Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Instegsjobb’

”….Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” står det i Regeringsformens 1 kap 2§.
Redan där framstår det klart att det är diskutabelt om våra grundlagar tillåter kvotering, instegsjobb o.s.v. oavsett om detta gäller invandrare eller ojämn fördelning av kön o.s.v. Med utgångspunkt från Regeringsformen och det förslag som Centern nu lagt på bordet i Instegsjobbfrågan samt Moderaternas önskan att prioritera Ungdomsarbetslösheten kommer jag här med ett förslag hur dessa, och andra frågor som rör arbetslösa skall kunna lösas utifrån de program som Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har. (Med andra ord gör jag på liknande sätt även nu när vi för nästan 40 år la förslag efter en god middag i augusti 1976 var några unga FPU-are som plockade fram olika partiers partiprogram och utifrån dessa motiverade varför Skattespar/Skattefondspar skulle vara bra…. Den gången togs förslaget väl emot bl.a. tack vare Lennart Persson och hans redan då stora kontakter med media och politiska partiers representanter….)

Problemområde: Arbetslöshet bland invandrare, unga samt de som förlorat jobben efter senaste ekonomiska kriserna och är för ‘gamla’ att anställas av arbetsgivare i dagens läge.

Förslag: Arbetsgivare med maximalt 100 anställda som anställer någon av de utsatta grupperna på visstidsanställning minst 6 månader får helt avdrag av arbetsgivaravgiften om den nyanställde tillsvidare anställs efter visstidsanställningen samt att alla arbetsgivare som anställer någon ur de utsatta grupperna på visstidsanställning som är minst 6 månader får betala halv arbetsgivaravgift under visstidsanställningen samt får en nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10% i högst 2 år om visstidsanställningen övergår i tillsvidareanställning efter visstidsanställningen.

Fördelar: De grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden får en fördel som inte diskriminerar de som redan är inne på arbetsmarknaden, dvs inte bryter mot våra Grundlagar, samtidigt som de ekonomiska insatserna riktas mot grupper som idag inte betalar skatt alternativt väldigt låg skatt och som i många fall kostar samhället pengar i form av olika bidrag som betalas ut via Aktivitetsstöd, kommunernas socialförvaltningar eller via Försäkringskassan i annan form. Varje person som kommer i arbete och betalar in skatt för minst 6 månader torde med råge betala in mer skatt än kostnaden för reformen – sparade utgifter för kommuner och stat.

Om detta kombineras med att de arbetsgivare, statliga, kommunala och privata, som är beredda att satsa på gröna jobb som minskar kemikalieutsläppen i våra vattendrag och sjöar för att starta upp kampen för Rent Vatten samt gröna jobb som siktar på att minska energianvändningen i såväl transportnät som produktion får använda viss del (inget konkret förslag föreligger) av de företagsskatter som arbetsgivaren skall betala in för att lägga dessa på nysatsning som leder till nyanställning, så borde framtiden se bättre ut på arbetsmarknaden och se ljusare ut för vår miljö främst för vatten- och luftproblematiken.

C vill stoppa instegsjobb, GP 23 augusti 2011
Centern vill skrota instegsjobben, SvD 23 augusti 2011
C vill skrota instegsjobben, Norran 23 augusti 2011
Centerpartiet vill stoppa instegsjobb, Sveriges Radio Ekot 23 augusti 2011
C vill stoppa instegsjobb, Aftonbladet 23 augusti 2011

Read Full Post »