Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Landhöjning’

Har dagens elever suttit och pysslat med mobil i stället för att lära sig Archimedes princip? Jag bara frågar….
Isbiten som smälter i ditt glas, höjer INTE vattennivån i glaset. När det gäller is som flyter i Arktis bör varje person som vill diskutera vattennivåer också känna till att densiteten förändras med salthalten. Men inget påverkar att Archimedes princip gäller där som när det är nertryckt land.

När jag, 66 år gammal, gick i skolan, så var detta något man lärde sig redan i Mellanstadiet. (Mellanstadiet på den tiden årskurs 4-6). När min nu 100 åriga mor gick i skolan fanns Archimedes princip med i Naturlärans bok för 3:e årskursen….. Tiderna förändras och grundläggande kunskaper som förr tillhörde allmänbildning försämras. Allt går inte att googla på nätet. Framför allt går inte allt som står på nätet eller i en tidning att ta som sanna utsagor…..

En ny kallfront, Rimligt blogg av studenter på Uppsala Nya Tidning

SasjaL

En del tidningar har en del ”externa” bloggar kopplade till sin hemsida respektive. ”Rimligt” är en av dessa bloggar och går att finna på Upsala Nya Tidning (UNT). UNT kallar ”Rimligt” för just ”extern”, men vad gör den då under UNT:s domännamn?

Visa originalinlägg 273 fler ord

Read Full Post »

I slutet av den senaste istiden låg inlandsisen över norra Europa och sträckte sig ända bort till östra Sibirien samt hade sin motsvarighet över hela den norra hemisfären, dvs även över Nordamerika långt ner till de stora sjöarna. På sina ställen nästan avsmält på andra mer än kilometertjock is som tyngde ner landet under. På vissa ställen ända upp till 3000 meter tjock.
……
Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort ”motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Isen över norra Europa smälte söderifrån och landet började först resa sig i söder. Människor följde efter, liksom laxar, björnar och många rovdjur. När vi kommer fram till inledningen av äldre Stenåldern är en stor del av landet vi kallar Sverige, liksom Norge, Finland och österut fortfarande liggande under ett tjockt istäcke.Utdrag landhöjning och kulturell influens

Read Full Post »

Del 2 av Sveriges okända äldre historia

norah4history

Sveriges äldre okända historia del 2

© Johansson Inger E, Göteborg 3 september 2014

Skall man tala om Sveriges äldre historia så långt tillbaka man kan, så får vi börja med senaste istiden. Landet reste sig från söder norrut allt eftersom istäcket ovanpå smälte. Landresning är en retarderad rörelse som går fort i början, saktar ner men ännu pågår i Sverige norr en linje från mellan Varberg/Halmstad över till Gamleby/Västervik.

Under senaste istiden när norra Europa, och österut långt bort till östra Sibirien, med motsvarighet på den nordamerikanska kontinenten, låg under ett kilometertjockt istäcke, på sina håll upp till 3000 meter tjockt, tyngdes landet under ner. Innan vi går vidare, så är det bäst att berätta att det fanns ett hav där vi kallar Atlanten som pga av en föregångare till dagens Golfström förde varm luft och plusgradigt vatten upp till öar utanför nuvarande Trondheim – Altaområdet. Där fanns det…

Visa originalinlägg 1 946 fler ord

Read Full Post »

Denna vecka befinner sig alla som brukar tillhöra den inflytelserika delen av Svea Rike på Gotland. Promenerande runt ringmuren. Innanför låg husen förr relativt skyddade för vattennivåhöjningar som även i Östersjön under ett vanligt år kunde få en variation i Östersjöns ”havsvattennivå” på mer än 3 meter upp och ner från normalvattenstånd(not 1). Utanför i vikar som den vid Almedalen stod vattennivån högre och båtar kunde så sent som på 1200-talet ta sig in i hamnar som idag ligger på ”torra land”-

Under senare år har på Gotland förstörts eller skadats ett antal fornminnesområden, som med mycket starka skäl kan antas ha varit vikingatida eller medeltida — i ett par fall kanske ännu äldre — ”hamnar”, landningsplatser. börjar Ingemar Olssons essay SOS för äldre hamnar i Fornvännen 80 från 1985, sid 179-186. Tillgänglig på nätet: Olsson Ingemar, SOS för äldre hamnar, Fornvännen 80 sid 179-185

Gotland där politikerna nu samlats till politikervecka blev tidigt befolkad, lämnar den biten därhän rekommenderar i stället en promenad till Gotlands Fornsal. Gotlands nybyggare och invånare var tvungna att lära sig behärska ”havet”. Östersjön som vi kallar den, the Baltic Sea som stor del av världen kallar den, kallades i forna tiden Varjaghavet (Not 2) från Gotland över mot Södermanland, söder Nyköping, och ner till Tjust i gränstrakterna mellan södra Östergötland och norra Småland (Kalmar Län).

Vattennivån i Östersjön och på Gotland påverkas främst av Landhöjning, Erosion och förändrad växtlighet som följt av dessa.
Normalt strömmar vatten ut ur Östersjön- Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.Fakta Landhöjning
Östersjöns vatten är bräckt, inte salt. Det bräckta havsvattnet är ett resultat av att Östersjön en gång i tiden var innanhav som bröt sig ut som ett resultat av smältande istäcke och landhöjning. Utan större stormar som för in vatten genom Öresund och ”Bälten”, områden där landet sjunker skulle Östersjön varit ett dött hav.

Det är genom stormar vars vindstyrka, våghöjd och vindriktning beror på jordens, månens och solens positioner samt även påverkan i klimatsystemet från den största CO2-boven av alla. Jordens inre. Vulkaner och jordbävningar står för 92% av all CO2 som släpps ut. Gör så under hela sin livstid och även som ”döda” forntida vulkaner. All denna CO2 behöver vi människor.

CO2 folket har glömt bort två viktiga saker: Fotosyntes samt att temperaturen på norra halvklotet var betydligt varmare 980-1341 än vad ens värsta scenariot i sk. datamodeller räknat med. (Se: Fakta om sk. uppvärmningen

Landhöjning, tidigare växtlighet och lämpligt läge i Östersjön utgör grundförutsättningar till att Gotland i äldre tider kom att bli en central och viktig ”punkt” för den handel som nordbor redan under bronsåldern idkade ner till Svarta Havet. Medan Ostrogoternas förfäder under Bronsåldern främst tog sig ner via ett handelsområde Geate i mynningen av Wisla, så for andra från Gotland dit deras förfäder åkt, ibland bosatt sig, via de ryska floderna Dnepr och stora ”Volga”. Finns ett stort antal arabiska geografers berättelser från slutet Folkvandringstiden fram till 1100-talet om de resorna. Minst en arabisk geograf på 800-talet var här uppe och seglade med fiskare norrut tills de nådde så långt att solen aldrig går ner på sommaren

GUTASAGAN
Jordanes, den mest kände av författarna till de äldsta källorna om goterna skrev i Getica att goterna ursprungligen kom i från den Skandinaviska halvön. Efter utvandringen från Skandinavien kom goterna enligt Jordanes först till Ulmerugi, en folkgrupp som bodde längs med kusten av den stora Oceanen, det hav som bland sina öar hade Scandza. Goterna skall ha besegrat Ulmerugi och därefter drivit iväg deras grannar Vandalerna. Saga eller verklighet? Delar av Jordanes uppgifter överensstämmer väl med t.ex. Gutasagan.Goternas historia/Dio och Ablabius, Norah4history

Ännu mer spännande är det att läsa om Folkvandringstidens Hermanerik i grekiska och romerska historikers bevarade texter. Delar av dessa stämmer väl överens med uppgifterna om när Gotland kom att ingå i Sverige som finns i Gutasagan. Gutasagan, Inträdet i Sverige

Kommer vi sedan framåt i tiden, så får vi från östeuropeiska källor samt arabiska källor följande uppgift:
ruserna kom till Novgorod från ” en ö i havet” som var tre dagsmarscher i vardera riktningen. Det är i dagsläget omöjligt att enbart utifrån detta verk fastslå om Gotland, Åland eller en ö som Roden bildade när vattennivån var högre avsågs. (just detta citat kommer från Sharaf Al-Zaman Tahir; Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942) andra källor ger även uppgifter om var ön var bebodd samt att det var stora sumpmarker/myrmarker på övriga ön utanför bebyggda mindre områden vid hamnar och noga angivna skogsområden. Sammantaget är det troligt om än inte bevisat att Gotland avsågs. Delar av Gutasagan styrker i det fallet arkeologi österut och tidig medeltida källor.

Not 1. Normalvattenstånd är aldrig ett fixt värde utan fås fram genom mätningar under längre tid, vanligen ett år. Under en och samma dag kan vattennivån i Sverige som inte har tidvattenvariationer (jfr Atlantkusten England etc) ändå variera med 1 meter upp och ner. Detta beror på månens dragningskraft på vatten, vindar och havströmmar m.m. Resten är överkurs och lämnas därhän.

Not 2 I början av Svenska Turistföreningens utgåvor av svenska landskap under 50-60-talet finns i Södermanlands utgåva en äldre karta där Varjaghavet går att hitta.

Read Full Post »

Något måste ha hänt eftersom SGU-folk idag inte kan det varenda en av deras specialister kunde när jag själv fick hjälp att kontrollera de rådata jag fått fram 1992-93 efter att utifrån 43 olika viktiga variabler analyserat havsnivån i världshav och in till Östersjön från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr. Något så urbota dumt som dagens utspel, har sällan skådats. Kan det vara Flumskolan under 1970-2000 talet som visar sig eller är det ”Alla skall med” som ger så otroligt urusla kunskaper?

SGU, Sveriges geologiska Undersökning, driver Projekt Skånestrand. Där kartläggs och undersöks stranderosionen på ett flertal platser i Sydsverige. Och det är just stranderosionen som lämnar allt tydligare avtryck på landskapen längsmed kusterna. Med havsvattenhöjningen förvärras erosionen.Strandparadis hotade: ”Stigande havsnivå”, Kvällsposten 27 april 2014

Hallå. Grundförutsättningarna är välkända. Börja med att repetera Archimedes princip fortsätt med att läsa första kapitlet i den geografibok du själv borde ha lärt in i sjuan. Vad står det där om allt från tektoniska plattor samt olika berggrunder till vind-, våg- och temperaturerosion samt landhöjning och landsänkning?

Fortsätt med att läsa: Landhöjningen inleds med att isen smälter och landet under reser sig. Detta är en retarderad rörelse som i början går snabbt. Det finns de som tror att det bara skiljer sig med sju gånger från dagens medelvärde. Det är inte sant. När isen smält börjar landet under snabbt resa sig ur vattnet. På sina håll kan detta ske med flera meter på bara ett tiotal år. Vi har ett bra exempel i hur Vättern först snördes av och senare när landet i söder sedan länge legat över vattenytan och landhöjningen sakteliga avstannade mot nuvarande svaga landhöjning, så fortsatte landet i norra Vättern att resa sig snabbt. Det som inträffade var att vattnet i den avsnörda postistidssjön kom att röra sig söderut. Vatten i alla former, söker sig till lägsta punkt det kan komma till. Resultatet av detta är att landet ‘tippar’.Landhöjning
Lär Dig också att Landet som först kom över vattenytan reste sig före det som fortfarande låg nedtyngt av Inlandsisen. Detta har alltså medfört att landet Sverige har ”tippat”.
Dagsläget är att det strömmar ut mer vatten ur Östersjön via Bälten och Öresund än det kommer in. (Ett av skälen till att Östersjön inte har saltvatten utan bräckt vatten).

Notera: Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen Detta p.g.a. snabbare landhöjning i norr. Notera också att landet söder om en linje från mellersta Halland över Småland mot söder Kalmar sänker sig eftersom hela Sverige tippar. Archimedes princip in prydno!

Läs också: Verklighetens havsvattennivåer, Norah4you 6 februari 2013 Samt ta för allt i världen fram Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 så Du som minst får lite verklighetsförankring!

Read Full Post »

Landet reser sig mer i norr än i söder. Vänern har tippat och fortsätter tippa söderut….. Nederbördsområdet för vatten som via bäckar, floder och åar kommer ut i Vänern sträcker sig i verkligheten från Mjösa österut mot svenska gränsen och söderut. Verklig vattenföring, inte korrigerade eller interpolerade värden, finns dokumenterad från mitten av 1800-talet fram till 1955 i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 fortsätt med att läsa Göteborgs VA-verks stora utredning från början av 1940-talet. Jmfr dessa faktiska uppmätningar med verkligheten fram till idag. Papperskorg för nya studien som de ärade politikerna vars inhämtade kunskap om landhöjning, nederbörd, Sveriges berggrund, erosion m.m. lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr är de som gjort nya studien inte mycket bättre de. Vetenskaplig? Icke sa Nicke. Geologiska undersökningar gjordes redan på 40-talet, dvs utöver det som presenterades i källorna ovan.

Sedan finns det ett otal verkligt vetenskapliga studier av sediment, erosion, förändringar i strandlinje beroende på landhöjning o.s.v. Studier gjorda av berörda Länstyrelsers Miljövårdsenheter (som det hette på 60-70-talen då studierna gjordes).

Tillbaka till skolbänken och börja om med att läsa lärobok i Geografi avsnitt jorden innan Ni fortsätter yla!

Hotande katastrof vid Vänern kan kosta miljarder,
Leif Sandberg (M) kommunstyrelsens ordf. Hammarö, Torbjörn Bood (S) kommunstyrelsens ordf. Grums, Kent Larsson (M) kommunstyrelsens ordf. Grästorp, Carina Gullberg (S) kommunstyrelsens ordf. Gullspång, Åsa Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande Götene, Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordf. Karlstad, Bjarne Olsson (S) kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn, Kjell Hedvall (S) kommunstyrelsens ordf. Lidköping, Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordf. Mariestad, Robert Svensson (C) kommunstyrelsens ordf. Mellerud, Daniel Bäckström (C) kommunstyrelsens ordf. Säffle, Paul Åkerlund (S) kommunstyrelsens ordf. Trollhättan, Marie Dahlin (S) 1:e vice ordf. kommunstyrelsen Vänersborg, Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordf. Åmål på DN Debatt 7 februari 2014

Verkligheten är den att det inte är problem med att Vänern flödar över – tvärt om är det mindre vatten i Vänern idag än vad som befarades för 70 år sedan att det skulle bli pga landhöjning samt slam som följer med efter erosion; utsläpp m.m. Att man i Trollhättan inte alltid låter de gamla kända beräknade utsläppen gälla utan ibland dragit ner i förhållande till ursprungliga beräkningar, det är möjligen ett problem söder Vänersborg. Nederbörden i hela nederbördsområdet har INTE ökat alla sådana uppgifter är korrigerade eller interpolerade icke verkligt uppmätta värden för nya studien hör hemma i papperskorgen. Därmed inte sagt att man bör fortsätta bygga så nära strandlinjen i norra delarna av Vänern som man gjort de senaste 40 åren. Inte heller att man fortsatt skall ge undantag för utsläpp som påverkar sedimenteringen. Men det är en helt annan fråga!

Översvämningsrisk oroar kring Vänern, GP 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, Aftonbladet 7 februari 2014
Översvämningsrisk oroar kring Vänern, SvD 7 februari 2014

Förstår att en del som läser detta undrar hur jag kan vara så 100% säker på detta. Mycket enkelt. Systemprogrammerare 1971 som innan läst matematik och hade som vana, positivistholist som jag är (holist i vetenskapligt förhållningssätt innebär att samla in så mycket data-rådata-som möjligt och en positivistholist samlar alltså in all tillgänglig data på samma sätt som tabellbitare gör skillnaden är att vi därefter analyserar allt utifrån en källkritisk analys där slutanalysen sker med vanliga positivist metodanalysering)
Mina datakunskaper är större än de flesta andras – skrev världens första sökprogram 1980, fick bra betalt för att enbart sälja det för användning inom bibliotekssektorn och liknande. När jag läste Historia 3 och som uppsatsämne valde att skriva om en liten del av Östergötland där alla kända fynd och bosättningar från mitten stenåldern fram till år 1000 relaterat till landhöjning (var faktiskt först att få bättre renomerade att förstå att landhöjning börjar i samma ögonblick som inlandsisen lämnar en punkt, att landhöjning är en retarderad rörelse samt att landhöjningen t.ex. norr om Mälaren (alternativt Vänern) började senare och fortfarande går ‘snabbare’ än söder om sjön. För att kunna göra detta krävdes det att jag utnyttjade mina datakunskaper utöver andra erhållna kunskaper. Vad jag fick göra var att se på hela norra halvklotet samt att utifrån 43 variabler (inte 7-10 som snillen som går och tror på klimathot använt utöver att de falsifierat verkliga fakta) och räkna ut landhöjning vattennivåer strandkanter för samtliga världshav. Detta krävdes för att få klarhet i vad som hände före det sk. Svea Fall, dvs när vattnet bröt igenom från det avsnörda nu kallade Östersjön över Sverige o.s.v.

Bland de saker jag gjorde noggrann analys av var Vänern. Vänern snördes av från Västerhavet långt senare än vad många tror idag. En arkeolog här i Göteborg skrev en avhandling i slutet av 90-talet början av 2000-talet som gav korrekta värden trots att många ifrågasatte hans havsnivåer. Men det är en annan femma. Vad som inte är en annan femma är att det var möjligt att i princip vada från Kållandsö över till västra Värmland stor del av året, dvs inte enbart under vintern, så sent som när de första pilgrimsvandringarna gjordes till Trondheim. Vilket är intressant läsning för de som orkar ge sig in att läsa medeltida texter. Men också det är en annan femma. Jag har full koll på Vänern. Problemet med Vänern är inte det politikerna försöker inbilla oss att de tror. För nog måste det vara försök till inbillning så urbota okunniga om Sveriges geologiska historia kan de väl ändå inte vara?

Lämplig läsning för okunniga politiker: Magnusson N H, Thorslund P, Brotzen F, Asklund B och Kulling O: Beskrivning till karta över Sveriges berggrund, Sveriges Geologiska Undersökning, Serie Ba 16, Stockholm 1962 samt att gå till gamla armearkivet i t.ex. Linköping och se de numera öppna tidigaste kartorna från områden runt Vänern så som de tidigt karterades för att finnas på karta för Sveriges försvar. Tidigt innan någon ens kom på tanken med Generalstabskartorna långt senare. Tar lite tid att gå igenom om man inte, som jag själv, är van att läsa samt rita kartor….. men alla lärde sig inte hantera teodolit innan de började skolan 😛

Read Full Post »


Nu måste göteborgarna ändra sin livsstil. I miljö- och klimatnämndens nya program ligger fokus på att minska växthusgasutsläppen.

Miljö- och klimatnämnden skickar nu Göteborgs klimatstrategiska program på remiss. Under torsdagseftermiddagen var allmänheten välkommen till Älvrummet för att diskutera programmet med politikerna.

– Det är ett sätt att visa vad vi håller på med. I kväll handlar dels om den demokratiska processen, dels om engagemang. Man hör ett ständigt ”det visste vi inte om” när vi gör saker, men nu har man chans att påverka innan vi tagit beslutet, säger Kia Andreasson (MP), ordförande i klimat- och miljönämnden.Så vill politikerna ändra göteborgarnas livsstil, GP 16 januari 2014

Sverige är INTE Kommunistiskt eller Socialistiskt Kia Andersson! Politiker och sk. sakkunniga skall ge blanka den i att få folk att ändra sin livsstil utifrån det som är politiskt korrekt vid given tidpunkt! För övrigt finns det inget klimathot och har aldrig funnits något! Med förfalskade (förlåt korrigerade….) data, så går det att ljuga ihop vad som helst. Vilket Huff skrev om i ”Hur man ljuger med statistik. Huff som nästan varenda en som läst matematisk statistik har fått tips om att läsa. Läsvärd för alla som inte ens klarar av grunderna i matematik, fysik, biologi och kemi också bör läsa!

Falska uppgifter? ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.Miljöhot – konstruerade fakta, Norah2you 19 maj 2009

Läs även:
Vänligen redovisa i klartext vart var enda insamlad krona från den sk. utsläppshandeln gått!
Vänligen redovisa i klartext vart var enda otillbörligt insamlade krona utifrån påståendet att Arktis is smälter (den smälter och växer varje år beroende på säsong) som insamlats för att ‘Rädda isbjörnar’ gått
!

Nu räcker det med desinformation! Det är upp till bevis inte korrigerade värden utifrån mätningar på vulkan som gäller. Faktiska värden inte falsifierade! Observera att varje vulkan under hela sin livstid och även som död vulkan släpper ut varierande mängder CO2! Naturen själv står för 99% av alla CO2 ‘utsläpp’ som dessutom helt naturligt ingår i såväl Fotosyntes som Kolets- och Vattnets kretslopp. Sluta ljuga!
12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..
Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu utdrag från: Fiaskot står CO2-alarmisterna för!, Norah4you 10 januari 2014

Read Full Post »

Hur står det till med kunskaperna om Vattnets kretslopp Där repeteras det du lärde i 3:e klass och som sedan upprepades i 5:an och 7:an. Behöver du se det i bild, så finns bra bildillustration här: Vattnets kretslopp, SGU:s hemsida SGU= Sveriges Geologiska Undersökning.

Verkligheten inte slagord eller falsk information om verkliga förhållanden är det som gäller:
I förrgår, 8 januari 2014, var istäcket i och runt Nordpolen 12,582,981 km2(January 8, 2014) Källa: Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu btw för okunniga svenska CO2-alarmister: edu står för education…. det är i princip universitet och högskolor som har rätten att använda det suffixet. 😛
eller som vi i Sverige skriver, 12 582 981 km2.

”Fiaskot med utsläppshandeln gör att fler klimatmål krävs, Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Sasja Beslik (Nordea), Henrik Grape (Svenska kyrkan), Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen), Håkan Wirtén (WWF), Annika Helker Lundström (Svensk vind-energi) samt Lars Andrén (Svensk solenergi), DN Debatt 10 januari 2014
Fiaskot äger de som skrivit under debattinlägget! Hur kan man uppnå vuxen ålder i Sverige utan att ens klara av NO och SO kunskaperna för 7:an?

Vänligen redovisa i klartext vart var enda insamlad krona från den sk. utsläppshandeln gått!
Vänligen redovisa i klartext vart var enda otillbörligt insamlade krona utifrån påståendet att Arktis is smälter (den smälter och växer varje år beroende på säsong) som insamlats för att ‘Rädda isbjörnar’ gått!

Nu räcker det med desinformation! Det är upp till bevis inte korrigerade värden utifrån mätningar på vulkan som gäller. Faktiska värden inte falsifierade! Observera att varje vulkan under hela sin livstid och även som död vulkan släpper ut varierande mängder CO2! Naturen själv står för 99% av alla CO2 ‘utsläpp’ som dessutom helt naturligt ingår i såväl Fotosyntes som Kolets- och Vattnets kretslopp. Sluta ljuga!
12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu

Debattörer; Ge EU tre klimatmål, Aftonbladet 10 januari 2014
Debattörer: Ge EU tre klimatmål, GP 10 januari 2014
Debattörer: Ge EU tre klimatmål, SvD 10 januari 2014

OBSERVERA NOGA FÖLJANDE: Det finns INGET klimathot! Därmed inte sagt att vi människor inte håller på att förgifta vår luft och vårt vatten. Läs: Rent vatten, Norah4you 2 januari 2014

Jämförelse ytor

12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..

12.582.981 kvadratkilometer. Vanlig hederlig grundkurs förr för 5:e klassare numera ofta först i 7:e klass ger:

10.180.000/ 12.582.981 = 0,80902…. dvs Hela Europas yta täcker endast 80,9 procent av isen i Nordpolen 8 januari 2014 😛

Vi kan räkna det på ett annat sätt också
12.582.981/10.180.000 = 1,23604921 dvs Nordpolens is 8 januari 2014 var där och då 23,6 % större än ytan för hela Europa!

Vilket givet att de uppskattningar av isbjörnar som gjorts (20.000-22.000 st) stämmer: Varje isbjörn har ensam 571,9 kvadratkilometer is till sitt eget förfogande!

– – – – – –

kommentar

Norra halvklotet och Grönland 1-3 grader varmare 980-1341 e.Kr
Det må vara att LO av något outgrundligt skäl vill visa att flumskolans okunskaper finns spridda upp i 50 års åldern. Vilket i sig är märkligt ett valår. Men att Svenska Kyrkan inte ens känner till den Nordiska kyrkohistorien, det förvånar mig mycket.

År 1364 lämnade Ivar Bardarson i Bergen till påvligt sändebud över tioendet för Gardars stift, inkluderande för två dioceses utanför Grönland varav ett hette samma namn som när det först fick namn runt år 1000: Korsnes (!) En lättillgänglig källa finns: AM 777 a 4to – Ívar Bárðarson’s description of Greenland även publicerad Bardarson Ivar, Det gamle Grönlands beskrivelse, Finnur Jonsons utgåva av 1930
när det gäller Korsnes så finns det noterat i tioenderegister i Vatikanen. Btw. Ivar Bardson som betalade tiondet för alla dioceses under Gardar See är samme Ivar Bardson som brukar omnämnas i samband med diskussionen om Kensingtonrunstenen. För mer information om dioceses under Gardar: Shipley, Marie A. [Brown]. The Norse Colonization in America by the Light of the Vatican Finds. Lucerne: H. Keller ‘s Foreign Printing Office, 1899 samt mer än 10 källor från före Columbus tid.

Annan källinformation om verklighetens varma period på Grönland, 1-3 grader varmare i genomsnitt än idag ända upp till Ellismere Island och Skraeling Island nordväst om Grönland går att läsa om:
1100-tals källa överlämnad till påven: Nicholas Bergthorsson, Leidarvisir och borgaskipan

Arkeologiska utgrävningar: Gården under sandet
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….
Grönlands verklighet inte fantasierna, Norah4you 16 februari 2010

Se även North Pole Sea Ice Extent 31 dec 2013, Norah4you 5 januari 2014 , Round and around we go, Norah4you 3 januari 2014 samt Bye bye CO2 threat, Norah4you 7 januari 2014

Read Full Post »

OCH det är INTE vid Lunds Universitet eller på Länstyrelse i Skåne som kunskap finns!

Det är Sveriges Geologiska Undersökningar SGU som under 2012 och fram till september 2013 skaffat sig kompletterande uppgifter om jordmån erosionskänslighet pågående landsänkning m.m. Det har ännu inte ens kommit en delrapport. Slutrapporten kommer nästa år.

För övrigt är det INTE havsnivåhöjning som leder till att vattennivån runt Skånes kuster förändras. Problemet för Östersjön är att det rinner ut mer vatten via Öresund samt Stora och Lilla Bält än vad det kommer in. Det är därför som Östersjön inte har så hög salthalt m.m. Verklig havsnivå har INTE totalt sett höjts i Världshaven. Archimedes princip. Land som tryckts ner av Inlandsis/Glaciär reser sig (landhöjning) Det som händer i världshaven är att det aldrig någonsin finns en fixerad havsytenivå. Detta är en medeltal som under året beroende på Jordens ‘placering’ i förhållande till Månen och Solen kan variera med upp till 48 meter på djuphavsnivå. Ebb och flod samt säsongsvisa förändringar gör att på en och samma GPS-punkt utanför kontinentalsockeln kan havsnivå under ett dygn med mer än 10 meter.
Däremot är totaleffekten sett över tid att vattennivån som är beroende på om land tryckts ner av Inlandsis/Glaciär (samt när) längs våra och andra kuster ‘tycks’ ha förändrats. Detta är ett nollsummespel. Vattennivån i Östersjön har däremot relaterat till havsvattennivån i världshaven sjunkit på grund av landhöjning. Exempelvis har landhöjningen i Söderköping från Medeltidens början endast varit ca 3 meter (Källa: Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia) medan landhöjningen i t.ex. Bråviken utanför Norrköping under samma tid varit ca 4,8 meter (Källa: Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Linköping 1986) att jämföra med landhöjning i t.ex. Birkas ca 7 meter (Källa: Ambrosiani, Kristina Arkeologi; sid 80-82 utgiven Gamleby 1989)
Samtidigt har Skånes landsänkning fortgått under de senaste 1000 åren.

Havet hotar 23 000 skånska bostäder, KvP 17 december 2013 Inte undra på då det trots samråd, seminarier och utredningar från SGU fortsatt har byggts för strandnära bostäder. Att vatten-, vind- och temperaturerosion är naturliga förlopp som inte har ett dugg med något sk. klimathot att göra, har varit känt i flera hundra år.

Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. att landhöjningen fortfarande pågår norr om en linje från mellersta Halland över till mellersta Kalmar län. Landhöjningen är större i norra delarna av Skandinavien. [1]


[1]        Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2

          För verklig vattenföring i Sveriges floder och vattendrag se Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 och jämför med senaste årens mätningar.

 

Read Full Post »

vad är det? Något som gås igenom i Grundskolans 7:e klass på Geografilektionen efter att ha nämnts redan i 3:an-4:an när eleverna fått lära sig lite om senaste inlandsisen och hur landet höjdes när istäcket smälte norrut…. inte mycket som miljönissar och många andra kommer ihåg, förstår jag…. undrar hur många icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare som blockerat behöriga lärares tjänster efter tvivelaktiga anställningar som kommit till pga kommunaliseringens baksidor….

Två av de naturliga fenomen som påverkar Skåne, och andra delar av södra Sverige är Landsänkning och Erosion
Naturens krafter och inte något som har med klimatfantasternas fantasier att göra! Sedan må media gå på som vore CO2 hotet verkligt. Illa att kunskaper som lärs ut av varje svensk ämnes- och stadiebehörig lärare i 7:an kapitlet Jorden, avsnittet kommer efter avsnittet om tektoniska plattorna. Fina bildillustrationer finns numera i alla Geografiböcker för 7:an…..

200 meter land har försvunnit i Skåne, Kvällsposten 27 november 2013 Helt naturligt och välkänt naturförlopp som saknar varje kontakt what so ever med CO2-/Klimathotet! Skandal är det jag först kommer att tänka på i och med att det är något som första gången nämns i varje klass under 4:an….
Så ser Skåne ut om 80 år, Aftonbladet 27 november 2013 NEJ det gör det inte. Däremot påverkar landsänkningen och erosionen stora områden negativt. För övrigt hade det varit tacknämligt om media lärt sig geologi tillräckligt för att jämföra med perioden runt början av Bronsåldern då Skåne till stor del var skilt från svenska fastlandet genom en numera försvunnen räcka av järnåldersjöar samt en mellan dem flytande å…. men begära så mycket är väl inte möjligt. Begära att de förstår menar jag 😛
Havet hotar tusentals skånska hus, SvD 26 november 2013 NEJ inte havet – däremot landhöjning i norr, landsänkning i söder samt vind-, vatten- och temperaturerosion! Skånes berggrund är inte riktigt densamma som uppe i Kiruna….. 🙂

Instucket tillägg 1 dec 2013 200 meter strandremsa har försvunnit på 40 år, DN 1 december 2013 Så bistert kallt sveper nordanvinden att många inte ens uppfattar att det finns vinderosion, temperaturerosion, vattenerosion o.s.v. speciellt i områden där landet sänker sig och/eller har eroderande grund…. Sand är inte lika stabilt som urberg. Borde inte behöva sägas, men…….

VERKLIGHETEN
Som jag många gånger berättat: Landet reste sig från söderinte från öster. Människan följde efter.
Utdrag ur Förutsättningar i äldre tiders Skandinavien, Utdrag ur den Gotiska Mosaiken, Johansson Inger E 1995

Landhöjning

Landhöjning är en retarderad rörelse. Landet som längst tyngts ner av den tjocka isen under istiden reser sig fortare än det land där isen tidigt försvann.(Fotnot 1) Sverige höjer sig därför inte lika fort i söder som i norr, utan landet ”tippar”. Landhöjningen resulterade ~ 5.700 f.Kr. att Vättern tippade.(Fotnot 2) Det svenska fastlandets ”tippning” har bidragit till att landområden mellan Skåne och Danmark lagts under vatten. Detta beror på att Östersjön minst 10 månader varje år tömmer ut stora mängder vatten i världshaven på grund av landhöjningen. F.n. töms 10 miljarder kubikmeter vatten ut via Öresund, Lilla och Stora Bält.(fotnot 3>

Detta att landet reser snabbast i det inledande skedet när det efter senaste istiden först kom över vattenytan (jfr Archimedes princip) samt den till följd av den Skandinaviska bergryggen, numera oftast kallad Skanderna förr Ferroskandia, leder till att Sverige och Norge ‘tippar’. I norr pågår fortfarande landhöjning, i söder söder om en gräns som går genom Halland över Småland ut i Östersjön så ”sjunker landet. Sjunker relaterat till havsvattennivå.

Östersjön är ett syrefattigt innanhav. Detta beror på den stora mängden, 10 miljarder kubikmeter vatten (se ovan) som varje år pga landhöjningen i norr rinner ut i världshaven via öresund, Lilla och Stora Bält. Medan stormar på land och för människor längs Sveriges långa kust är något som vållar stora skador, är stormar till havs i Nordsjön samt längst Norrlandskusten något som ökar syrehalten i Östersjön. Det är inte höjd havsvattennivå totalt sett utan med stormar följer såväl pålandsvind som driver in färskt syrerikt vatten från världshaven via Nordsjön. Utöver landsänkningen längs t.ex. Skånes kust bidrar säsongsvisa naturkrafter/naturfenomen tillsammans med erosion till att vattennivån kan tyckas högre än tidigare.

Den kraftiga vinden längs norrlandskusten, med påföljande höga vattenstånd, har orsakat en hel del skador och problem. Men för Östersjön som helhet är stormar positiva, eftersom syrerikt vatten flödar in från Atlanten.Tufft väder bra för Östersjön, Havet.nu se även Adventstormen gav extremt högt vattenstånd längs västkusten, SMHI 28 november 2011

I samband med stormar samt hård pålandsvind från Atlanten in mot svenska Västkusten och norra Jylland, så stiger vattennivån längs södra Sveriges kuster. Speciellt märks detta i områden som Skåne där stranderosion är ett välkänt inslag i att land försvinner. Med erosion, som är en ständigt pågående, naturlig förändringsprocess i landskapet, förstås i dagligt språkbruk att botten-, slänt- eller strandmaterial sätts i rörelse under inverkan av främst vatten, men även av vind eller is.4. Stranderosion – begrepp och avgränsning, Varia 529 Statens geotekniska institut (SGI) Linköping 2003

De som vill veta mer om fakta och då verkliga fakta som gör att mark längs Skånes kust skattar till förgängelsen rekommenderas att läsa Publikationen (länk ovan) vars hela titel är SGI:s samordningsansvar för stranderosion (ISSN 1100-6692)

Fotnot 1: Jfr. om man tynger ner en kork. D.v.s. vad vi får är ett fysikaliskt fenomen. Den kraft som får ett tidigare nedtyngt föremål att höja sig ur vattnet är relaterat till den nedåt riktade kraft som tyngt ner det. Ju större tryck neråt, ju snabbare reser sig föremålet.

Fotnot 2: Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff

Fotnot 3: Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2

Read Full Post »

Older Posts »