Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Långtidsarbetslösa’

Alldeles för många som är arbetslösa idag upplever den mycket dåliga kontakten som AF förmedlar. Deras egen förmedlare träffar de flesta endast på telefontid eller när de någon gång med långt mellanrum bjuds in på större informationssamlingar. Någon direkt personlig kontakt har de flesta arbetslösa inte att lita på. Speciellt inte om vi talar om adekvat utbildade arbetsförmedlare. Där brister det mycket.

Sedan får det vara slut på de AF-styrda vuxendagis där vuxna välutbildade människor som i samband med att företag köpts upp eller omorganisation hamnat i något som till slut blivit arbetslöshet. Vuxendagis? Ja det är inte ovanligt att mycket välutbildade över 45 år med mer än 20 års erfarenhet erbjuds att gå kontorskurser, som om de inte kunde administration; engelska kurser på gymnasiestadiet till arbetslösa som har läst och skrivit så väl Masters som Avhandlingar(!) och använt sig av engelska i sitt tidigare yrke på internationell nivå; Data på grundnivå, trots att flertalet av de jag känner till bland arbetslösa över 45 år har BÄTTRE datautbildning som minst genom sina tidigare arbetsgivare än vad de som undervisar på av AF betalda kurser har 🙂

Skulle kunna fortsätta med alla dessa köpta platser som inte ger någon erfarenhet i nivå med vad människor redan har kunskap och erfarenhet av. Köpta platser i allt från secondhand butiker till att sortera(!) kläder för välgörenhetsorganisationer. Inget fel att man får ta det som finns, men AF har sedan Göran Perssons första regeringsperiod sällan eller aldrig koll på vad som finns ute i verkligheten och vilka specialkompletteringar utanför tekniska yrken samt utbildningssektorn som krävs för att en nu arbetslös skall kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hysta in den ena efter den andra i sk. åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken det är AF bra på. Knäcka redan knäckta människor är de ännu bättre på. Tyvärr borde AF i dess nuvarande form skrotas. Men det finns hopp. Arbetsmarknadens parter måste aktivt in i verksamheten. DÅ finns det stora möjligheter att något händer.

Följande har jag skrivit som kommentar till debattartikel Så vill vi vässa insatserna från Arbetsförmedlingen, Jan Björklund FP, Göran Hägglund KD, Annie Lööf C samt Fredrik Reinfeldt M på DN debatt 6 februari 2014 :

Krävs tre saker för att Arbetsförmedlingen skall lyckas bättre:

* Mer adekvat utbildade arbetsförmedlare. Här finns hur mycket som helst att göra för de krav som idag ställts är under ribban för acceptabelt.

* Att arbetsmarknadens parter tar över AF. Arbetsmarknadens parter vet var jobben finns och vilken utbildning som behövs. AF idag har vuxendagis.

* Att adekvat utbildad AF-personal skall fånga upp och varann vecka träffa arbetslösa unga i grupper om 4-5.
Alltså inte så dålig koll som nu

Undrar om vänster om vänsterfolket som av DN m.fl. media satts att kontrollera att kommentarer håller de krav DN har tillåter min kommentar att vara kvar 😛

Alliansen ska utreda Arbetsförmedlingen, Aftonbladet 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, GP 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, SvD 6 februari 2014

Read Full Post »

Är det så att det finns folk hos Er som ‘behöver’ utlandstillägg eller vad?
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis Abeba, GP 9 februari 2013
För det kan knappast vara så att de som inte kommit till Sverige skall få mer personlig service än alla som redan får vara och är i Sverige. Svenska arbetslösa, nya svenska medborgare, människor som fått asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige? Det är väl inte möjligt, för dels strider det mot Regeringsformens 1 kap 2§ och i fallet med alla som har annat eller dubbelt medborgarskap även mot de lagar, förordningar och regler där förmåner för de som kommit eller fått tillstånd att komma till Sverige och inte enbart är svenska medborgare säger.

Det kan heller knappast var Addis Abeba som samtliga av de sudaneser som fått tillstånd att komma som anhöriginvandrare bor eller finns? För då är det också märkligt i förhållande till svenska grundlagar. Oavsett hur dessa kommit till Addis Abeba, vem som betalat och betalar uppehälle etc, så kan ju detta knappast vara neutralt i förhållande till de stridande parterna i Sudan. Mycket tveksamt om sydsudaneser ens med hjälp kan ta sig igenom Sudan. Dessutom är frågan om de som är på väg hit och deras anhöriga som på ‘något sätt’, läs betalt pengar eller utlovat att betala pengar senare båda uppgifterna hör jag från sudaneser som kommit hit och fått stanna, kommit ifrån de värsta fattigaste flyktinglägren på gränsen. Rasistiskt? Inte menat så, men jag måste ärligt säga att jag har mer förståelse för att vi hjälper de som inte har pengar ens till mat för dagen utan UN:s och Gröna Halvmånens hjälp i den delen av Afrika trots att de bor i flyktingläger där de kan känna sig något så när trygga.

Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Expressen 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, SvD 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, DN 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Aftonbladet 9 februari 2013

Nu tänker Ni allt snett Arbetsförmedlingen! Först och främst borde Ni satsa på de arbetslösa i Sverige, såväl de som är svenska medborgare som de som fått uppehållstillstånd/asyl. Att kartlägga utifrån normala kriterier arbetssökandes kunskaper och kvalitéer är Ni inte bra på, eller i varje fall har Ni inte visat att Ni är bra på det här i Sverige. Skapa verkliga jobb gör Ni inte annat än för Er själva. Att det på sina ställen i Sverige varit vanligt, mot ledningens instruktioner om jag uppfattat saken rätt (har jag det) att det funnits jobb i ‘byrålådan’ som vissa fått kännedom om och kunnat söka men stora flertalet inte, det förändrar inte saken. Har de senaste 10 åren inte stött på mer än en handfull människor som fått jobb, verkliga jobb, via Arbetsförmedlingen.

Personligen vill jag lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Vad jag önskar se är en helt ny förmedling där fack och arbetsgivare tillsammans, för det är de två grupperna inte politiker eller de som finns på dagens Arbetsförmedling, ser över behovet på arbetsmarknaden och tillsammans skapar de utbildningar som behövs, vidare utbildningar för enskilda branscher och enskilda arbetssökanden samt att fackföreningar och arbetsgivare tillsammans går igenom vad som verkligen behövs för att stimulera flera jobb som kan bekosta välfärden i framtiden. Obs alltså inte jobb i det offentliga för de jobben måste till syvende och sist betalas av skattemedel eller avgifter för de som numera kallas ‘brukare’. Nyord helt i Orwells 1984-anda skapar bara kostnader inte intäkter eller trygga jobb. Än mindre fler jobb. Pärmbärare har vi tillräckligt i Sverige!

Read Full Post »

Ett av de mer konkreta förslagen i prioriteringsdokumentet är att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Ett villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar.

– Om man gör det systematiskt, då är det klart att det händer något. Det är inte den enda lösningen med stort L, men det är ett viktigt bidrag, säger Stefan Löfven. Nya Löfven strategin som ska lyfta S, DN 23 januari 2013

Hmmm Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att låta det Offentliga diskriminera någon! Varken direkt eller indirekt. Villkoret ovan skulle aldrig godkännas i en Författningsdomstol (Sverige behöver en Författningsdomstol snarast möjligt) och det strider helt mot EU:s konkurrensdirektiv att ställa krav i den riktningen. Utöver det, så är Sverige varken en Socialistisk eller Kommunistisk Stat. Det är helt omöjligt att kräva att privata företag skall tvingas avskeda folk, för det är det det handlar om, för att ta in människor som inte har erfarenhet, kunskap och förmåga att arbeta effektivt så att det lönar sig att driva företag i Sverige. Med andra ord, så är det så dumt tänkt Löfven att du nu kvalificerar dig som aspirant på titeln ”Alliansens bästa reklampelare val 2014”! Det är väl ändå inte mindre satsningar i Sverige du har tänkt dig för det blir resultatet om du försöker ge dig på privata företags förutsättningar och som du säkert vet, även om S-vänsterfalang missat det, så är det privata exportföretag som bär upp Sverige – inte offentlig verksamhet som måste bekostas med skattemedel!

Det låter förvisso bra att S vill satsa på full sysselsättning, GP 23 januari 2013 Det är bara det att för att Sverige skall leva vidare krävs att vi inser att vi inte kan kvotera in folk på arbeten. Det krävs att det blir rätt person på rätt plats. Förvisso tycker jag själv som trots F-kassans stolligheter aldrig skulle klara av att jobba ens 2 timmar/dag varje dag vid bestämd tidpunkt, att det är för lite jobbmöjligheter för de flesta funktionshandikappade. Men man löser inte det problemet genom att sätta in långtidsarbetslösa och/eller funktionshindrade på redan existerande arbetsplatser genom krav. Först när svenska företag får rimliga villkor för att kunna driva sin verksamhet från mindre företag till medelstort företag, det är där skon klämmer med sociala avgifter och pålägg, så att vi får fler arbetstillfällen som genererar mer pengar i form av löntagarskatt (utan höjt skatteuttag) så finns det utrymme nog att ge lön som är önskvärd i stället för bidrag. För problemet är inte att det inte finns arbetsuppgifter – problemet är att de arbetsuppgifter som många, inte alla, långtidsarbetslösa och funktionshindrade skulle kunna utföra inte anses värt av svenska kommuner och landsting att utföras och då faller det igenom stolarna för ingen vill betala. Utan bättre Företagsklimat för små- och medelstora företag, så ökar inte våra exportintäkter och det är de samt ökade skatteintäkter från fler i arbete på privata sidan som betalar stor del av våra offentliga utgifter!

S-ledarens strategi för att kunna vinna valet, Expressen 23 januari 2013 en strategi som kör Sverige käpprätt rakt neråt i ekonomiskt hänseende.
S vill satsa på full sysselsättning, SvD 23 januari 2013
Sverige vill satsa på full sysselsättning, Aftonbladet 23 januari 2013

Read Full Post »

”….Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” står det i Regeringsformens 1 kap 2§.
Redan där framstår det klart att det är diskutabelt om våra grundlagar tillåter kvotering, instegsjobb o.s.v. oavsett om detta gäller invandrare eller ojämn fördelning av kön o.s.v. Med utgångspunkt från Regeringsformen och det förslag som Centern nu lagt på bordet i Instegsjobbfrågan samt Moderaternas önskan att prioritera Ungdomsarbetslösheten kommer jag här med ett förslag hur dessa, och andra frågor som rör arbetslösa skall kunna lösas utifrån de program som Allianspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har. (Med andra ord gör jag på liknande sätt även nu när vi för nästan 40 år la förslag efter en god middag i augusti 1976 var några unga FPU-are som plockade fram olika partiers partiprogram och utifrån dessa motiverade varför Skattespar/Skattefondspar skulle vara bra…. Den gången togs förslaget väl emot bl.a. tack vare Lennart Persson och hans redan då stora kontakter med media och politiska partiers representanter….)

Problemområde: Arbetslöshet bland invandrare, unga samt de som förlorat jobben efter senaste ekonomiska kriserna och är för ‘gamla’ att anställas av arbetsgivare i dagens läge.

Förslag: Arbetsgivare med maximalt 100 anställda som anställer någon av de utsatta grupperna på visstidsanställning minst 6 månader får helt avdrag av arbetsgivaravgiften om den nyanställde tillsvidare anställs efter visstidsanställningen samt att alla arbetsgivare som anställer någon ur de utsatta grupperna på visstidsanställning som är minst 6 månader får betala halv arbetsgivaravgift under visstidsanställningen samt får en nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10% i högst 2 år om visstidsanställningen övergår i tillsvidareanställning efter visstidsanställningen.

Fördelar: De grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden får en fördel som inte diskriminerar de som redan är inne på arbetsmarknaden, dvs inte bryter mot våra Grundlagar, samtidigt som de ekonomiska insatserna riktas mot grupper som idag inte betalar skatt alternativt väldigt låg skatt och som i många fall kostar samhället pengar i form av olika bidrag som betalas ut via Aktivitetsstöd, kommunernas socialförvaltningar eller via Försäkringskassan i annan form. Varje person som kommer i arbete och betalar in skatt för minst 6 månader torde med råge betala in mer skatt än kostnaden för reformen – sparade utgifter för kommuner och stat.

Om detta kombineras med att de arbetsgivare, statliga, kommunala och privata, som är beredda att satsa på gröna jobb som minskar kemikalieutsläppen i våra vattendrag och sjöar för att starta upp kampen för Rent Vatten samt gröna jobb som siktar på att minska energianvändningen i såväl transportnät som produktion får använda viss del (inget konkret förslag föreligger) av de företagsskatter som arbetsgivaren skall betala in för att lägga dessa på nysatsning som leder till nyanställning, så borde framtiden se bättre ut på arbetsmarknaden och se ljusare ut för vår miljö främst för vatten- och luftproblematiken.

C vill stoppa instegsjobb, GP 23 augusti 2011
Centern vill skrota instegsjobben, SvD 23 augusti 2011
C vill skrota instegsjobben, Norran 23 augusti 2011
Centerpartiet vill stoppa instegsjobb, Sveriges Radio Ekot 23 augusti 2011
C vill stoppa instegsjobb, Aftonbladet 23 augusti 2011

Read Full Post »