Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vad är matematikkunskaper?’

För att citera en av Sveriges bästa pedagogiska personer, nyligen bortgångne Brasse Brännström. Precis på samma sätt som han hittade felaktigheter i de samband mellan djur och föremål som fanns på hyllorna som Magnus hade satt upp, så hittar jag felaktigheter i hela ditt resonemang om arbetslöshet i Sverige!

Totalt 40 miljarder i reformer utlovas i manifestet som utöver satsningarna på utbildning även lägger stort fokus på jobben och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Ett av förslagen är en så kallad 90-dagarsgaranti där ungdomar under 25 år ska garanteras antingen jobb, praktik eller utbildning efter max 90 dagars arbetslöshet. När Magdalena Andersson fick frågan om inte en sådan garanti mest skulle vara en tillfällig lösning så svarade hon att det finns väldigt många riktiga jobb som behöver utföras.

– Bland annat inom hemtjänsten och äldreomsorgen så finns det stora behov idag. Socialdemokraterna i Norrköping har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten och att till år 2020 ha skapat närmare 5000 jobb och de hoppas att beslut på riksnivå kommer bidra till att uppfylla de målenLöfven på snabbvisit i Norrköping, Norrköpings Tidningar 2 september 2014

Tänk så tokigt det kan bli bland politiker och fackföreningsledare när de inte fått klart för sig skillnaderna mellan arbetssökande på heltid och arbetslösa på heltid. Med de orensade siffror du köper vad gäller ungdomsarbetslöshet, så hade undertecknad själv hamnat i din ungdomsarbetslöshetssiffra under stor del av min egen ungdom på 70-talet. Både när jag läste heltid, läste heltid och jobbade deltid, jobbade heltid + deltid och läste halvfart, jobbade heltid + deltid + läste heltid samt dessutom stått som arbetslös som 26-29 åring när jag jobbade heltid + deltid + läste halvfart samtidigt som jag var politiskt aktiv i Folkpartiets Studentförening + satt med i Mölndals Kommuns Kulturnämnds Teater o musikutskott + var Mölndals Kommuns representant i Folkets Hus Bio Kontrast och även hade tid att åka med ersättning till Filmfestivalen för Bio Kontrast i Hallsberg. Underbar festival där jag ofta hade din partibroder Bengt Göransson samt Folkets Hus chef till bordet vid middagen. Inte var jag arbetslös inte för att jag hela tiden sökte bättre arbete än det jobb jag hade vid sidan om hel- eller deltidsstudie! (PS Hälsa Bengt Göransson. Talade med honom för några år sedan. En av Sveriges trevligaste och kunnigaste Socialdemokrater på Ministerpost genom tiderna.)

Du gör samma räknefel idag Stefan Löfven som du gjorde i maj 2012!

Löfven kom med uttalande om arbetslöshetssiffror 2006 som var helt uppåt väggarna om man jämför med verkliga siffror från SCB för år 2006 och dessutom tar till sig att de siffrorna INTE är korrigerade i efterhand utan är faktiska siffror år 2006 och där då heltidsstuderande på grundskolans 9:e klass + de som läste heltid på gymnasie + de som läste heltid på universitet fanns med till skillnad från dagens siffror där alla över 15 år som söker arbete även om det bara är deltidsarbete räknas som arbetslösa. Speciellt allvarlig felräkning gör Socialdemokraterna när de räknar på ungdomsarbetslösheten.

Bakläxa i matematik till de som förser Löfven med siffor. Tror det vore bättre för Löfven som ändå ger intryck av att försöka vara så ärlig som möjligt att sätta sig och kontrollräkna själv INNAN han kommer med några siffror.Matematik är svårt Löfven, kapitel 3, Norah4you 6 maj 2012

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, Norah4you 3 december 2013
Senaste beviset för problemet med S-styrda kommuners avsaknad av kapacitet tack vare fd Socialdemokratiska regeringars tokiga Skolbeslut: Göteborgs skolor ännu bland landets sämsta, GP 2 september 2014

Andra artiklar som tar upp ”ungdomsarbetslösheten” a la Stefan Löfvén: Frågan är hur starkt mandat Löfven får, GP 2 september 2012
Var det någon som hörde svaren från Stefan Löfven, DT.se ledarsidan 2 september 2014
Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest, Sveriges Radio 2 september 2014
Blå lågskattepolitik är inte svaret, NSD 2 september 2014

Dags att upplysa Socialdemokrater och andra rödgröna runt landet: Sverige är inte Socialistiskt; inte Kommunistiskt och Svenska Staten ÄGER INTE RÄTTEN ATT BETRAKTA ARBETARE OCH/ELLER TJÄNSTEMÄNS LÖNER SOM SINA!

Verkligheten:
A HREF=”http://www.dn.se/ekonomi/scb-svensk-jobbmarknad-bast-i-eu/”>SCB: Svensk jobbmarknad bäst i EU, DN 2 september 2014

Read Full Post »

Återigen har någon, Juholtarn?, gett Löfven felaktiga siffror, räknat utan att hålla reda på var decimalkommat finns eller hur det gått till. Men inte ens om Löfvens utsaga idag att alla i vanliga lönelägen skulle få behålla jobbskatteavdraget och bara de som tjänar över miljonen skulle bli av med det, så hade de besparingar som S presenterade i sin skuggbudget varit riktiga. I verklighetens Sverige var det 2004 34.000 som tjänade över 1 miljon. Det är inte 40.000 idag. Men låt gå för 40.000 och glöm gärna bort att de som tjänar så mycket har större möjligheter att ta lån på hus m.m. och komma långt under med hjälp av ränteavdrag, det är ändå sa att de besparingar som skulle göras på de som i år tjänar 1 miljon kronor och som skulle bli av med jobbskatteavdraget inte skulle ge ens en miljard i besparing. Matematik bygger på noggranna siffror och verklig skatt.

Som står På Faktabankens sida Faktabank Jobbskatteavdrag :
”För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2011 är grundavdraget ca 21 000 kr, vilket innebär ett jobbavdrag på ca 54 000 kr (75 000-21 000). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 17 000 kr per år. ”

Det är alltså här någon har räknat fel och försett Löfven med helt felaktig uppgift om hur mycket mindre skatteintäkter som fås. För det är nästan ända ner till de lönerna, inte riktigt men nästan som Löfven måste ner om han skall spara de miljarder han tror sig spara på jobbskatteavdraget. Vad någon glömt är att jobbskatteavdraget inte är på slutlig skatt innan detta avdrag utan är ett avdrag som liksom grundavdraget görs INNAN beräkning där den för inkomsttagaren aktuella skattesatsen utifrån kommunalskatt beräknas. Märkliga snurren de har som förser Löfven med uppgifter.

”De plockar ut 8 miljarder ur vår välfärd, Löfven i Aftonbladets eftersnack 6 maj 2012 Vill han spara det han sagt sig vilja, så krävs det att han går ner och tar bort jobbskatteavdraget för alla som tjänar mer än 28.000 kr/månad. OBSERVERA att jobbskatteavdraget precis som grundavdrag är ett avdrag som görs INNAN slutlig skatt beräknas. Det är inte siffrorna av hoplagda jobbskatteavdrag som ger uppgiften om hur mycket mindre skatt som Skatteverket tar in. den siffran fås inte fram förrän skatten är uträknad och med genomsnittlig skattesats i svenska kommuner på 32% fås helt andra siffror än de Löfven försöker föra fram.

Lika tokigt var det redan i Löfvens första inlägg. Efter 5 sekunder kom första stora grodan. Löfven kom med uttalande om arbetslöshetssiffror 2006 som var helt uppåt väggarna om man jämför med verkliga siffror från SCB för år 2006 och dessutom tar till sig att de siffrorna INTE är korrigerade i efterhand utan är faktiska siffror år 2006 och där då heltidsstuderande på grundskolans 9:e klass + de som läste heltid på gymnasie + de som läste heltid på universitet fanns med till skillnad från dagens siffror där alla över 15 år som söker arbete även om det bara är deltidsarbete räknas som arbetslösa. Speciellt allvarlig felräkning gör Socialdemokraterna när de räknar på ungdomsarbetslösheten.

Bakläxa i matematik till de som förser Löfven med siffor. Tror det vore bättre för Löfven som ändå ger intryck av att försöka vara så ärlig som möjligt att sätta sig och kontrollräkna själv INNAN han kommer med några siffror.

Jobb och ungdomsarbetslöshet, GP 6 maj 2012
Hård debatt mellan Reinfeldt och Löfven, Expressen 6 maj 2012
Bråk om jobb i partiledardebatten, SvD 6 maj 2012
Partiledardebatten går vidare, DN 6 maj 2012
En trevande debut, GPs ledarsida 6 maj 2012
Rödgrönt mer splittrat än någonsin, K-G Bergström Expressen 6 maj 2012
Dags för Löfven att bli hård i nyporna, SvD ledarbloggen 6 maj 2012

Read Full Post »

inte heller körsträcka enligt GPS (som i sig har en felmarginal på +/- 20 meter) utan verkligt avstånd från port till skolgård är det som gäller Örnsköldsvik kommun! Redan bilden visar att det är backigt och bara på den lilla sträckan som syns på bilden i Aftonbladet kan den som kan sin matematik räkna ut att Ni blivit överbevisade om 4 meter av de 8 meter som saknas. På 5 992 meter + 4 meter kan man säkerligen hitta något hinder eller någon backe som gör att killens verkliga avstånd till skolan är ÖVER 6000 meter. Men det är klart, tjänstemän idag har liksom många politiker och jurister gått i skolan efter att Palme blev skolminister och fördärvade kunskaperna i bl.a. matematik 😦

Tobias nekas busskort bor åtta meter för nära, Allehanda.se, 2 april 2012
Tobias bort åtta meter åt fel håll, Aftonbladet 4 april 2012 PS för Er information varje liknande ärende kostar kommunen som minst 30.000 kr totalt att hantera. Många månadskort för de pengarna. 30.000? När jag räknade på kostnaden för Mölndals kommun i ett liknande ärende på 70-talet utifrån då gällande löner och arvoden så var summan mellan 18.000 och 24.000 beroende på hur många gånger ärendet var uppe till behandling i kommunen.

Read Full Post »