Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘matematisk statistik’ Category

I take it that most so called experts and many real scholars never learnt that consensus is a political term that never ever existed in Theories of Science….. As usual most forgotten that Fallacies in argumentation never ever presents valid arguments. Fallacies are usually used by those who lack valid arguments or have a non-science agenda they try to follow…..

Watts Up With That?

Michelle Stirling writes:

A critical review of the most recent Cook et al (2016) consensus study.

There can’t be much more consensus than getting all the lead consensus study authors together to write a consensus on the consensus study. However, in my opinion, this Cook et al (2016) study suffers from the same problematic issues of earlier studies – beginning with the premise. I deconstruct. Comments welcome.

Consensus Nonsensus on 97%: Science is Not a Democracy

Stirling, Michelle, Consensus Nonsensus on 97%: Science is Not a Democracy (July 10, 2016). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2807652
Abstract:

A number of scholars who have previously undertaken studies on the alleged ‘consensus’ of the human impact on global warming have recently published a paper (Cook et al. 2016) which they claim confirms and strengthens their previous 97% consensus claims. This author rejects their findings and deconstructs both the premise of the relevance of consensus…

Visa originalinlägg 72 fler ord

Read Full Post »

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

The question is one of the easier to answer: Use mathematical analysis such as calculus of variation and process of variation same way you would if you try to solve Xenon’s paradoxs Then you use Tjebychev’s thesis. In other word if you have math in you, you wouldn’t need a calculator what so ever – it’s easy to calculate in your head.

Watts Up With That?

From NSIDC:

Antarctic sea ice: an update

Antarctic sea ice extent continues to make headlines because it has grown even as much of the globe, and Antarctica itself, is warming. Arctic sea ice, in contrast, is showing a marked decline. Warmer air and ocean waters are bathing both poles, so why does the Antarctic sea ice trend resist decline?

Data image showing Antarctic sea ice maximum extent for 2014

On September 19, 2014, the five-day average of Antarctic sea ice extent reached a maximum record, exceeding 20 million square kilometers for the first time since 1979. The red line shows the average maximum extent from 1979-2014. Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio/Cindy Starr

Despite what some might think, high ice extent in Antarctica does not balance out low ice extent in the Arctic. Antarctica is showing strong warming in other areas, and is experiencing the consequences of this warming, such as the dramatic breakups of ice shelves on the Antarctic…

Visa originalinlägg 953 fler ord

Read Full Post »

Vänsternissar, autonomagrupper, sk. humanister som är emot religion och andra måste ha haft kalas av oanade mått innan de dragit slutsatser i rubriker i tidningar om Svenska Kyrkan……

Rubriker som Kyrkan fortsätter tappa medlemmar får det att verka som om det är ett stort tapp för den Kristna tron i Sverige. Det man förtiger är att när stora flyktingströmmar som kommer till Sverige har annan tro, så blir det automatiskt procentuellt färre som tillhör Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan? För att tillhöra Svenska Kyrkan, så behöver person som vill göra detta själv söka medlemskap och/eller döpa sig in i f.d. Statskyrkan. På den gamla tiden, när Svenska Kyrkan var en statskyrka, så blev alla Svenska Medborgare automatiskt medlemmar i Kyrkan, Svenska Kyrkan. Alltså helt annan förutsättning än dagens.

Vad TT som skickat ut nyheten och media som skrivit av eller själv format rubriken glömmer bort att tala om, är att vi i Sverige har många som tillhör Grekisk-Ortodoxa, Syrisk-Ortodoxa samt Rysk-Ortodoxa och andra ortodoxa kyrkor. Kanske inte är så konstigt att just Svenska Kyrkan inte får så många nya medlemmar.
…. längst ner i artiklar står det:

Fortfarande är dock 6 225 091 personer medlemmar i Svenska kyrkan, motsvarande 63,2 procent av Sveriges befolkningKyrkan fortsätter tappa medlemmar, Aftonbladet 21 Mars 2016

Kyrkan fortsätter tappa medlemmar, GP 21 Mars 2016

invandringen från ortodoxa länder efter 1960 som gjort att den Ortodoxa kyrkan idag är det tredje största trossamfundet i Sverige. Den största ortodoxa kyrkan i Sverige är den Serbisk-ortodoxa kyrkan ( 27.000 ) och den Grekisk-ortodoxa kyrkan (18.000).Om den Ortodoxa kyrkan

Idag har vi ca 113 000 medlemmar i Stockholms katolska stift och medlemsantalet ökar ständigt.Katolskakyrkan.se
att jämföra med antalet år 2006 resp 2007 Stockholms katolska stift, som omfattar hela Sverige, har nästan 87 000 medlemmar (december 2007) (från omkring 84 000 medlemmar i december 2006) Katolska kyrkan i Sverige, Wikipedia som har hämtat uppgiften från Stiftets hemsida, kollad 9 juli 2007.

När det gäller antalet kristna i Sverige som tillhör Frikyrkorna är det inte lika enkelt att få fram aktuella uppgifter. Det närmaste jag kommit är uppgift från 2006:
Evangeliska Frikyrkan är drygt 30 000 medlemmar, Baptistsamfundet cirka 17 500. Men hur blir det om man plockar bort alla dubbelanslutna?

Räknar man ihop alla samfunden, det här gäller 2005 års uppgifter, blir det 223 190 medlemmar. Men av dem är 20 939 dubbelräknade. Den verkliga summan är alltså 202 251, ett bortfall på omkring tio procent. Källa: Dagen 21 Maj 2010

Det som Rubrikerna antyder är ingalunda sant – Sverige är fortfarande ett starkt kristet land. Möjligen till stort förtret för de som inte vill erkänna att de tror eller har annat än ett Kristet trosförbund som de tillhör?

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn är det möjligt att Arbetsförmedlingen inte har kunskap om hur man för mindre än 400-800.000 kr i lön per år + kostnad för stordator kan skaka fram en enda person som har tillräcklig kunskap i hur man bygger ett datasystem från grunden. För mer behöver det inte kosta att bygga ett datasystem är mycket enklare än att korrigera i ett gammalt system som alldeles för många varit inne och ändrat utan att ens ha kunskap om hur deras ändring med hjälp av sk. verktyg påverkas för de flesta av dem saknar förmåga att rita ett flödesschema värt namnet. Än mindre har de förmåga att testa tänkta ändringar genom att arbeta med flödesschemat INNAN de klantar till det.

Förvisso har jag under åren efter min senaste skada (2005, isfläck spräckte v-knä fragment + ledbandsskada h.fot, v-fot nerv i kläm sedan benbrott början 90-talet h-knä spräckt överfall 2003) förstått att datorkunskapen i flertalet fall hos de som haft att arbeta med IT på Arbetsförmedlingen är så låg att den inte ens passerat grundnivån. Men bland alla de som fått arbetstillstånd för att jobba på t.ex. Volvo, Ericsson m.fl. stora företag och som kommer från Indien eller Kina (bara några exempel) finns det de som lärt svenska snabbt, en del av dem har t.o.m. läst svenska ett par år innan de kommit hit. (finns bland de som bor här i Tuve) så nog katten hade det varit möjligt i högsta grad ÄVEN OM det varit så, vilket inte är med sanningen överensstämmande, att Arbetsförmedlingen inte hittat de kvalifikationerna som krävs bland sina arbetssökanden. KLANTSKALLAR!

Arbetsförmedlingens sajt kostar 100 miljoner, Expressen 6 mars 2016
AF:s webbsatsning dyr och försenad, GP 6 Mars 2016
Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på misslyckad hemsida, Aftonbladet 6 Mars 2016
AF betalade 100 miljoner för ny sajt – som inte blev av, SvT 6 Mars 2016

Read Full Post »

Matematisk statistik, NOVUS, vad är det?

Matematisk statistik är som filosofins argumentation, rätt använd kan den ge ett tillförlitligt svar på frågan hur troligt är det att o.s.v. men använder den som gör undersökning sig inte av vetenskapsteori utan kör sitt eget race där ett antal av de värsta fallacies inom matematisk statisk får Huffs How to lie with statistics att vara sandlåde-exempel, då fallerar hela tillförlitligheten till det opinionsinstitut som går ut, slår sig för bröstet och basunerar ut sin påstådda trovärdighet.

Det är tillåtet, NOVUS, att vara dum i Sverige,
dumt att själv bevisa det!

Vi tar det från början på den lägsta möjlig grundnivå. D.v.s. den nivå vad gäller statistik som förr i tiden varje 7:e klassare fick lära sig räkna statistik på. I matematik samt i geografi redan tidigare. Men nog om det nu.

URVALSMETOD

Varje gång man använder sig av telefon/mobil etc som urvalsmetod,
så tappar man bort ett antal personer ur det totala utfallet.

Exempel:
Person har telefon. Att det går över en telefon per invånare i Sverige säger inget i sig om hur stor andel som har telefon. Att de flesta har tillgång till telefon innebär inte ens det att alla kan nås via en telefonenkät.

Exempel:
Om telefonnummer väljs utifrån slumptalsmetod, så finns det ett stort antal telefonnummer som är en typ av blocknummer. Går till företag eller offentlig förvaltning, går via växel etc.

Även om detta stora urvalsproblem finns med i en tänkt undersöknings analys,
så finns det en stor felkälla som i nutid inte ens går att undvika genom att ringa utanför kontorstid…. den som ringer upp, vet normalt inte om det är personen som svarars privata eller jobbtelefon som rings upp.

MEN STÖRRE FELKÄLLOR ÄN SÅ FINNS I NOVUS UNDERSÖKNING. VÄRST AV ALLT, DE SKRYTER OM DET….

Novus har frågan 2 043 personer via telefon och fått svar av 1 001.Svenskarna vill inte ha nyval, Aftonbladet 18 Februari 2016

RIDÅ

Ett bortfall på 1001 av tillfrågade 2043 ger INGEN SOM HELST MATEMATISK STATISTISK SÄKER ANALYS!!!!

Det är som att skapa en tabell med 10 rader och 10 kolumner samt sätta ”x” i något mer än hälften

x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x

De fält som fått ett ”x” i sig syns att de finns. De övriga syns inte om man inte markerat gränsen mot nästa rad/kolumn

Det vill säga de fält som saknar ”x” saknas det kunskap om. Normalt kallas dessa fält ”gråa”. Inte undersökta.

Tillåtet vara dum Novus. Väldigt dumt att bevisa det själva.
Värre än så. Att Ni inte ens presenterar någon form av bortfallsanalys skämmer hela Novus trovärdighet.

PS. Kommer under eftermiddag/kväll att lägga ut Grunderna för att använda statistik så att ”resultat” ger trovärdigt utslag. Att Novus inte har en enda person anställd som klarar av att skriva en algoritm värd namnet behöver knappast tilläggas.

Svenskarna vill inte ha nyval, GP 18 Februari 2016
Svenskarna vill inte ha nyval, SvT 18 Februari 2016

Är det möjligt att NOVUS går och tror att vi som läste Matematisk Statistik inte finns bland de som använder Sociala Medel utan att vi bara läser media samt knyter näven i fickan och struntar i att tala om att de är långt ute på hal is som håller på att spricka upp i vårsolen?

Read Full Post »

Detta är bara en liten spoiler om vad jag kommer att ta upp så fort jag är klar med analyserna…..

Börjat gå igenom bakgrundsutbildning m.m. samt hur opinionsinstitut misshandlar matematisk statistik. Speciellt oberoende och beroende händelser. Påstår sig arbeta med 95% sannolikhet…. men missar vad Tjebychevs sats verkligen säger och innebär – hittat sannolikheter i nyligen avgivna opinionsundersökningar som inte ens uppfyller 65% sannolikhet…. så jag har gått vidare med att titta på hur opinionsundersökningsinsitutens egen historia ser ut.

Jobbar just nu i natt med att analysera hur ett par av opinionsundersökningsinstituten missat skillnader mellan att göra marknadsundersökningar och stokastiskt oberoende undersökningar i politiska sakfrågor. Värst är att det idag av de opinionsinstitut som inte är kopplade direkt till analys hos till GU:s Statsvetare eller till matematiska institutionen vid LiU resp Lund tycks vara helt okänt att redovisa hur man hanterar att det inte går att göra opinionsundersökningar helt säkra utan kontrollfrågor, redovisning av vald urvalsmetod och det bortfall som automatiskt följer av denna, ännu inte utanför ovan nämnda universitetsinstitutioner hittat ett enda opinionsinstitut som har behandlat och analyserat bortfall = icke svar….. värst av allt är att ett par av dem fått för sig att det för att få det de försöker inbilla politiker + media skulle ge 95% sannolikhet bara räcker att ersätta bortfall med andra personer samma ålder, kön o.s.v.

Min gamle matematikprofessor Lind vid LiU skulle haft genomgång direkt efter skrivning, inte bara som han hade för att vi skulle se hur beräkning och analys i Sannolikhetslära skulle gå till men han hade även för att göra klart hur tokigt vi resonerade gett oss exempel från såväl avancerad matematisk statistik som de skräckexemplar som redan grundkursens Huff: How to lie with statistics visar på.

Kommer att ta tid att gå igenom för i princip varenda felkälla som är möjlig att använda sig av och uppvisande av okunskap om vad som krävs för att kunna presentera en hållbar slutanalys av beräkningarna saknas. SKRÄMMANDE LÅG NIVÅ

Värre än så är att jag hittat något som i mina ögon tycks vara ett politiskt försök till styrning genom ett antal uppköp och tentakler.

Read Full Post »

Fools and Scammers of the world unite…… or what has happened to mathematic, psysic, biology, geology education? Well one thing is for sure. Some haven’t understood Photosynthesis among other Natural forces, Natural chemical reactions and so on…. up to Archimedes principle

Inserted quote 27 November 2015:
Stefan Edman: Klimatmötet kan bli en vändpunkt, Gästkrönika Ledarsidan GP 27 november 2015 Fools never learn….. nor do they understand: Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of ScienceFacts not fiction

From Swedish Newspapers
• WMO data based on the temperature of the earth. The analyzes were primarily carried out by three institutions: the Hadley Centre and the Climatic Research Unit in Britain, the US Weather Service, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), as well as the US space agency NASA.

• The analyzes show that the average temperature on Earth has increased by around one degree Celsius since 1880 when the survey started. The increase has been most apparent since 19802015 troligen varmaste året sedan 1880, GP 25 November 2015

Klimathotet samlar världen i Paris, Aftonbladet 26 November 2015 How much CO2 have those persons, politicians, so called scholars, UN and IPCC ”elité” not to mention journalists used to get to Paris by plane, eaten for and so on…… They forgot that neither UN nor IPCC is a World Goverment nor an Academic institution…..

Corrected figures and forgotten Arctic/Antartic history
Claim that this year will be the warmest since 1880 is redicules. Only fools and people trying to scam others would try that one. Simple check question to be remembered and asked: WHO measured temperatures in Arctic and Antarctic BEFORE human reached the Poles?

In fact the first base station within 5 km from open sea in Arctic was at place in 1959…. Who measured and where a figure for the year temperature before that? Btw. As Nansen’s Fram showed in early 1900’s the ice in Arctic aren’t stationary in one place… not for one month, not for one year and certainly not isn’t a station placed in Arctic in same GPS-place from 1880 to 2015… Only fools and scammers might try that one.

Route of Nansen’s Arctic expedition ship Fram’s after being frozen in the Arctic Ice.

Route of Nansen's Arctic expedition ship Fram's after being frozen in the Arctic Ice.

Route of Nansen’s Arctic expedition ship Fram’s after being frozen in the Arctic Ice.

Reblogged from Wattsup (link se below my own lines):

Study demonstrates a pattern in ‘how scientists lie about their data’

A few lines from the bloggarticle:

To see if similar patterns exist in scientific academia, Jeff Hancock, a professor of communication at Stanford, and graduate student David Markowitz searched the archives of PubMed, a database of life sciences journals, from 1973 to 2013 for retracted papers. They identified 253, primarily from biomedical journals, that were retracted for documented fraud and compared the writing in these to unretracted papers from the same journals and publication years, and covering the same topics.
……
The results showed that fraudulent retracted papers scored significantly higher on the obfuscation index than papers retracted for other reasons. For example, fraudulent papers contained approximately 1.5 percent more jargon than unretracted papers.

“Fradulent papers had about 60 more jargon-like words per paper compared to unretracted papers,” Markowitz said. “This is a non-trivial amount.” See link to Study below.

This is unfortunatly only part of the truth when it comes to those calling themselves scholars in subject Climate-threat.
The problem is that not a single study by or for IPCC lives up to the lowest, in other word the basic, level in the way they use Theories of Science, argumentation, retoric and so on.

Climate researchers wouldn’t in old days here in Sweden have been approved even on a D-level (Master Essay/Thesis) less than that thesis. They have far too little knowledge. And that may well be the case. BUT there exist not one single study written by so called scholars of CO2-threat using even half of all the necessary parameters. When I myself, Systemprogrammer 1971 studied to become a teacher in History, Religion, Geography (incl. Geology) and Social Science(Samhällskunskap) I myself for my algoritm re. Waterlevels from peak of the Stone Age up to year 1000 AD all around the world in order to have correct levels in the Sea we Swedes call ”Östersjön” in other words between Sweden and Finland-Baltic-Germany-Denmark, for same periods, I found that one needed at least 43 (FORTY THREE) different parameters. And testing/analysing them one by one before it was possible to write an algoritm….

Is there anyone who seen over 12 parameters used by the so called scholars? Let alone they seem to understand that Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.. But they act worse than that. As written in the reblogged article how scholars tend to write when they either know that their data is incorrect or incomplete, in other words what we who studied Theories of Science calls using Fallacies in argumentation they show themselves as worse than a strawman….
But that’s not all

The so-called CO2 measurements never was set up to measure CO2 for CO2-threat ”scholars”. After St Helena exploded the instruments measuring CO2 came to be placed near normally in the windshadow of an Vulcano due to the need of measuring CO2 preasure and quantity changes to be able to make a good forecast of next eruption……
Any vulcano, to be, now active or dead for millions of years, always produce CO2. In fact 92% of all CO2 produced on Earth comes from vulcanos on land or in Sea….. Then we have the percentage from tectonical plates’ collisions and so on. HUMANS only produce less than 1 % of all CO2 produced on Earth entering our Atmosphere…..

If you look at the red dot, that’s the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle. Hope You understand:
If you look at the red dot, that's the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

When CO2 ”scholars” refer to CO2-measuring they use a Volcano on Hawaii as their standard. Please remember what you read above regarding Volcanos…… not only do they act as When the fox counts the chickens they don’t even meet normal standard presenting raw data. They ”Correct them”…. one of the most used scholars in England’s Academic World thought I was on his side so he sent me his raw data as well as each correction when the so called Computer Models first was presented….. As a Systemprogrammer with Exam 1971 and who followed and learnt Computerlanguage up to present day, I am chocked to say the least of the low quality in their so called models. We used to call such systems and programs – shit in shit out…..

But of course, as You who followed my blogg knows….. in many ways Swedes tend to go to the extrem. We have the longest ungoing Investigation/Study before a law was taken… over 150 years… and in the so called CO2-threat you will find that this hardly isn’t enough…..

”Our reconstruction of the winter and spring temperature variations over half a millennium shown in Figure 1. The measurements for 1860 are adjusted for the artificial warming caused by the city of Stockholm’s growth, so that the curve shows the more natural change.” Source: Research and Advances No. 5, 2008, 500 years of weather. Swedish Journal title: Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder

CO2 scum continues
Nothing new when CO2-”experts” try their best to fill an empty bag with more than air….. That was proven beyond reasonable doubts in Documents suggests that a climate activist shadow organization was behand the Rico20-allegation, Reblogg från Watts up

btw. If you want a real good laugh read this one as well: The ultimate ‘Godwin-effect’ – Science in 1941: ‘Global warming caused Hitler’, Wattsupwiththat 2015/11/24

And some persons calling themselves experts and scholar can’t count neither do a proper analys…..’

Todays Arctic Sea Ice Extent: The latest value: 10,003,709 km2, November 24, 2015

This Polar Bear and others will have a hugh problem.... Problem of finding a partner..... not finding Ice to walk on

This Polar Bear and others will have a hugh problem…. Problem of finding a partner….. not finding Ice to walk on

This means that each Polar Bear alone at present have almost as much many km2 as the islands of Seyschellerna. The later have 455 km2 area – Each Polar Bear have to walk alone on 454,7 km2. Might be that they have a hard time finding a partner? Sourcs: A [fat] polar bear is shown on the north slope of Alaska. Credit: Eric Regehr, U.S. Fish and Wildlife Service

Swedish newspapers re. UN:s and IPCC:s CO2-threat meating in Paris will follow at top one by one.

Watts Up With That?

Stanford researchers uncover patterns in how scientists lie about their data

When scientists falsify data, they try to cover it up by writing differently in their published works. A pair of Stanford researchers have devised a way of identifying these written clues.

white-coated doctor with hands behind his back; one hand has fingers crossed in gesture indicating he's lying Andrey Popov/Shutterstock

Stanford communication scholars have devised an ‘obfuscation index’ that can help catch falsified scientific research before it is published.

Even the best poker players have ”tells” that give away when they’re bluffing with a weak hand. Scientists who commit fraud have similar, but even more subtle, tells, and a pair of Stanford researchers have cracked the writing patterns of scientists who attempt to pass along falsified data.

The work, published in the Journal of Language and Social Psychology, could eventually help scientists identify falsified research before it is published.

There is a fair amount of research dedicated…

Visa originalinlägg 502 fler ord

Read Full Post »

Nu får det vara nog. Det är så bedrövligt låg kunskapsnivå när det gäller jorden att man baxnar! Vi har trots alla påståenden exakt samma 5:e decimal vad gäller det värde på CO2 som brukar avrundas till 0,04%, EXAKT samma som jorden hade på 1700-talet! Att så många missat det mest elementära som i varje land lärare (förhoppningsvis behöriga) lär ut om

Fotosyntes,

Vattnets kretslopp,

Tektoniska plattor och CO2-utsläpp (vulkaner i och under vatten spyr ut CO2 under hela sin aktiva period samt även miljoner år efteråt),

Landhöjning,

Erosion

samt också gamla ”kära” Archimedes princip verkar inte räcka.
Hur många som kallar sig ”experter”, ”vetenskapsmän” eller ”vetenskapsjournalister” kan det finnas som antingen låtit bli att lära in det som börjar läras ut från tredje klass och upprepas gång på gång med mer fakta hela vägen upp genom gymnasiet, eller inte alls varit närvarande på biologi, kemi, fysik samt historia och geografilektioner??????

Karin Bojs: Klimatet är vår generations allra största utmaning, DN 18 oktober 2015

NEJ, NEJ OCH ÅTER NEJ!!!!! Det existerar inte och har inte existerat något Klimathot oavsett vad IPCC:s sk experter försökt pådyvla människorna! Hur står det till? Perspektiv på helheten och kunskap om hur man räknar med multiplikation av två (eller fler) decimaltal som anger procentvärde verkar svårt nog för stort antal. Värre är att det friskt blandas vikt- och volymprocent när sk. experter som inte ens kan göra (skriva) en algoritm som är tillförlitlig när det gäller datamodeller. Sämre dataprogram har inte skådats sedan 1979 än de som en av de sk. mest trovärda, tro det…., experterna skickade till mig (systemprogrammerare sedan 1971) och med så få parametrar att det visar fullständig okunskap om vad som händer utifrån vanliga hederliga Naturkrafter. Hur i hela fridens namn någon ens kan ha inbillat sig att det av de 43 absolut nödvändiga variablerna som jag själv använde när jag räknade världshavens nivå från peaken av stenåldern fram till år 1000, endast skulle behövas 7 eller i något fall 12???????? Att kunskapen om Vetenskapsteori är låg hos sk. experter idag är då ett som är säkert!

Får börja med det enkla. Så får vi se hur långt de sk. experterna hänger med och förstår…

Jorden

Varje gång en tektonisk platta kolliderar med en annan, glider under eller ifrån en annan platta, så att det sker jordbävning, vulkanutbrott eller liknande, så släpps det ut CO2 i atmosfären. 92% av all CO2 släpps ut vid den sortens normala händelser i jordskorpan och i jordens inre.

Om vi skulle samla alla människor som har levt (enligt de största antalet som någon kommit fram till) på vår jord,

Läs texten noga.

Läs texten noga.

Däremot har Vår jord ett stort problem: Rent vatten och ren luft borde vara en Mänsklig Rättighet. Så är det inte. Vi förgiftar sakta vår jord. Med allt från nanostora rester av plaster till mängder av kemikalier som vi själva inte känner till fullt ut hur de reagerar i olika Ph-värden och vid skilda temperaturer.

Read Full Post »

Where have all the common sense gone? Same way the money gone? Where have all the logic gone? Same door the loss of knowledge of basic logic in Theories of Science?

Watts Up With That?

Guest Post by Bob Tisdale

A week or so ago, a troll left a link at my blog (Thanks, David) to a supposed-to-be-alarming blog post about a new climate study of ocean heat content. According to the study, a revised method of tweaking ocean heat reconstructions has manufactured new warming so that the top 700 meters of the oceans are warming faster than predicted by climate models. In other words, the “missing heat” is missing no more.

The new paper is Cheng et al. (2015) Global Upper Ocean Heat Content Estimation: Recent Progress and the Remaining Challenges. (Not paywalled. A pre-print edition is available.) John Abraham, alarmist extraordinaire from SkepticalScience and The Guardian’s blog ClimateConsensus, was a coauthor. See Abraham’s post The oceans are warming faster than climate models predicted. Can anyone guess the goal of their study from the title of Abraham’s post?

While the stories…

Visa originalinlägg 1 478 fler ord

Read Full Post »

Older Posts »