttjas och får göra riktigt jobb ofta även i kommun utan handledare vid sin sida ens om de sätts i reception. De unga som jobbar, för när något kräver eget ansvar utan handledare vid sidan hela tiden (räcker inte som vissa kommuner tror att handledaren finns ‘i huset’ och går att rådfråga) så är det jobb och inte ungdomspraktik.

Missbruket av unga är ministerns ansvar, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 19 maj 2013

Read Full Post »

Older Posts »