Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Kommuner’

Nu får det vara nog med gnällandet från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vad gäller Lärarreformen! DET ÄR NI SOM GODKÄNT ATT OBEHÖRIGA, ANTINGEN HELT OBEHÖRIGA ALTERNATIVT BEHÖRIGA SOM LÄRARE UTAN ÄMNESKUNSKAP I ÄMNET DE ANSTÄLLTS FÖR FÅTT GÅ FÖRE NÄR LÄRARTJÄNSTER UTLYSTS!

Stort missnöje kring lärarreform, Aftonbladet 10 december 2014
Stort missnöje kring lärarreform, GP 10 december 2014
Stort missnöje med lärarreform, SvD 10 december 2014

Det är socialdemokrater i fackförbund som hjälpt kommuner att ”spara” genom att godta sänkt lön t.o.m. när de ämnes- och stadiebehöriga som bytt kommun skall godta att bli förbigångna av mindre erfarna (läs nyutbildade) ämnes- och stadiebehöriga lärare som vikarierat under sin studietid! Att många speciellt ämnes- och stadiebehöriga SO och NO-lärare sökt sig till andra jobb efter år 2000, är helt och hållet Sveriges Kommuner och Landstings kommunala nämnders och Lärarfackförbunds fel!
VET HUT!

Det märkliga är att t.om. Socialdemokraterna tyckte att beslutet om Lärarlegitimation 2010 var bra….. då…. : Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
Se även: Kunskap regnar inte från himlen, Norah4you 29 juni 2014

Ni har haft lång tid på Er. Först under alla år med diskussioner. Sedan mer än 4 år EFTER att propositionen om Lärarlegitimation togs……

SLUTA KLAGA! Det finns hur många ämnes- och stadiebehöriga lärare som helst som under senaste 20 åren blivit förbigångna när de sökt anställning. Själv bland utbildade SO-lärare har jag råkat ut för detta innan jag blev handikappad 2005.

Har bland mina egna studentkamrater (1968) ämnesutbildade FYSIK OCH MATEMATIKLÄRARE som varit stadiebehöriga på Grundskola respektive Gymnasium som sedan 2002 inte fått en 100% tjänst utan som bäst erbjudits 75% och då i bästa fall med kombination Matematik och NO där NO bestått av Biologi eller Kemi de inte studerat sedan studenten på 60-talet. I stället har skolorna med Lärarförbundens godkännande t.o.m. anställt vaktmästare för att dessa varit intresserade och LAS-ade samt ”ungdomsledare” i t.ex. fotboll/ishockey!

Jag känner många ämnesutbildade och stadieutbildade (även de med dubbla behörigheter) som under 2000-talet efter utbildning ALDRIG fått fasttjänst för att kommunerna snålat in och anställt obehöriga. Att klaga hos facket har inte hjälpt – speciellt inte på Grundskolan. Lärarförbundet har ju godtagit helt obehöriga som sina medlemmar och då hänvisat till konflikt med annan medlem!

Så sluta klaga. Ni var t.o.m. så fräcka att Ni under åren 2001-2004 gick med på sänkt timpenning för de behöriga lärare som var beredda att hoppa in för att arbeta, i avsaknad av möjlighet till att få heltidstjänst eller tjänst alls för att obehöriga gått före. På sina håll gick timpenningen ner med mer än 25 kr/timman med hänvisning att de kunde ta andra (obehöriga) samtidigt som förberedelsetid och efterarbete (fram- och bortplockning, städning, rättning m.m.) begränsades till i bästa fall 15 min före lektion!

Så sluta klaga! Sluta upp med att försöka bortförklara PISA-resultaten samt OECD-s utredning.
Till råga på allt har det funnits Lärarprojekt redan innan Lärarreformen beslutades där ämnes- och/eller stadieobehöriga lärare kunnat komplettera med del av lön eller hel lön! För att inte tala om att Lärarreformen nu 2014 varit genomförd i över ett år! Att ens försöka hävda något vad gäller de som inte ens efter lärarlegitimationsbeslutet varit beredda att skaffa sig den ämnesutbildning under de gångna 4 åren, det är så makabert men tyvärr vanligt när det gäller kvinnolöner och ”kvinnoyrken” där liknande setts även inom vård och omsorg (bl.a. har undersköterskor minskat i antal och ersatts av helt outbildade inom kommunal äldrevård och omsorg. Också kvinnoyrke och kvinnolöner….)
VET ÄNTLIGEN HUT!

Read Full Post »

Det var då det…. 12 april 2010 då ”alla” var så nöjda med att det skulle krävas lärarlegitimation….. 🙂

Norah4you's Weblog

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt…

Visa originalinlägg 353 fler ord

Read Full Post »

Det är de svenska kommunerna som borde äras eller rättare sagt ställas till ansvar för hur 55.000 svenska unga har kunnat falla emellan stolarna och varken arbeta, studera eller finnas anmälda hos Arbetsförmedlingen. Det är kommunerna som har ansvaret att se till att de unga som hoppar av skola, skolkar eller aldrig börjar i gymnasieskola inte tappas bort. Finns det ens någon statistik som visar om några eller hur många av dessa 55.000 unga ‘borttappade’ som uppbär någon form av socialstöd från sin hemkommun eller har de 55.000 föräldrar som betalar för allt de gör? Om en kommun inte med säkerhet vet att de unga som inte läser vidare samt de som hoppar av gymnasieskolan har sin försörjning tryggad på något vis, så finns det väl anledning att höja varningsflagg för ytterst få under 24 år startar egna företag. Finns det mycket svartjobb i kommunen/kommunerna eller är merparten av dessa unga sådana som hamnar i kriminella sammanhang?

Oaktat vilket är det knappast på ministernivå frågan om de 55.000 unga egentligen hör hemma. Att en minister bör kräva av svenska kommuner att de följer upp, är något helt annat. Det gäller också att kommunerna ser till så alla de praktikplatser som kommunerna förmedlar, såväl inom som utom den offentliga verksamheten, inte innebär att de unga utnyttjas och får göra riktigt jobb ofta även i kommun utan handledare vid sin sida ens om de sätts i reception. De unga som jobbar, för när något kräver eget ansvar utan handledare vid sidan hela tiden (räcker inte som vissa kommuner tror att handledaren finns ‘i huset’ och går att rådfråga) så är det jobb och inte ungdomspraktik.

Missbruket av unga är ministerns ansvar, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 19 maj 2013

Read Full Post »

Det finns ett mycket enkelt samband mellan dumhet och idioti. Den som visar att han/hon inte klarar av att få ett jobb på öppna marknaden efter att varit politiker utan att behöva gå omvägen att bli lobbyist, den visar själv upp sin inkapacitet att utföra något annat än påtryckningar och nätverkande. Det är rent ut sagt idiotiskt beteende av den nya nomenklaturan som vuxit fram, inte bara i Sverige. Det är illa nog för tilltron till den/de personerna. Den som dessutom under den tiden skapar företag för att komma ner så lågt att den har rätten att få och behålla politikerpension. Det är ren och skär dumhet att indirekt erkänna sin egen inkapacitet att arbeta som vanliga människor! Där är sambandet.

Om det varit så, att alla lobbyister för att de inte skulle betraktas som jäviga och bedrivande otillåten påtryckning hade varit skyldiga att registrera sig samt från sin tidigare arbetsgivare Sveriges Riksdag, Sveriges Landsting/Regionstyrelse och respektive svensk kommun få tillstånd att bedriva lobbyism EFTER 2 års karenstid, då hade det varit bättre skött. Först och främst bör ingen politiker få mer än 1 år med ersättning motsvarande som mest 75% av tidigare inkomst och sedan skall de som alla andra anmäla sig som arbetssökande samt vara beredda att ta föreslaget arbete. Om de gör detta borde de så länge de inte skapar företag eller använder redan ägt företag för att trixa med skatten, så borde de kunna få motsvarande A-kassa andra året. En politiker skall inte ha mer som förmån. På två år hinner normalt de som har arbetskapacitet få jobb om de gjort något så när ifrån sig som politiker. Blir de därefter lobbyist, så har de själva bevisat att de inte klarar av att jobba som andra. Stackars satar men rätt skall vara rätt och registrering bör ske.

Kräv karenstid för toppolitiker, GP 30 april 2013
Pengarnas makt måste granskas, Expressen 30 april 2013
Lobbyfirman: Vi drev igenom den nya momsen, Aftonbladet 1 maj 2013
Inför begränsad karantän, DN 1 maj 2013

Read Full Post »

totalförbjuder att det Allmänna diskriminerar enskilda eller grupper. Postitiv eller negativ särbehandling är INTE tillåtet enligt svensk grundlag och Sveriges Kommuner lyder under SVENSKA GRUNDLAGARNA!

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Konkret innebär detta att ingen politiker eller tjänsteman i Offentlig tjänst har rätten, utan begår tvärt om ett Grundlagsbrott om politikern/tjänstemannen; Kommunen/Nämnden ens försöker att ställa krav på vilka idrottsföreningar som skall få de bidrag som staten gett kommunerna i uppdrag att dela ut utifrån verksamhet. Så länge idrottsföreningarna ger möjlighet att vara med, så har kommunerna inte en susning till rätt att försöka stoppa att idrottsföreningarna elitsatsar! För att kunna elitsatsa krävs en bredd, men det krävs också att alla inser att en del har t.ex. bollsinne och snabbhet, andra inte. Det är diskriminering att hindra barn- och ungdomars utveckling utifrån deras egna förutsättningar!

Föreningsbidrag har INGEN POLITIKER överhuvudtaget rätt att ställa utifrån någon tidsperiods politiskt korrekta uppfattning! Du Lars Stjernqvist och andra som tror att kommunerna har rätt att besluta så mycket bara för att det finns en Kommunallag som ger vissa möjligheter, Ni missade hela grunden för att visa att Ni förstått vad som krävs att lära in och förstå i Kursmålen för ämnet Samhällskunskap avsnittet Sveriges Offentliga Förvaltning. Inte en siffra rätt, som så många gånger tidigare. Hur står det till?

Elitklubbar för barn kan bli utan bidrag, Expressen 2 april 2013 När skall politikerna (och många av dagens föräldrar) lära sig att idrottsföreningars träning, matchuttag och specialsatsningar inte alls är ‘Alla skall med’-skolans idrottslektioner! Vi lever inte i ett socialistiskt samhälle där Stat och Kommun skall diktera vad som föreningar som är demokratiska enligt svensk Grundlag skall eller inte skall syssla med!
Kommuner emot elitsatsning på barn, SvD 2 april 2013

Read Full Post »

men alltid dumt att visa det. För det är exakt det som nu uppkommer när Lärarförbundet och nyutbildade lärare klagar på att det krävs ett praktikår för att få skriva/ge betyg och för att kunna tillsvidareanställas. Jag har noll förtroende för Lärarförbundet. Under början av 2000-talet såg jag vid flera tillfällen fall, som man självfallet borde anmält men av skäl som säkert förstås när Ni läser nedan inte hade lett till något annat än att jag själv råkat illa ut. Det jag såg när jag sökte lärartjänster och det jag fick mig berättat direkt av lokalt valda för Lärarförbundet var att alla som jobbat som lärare oavsett om de inte gått ett enda år på Lärarhögskolan var lika ‘värda’ som de som gått där. Såg flera fall där de som fick tjänsterna var helt obehöriga. I vissa fall inte ens tillräckligt ämnesutbildade. Fanns fall där fack och rektor sa att det krävdes en man/någon som kände klassen (oavsett kön), och när detta inte fanns bland behöriga beslöt i mer än ett fall jag själv känner till av rektor med fackets goda minne att ämnes- och stadieobehörig ‘lärare’ anställdes i stället för behöriga. Jag själv drabbades vid två tillfällen. Andra jag känner speciellt inom SO-biten och de ämnes- och stadiebehöriga lärare som gått ner från universitetsstadiet för att utbilda sig till behörig gymnasielärare i t.ex. matematik.

Den situation som nu råder är att det på många skolor i vårt land finns ”lärare” som Lärarförbund och kommuner hellre ser få fortsätta sina av rektor godkända tillsvidareanställningar trots att de inte har utbildningen de skall ha för att vara behöriga, just för att de är de som gjort att även ämnes- och stadiebehöriga lärare inte fått de lönepåslag de varit berättigade till. De obehöriga kan vara 5000 kr/månad och större gap går ju inte att ‘acceptera’. Hårt påstående? Gå gärna in och begär fram utbildningsdokumentation för de som är ditt eget barns lärare. Alltför många har under kommunaliseringstiden av skolan anställts utan ens Barn- och Ungdomsutvecklingsutbildning än mindre ämnesutbildning eller inte i tillräcklig omfattning samt i många fall helt utan lärarutbildning överhuvudtaget. Andra utbildade för andra skolstadium.

Att skylla på nuvarande skolminister för att han vill röja upp i träsket så att alla elever får det de enligt Skollag har rätt till lärare med riktig utbildning, för att han kräver att man kvalitétssäkrar skolutbildningen så att inte någon kommun eller lärare ska kunna motsätta sig att elever som har rätt till stöd får detta, för att han kräver att det skall bli stopp på mobbning där skolan försöker skylla mobbningen på den mobbade eller vederbörandes närmaste, det är så lågt som tänkas kan. Det enda jag ångrar, och allt har ändå inte varit det mest ideala val som jag gjort i mitt liv, är att jag gick med som medlem i Lärarförbundet och inte i Lärarnas Riksbund.

Behovet av ämnes och stadiebehöriga lärare samt av praktikår utöver splittradepraktiken under studietiden på Lärarhögskola är lika stort för elevernas bästa som behovet av AT-tjänst för nyutbildade läkare är för patienternas bästa.

Platsbrist drabbar nyutbildade, SvD 9 februari 2013 Så länge lokala fackföreningar och kommuner vill spara pengar kanske även vill undvika visa upp att flera av de lärare som finns tillsvidareanställda idag inte är ämnes- och stadiebehöriga nog att handleda praktikanter, så länge fortsätter detta problemet!

Så snyftreportaget. Finns alltid något sådant. Utbredd ilska mot lärarlegitimation, SvD 9 februari 2013 Där det frågas om 30 års erfarenhet inte räcker. Men går man ner och läser så finner man uppgiften att kvinnan först var lågstadielärare och sedan bara hade möjlighet att läsa upp med 1 termins svenska…… Vilket är fel. I min egen släkt finns en som blev svensklärare med de betydligt längre och djupare ämneskunskaperna i svenska som krävdes under hela perioden fram till år slutet av 1990-talet och nog hade hon lång tid att skaffa sig mer kunskap i svenska, vilket som står i artikeln delvis är sant att det krävdes godkänt motsvarande gymnasiet i svenska, engelska och matematik för att få läsa på universitet. Men hade gått att läsa på kvällstid, vilket jag också känner till de som gjorde, genom att komma in på de sk. 55-orna som kom in på universitet bakvägen under många år genom 5 års yrkeserfarenhet….
Att kvinnan blev behörig med sina kunskaper att fortsatt undervisa i svenska på de lägre stadierna, det är inte konstigt. Att hon inte anses ha tillräcklig kunskap för att undervisa i svenska-2 fortsättningsvis förstår jag däremot fuller väl. Till det krävs det dels annan pedagogik än för att lära ut vanliga svenska kurserna samt också djupare svenska kunskap dvs betydligt mer svenskaterminstudier. Att hon får undervisa äldre i svenska för vuxna invandrare förvånar för till det anställer t.ex. kranskommuner till Göteborg lärare som är gymnasielärare i svenska + något annat ämne. Annars får de bara terminsanställningar.

Tillägg 22.47 Så gör Miljöpartiet och Socialdemokraterna bort sig i lärarfrågan. MP: Skolan har hanterats respektlöst, SvD 9 februari 2013 Ja av rödgröna kommuner runt om i landet där politikerna i ledningen medvetet nallat t.o.m. av öronmärkta skolpengar och genom att anställa icke pedagoger som rektorer, obs någon kunskap i det viktiga område som barn- och ungdomars utveckling och inlärningsförmåga borde vara obligatoriskt för att få bli rektor. Nallandet har bl.a. skett genom att skollokalkostnaderna höjts efter att skolan kommunaliserats och skolorna tvingats betala alla möjliga saker som förr ingick i skolpengen. Det är Björklund som börjar få ordning på den surdeg som Palme satte när han var skolminister och som Göran Persson som skolminister ställde i kylen i stället för i ugnen!

Read Full Post »

det som många politiker önskar, dvs. vi har idag inte de möjligheter som vi borde ha för att kunna ta emot fler invandrare. Det jag skriver här kan låta rasistiskt, men jag är inte rasist. Många av mina bekanta är invandrare och har i flera år sagt samma sak. De säger rent ut att vi svenskar är naiva. Att vi härutöver sett stora problem inom Skola och Vård gör inte saken bättre. Sverige är inte bästa välfärdslandet på långa vägar. Det finns mycket som behöver göras och då talar jag inte om att återta forna tiders drömmar om välfärd utan om att se till t.ex. att öka möjligheterna för småföretagande i alla delar av landet. Att se till att hela Sverige får leva. Det sker inte genom att flytta någon grupp till en ödebygd. Först måste det till möjlighet för utkomst för de som bor i en glesbygd idag. Sedan måste infrastrukturen förbättras så att de unga som får jobb kan få bostad inom rimligt avstånd både i storstad och glesbygd. Politiker kan lika lite lösa invandringens integrationsproblem som de kan skapa nya jobb. De kan endast skapa förutsättningarna som behövs. För det krävs det att politiker lyssnar på folket utanför Stureplan och Stockholm.

Oavsett var en person som idag är svensk medborgare är född eller en person som fått svenskt uppehållstillstånd är född, så räcker inte kakan till om huset som kakans försäljning skall bekosta inte konstant renoveras så att problem i grund och röta i bärande balkar åtgärdas före man bygger en takvåning under taknocken.

Gör omtag och acceptera att situationen ute i landet är sådan som den är vad gäller såväl bostadsbrist (drabbar inte bara unga) som arbetssituation där många långtidsarbetslösa 40 och 50 åringar t.o.m. får mindre hjälp att hitta lediga jobb inte bara i Sverige utan i hela Norden än vad unga får. Hur i hela fridens namn kan någon politiker på riksplanen försöka springa ifrån det stora problemet som finns med flyktingmottagandet i svenska kommuner. För att kunna ta emot fler än kvotflyktingar, som ofta drabbas värre än vad som sägs i media och som verkligen behöver vår hjälp, så krävs omtag och det handlar inte bara om Statliga pengar, dvs mer skattepengar, utan också insikt i att man löser inte något om man inte först kurerar sig själv och ser till att krafterna samt ekonomin finns för att hjälpa till. Att öka sedelpressens aktiviteter vilket skulle krävas om de som inte vill diskutera frågan fick som de ville, leder inte till bättre svensk ekonomi. Bättre svensk ekonomi i hela landet krävs för att vi skall kunna hjälpa de som kommer till som minst självhjälp. Idag är situationen den att de som inte har specialistutbildning eller annan kunskap i något område där bristföreligger får mycket svårt att få något annat än passisivitet oavsett hur gärna än rikspolitiker vill integrera.

Kommuner nobbar fler flyktingar, GP 6 februari 2013
Kommuner nobbar fler flyktingar, SvD 6 februari 2013
Kommuner nobbar fler flyktingar, Aftonbladet 6 februari 2013
Reinfeldt vill se över mottagande, GP 6 februari 2013
Reinfeldt vill se över mottagande, SvD 6 februari 2013
Reinfeldt går emot Billström, DN 6 februari 2013

Tillägg 16.54 SSU tycker att Moderaterna sviker. Ett oerhört svek av Moderaterna, Gabriel Wikström SSU på SvD Brännpunkt 7 februari 2013
Själv tycker jag att alla svenska partier svikit såväl de som kommit hit och fått asyl de senaste åren som kommunerna.

Exempel: Om inte Migrationsverket tar ansvar för de asylsökandes dagliga problem läggs bensinmacken och Ica i Glava ner.
– Kundunderlaget har minskat och vi jobbar gratis med att hjälpa folk.

Macken och Ica kan läggas ner, nwt.se 23 januari 2013

Om inte kommunerna kan åstadkomma lägenheter för alla som redan bor i en kommun; om det inte finns jobb för alla arbetslösa unga som gamla; Om inte Migrationsverket ser till att det finns personal på alla de ställen de hyr(?för de betalar väl hyran på flyktingförläggningar eller vad man skall kalla dem?) oavsett om det är personal från Migrationsverket eller anställda av de som hyr ut för flyktingboende, så var i hela fridens namn har SSU tänkt ta pengarna som redan saknas?

Read Full Post »

Alla barn som bor i ‘dåliga’ områden blir inte kriminella eller våldsamma. Det handlar till mycket stor del om att vi i Sverige har dålig kunskap hos politiker och allmänhet om att det som sås också kommer upp. Vill man ha bort ogräs i en åker, så får man också börja med att sköta marken rätt innan sådd. I fall där man som i Malmö skyller på makthavare oavsett vilken regering och efterlyser hårdare lagar, som säkerligen också behövs, så har man glömt bort att det finns två förutsättningar som måste vara uppfyllda oavsett hur bostadsområdens ekonomiska, etniska eller andra förutsättningar ser ut:

* Det krävs att man tar tillvara de goda föräldrar som trots allt finns. I Malmös fall sägs det i media att problemen är värst i invandrartäta områden. Jag vet inte ett dugg om Malmö. Men jag vet att droger och kriminialitet förekommer tyvärr även i rikemansområden bland barn som inte har närvarande föräldrar oavsett hur duktiga och finansiellt starka de föräldrarna är. I de områdena har föräldrar ofta möjlighet att betala för sina barns ‘bravader’ eller skicka barnen på privat internatskola, utlandsstudier eller liknande. De problembarnen syns inte på samma sätt som de i ekonomiskt utsatta områden.
Det finns goda föräldrar både bland ‘svenskar’ (läs svenska medborgare) och invandrare (läs de som ännu inte blivit svenska medborgare). En resurs som alla svenska kommuner missar är kvinnorna i invandrarfamiljer från flera av länderna runt Medelhavet. Oavsett vilken religion dessa kvinnor har, så är det flera av länderna som har t.o.m. bättre utbildning även för kvinnor när det gäller matematik, fysik och kemi. Varför inte utnyttja detta och från kommunernas sida anställa kvinnor som fått bra utbildning i NO-ämnen oavsett var de är födda som läxhjälp efter skoltid i skolorna?

Poängen med detta skulle dels vara att bryta kulturgränserna. För självfallet borde kommunerna kosta på dessa kvinnor en extra duvning i svenska språket så att de kan vara läxhjälp för alla elever på en skola.
En annan poäng med det förslaget är att man skulle få ut fler invandrarkvinnor i arbete. Kvalificerat arbete som ger referenser och meriter vid sökande av andra jobb eller utbildningar.
En tredje och nog så viktig poäng som tyvärr många här i Sverige missar är att oavsett om vi talar om muslimer, ortodoxt kristna, katoliker eller andra från dessa områden (observera att i t.ex. Eritrea finns procentuellt väldigt många kristna) så har de från barnsben fått lära sig att de MÅSTE respektera kvinnor som är mammor samt äldre. Det skulle ha en mycket lugnande effekt på ett stort antal stökiga barn redan tidigt om de inte längre vågade sätta sig upp mot alla vuxna på skolan.

* Skolan och sociala myndigheter får sluta upp med att dalta. Punkt slut. Det är i tidiga åldrar och under uppväxtåren såväl inhämtande av kunskap som respekt för andra och samhället har största möjligheten att stoppa de som senare återfinns bland kriminella, halvkriminella och andra utanför det egentliga samhället. Följ skollagen och anmäl allt som är misshandel, mobbning etc utan att tro att skolan vet bäst.

De två punkterna är något som varje svensk kommun kan ta itu med.

Skärpta vapenlagar räcker inte, GP 2 februari 2012
Reepalu och Ask i TV-bråk om våldet, KvP 2 februari 2012
Nu får det räcka, DN 2 februari 2012
Malmö är inte någon isolerad ö, DN 2 februari 2012
Nu måste polisen ta kontrollen i Malmö, SvD ledarsidan 2 februari 2012

Read Full Post »