Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Opinionsundersökningar’

Detta är bara en liten spoiler om vad jag kommer att ta upp så fort jag är klar med analyserna…..

Börjat gå igenom bakgrundsutbildning m.m. samt hur opinionsinstitut misshandlar matematisk statistik. Speciellt oberoende och beroende händelser. Påstår sig arbeta med 95% sannolikhet…. men missar vad Tjebychevs sats verkligen säger och innebär – hittat sannolikheter i nyligen avgivna opinionsundersökningar som inte ens uppfyller 65% sannolikhet…. så jag har gått vidare med att titta på hur opinionsundersökningsinsitutens egen historia ser ut.

Jobbar just nu i natt med att analysera hur ett par av opinionsundersökningsinstituten missat skillnader mellan att göra marknadsundersökningar och stokastiskt oberoende undersökningar i politiska sakfrågor. Värst är att det idag av de opinionsinstitut som inte är kopplade direkt till analys hos till GU:s Statsvetare eller till matematiska institutionen vid LiU resp Lund tycks vara helt okänt att redovisa hur man hanterar att det inte går att göra opinionsundersökningar helt säkra utan kontrollfrågor, redovisning av vald urvalsmetod och det bortfall som automatiskt följer av denna, ännu inte utanför ovan nämnda universitetsinstitutioner hittat ett enda opinionsinstitut som har behandlat och analyserat bortfall = icke svar….. värst av allt är att ett par av dem fått för sig att det för att få det de försöker inbilla politiker + media skulle ge 95% sannolikhet bara räcker att ersätta bortfall med andra personer samma ålder, kön o.s.v.

Min gamle matematikprofessor Lind vid LiU skulle haft genomgång direkt efter skrivning, inte bara som han hade för att vi skulle se hur beräkning och analys i Sannolikhetslära skulle gå till men han hade även för att göra klart hur tokigt vi resonerade gett oss exempel från såväl avancerad matematisk statistik som de skräckexemplar som redan grundkursens Huff: How to lie with statistics visar på.

Kommer att ta tid att gå igenom för i princip varenda felkälla som är möjlig att använda sig av och uppvisande av okunskap om vad som krävs för att kunna presentera en hållbar slutanalys av beräkningarna saknas. SKRÄMMANDE LÅG NIVÅ

Värre än så är att jag hittat något som i mina ögon tycks vara ett politiskt försök till styrning genom ett antal uppköp och tentakler.

Read Full Post »

Opinionsundersökningar i all ära,
men det är ett fåtal av de Opinionsundersökningar som görs som inte i sina egna förutsättningar har begränsningar. Vetenskapsteoretiskt är ingen undersökning ens något så när säker om de som:

* Tillfrågats måste ha en telefon, fast eller mobilt för att kunna bli uppringd
* Tillfrågats måste ha en nätuppkoppling OCH dessutom förklarat sig villiga att svara på undersökningar från opinionsinstitut eller som ofta är fallet förklarat sig villiga att svara på marknadsundersökningar där marknadsundersökningsföretaget fått beställning på att för något av de mindre opinionsföretagens/tidningarnas räkning lägga till undersökning om politisk opinion.

Det räcker inte med att alla kriterier uppfylls,
inte ens att alla kategorier är representerade i ”urvalet” i något så när samma procentuella andel som befolkningen i stort.

Det vetenskapsteoretiska felet som finns i flertalet opinionsundersökningar, är att de inte kan räknas till ett slumpmässigt urval utifrån matematisk statistik. (läs gärna Huffs, How to lie with statistics. Finns på ett flertal vanliga bibliotek och de flesta Universitetsbibliotek.

Ytterst få av opinionsinstituten redovisar bortfallet än mindre antal har gjort en matematisk statistisk beräkning av hur bortfallet påverkar resultatet när de säger att det och det faller inom/utom felmarginalen.

Read Full Post »

skall vi ta’t?

Allra först måste även jag som moderat ge en eloge till den nye talskrivaren. Klart mer substansiellt även om det fortfarande är för mycket yviga gester som i sig saknar substans. Men som sagt – stor skillnad.

Om S tar makten 2014 ska arbetslösheten bli lägst i EU – inom sex år.

– Det är ett väldigt ambitiöst mål som kräver en kraftfull politik, säger S-ledaren. ”Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU”, Aftonbladet 3 april 2013

Vem vill inte ha lägre arbetslöshet. Det är bara det, att utöver att sänka kostnaderna för att anställa ny arbetskraft, utöver att se till att det är välutbildade lärare som bara undervisar i ämnen de själva har läst och fått pedagogisk utbildning i, utöver att ta bort valfriheten i studieinriktningar och anpassa skjortan efter de som skall bära den (arbetsmarknaden),
så är det inte så mycket som något parti eller konstellation av partier kan göra för att skapa nya jobb på arbetsmarknaden. Det som var möjligt innan Sverige gick med i EU är inte lika lätt och är i många fall inte längre tillåtet för det ses som otillåtet stödjande av företagande. Lägre arbetslöshet än 4-5% är inte hälsosamt. Tyvärr.

För att en arbetsmarknad skall fungera över tid, så krävs det att det finns lediga jobb som människor är beredda att flytta till. För att människor skall vara beredda att flytta när efterfrågan på varor och tjänster förändras antingen pga ny industriell teknik eller strukturomvandling av ett samhälle, så krävs det att inte alla har ”livstidstjänster”. Det går inte att rent generellt höja lönerna i Sverige utan att ha ett öga till vad lönekostnaden för anställda är i vår omvärld. Det går heller inte att skapa mer Offentliga jobb utan att motsvarande intäkter först eller åtminstone samtidigt kommer in från den privata sektorn. Alla offentliga jobb måste till större delen betalas via skattsedel. Enskilda, företag och organisationer på den öppna arbetsmarknaden, speciellt inom exportindustrin, behöver dra in pengar som går att använda till att betala hela den offentliga kakan. Den offentliga kakan betalar aldrig själv sin egen kostnad. Planekonomi och regleringar hör hemma i Socialistiska och/eller Kommunistiska länder. Det som kan låta fint är i verkligheten helt ihåligt och saknar grunden för att bygga hus på sankmark.

Så vad återstår? Antingen siffertrixande återigen med att dölja arbetslöshet i form av Arbetsförmedlingens vuxendagisutbildningar där det många gånger är så att de som skall ‘vidareutbildas’ har högre utbildning och erfarenhet än de som via olika utförare anställs som ‘lärare’….. inget krav på lärarkompetens i form av ämnes och stadieutbildning inom synhåll där, eller genom att skicka ut arbetslösa i åtgärd efter åtgärd med eller utan att staten på skattemedel bekostar deras sk. ‘praktik’. Kent Persson partisekreterare M har helt rätt:
Löfvens mål med jobben imponerar inte på Moderaterna. Enligt partisekreteraren Kent Persson så saknar Löfven trovärdighet i frågan.

– Han ger inte besked om vilka han ska genomföra den här politiken med. Men det är också så att det här inte är annat än siffertricksande. Nu sätter Socialdemokraterna luftmål med arbetslösheten och det går i skarp kontrast mot den politik som de för. Det saknar helt konkreta åtgärder, det duger inte, säger han.

Enligt Persson så har S lagt förslag i riksdagen som innebär 30 miljarder i skattehöjningar.
Moderaterna sågar Löfvens satsning, Aftonbladet 3 april 2013

Som sagt ovan, Löfven har fått mer substansiellt innehåll dvs det är inte längre enbart en tom påse. Problemet är att innehållet ännu inte är varudeklarerat och absolut inte fyller ens de lägsta krav på deklaration av tillsatser i form av E-nr…. skatte- och avgiftshöjningar 😛

Löfven satsar allt på ett kort, GP ledarsidan 3 april
‘Nollan’ som vi kallade honom efter hans bravad med att glömma kolla vilken dag som var vilken en gång i tiden, för övrigt en av de få tavlor killen mig veterligt gjorde/gjort, Dan Andersson fd LO-chefekonom har helt rätt: Socialdemokraterna vill göra kommunal verksamhet till norm eller förebild. I verkligheten är många kommunala verksamheter svagt finansierade och håller låg kvalitet. Det vore bra om S vågar säga sanningen – att väljarna nu möter allt mindre frihet när resurserna är allt knappare, skriver Dan Andersson, f d chefsekonom, LO. Allt knappare resurser ger minskad valfrihet, Dan Andersson fd chefsekonom LO på SvD Brännpunkt 3 april 2013 I och för sig har 0:an glömt bort att tala om att överbyggnaden av många kommunala verksamheter är det som gröper ut verksamheten, men allt kan ju inte fås med i en artikel. Inte ens av en tidigare LO-ekonom som under sin S-studentkårspolitikertid mer än en gång poängterade vikten att minska överbyggnaden.

Socialdemokraterna inför ett mål om att varje år öka medlemsantalet. För att inte partiet ska minska när medlemmar försvinner av olika skäl, krävs runt 10.000 nyvärvningar per år, enligt partisekreterare Carin Jämtin.
S ska värva fler medlemmar, DN 3 april 2013 Det låter sig sägas men svårare att göra om Socialdemokraterna tänkt ta hjälp av Göteborgsröran. Sänken som saknar krok med agn på är inte något som rekommenderas för att nå fiskelycka. Carin Jämtin är inte partiledare, men låter lika ihålig som Annie Lööf.
Stå emot nostalgin, DN huvudledare 3 april 2013

Sedan tror jag K-G Bergström sovit över från 1900-talet. Om det har Stefan Löfven hittills inte velat ge något konkret besked. Det har tolkats som att han kanske rentav tänker sig en ren socialdemokratisk regering.

Om det är ambitionen borde han ge upp den fortare än kvickt. Inte ens Socialdemokraterna själva tror längre på det alternativet (bara 28 procent). Det är kanske ännu märkligare än att majoriteten socialdemokrater (55 procent) vill ha alla tre rödgröna partier med i regeringen.
K-G Bergström: En kalldusch för partiledningen, Expressen krönika 3 april 2013 Det var inte V + S + MP i samspel som väljarna velat ha i valen 2006 och 2010. Någon relevans och källkritisk granskning av hur en opinionsundersökning gjorts borde väl ändå göras. Finns ett berg i verkligheten går det inte bara att spränga bort som skedde vid en internationell OT-tävling i Östergötland en gång i tiden för att verkligheten skulle överenstämma med kartan…..
Så okunnigt skulle aldrig Löfvens senaste talskrivare uttrycka sig. Där är det känt att det mindre handlar om vad socialdemokratiska medlemmar vill än att lyssna på väljarkåren.

Tillägg 01.26 4 april. Viktigt att notera: Det ska uppnås efter sex år, det vill säga 2020 om S skulle vinna valet nästa år. Eventuellt kompletteras det med delmål om fler som arbetar och fler arbetade timmar.

I dag är det enligt EU:s statistikorgan Eurostat Österrike som har den lägsta arbetslösheten i unionen, 4,8 procent. Eftersom arbetslösheten i Sverige i dag är 8,2 procent, eller 427 000 personer, vill alltså Löfven minska den med minst 3,4 procentenheter, förutsatt att allting ser ut som i dag.

Man kan kalla det ett ambitiöst mål. Men det kommer sannolikt att innebära att Socialdemokraterna tvingas slakta en del heliga kor om de ska lyckas. Exempelvis lagen om anställningsskydd.

Man kan också kalla det för ett fegt mål eftersom det ska uppfyllas först efter 1,5 mandatperioder. Skulle Socialdemokraterna vinna valet nästa år kan väljarna inte syna det viktigaste vallöftet i påföljande val. Då är det fortfarande två år kvar innan det ska vara uppfyllt.
Löfven snor Perssons stil, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 4 april 2013

Read Full Post »

läkarstrejker runt om i världen…. när det inte finns någon ledning utan enbart jourhavande för akuta utryckningar, så fungerar ofta saker minst lika bra som när det finns en ledning som är aktiv. Det där med resultat har lite grann att göra med det där talesättet: Ju fler kockar desto sämre soppa 😛

MP har imponerande höga opinionssiffror. Imponerande därför att partiet just nu saknar egentlig ledning. Båda språkrören är föräldralediga. K-G Bergström: Den partipolitiska oerfarenheten som visar sig nu, K-G Bergströms krönika Expressen 22 december 2012

Många partier har kortvarigt tjänat på att partiets ledare inte varit synliga så mycket i media…..

Senaste opinionsundersökningarna presenterade/diskuterade i media:
Här är Centerpartiet största förloraren, Expressen 22 december 2012
Förväntningarna på Löfven har inte infriats, Expressen 22 december 2012
C åt olika håll i opinionsmätningarna, SvD 22 december 2012
Centern i kris – Kärnväljarna överger partiet, DN 22 december 2012
C ökar i annan mätning, DN 22 december 2012
C åt olika håll i opinionsmätningar, Aftonbladet 22 december 2012

Read Full Post »

Annie Lööf har ett problem. Hon förutsattes kunna kliva rakt in i sin föregångares skor. Så enkelt är det inte. Två personer oavsett ålder och kön inom samma parti har aldrig exakt samma svagheter och styrkor så det hade varit bättre för henne om hon fått ett annat departement än Näringsdepartementet. Mycket tungt departement och i sig lämpligt för en partiledare eller en vice partiledare, men det kräver betydligt mer erfarenhet från ‘golvet’/’fältet’ än vad Annie Lööf har haft en chans att samla på sig. Inget ont om henne, men det var en björntjänst att ge henne det departementet.

Sedan har Centern ett annat problem och det härrör utifrån fältet, från golvet. Så länge man är fast i energiproblematik, med eller utan kärnkraftverksförnyelse och med eller utan utbyggd vindkraft, så ser Centern inte skogen för bara trän. Det finns betydligt mer akuta bitar att ta tag i. Rent vatten är ett sådant problem. Om något parti utifrån sin historiska bakgrund har haft möjlighet och fortfarande har det, så är det Centern. Problemet innefattar hela blå sidan, luft och vatten. Allt som faller ner och hamnar i våra vattendrag. Allt som kommer på våra åkrar eller urlakas ur deponerat material eller släpps ut orenat eller som i många fall sker föroreningar som inte syns direkt men som anrikas i människokroppen genom all sk. limning (plastning) i vattenledningssystem och som kan tyckas som en billig lösning kommunalt och lokalt men som kostar mer i längden än att byta ut äldre, gamla och/eller trasiga ledningssystem. Konstigt att Centern inte tagit tag i den biten.

Annie Lööf bekymrad över krissiffrorna, Expressen 29 augusti 2012
Lööf: ”Bekymmersamma siffror, di.se 29 augusti 2012
C och KD under riksdagsspärren, SvD 29 augusti 2012
C och KD under fyraprocentsspärren, SVT 29 augusti 2012
C och KD under fyra procent, TV4.se 29 augusti 2012

Read Full Post »

Vem är förvånad att Löfven som har lång erfarenhet i verkligheten får nästan lika bra förtroende som Göran Persson och därför vinner tillbaka stort antal av de väljare som Juholtarn tappade med sitt eviga dikeskörande? Han är stor – som Persson, Aftonbladet 6 april 2012

Det är alltså inget förvånansvärd att Stefan Löfven fortsätter uppåt. Å ena sidan har han mycket kvar att hämta upp, å andra sidan har han med sin bakgrund haft stora möjligheter att göra detta så länge han inte låter Juholtarns ‘matematik’ och prioriteringar ligga kvar som han gjorde i felräkningsfallet där han trodde sig kunna spara 2.3 miljarder på RUT-begränsning till de 10% som tjänar mest i Sverige. Dvs de som tjänar över 28.400 kr/månad vilket är medellönen i Sverige enligt SCB. Se mitt blogginlägg: Matematik är svårt Löfven, Norah4you 1 april 2012

Det är inget förvånande att S går om M vid denna tidpunkt mitt emellan valen. Inte med Löfven vid S-rodret. Betydligt mer kunskap och stadga än vad Sahlin och Juholt hade. S går om M i ny mätning, GP 6 april 2012
Löfven-lyftet: Nu är S större än M, Expressen 6 april 2012
S går om M i ny mätning, SvD 6 april 2012
Löfven når Perssons förtroendesiffror, di.se 6 april 2012

Det återstår många dagar till valet. Mycket kan hända och det som är roligt även för mig som moderat är dels att Löfven verkar förstå verkligheten bättre än sina närmaste företrädare samt att han är en påläst och van förhandlare som säkerligen kommer att ge oss alla oavsett partitillhörighet intressanta debatter under dessa två år som återstår till valet.

Read Full Post »

Minnet är inte speciellt långt för de som skriver i media eller de flesta andra. Hur många kommer idag ihåg att de Rödgröna ledde i opinionsundersökningarna med hela 19,4 % som mest februari 2008 sju månader innan valet.(Källa SIFO-s februarimätning 2008)

Som gamle Hedlund sa: Man skall inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten…….

Rödgrön majoritet i Ipsos barometer, GP 30 mars 2012
Ny mätning: Egen majoritet för Rödgröna, Expressen 30 mars 2012
Rödgrön majoritet i Ipsos barometer, SvD 30 mars 2012
Alliansen backar – nu får de rödgröna egen majoritet, DN 30 mars 2012
Nya smällen för Alliansen, Aftonbladet 30 mars 2012
Rödgrön majoritet i ny mätning, di.se 30 mars 2012

Read Full Post »

Nu går det inte att tiga hela vägen fram till valet 2012. Det skall bli roligt att lyssna på verkliga politiskt viktiga debatter i media. För de kommer var så säker. Hur valet sedan går är svårt att sia om idag när S ännu återtar av Juholtarn borttappade ‘barn’……

Socialdemokraterna största parti, GP 22 mars 2012
Socialdemokraterna största parti, SvD 22 mars 2012

Tillägg 11.53 att Juholt gjorde comeback i veckan har knappast hunnit märkas i opinionsundersökningarna. Men Socialdemokraterna borde bäva: ”– Jag för samtal med nya partiledningen om mina arbetsuppgifter. Jag är beredd att bidra till att stärka socialdemokraterna på olika sätt.Juholt gjorde comeback, Expressen 21 mars 2012 tyder inte på att karln förstått att så fort han talar S-dalar.

Read Full Post »

att Socialdemokraterna ökar under Löfven. Dels åkte de snabb rutschkana utför under Juholt tiden. Dels har Löfven lärt sig, förmodligen redan under sin tid som fackföreningsledare, att det är viktigt att göra sin hemläxa INNAN man uttalar sig;
dels av Juholts stora misstag att som linslusen hamna i centrum hela tiden. Löfven har inte haft mycket nytt att komma med, ännu. Det har han inte behövt för att återvinna stora delar av de som sprang all världens väg när Juholt uttalade sig. Det som blir intressant är hur debatten om ungdomsarbetslöshet kommer att se ut under närmaste året.

Båda sidor måste vara ärliga och säga att en stor del av de unga som är 16-21 år och som finns med i ungdomsarbetslöshetsstatistiken faktiskt har annan heltidssysselsättning i form av gymnasium eller studier på högskola/universitet. Rensar vi i ärlighetsnamn bort dessa, så kan vi också koncentrera oss på de som inte klarade vanliga grundskolan eller aldrig gick ut gymnasiet med tillräckliga betyg för att få jobb eller kunna läsa vidare.

Det är två saker som måste upp på bordet:
* Lärarlegitimationer det första.
Förstår inte hur i hela fridens namn det inte kan finnas systemprogrammerare som kan upplysa ärade politiker, Skolverk och Högskoleverk om att samtliga som läst på svenska universitet efter 1972 finns registrerade i datasystem som man ingalunda behöver lämna till bemanningsföretag för att analysera utan se till att de media där datan lagrades, allt från gamla skivminnen till nutida datalagring på servrar konverteras till samma system. Det är inte så svårt att konvertera som de tror. Inte ens om man skulle behöva registrera 100.000 personposter manuellt tar det mer än en månad för kunniga dataregistrerare, finns bland de äldre och nypensionerade datamänniskorna, så krävs det så lång tid. Det är bara de som läste före 1972, jag vet att det finns registrade data för det var uppe på tapeten när jag några år senare satt som folkpartirepresentant i Fil.fak.kårfullmäktige i Göteborg där de flesta inte fattade något men jag som utbildad systemprogrammerare fattade det mesta, som behöver bedömas av Högskoleverket på samma sätt som man validerar kurser och utbildningar från icke svenska universitet och högskolor.

Jag har och har haft mycket svårt att fatta att det finns så många dataokunniga bland de som sägs läst data numera att det ens varit teoretiskt möjligt att vålla den stora rappakaljan som det blivit i samband med lärarlegitimationerna. Finns för varje år klara uppgifter, som i och för sig måste registreras men det är en bagatell om det bara funnits en enda som vetat hur man ritar flödesplaner och som kan tänka i paket av paketlösningar. Det är samma sak som att registrera hur en bil ser ut. Observera att för att du ser 100 ‘lika’ bilar, så innebär inte det att det ens finns 100 exakt identiska bilar under skalet. Finns väldigt många paket, t.ex. olika motorer (jfr med olika linjer på ett universitet), och paket av paketlösningar t.ex. en motor består av flera olika komponenter som inte alltid kommer från samma ställe eller har exakt samma utseende om än funktionen är densamma (Jfr enstaka kurser/kurser ingående i studielinje). Det måste väl finnas folk som kan tänka även numera?

Att det bland lärare finns snurren som trots stor kunskap i sina egna ämnen helt är ute och cyklar när det gäller lärarlegitimationer visar Lärarlegitimationer ett fiasko, SvD Opinion 17 mars 2012 Det artikelinlägget väl visar är behovet av lärarlegitimationer och att skomakaren skall förbli vid sin läst dvs att de som inte kan data ordentligt, alltför många har t.o.m. nått doktorsnivå i data utan att förstå helhetstänkande och lösningar utanför boxen, de skall hålla sig till sina specialområden!

* Satsa på att ge alla elever som behöver det tillräckligt stöd under de första fem skolåren så att ingen kommer efter OCH att de elever som behöver uppmuntran för att de har det lätt inte tvingas stanna i sin utveckling så att de förlorar tron på skolan, studier och sig själva. Båda grupperna behöver förstärkt stöd för att ungdomar som växer upp skall klara Grundskola och de som så önskar inte känna sig tvingade ändå skall ha tillräckliga kunskaper med sig in på Gymnasiet så att de skall klara Gymnasiet med tillräckliga betyg antingen i form av yrkesbetyg och praktik som kan leda till arbete eller tillräckliga betyg för att läsa vidare.

Personligen anser jag att Alliansen och Socialdemokraterna mer bör söka lösningar än hitta fel. Lösningar bär in i framtiden. Felsökeri inte.

Statsvetaren Jonas Hinnfors förklaring är att Stefan Löven ser ut att föra partiet mot mitten.
-Han är kärnkraftsvän och så snart han valts kom S överens med regeringen om europakten, säger han.”
Rödgrön majoritet S största parti, GP 18 mars 2012

Ungdomsarbetslösheten blir den stora valfrågan 2014 enligt finansminister Anders Borg.
Han är missnöjd med hur yrkesintroduktionsprogram och yrkesutbildningar fungerar.
Borg kritiserar egna politiken, GP 17 mars 2012

Nu är det Löfven som leder, Expressen 18 mars 2012

Stefan Löfven har ägnat sin korta tid som partiledare åt att ge det försiktiga generalskapet ett ansikte. Retoriskt har han uppträtt som en politikens Ingemar Stenmark. Vi vet inget om hur varaktigt hans stöd kommer att vara. Men hos en viktig grupp väljare i mitten finns uppenbarligen en öppenhet och en positiv nyfikenhet på vart S ska ta vägen under hans ledning.” Nya tag mot Löfveneffekten, SvD ledarsidan 18 mars 2012
Rödgrön majoritet – S största parti, DN 18 mars 2012

Rödgrön majoritet – S största parti, Aftonbladet 18 mars 2012

Borg sätter hopp till att arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, ska hjälpa till att pressa ned arbetslösheten bland unga och andra som saknar jobb. Kan parterna förhandla fram avtal där unga erbjuds jobb och utbildning, eller lärlingssystem av större omfattning, kan regeringen tänka sig att hjälpa till. Det skulle kunna vara att bevilja sänkta arbetsgivaravgifter under en tid. Regeringens utredning om lärlingskontrakt kommer i höst. Borg kritiserar egna politiken, di.se 17 mars 2012

Tillägg 08.51 Löfven ger S ett lyft, GP 18 mars 2012

Read Full Post »

Så många spaltmetrar som S fått det senaste året och ändå rasar de …… 😉

S slutar inte rasa, GP 25 januari 2012
S slutar inte rasa, SvD 25 januari 2012
S slutar inte rasa, DN 25 januari 2012
S slutar inte rasa, Aftonbladet 25 januari 2012

Tillägg 03.18 26 januari 2012 Juholt-raset – Nya skräcksiffror för S, Expressen 25 januari 2012
S-slutar inte rasa, di.se 25 januari 2012

Read Full Post »

Older Posts »