Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘COP21’

Rebloggad artikel från SasjaL

Följ länken till ”Another Climate Scientist Accused of Financial Fraud”.

There is no suggestion at this stage that Alongi produced fake results for research papers, but in my opinion this has to be considered a possibility, if the charges against Alongi are upheld. After all, if Alongi falsely claimed to have spent half a million dollars on radioisotope testing, it would look pretty strange if he didn’t produce any false test results, to justify the expenditure of all that money. According to Research Gate, Alongi has helped author 140 publications, and has been cited 5,861 times.
begrunda det samt övriga texten.

Kom gärna ihåg frågan som ställts i min blogg flera gånger: Where have all the money gone.

SasjaL

Visa originalinlägg

Read Full Post »

När jordens historia skrivs, så finns det bara ett svar på ryggklapparnas COP21-avtal:
Det är tillåtet vara dum, mycket dumt av politiker, Greenpeace och media att själva visa upp sin dumhet. För dumhet är det enda hela spektaklet är. De är så stolta över att de enats om att sänka målet från 2,0 grader till 1,5 grader Celsius. Att de inte kan Fotosyntes
Utdrag från den bloggartikeln:

Sammanfattning
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Källa: Kolets kretslopp Fotosyntesens kemi, Magnus Ehinger.nu/undervisning

är illa nog. Värre är att de inte förstått varken
Gaser i atmosfären

där CO2 är en uppåt avrundad siffra. 6-decimalen kan aldrig någonsin ens med de värsta scenarier som de sk. experterna bakom ofullständiga datamodeller, någonsin göra att en avrundning kan bli större än 0,04%
De som påstår det, saknar t.o.m. den kunskap som man förr var tvungen att ha redan i 6:e klass. Vilket är illa nog.

Men värre än så. Den svenske forskaren som så många av dem litar på och refererar till, i hans beräkningar har karln blandat samman vikt- och volymprocent….. nåväl det har som minst en av de sk. datamodellernas skapare också gjort…. man tager vad man haver sa Kajsa Varg…. (Känd kokerska här i Sverige som troligen inte sa det men väl gav ut en Kokbok)

Som om inte detta var nog i demonstration av okunnighet, så kommer så de vanliga påståendena från CO2-troende att
English text:

Utdrag från den bloggartikeln:
Archimedes princip är en fysisk lag om flytförmåga som visar att alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska ”trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

Vikten för den undanskjutna vätskan motsvarar storleken på upptrycket. Om vikten av det som sänks, trycks eller hålls ner i vätska är/blir mindre än vikten hos den förskjutna vätskan, så stiger föremålet/landet som tryckt undan vätska. För inlandsis och glaciärer som smälter medför detta att landhöjning påbörjas. Landhöjning är en retarderad rörelse där det land som först kommit till ytan utan inlandsis ovanpå har en landhöjning som först är stark men som sedan avtar samtidigt som land som senare sluppit inlandsis/glaciär pga att is smält har en annan landhöjningshastighet.

Påståenden från CO2-troende är att det minsann inte skulle gälla glaciärer eller inlandsis som smälter på land. Dum, Dummare, Dummast uppvisande igen. För å ena sidan är det en sak de borde lärt sig senast 4:e skolåret. Att landet höjer sig när inlandsis smälter och drar sig tillbaka….. Se Landhöjning och i samband med det, så SKALL de också fått lära sig vad Erosion är…..

Får väl lägga till lite som varenda elev som haft undertecknad i geografi fått lära sig. En utvidgning av allt som står i Geografiboken för 7:e klass inledande kapitel om Jorden här i Sverige. En didaktisk övning som brukar få elever att fatta att tektoniska plattorna vilar på en trögflytande vätska – skall inte gå djupare in på den biten än övningen medger:

Lärarhandledning för övning som förklarar Jordens storlek samt hur Tektoniska plattor rör sig:

Lärarhandledning 5Övning
Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.

Lärarhandledning 6:
Förklara begreppen kortfattat och nöj dig på lägre stadier att berätta att jorden längst in är som varmast och att ytan är svalare samt att den värme som finns längst in precis som allt annat vill utåt (Centrifugalkraft Visa hur en vulkan ser ut i genomskärning samt förklara genom att låta eleverna genomföra följande övning:

Övning: Skriv ut följande instruktion till skoleleverna:

Om Du tar en bok och din kompis tar en annan och ni ställer Er mitt emot varandra och håller böckerna ungefär lika högt, samtidigt som ni rör er mot varandra,
så händer ett av följande fenomen när ni för dem mot varandra:

* Böckerna kolliderar och viker sig båda
* Böckerna kolliderar och den hårdaste pressar bort eller ner den andra
* Böckerna kolliderar och glider över respektive under varandra.

De ‘effekter’ som vi människor upplever dem av att de tektoniska plattorna flyter omkring och gnager på alternativt kolliderar med varandra upplever vi som jordbävningar, vulkanutbrott etc.

—– mer behöver vi som lärare inte gå igenom före eleverna börjar läsa Fysik och Kemi. Det vi här lagt grunden för är förståelsen att det finns många vulkaner både på land och i havet. Vi kan möjligen visa på Atlantryggen. Lämpligt är att själv slå upp begreppet.

De vilsegångna fåren – ryggklapparna på COP21 i Paris och CO2-troende:

Nu börkar det tuffa klimatarbetet, GP 13 December 2015
Klart världens första globala klimatavtal, DN 13 December 2015
Romson nöjd med avtalet, DN 13 December 2015
Obama om avtalet: Kan bli vändpunkt för jorden, SvD 13 December 2015

Snurren finns det gott om:
Teknikerna som kan bli klimatets räddning, DN 13 December 2015
Det är för väl att vi människor INTE kan påverka klimatet på jorden på det sätt de CO2-troende inbillats av sk. experter som varken lärt sig grunderna för det som krävs av den som vill bygga modeller – att ha med SAMTLIGA NÖDVÄNDIGA PREMISSER; eller lärt sig något om Jorden och Jordens historia,
det är för väl att de så till den milda grad tagit misste. För hade de haft rätt, så hade de åtgärder de föreslagit påskyndat den istid vi redan är inne i 2:a skedet av upptrappningen mot!

Read Full Post »

Var fanns alla dessa som tror på Klimathotet som vore det religion trots att det är så långt från sanning som tänkas kan. Förvisso kan en del förklaras med att Greenpeace hippies lyckats infiltrera medier och politik så att många tror och trott att de varit objektiva vetenskapliga och allt möjligt annat de aldrig varit…. Greenpeace ingen världsregering

Sveriges Miljöminister Åsa Romson verkar sakna kontakt med verkligheten…. inte nog med att hon inte förstår Fotosyntes och Archimedes princip… värre än så hon tror sig veta mer än andra, men visar själv att det är tillåtet att vara dum men dumt att bevisa det.
Hur har hon lyckats doktorera utan att förstå att Verkligheten gäller inte Datamodeller….

Klockan tickar för klimatförhandlingarna i Paris.

Ett avtal skulle enligt ursprungliga planen ligga klart i kväll, men fortfarande återstår en rad stora knäckfrågor och därför skjuts nu deadline till i morgon.

I nya förslaget i går kväll hade kravet på etappmål för utsläpp till 2050 samt minskade utsläpp från flyg och sjöfart strukits.

– Sverige och EU kommer arbeta aktivt för att få tillbaka tydliga målsättningar, säger miljöminister Åsa Romson (MP).Utsläppsmål strukna ur sista avtalet, Aftonbladet 11 December 2015

Börjar från början….

Vattnets Kretslopp
The watercycle

* På ‘land’ har vi rester efter de senaste istiderna. Men Archimedes princip gäller oavsett om vi har att göra med glaciärer(som tynger ner land) eller is i Arktis (flyter i ‘havet’) eller is och glaciärer i t.ex. Antarktis där det finns såväl drivis som is på land.
…..
* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.
Fakta om jorden

Sedan kommer det allra viktigaste som varenda svensk skolelev skall ha fått lära sig för att lära in redan i 3:an eller 4:an och som upprepats många gånger innan eleven gått ut 9:an….

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parker som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.Fakta Fotosyntes

Fler som behöver läsa på det de aldrig lärde in eller har glömt….

Klimatavtalet skjuts upp, SvD 11 December 2015
Förlängd tid för klimatförhandlingar

Read Full Post »

How many papers, dinners and breakfasts…
How much energy spent on travelling to and living in Paris
to take a few CO2-producing factors
have those delegates and journalists produced?

From Swedish paper we now leart the costs and how many people being there….

Swedish text:
FN:s klimattoppmöte i Paris pågår den 30 november till den 11 december. Huvudmålet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. I förhandlingarna deltar 195 länder.

Mötet äger rum i ett stort konferenscenter i Le Bourget i norra Paris. Konferensytan motsvarar cirka 350 fotbollsplaner.

Cirka 10 000 delegater är ackrediterade, liksom 10 000 representanter för civilsamhället och 3 000 journalister.

Cirka 20 000 besökare kan tas emot i öppna sidoevenemang. Minst 2 000 poliser och vakter sköter säkerheten kring konferenscentret.

Kostnaden för mötet är cirka 170 miljoner euro.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2924529-tidspressen-okar-pa-klimatmotet, GP 10 December 2015

Quick summery in English

UN:s COP21 is schedule from 30 November to 11 December.
195 countries participate

Kongress area – 350 Fotball grounds (European Fotball)
Accredited:
10 000 delegates
10 000 from Civil Society
3 000 journalists

Visitors: 20 000

Total Cost estimated to 170 000 000 Euro

That gives part of the answer of the question: Where have all the Money gone?

Please note the most thrilling speach hold yesterday by US Secretary of State John Kerry:
Emissions cuts by the U.S. and other industrialized nations will make no difference to global climate, he said.Why bother? John Kerry admits American CO2 cuts would be pointless, breitbart.com 2015/12/09

Also please read: Lönlöst … Rebloggad artikel om 9 Decembers COP21-sensation

And don’t forget to remind Yourself of what You once leart during the first 7th grades in School:

Archimes Principle
Photosynthesis
Landrise

Remember: If you look at the red dot, that’s the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

If you look at the red dot, that's the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

Consensus is a political term and has nothing what so ever to do with Science let alone Theories of Science.

Other newspapers:

Swedish: Nytt avtalsutkast på klimatmötet, DN 10 December 2015
Trafikverket stoppade klimatrapport 11 December 2015
Slutspurt för klimatmötet: Avtalet måste inte vara bindande, Dala-Demokraten 11 December 2015
Då: Ett gäng hippies Nu: Den mäktigaste miljörörelsen av alla, Aftonbladet 11 December 2015 Att pro på Greenpeace…. Greenpeace ingen världsregering

England: COP21: Climate summit inches towards deal, bbc.com 11 December 2015

France: Les réseaux de chaleur sous l’œil de la COP21, Le Figaro 2015/12/11
Monsieur le Ministre President Hollande, Norah4you 2015/12/01

Canada: Climate talks stretch through night as deadline for historic deal looms, CBC.ca Dec 10, 2015 8:31 AM ET

Read Full Post »

I den artikel som Sasjal hänvisar till står dagens stora sensation: Secretary of State John Kerry made an astounding confession today at the COP-21 climate conference in Paris: Emissions cuts by the U.S. and other industrialized nations will make no difference to global climate, he said.Why bother? John Kerry admits American CO2 cuts would be pointless, breitbart.com 2015/12/09

Vore på tiden att någon börjar nyktra till om det sk. CO2 hotet. Dags att ta sig an verkliga problemet: RENT VATTEN (borde vara en Mänsklig Rättighet) och REN LUFT(borde vara en Mänsklig Rättighet)
CO2 har aldrig varit något som människan kan påverka…. lite grann kanske det framgår av nedanstående bild:

If you look at the red dot, that's the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

SasjaL

http://www.breitbart.com/big-government/2015/12/09/why-bother-john-kerry-admits-american-co2-cuts-would-be-pointless/

I tillägg till vad Kerry säger, så spelar det heller ingen större roll om hela världen slutar att släppa ut växthusgaser. Speciellt när vulkaner och olika nedbrytningsprocesser av tidigare levande saker står för nästan allt. Människans påverkan är och förblir marginaliserad i sammanhanget. Vi är inte ”större” än så, även om vissa tycker annorlunda (hybris …).

Visa originalinlägg 73 fler ord

Read Full Post »

A quick information re. farms on Greenland during Viking Age up to 1435.
Short info about farms in Western and Eastern Settlements.
While the main hall in the Eastern Settlements is around 56 m² the same type of hall in Western Settlement had a mean value of 28 m²,
as for the total mean of Byres: Eastern Settlements 87 m² and 27 m² in the Western Settlements,
Barns in Eastern Settlement had a total mean 85 m² and in Western Settlements the Barns had a total mean of 36 m²
Storeage mean also was lower in west as well.

Lets look at two of the farms in the west Greenland Settlements: Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m². [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

The barn and other outbuildings were so large that most non royal farms in Scandinavia during the Viking – Early Middle Ages should have been jealous of the surfaces and the number of stalls in the barn.

The Greenlanders exported butter (salted in the jar) and hard cheese (!) to Europe especially from 1100 up to 1435. There still exist documents showing these. Origins!
Up to late 1200’s the Greenlanders lived a good life. Then the King of Norway called for them to pay tax not only tithes to Church. That together with colder weather after a series large eruptions of vulcano in Greenland from 1280 up to 1341 made a drastic change in wealth and lifestyle. Up to 1410 they still had regular contacts with Europe – the last known expedition that returned with information that came to Papal Church knowledge was as late as 1521(!) Garden under Sandet – a Greenland farm rising from 670 years permafrost

Watts Up With That?

From the THE EARTH INSTITUTE AT COLUMBIA UNIVERSITY and the ”must make the blade of the hockey stick flat” department comes this claim:

Study undercuts idea that ‘Medieval Warm Period’ was global

Vikings may not have colonized Greenland in nice weather

glaciers-advance Glaciers usually advance during cold times and recede during warm ones. These two in western Greenland are now retreating from where they may have been when the Vikings arrived. CREDIT Jason Briner

A new study questions the popular notion that 10th-century Norse people were able to colonize Greenland because of a period of unusually warm weather. Based upon signs left by old glaciers, researchers say the climate was already cold when the Norse arrived–and that climate thus probably played little role in their mysterious demise some 400 years later. On a larger scale, the study adds to building evidence that the so-called Medieval Warm Period, when Europe enjoyed exceptionally…

Visa originalinlägg 938 fler ord

Read Full Post »

Computer Models…
We used to say: Shit in -> Shit out.
Reminds me of the day the ”head” computer of Saab AB, Linköping, those days best in the world, had a hickup..
We had printed correct a complete flow chart’s all lines including all necessary parameters…
So far so good….
What we hadn’t expected was a short deviation in the ”lines” from our in put station to Saab and back….
I guess it’s the only time in my life a computer print-out printed Chinese letters….

In computer world today called IT and net, anything can happen. A chain isn’t stronger than the weakest link. And every possible known parameter needs to be included in the algoritm you write in order for your analyse to be as correct as can be..

In other words: IF you temper with readings and/or if you aren’t skilled enough to write a program including all needed parameters, then you end up as bad as all of IPCC:s so called experts…

Please remember that Consensus is a political ideological term. Has nothing what so ever to do with Theories of Science nor with anykind of logic argumentation…. In Science that kind of argumentation is called Fallacies in argumentation

During last week up to today we have heard many stupid things told. Most of them either complete false or desinformation of historic data…. Such things use to be called scam or fraud…. Where have all the money gone? Of course it’s free travelling around the world discussing the so called CO2-threat, nor is it free to stay on hotel or to have good food served several times a day 🙂 Anyhow no one up to now, as far as I am aware of, has stood up and told us: This is what the money I have had to use/research/to prove this and that…

One of all stupid and completely false statements being made is that we now have less ice in Arctic than we seen the last twenty years…. and some so called experts reported that there never been so many iceberg ”calved” as lately….
When will they ever learn that we are many living on Earth this very moment knowing that such statements are desinformaon if any.

Reality rules

That’s not true. Nothing to fear.
AND
in 1956 there Iceberg calfed from Arctic and Antarctic were counted in thousands the largest one ever was among them one in particular was noted over and over. There exists Thesis as well as academic papers dealing with this one that was noted once more back in 2005 from archieved papers: ”Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956

One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. source: Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18.” http://www.usatoday.com/…/2005-01-20-1956-antarctic…”>Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005

The alarmists try to tell us that the Ice situation in Arctic never been as bad as now. LOL the other day each single Polar Bear have more than half the area of Martinique region belonging to France to walk on searching for a partner…. but September 2010 each one had the tiny area of less than 150 % of the area of Marshall islands…. each Polar Bear then had less than 250 square kilometers to walk on by him/herself….

CO2-alarmists false theories

THE POLAR BEAR BLUFF
Statement: Kevin Burke makes his living ”off these beautiful creatures,” he says over the rumble of the engine and the clicking of cameras.

For 30 years, he has driven the tundra buggy — essentially a big bus on oversized tires — for Frontiers North Adventures, a local tour company that has guided thousands of tourists over one of the most fragile ecosystems on the planet.

”I never get tired of looking at the bears,” Burke says. But he is also concerned about the changes he has seen.

”I don’t want to think of doom and gloom,” he says. But ”I don’t want to see these bears disappear or starve to death.” Polar Bears climate change: Polar bear scientists have high hopes, low expectations for Paris climate summitm cbc.ca/news/canada/manitoba Dec 02, 2015 10:12 AM CT

BUT TRUES IS
Chaque l’ours blanc a donc plus grande surface de la moitié Martinique à marcher surMonsieur le Ministre President Hollande, Norah4you 1 december 2015

In other words. Last day of November 2015, EVERY SINGLE POLAR BEAR HAD HALF THE AREA OF FRENCH REGION MARTINIQUE TO WALK ON BY HIM-/HERSELF. That means there might be a hugh problem finding a partner….. but that’s not due to Climate Threat…..

Swedish Paper making fools of themselves:

Sverige, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna skrotar outnyttjade utsläppsrätter. De motsvarar tillsammans Sveriges utsläpp under tio år. Med utspelet hoppas man underlätta ett nytt globalt klimatavtal.
-Detta är ett sätt att trycka på andra Kyotoländer att visa att man faktiskt annullerar för att uppnå ännu bättre klimatmål än vad man sagt till 2020. Och det ger en positiv injektion i de samtal som pågår, säger miljöminister Åsa Romson (MP).
Nytt utspel för globalt klimatavtal, GP 4 December 2015

They say that fools never learn. Swedish Minister of Environment Åsa Romson (MP) is one of the best examples of fools. She even tried to claim that she didn’t use probidden colors on her boat last year – but laws are laws and NO Swedish Minister can claim exceptions…..

Klimatambassadören: Parismötet har hamnat i tidsnöd, DN 4 December 2015 What would have happened had politicans and CO2-threat believers listen during lessons where Watercycle

The watercycle

The watercycle

and all the other needed knowledge were such as Photosynthesis and Archimes Principle not to mention Erosion
Been much cheaper than sending incompetent people halfway round the world for meetings…..

Read Full Post »

Je comprand me ne parle pas Francaise très souven, être obligé si vous voudrez bien excuser d’erreurs grammaticales.

Tout d’abord, je tiens à exprimer la tristesse que je, aussi, suédoise de Göteborg hébergement au courant de la tragédie vécue par les individus, la ville de Paris et la France. Je sympathise avec les mesures que vous, Monsieur le Ministre Président prises avec vous la police secrète. Des décisions importantes que vous, Monsieur le Ministre président a résumé. Important non seulement pour la France mais pour toute l’Europe

Tout comme Charlemagne et son père arrêté son temps armée étrangère, pouvez- vous, Monsieur le Ministre Président à la pointe de nos terroristes de temps sont là pour nous faire peur en abandonnant foi chrétienne.

Il se sent naturelle à Paris de le Moyen-Age été à la pointe de l’Académie française et les traditions académiques Sorbonne partir de 1150, ainsi qu’à la ville où les traditions de la Grèce antique Athènes ont été recueillies par Révolution française,
la ville et comme Jean-Paul Sartre et Paul-Michel Foucault, sera l’hôte des grands rassemblements importants.

Les questions environnementales, l’air pur et l’eau propre sont tellement importantes qu’elles devraient être les droits humains.

Néanmoins, Ministre Président Hollande, CO2 et al, le principe d’Archimède applique aussi bien objet solide qui est pressé par la feuille de glace. et pour élever démarre lorsque la glace commence à fondre 631 km² était seul de marcher sur. (selon -ijis-arctic-sea-ice-extent parce qu’hier). Chaque l’ours blanc a donc plus grande surface de la moitié Martinique à marcher sur……

Cordialement,
Inger E (Norah)

COP21 : François Hollande reçoit le président des Etats-Unis à Paris, francetvinfo.fr 30 novembre 2015

Världens ledare lovar möta klimathot, GP 30 November 2015
Löfven om Trump: ”Ignorerar vetenskapen”, Aftonbladet 1 December 2015

Read Full Post »