Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsmarknaden’

Konsekvensen blir i stället att de som faktiskt lyckas få ett fast jobb inte vågar söka sig vidare, medan de med otrygga anställningar bara pressas hårdare.

Samtidigt blir otrygga anställningar allt vanligare i Sverige. Enligt en ny rapport från LO hade över 618 000 personer ett tillfälligt jobb det första kvartalet i år. Det motsvarar 15 procent av arbetskraften. De tidsbegränsade anställningarna har ökat med drygt 60 procent sedan 1990 – oavsett om man tittar på andel eller antal.Otryggheten skapar ett B-lag på jobbet, Daniel Swedin Aftonbladets ledarkrönika 21 november 2014

Det är bara i kommunistiska stater som det är möjligt att ge människor fastanställning i princip livet ut. I vanliga demokratiska stater kallas inte alltid tidsbegränsade anställningar för tidsbegränsade anställningar,
det är inte alls så som Daniel Swedin försöker inbilla folk att alla som anställs i t.ex. Danmark eller Norge har anställningen säkrad. Inte bara teknikutvecklingen utan också människors efterfrågan på varor och tjänster inom ett land respektive vad som exporteras förändras över tid. Det finns också ett stort antal jobb som är säsongbetonade och där det inte finns minsta möjlighet för en arbetsgivare att ha folk fastanställda året runt.

Sitter ofta själv på buss 47 som går från Hjalmar Brantingsplatsen via Ringön hem. Ser att ett av mina tidigare jobb hos en av världens största Handelshus inte längre har någon verksamhet på Ringön inom de avdelningar jag arbetat. Samma gäller för handelshuset i centrala Göteborg som för ett stort antal andra för företag som för 20-30 år sedan var stora och fortfarande är stora på världsmarknaden. Behovet av anställda förändras över tid utöver att det självfallet också förändras utifrån efterfrågan vad gäller varor och tjänster. Ett av Sveriges större ingenjörsföretag hade för 35 år sedan en sekreteraravdelning med flera maskinskriverskor utöver sekreterarna. Idag finns företaget på Europamarknaden med kontor. Ingenstans finns det sekreteraravdelning eller maskinskriverskor.

Även inom vården förändras situationen. Inte alltid till det bättre, det medger jag gärna. Men beroende på de patienter som idag är äldre och ofta sjukare när de väl får sin rättmätiga plats inom äldrevården, så varierar behovet av personal över tid. Basbemanningen är en sak. Där finns det de som är sjuka, kort- och långtidssjuka. Det finns de som är föräldralediga eller lediga för studier. Inte menar väl Daniel Swedin att dessa skulle sägas upp för att deras ersättare som är ”visstidsanställda” skulle ha företräde till de tjänster de andra utnyttjat sin lagliga rätt att få vara frånvarande p.g.a. sjukdom, studier eller föräldraledighet? För det är konsekvensen av Daniel Swedins förslag. Det finns inte rim och reson eller pengar att göra om alla eller ens majoriteten av visstidsanställningarna till fasta anställningar!

Read Full Post »

unga till arbetslöshet?
Följd fråga: Hur mycket kostar varje ung person som inte får jobb under 10 år eller mer, i allt från åtgärder, bidrag och annan ersättning till förlust av skatteintäkter?

Svar: Betydligt mer än 1.000.000 kr/person som det enligt senaste siffrorna kostar att skaffa fram jobb till de unga som får jobb tack vare ungdomsrabatten i arbetsgivaravgiften!
Glöm heller inte att varje ung person som får ett jobb börjar betala in skatt till samhället i stället för att kosta samhället pengar…..

Rabatten blev ett dyrt misslyckande, Daniel Swedin på Aftonbladets ledarkrönika 21 december 2013

Read Full Post »

Ett av de mer konkreta förslagen i prioriteringsdokumentet är att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Ett villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar.

– Om man gör det systematiskt, då är det klart att det händer något. Det är inte den enda lösningen med stort L, men det är ett viktigt bidrag, säger Stefan Löfven. Nya Löfven strategin som ska lyfta S, DN 23 januari 2013

Hmmm Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att låta det Offentliga diskriminera någon! Varken direkt eller indirekt. Villkoret ovan skulle aldrig godkännas i en Författningsdomstol (Sverige behöver en Författningsdomstol snarast möjligt) och det strider helt mot EU:s konkurrensdirektiv att ställa krav i den riktningen. Utöver det, så är Sverige varken en Socialistisk eller Kommunistisk Stat. Det är helt omöjligt att kräva att privata företag skall tvingas avskeda folk, för det är det det handlar om, för att ta in människor som inte har erfarenhet, kunskap och förmåga att arbeta effektivt så att det lönar sig att driva företag i Sverige. Med andra ord, så är det så dumt tänkt Löfven att du nu kvalificerar dig som aspirant på titeln ”Alliansens bästa reklampelare val 2014”! Det är väl ändå inte mindre satsningar i Sverige du har tänkt dig för det blir resultatet om du försöker ge dig på privata företags förutsättningar och som du säkert vet, även om S-vänsterfalang missat det, så är det privata exportföretag som bär upp Sverige – inte offentlig verksamhet som måste bekostas med skattemedel!

Det låter förvisso bra att S vill satsa på full sysselsättning, GP 23 januari 2013 Det är bara det att för att Sverige skall leva vidare krävs att vi inser att vi inte kan kvotera in folk på arbeten. Det krävs att det blir rätt person på rätt plats. Förvisso tycker jag själv som trots F-kassans stolligheter aldrig skulle klara av att jobba ens 2 timmar/dag varje dag vid bestämd tidpunkt, att det är för lite jobbmöjligheter för de flesta funktionshandikappade. Men man löser inte det problemet genom att sätta in långtidsarbetslösa och/eller funktionshindrade på redan existerande arbetsplatser genom krav. Först när svenska företag får rimliga villkor för att kunna driva sin verksamhet från mindre företag till medelstort företag, det är där skon klämmer med sociala avgifter och pålägg, så att vi får fler arbetstillfällen som genererar mer pengar i form av löntagarskatt (utan höjt skatteuttag) så finns det utrymme nog att ge lön som är önskvärd i stället för bidrag. För problemet är inte att det inte finns arbetsuppgifter – problemet är att de arbetsuppgifter som många, inte alla, långtidsarbetslösa och funktionshindrade skulle kunna utföra inte anses värt av svenska kommuner och landsting att utföras och då faller det igenom stolarna för ingen vill betala. Utan bättre Företagsklimat för små- och medelstora företag, så ökar inte våra exportintäkter och det är de samt ökade skatteintäkter från fler i arbete på privata sidan som betalar stor del av våra offentliga utgifter!

S-ledarens strategi för att kunna vinna valet, Expressen 23 januari 2013 en strategi som kör Sverige käpprätt rakt neråt i ekonomiskt hänseende.
S vill satsa på full sysselsättning, SvD 23 januari 2013
Sverige vill satsa på full sysselsättning, Aftonbladet 23 januari 2013

Read Full Post »

gör Socialdemokraterna. För det är orimligt att tänka sig att människor skall vara beredda att lägga ner tid och/eller pengar på kompetenshöjning och utbildning genom hela yrkeslivet OM det inte också gör skillnad vad de tjänar. Idellt arbete är det enda som skulle kunna gå ihop med att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. För Om människor skall vara beredda att läsa mera eller höja sin kompetens, så krävs det mer än intressantare arbete. Det måste löna sig att läsa vidare efter gymnasiet. Som det är idag kostar det att läsa långa utbildningar i form av mindre pensionspengar samt stora skulder som skall betalas till CSN och som gör att en som läst linjer på universitetet även om den får ett ‘bra’ jobb inom sin utbildning oftast efter skatt och efter återbetalningskravet till CSN har mindre än många som aldrig läst får i handen på enklare arbeten.

Vi presenterar en ny affärsplan för Sverige, Stefan Löfven (S), Carin Jämtin (S), Mikael Damberg (S), Magdalena Andersson (S) på DN debatt 24 september 2012
S satsar på jobbskapande, GP 24 september 2012
S satsar på jobbskapande, SvD 24 september 2012

Vidare beskyller Socialdemokraterna Alliansen för att skära ner på gymnasieskolan. MEN två saker har de glömt:

* När årskullarna blir mindre, så måste antalet platser i gymnasieskolan anpassas efter detta precis på samma sätt som det
totala utbudet måste anpassas efter verkligheten såväl vad det gäller verklighetens arbetskraftsbehovsutbildning som att de
som inte klarar, orkar eller vill läsa vidare måste få andra alternativ (t.ex. 1-årig yrkesgymnasieutbildning). I Social-
demokraternas ‘jobbskapande’ åtgärder tas inte hänsyn till verkligheten utan enbart till ideologiska teorin.

* Gymnasieskolan får inte vara en förvaringsplats eller en önskeverksamhet. Jobb som inte i sin yrkesutövning kräver 3-årigt
gymnasium med högskolebehörighet är lika viktiga som de som kräver detta. I Socialdemokraternas Sverige utbildar man hellre
elever till arbetslöshet än anpassar utbildningarna efter arbetsbehov och möjlighet att få arbete efter gymnasium.

Socialdemokraterna glömmer bort eller vill inte tala om att i icke socialistiska och icke kommunistiska länder är det:
* INTE REGERINGAR som skapar jobb i ”växande och kunskapsintensiva företag” en regering i en demokratisk stat kan
bara ge förutsättningar för att det skall bli lönsamt (det krävs) för att kunskapsintensiva företag skall kunna växa!
* Det är inte upp till en regering att avgöra vilka företag som skall få och kunna växa! Till det har för övrigt politiker
inte utbildning/erfarenhet och kunskap nog!

Socialdemokraterna kräver ”Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden” Sant är att många företag har svårt att få tag på rätt utbildad arbetskraft med rätt utbildning. Socialdemokraterna missar:

* Arbetsförmedlingen är och förblir i sin nuvarande utformning den stora proppen. Många personer med rätt utbildning matchas
aldrig av Arbetsförmedlingen eller får reda på lediga jobb som inte alltid skrivs ut på AF-sidor eller i tryck för sent för
att sökas! Har sett exempel på detta under senaste året bland unga med utbildning och erfarenhet precis som
det var under GP-s tid vid makten. I många fall placerar AF-förmedlare hellre kompetent högskoleutbildad person på
sysselsättningsåtgärd än hjälper personen hitta jobb som finns fast inte AF utannonserar dem!
Nuvarande Arbetsförmedling borde skrotas så snabbt som möjligt och en ny Arbetsförmedling där Arbetsmarknadens parter utgör minst 90 % skapas samt där utförare av uppdraget att hitta jobb skall kunna vara privat likaväl som offentligt utförande MEN där kraven som ställs i Specar skrivs så kvalité premieras utöver antalet förmedlade platser!

Socialdemokraterna kräver med rätta (för det är S som motverkat detsamma de senaste 40 åren!) ”Sätt innovation i centrum.” det är bara det att det enda som regeringar kan och bör göra är att underlätta följande:

* Vad gäller utbildning – satsa på de som vill och klarar av spetsutbildningar ÄVEN om det innebär att de redan i 1:a ring
läser något eller några ämnen på Högskola/Universitet!

* Skapa goda ekonomiska förutsättningar, dvs även ekonomiskt trygghetsmässigt långsiktigt, för de som går doktorsutbildningar
samt
se till att erfarna och kunniga forskare får företräde till ledande forskartjänster och se till att ställa höga
erfarenhetskrav på de professorer och Fil.dr som skall leda och handleda de nya forskarna.
Något som självfallet även det kräver ekonomisk hög nivå för dessa.

* Genom minskad företagsbeskattning premiera de företag inom den privata sfären som satsar på forskning för utveckling av
innovationer. Innovationer växer inte på träd och det tar många år innan en innovation är färdig att komma ut på marknaden
och dra in pengar som lagts ut!

När det gäller ”Inse att allas framgång är Sveriges framgång” bör Socialdemokraterna göra som en vis kung i Sparta en gång sa: börja hemma Börja med att erkänna att Alla människor inte bara är lika värda utan också olika. Börja erkänna att det inte handlar om fina titlar eller nyord vid omorganisation av Offentlig verksamhet. Utbildning och erfarenhet MÅSTE ge extra lön och/eller förmåner. Däremot bör politiker aldrig någonsin få hävda att de behöver andra ekonomiska förutsättningar och trygghet längre än andra på arbetsmarknaden. För att alla skall nå framgång är det viktigt att minska den administrativa överbyggnaden och ge alla möjlighet att både tacka ja och att avstå ifrån att utbilda sig vidare. ALLA jobb är viktiga oavsett om de har eller inte har krav på högskoleutbildning (alternativt politisk erfarenhet vilket premierats hittills av S).

Så det där med jobbskapande är inget en regering oavsett färg kan göra annat än skapa mer jobb inom Offentlig sektor som måste betalas med högre skatter och/eller avgifter. Det är förutsättningarna för att jobb skall skapas som en regering måste satsa på. Efterfrågan kan inte hållas uppe med konstgjord andning eller fås att ökas om inte människor får mer pengar i sin hand.

Ovanstående innebär i sig att det inte är möjligt att att minska klyftan för utbildning och erfarenhet måste premieras och värderas. Däremot är det fullt möjligt att tillsammans med arbetsmarknadens parter finna en minimilön nivå som aldrig får underskridas när en person arbetat ett år på ett företag/offentlig verksamhet och kan förutsättas ha fått den erfarenheten som krävs för att i alla lägen göra det företaget/verksamheten behöver för sin verksamhet. I övrigt är det anpassning av skyddsnät till verkligheten inte teorin som krävs!

Sedan undrar jag om inte någon skulle kunna förklara för herrskapet (för de tillhör ju vårt nya herrskap – nomenklaturan) vad en Affärsplan är……

Tillägg 08.05 S presenterar sin höstbudget, Expressen 24 september 2012

Tillägg 22.41 Affärsplan från S, ledarsidan GP 25 september 2012

Read Full Post »

Redan när jag gick i vanliga skolans högstadie under första hälften av 1960-talet var en av de viktigaste personerna på skolan vår yrkesvalslärare. Det är nämligen inget nytt att man redan på högstadiet förutsätts kunna klara av att välja inriktning och därigenom den studiegång på gymnasiet som kan leda till det yrke eller yrkesområde som högstadieeleven i en framtid förhoppningsvis kan få jobb inom! Således inte något nytt stressande krav utan tvärt om har det på det området precis som när det gäller kunskapsinhämtningen och hemläxorna varit extremt slappt under senaste 30-40 åren efter flumskolans tillkomst!
PS jag valde Real Matematiska för att det var det som krävdes inom den inriktning jag tänkte mig. Gick ut RIIIc på Katedralskolan i Linköping 1968 som en av de sista riktiga studenterna.

Press på unga välja rätt utbildning, GP 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, SvD 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Aftonbladet 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Norrköpings Tidningar, 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Västerbottens Kuriren 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Metro.se 15 maj 2012

Det märks att de första curlingbarnen nått forskarposition och blivit föräldrar till ännu mer curlade barn som kanske saknar daglig kontakt med sina äldre släktingar. Går vi tillbaka till de som föddes före 1940 var det många som fick välja framtida yrkesbana och studievägar redan när valet in till Realskolan skedde. Realskolan försvann först när 9-åriga Enhetsskolan infördes. Det var alltså ännu tidigare då än på ‘min’ tid att välja rätt utbildning!

Read Full Post »

Ja kanske för de som är under 20 år och får sitt första jobb efter gymnasiet. Där är det inte alltid rättvist mot de som redan är anställda oavsett om det är i privat verksamhet eller offentlig regi att de som inte har någon som helst erfarenhet får lika mycket, nästan lika mycket eller i vissa fall t.o.m. högre ingångslön än vad som arbetat i flera år har. I all synnerhet som ränteavdragen ser ut som de gör och det t.o.m. är tillåtet att göra ränteavdrag på lån för konsumtion och t.ex. resor så att många unga som tar lån får avsevärt mer i handen än de som jobbat där länge.

Detta sagt, så är det varken rimligt att tala om 25 % lönesänkning för ingångslöner. I branscher där det är lärlingsjobb, är det en sak som kollektivavtal bör avgöra utan att det drabbar de som jobbat länge. I andra branscher kanske det bör handla om 10-15% lägre under en provanställning på 6 månader och sedan upptrappning till normallön efter 2 år. För i ärlighetens namn är det få nyanställda som kan göra samma jobb lika bra som de som arbetat flera år och har erfarenheten.

Centern vill sänka ingångslöner, GP 22 mars 2012
Centern vill sänka alla ingångslöner, Expressen 22 mars 2012
Centern vill sänka ingångslöner, SvD 22 mars 2012
Centern vill sänka ingångslöner, Aftonbladet 22 mars 2012

Read Full Post »

att Socialdemokraterna ökar under Löfven. Dels åkte de snabb rutschkana utför under Juholt tiden. Dels har Löfven lärt sig, förmodligen redan under sin tid som fackföreningsledare, att det är viktigt att göra sin hemläxa INNAN man uttalar sig;
dels av Juholts stora misstag att som linslusen hamna i centrum hela tiden. Löfven har inte haft mycket nytt att komma med, ännu. Det har han inte behövt för att återvinna stora delar av de som sprang all världens väg när Juholt uttalade sig. Det som blir intressant är hur debatten om ungdomsarbetslöshet kommer att se ut under närmaste året.

Båda sidor måste vara ärliga och säga att en stor del av de unga som är 16-21 år och som finns med i ungdomsarbetslöshetsstatistiken faktiskt har annan heltidssysselsättning i form av gymnasium eller studier på högskola/universitet. Rensar vi i ärlighetsnamn bort dessa, så kan vi också koncentrera oss på de som inte klarade vanliga grundskolan eller aldrig gick ut gymnasiet med tillräckliga betyg för att få jobb eller kunna läsa vidare.

Det är två saker som måste upp på bordet:
* Lärarlegitimationer det första.
Förstår inte hur i hela fridens namn det inte kan finnas systemprogrammerare som kan upplysa ärade politiker, Skolverk och Högskoleverk om att samtliga som läst på svenska universitet efter 1972 finns registrerade i datasystem som man ingalunda behöver lämna till bemanningsföretag för att analysera utan se till att de media där datan lagrades, allt från gamla skivminnen till nutida datalagring på servrar konverteras till samma system. Det är inte så svårt att konvertera som de tror. Inte ens om man skulle behöva registrera 100.000 personposter manuellt tar det mer än en månad för kunniga dataregistrerare, finns bland de äldre och nypensionerade datamänniskorna, så krävs det så lång tid. Det är bara de som läste före 1972, jag vet att det finns registrade data för det var uppe på tapeten när jag några år senare satt som folkpartirepresentant i Fil.fak.kårfullmäktige i Göteborg där de flesta inte fattade något men jag som utbildad systemprogrammerare fattade det mesta, som behöver bedömas av Högskoleverket på samma sätt som man validerar kurser och utbildningar från icke svenska universitet och högskolor.

Jag har och har haft mycket svårt att fatta att det finns så många dataokunniga bland de som sägs läst data numera att det ens varit teoretiskt möjligt att vålla den stora rappakaljan som det blivit i samband med lärarlegitimationerna. Finns för varje år klara uppgifter, som i och för sig måste registreras men det är en bagatell om det bara funnits en enda som vetat hur man ritar flödesplaner och som kan tänka i paket av paketlösningar. Det är samma sak som att registrera hur en bil ser ut. Observera att för att du ser 100 ‘lika’ bilar, så innebär inte det att det ens finns 100 exakt identiska bilar under skalet. Finns väldigt många paket, t.ex. olika motorer (jfr med olika linjer på ett universitet), och paket av paketlösningar t.ex. en motor består av flera olika komponenter som inte alltid kommer från samma ställe eller har exakt samma utseende om än funktionen är densamma (Jfr enstaka kurser/kurser ingående i studielinje). Det måste väl finnas folk som kan tänka även numera?

Att det bland lärare finns snurren som trots stor kunskap i sina egna ämnen helt är ute och cyklar när det gäller lärarlegitimationer visar Lärarlegitimationer ett fiasko, SvD Opinion 17 mars 2012 Det artikelinlägget väl visar är behovet av lärarlegitimationer och att skomakaren skall förbli vid sin läst dvs att de som inte kan data ordentligt, alltför många har t.o.m. nått doktorsnivå i data utan att förstå helhetstänkande och lösningar utanför boxen, de skall hålla sig till sina specialområden!

* Satsa på att ge alla elever som behöver det tillräckligt stöd under de första fem skolåren så att ingen kommer efter OCH att de elever som behöver uppmuntran för att de har det lätt inte tvingas stanna i sin utveckling så att de förlorar tron på skolan, studier och sig själva. Båda grupperna behöver förstärkt stöd för att ungdomar som växer upp skall klara Grundskola och de som så önskar inte känna sig tvingade ändå skall ha tillräckliga kunskaper med sig in på Gymnasiet så att de skall klara Gymnasiet med tillräckliga betyg antingen i form av yrkesbetyg och praktik som kan leda till arbete eller tillräckliga betyg för att läsa vidare.

Personligen anser jag att Alliansen och Socialdemokraterna mer bör söka lösningar än hitta fel. Lösningar bär in i framtiden. Felsökeri inte.

Statsvetaren Jonas Hinnfors förklaring är att Stefan Löven ser ut att föra partiet mot mitten.
-Han är kärnkraftsvän och så snart han valts kom S överens med regeringen om europakten, säger han.”
Rödgrön majoritet S största parti, GP 18 mars 2012

Ungdomsarbetslösheten blir den stora valfrågan 2014 enligt finansminister Anders Borg.
Han är missnöjd med hur yrkesintroduktionsprogram och yrkesutbildningar fungerar.
Borg kritiserar egna politiken, GP 17 mars 2012

Nu är det Löfven som leder, Expressen 18 mars 2012

Stefan Löfven har ägnat sin korta tid som partiledare åt att ge det försiktiga generalskapet ett ansikte. Retoriskt har han uppträtt som en politikens Ingemar Stenmark. Vi vet inget om hur varaktigt hans stöd kommer att vara. Men hos en viktig grupp väljare i mitten finns uppenbarligen en öppenhet och en positiv nyfikenhet på vart S ska ta vägen under hans ledning.” Nya tag mot Löfveneffekten, SvD ledarsidan 18 mars 2012
Rödgrön majoritet – S största parti, DN 18 mars 2012

Rödgrön majoritet – S största parti, Aftonbladet 18 mars 2012

Borg sätter hopp till att arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, ska hjälpa till att pressa ned arbetslösheten bland unga och andra som saknar jobb. Kan parterna förhandla fram avtal där unga erbjuds jobb och utbildning, eller lärlingssystem av större omfattning, kan regeringen tänka sig att hjälpa till. Det skulle kunna vara att bevilja sänkta arbetsgivaravgifter under en tid. Regeringens utredning om lärlingskontrakt kommer i höst. Borg kritiserar egna politiken, di.se 17 mars 2012

Tillägg 08.51 Löfven ger S ett lyft, GP 18 mars 2012

Read Full Post »

Daniel Kederstedt skriver under Näringsliv-Nyheter i sin kolumn på SvD: ”Den här kolumnen kan säkert ses som ett politiskt inlägg. Men det är det inte. Det är bara åsikterna från en 80-talist som under sina tio år på arbetsmarknaden otaliga gånger sett samma sak; hur unga och driftiga förlorar jobben och aldrig på allvar tar sig in på arbetsmarknaden. ” SvD

Det värsta är att han har helt rätt när han påtalar LAS som ett hinder för ungdomar, och även yngre medelålderns arbetskraft, att skaffa sig den erfarenhet som behövs t.o.m. mer än all världens akademiska betyg för att få jobb, tillsvidareanställningar och fasta tjänster, på 2000-talets arbetsmarknad. Som jag själv skrev om i min blogg Norah4you 12 maj så är LAS ett problem. Hur man än ställer sig till bakgrundstanken så som den såg ut för 30 år sedan, så måste väl idag de flesta om än inte alla erkänna att arbetsmarknaden ser annorlunda ut nu. Livstidsanställningar eller nästintill är INTE det som dagens arbetskraft har att se fram emot. Varför då riskera inte bara en utan flera yngre generationers möjligheter till att få riktiga jobb som ger erfarenheter och där kunskap värdesätts fullt ut?

Getingbo? Det finns få frågor som är mer infekterade. Speciellt i tider där människor varslas. Trygghet till döds för ett företag eller rimlig trygghet i form av halvårs varseltid för de som arbetat längre än 20 år i ett företag? För trygghet att gå före mer kvalificerade anställda på den sk. LAS-listan kan i förlängningen betyda trygghet till döds för ett företag som behöver andas nytt syre och få se företagets problem utifrån andra synvinklar än de som rått de senaste 10-20 åren.

Tillägg 16 maj:”• Att las reformeras så att kompetenskriteriet får ett större utrymme som sakligt skäl för uppsägning samt att turordningsreglerna avskaffas.” DN Debatt Statens Globaliseringsråd blandar äpplen och päron. Mer statligt inflytande på grundnivå men absolut inte på högre nivå och inte i företagande. Jo jo. Nåväl Kompetens är viktig, men kompetensen får inte drivas in absurdum. Det är viktigt att varje person har kompetens nog eller är villig att skaffa sig kompetens nog för att kunna sköta sitt jobb. Det innebär enligt mitt förmenande att det är villigheten att vidareutbildas/vidareutvecklas som bör vara kriterie om villigheten saknas. Inte att bara kunna säga upp någon som här och nu saknar kompetens när arbetets utformning förändras. Två skilda saker.

Read Full Post »