Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Obama’

Somewhere over the rainbow, sun may shine on good and evil, on facts as well as fiction.
BUT
Always remember: Nature is Nature and Facts are Facts, not Fiction.

Watts Up With That?

Guest Post by Bob Tisdale

This post will serve as part 2 of the 2015 update of the model-data comparisons of satellite-era sea surface temperatures. The 2014 update is here. This, the second part, contains time-series graphs.  But the data and model outputs are being presented in absolute, not anomaly, form.

INTRODUCTION

The climate models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) are not simulating climate as it exists on Earth.  That reality of climate models will likely come as a surprise to many climate laypersons.

We presented in part 1 of this series how the spatial patterns of the modeled warming rates for the surfaces of the global oceans from 1982 to 2015 (the era of satellite-enhanced sea surface temperature observations) show no similarities to the spatial patterns of the observed (data-founded) warming and cooling.  And we discussed why it’s important that the models used by…

Visa originalinlägg 2 979 fler ord

Read Full Post »

Sooner of later everyone who believed in CO2- and Climate threat will understand that they faced the worst Scam ever. Follow the money. Money-routes never lie. There must be at least a dozen out there who knows how to write an algoritm if they aren’t in bank-it sphere…..

Also please read: WUWT: Supreme Court puts Obama’s “climate saving” power plant regulations on hold, Sasjal.wordpress.com 2016/02/10

Where have all the money gone?

Watts Up With That?

From the skeptics and common sense win one department…

Tanner Creek Power Station in Lawrenceburg, IN - closed in 2015 by new EPA regulations. Photo by A. Watts Tanner’s Creek Power Station in Lawrenceburg, IN – closed in 2015 by new EPA regulations. Photo by A. Watts

A divided Supreme Court on Tuesday abruptly halted President Obama’s controversial new power plant regulations, dealing a blow to the administration’s sweeping plan to address global warming.

In a 5-4 decision, the court halted enforcement of the plan until after legal challenges are resolved.

The surprising move is a victory for the coalition of 27 mostly Republican-led states and industry opponents that call the regulations ”an unprecedented power grab.”

By temporarily freezing the rule the high court’s order signals that opponents have made a strong argument against the plan. A federal appeals court last month refused to put it on hold.

The court’s four liberal justices said they would have denied the request.

The plan aims to stave off the worst predicted…

Visa originalinlägg 33 fler ord

Read Full Post »

President Porosjenko inför ny lag

Det hjälpte inte med vädjanden från några av västvärldens främsta Ukrainaspecialister eller från The Holocaust Museum i Washington.

I fredags undertecknade president Porosjenko ändå de lagar som bland annat gör det olagligt för ukrainare att kritisera den ultranationalistiska gerilla, UPA, som på 40-talet mördade tusentals judar och polacker i grymma etniska rensningar.

Beslutet får ses som en ny toppnotering för Östeuropas grasserande historierevisionism och de internationella kritikernas reaktion kring den nya lagstiftningen kan kanske sammanfattas med den rubrik som man härom dagen kunde läsa i Jerusalem Post: ”Putin säger att Ukraina tagits över av fascister – kanske har han rätt?”Kritik av ultranationalism stämplas som kriminellt, Aftonbladet 19 maj 2015

Jag har sagt detta förut. Det pågår i delar av EU-s medlemsländer, bland annat Ungern, och i länder som vill in i EU på samma sätt som här i Sverige en historieförfalskning alternativt kallad historierevision som lurat många. Många politiker i USA och andra delar av världen har fåtts att tro att de som stod på Majdantorget och fick förre presidenten att fly var ute efter demokrati. Aldrig varit fallet.

De grupper som stod på torget bestod av ultrahögergrupper från hela EU och från kulturvänsterfolk i Ukraina, de bestod av de som senare efter att fått tag på vapen i Ukraina tog sig ner för att ansluta sig till IS. Bland dem enligt tidigare klasskamrater till dessa de jag själv hade när jag vikarierade en hel del i Angered-Gårdsten-Lövgärdet när jag precis kommit tillbaka till Göteborg, där fanns även helt svenska extremhöger från andra delar av Göteborg. Detta har förtigits av många journalister som gått på desinformation gång på gång. Inte minst efter att historiska kartor som finns i original i t.ex. Kongressbiblioteket, Uppsala Universitet och i Nordenskölds samlingar i Finland förfalskats när de avritats och numera går att finna i SO-rummet för lärare att leta i.

Ukraina är en modern skapelse inget historiskt alls och vad gäller Krim så har Ukraina ALDRIG ÄGT Krim bara fått administrativ förvaltning men ej militärt försvarsrättigheter för. Inte ens detta har Ukraina ”ägt” rätten att förvalta mer än 60 år av de dryga 1000 år som Ryssar/Ruser med svenskt nordiskt ursprung bott i området.
Krimtartarerna kom till Krim långt senare än vad de svenska kontakterna med området som går tillbaka ända till gotertiden. Finns dokumenterat i Armeniens mest kända tidiga historikers verk att en got som försökt göra sig till kung i Armenien fängslades och fördes i bojor upp till ön i Norra Oceanen via det vi kallar Krim. (Pst till Sveriges regering: Tartarer har lika lite som tattare något gemensamt med de romer som diskuteras här numera)

1260px-Chasaren Khazarerna från Wikipedia

Till och med Khazarerna var där tillsammans med nordbor långt innan de mongolstammar från vilka tartarerna härstammar (med ingifte i turkiska folkgrupper) kom till Krim o Ukraina.

Men mest känd är dock vår egen Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, i Ryssland kallad Irina innan hon efter makens död gick in i kloster och slutligen blev känd som ett av Rysslands och den Rysk-Ortodoxa kyrkans första helgon.

I Sverige har under senaste två århundradena den ryska Nestorskrönikans berättelser om hur Ryssland bildades samt uppgifter som getts om Rurik varit under starkt ifrågasättande. Vilket i högsta grad är märkligt eftersom det för ovanlighetens skull finns en i Sverige mycket välkänd samtida(!) skrift som berättar samma historia före, under och efter de första skälvande åren av det ryska väldet fram till 865/67 när Rimbert skrev Ansgars Vitan

Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Se även: Bevis, Ukraina? 2011 bodde 17% med ryskt pass i Ukraina

Desinformation: Ukraina: Vi har gripit ryska soldater, SvD 18 maj 2015 Hallå 17 % av de som bodde i Ukraina 2011 var ryska medborgare. I östra Ukraina var de flesta ryssar anställda av Ukrainas militär som lärare och utbildare i de vapen som Ukraina brukar beskylla Ryssland för att tagit in. Detta måste man hålla i minnet och inte bara rakt av utan egen källkritisk kontroll gå på myter, halvsanningar och rena lögner.

samt Om SD vore fascister, vad är då Ukrainas regering

Read Full Post »

FN är inte alls vad det var avsett att bli – om vi läser förorden samt de Mänskliga Rättigheterna. Så långt har President Putin helt rätt. Förenta Nationerna agerar idag som om de trodde sig vara Världsregering och som om Alla människors lika värde gällde ibland, ibland inte. Mycket av det som är fel har dock sina rötter i historien före Första Världskriget fram till Dag Hammarskjölds död.

Ensam var inte stark
Innan jag går vidare är det dock viktigt att poängtera: Det var INTE Sovjetunionen eller Västmakterna som besegrade Nazityskland och Hitler – Det var tillsammans Västmakterna och Sovjetunionen besegrade Hitler. Ingen av dem hade klarat av det ensamt!

Andra Världskrigets nazister och fascister, inte bara tyskar…
Något som förtigs här inom EU är fascister som tagit plats inom EU-land, Hungern, samt även bakgrundshistorien vilka länder där det fanns de som stred tillsammans med Hitler Tyskland mot Sovjetunionen t.ex. i de Baltiska staterna. Därmed inte sagt att fascister var eller är i majoritet eller att dagens invånare på något sätt bär ansvar för sina förfäders gärningar. Vad som däremot måste fram, är att vid sidan om Holocast där judarna var utrotningsmålet för nazister och fascister, så var det många andra som mördades, sköts, tvingades in i Koncentrationsläger, svältes ihjälp o.s.v.

I nuvarande Ukraina, som är en modern skapelse och där Krim inte alls historiskt hört hemma med det konstruerade Ukraina som blev en av 1900-tals skapelserna och under åren när Ukraina var en republik i Sovjetunionen, fick rätten att administrera Krim, dock inte alls någon som helst rättighet vad gäller försvar eller utrikesaffärer. Ryssar har bott i Kiev sedan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, Irina i Ryssland och sedemera som nunna och helgon kallad Annas dagar. Krimtartarerna finns INTE inom Krims eller Ukrainas gränser före 1100-talet och lyckades inte ta hela Krim ens under Osmanska Rikets tid. Se: Gordiska knuten Ukraina

FN ingen världsregering och Mänskliga Rättigheterna borde gälla alla lika
Så där har President Putin helt rätt – FN levde verkligen inte upp till de Mänskliga Rättigheterna under inledande Ukrainakrisens dagar. Lika lite som EU:s ledare satte FN ner foten och gjorde klart att den stora rysktalande minoriteten i Ukraina självfallet hade rätt till att ha sitt språk erkänt som officiellt språk. Rusiska/Rusgotiska och ryska talades inom nuvarande Ukrainas gränser flera hundra år innan språket vi kallar Ukrainska ens hade formaliserats!

Tyvärr visar FN (och EU) samma skygglappsliknande beteende när det gäller ett antal av de folkmord, inre strider mellan folkgrupper och annat som föregår i Afrika. Stor del av de katastrofala konflikter som skett efter 1960 är en följd av underlåtenhet att berätta kolonisationshistorien i Afrika. Handlar ingalunda bara om slavhandel som oftast är det som förs fram. Mycket skada gjordes av förfäder till nuvarande EU-länders ledning.

Historien i Kongo är bara en av många som kastar långa skuggor över EU och i förlängningen gör flera FN-beslut eller uteblivna reaktioner helt förklarliga om än tyvärr allt annat än följande de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att alla länder i EU gör upp med sin 1800- och 1900-tals historia utöver att varje land internt börjar hemma med att göra upp med sitt eget lands Andra Världskrigshistoria.

Viktigt att varje land gör upp med sin egen Andra Världskrigshistoria
Så länge detta inte skett, så länge råder det instabilitet i Europa. Det är så lätt att skriva snyftreportage om immigranter som betalar upp till 85.000 kr för att komma till EU och riskera livet. Så lätt att skriva snyftreportage om tiggare som inte alltid är att lita på att de verkligen är de som behöver stödet. Det är däremot, tycks det, mycket svårt att ta ansvar för att göra upp med ländernas historia OCH att inse att EU är ett bygge där taket lagts på hus utan bärande balkar och med undermålig grund. Skyll inte detta på President Putin eller på Nato. Var och en får börja hemma!

Underlåtenhet att kritisera brott mot Mänskliga Rättigheter kastar skuggor
Glöm inte bort att många av de strider där IS är inblandat också är ett resultat av underlåtenhet att vara konsekvent när det gäller Mänskliga Rättigheter.

Vi måste visa hur starkt Ryssland är, Putin uttalande enligt SvD 9 maj 2015
Putin satsar på makalös krigsparad, GP 9 maj 2015
Det är nog ingen i Väst, Europa och övriga Väst, som betvivlar att Ryssland är militärt starkt. Det går också att förstå Rysslands oro i och med att FN samt EU inte sätter ner foten mot fascister och nazister TROTS att många politiker i ord t.o.m. kallar de som inte står så långt till höger för fascister.

Vi måste komma ihåg att det land vars invånare drabbades hårdast var Sovjetunionen. Inte bara i antalet döda och förstörd egendom och mark. För medan Västeuropa fick Marshallhjälpen för återuppbyggnad, så hade ryssarna ingen som hjälpte dem och Stalin som stjälpte förutsättningarna för eget land samt de länder som Sovjetunionen i och för sig befriade från Nazisterna men sedan införde kommunism i stället. Pest och/eller kolera – inte någondera att föredra. Men högerfötter samt vänsternissar syns och hörs i hela Europa idag år 2015. Tyvärr utan att de flesta länder gjort upp med sin Andra Världskrigshistoria.

Putin gav USA en känga vid fredsparaden, DN 9 maj 2015 I politik handlar det inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Skälla vid fel träd löser inga problem…..

Read Full Post »

An inportant phrase to be remembered by all no matter that if it was or wasn’t Voltair who said them:

”I disapprove of what you say,
but I will defend to the death your right to say it.”.

These words, no matter which language they are spoken in, are essential for history in the past, present and for possibilities to find a peaceful future for the world.

There are no World Goverment. Thank God for that. That wouldn’t have been fair or democratic at all. All Humans are equal but different. The acceptence of the later ”different” in respect of showing respect not only to those who are your friends and thus to their opinion is the first step for you to accept yourself and earn respect from others.

In Ukraine-question many have forgotten to look back at history of the land. Contrary to Estonia, which have their land noted from Tacitus on; contrary to Latvia who played a major roll in European History from Migration Age and thus is noted in Arabic, Greek as well as Roman contemporary sources written by Fathers of Church (mostly ortodox Christians) and Geographers (many of the Arabic sources now only available in French translations…); contrary to Lituania who can be read about as ethnic groups land from pre Viking Age;
Ukraine is a Modern established country. If you go back three hundred years those who in late 1880 started their nationalistic calls for an own country, the group today called Ukrainians never owned most of the land today’s Ukraine call their. Bulgaria, Polen and Baltic States have historic rights as goes for Kiev Rus from 988 AD and others.
There was an historic reason why Sweden’s Karl XII went to fight in Poltava and lost.

If you don’t know the history it’s hard to predict the future.

History forgotten by many
Quote below written in Swedish. Quick English translation below.
Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

English Translation: ”The Ukrainian territory, as it stands today, is a result of border changes after World War II. It consists of several regions. In this article I will first and foremost take into account a division of Ukraine in Östukraina and Western Ukraine.

The concept Östukraina, as used herein, encompasses – the right bank Ukraine (west of the Dnieper river) and left bank Ukraine (east of it) and Southern Ukraine (which include Zaporo-zje, Crimea and the Donbass). Left bank Ukraine ended up in the Russian state as early as 1654, while the right bank did so only in connection with the Partitions of Poland at the end of the 1700s. Southern Ukraine was colonized by Russia in the late 1700s.

Western Ukraine came under Moscow’s rule really only after the Second World War. Its main region of Galicia were within the Polish political and cultural spheres from about 1349 until the Partitions of Poland, and was then in the Habsburg Empire. To Western Ukraine also includes Bukovyna (the northern part lies today in Ukraine, while the south is Romanian), further Karpatoruthenien (which until 1918 belonged to Hungary) and Podolia and Volhynia (north of Galicia). Volhynia, although in Russia between 1793 and 1917, but its early history is similar Galiziens and during the interwar period was the region with the Galicia part of Poland.”Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Russian was spoken in Ukraine long before the Ukranian developed as languages. Central parts of the present Ukraine down to the Crimea ”Swedish” -Historic gothic background confirmed, inter alia, by one of the Armenian historians during the Migration Period.
Crimea has not belonged to any country Ukraine historically. Ukraine is the brainchild of the late 1800s and 1900s nationalists.
Quick English translation from Ukraina 1900-tals skapelse inte historiskt eller historiska gränser

How could that be that so many missed history of the past? An important question to be asked in it’s own context as soon as it’s time for that question. But it’s time to realise that borders between countries drown after WWI and WWII are political drawn borders. Historic maps from before 1914 in US Congress Library, in Helsinki University, Uppsala University and elsewhere SHOULD be looked upon. They aren’t tempered with, which many of the maps here in EU which teachers and others hardly can miss if they take time looking closer…. (Written about this in other blog articles)

Many people have been born in a country they called home. Wars have changed borders.
Learn from History and Historical mistakes causing shadows to fall over Europe today.

Nattmanglingen om Ukrainas framtid fortsätter, Aftonbladet 12 februari 2015
Hela världen håller andan under mötet, Expressen 12 februari 2015
Ukrainasamtal drar ut på tiden, SvD 12 februari 2015
Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko säger till AFP att de ryska villkoren är ”oacceptabla”Inget Ukrainaavtal om vapenvila, DN 12 februari 2015 Well IF Porosjenko continues to claim land which Ukraine not existing historical according to Porosjenko should have, land owned by Bulgaria, Poland, Baltic States and Russia during long long history. Then he better rethink.

Something everyone ought to remember
Accept that one need to understand History in order to make it possible to understand future.

Look for example at:

Compare that map, a result of Peace negotions after WWI and WWII
with

Europa 1763 redrawn from old contempory maps

Europa 1763
redrawn from old contempory maps


Look at borders changed many of them due to Fall of the Ottoman Empire after WWI some of later years wars within and/or between countries might not have happened.

Ottoman Empire threatened Europe and had not the advance stopped at Vienna, last attempt to besiege the city to go further west was in the Battle of Vienna in 1683, we had hardly had a Europe that looked like it does today. But a large part of problems in Europe from the Balkans east to Ukraine and down to border between Turkey and Syria can be traced back to the peace treets which forced the Ottoman Empire to be split up in states.

Learn from History: Humans are humans and can’t be expected to change home countries like some say men do shirts…

Read Full Post »

Inflikat 12 februari 2015 med kommentar
Långt kvar till fred i Ukraina, GP ledarsidan för 13 februari 2015
Det är tänkvärda ord i ledarartikeln.
Dock är det mycket viktigt att alla politiker och journalister, speciellt ledarskribenter inser att de rent ut sagt råkar ut för desinformation speciellt från Ukrainas sida även idag torsdag 12 februari 2015 då avtal träffats. Det har varit skrämmande läsning att läsa tidningar på nätet som tillsammans med AFP gått ut med rent utsagt desinformation. Syfte och tendens i uppgifter om vad Ryssland sägs ha gjort idag är komna från samma källa som vid tidigare påståenden använt sig av bilder som varje person med kunskap att göra bildsök själv kan inse att använts på flera håll i världen och definitivt tidigare än de tillfällen som Ukrainas militär påstått.

Detta sagt, så är det också viktigt att alla känner till att 17 % av Ukrainas befolkning 2011 var ryssar, med ryska pass en del dubbelt medborgarskap. Flertalet av dessa bodde i de östra områdena. Många av dem jobbade med utbildning samt kvalificerad militär verksamhet där. Öster om den gräns som drogs vid Andra Världskrigets slut, dvs inte den gräns som en viss Ukrainsk president vid ett tillfälle visade upp karta på (den gränsen var dragen av Nazityskland på karta för angrepp mot Sovjetunionen), öster om denna finns det ryska militärer som det endast är Duman som äger rätten att godta går över samma gräns.

Skäll men skäll vid rätt träd om det är så att det kommer fram oberoende uppgifter som tyder på liknande.
Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland.

Från 11 februari 2015:
Något som alltför många missat är följande fakta:

Det ukrainska territoriet, så som det ser ut idag, är ett resultat av gränsförändringar efter andra världskriget. Det består av flera regioner. I denna artikel kommer jag först och främst ta hänsyn till en uppdelning av Ukraina i Östukraina och Västukraina.

Begreppet Östukraina, som det används här, omfattar – Högra Strandens Ukraina (väster om floden Dnjepr) och Vänstra Strandens Ukraina (öster därom) samt södra Ukraina (med bl a Zaporo-zje, Krim och Donbass). Vänstra Strandens Ukraina hamnade i den ryska staten så tidigt som 1654, medan Högra Stranden gjorde det först i samband med Polens delningar vid 1700-talets slut. Södra Ukraina koloniserades av Ryssland i slutet av 1700-talet.

Västukraina hamnade under Moskvas styre egentligen först efter andra världskriget. Dess huvudregion Galizien befann sig inom den polska politiska och kulturella sfären från ca 1349 fram till Polens delningar och ingick därefter i det habsburgska imperiet. Till Västukraina räknas även Bukovyna (den norra delen ligger idag i Ukraina, medan den södra är rumänsk), vidare Karpatoruthenien (som fram till 1918 tillhörde Ungern) och Podolien och Volhynien (norr om Galizien). Volhynien tillhörde visserligen Ryssland mellan 1793 och 1917, men dess tidigare historia liknar Galiziens och under mellankrigstiden var denna region tillsammans med Galizien en del av Polen.Ukraina – en territoriell och politisk eller en språklig och etnisk gemenskap?; Barbara Törnquist-Plewa är fil dr i slaviska språk vid Lunds universitet

Ryska har talats i Ukraina långt innan Ukrainskan utvecklades som språk. Centrala delarna av nuvarande Ukraina ner till Krim har ”svensk”-historisk gotisk bakgrund bekräftad bl.a. av en av Armeniens historiker under Folkvandringstiden.
Krim har inte tillhört något land Ukraina historiskt. Ukraina är en skapelse av 1800-talets slut samt 1900-talets nationalister.

Khazarerriket källa Wikipedia (kartan korrekt/IEJ)

Khazarerriket källa Wikipedia
(kartan korrekt/IEJ)

Europa 1763 (Kartan korrekt inte nutida korrigerad/IEJ)

Europa 1763
(Kartan korrekt inte nutida korrigerad/IEJ)

Sedan är det viktigt – och varenda elev i Sverige som haft ämnes- o stadiebehöriga lärare i Historia SKALL känna till om inte kunna referera:

Religionen har gått som en röd tråd, speciellt i den Europeiska delen av nuvarande Ryssland, ända sedan Ruriks barnbarnsbarnbarn blev kristen. Inte blev det mindre betydelsefullt att Ryssland genom den svenska Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung, gick i kloster efter sin tjugo år äldre makes död och där, samt efter sin död, av ryskortodoxa kyrkan ansågs ha uträttat under. Ingegerd som vid konverteringen(!) till ryskortodoxa kristna tron tog namnet Irina kom som nunna och senare helgon att kallas Anna. Hon blev Rysslands första helgon och ett av de viktigast helgonen in till våra dagar oavsett tsarer som utvidgade riket österut och söderut, oavsett kommunister som skapade Sovjetunionen.Historielöshet….vad är det?

Skälet är mycket enkelt – Ingegerd/Irina/Anna och hennes Jaroslav(ättling till den som brukar kallas Rurik) blev anfäder till i stort sett hela Europas kungahus. Ingegerds far Olof Skötkonung SKALL svenska elever ha läst om redan innan de börjar 7:e klass.

Tyvärr har alldeles för många skolor efter kommunaliseringen sparat pengar och gett Historia o andra SO-ämnen till icke behöriga lärare. Eller som bäst som utfyllnad till NO-lärare. Det krävs kunskap för att kunna förmedla kunskap.

Se även: Gordiska knuten Ukraina

Sedan får vi ta en diskussion om media är okunniga eller desinformerar. Rätt skall vara rätt oavsett vem, när var vi diskuterar. 1984-fasoner är inte demokratiska och absolut inte sanna!

Ex.
Konflikten pågår tills Ryssland når målet, SvD 11 februari 2015

Read Full Post »

Det är ren och skär skandal att EU-politiker m.fl. inte kan ens Europas nutidshistoria, än mindre har lärt sig Andra Världskrigets historia. Värre är att det finns de som går på Ukrainas regerings desinformation som nu börjar likna det groteska.

Jag är moderat och har läst samt skrivit historia till D-nivå (D-uppsats motsvarar Masteruppsats). Tillhör alltså samma parti som den i alla frågor utom Ryssland-Ukrainafrågan utomordentlige Carl Bildt. Är till skillnad från Bildt väl bevandrad i såväl Rysslands som Ukrainas historia från Folkvandringstiden och framåt. Varken Ryssland eller Ukraina har någon som helst historisk ”ägarrätt” till Östra Ukraina. Vilket i och för sig komplicerar tillvaron för om det är något som ändrats i Europa genom tiderna, så är det gränser speciellt i östra Europas södra delar.

Inför våra ögon utspelar sig striderna som var mellan fascister samt nationalister mot ryssar, speciellt från områden runt eller öster om nuvarande Ukrainas gräns, på samma sätt som det gjorde under Nazityska försöket att ”ta” Ryssland. Skillnaden mellan då och nu är två:

* Dagens vuxna och unga saknar historisk kunskap om vad som hände inom nuvarande Ukrainas gränser under 40-talet. Både under och efter Andra Världskriget. De saknar därför analysförmåga att se igenom den egna ryggsäckens önskan att Ukraina för att det blev en självständig stat därmed också skulle glömt sin mörka 1900-tals historia.

* I EU idag råder tyvärr ”Tyck som jag”-syndromet bland många ledande politiker. Oftast till följd av att politiker inte gjort källkritisk analys och absolut inte har en A N I N G om vad de ukrainska politiker de stödjer har för bakgrund och vad de verkligen stått för i alla år. Se nedan.
Ett exempel på politiker som missat nutidshistoria efter krigsutbrottet till Andra Världskriget och fram till idag är tyvärr engelsman…. Putin beter sig som tyrann, DN 8 februari 2015 sagt av brittiske utrikesministern Philip Hammond.
Har mycket svårt att förstå att en brittisk utrikesminister inte kontrollerat skillnaden mellan Rysslands konstitution och Sovjetunionen. Skäll men skäll vid rätt träd – Ryska Dumans tidigare militärer. Men hur vore det att göra mer än det. Kontrollera Syfte och Tendens i de uttalanden som görs och gjorts från Ukrainas sida sedan förre presidenten flydde till Ryssland.

Skrämmande att första ”*”-punkten fått till följd att de inte ens önskar se att enda sättet som världen kunde bryta Nazisternas välde var att såväl Väst som Öst(läs här kommunistiska Sovjetunionen) tillsammans besegrade nazisterna och fascisterna. Tyvärr var det inte möjligt att bygga upp länder där fascister och nazister förföljt judar, romer, georgier(!!!) o.s.v. utan att använda sig av de som var möjliga att välja som ledare. Bakom de valda ledarna av olika chatteringar lyckades en hel del gammelfascister och nazister dölja sig eller till synes byta skjorta. Få länder i Europa har gjort upp med sin mörka 1900-1945 års historia. En av dessa länderna är mitt eget land, Sverige.

Europa 1763

Europa 1763


Europa och Asia Minor 1882

Europa och Asia Minor 1882

Skall vi gå ännu längre tillbaka, så fanns Ruser/ryssar och svenskar(!) i området från Kiev ner till Krim redan för 1000 år sedan. Så sent som på 1600-tals kartor, dvs under Osmanska Rikets tid, då Osmanska Riket i sig innehöll Ukraina, så finns det på samtida kartor noterat att Varjager var bosatta på Krim redan 988 e.Kr. För uppgifterna om ryssar och ruser(rysk-svenskt ursprung som slaviserades) läs:

Källor:
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Nestorskrönikan
Novgorodkrönikan
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Radziwill Chronicles
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
Walesiska protokollet

Porosjenko inte den EU försöker få folk att tro
Hur kan någon som vill verka vara trovärdig, och så långt får vi väl alla utgå från att Porosjenko vill verka vara, ens försöka sig på att kalla pass och militära id-handlingar tillhöriga ryska soldater för BEVIS???? 2011 bodde 17% ryssar i Ukraina. Flertalet av dessa bodde i östra delarna av Ukraina. Värre desinformation än så är Porosjenkos sk. bevis. Så sent som i början av 2013 var 3/4 av de fastanställda vid militärförläggningarna i östra Ukraina ryska medborgare. Inte alla hade skaffat sig Ukrainsktpass.

– Jag har med mig pass och militära id-handlingar som tillhör ryska soldater, sa Porosjenko under en presskonferens i MünchenUkrainas bevis mot Ryssland: Soldaternas pass, Omni Aftonbladet 7 februari 2015

Porosjenko själv är och förblir allt annat än trovärdig. Blir värre och värre desinformation som han och de övriga nationalisterna samt fascisterna i Ukrainas ledning försöker pådyvla världen.

Ukrainas president Porosjenko bakgrund
Ukrainas president Porosjenko startade sitt parti Solidarnost 2001. Det som kallades den oranga revolutionen var allt annat än orangefärgat politiskt. Porosjenko anslöt efter diverse debacle anslöt till det Nationalistsocialistiska partiet, ibland kallad för ”Valallians”, Vårt Ukraina som Porosjenko kom att bli vald till president. Detta skedde efter att interimsregeringen som kom när Ukrainas president flydde och Svobodapartiet ingående i interimsregeringen krävt att ryska språket som talats längre i Ukraina än Ukrainska språket funnits. Svoboda var och är ett fascistiskt parti som samarbetade med Vårt Ukraina.

Någon måtta får det allt vara Ukraina och EU. Alla påståenden om Krim är falska – Krimtartarerna är INTE ursprungsbefolkning. Tvärt om talades Gotiska på Krim redan på 400-talet (Wulfilas bibel numera i Uppsala samt grekisk-ortodoxa kyrkofäder och samtida Armenisk historiker) d.v.s. t.o.m. innan Ruserna Svensk Ruser bosatte sig i nuvarande Ukraina och på Krim från 988 AD. Innan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd blev Grand Emperess of Kievrus, Irina i Ryssland fram till hennes man Jaroslavs död då hon blev nunna vid namn Anna. Ett av rysk-ortodoxa kyrkans första helgon.

Krimtartarerna kom med mongolerna långt senare. Försökte inta Krim under 1300-talet. Ukrainska språket talades inte i någon del av nuvarande Ukraina förrän flera hundra år efter att ryskan slagit ut rusiskan.
Någon måtta får det allt vara på förfalskade kartor, 1984-varianter på historia m.m.
Inte skall väl Nato gå i krig för fascister?

Viktigt att komma ihåg
Gränser idag är som visats ovan INTE de historiska gränserna. Människor har under århundraden förflyttats frivilligt eller med tvång. Det senare har varit vanligt speciellt inom dåvarande Sovjetunionens territorie. Gränsen som Porosjenko idag försöker hävda går mellan Ukraina och Ryssland är inte ens den gräns som fanns mellan delstaten Ukraina och Ryssland innan Andra Världskriget. En av de kartor som Porosjenko tidigare visat upp är identisk med den karta för Ukrainas gränser som Nazityskland använde sig av. Förfalskning av original som finns i Washington på Kongressbiblioteket. (Under senaste året har jag gång på gång hittat rent 1984-förfalskade kartor som påstås vara historiska från Medeltid fram till Andra Världskriget. Råkar man som jag vara intresserad av kartor och fått digitaliserade kopior på ett antal av dessa kartorna är det lätt att jämföra….. VEM eller VILKA som ligger bakom förfalskningar som dagens lärare i EU ofta hänvisas till, det har jag inte lyckats förstå.

Viktigt att komma ihåg
Pandoras ask. Minns Ni den berättelsen. Som skrivits i Rysslandsexpert: Det är en låda du inte vill öppna, SvD 7 februari 2015, är det stor risk att världen får tillbaka situationen som rådde 1944-46 och som eskalerade i det sk. Kalla Kriget.

Viktigt för alla oss i EU att komma ihåg är att Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland Lär Er skilja på President Putins makt enligt Ryska Konstitutionen samt de stora skillnaderna i maktförflyttning till Ryska Duman som skett efter Sovjetunionens fall. Små demokratisteg för oss i Väst. Ja, men för ett land som aldrig någonsin haft demokratisk historia är det sjumilasteg.

President Putin är beroende av två grupper: Ryska Militären som stöds av gammelkommunister och trotskister i Ryska Duman, ofta med egen ungdomsbakgrund på höga militära poster. Den andra gruppen har stor politisk bredd men har en sak gemensam som skiljer sig från den första: De är kristet troende och stödjer Rysk-Ortodoxa kyrkan oavsett allt annat.

Read Full Post »

Alla är vi barn av Abraham, Vi kristna och judarna – Båda trosriktningarna som genom mer än 1000 år kallats Bokens folk av rättroende muslimer. Det vi kristna kallar De tio budorden samt berättelsen om hur Moses fick budorden av Gud.

De tio budorden, den berättelsen har vi gemensamt. Vi är alla barn av Abraham. Vi är människor, inte Gud även om han skapat oss till sin avbild. Igen människa har av Gud getts uppdraget att ersätta Gud.

Gud har begärt av oss att vi inte skall döda varandra:
Thou shalt not kill
Det tycks mig som mer än under åren glömt bort även det första budordet (som vi kristna numrerar dem) DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE MIG….

Hur det går när människor vandrar vilse och vart vägen bort från Gud än leder, så glöm aldrig bort att Alla är vi barn av Abraham

Hur det är möjligt att vandra så vilse att någon troende på Gud kan ha fått för sig att han/hon/den grupp av troende han/hon tillhör etc av Gud skulle getts uppdrag att döma andra människor – något som endast tillkommer vår gemensamme Gud (vad än vi kallar honom), det är något som är svårt att förstå.

Paris reser sig efter chocken, GP 10 januari 2015 Reser sig i sorg som alla barn av Abraham också känner oavsett vad vi kallar oss.

Sluta blunda för hotet från Jihadismen, Anna Dahlberg Expressens ledarsida 10/11 januari 2015 Vi får inte gå med skygglappar och tro att vi lever på Rousseaus tid. Inte ens då var tron helig utan Guds namn missbrukades av människor som hade egen subjektiv agenda.

Twittrande Murdoch ställer även fredliga muslimer till svars, DN 20 januari 2015 För att det finns svarta får i någon familj, så innebär inte det att de andra skall fördömas. Varje person är ansvarig för sina egna handlingar.

Underrättelsekällor: IS diskuterar terrorvåg i Europa, DN 11 januari 2015

En gåta hur polisen missat bröderna, SvD 10 januari 2015 Bra fråga som bör vänta att ställas tills dess katastrofens omfattning fått möjlighet att bli känd och sjunka in. Nu gäller det i stället att enas och gemensamt ge vårt stöd för Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet

Världens ledare samlas i Paris, Aftonbladet 10 januari 2015 I dessa tider är vi alla Parisare.

GUD ÄR GUD. Att missbruka Guds namn och sätta sig själv i hans ställe, är inte att leva upp till det rättesnöre orden han gav till Moses gett oss människor att leva efter. Gud gråter över Parismassakern.

Gud visade mig personligen när jag var över på andra sidan tisdagen innan påsk 1967 att han har humor. Hur annars skulle han begära av mig att försöka leva upp till de tre uppdrag han då gav mig? Det viktigaste var att utifrån mina förutsättningar göra mitt bästa för att ena Guds kyrkor. Min lilla bit var och är att informera om den religiösa historia vi tre trosinriktningar delar inkluderande att Gud önskar att de Kristna kyrkorna åter skall enas för att tillsammans med de andra två trosriktningarna som tillsammans med oss kristna alla är barn av Abraham se det gemensamma. Inte det som skiljer åt.

Norah4you's Weblog

Det har i skuggan av Ukrainakrisen tagits ett antal viktiga steg för framtida Fred på Jorden.

Viktigt för alla fredsälskare oavsett tro, icke tro eller tvivel runt hela vår värld från Ukraina i norr till Irak och Libanon i söder samt Libyen i syd-väst till Afganistan/Kina och ända ner i Indonesien hotas av ISIS.

Vad som också är viktigt att förstå, är att de pengar och de vapen som aldrig så välmenande givare skickat för att t.ex. stödja Ukrainas ”folk” som protesterade på Majda; som stred mot Syriens presidents våldsvälde; som startade den sk. demokratiska vågen i Arabvärlden, stor del av dessa pengar samt pengar insamlade på diverse sätt en del mer olagliga än andra, är pengar och vapen som idag finns hos ISIS. Följ pengarna, men glöm aldrig bort att vi är ALLA BARN AV ABRAHAM.

Dödens fält i IS-områden i Irak, GP 2 september 2014
IS: Vi ska…

Visa originalinlägg 1 028 fler ord

Read Full Post »

Kombinationen av lång historisk samhörighet mellan folkgrupper som av ena eller andra skälet valt eller tvingats att byta ‘hemland’ med gränsdragningar i Europa har i sig skapat ohållbara situationer. Speciellt i länder där det förekommer stor ekonomisk instabilitet och korruption.

Inget av de partier som är ledande i dagens av EU stöttade och godkända Ukrainas regering är demokratiskt om vi utgår från vår Västeuropeiska tolkning av demokrati

Ukrainas president Porosjenko bakgrund
Ukrainas president Porosjenko startade sitt parti Solidarnost 2001. Det som kallades den oranga revolutionen var allt annat än orangefärgat politiskt. Porosjenko anslöt efter diverse debacle anslöt till det Nationalistsocialistiska partiet , ibland kallad för ”Valallians”, Vårt Ukraina som Porosjenko kom att bli vald till president. Detta skedde efter att interimsregeringen som kom när Ukrainas president flydde och Svobodapartiet ingående i interimsregeringen krävt att ryska språket som talats längre i Ukraina än Ukrainska språket funnits. Svoboda var och är ett fascistiskt parti som samarbetade med Vårt Ukraina.

Svenska mediaartiklar
Porosjenko: Ukraina redo för krig, GP 17 november 2014
Poeosjenko: Ukraina är förberett för krig, Expressen 17 november 2014 Stöveltrampet hörs igen i östra Europa. Få inom EU vill eller vågar säga ifrån. Undrar ibland vilket?
Porosjenko: Ukraina redo för krig, DN 17 november 2014
Porosjenko: Ukraina redo för krig, SvD 17 november 2014
Porosjenko: Ukraina redo för krig, Aftonbladet 17 november 2014

Allt som syns eller hörs är inte sant
Falsifikationer och desinformation har blandat med verklig fakta flödat från olika ”intressegrupper” inom EU och bland Ryska Separatistgrupper i Ukraina. En av de i början av krisen mest hyllade Tymosjenko stod på Majdantorget och sa att hon ville se den förre Ukrainske President att stå till svars på Majdantorget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Men än idag när det blivit känt att grupper som anslöt sig till IS stod på Majdantorget och stred för fascistiska grupper för att få vapen att ha med ned till Syrien och Irak, hyllas det som inte kan kallas demokratiskt agerande.

Värre för den historiska sanningen är att Ukrainas historia är allt annat än den som EU-länders skolkartor i länkar för geografi och historia lärare idag får fram att ge eleverna om de söker idag. Vem som ligger bakom 1984-förfalskningar av kartor från 1400-talet fram till 1880 är oklart. Originalen finns i flertalet fall köpta eller donerade till Amerikanska Kongressbiblioteket och där finns de obearbetade av klåfingriga händer!

Finns inget skäl för Nato att gå i krig för fascister och/eller nationalister i Ukraina!

Ukraina – Historisk bakgrund
Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1914 är att ha i minnet att det finns landgränser/länder vars långa historia påverkar( dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier och där inom dessa länder eller i deras tidigare kolonier religionsstrider pågått eller länge funnits bubblande under ytan.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst fanns alltså långt före Sovjetunionens fall . Taratarerna var och är inte ursprungsbefolkning på Krim. De kom dit långt senare när Rus-svenskar och Rus-slaver redan bodde i området. Däremot är har Tartarerna flerhundraårig förankring på Krim. Något de glömde bort när de under Andra Världskriget slöt sig till nazistiska SS-truppers aktioner mot judar, slaver och kristna.

Vi får inte glömma Stalins folkmord och folkförflyttningar för att etniska rensningar som Tartarerna genomförde under Andra Världskriget. Vi måste alltså komma ihåg Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim (se ovan), samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat.

Vi får heller inte glömma de långt över miljonen ryssar som dog i strider mot nazister (och tartarer) på mark som idag officiellt i EU och FN räknas till Ukrainas territorium. Att många av EU:s länder har ledare samt valda ombud i EU-s parlament med allt annat än snövita historiska blad, det har fallit mellan stolarna när demokratiska höger och vänsterpartier av ”kulturmedia” och påtryckargrupper främst bland sk. autonoma grupper och flumliberaler hamnat i ”Tyck som jag”-syndromets virrvarr.

Det finns alltså historisk bakgrund till den av President Putin framförda rädslan hos ryssar och ryssättlingar i Ukraina.

Tillägg 2 februari 2015.
Nu har vänsternissar och högerfötter inom EU sin egna agenda trogen åter försökt lämna desinformation om Ukraina till USA. Riskerna ökar men det är kanske det som vänsternissar till vänster om demokratiska partier och högerfötter med fascistiska och nazistiska trampanden önskar?

Finns inte mycket av det Ukrainas regering säger som håller för närmare undersökning. Tips till de som vet hur man gör: Gör bildsök på varenda bild de påstår är tagna i Östra Ukraina. Oftast mycket märkliga resultat – bilder som publicerats förr och då sagts vara tagna här och där i orosområden runt världen…..

USA-vapen till Ukraina ökar risken för stormaktskonfrontation, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 2 februari 2015

Norah4you's Weblog

Det går att diskutera om vissa högergrupper i interimsregeringen (obs endast interimsregering och Ukrainas konstitution tillät inte sådan att avskaffa ryskan som offentligt språk) är fascister eller inte.
MEN Tartarerna på Krim är det något helt annat med. Det är konstigt att media och politiker inte har klart för sig Europas östliga historia under Andra Världskriget. Tartarerna på Krim inte bara hjälpte nazisterna. De var värre än de flesta SS-män. Det var pcj ‘r en av de få saker som jag som moderat väljare utbildad som historielärare måste erkänna att Stalin hade fog för, att flytta tartarerna från Krim. Observera att ryssar har funnits på Krim i mer än 1000 år och att Kiev Ruserna, bland dem vår egen Olof Skötkontungs dotter Ingegärd, i Ryssland kallad Irina tills hon efter maken Jaroslavs död gick i kloster som Anna, Ingegärd var Grand Duschesse av Kiev. Det är nästan 1000 år sedan.

Visa originalinlägg 503 fler ord

Read Full Post »

A subjective assumption is a subjective assumption. Often the subjective assumption of an implied condition that is not proven. Or all invidual premisses needed for the assumption to be valid hasn’t been analyses one by one.
The implied condition may be false or true . Before substantiated by independent (!) Facts and Analyse of all known facts, any assumption is to be valued as a subjective assumption. No matter who presented and/or put forward the assumption, assertion or thesis the assumption is to be regarded as false.
Fallacies in argumentation, Fallacies of Assumtion

Assumtion 1:
Abbott is assumed to ‘shirt-front’ Putin.

REALITY:
Abbott Disappoints the World, Doesn’t ‘shirt-front’ Putin”, theusdaily 11/11/14

Due to the False assumption Swedish newspapers presented the assumption as it had been what’s happened….

Putin pekas ut som medansvarig för nedskjutet flygplan, DN 11 november 2014 Tendency and Purpose behind such assumption? Well DN, Dagens Nyheter aren’t filled with journalists who check their sources 🙂

Abbot: Putin är ansvarig för MH17-kraschen, Aftonbladet via omin.se 12 november 2014

But
Assumtion 2
Almost all media have gone into orbit assuming that it’s proven that President Putin had his ”finger” in the cakemixing resulting in the Malayasia Airlines MH17 being shut down.

First of all: Russian Constitution isn’t the same as the Constitution of the Sovjet Republic was. Today A president of Russia needs to have OK from the Russian Duma to take military actions abroad.
Secondly: In a large country where some kind of democracy is found in the constitution, it’s the same as in a class room in a school – while it’s possible that the tutor has had an impact on a student’s illegal actions, it’s also possible that the parents of the child has had. No leader from micro to macro level can without direct proof be assumed to be responsible for all actions individuals ”under” him/her take.

Whenever a theory/hypothesis is put forward , the arguments for the hypothesis can be valid or invalid . But it’s more complex than that: It is important to know, that the arguments put forward may be valid but still only leading up to a scientifically untrue conclusion. One of the more famous fallacy exemples is also known as the proof that the moon is a cheese.Fallacies in argumentation, Fallacy of assumtion

The world we inherited face many problems there is no need to create/present false conclusions when proof is lacking. We are all humans. Humans make mistakes due to each person’s own ”bag pack” not being the same as one or any others. No matter if we like or dislike a person we better try to remember that we might be the one making a mistake that starts a line of dreadful misunderstanding in the long run. God gives what we need, not always what we pray for.

Read Full Post »

Older Posts »