Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jordens historia’

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

Landet reser sig mer i norr än i söder. Vänern har tippat och fortsätter tippa söderut….. Nederbördsområdet för vatten som via bäckar, floder och åar kommer ut i Vänern sträcker sig i verkligheten från Mjösa österut mot svenska gränsen och söderut. Verklig vattenföring, inte korrigerade eller interpolerade värden, finns dokumenterad från mitten av 1800-talet fram till 1955 i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 fortsätt med att läsa Göteborgs VA-verks stora utredning från början av 1940-talet. Jmfr dessa faktiska uppmätningar med verkligheten fram till idag. Papperskorg för nya studien som de ärade politikerna vars inhämtade kunskap om landhöjning, nederbörd, Sveriges berggrund, erosion m.m. lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr är de som gjort nya studien inte mycket bättre de. Vetenskaplig? Icke sa Nicke. Geologiska undersökningar gjordes redan på 40-talet, dvs utöver det som presenterades i källorna ovan.

Sedan finns det ett otal verkligt vetenskapliga studier av sediment, erosion, förändringar i strandlinje beroende på landhöjning o.s.v. Studier gjorda av berörda Länstyrelsers Miljövårdsenheter (som det hette på 60-70-talen då studierna gjordes).

Tillbaka till skolbänken och börja om med att läsa lärobok i Geografi avsnitt jorden innan Ni fortsätter yla!

Hotande katastrof vid Vänern kan kosta miljarder,
Leif Sandberg (M) kommunstyrelsens ordf. Hammarö, Torbjörn Bood (S) kommunstyrelsens ordf. Grums, Kent Larsson (M) kommunstyrelsens ordf. Grästorp, Carina Gullberg (S) kommunstyrelsens ordf. Gullspång, Åsa Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande Götene, Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordf. Karlstad, Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn, Kjell Hedvall (S) kommunstyrelsens ordf. Lidköping, Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordf. Mariestad, Robert Svensson (C) kommunstyrelsens ordf. Mellerud, Daniel Bäckström (C) kommunstyrelsens ordf. Säffle, Paul Åkerlund (S) kommunstyrelsens ordf. Trollhättan, Marie Dahlin (S) 1:e vice ordf. kommunstyrelsen Vänersborg, Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordf. Åmål på DN Debatt 7 februari 2014

Verkligheten är den att det inte är problem med att Vänern flödar över – tvärt om är det mindre vatten i Vänern idag än vad som befarades för 70 år sedan att det skulle bli pga landhöjning samt slam som följer med efter erosion; utsläpp m.m. Att man i Trollhättan inte alltid låter de gamla kända beräknade utsläppen gälla utan ibland dragit ner i förhållande till ursprungliga beräkningar, det är möjligen ett problem söder Vänersborg. Nederbörden i hela nederbördsområdet har INTE ökat alla sådana uppgifter är korrigerade eller interpolerade icke verkligt uppmätta värden för nya studien hör hemma i papperskorgen. Därmed inte sagt att man bör fortsätta bygga så nära strandlinjen i norra delarna av Vänern som man gjort de senaste 40 åren. Inte heller att man fortsatt skall ge undantag för utsläpp som påverkar sedimenteringen. Men det är en helt annan fråga!

Översvämningsrisk oroar kring Vänern, GP 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, Aftonbladet 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, SvD 7 februari 2014

Förstår att en del som läser detta undrar hur jag kan vara så 100% säker på detta. Mycket enkelt. Systemprogrammerare 1971 som innan läst matematik och hade som vana, positivistholist som jag är (holist i vetenskapligt förhållningssätt innebär att samla in så mycket data-rådata-som möjligt och en positivistholist samlar alltså in all tillgänglig data på samma sätt som tabellbitare gör skillnaden är att vi därefter analyserar allt utifrån en källkritisk analys där slutanalysen sker med vanliga positivist metodanalysering)
Mina datakunskaper är större än de flesta andras – skrev världens första sökprogram 1980, fick bra betalt för att enbart sälja det för användning inom bibliotekssektorn och liknande. När jag läste Historia 3 och som uppsatsämne valde att skriva om en liten del av Östergötland där alla kända fynd och bosättningar från mitten stenåldern fram till år 1000 relaterat till landhöjning (var faktiskt först att få bättre renomerade att förstå att landhöjning börjar i samma ögonblick som inlandsisen lämnar en punkt, att landhöjning är en retarderad rörelse samt att landhöjningen t.ex. norr om Mälaren (alternativt Vänern) började senare och fortfarande går ‘snabbare’ än söder om sjön. För att kunna göra detta krävdes det att jag utnyttjade mina datakunskaper utöver andra erhållna kunskaper. Vad jag fick göra var att se på hela norra halvklotet samt att utifrån 43 variabler (inte 7-10 som snillen som går och tror på klimathot använt utöver att de falsifierat verkliga fakta) och räkna ut landhöjning vattennivåer strandkanter för samtliga världshav. Detta krävdes för att få klarhet i vad som hände före det sk. Svea Fall, dvs när vattnet bröt igenom från det avsnörda nu kallade Östersjön över Sverige o.s.v.

Bland de saker jag gjorde noggrann analys av var Vänern. Vänern snördes av från Västerhavet långt senare än vad många tror idag. En arkeolog här i Göteborg skrev en avhandling i slutet av 90-talet början av 2000-talet som gav korrekta värden trots att många ifrågasatte hans havsnivåer. Men det är en annan femma. Vad som inte är en annan femma är att det var möjligt att i princip vada från Kållandsö över till västra Värmland stor del av året, dvs inte enbart under vintern, så sent som när de första pilgrimsvandringarna gjordes till Trondheim. Vilket är intressant läsning för de som orkar ge sig in att läsa medeltida texter. Men också det är en annan femma. Jag har full koll på Vänern. Problemet med Vänern är inte det politikerna försöker inbilla oss att de tror. För nog måste det vara försök till inbillning så urbota okunniga om Sveriges geologiska historia kan de väl ändå inte vara?

Lämplig läsning för okunniga politiker: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962 samt att gå till gamla armearkivet i t.ex. Linköping och se de numera öppna tidigaste kartorna från områden runt Vänern så som de tidigt karterades för att finnas på karta för Sveriges försvar. Tidigt innan någon ens kom på tanken med Generalstabskartorna långt senare. Tar lite tid att gå igenom om man inte, som jag själv, är van att läsa samt rita kartor….. men alla lärde sig inte hantera teodolit innan de började skolan 😛

Read Full Post »

Det måste vara synd om SMHI:s klimatfantast Ralf Döscher, han har för sig att
takten som isen smälter i ökat på senare år.
– Efter år 2000 har trenden intensifierats och blivit starkare. Det gäller inte bara istäcket – isvolymen blir mindre och isen blir yngre.
Bakom den ökade smälttakten ligger en ökad medeltemperatur.
Världen har varit som allra varmast inom den senaste 10-årsperioden, enligt Ralf Döscher.

tvärt emot vad andra forskare säger:
”Inne i kallare trend”
Den amerikanska klimatprofessorn Judith Curry säger till Daily Mail att havstemperaturen antyder att vi går mot ”en kallare trend”, precis som i perioden mellan 1965 till 1975.
Professor Anastasios Tsonis vid universitetet i Wisconsin anser även han att uppvärmningen har avtagit.
– Vi är redan inne i en kallare trend som jag tror kommer att hålla i sig de närmaste 15 åren. Det råder inga tvivel om att uppvärmningen från 1980- och 90-talet har stannat av, säger han till Daily Mail.
Vi går mot en global nedkylning, Aftonbladet 10 september 2013

Så enkelt det är att falsifiera SMHI:s sk. klimatforskare Ralf Döschers uppgifter….. Arctic Sea-Ice Monitor Arctic Sea-Ice Extent 9 september 2013, ijis.iarc.uaf.edu
och Ralf Döscher försöker till råga på allt påstå att det ‘bara är ett år’ som istäcket vuxit……

”Verkligheten är denna: (obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005” Utdrag ur Hmm – Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009. citerat i bloggartikeln Stort? Men 1956, Norah4you 10 december 2009

Artikeln i Daily Mail kan läsas på And now it’s global COOLING! Record return of Arctic ice cap as it grows by 60% in a year, mailonline.co.uk 7 september 2013

Det har sedan år 2000 endast varit ett år 2012 som värdet varit något exceptionellt – men inte ens förra året var värdet mindre än dubbelt så stor yta som 1956….. 1956 var året då såväl Arktis som Antarktis kalvade mer och större isberg än senaste 100 åren…. för att inte tala om att de år som varit normala försvunnit från redovisningarna samt att tabellerna är kapade i botten (läs Huff:s How to lie with statistics där Huff hade en hel del att säga om sådan sk. statistik).

Read Full Post »

Jag börjar undra om det är möjligt att kemiska tillsatser i mat och dryck är det som gett de extremt okunniga deras inkompetens….

Ursprunglig bloggartikel har kompletteringar i botten.
Påstående: Dagen kallas ”Overshoot Day”.

Det är dagen då mänskligheten fiktivt har förbrukat jordens resurser, rapporterar SVT.

”Trenden kan vändas”

Och trots att det är drygt fyra månader kvar på år 2013 så har vi redan hunnit förbruka naturens resurser för hela året – årets Overshoot Day inträffar i dag.

– Det kan låta heldeppigt, men trenden går att vända. Med politisk vilja kan vi minska fotavtrycket och starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, till SVT
Jordens resurser förbrukade för i år, Aftonbladet 20 augusti 2013
Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013

Hur står det till? Verkligheten är den att vi ingalunda ens knaprat på de första 5% av jorden totala resurser. Endast på de som är lättåtkomliga med nuvarande teknik. Om man låter jorden vara en cirkel där 1 cm motsvarar 1 mil, så krävs det en cirkel med 12,756 meters diameter för att ”rita” jorden – se övningen för 7:e klassare nedan (övningen lärde jag in från Fil.dr i Geologi och Geografi på Lärarhögskolan). Av denna stora cirkeln är det endast den yttersta cm dvs 0,001 meter i yttersta skalet som vi människor ens har en susning till, men inte full kunskap om, vad där verkligen finns. Inte ens en bråkdel av detta är det som förbrukas. Tack och lov för det stora problemet är ingalunda tekniskt möjliga brytning/oljeupptagning eller CO2. CO2 som inte är något problem alls. Varit samma sedan 1700-talet i verkliga mätningar som inte utgått från korrigerade värden utifrån mätningar av CO2 på en vulkan i Hawaii. Vulkaner sprutar ut CO2 i varierande mängder beroende på skillnader i tryckförhållanden under hela sin livstid och även som död vulkan. Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction sida samt Miljöfrågan – Rent vatten, Norah4you sida
Undertecknad är en av de 4 som introducerade Humanekologi här i Sverige innan en av oss fyra som då forskade på Centrum för Tvärvetenskap lyckades få det till ett akademiskt ämne. Min egen bakgrund är att jag utöver att jag växt upp med frågorna, min far var en av de första i världen som jobbade heltid med luft- och vattenproblematiken, även studerat flera av de ämnesområden som ingår i problemställningen.

Det stora problemet är två: Föroreningar till följd av att vi inte återanvänder de resurser som vi inte längre ‘behöver’ och det där av följande verkliga problemet RENT VATTEN.

Sedan är det självfallet så att det är viktigt att ta hand om varje led – från brytning av råvara till färdig produkt SAMT ännu viktigare att återanvända eller ta hand om det som blir avfall. Där ligger en stor potential för återanvändning av såväl rara metaller som annat. Det är också så att vi inte ens gjort slut på hälften av de eftersökta metallerna. Stor del av det som inte ingår i beräkningarna som Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF redovisar, finns i form av noduler på havsbotten. Speciellt gäller detta noduler på havsbotten i Arktisområdet – där det ingalunda är oljan som är mest eftersökt även om det är den som brukar framhävas i debatten.
Kortfattat allmänt om noduler på havsbotten kan Du läsa på Metaller och Mineral April 2013, Sveriges Geotekniska Undersökningar (SGU) pdf-dokument

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Facts not Fiction sida

När det gäller påståendet på SVT:s sida Bakom den här beräkningen står organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut konsumtionen belastning på naturens resurser. Mer än 50 procent av mänsklighetens så kallade ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Vår livsstil bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar och den biologiska mångfalden bryts ned Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013 så diskvalificerar sig Global Footprint Network och visar sin egen okunskap. Det föreligger inte något som helst CO2 hot.
VERKLIGHETENS värde på CO2 i atmosfären framgår av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Så OM det funnits minsta chans att den sjätte decimalen av de 0.04% (ja Du läste rätt, 0.04 % är det avrundade värdet för CO2)som CO2 utgöra av vår lufts gaser, skulle vara tillräckligt för att åstadkomma verklig, inte fiktiv datamodulerad korrigerade avläsningars, uppvärmning av jorden,
SÅ hade det räckt med att varje träd som huggs ner ersatts med ett nytt samt att varje person i I-länderna planterat ett extra,
för att åstadkomma nollsummespel.
Nu behövs inte det. Dock försvarar verklighetens situation inte koleldning eller bensindrift. Rent vatten är problemet.

Men skall rätt vara rätt, så är 0.04% en avrundning av 0.038 och en höjning av sjätte decimalen kan aldrig göra avrundningen större än 0.04….., så det där med matematik, decimaltal och procent har tydligen en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen…. Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

Klarar man inte av att räkna med decimaltal, procent eller ens skilja på volym hos hel jordglob och det yttersta skalets kända yta, då undrar jag vad som hänt med matematisk förståelse och förmåga de senaste 30 åren.

Dagens snillen nr 1 är de sk. forskarna som påstår Forskare allt säkrare att människan är klimatboven, DN 20 augusti 2013 Diskvalificerande sina egna kunskaper så det ryker om det försöker IPCC och de sk. forskarna sina icke vetenskapligt underbyggda, jo jag har fram till idag läst samtliga sk. rapporter skrämmande läsning i ovetenskaplighet för en som läst matematik, matematisk statistik, och började som naturvetare. De kan inte ens göra verkliga datamodeller. (Själv systemprogrammerare 1971 har jag vidmakthållit och utökat min datakunskap och erfarenhet fram till dagens dataprogram)

Matematisk förmåga saknas hos samtliga som går på CO2-hotet. Vad ännu värre är att de fortsätter att påstå att forskare (dvs riktiga specialister som har helhetskunskaper om sitt eget och andra områden bland de 43 viktigaste faktorna som påverkar väder, vind, strömmar och klimat) skulle vara säkrare på människan som klimatbov. Vänligen läs Ingen enighet om klimatlarmen, Jonny Fagerström miljödebattör; Göran Ahlgren docent i organisk kemi, Lars Bern fd chef för ÅF och IVL Svenska Miljöinstitutet samt fd ordf i Det Naturliga Stegets miljöinstitut, P-O Eriksson fd vd Sandvik, Peter Stilbs professor i fysikalisk kemi,
Maggie Thauersköld bloggen The Climate Scam; C-G Ribbing professor i fasta tillståndets fysik, Gösta Walin professor emeritus i oceanografi,
Sten Kaijser professor emeritus i matematik samt Wibjörn Karlén professor emeritus i naturgeografi på SVD Opinion 2 mars 2009
samt Klimatfantasterna vilseleder, Norah4you 18 mars 2013

Så var det med den enigheten. Bäst för CO2-fantasterna att de slutar upp med datamodeller och falska utsagor!

Tillägg 14.17 Rekordhalter av koldioxid oroar forskare, SvD 20 augusti 2013 Rekordhalter?????? Allra först borde de lära sig hur man mäter detta. Var själv med när sådana mätningar gjordes av verkliga experter 1967 första gången! Sedan är det så att de måste inse – det har ingen som helst verklighetsanknytning de mätningar de gör och korrigerar! CO2 halten är oförändrat avrundad till 0,04% och har så varit sett till jordens atmosfär som helhet sedan mätningarna började göras. Att vi fått folk som inte kan helhet och inte har en aning om hur de skall mäta samt inte förstår att lokala biotoperna alltid ger och har gett faktiska värden utifrån just den platsens läge – inte något som någon som kan Naturvetenskap ordentligt skulle få för sig att ‘korrigera’. SKANDAL ÄR BARA FÖRNAMNET PÅ IPCC:s sk expertgrupp.

Read Full Post »

Har nyss lagt in Fakta om jordens historia, Norah4facts sida Det jag hittills lagt in är det vi utifrån isotopmätning numera har fått bekräftat om jordens geologiska historia samt de tektoniska plattorna vars rörelser ‘på ytan’ (obs det finns tektoniska plattor även i världshav) orsakar bl.a. jordbävningar.
Sidan kommer att kompletteras med andra delar som berör jordens historia

Read Full Post »