Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström’

Det är de svenska kommunerna som borde äras eller rättare sagt ställas till ansvar för hur 55.000 svenska unga har kunnat falla emellan stolarna och varken arbeta, studera eller finnas anmälda hos Arbetsförmedlingen. Det är kommunerna som har ansvaret att se till att de unga som hoppar av skola, skolkar eller aldrig börjar i gymnasieskola inte tappas bort. Finns det ens någon statistik som visar om några eller hur många av dessa 55.000 unga ‘borttappade’ som uppbär någon form av socialstöd från sin hemkommun eller har de 55.000 föräldrar som betalar för allt de gör? Om en kommun inte med säkerhet vet att de unga som inte läser vidare samt de som hoppar av gymnasieskolan har sin försörjning tryggad på något vis, så finns det väl anledning att höja varningsflagg för ytterst få under 24 år startar egna företag. Finns det mycket svartjobb i kommunen/kommunerna eller är merparten av dessa unga sådana som hamnar i kriminella sammanhang?

Oaktat vilket är det knappast på ministernivå frågan om de 55.000 unga egentligen hör hemma. Att en minister bör kräva av svenska kommuner att de följer upp, är något helt annat. Det gäller också att kommunerna ser till så alla de praktikplatser som kommunerna förmedlar, såväl inom som utom den offentliga verksamheten, inte innebär att de unga utnyttjas och får göra riktigt jobb ofta även i kommun utan handledare vid sin sida ens om de sätts i reception. De unga som jobbar, för när något kräver eget ansvar utan handledare vid sidan hela tiden (räcker inte som vissa kommuner tror att handledaren finns ‘i huset’ och går att rådfråga) så är det jobb och inte ungdomspraktik.

Missbruket av unga är ministerns ansvar, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 19 maj 2013

Read Full Post »