Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Statsminister Fredrik Reinfeldt’

Det som för bara en vecka sedan verkade helt omöjligt ligger nu inom det möjligas gräns. Det gäller att alla drar sitt strå till stacken så blir det 4 more years för Alliansen

Det är inte bara det att gapet krympt till ynka 2,8%
inte heller det att vårdfacken sa ifrån.

Nu har till och med LR:s avgående Eva-Lis Sirén vaknat:

Opinionsundersökningar som TT, Expressen och andra gav Statsminister Reinfeldt en klar vinst över Stefan Löfven stärker möjligheterna. Flera krossade Rödgröna myter samt Stefan Löfvens yviga miljardrullning (var han nu tänkt ta de pengarna ifrån sa han inte) och löften om än det ena än det andra utan att han förhandlat med Miljöpartiet och/eller Vänstern. Löfven börjar likna ett aprilskämt. K-G Bergström: ”Han blir aggresiv när han blir stressad” om Löfven, Expressen 13 september 2014
Retorikexperten: Det var David mot Goliat, Aftonbladet 13 september 2014

Valduell utan hetta, GP 13 september 2014
Så var sista duellen mellan Reinfeldt och Löfven, DN 13 september 2014
Valduell utan hetta, SvD 13 september 2014
A HREF=”http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20690&artikel=5964020″>Sista valduell utan hetta, Sveriges Radio 13 september 2014

Read Full Post »

Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige. Märkligt att Konstitutionsutskottets medlemmar år 2014 inte lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig lärare lär ut och som ingår i vad elever skall ha lärt in för att vara berättigade till godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

Statsminister Reinfeldt är däremot påläst. Reinfeldt: Styrelsen ansvarig, GP 17 april 2014
Självfallet eftersom Sveriges Grundlagar inklusive Regeringsformen MÅSTE följas av svenska regeringar! Märkligt är att det finns en enda riksdagsman som inte lärt in, förstått och lever upp till att Sveriges Grundlagar gäller i Sverige!

Vanligtvis välinformerade Lena Mellin på Aftonbladet verkar ha missat att det ingalunda är Reinfeldts eller annan statsministers uppgift att veta om vad svensk myndighet har för stora affärer på gång. Lena Mellin: Någon har definitivt fel, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 17 april 2014 Denne ”någon” är Konstitutionsutskottets ordförande, inte någon i regeringen. Svensk Grundlag gäller i Sverige. Att det sitter folk i svensk Riksdag som inte kan svenska grundlagarna är skrämmande. Inte konstigt att många beslut verkar ogenomtänkta.

Okunskapen är stor i Konstitutionsutskottet samt i media om vad som står i svenska Grundlagar….. ett av många exempel: ”Beklämmande slutsats av förhören om Nuon”, SvD 17 april 2014

Vänligen läs även: Regeringsformens 10 kap 13§.
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet. Lag (2010:1408).
Där står det i klartext VAR ansvaret ligger. Det är Myndighetens ansvar att hålla respektive departementschef informerad. Problemet som jag ser det är att vi ingenstans i Regeringsformen har klarlagt straff för Myndighet som inte följer denna eller annan Grundlags krav!

Nu ska Reinfeldt grillas om Nuon, Expressen 17 april 2014 KU visar att KU:s medlemmar inte förstått 9:e klass kursmålskrav i Samhällskunskap. Hur i hela fridens namn kan sådana tillåtas fatta beslut som rör svenskens väl och ve?

Nya slaget mot Maud Olofsson, Expressen 17 april 2014 Ex-chef för Nuon med andra ord part i målet tillåts breda ut sig som vore han utomstående expert…. Vänsternissar är sig lika oavsett vilken tidning de får att ta upp ”tyck som jag” åsikter som sanningar…..

Reinfeldt KU-förhörs om Nuonaffären, DN 17 april 2014
SvD-s granskning av Nuonaffären, SvD 17 april 2014

I en demokrati är Regering och Myndigheter inte samma sak. Myndigheter är myndigheter för att de har eget beslutsansvar utifrån gällande konstitution och de riktlinjer som getts. I en demokrati är heller inte Regering och av myndighet helt eller delvis ägt företag samma sak oaktat att skötsel av riktlinjer för företaget samt instruktioner till regeringens representanter i företagets styrelse ligger under ett departement. Verkligen på tiden att Sverige får en FÖRFATTNINGSDOMSTOL. KU saknar kompetens!

Norah4you's Weblog

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i…

Visa originalinlägg 703 fler ord

Read Full Post »

kanske är det därför någon förde fram hennes namn så hon blev Försvarsminister? För frågan är i vilket parallellt universum den svenska Försvarsministern lever i? Karin Enström tillbakavisar Mikael Odenbergs angrepp.

– Jag delar inte den bilden. Vi har stärkt vår försvarsförmåga sedan 2006 och vi ska fortsätta stärka vår försvarsförmåga, säger hon.
Hon påpekar att försvarsanslagen höjts under de senaste två åren.

– Vi har höjt anslagen. Förra året för materiel och för i år anslagen när det gäller personalkostnader, säger Karin Enström.Enström slår tillbaka mot försvarskritiken, DN 14 januari 2014 Vad hjälper ‘höjda’ anslag om de inte täcker upp kostnadsförändringen från det att något är beslutat att beställas tills dess det är beställt; när ‘höjda’ anslagen inte räcker till för att täcka nödvändig övning och utbildning av redan anställd personal där personalens löner fått släpa efter för att anslagen inte ens följt index? Som sagt – hon har inte varit ett generalsämne, är det inte och lär nu ha gjort bort sig för alltid. Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa det!

Odenberg sågar försvarspolitiken, GP 14 januari 2014 Det gör han rätt i!

Anders Björk, tidigare M-försvarsminister liksom även Mikael Odenberg varit en gång, säger: – Jag har all förståelse för Mikael Odenbergs uttalanden, säger han.

– Jag har själv sen mycket lång tid tillbaka sagt ungefär samma sak. Jag är också förvånad över hur regeringen agerat de senaste åren.

Anders Björck riktar sig direkt till statsminister Fredrik Reinfeldt:
– Jag är besviken och bekymrad, och förvånad över att han inte dragit några andra slutsatser.

Enligt Anders Björck har Folkpartiledaren Jan Björklund rätt när han talar om oron för den militära upprustningen i Ryssland.
– Det är därför jag är så förvånad, säger Björck.
Anders Björcks hårda kritik mot Enström, Expressen 14 januari 2014

Karin Enström (M) håller tal om försvarsförmågan, Aftonbladet 14 januari 2014 Skall hon tala om Försvarsförmågan av huvudstaden? Som Göteborgare vidhåller jag att det bästa med Stockholm är tåget till Göteborg…..
Odenberg sågar M:s Försvarspolitik, SvD 14 januari 2014
Allan Widman stöttar kritiken mot försvaret, Expressen 15 januari 2014

Read Full Post »

Nato behöver oss. Det är dags att våra politiker slutar upp att vara Naiva trädkramare till politiker Hela Sverige inte bara Stockholm skall försvaras. Hela Sverige skall leva!

Det är inte så att Sverige idag eller ens så länge Putin sitter vid makten i Ryssland behöver Nato till närmelsevis lika mycket som vi inom den närmaste 10 års perioden kommer att behöva Nato. Rötterna till det redan pågående spelet om vem som skall få makten i Ryssland går tillbaka till när Jaroslavs död. Jaroslav var Olof Skötkonungs svärson i giftermålet mellan Ingegerd (i Ryssland känd som Anna, en av Rysslands första helgon). Rötterna har alltså inte bara att göra med de som blev gammelkommunister, trotskister i det dolda, stalinister och sk. frihetskämpar i ryska delstater gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå framtiden.

Det blir väl ingen annan råd än att Löfven och Reinfeldt får ställa sig tillsammans och sjunga någon av alla de sånger som handlar om en drömvärld som inte funnits, inte finns och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas. Om de inte tar varandra i handen och sjunger We shall overcome….some day. vill säga

Naiva politiker är inget att hålla i handen när åskan går!Naiva trädkramare till politiker, Norah4you 14 januari 2014

Lika hård som ett löskokt ägg, SvD ledarsida 14 januari 2014 Om svenska försvaret och Natofrågan.
Björklund vill återinföra värnplikt, DN 13 januari 2014 Bra tanke om man i allmän värnplikt utöver det som fanns förr också inkluderar värnplikt inom vård av äldre och sjuka samt ser till att under värnplikt utbilda så många som möjligt i enklare sjukvård samt ge möjlighet att skaffa körkort för bil och lastbil. Hela samhället skulle tjäna på detta inte bara i orostider.

Read Full Post »

är något jag aldrig trodde att skulle förekomma under längre tid i det parti jag röstar på, Moderaterna. Men så är det. Lika naiva trädkramare finns bland regeringens moderater som någonsin Socialdemokraternas Löfven och Co som talar om Asien som oroligt hörn av världen. Ursäkta alla trädkramare, men verkligheten gäller.

Verklighetens Sverige

Verkligheten i Europa, inom EU och utanför EU:s gränser är så långt ifrån lugn och stilla som tänkas kan. Vänsternissar en del samma som på 70-talet andra barn till dessa eller vildvuxna rosor som vuxit upp runt Stureplans allt annat än vattensprutande oaser lika obotligt historiskt okunniga och naiva om nutiden som en del som falskeligen säger sig verka för en bättre miljö samtidigt som de begär in pengar för att rädda isbjörnar trots att varje enskild isbjörn vid årsskiftet precis som vid alla årskiften de senaste 100 åren som minst haft egen yta motsvarande halva staden New Yorks yta, alltså inte bara halva Manhattan.

Vart en hel del pengar har gått utan att redovisas, det är frågan. Inte har de gått till att stärka Sverige inte. Varken militärförsvarsmässigt eller civila försvaret av vår gemensamma grund för att få fortsätta som fritt land. Civila försvaret? Ja jag syftar på det som inte brukar räknas in av vanlige Svensson i det som kallas Totalförsvaret: Rent vatten, fungerande kommunikationer såväl vad gäller transport av människor som distribution av mat. Men å andra sidan, har svenska media helt missat att vi här i Sverige de senaste fem åren under medias och Oppositionens klagan på t.ex. järnvägsnätet har haft samma ställverk och samma växlar som trots att de helt bytts ut ändå av någon outgrundlig anledning fortsätter att gå söner. Alltså inte bara vanligt underhåll….. Har media och politiker missat alla tillfällen då reservsystem för energi inte fungerat. Ofta år efter åt på samma sjukhus och andra viktiga ställen runt landet?

Sverige mer än Stockholm

Sverige är mer än Stockholm. Det är gott och väl om Stockholm försvaras. Men hur skulle Stockholm klara sig utan Norrlands järnindustri och vattenfall? Hur skulle Stockholm klara sig om transporterna till sjöss och på land inte längre fungerar. Samtidigt som svenska försvaret rustats ner sedan 1968 och framåt, främst av Socialdemokrater historiskt sett fram till GP:s andra regering, så har Sverige också blivit mer och mer energiberoende när det gäller viktiga funktioner som uppvärmning av hus vi bor i oavsett om eget hus eller flerbostads hus. Vattnet vi dricker kräver mer energi idag än tidigare för att driva nödvändiga pumpar, reningsverk och avloppssystem så att vi får drickbart vatten och kan rena från föroreningar. Vad vore vattenhålet vid Stureplan om alla normala nödvändiga funktioner i övriga landet slagits ut. En samlingspunkt för naiva som snabbt skulle tvingas växa upp i en allt annat än fridfull och demokratisk omvärld.

Naiva politiker

För många politiker idag är EU, fast då utan att de satt sig in i skillnaden mellan Sverige och de flesta andra EU-länderna när det gäller Nato, svaret på alla lösningar. Oron inom EU handlar inte bara om den mycket viktiga försvarsfrågan. Oron handlar heller inte bara om den ekonomiskt instabila Euron. Trots att de frågorna är underordnade den historiska verklighetens långa rotskott, så går naiva politiker troende att ett Europas Förenta Stater skulle vara lösningen. Det hade möjligen varit en lösning på 1800-talet, men idag är det som att lägga tunga taktegel på ett hus där man tagit bort viktiga bärande balkar. Sedan kan man mycket väl finna både positiva och negativa sideffekter av att vi är med i EU. Inte tu tal om det. Men det gäller att ta bort skygglapparna.

I land efter land inom EU jäser det p.g.a flera olika omständigheter. En gemensam omständighet är att det förekommit felaktiga uppgifter som spridits om vad demokrati innebär och varför det är viktigt att försvara den demokrati vi har. Det är inte möjligt att som naiva gröna trädkramare gå och tro att vi lever i en Rosseaus frihetsdrömvärld som aldrig funnits i verkligheten.

Lika lite som det är möjligt eller ens lämpligt att låta varje människa få tillgång till all kunskap om allt, lika lite är det möjligt att bortse från att det krävs försvar inte bara i form av militärt försvar, hemvärn m.m. för att försvara den demokrati de flesta av oss är bereredda att stå upp för. De flesta? Ja bortsett från vänsternissar till vänster om det svenska Vänsterpartiet och högerfötter till höger om Sverige Demokraterna.

Desinformation sprids via media som matas med allehanda falska och halvfalska uppgifter som de som lärde in sin Samhällskunskap, sin Fysik, sin Kemi, sin Biologi och sin Historia borde kunnat se igenom om de bara fått verktygen. Verktygen i form av källkritisk analys i stället för att fås att tro att allt går att hitta på nätet och att det som står på nätet är sant. Lika lite är det att lita på som när en äldre släkting till mig för tjugo år sedan använde sig av läsande av Svensk Damtidning för att få reda på vad som hände i Sverige.

Hårda ord? Ja så är det. Men nu har jag fått nog av naiva trädkramande politiker som likt strutsen gömmer huvudet i sanden eller vänder sig på andra sidan för att somna om när problemen, verkliga problem, sätts på bordet!

– Regeringen har kört fast, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg (M) i en intervju med DI.
Reinfeldt sågas – av sin egen ex-minister, Aftonbladet 14 januari 2014
vad står det då i den intervjun? Jag bara undrar för inte fick jag fram den intervjun vid sökning på di.se. Borde stå på nätet också…..
Reinfeldt försvarar försvarspolitiken, Expressen tv 13 januari 2014
Hårt S angrepp mot försvarspolitiken, GP 13 januari 2014
Så långt så gott men när samme Löfven säger: Stefan Löfven (S) gav i dag sin syn på den säkerhetspolitik han vill se framöver.

Han varnade också för Kinas framfart och situationen i Korea.
– Risken för krig där är långt i från över, säger han.
Risken för krig är långt i från över, Aftonbladet 13 januari 2014 Hm hur står det till med kunskaper i svenska språket? Långt ifrån vore mer riktigt….

Inte utan att jag är glad att jag inte har Löfven vid min sida om den lede fi kommer 😛 Asien i all ära men det är i vårt närområde som getingbon och bålgetingbon finns! Säkerhetspolitiskt osäkert närområde, Norah4you 4 oktober 2013> respektive Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Det är inte dagens situation i Europa och världen som går att förutsätta att den är densamma om 10 år eller om 20 år. Det tar minst 10 år om vi satsar extra 40 miljarder här och nu samt 10 miljarder varje år INNAN vi får ens upp ångan och har pengar inte bara för materiel utan också för utbildning samt samträning. Visst är det bra med samarbete med Finland….. men hur bra har Sverige försvarat Finland genom historien och hur bra har Finland trots stora mänskliga uppoffringar i form av lidande och liv kunnat försvara sig själv?

Nu fördjupar vi samarbetet, Försvarsminister Karin Enström (Sverige) och Försvarsminister Carl Haglund (Finland) på SvD Brännpunkt 14 januari 2014

Naiva okunniga politiker är naiva okunniga politiker även om de fått försvarsutbildning och tjänstgjort i försvaret. Sveriges försvarsminister är en katastrof. Säger jag som är moderat. Det är lika tokigt som när Mogens Glistrup sa sina berömda ord om Danmarks försvar. Mogens Glistrup föreslog att man skulle ersätta Danmarks försvar med en telefonsvarare som sa Vi ger oss. på ryska
Tokiga idéer blir inte bättre för att det är politiker som framför dem.

Sant är att Löfven och Socialdemokraterna stoppar Natodebatten lika mycket som Reinfeldts envisa motstånd till att ta upp frågan på bordet.
Löfvens tabu stoppar debatt, Ledarkrönika GP 14 januari 2014
Reinfeldt: Svenskt Nato-medlemskap inte aktuellt, DN 12 januari 2014

Sant är också Lätt slå ut Sverige med störningar i sjöfarten, GP debatt Hans Corell ledamot i Örlogsmannasällskapet m.m., Dag Klackenberg ledamot i styrelsen för Folk och Försvar m.m., Peter Nordbeck viceamiral (p), ledamot i Krigsvetenskapsakademin m.m., Leif Vindevåg ledamot i Krigsvetenskapsakademin m.m. på GP debatt 12/13 januari 2014 Sverige är ett avlångt land beroende av mycket energi och goda transporter på land och i hav.

Sant är även att Sverige som litet land behöver Nato mer än Nato behöver oss. Som Utbildningsminister Björklund, fd lärare på Försvarshögskolan uttrycker saken: Björklund: ”Sverige med i Nato senast 2020”, Aftonbladet 13 januari 2014

Miljömupparna är inte heller de annat än naiva: Rödgröna sprickan i försvarsfrågorna, Expressen 14 januari 2014 alldeles för många är naiva. Miljömupparna är inte bara naiva, de har inte ens gjort sin hemläxa om vad som ger Sverige inkomster och kritiserar Jas-export som vore det brända kolbitar de inte vill ta i.

Det är inte så att Sverige idag eller ens så länge Putin sitter vid makten i Ryssland behöver Nato till närmelsevis lika mycket som vi inom den närmaste 10 års perioden kommer att behöva Nato. Rötterna till det redan pågående spelet om vem som skall få makten i Ryssland går tillbaka till när Jaroslavs död. Jaroslav var Olof Skötkonungs svärson i giftermålet mellan Ingegerd (i Ryssland känd som Anna, en av Rysslands första helgon). Rötterna har alltså inte bara att göra med de som blev gammelkommunister, trotskister i det dolda, stalinister och sk. frihetskämpar i ryska delstater gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå framtiden.

Inflikat tillägg 15 januari 2014.
Ommålad politisk karta i Sverige
I och för sig bör ingen som kan sin svenska historia och vet hur man gör källkritisk analys förvånas att Vänsterpartiet visat sig stå på mer demokratisk och realistisk grund än en del miljömuppar och samtliga autonomagrupperingar till vänster om svenska Vänsterpartiet. Men ändå. Försvarsveckans stora nyhet:
– Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson, Torbjörn Björlund, har krävt högre försvarsanslag och talat om dramatiska ökningar från dagens 1,15 procent av BNP. När jag talade med honom efter hans framträdande så sade han att det handlade om att på sikt nå upp till spannet 1,5-1,7 procent av BNP. Det handlar i så fall om tvåsiffriga miljardbelopp i ökade försvarsanslag.”Mest uppseendeväckande är att V vill höja försarsanslaget, SvD 14 januari 2014

Det blir väl ingen annan råd än att Löfven och Reinfeldt får ställa sig tillsammans och sjunga någon av alla de sånger som handlar om en drömvärld som inte funnits, inte finns och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas. Naiva politiker är inget att hålla i handen när åskan går!

Read Full Post »

OSLO. Avlyssning kan förebygga radikalisering som kan leda till terrorism, sade statsminister Fredrik Reinfeldt i Oslo i dag.
Vid en presskonferens efter det nordiska statsministermötet i dag fick regeringscheferna bland annat frågor om det nordiska samarbetets utveckling, om terrorbekämpning och arbetsmarknad men självklart också om avlyssning.

Reinfeldt fick bland annat frågan om vad de nordiska regeringarna kan göra för att stoppa rekryteringen av muslimska ungdomar till terrorrörelser. Han kopplade frågan till debatten om USA:s avlyssning.

– De flesta muslimer i Sverige lever ett till svenska kulturella förhållanden anpassat liv, de är sekulariserade. Det finns enskilda små grupper, under tio, som radikaliserats, oftast med kopplingar till tidigare hemländer, sade Reinfeldt och hänvisade till att det i Sverige liksom i andra nordiska länder funnits personer som rest till Syrien för att delta i striderna där.
– Det är ju bland annat detta som avlyssningen handlar om, att förebygga.

I det arbetet ingår också att uppmuntra radikaliserade muslimer och Syrienresenärer ”att göra ett annat vägval”.

Reinfeldt avslöjade att det ”enligt de siffror som nämnts för mig finns inte fler än 200 personer” i Sverige som antingen kännetecknas av religiös extremism, av högerextremism eller som tillhör vänsterautonoma grupper.

Statsministrarna upprepade också vad Reinfeldt redan antytt i måndags: Det blir inget gemensamt nordiskt uttalande kring amerikanska NSA:s avlyssning. Reinfeldt hänvisade dock till president Barack Obamas middag med de fem statsministrarna tidigare i höstas och sade att Norden gjort klart för USA ”var vår gräns går”.Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror, Aftonbladet 29 oktober 2013
Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror, dt.se 29 oktober 2013
Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror, Norran.se 29 oktober 2013
NSA-chef: Vår övervakning räddar liv, Sveriges Radio 29 oktober 2013 NSA-chefen har helt rätt. Kanske dags att säkerhetspolis tillsammans med andra instanser berättar lite mer öppenhjärtigare och ger exempel på ett antal tillfällen som detta och/eller liknande räddat liv här i Sverige. För så är det. Sluta lyssna på utomparlamentariska gruppers spridda desinformation till media.

Som jag skrev i annan blogg idag: …Sov ni journalister gott under Sovjetunionens tid? Under Baader Mainhofgruppens attacker? Under Rote Brigadens (ungkommunistisk terrorgrupp Italien) terrorangrepp samt mördande av Italiens premiärminister Alto Moro? Sov ni gott under alla de terrordåd som på 80-talet skedde på internationella flygplatser och som skett i USA (bl.a 11 september attacken i NY), i Ryssland, i England o.s.v. På den tiden gick mycket av telefoni via kablar, vilka av naturliga skäl inte är lika enkla att ha täckande signalspaning på. Idag går mycket via det som förr kallades etern. Det är detsamma som att ställa sig på ett berg och ropa. Den som vill kan höra om han/hon förstärker ljudet och lyssnar. Spaningssatelliter har funnits i mer än 20 år och numera är det ett stort antal länder som helt lagligt lyssnar. Samarbete mot terrorism finns lagligen godkänt och sker bl.a. via speciell avdelning på Interpol utöver de samarbetsavtal som funnits mellan olika länder, i vissa fall ända sedan före Andra Världskriget….Törnrosa sömn, kära journalister, Norah4you 29 oktober 2013

Read Full Post »

från President Obama och de Nordiska ländernas ledare i samband med Reinfelts middag i Saagerska Palatset.

Syrienkrisen

…..
The United States and the Nordic countries share the goal of a stable and peaceful Middle East. We agree that all relevant parties must work urgently for a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East. We are determined to work together to promote respect for human rights, democracy and the rule of law in Egypt. With regard to the situation in Syria, we strongly condemn any and all use of chemical weapons, and we are convinced a strong international reaction is required. Those responsible for the use of chemical weapons must be held accountable.
…..
To complement our already robust bilateral and regional security cooperation, we agree to launch a U.S.-Nordic Security Dialogue, which will meet annually to discuss opportunities for collaboration on global and regional security issues, focusing primarily on issues arising in the United Nations, including an integrated approach to preventive diplomacy, peacebuilding, peacekeeping, and atrocity prevention. Another stream of work will include joint capacity building efforts to promote stabilization in fragile and conflict affected states – linking up security and development efforts, and civilian and military partners.
Gemensamt uttalande av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA, Uttalande
Statsrådsberedningen 4 september 2013 Fredrik Reinfeldt Statsminister

Norden och USA i nytt samarbete, DN 4 september 2013
Direktrapport från Obamas besök, GP 4 september 2013
Obamas historiska besök, SvD 4 september 2013

Sedan borde svenska media inte ha missat att President Obama och vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt idag kom överens om att arbeta tillsammans för ren energi. Detta samarbete presenterades av USA:s Stockholms ambassad i form av ett ‘fact sheets’:

U.S.-Sweden leadership extends beyond our commitment to sustainable energy at home. As part of our commitment to accelerating the transition to low-carbon energy systems worldwide, the United States and Sweden have committed to end public financing for new coal-fired power plants overseas, except in rare circumstances.

Access to electricity continues to be one of the most significant hurdles to economic growth and development. In sub-Saharan Africa alone, more than two-thirds of the population is without access to power. The United States and Sweden are working to provide technical assistance, financing and other support to enable additional investment in energy projects throughout the region, including through the recently launched Power Africa initiative.

The United States and Sweden, as members of the Clean Energy Ministerial, work to actively support initiatives such as the 21st Century Power Partnership, which brings together government and private sector actors to help identify and promote successful technical, policy, and financial pathways to cleaner and more efficient power systems in both developed and developing countries.White House Facts on U.S.-Sweden Collaboration on Clean Energy, Stockholm 2013/09/04

Förstår så väl varför inte Aftonbladet uppmärksammat detta. Men varför har inte övriga svenska media heller kommenterat? I princip hela svenska folket oavsett var vi står politiskt är ju för att energi skall bli renare och helst förnybar där så är möjligt. Att den sk. klimathotet nämns är inte det viktiga – det viktiga är att världen får så ren energi som möjligt för att minska utsläpp av olika sorters föroreningar i luft och vatten. Rent vatten kommer inte av sig själv utan kräver i grunden renare energi än dagens.

Tillägg 02.30 5 september 2013
Olika falla ödets lotter. En del hänger med: Hos den europeiska vänstern finns starka antiamerikanska reflexer. I dess ögon gör supermakten aldrig rätt, intervention eller inte. Ständigt påstås USA bara vara ute efter oljan, trots att ingen fanns i Bosnien, och Syrien knappast handlar om råvaror.

Faktum är att världen mår bra av en polisman. USA kan inte lösa alla problem, och Irak och Afghanistan visade den militära maktens begränsningar. Men att det brittiska underhuset inte vill stötta en aktion i Syrien är en sak. Skulle isolationister dra tillbaka USA från världen vore det förödande.

Konflikter är FN:s sak, säger många, men vem är FN? ”Världssamfundet” är ingen oväldig myndighet, utan summan av nationer som stretar åt olika håll. Syrien har visat FN från dess allra sämsta sida. När Ryssland och Kina bestämmer att inga resolutioner får antas mot al-Assad är handlingsalternativen uttömda.Den omistlige amerikanen, DN ledarsidan 4 september 2013 DN var alltså framme vid vettig och korrekt analys redan i går morse innan Obamas ankomst.
Medan andra sover sig genom hela dagen…… Reinfeldt borde med andra ord ha kunnat tala till Obama som en vän, och vänner ­emellan ska man kunna säga som det är. Ändå har den svenska regeringen undvikit att lyfta de frågor hela världen just nu vill diskutera med Barack Obama.

Han har inte pratat om rättskandalen Guantánamo, det läger på Kuba där USA sedan 2002 håller fångar i ”kriget mot terrorism”. Hälften är formellt frikända, de flesta har aldrig åtalats och bara ett fåtal är ­dömda.

Obama deklarerade redan 2009 att lägret skulle stängas, men fortfarande sitter 166 ­fångar kvar på Guantánamo.

Reinfeldt har inte heller ­pratat om drönarna, de ­flygande förarlösa vapenplattformar som styrs från USA men som dödar på andra sidan jorden. Och han har inte ens talat om det nästan alla andra politiska ledare nu kritiserar USA för, NSA och avlyssningsskandalen. Det blev Danmarks Helle Thorning-Schmidt som fick ta upp saken vid gårdagens middag.Reinfeldt tog inte chansen, Ingvar Perssons ledarkrönika Aftonbladet 5 september 2013 Reinfeldt tog upp Guantánamo, något som de flesta icke socialdemokratiska media noterat och det var Obama som själv tog upp NSA med Reinfeldt, varför skulle Reinfeldt ta upp något som redan lagts på bordet och diskuterat 😛 Vänster om Vänsterpartiet nissarna gör sig själva en otjänst och Alliansen en tjänst om de fortsätter sig se genom röda glasögon de gånger de inte sover på arbetet! 🙂

Göteborgs Postens ledarsida 5 september har en saklig analys: För Fredrik Reinfeldt är Barack Obamas besök en politisk triumf som stärker Sveriges ställning i EU och ökar Sveriges möjligheter att påverka frihandelsförhandlingarna. Detta var säkerligen också Obamas avsikt med att mellanlanda i Stockholm på väg till G 20-mötet i St: Petersburg.

Ett frihandelsavtal skulle leda till ökad tillväxt och fler nya jobb både i EU och i USA. Det är väl dokumenterat att frihandel i det långa loppet gynnar alla. Men på båda sidor om Atlanten finns starka protektionistiska traditioner som måste övervinnas. Kortsiktigt kan det vara svårt när bondeorganisationer kräver skydd för livsmedelsimport och miljöorganisationer inte kan tänka sig att kompromissa. Emellertid blir kompromisser nödvändiga liksom en förmåga att se till helheten i stället för att fastna i enskildheter.Obama stärker Sveriges roll, GP ledarsidan 5 september 2013
Notera …se till helheten i stället för att fastna i enskildheter.

Saklig och vettig analys har även Expressen: Det är klart att president Barack Obama inte har tid att äta smörgåstårta och gaffla frihandel med LO, Saco och TCO när han är på sin blixtvisit i Stockholm. Våra svenska fackliga centralorganisationer borde i stället bjuda in sina, förvisso mycket svagare, motsvarigheter i USA. För de är oftast emot frihandel när den sätts på pränt i avtal.Free trade – yes we can, Expressen ledarsidan 5 september 2013

I och för sig är det kanske förståligt att Aftonbladets ledarsidan sovit under dagen eller klagar för klagandets skull. Socialdemokratiska partiets traditionella dubbelspel och avundsjuka kanske ligger bakom. Se IB-gate del 2 Socialdemokraterna, Norah4you 28 augusti 2013
Det är inte lätt att lära gamla hundar sitta och de nya hundarna att inte bara följa ”John” och göra som de gamla…. Men inte trodde jag att Aftonbladet skulle göra så dåligt ifrån sig inför valet 2014 att de redan i september 2013 börjar kandidera som Alliansens bästa draglokomotiv genom att presentera uppenbara lögner……

Read Full Post »

delar av media vallar sina trogna f.. och de följer så troget de kan…..
Allt för att inte behöva ta eget ansvar för egna handlingar, eller? För om det är något som Snowdenaffären borde ha lärt alla som är beredda att se bortanför sina egna övertygelser, så är det två saker:

* Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar – även när det gäller sin egen nätaktivitet. Har man godkänt ett avtal med en supplier av mobilt eller fast bredband/annan nätuppkoppling, så bör man ha läst igenom det som står i det finstilta. I det finstilta har sedan nätets började skapas, av amerikansk militär för amerikanska statens pengar, det stått i klartext att användande av nättjänst sker enligt de amerikanska lagarna och att detta inkluderar att man godkänner att den som är supplier äger rätten att läsa samt att lämna över av myndighetsbeslut inbegärda trafikdata och innehåll i desamma.

* Det är amerikanska staten som är upphovsman till det vi kallar nätet. Nätet har aldrig varit fritt som Vilda Västern utan har från början och framåt haft lagar som utgått från Amerikanska Konstitutionens klara uppgift att det är USA:s lagstiftande församlings, dvs Kongress och Senats, rättighet att stifta lagar. Vilket de gjort. Upphovsmannarätten kan ingen ta ifrån Amerikanska staten. Speciellt inte något eller några länder som själva först haft ansvariga politiker som när nätet byggdes upp godkände de villkor som gällde för användning av nätets möjligheter OCH i all synnerhet inte efter att samma länder godkänt den nya Upphovsmannarättslagen som godkänt internationellt.

Dubbelt bakbundna av egna [sitt egna lands beslutande en gång] fattade beslut försöker ändå en och annan politiker och en och annan journalist sig på att kalla detta för massavlyssning. Så enkelt är det inte heller att allt det du eller jag skriver läses och analyseras. Någon måtta på verklighetsförankring måste väl ändå även politiker och journalister ha. OM det varit fallet, så hade i princip 75% av all energiåtgång i hela världen gått åt till att samla in samt analysera all data, bygga stordatorer som även med nuvarande teknisk förmåga hade behövt vara stora som storstäder för att inte tala om att den kylning som t.ex. Googles anläggning i norra Sverige behöver skulle behövts kvadripplas. Det som sker är att jämföra med att man i en strid rinnande ström i en större å sätter ut nät i liknande form som magneter och att det är dessa sökbegrepp man söker på när det inte är så att det är namngiven person eller grupp som efter domstolsbeslut av något skäl behöver spanas speciellt på.

I villande skogen försöker också en och annan att ta sitt eget lands demokratiska uppbyggnad och det utifrån egna landets Grundlagar/Konstitution existerande skrivning om VAR ansvar för olika bitar eller alla bitar av vad som beslutas i landet som intäkt hur ett annat lands ledning ser ut. Varje land har sin egen Konstitution/Grundlag.

Lätt att bländas av Obamas makt, Eva Franchells ledarkrönika i Aftonbladet 9 augusti 2013 är ett av många exempel på svenska journalister och politikers oförmåga att förstå eller vilja förstå de två punkterna ‘*’ som jag refererat till ovan. Det är ingen massavlyssning i form av att allt och allas göranden, tyckanden och låtanden lyssnas på/läses eller ens analyseras. De som inte begår olagligheter har inget som helst att frukta. Det är heller inte så att det för Reinfeldt skulle vara möjligt att protestera mot det som i Sverige godkändes av Socialdemokratisk regering (!) för så var det med första beslutet om det som kom att bli nät, Reinfeldt kan uttrycka sin(Sveriges åsikt idag) men avtal är avtal och Sverige är som andra länder bakbundna dubbelt av att ha godkänt Upphovsmannarättslagen…..

Samma gäller i t.ex. Ryssland. Putin har av Ryska Konstitutionen angivna ramar att verka samt bestämma utifrån. Relaterat till den gamla Konstitutionen som Sovjetunionen hade, så är Putins makt avsevärt begränsad. Något som bl.a. Max Fischer på Washington Post reflekterar över: It’s true that Putin has clearly not made satisfying the Obama administration or following extradition protocol particularly high priorities. Still, it’s not clear that he’s motivated primarily by a desire to actively embarrass the U.S. so much as to minimize his personal losses and maximize personal gains. The stakes are much higher for him domestically than they are within U.S.-Russia relations, which were already falling apart for want of sufficient mutal interests, and many Russians don’t want to see their leader bowing to the Americans. How much is Putin really in charge of Snowden crisis, Max Fischer Washingtonpost 8 augusti 2013

Om vi sedan går vidare och tittar på de mycket märkliga journalistkommentarer som finns speciellt i svenska tidningar på nätet, när det gäller att Snowdens supplier fått stänga ner den av Snowden använda krypteringstjänsten, så är det också så att det ingår i det som samtliga suppliers som använder nätet/låter sina kunder använda nätet, att det är totalt förbjudet att tillåta brottslig verksamhet. I Snowdens suppliers fall har han utifrån av honom själv/hans företags godkända avtal två alternativ: Antingen stänga ner eller stå till ansvar som ansvarig utgivare inför domstol av allt som andra, Snowden m.fl. begått för brott. Inget konstigt med det. Men i villande skogen går många vilse…. 🙂

Krypterad e-posttjänst stängd i USA, SvD 9 augusti 2013
E-posttjänst stänger i spåren av Snowden, DN 9 augusti 2013
Krypterad e-posttjänst stängd i USA, GP 9 augusti 2013</A
E-posttjänst som Snowden använde stängd, Expressen 9 augusti 2013

Varken något odemokratiskt eller förvånande att den som skrivit under ett avtal och kan visas ha brutit detta så att brottslig handling, utlämnande av hemligstämplade handlingar brottsligt i SAMTLIGA länder runt jordklotet, tvingas stänga ner en tjänst om han/hon/de vill ha kvar tillståndet att använda i detta fallet nätet. I villande skogen går många mer än vilse yra som höns!

Read Full Post »

Tillägg längst ner: Det blir toppmöte mellan Obama, Reinfeldt, Nordens och Baltikums regeringschefer i Stockholm under två dagar.

Ursprunglig text:
Det var en ovanligt smart lösning som Obama själv eller någon i hans närhet kom fram till:

* Göra skarp markering utåt sett mot Putin genom att nobba enskilda planerade mötet dem i mellan. Men i verkligheten var det en skarp markering mot de gammelkommunister som fortfarande finns i ryska partiledningen och som vädrade morgonluft när de kom på att Putin inte utifrån den ryska konstitutionen kunde förhindra att en tillfällig asyl utfärdades för Snowden.

* Samtidigt visa att Putin som president är så viktig för USA att man inte ställer in G20-mötet som är en prestigesak för St.Petersburg och som ligger Putin närmare om hjärtat än vad det ligger de odemokratiska krafterna som under senaste månaderna försökt flytta fram sina fötter.
Obama sa i en tv-intervju att han är besviken över att Snowden har fått tillfällig asyl i Ryssland, men att han kommer ändå att delta i nästa månads G20-möte i St Petersburg. Obama besviken efter Snowdens ryska asyl, Sveriges Radio 7 augusti 2013

* Genom besök i Sverige göra klart för rysk militär att USA är god vän med Sverige och ser Sverige som en viktig samarbetspartner.
Sverige hyllas i pressmeddelandet från Vita huset bland annat för att öppna för mer världshandel och investeringsmöjligheter samt att landet är pådrivande när det gäller utvecklingen av ny, ren teknik och stödet till en hållbar miljöpolitik. Obama till Sverige i september, Sveriges Radio 7 augusti 2013
– Sverige är en nära vän till USA och spelar en nyckelroll på den internationella scenen. Sverige kommer att bli en viktig allierad i USA:s och EU:s transatlantiska handels- och investeringssamarbete, så det kommer presidenten att vilja diskutera. Han ser också fram emot att prata om hur man kan förbättra ren teknik och framhäva miljömässigt hållbara alternativ, säger han till Expressen.se. Möte med Putin ställs in – kommer till Sverige Expressen 7 augusti 2013

Tre mycket viktiga flugor som slogs i en smäll. Vackert hanterat! Välkommen till Sverige President Obama!

Barack Obama besöker Sverige, SvD 7 augusti 2013
En fjäder i hatten för statsminister Fredrik Reinfeldt, SvD 7 augusti 2013
Kalla kriget 2.0, Karin Henriksson Perspektiv SvD 7 augusti 2013
Tydligare än så kan markeringen knappast bli, DN 7 augusti 2013
Obama kommer till Sverige, DN 7 augusti 2013
Obama nobbar Putin för Sverige, GP 7 augusti 203
Obamas nobb – en skarp markering, Expressen 7 augusti 2013
Obama nobbar Putin – kommer till Sverige, Aftonbladet 7 augusti 2013

Tillägg 00.38 8 augusti 2013 USA:s president Barack Obama ska träffa de nordiska och baltiska ledarna under sitt besök i Sverige, rapporterar den baltiska nyhetsbyrån BNS på onsdagskvällen Obama planerar toppmöte i Stockholm, GP 8 augusti 2013
Att det blir ett tvådagars besök i Stockholm bekräftas av New York Times: Officials said Mr. Obama would instead add a two-day stop in Stockholm before the Group of 20 meeting. Mr. Carney said Sweden was a “close friend and partner to the United States” that plays a crucial role on the international stage. Obama cancels visit to Putin as Snowden adds to tensions, NYT 8 augusti 2013
Obama planerar toppmöte i Stockholm, DN 8 augusti 2013

sedan kan Wikileaks fortsätta håna Sverige bäst de vill, en organisation som har en fegis som inte vågar stå för sina egna handlingar hade haft bättre om de hållt tyst! Wikileaks hån mot Sverige på twitter, Expressen 8 augusti 2013 Det är tillåtet att vara dum – dumt att bevisa det Wikileaks!
Surkarten Lena Hennel på SvD kan fortsätta med sin nertoning av Reinfeldt och Moderaterna, hon förlorar själv på dåliga analyser. Obamas besök inte bara positivt för M, Lena Hennel på SvD 7 augusti 2013 Att hon inte gillar Carl Bildt har framgått tidigare – varför spilla över på Reinfeldt och moderaterna för subjektiva värderingar?

Read Full Post »

Hur urbota dum får någon politiker vara och då speciellt en Moderat politiker som borde ha bättre förståelse för behovet av ett starkt svenskt försvar och klara av att se att Rysslands Militära kapacitet inom en femårsperiod kommer att vara lika stor som den var under Sovjetunionens tid.

Reinfeldt: Ryssland har inte förmåga att anfalla Sverige, Aftonbladet 13 maj 2013

Utmana inte ödet. Lika dumt uttalande som Per-Albins Sveriges beredskap är god Se även till att ge Sverige en Försvarsminister som kan omvärldsanalys.
Läs även: Tror Fredrik Reinfeldt, Norah4you 13 maj 2013

Read Full Post »

Older Posts »