Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SKL (Sveriges kommuner och landsting)’

Nu får det vara nog med gnällandet från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vad gäller Lärarreformen! DET ÄR NI SOM GODKÄNT ATT OBEHÖRIGA, ANTINGEN HELT OBEHÖRIGA ALTERNATIVT BEHÖRIGA SOM LÄRARE UTAN ÄMNESKUNSKAP I ÄMNET DE ANSTÄLLTS FÖR FÅTT GÅ FÖRE NÄR LÄRARTJÄNSTER UTLYSTS!

Stort missnöje kring lärarreform, Aftonbladet 10 december 2014
Stort missnöje kring lärarreform, GP 10 december 2014
Stort missnöje med lärarreform, SvD 10 december 2014

Det är socialdemokrater i fackförbund som hjälpt kommuner att ”spara” genom att godta sänkt lön t.o.m. när de ämnes- och stadiebehöriga som bytt kommun skall godta att bli förbigångna av mindre erfarna (läs nyutbildade) ämnes- och stadiebehöriga lärare som vikarierat under sin studietid! Att många speciellt ämnes- och stadiebehöriga SO och NO-lärare sökt sig till andra jobb efter år 2000, är helt och hållet Sveriges Kommuner och Landstings kommunala nämnders och Lärarfackförbunds fel!
VET HUT!

Det märkliga är att t.om. Socialdemokraterna tyckte att beslutet om Lärarlegitimation 2010 var bra….. då…. : Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
Se även: Kunskap regnar inte från himlen, Norah4you 29 juni 2014

Ni har haft lång tid på Er. Först under alla år med diskussioner. Sedan mer än 4 år EFTER att propositionen om Lärarlegitimation togs……

SLUTA KLAGA! Det finns hur många ämnes- och stadiebehöriga lärare som helst som under senaste 20 åren blivit förbigångna när de sökt anställning. Själv bland utbildade SO-lärare har jag råkat ut för detta innan jag blev handikappad 2005.

Har bland mina egna studentkamrater (1968) ämnesutbildade FYSIK OCH MATEMATIKLÄRARE som varit stadiebehöriga på Grundskola respektive Gymnasium som sedan 2002 inte fått en 100% tjänst utan som bäst erbjudits 75% och då i bästa fall med kombination Matematik och NO där NO bestått av Biologi eller Kemi de inte studerat sedan studenten på 60-talet. I stället har skolorna med Lärarförbundens godkännande t.o.m. anställt vaktmästare för att dessa varit intresserade och LAS-ade samt ”ungdomsledare” i t.ex. fotboll/ishockey!

Jag känner många ämnesutbildade och stadieutbildade (även de med dubbla behörigheter) som under 2000-talet efter utbildning ALDRIG fått fasttjänst för att kommunerna snålat in och anställt obehöriga. Att klaga hos facket har inte hjälpt – speciellt inte på Grundskolan. Lärarförbundet har ju godtagit helt obehöriga som sina medlemmar och då hänvisat till konflikt med annan medlem!

Så sluta klaga. Ni var t.o.m. så fräcka att Ni under åren 2001-2004 gick med på sänkt timpenning för de behöriga lärare som var beredda att hoppa in för att arbeta, i avsaknad av möjlighet till att få heltidstjänst eller tjänst alls för att obehöriga gått före. På sina håll gick timpenningen ner med mer än 25 kr/timman med hänvisning att de kunde ta andra (obehöriga) samtidigt som förberedelsetid och efterarbete (fram- och bortplockning, städning, rättning m.m.) begränsades till i bästa fall 15 min före lektion!

Så sluta klaga! Sluta upp med att försöka bortförklara PISA-resultaten samt OECD-s utredning.
Till råga på allt har det funnits Lärarprojekt redan innan Lärarreformen beslutades där ämnes- och/eller stadieobehöriga lärare kunnat komplettera med del av lön eller hel lön! För att inte tala om att Lärarreformen nu 2014 varit genomförd i över ett år! Att ens försöka hävda något vad gäller de som inte ens efter lärarlegitimationsbeslutet varit beredda att skaffa sig den ämnesutbildning under de gångna 4 åren, det är så makabert men tyvärr vanligt när det gäller kvinnolöner och ”kvinnoyrken” där liknande setts även inom vård och omsorg (bl.a. har undersköterskor minskat i antal och ersatts av helt outbildade inom kommunal äldrevård och omsorg. Också kvinnoyrke och kvinnolöner….)
VET ÄNTLIGEN HUT!

Read Full Post »

Det var då det…. 12 april 2010 då ”alla” var så nöjda med att det skulle krävas lärarlegitimation….. 🙂

Norah4you's Weblog

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt…

Visa originalinlägg 353 fler ord

Read Full Post »

Nog för att lova runt och hålla tunt är vad Opposition i Sverige haft för vana det senaste seklet varje halvår innan val. Men nu går det för långt Stefan Löfvén. Må vara att fotfolk i vården tror att 2 miljarder kan göra skillnad så att cancervård kan ges inom 4 veckor.

Vårt löfte: behandling mot cancer inom fyra veckor, Stefan Löfven (S) med flera ledande socialdemokrater på DN debatt 17 juni 2014

Cyniskt löfte som avslöjar okunskapen hos S-politiker: Det krävs betydligt fler och bra utbildade specialistläkare, specialistsköterskor, vårdplatser och dyrare medicin samt flera miljarder bara till avancerad forskning per år. Vilket barrträd fäller sådana godbitar till snålvattenpris?

S lovar cancervård inom fyra veckor, SvD 17 juni 2014
S lovar cancervård inom fyra veckor, GP 17 juni 2014

Verkligheten är en annan – Sverige saknar framför allt specialistsköterskor. Vi saknar också ett kader av specialistläkare, inom cancervård och cancerkirurgi som inte redan jobbar med cancersjuka. Inte ens om vi skulle ta specialisterna inom forskning, de är inte lätta att ersätta utan att forskning avstannar, så finns det tillräckligt många specialistläkare och specialistsköterskor utbildade på cancervård att tillgå.
Snyter Du specialister ur granskogens djup, Löfvén? Från vilket lands granskog då?

2 miljarder per år räcker inte ens till att få igång de antal vårdplatser som cancervården skulle behöva utökas med, för du tänker väl ändå inte ta från den palliativa vården av cancersjuka? Det är det enda område som fått något som liknar inriktning mot behovsanpassad vårdpeng de senaste 30 åren. Annars har vårdplatser, antalet specialistläkare och specialistsköterskor som utbildats i vårt land och som fått lön efter specialistutbildning som börjar gå upp snabbare än genomsnittet av svenskarna.

Sluta upp med Alla skall med andan – lika väl som det finns Spara och Slösa, så finns det de som utbildar sig längre för egna pengar riskerande sämre pension och som ändå inte får betalt för sin yrkeskvalifikation! Specialistutbildning i alla nödvändiga discipliner och specialforskning måste löna sig, där är en av knutarna för att lösa cancervården!

2 miljarder räcker heller inte långt fördelat över landet varje år när det gäller teknisk utrustning samt medicin som behövs i olika skeden av cancervård. Närmast cyniskt att ens hävda att 2 miljarder till skulle innebära garanti till vård inom 4 veckor! Sluta ljuga och fantisera! Cancervården behöver som minst 10 miljarder per år och då främst i form av specialistutbildning av läkare och sköterskor samt vidhängande självklara extra lönehöjning och vidareutbildning betald av arbetsgivare, samt satsning på att forska fram nya mediciner.

En allmänläkare kan inte vårda en cancersjuk men en allmänläkare är i bästa fall det vi i Sverige normalt kan erbjuda någon där cancer misstänks. Alla har inte haft så bra som jag hade förra året när jag själv valde att tacka nej två månader att opereras. Jag valde rätt. Men det är en helt annan fråga!

Read Full Post »

bodde jag från 1955 tills jag flyttade tillbaka till min födelsestad, Göteborg 1971. Det var på den tiden då planen gick på LL över hustaken vid Folkets Park och vägen mellan Ryd och parken inte fanns. Det var på den tiden då Sveriges Försvar var något att räkna med och flygarna, som i flera fall bodde i bostadsområdet på Kindagatan eller området mot Tornhagen som började byggas, fick sina flygtimmar ofta med råge. OM bullret störde? Endast en enda gång under alla år och det var då helikoptrarna kommit till Malmen långt senare samt flög den första julgranen!
Från mitt eget sovrumsfönster kunde jag se direkt in på Folkets Parks stora scen innan träden vuxit upp. Musiken hördes bättre hemma. Störande? Inte alls. Det tog slut vid 23-tiden när det höll på som längst vilket var någon gång per år. Dvs det var innan folk som flyttade dit på 60-talets slut började klaga och först krävde ljudstaket och sedan inbyggnad.

Om vi som var med förr, vi som inte hade musiken rinnande i öronen ens när vi gick i affärer annat än på jul; vi som inte går ut rakt framför bussar och spårvagnar (Göteborg och Norrköping); Vi som var vana att gå ut i Rydskogen (innan vägen mot parken kom) och lyssna på tystnaden; om vi inte klagade, så skall nutidens bullerskadade inte klaga. Bullerskadorna är självförvållade och bosätter man sig nära en flygplats eller nära en motorväg – DÅ HAR MAN SJÄLV GJORT SITT VAL. Lagt kort ligger och var och en får ta personligt ansvar för sitt eget val.

Anders Knape (M) som uttalar sig i egenskap av ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting har rätt: SKL välkomnar förslagen i bullerutredningens slutbetänkande, som ska underlätta byggande av bostäder i närheten av flygplatser. Förslagen går ut på att skapa ett tydligt och enhetligt regelverk som dessutom gör det lättare att göra undantag från maximala bullervärden. Utredningen vill även ha en samsyn kring reglerna vid olika typer av buller – från flyg, industri och trafik. En sådan samsyn ger en mer samlad hantering kring bostadsbyggande i centrala delar.Lättare bullerregler kan ge fler bostäder, mynewsdesk.com 2 oktober 2013
Anders, vi kan ju inte jämföra närhet till något som bullrar men som personerna som bosätter sig själva har valt för att det är fint läge med tystnaden i Sannäs och ute på Snäckis. Ha det. Bra uttalande/Inger E (fd. Jönsson)

Read Full Post »

Den för Sverige viktigaste historiskt och jordbruks kulturella marken i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland och Lappland samt på Öland och djupt under Gotland. skall INTE få fördärvas varken genom brytning av uran ur alunskifferlager eller prospektering för detsamma. Stor del av Sveriges befolkning bor inom dessa områden och vi har redan i storstadsområden inom dessa landskap problem med grundvattennivåer och kvalitativt RENT VATTEN. Självfallet skall det bli ett totalt nej till all brytning i alunskifferlager i dessa områden och det är självfallet respektive kommun som SKALL ha vetorätt. Allt annat vore ren skandal.

Kommuner kräver vetorätt, Aftonbladet 19 juni 2013
Kommuner kräver vetorätt, SvD 19 juni 2013

Read Full Post »

Det är skönt att höra att det blivit bred facklig och kommunal samling runt det tio punkts krav som vår utbildningsminister Jan Björklund (FP) tillsammans med lärarfacken, SKL och Friskolornas Riksförbund lägger fram på DN – debatt. Dock saknas det två viktiga punkter:

* För att kunna lyfta administrativa uppgifter utöver närvarorapportering [digitalt?/IEJ] krävs att krav ställes på alla skolor att ha administrativ personal på rektorsexpeditionen samt att ha närvarande elevhälsovård som minst några timmar varje dag.

* Att samtliga skolor, kommunala såväl som friskolor får krav att ha buffert så att elever som börjar en klass inte drabbas av nedläggning, delning eller sammanslagning under pågående stadieutbildning. Det krävs också att krav ställes på utförare så att den utlovade kvalitativa utbildningen också ges eleverna.

Tio förändringar som skall rädda den svenska skolan, Jan Björklund (FP), utbildningsminister; Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet; Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund; Anders Knape (M), ordförande Sveriges kommuner och landsting samt Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund på DN debatt 3 juni 2013
Förslag för att höja lärarnas status, GP 3 juni 2013
Så vill Jan Björklund höja lärarnas status, Expressen 3 juni 2013
Förslag för att höja lärarnas status, Aftonbladet 3 juni 2013 få rader….. blev Aftonbladet putt för att Björklund och Co hann före S?
Förslag för att höja lärarnas status, SvD 3 juni 2013

Viktigt att notera! Punkt 6. Didaktiken är en viktig del av lärarutbildningen och den del av didaktiken som handlar om hur undervisningen ska läggas upp måste stärkas. Examensmålen bör förtydligas i den riktningen. Skickliga lärare i skolväsendet måste också beredas plats att medverka i lärarutbildningen, även om vederbörande inte har disputerat. Det är inte alltid de skickligaste lärarna är de som får eller vill disputera….

Read Full Post »

Det är de svenska kommunerna som borde äras eller rättare sagt ställas till ansvar för hur 55.000 svenska unga har kunnat falla emellan stolarna och varken arbeta, studera eller finnas anmälda hos Arbetsförmedlingen. Det är kommunerna som har ansvaret att se till att de unga som hoppar av skola, skolkar eller aldrig börjar i gymnasieskola inte tappas bort. Finns det ens någon statistik som visar om några eller hur många av dessa 55.000 unga ‘borttappade’ som uppbär någon form av socialstöd från sin hemkommun eller har de 55.000 föräldrar som betalar för allt de gör? Om en kommun inte med säkerhet vet att de unga som inte läser vidare samt de som hoppar av gymnasieskolan har sin försörjning tryggad på något vis, så finns det väl anledning att höja varningsflagg för ytterst få under 24 år startar egna företag. Finns det mycket svartjobb i kommunen/kommunerna eller är merparten av dessa unga sådana som hamnar i kriminella sammanhang?

Oaktat vilket är det knappast på ministernivå frågan om de 55.000 unga egentligen hör hemma. Att en minister bör kräva av svenska kommuner att de följer upp, är något helt annat. Det gäller också att kommunerna ser till så alla de praktikplatser som kommunerna förmedlar, såväl inom som utom den offentliga verksamheten, inte innebär att de unga utnyttjas och får göra riktigt jobb ofta även i kommun utan handledare vid sin sida ens om de sätts i reception. De unga som jobbar, för när något kräver eget ansvar utan handledare vid sidan hela tiden (räcker inte som vissa kommuner tror att handledaren finns ‘i huset’ och går att rådfråga) så är det jobb och inte ungdomspraktik.

Missbruket av unga är ministerns ansvar, Ingvar Persson Ledarkrönikan Aftonbladet 19 maj 2013

Read Full Post »

lika lite som du är den grabb som sprang upp och ner i backarna till badet i Sannäs den gången för länge sedan,
lika lite är din uppfattning trovärdig att timplanerna inte skulle ha någon betydelse i en skola som raserats efter kommunaliseringen och där kommun efter kommun mer eller mindre tvingat rektorer att skära ner på kvalitén i så väl lärares ämnes- och stadiebehörighet som skolmaterial och skolmat!

Det är inte lärarna som lärare som är viktiga. Det viktiga är att kvalitétskravet för att bli lärare genom lärarlegitimation och att svenska elever får MINST det antal timmar som timplanerna ger dem rätt till!
Trodde inte att du glömt gamle simläraren som fick oss alla att öva armtag m.m. på land, INNAN vi fick ge oss ut på djupt vatten! Det är kvalité från första början och stöd samt övning för de som behöver som krävs innan man tar simborgarmärket, eller mer. Det räcker inte att dutta eller klämma ihop något för att det passar en kommuns eller SKL:s kassa!
/Inger E (Nor´dammen)

Lita på lärarna inte på timplanerna, Anders Knape (M) ordförande Sveriges Kommuner och Landsting samt Maria Stockhaus (M) ordförande SKL.s utbildningsberedning, GP Debatt 17 februari 2013

Read Full Post »

som är skolans huvudmän! Kasta inte sten i glashus Damberg! Gör din hemläxa!
Damberg: Politik är att välja, att prioritera. Ni valde sänkt krogmoms framför skolan, och jag förstår att statsministern har svårt att förklara varför. Vi vet fortfarande inte om sänkt krogmoms ger något resultat.

Direktrapport Partiledardebatten, SvD 13 juni 2012

Det är lågt och visar på stor okunskap där kunskap borde varit krav, att blanda ihop krogmoms – statlig skatt med skolan vars resurser oavsett hur de hittills öronmärkts ätits upp av kommunala hyreshöjningar eller kommunala nedprioriteringar!

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn kan utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag anse att kommunerna som är de som genom sitt sparande på skolans alla områden, lärarlöner (för 40-50 år sedan tjänade en gymnasielärare mer än en riksdagsman…) genom att använda helt obehöriga som lärare och/eller icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare; sänka kostnaderna för skolmat; drastiskt dra ner på den skolhälsovård som fanns förr; dra ner på skolmaterial; dra ner på städning av skollokaler som t.o.m. ofta städas mindre än politikers och tjänstemäns kontorsrum (inte alla kommuner); höja hyreskostnaderna för skollokaler vilket sänkt de ofta riktade bidrag som Sveriges Regering och Riksdag gett skolorna de senaste 15 åren.

Hur i hela fridens namn står det till när de som sparat på pengar som skulle gått till skolorna och våra elevers utbildning och hälsa av utbildningsutskottet anses skulle ha betalt!!!???!!! för att det nu mera finns ett krav på lärarlegitimation som gör att enbart ämnes- och stadiebehöriga lärare får tillsvidareanställas och enbart ämnes- och stadiebehöriga lärare skall få sätta betyg???

Kommuner ska få betalt för lärarleg, GP 12 juni 2012
Kommuner ska få betalt för lärarleg, SvD 12 juni 2012
Kommuner ska få betalt för lärarleg, DN 12 juni 2012
Kommuner ska få betalt för lärarleg, Aftonbladet 12 juni 2012

Read Full Post »

Older Posts »