Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänstern’

Med svensk inkluderas alla de som är svenska medborgare oavsett var de är födda enda kravet för att räknas till svensk i denna artikel är att vara beredd att ställa upp för Sverige i vått och torrt och oavsett vad som händer.

Av tradition har alla som bott i det svenska samhället varit vana vid att det har funnits Ålderman i byarna, Stadsfogde i stan och Länsman satt att vara domare härutöver. I gamla tider berättar de bevarade källorna i Sverige inte mycket om hur svensken hade det. Vi får gå långt utanför Sveriges gränser för att finna uppgifter om folket som bodde på ön i den Norra Oceanen och var vana att betala 10% skatt på sin handel och glatt gjorde så även i främmande land. Långt borta i östra nuvarande Turkiet på gränsen till Iran där gränsen då för länge sedan gick mellan det som kallades Asia Minor och Persien har folk här uppifrån fått en postmästare att notera: Arroganta, nonchalanta, lättstötta…. bland allt annat så står det att de betalar frivilligt skatt

Nu är att notera att handelsfolket som kom här uppifrån krävde tribut längs hela handelsvägen ner till Svarta Havet och Kaspiska Havet. Fick de inte det, så tog de de ledande i den stad de våldgästade med sig för att dra båtar över ed och dra kärror med varor längs med vattenleden. Men efter ett tag räknades dessa slavar som de kallades in i de gotergrupper de tvingats med i. Senare tiders Alle man på däck har kanske sitt ursprung i det inkluderande som en gång fanns, men om det vet man nästan inget. Vad man vet är att folk som räknades till de folk som kom här uppifrån redan tidigt inkluderade de legoknektar vi långt senare hör talas om på svenska sk. stormaktstiden och oavsett födelseort varit van att följa den/de som utsetts att leda dem.

Det är denna traditionen, mer än 1500 åriga kulturella särdraget, som vi har att leva med. När väl beslut fattats, så har svensken (definition av svensk se ovan) varit van att rätta sig efter detta. Det må ha varit något som svensken upplevt som aldrig så tokigt. Men lagt bud ligger sa de gamle och svensken har rättat in sig i ledet samt knutit näven i fickan. Inte alls som i många andra av Europas länder där det varit stora protester, uppror och revolutioner. Man förhandlar tills man är eniga eller tills någon har fått majoritet. Det är också i senare tider de som fått majoritet som ansett sig ha rätten att skriva historien…. också rätten att ge med ena handen samt höja hyror/skatter/avgifter med andra och därigenom försämra bland annat för skola, vård och omsorg…. öronmärkta pengar har hamnat fel och rättsäkerheten för lika behandling har inte funnits på många år i rödgröna rörans Göteborg.

Aktuella och för svenskar ovanliga upproret mot ”de som bestämmer”
Utlösande faktor
Samtliga rektorer och förskolechefer i Askim-Frölunda-Högsbo slår nu larm om stora brister. Sparbetingen drabbar främst barn i behov av särskilt stöd, skriver de i ett brev till politikerna.

– Vi har svårt att uppfylla skollagens krav. Situationen har blivit värre under de senaste fyra åren då resurserna till skolan minskat i snabb takt, säger Maria Vidlund, rektor på Björkåsskolan.
…..
I brevet till politikerna framhålls speciellt att de barn som behöver extra anpassningar och särskilt stöd kommer att drabbas hårt av ytterligare sparbeting. Enligt rektorerna handlar det om ”ett stort antal barn vars utveckling mot målen kommer att försenas, försämras eller i värsta fall förhindras.”
Rektorer slår larm om för stora sparkrav, GP 18/19 maj 2015

För ovanlighetens skull i Sverige så hände saker snabbt:
Den utlösande faktorn till rektorernas öppna brev till politikerna i stadsdelsnämnden var planen att minska skolbudgeten med en procent. Om skolan drabbas av ytterligare sparbeting blir offren ”ett stort antal barn vars utveckling mot målen kommer att försenas, försämras eller i värsta fall förhindras”, skriver de i sitt brev.

Nu hörs även röster från föräldrar till de berörda barnen. Hos medlemmarna i föreningen Lindås föräldrar i Billdal väckte rektorernas brev en känsla av att det nu får vara nog. I sin facebookgrupp har föreningen utfärdat en uppmaning till alla som är bekymrade över situationen att anmäla stadsdelsnämnden till Skolinspektionen.

Anna Sanderoth Vilkas, sekreterare i föreningens styrelse, tror att det hittills har skickats runt 25 anmälningar, och att siffran lär stiga framöver.

– Vi har publicerat en anmälningsmall i vår grupp och jag kan se att den är flitigt nedladdad, säger hon.Föräldrarna: Nu får det räcka, GP 19 maj 2015

Göteborgare har i alla tider, även långt tillbaka i historien, varit vana att agera utan protester utåt. Så skedde till exempel under det av Napoleon Bonaparte av Sverige krävda utlysande av krig mot England 1809…. vad gjorde man i Sverige låtsades som det regnade och inga skott avlossades. Vad gjorde man i Göteborg? Hälsade varje engelskt fartyg som vore kapten och manskapet gamla goda vänner…..

Med vetskap om att liknande hände under Andra Världskriget är det som händer nu mer än förvånande. Och nog är Socialdemokraterna förvånade…. de har la´ räknat med att svensken skall rätta in sig i ledet och lyssna på storebror och lita på vad storebror säger….

En av dem som såg artikeln och agerade var Jonas Törnberg, ordförande i Hovåsskolans föräldraförening.

– När rektorerna går ut, då är det illa. Det är ovanligt att de protesterar, och vi står givetvis bakom dem, säger han.

Det som drog igång rektorers och föräldrars protester var ursprungligen de besparingsförslag på en procent som hotade skolorna i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Nu har förslaget om sparbetinget där dragits tillbaka, och stadsdelsnämndens ordförande Camilla Widman (S) ställer sig lite frågande till att protesterna fortgår.

– Vi har inte gjort några neddragningar och vi kommer inte göra några heller. Dessutom har vi en ny budget med mer pengar till skolan, så det finns goda förutsättningar för att det ska bli bättre, säger hon.

Men ilskan bland föräldrarna fortgår. Nu har ett samarbete startats mellan föräldraföreningar från olika stadsdelar, framför allt mellan Majorna-Linné och Askim-Frölunda-Högsbo.Upproret sprider sig till fler stadsdelar, GP 22 maj 2015

Rödgrönaröran som skapade hela problemet med allehanda trix utöver osthyvel och tårtspade, omorganisationer som ställde till för elever som mitt under skolstadie tvingats byta skola; för lärare och rektorer som fått färre anställda och mer administrativa samt sociala uppgifter som ALDRIG funnits på deras arbetsbeskrivningar pålagda av politiker som unnat sig åka till Cannes och annorstädes men inte unnat de unga i staden den rättvisa och grundtrygghet de så väl behöver i skolan och på fritiden. Inte har det blivit bättre med röd-grön-blå röran som sitter nu…

Se även: Svenska skolan stöter bort särskilt begåvade barn

Read Full Post »

Det där med att svenska socialdemokratiska politiker och de som arbetar som lärare utan att vara ämnes- samt stadiebehöriga skulle erkänna att de själva är orsak till att vi i Sverige numera ser så få Nobelpristagare samt att kunskaperna rasar inte bara i PISA-undersökningar, det lär vi aldrig få vara med om….. att de skulle erkänna sin egen skuld till problematiken….

Det skrämmande är att vi gång på gång ser nyfikna, vetgiriga barn som kommer till skolans första årskurs och att, som en gammal lärarinna en gång sa till mig: vi släpper ut uttråkade barn från femte årskurs.

Att ens få för sig att det bästa för de enskilda barnen/ungdomarna är att ALLA skall gå gymnasieskole linjer som leder till högskolebehörighet, är att göra ett stort antal barn en björntjänst.

Det är lika tokigt med detta, som benägenheten i svenska samhället idag att sätta etiketter på alla som inte följer den politiskt giltiga normen. För ett stort antal av de barn som får bokstavsbeteckningar och/eller hamnar i särskola, är inte mindre begåvade men behöver samma lugn och ro, stabilitet i hur undervisningssituationen ser ut samt ämnes- och stadiebehöriga lärare under hela grundskoletiden, som i sig borde utgöra grunden för vad vi skall tillåta i ett klassrum i form av springande fram och tillbaka; i form av störande musik i hörlurar och/eller mobilanvändning i klassrumssituation.

Alla är lika värda, men en del är skickliga på praktiskt arbete och bör självfallet få känna självkänslan i att lära in den vägen även om det inte leder till högskolestudier; andra är tidigt hejare på att läsa och/eller räkna men hämmas idag då alla skall göra samma sak och hela klassen skall gå lika snabbt/långsamt fram. Hur många genier som Sverige missat genom flumskolan är svårt att säga. Alla lika värda men olika

Verkligheten
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Skolan ingen plats för smarta barn, Metro 13 mars 2015

Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov
Kunskap står inte högt i kurs i det svenska samhället. Överallt sjungs okunskapens lov. Detta förhållande är särskilt tydligt i skolan. Nu krävs omfattande förändringar, skriver Helena Mechlaoui, lärare i historia, religion och filosofi.

Kunskapsnivån faller hos svenska elever. Det märks på gymnasiet, universiteten larmar och OECD:s senaste rapport visar samma sak.

Sedan kommunaliseringen av skolan 1991, har utvecklingen bara gått utför. På Sveriges kommuner och landsting, SKL, vilar ett tungt ansvar. Utan att verka ha förstått lärarnas och utbildningens betydelse, har SKL enbart sett skolan som en ekonomisk belastning och inte som en grundläggande och nödvändig investering för den svenska industrin och för samhället i övrigt.

Parallellt med kommunaliseringen dök det upp idéer från de pedagogiska institutionerna om skolan och om vägen till lärande, som vilade på en mycket bristfällig vetenskaplig grund. Exemplen är många, men ett är att barn mycket tidigt, själva skulle ta ansvar för vad de skulle ägna sig åt under lektionerna, ett annat är så kallat problembaserat lärande. Eleverna skulle problematisera och ”forska”, och detta utan att först ha fått en grundläggande ”kunskapsbank” att arbeta utifrån. De skulle göra det de hade lust till och allt skulle vara roligt. Läraren skulle vara handledare, mentor, coach, sökande medlem i klassrummet (!) – bara inte lärare.Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov, Helena Mechlaoui lärare i historia, religion och filosofi på GP debatt 14 maj 2015

Förlåt älskade barn – vi visste inte!.

Read Full Post »

Ingress samt bakgrund

Åkte under gårdagen förbi en av de bunkrar som svenska försvaret sålde efter Berlinmurens fall. Hade som framgick av vad jag fick veta behövts överges ändå…. nu fick i varje fall försvaret pengar om än knappast full täckning. Utrymmet som använts av andra ett antal år har visat sig ha skräpberg över, under och omkring sig. De som inte vet vad skräpberg är bör försöka få talat med någon av de stenhuggare som fortfarande lever om än är åldriga.

I mångt och mycket har svensk allmänhet, läs svenska medborgare och väljare, blivit förda bakom ljuset av Socialdemokratiska regeringar ända sedan Nato bildades. Se Omvärldsanalys Sverige, EU och Världen – del 1

Vi var många som trodde att vi levde i den säkraste av länderna på denna jord…. Sverige var ju bäst. Vi hade SÅ BRA lagar…. Vi hade Justieombudsman o.s.v. ….. Inte kunde det väl vara sant att vår Yttrandefrihet, Tryckfrihet och så vidare bara var vackra ord på papper om man jämför med USA:s Konstitution? Så trodde också jag under hela gymnasietiden. Lärde mig något annat när Ruffa som hade en rest och jag fick gå igenom Frankrikes, USA:s och Sveriges Konstitutioner resp. Grundlagar. I och för sig har jag sedan då, för över 40 år sedan, ifrågasatt ett och annat.

Av olika skäl som jag redogjort för tidigare, kom jag tidigt att få reda på Sveriges, läs Socialdemokratisk regerings, samarbetsavtal med Saudi Arabien. Ett samarbetsavtal som gav Sverige två viktiga bitar, det skall erkännas, extra trygghet under oljekrisen på 70-talet samt något som svenska vänsternissar i media missat/inte önskat berätta; en möjlighet att påverka Saudi Arabien i en demokratisk riktning… om än långsam.

Från bloggartikel 2012…..:
Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962.

I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas.

Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta. I skuggan av kärnvapenhotet, Norh4you 6 april 2012

Långt samarbete med Saudi Arabien. Hur blir det nu?

Redan när min fars dåvarande chef Folke Aagård åkte ner till Jordanien för att hjälpa till med vattenrening för FN:s räkning;
redan när Viak AB:s geotekniska avdelning i Linköping var bäst i världen på geotekniska undersökningar och hjälpte Arabländer inklusive Saudi Arabien att hitta lämpliga ställen för än det ena än det andra som behövde finnas under tjockt lager av sand eller ovanpå,
redan då var Sveriges samarbetsavtal som förlängts gång på gång gällande.
Men som vanligt fick inte svenska väljare veta mycket i vår fria press. Då fanns ännu Göteborgs Handels och Sjöfartstidning men inte ens där kom mycket fram. En hel del berodde väl på 2:a Världskrigstidens svenska motto: En svensk tiger

Frågan som är mycket allvarligt ställd är: Hur påverkas Sverige, direkt och indirekt, samt nu gällande gamla förnyade samarbetsavtalet med Saudi Arabien av Saudi Arabiens kung Abdullahs död?

Förstår om det finns de som undrar över frågan. Sverige har som få andra länder byggt upp samhället och stor del av säkerheten liksom kvarvarande industri på hög energianvändning. Förvisso finns det gröna nissar som går och tror att vindkraft, vågkraft, solenergi o.s.v. kan ersätta olja OCH även den åldrande kärnkraften i Sverige…. Våta drömmar är våta drömmar inte verkligt läge. NÄR skarpt läge kommer, för förr eller senare kommer det ett skarpt läge oavsett om hotet kommer utifrån eller inifrån eller är ett resultat av att vi får brist på energi i bakvattnet av politiska partiers velande sedan Fälldinregeringens tid…. Vad händer den dag då strömmen i stor del av Sverige går inte p.g.a. Storm som Gudrun eller stormen Egon, inte p.g.a. att eldistributionen drabbas i stor del av landet som den gången Spökis (känd svensk flygare) kolliderade med matarledning vid inspektion av energinätet (hände på 70-talet),
hur redo är Sverige då att försvara sig eller ens upprätthålla samhällsordning?

Saudiarabiens kung Abdullah död, GP 23 januari 2015
Saudiarabiens kung Abdullah död, DN 23 januari 2015
Saudiske kungen Abdullah är död, Expressen 23 januari 2015
Saudiarabiens kung Abdullah död, Aftonbladet 23 januari 2015

Kung Abdullah efterträds av sin 77-årige bror Salman. Kung Abdullah har under sina år på tronen varit en reformvänlig regent i ett ultrakonservativt samhällssystem. Är inte direkt orolig för den nye kung Salmans inställning. Han var varit med så länge att vi troligen känt till om det funnits skäl till oro. Men med utgångspunkt från hur IS ökat riskerna inte bara i Arabvärlden utan runt hela jordklotet och med speciellt akuta svenska problem vad man skall göra med återvändarna som stridit för IS samt attacken i Paris i minnet, så finns det skäl att vara extra vaksam och värna om Sveriges säkerhet, Sveriges underrättelse och säkerhetsorgan samt att snarast möjligt tillföra försvaret som minst 40 miljarder under en tioårsperiod varav hälften under de första 3 åren.

Det är inte längre som på Sovjetunionens tid ”bara” från öst den Lede Fi kan komma. Även när det gäller Ryssland av idag kännetecknas svenska politiska samt mediadebatten av okunskap om Konstitutionella skillnaderna mellan nuvarande Ryssland och Sovjetunionen liksom svenska media tiger om den sedan 3-4 år pågående interna ryska striden mellan Ryska Militären som anat morgonluft och den Rysk-Ortodoxa kyrkan som är djupare förankrad i den ryska myllan än vad som framkommer här. Själv är jag inte orolig så länge Putin sitter som president. Hans befogenheter kräver att Duman ger honom tillstånd för militära aktioner utomlands. Det är i Dumans äldre generation samt i den Ryska militären problemet finns. Där finns det de som vill något annat än vad Dumans majoritet och President Putin uttalat sig för. Finns de som struntar i att Duman inte gett dem tillstånd utan går på gamla beslut från Sovjetunionens tid vad som skulle vara tillåtet och önskvärt om Sovjetunionens framtid hotades… de grupperna har stärkts när frågan om Vad kommer efter Putin

Sverige behöver oavsett ovanstående eller tack vare, välj vilket, ett starkt försvar. Allra bäst vore det att göra slag i saken och gå med i Nato. Vi borde gjort det från början i stället för att S-regeringen då fick möjlighet spela dubbelspel och satsa på svenskt Kärnvapen.

Read Full Post »

Vi kan börja från början Jonas Sjöstedt. Vi kan börja utifrån ditt eget partis skolpolitik i Ert Partiprogram. OM vi bortser, även om det är svårt, från att Du är mot privata utövare och därmed Du är emot vinst i skolverksamhet, så är det många bra inslag i det Ni säger Er vilja att skolan skall vara innehållsmässigt.

Analys: Sjöstedt hyllar Göteborg, GP 4 juli 2014

Inget annat av Rödgröna partierna förmår ens försöka leva upp till sina egna partiers partiprogramsskrivningar i praktiken. De rödgröna madamernas partier här i Göteborg gång på gång går på tvärs mot partiprogramskrivningar och, vilket är värst av allt även mot vad som står i Regeringsformens 1 kap 2§ och den som skrivningar i Skollagen bygger på och lutar sig mot. Där måste jag ge en eloge till flera av Vänsterpartiets stadsdelsnämndsledamöter. De försöker åtminstone leva upp till Ert partis program. Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna

Mer behöver väl inte sägas? Förklarar helt de kraftigt försämrade elevresultaten!
Jo kanske bör ändå en del tilläggas. Redan under slutet av Göran Johanssons tid försökte delar av S och MP:s lokala stadsdelspolitiker styra så mycket pengar över till ett fåtal stadsdelar att man på vissa av kommunens skolor räknade om eleverna tog mer än visst antal köttbullar, smörgåsar med pålägg för att inte tala om att man i de missgynnade centrala stadsdelarna i vissa fall fortfarande hade kartböcker där Sovjetunionen, inte Ryssland, fanns på kartorna. Skolor där eleverna vissa terminer endast fick 1/2 suddgummi per elev och de fick be mycket vänligt för att få något när det tog slut.

Vad rödgröna Göteborgsrörans ledande damer ansåg om sina partiers partiprogram sammanfattade Anneli Hulthén härom året mycket väl. Uttalande under valperioden av Rödgröna rörans ledare i Göteborg, Socialdemokraten Hulthén: Hulthén: 15 barn för dyrt, Göteborgs Posten 27 oktober 2012 när det gäller krav på maxantal barn som Socialdemokraterna centralt förde fram med början för flera år sedan.

Så inte är Göteborg något att hylla varken när det gäller Förskoleverksamhet, Kommunala skolan, Göteborgs Kommuns ledning eller när det gäller att följa gällande svenska Grundlagar och lagar!

Sedan ett tips. Sätt dig ner och räkna vad stadens skolor och kollektivtrafiks verksamheter förlorat i utbetalda ersättningar, löner m.m. på av Rödgröna Göteborgsrörans utbetalningar via ett antal olika konton till konsulterna. Intressant uppgift som facken borde dyka djupare i.

Read Full Post »

eller konsten att sakna ordkunskap och ordförståelse nog att förstå att Grundlag gäller över Kommunallag samt att såväl Riksdagsmän/kvinnor som personer som sitter i Kommunfullmäktige och Landstings-/Regionsfullmäktige i enlighet med gällande Regeringsform är valda ombud som är skyldiga att respektera Regeringsformens 1 kap 2§ och inte någon elitgrupp som har rätt att anse sin egen åsikt i enskild fråga som inte varit uppe för folkomröstning i kommun, landsting eller stat som den enda rätta.

Att de får rösta ner lokal folkomröstning innebär inte att de etiskt eller moraliskt kan klappa sig på axeln, för de balanserar på gränsen av vad som är demokratiskt tolererbart även om det är lagligt. Valda ombud är när de sitter i ledning efter val till för hela gruppen väljare som skulle kunnat rösta på dem, inte bara för någon grupp som vunnit majoritet oavsett om denna majoritet varit liten eller stor. Detta att valda ombud skall respektera även andras uppfattningar ingår som en av förutsättningarna för att kunna kallas demokrati! Det är detta som direkt följer av Regeringsformens 1 kap 2§ om att det Offentliga inte får diskriminera någon!

Fel att folkomrösta om T-skatten, Birgitta Losman (MP) regionråd; Leif Blomqvist (S) regionråd och Sören Kviberg (V) regionråd på GP motor 9 april 2013
Ett flagrant uppvisande av ignorerande av Svenska Folkets rättigheter samt okunskap om att Grundlag gäller över Kommunallag och därav följer att en elitistisk grupp om än vald endast är valda ombud och inte några diktatorer vars uppfattning står över väljarnas! Det är inte så att vi väljare i Västra Götalands regionen har haft möjlighet att kunna förutse att de valda skulle anse att deras egen vilja räckte för att tolka vilken fråga som helst enligt deras huvud!

Av ovanstående följer att det är 180 grader fel slutsats som vederbörande valda ombud dragit. De är inte eliten utan endast valda ombud! Vi väljare är inte till för ombuden utan de valda ombuden är till för ALLA VÄLJARE.

Read Full Post »

är det så illa att de inte tagit sig tid att läsa igenom de lagar som Riksdagen beslutat om??? För det kan väl ändå inte handla om avsaknad av ordkunskap och därigenom ordförståelse som inte är tillfylles för deras uppdrag???

Enligt Rehabiliteringsrådet är det bara sex procent av de sjukskrivna som får arbetsträning och femton procent som får anpassning av arbetsplatsen.

Är regeringen nöjd med detta? Hur ska man annars tolka det faktum att den inte kommit med några förslag på hur problemen ska lösas, och inte heller aviserat att några förslag är på väg under året. Den som kämpar med sjukdom av något slag och som dessutom drabbats ekonomiskt av ­regeringens regeländringar har fog för att känna sig övergiven och bortglömd.
Sjukskrivna måste få hjälp före utförsäkring, Tomas Eneroth (S),
Gunvor G Ericson (MP) och Wiwi-Anne Johansson (V) på Aftonbladet Debatt 31 januari 2013

Hallå sov Ni när 2010:110 antogs av Riksdagen? Läs då nedan. Har Ni ens brytt Er om att kontrollera på Försäkringskassans sida vad som gäller nu när Ni bevisligen inte har läst Socialförsäkringsbalken. I varje fall inte läst tillräckligt väl eller förstått (Så går det när ‘Alla skall med’ utan att man ser till att ‘Alla förstår det de läser’ 😛 )

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i LAS, i arbetsmiljölagen, och i Socialförsäkringsbalken. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Rehabiliteringsansvaret omfattar hela verksamheten, inte bara en viss enhet eller ett affärsområde.
Inriktningen bör vara att den anställda ska fortsätta arbeta i företaget. Ofta kan du i samarbete med företagshälsovården finna lösningar som är bra för den anställda.
Tillbaka till arbete – rehabilitering, forsakringskassan.se

SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN 2010:110
Kapitel 5 Bosättningsbaserade förmåner
9§ Den som är bosatt i Sverige är försäkrad följande förmåner:
…..
7. rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall …… Kapitel 29-31

30 KAP. REHABILITERING
INNEHÅLL
1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rehabilitering i 2-11 §§.
Vidare finns bestämmelser om rehabiliteringsplan i 12-14 §§.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
REHABILITERINGSÅTGÄRDER
2 § En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna i detta kapitel.
3 § Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar och behov.
…….
ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER
6 § Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).
DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER
7 § Den försäkrade ska
– lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och
– efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.
FÖRSÄKRINGSKASSANS SKYLDIGHETER
8 § Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 § Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
– den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
– de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
10 § Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
– den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
– hälso- och sjukvården,
– socialtjänsten,
– Arbetsförmedlingen, och
– andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.
Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 § Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

Inte annat jag kan förstå så måste de som blir utförsäkrade omfattas av denna rehabilitering om de återförts till Arbetsförmedling för att sedan när det visat sig att de inte kunnat komma tillbaka i arbete åter sjukskrivits och blivit utförsäkrade.

OM det inte är så att Försäkringskassan ser till att tillsammans med Arbetsförmedlingen under den tiden åtgärder för en effektiv rehabilitering (obs under den tiden omfattades den senare utförsäkrade av denna lag som gäller från 1 januari 2013 (dvs i år), så bryter både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mot lagen!

Således finns redan en bindande lag som gäller alla de som inte är utförsäkrade idag eller som återförts till Arbetförmedling för åtgärd där de nu befinner sig. De enda som inte omfattas, och det är illa nog är de som inte återförts till Arbetsförmedling för försök till att hitta jobb och därför är utförsäkrade här och nu. Det enda som skulle behöva tilläggas här är alltså de som per den 1 januari 2013 fortsatt var utförsäkrade och inte återförts till Arbetsförmedlingen och som inte tillhörde de grupper där delar av balken utifrån i balken ingående lagar som började gälla från 1 januari 2012. Långt ifrån så många som S, V och MP vill göra gällande.

Eneroth (S): Borgerlig ”filibusterverksamhet” stoppade rätt till rehabilitering, dagensarena.se 31 januari 2013 Tjaha – så att en lagbalk införs där lagen gällt 1 månad och omfattar allt och mer än vad Eneroth önskar, är att stoppa rätten som blivit lagkrav i lagbalk. Sov gärna vidare Eneroth. Platsen för Alliansens bästa reklampelare val 2014 står fortfarande på spel!

Men bindande lag beslöt Riksdagen om när man antog Socialförsäkringsbalken 2010:110! Hej S, V och MP – det gäller att inte sova och även att slå upp svårförståliga ord om man inte har täckning för vad det står i lagar man beslutar om!

Read Full Post »

Verkligheten, fysikaliska lagar, kemiska formler och kemiska reaktion, för att inte tala om verkliga fakta om jorden och solen, Facts not Fiction Norah4factssida samt skillnaden mellan marknära uppmätta värden och värden från väderballonger som skickats upp i atmosfären, allt lyckas Ni glömma. Verkligheten överträffar dikten när det gäller de som envist håller fast vid ett klimathot som aldrig existerat!

– – – –


Vad är marknära luft respektive atmosfär kära klimatfantaster? Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena, Jonas Sjöstedt partiledare (V) och Jens Holm miljötalesman (V) på SvD Brännpunkt uppdaterad 28 januari 2013

Kopia på inlägg i debatten på sidan inlagd 03.42 29 januari 2013 (undrar hur länge den får finnas kvar när Halmstadcensorerna av kommentarer för svenska tidningar läst?):
15 år är i och för sig en liten liten bit av människans tid på jorden…. MEN att korrigera CO2-värden runt jorden utifrån värden uppmätta på Mauna Loa, vulkan Hawaii, säger allt om okunskapen hos CO2-fantasterna:

* En vulkan spyr ut varierande mängd CO2 under hela sin aktiva och även under sin tid som död vulkan. Det är inga små mängder. Över 90% av all CO2 som inte omhändertas av fotosyntes, dvs även det som havsvatten tar hand om, kommer från vulkaner på jord och under vatten.

* Mängden av CO2 som släpps ut från en vulkan är relaterad till trycket inte bara inne i själva vulkanen utan också från kollision med tektoniska plattor.
– – –
Inte blir det bättre av att klimathotfantasterna verkar ha missat det som krävdes i Fortsättningsskolans 1 årskurs Naturlära på1920-30 talet (vad gäller kunskaper om vatten respektive kol i olika bindningar, kretslopp m.m.) för att få flyttas upp till 2 årskursen Fortsättningsskolan. Att man därutöver inte klarar av att skilja nutida marknära uppmätta lokala CO2 värden från värden förr uppmätta med väderbalonger, eller ens mellan luft och atmosfär i atmosfärens olika lager, det är rent skrattretande.

Trodde till igår att det var nog med ovetenskapligheten i rapporter till IPCC. En hel del har jag själv påpekat här under åren t.ex. i : Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :

Jag har tagit upp problematiken förr. Men det verkar inte gått in hos CO2-hotfantasterna och de sk. CO2-forskarna att: English

”En vulkan läcker ut stora mängder koldioxid under hela sin aktiva period. Vi kan som jämförelse ta Etna som ju är ett känt exempel som ännu ingen av CO2-fantasterna ens tagit med i sin beräkning:
”På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..

I kommentarerna efter gårdagens Och över alltihopa lyser moder Sol, Norah4you 10 augusti 2010 påmindes jag (kanske du också?) om att en av de mätstationer som används av de sk. forskarna för att ‘stämma av’ hur CO2 halten förändras eller inte förändras runt jorden är Mauna Loa, världens största nu aktiva vulkan……
Behöver mer sägas?

Men inte ens då hade jag en susning till misstanke att dessa sk. forskare inte kunde skilja mellan marknära uppmätta värden och värden i atmosfären…. misstanken väcktes igår av en kommentar på Det var så roligt IPCC, Norah4you 27 januari 2013 där jag kommentar senaste forskningen som om man läser noga i rapporter inte BARA reducerar klimatforskarnas 3,9 graders befarade höjning till 1,6 som riskvärde 2050 utan också innehåller uppgiften att detta är relaterat till 1990 års uppmätta värde SAMT att datamodellens 1,6 höjning ändå ligger som minst 0,6 grader lägre än peaken mellan 980-1400! Läs och analysera vad värden i rapporter står för innan Du om Du är klimatfantast uttalar dig.

Men som sagt. Från 1990 har snurren som suttit av tid under sina basår i skolan, här i Sverige i Grundskolan, missat skillnaden mellan att mäta marknära värden i lokala biotoper och att mäta med väderballonger som stiger upp i Atmosfären. Kollade igår 3 rapporter och fann att sammanblandning mellan begrepp skett så att de tror att luften på den nivå vi andas är samma luft som de värden som gäller för hela atmosfären…… VEM skulle vilja ha samma marknära ozon som skulle varit fallet om det ozonlager som finns högt upp i atmosfären. Att jämföra äpplen och päron för att de båda är frukt är en sak, men någon måtta på okunskapen måste det väl ändå vara?

Repetition:

Atmosfären

Atmosfären är den gasbubbla som omger jorden. Gaserna i atmosfären är viktiga för att levande varelser ska kunna utbyta ämnen med omgivningen. Exakt var atmosfärens gräns finns är svårt att säga, men ofta anges atmosfärens tjocklek till mellan 3000 och 10000 km. Den del av atmosfären som liv kan finnas i är dock betydligt tunnare, inte mer än 20 km, för människans del endast ca 6 km. Eftersom luften blir allt tunnare ju högre upp man kommer räcker inte syret för så energikrävande djur som människan.

atmosfären

 
Naturvetenskap i skolan, Biologi och Naturkunskap avsnittet Geologi, Skolvisionen.se

Man upphör aldrig att förvåna sig över mänskligheten, sa någon en gång. Så sant, så sant 😛

MP: Borg bromsar miljöpolitiken, GP 29 januari 2013 Tack och lov för det.
MP: Borg bromsar miljöpolitiken, Aftonbladet 29 januari 2013
Flera studier pekar på lägre klimatkänslighet, DN Debatt 28 januari 2013 Nämner inte de sk. forskarnas namn för även om de börjat fatta, så vill de inte fatta alternativt har de inte läst igenom och analyserat vad som står i egna och andras rapporter under åren. Hade de det, så hade de insett att det inte finns någon som helst fara för höjningar av temperaturen på jorden över den temperaturhöjning som förväntades redan 1899 utifrån naturliga förhållanden på jorden, i vårt solsystem och under jordens elips runt solen……

Ni är för roliga, Klimatfantaster…..

Bland de roliga som inte ens fattar att de gör sig till åtlöje sällar sig villigt(?) miljöpartister och socialdemokrater…. DEBATT: Klimatoro – men var är politiken?, Birgitta Losman Regionråd (MP), Västra Götaland och Lise Nordin Riksdagsledamot (MP) Göteborg, På GT debatt 29 januari 2013
samt Nytt ramverk kan rädda klimatet, Matilda Ernkrans (S) miljöpolitisk talesperson på GP debatt 29 januari 2013

Hallå jorden. Har det inte gått upp att vi landat????
Ni är roliga Ni Klimatfantaster som inte ens kan hänga med i de senaste 6 månadernas presenterade stora forskningsstudier som motsäger Era fantasier!

Read Full Post »

lyckades så kapitalt att misslyckas med allt annat än att pladdra. Annie Lööf kunde inte ens returnera Jonas Sjöstedts mycket skickliga debattinlägg där Jonas Sjöstedt i samtliga inlägg utom ett lyckades låta mer Centerpartiet än Lööf. Detta gällde t.ex. när han argumenterade som Centern förr gjorde när det gäller tidigare landsbygds och småföretagspolitik. Endast när han talade om oron att det blir privata apoteken i glesbygden som läggs ner när privata apotek får läggas ner i mars så lät han som om han stod till vänster om Centern. I alla andra frågor var det Lööf som lät som en megafon som talade om vad som gjorts, ‘erkände att det kunde varit bättre’ men snabbt gled undan från den viktiga avfolkningsfrågan i glesbygden. (Och jag är moderat men ger Sjöstedt mitt erkännande – han var bättre och framstod som ärligare)

Ras för C – Lööf självkritisk, GP 20 januari 2013 Hmm…. prata kan hon. Men hon övertygade inte mig om att hon var självkritisk. Skyllde ifrån sig i och med att hon hänvisade till idédebatten…… 🙂
Lööf: Idéprogrammet har skadat C, 20 januari 2013 ……… Nej det var illa nog. Men mattan ryckte du undan själv Annie Lööf genom att mitt under uppseglingen av frågan sticka på semester för att när du väl ‘tvingades’ tillbaka påstod att du försökt hålla dig utanför – Det är partiledare och inte linjedomare du skall föreställa vara. Borde föreställt…..

Annie Lööf om nya siffrorna:”urusla”, Expressen 20 januari 2013
Experten: Kan göra så som statsminister, Expressen 20 januari 2013
” Idédiskussion bakom usla C-siffor”
Interna kritiker inte överraskade, SvD 20 januari 2013
Annie Lööf flydde frågor om bottensiffrorna, Aftonbladet 20 januari 2013

Var det verkligen nödvändigt Annie Lööf att visa att du är så svag som politiker i allmänhet och partiledare i synnerhet?

Read Full Post »

mot en framtida lösning vad än Israels premiärminister säger sig tro.
En uppgraderad observatörsstatus kommer inte att föra palestinierna närmare en egen stat, anser Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
– Beslutet i Förenta nationerna i dag kommer inte att förändra någonting på marken, säger han vid en ceremoni i Jerusalem, enligt AFP.
– Det kommer inte att främja skapandet av en palestinsk stat – det kommer att göra det mer avlägset.

Sverige röstar för Palestina, SvD 29 november 2012

Sverige röstar ja till Palestinierna, Expressen 29 november 2012
Sverige säger ja till Palestina i FN, DN 29 november 2012
”Vid eftermiddagens omröstning i FN:s generalförsamling i New York om Palestina kommer Sverige att rösta ja till den resolution som tydligt stöder en tvåstatslösning och som ger Palestina status som observatörsstat utan medlemskap”, skriver utrikesminister Carl Bildt på sin blogg.
Sverige för höjd Palestinsk status, Aftonbladet 29 november 2012

Palestina som observatörstat är precis i linje med vad vapenstilleståndets de facto stat status för Gaza lagt grunden till. Det tror jag trots allt även USA kommer att komma fram till, även om de självfallet kommer att rösta nej idag. Komma fram till. Inte idag, men förmodligen redan under nästa år.

För att tvåstatslösningen skall bli verklighet krävs två bitar den ena avhängigt av den andra:
För att Israel skall ha rätt att kräva att Hamas klart uttalar att de inte längre vill utplåna Israel för att häva resterande blockad av Gaza,
så krävs det samtidigt att
För att Hamas skall ha rätt att tillsammans med Västbanken kräva rätt att erkännas som en laglig stat erkänd i FN, så krävs att Hamas om än det sitter hårt inne klart uttalar att de inte vill utplåna Israel.
Gränsfrågor är en långt senare bit. På vägen bör alla parter sätta sig ner och tala om hur man framledes kan garantera rent vatten i hela området för framtiden, både för människor och odlingar, samt att man också kommer överens om hur man får bort alla vapenrester som efter attacker från ömse sidor ligger utgörande fara för barn.

Tillägg 19.00 Socialdemokraternas utrikespolitiska talesman Urban Ahlin, säger till TT att det senkomna svenska ja:et ”visar att den svenska regeringen har varit djupt splittrad i frågan”.
Bråk om sent svenskt Palestina, GP 29 november 2012 Djupt splittrat? Det märkliga är att det är liberaler i Folkpartiet som sedan länge starkt varit emot steg i riktning mot tvåstatslösning. De var det redan när jag var Folkpartist då för länge sedan.
Fördel Abbas inför steget mot FN, SvD 29 november 2012

FN röstade om Palestina, DN 29 november 2012 och det gick vägen.

Read Full Post »

Dröm vidare du. För en sak är säker ditt parti har förlorat flera väljare med din och de dinas fantasier om Göteborgs utveckling än du kan ana. Räcker att gå ut på min egen gård där vi inte bara hälsar på varandra utan pratar. Räcker att åka spårvagn eller buss. Det är inte så att det kommer något gott, varken för Göteborgarnas ekonomi eller för miljön totalt sett utifrån Era eskapader. För att inte tala om all energislöseri som Ni bidrar till.

Eftersnack om trängselskatt med politikerna, gp.tv 7 september 2012

Tro inte att Göteborgarna glömt vilka som genomdrev detta spektakel när 2014-valet kommer.

Svaren på frågorna om tränselskatt, GP 7 september 2012
Handlarna: Det är en katastrof, GT 7 september 2012
Gör som Glenn, kräv omröstning!, GT 7 september 2012

Göteborg är inte Stockholm. Det är helt olika biotoper och helt olika förutsättningar som gäller. Hade varit acceptabelt att de som bara åker motorvägen igenom stan hade fått betala. Inte de som jobbar i ena änden av Göteborg och tack vare Göteborgs utbredning när de jobbar i annan del av stan. Sedan är det också så att förutsättningar för kolletivtrafiken är helt olika. Även om man bygger ut aldrig så mycket, så krävs det byten som i sig gör att en resa från t.ex. Tuve till Majorna med bil tar mindre än hälften av tiden det tar att åka kollektivt. Då är det ändå ett exempel på när det går att ta sig fram relativt snabbt i kollektivtrafiken.

Tillägg 21.25 8 september 2012 Kia Andreasson (MP) intar en ‘von oben’ attityd som är skrämmande på två sätt:
* HON som inte kan ens hälften av det hon borde kunnat om miljöfrågor i allmänhet, tror sig veta att GT:s kampanj ‘Lurar folk’ – NEJ KIA ANDREASSON – DET ÄR DU SJÄLV SOM BLIVIT LURAD. Skrämmande låg kunskap om ena och andra. Kunskap som du borde lärt in redan vid Grundskolan visar du själv upp att du aldrig lärde in.
* HON som inte ens har förutsättningar för att göra en verklig framtidsprognos men som säger sig stå för miljön visar upp en skrämmande låg kunskapsnivå i hur sköra biotoper runt Göteborg redan börjat skadas av Västlänkens början till åtgärder.
LÄR DIG NÅGOT!!!

6 frågor – 0 svar, GT 8 september 2012 OM Miljöpartiet vill verka vara trovärdigt, så bör Ni skaffa folk som verkligen kan sin sak och gjort hemläxan. Något så bedrövligt brukar inte svenska partier skicka fram ens om de är genusinriktade feminister!

Read Full Post »

Older Posts »