Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Astronomi’

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

Satt för en stund sedan och läste om igen en vetenskaplig artikel om neutrinforskning. Kanske är jag fel ute. Kanske har jag missförstått tankegångarna att i en framtid använda neutriner som ”budbärare” för att snabbt kommunicera. Men något eller någon ”talar” inom mig för att föra en fundering vidare:

OM det är så att neutrinerna som far igenom allting även oss människor och jorden i hög hastighet, någonsin skall kunna vara ”budbärare”,
och om Andra Strängteorin gäller med reservation jag lade in januari 2013 i länken nedan,

finns det en sak forskningen enligt min mening borde fundera över….
Vi vet att i vår vanliga ”värld” så som vi ser, känner och upplever den, så dras ”+” till ”-” och ”+” repellerar från ”+”, samma för ”-” och ”-”

För att neutriner skall kunna ”bete” sig som de gör, Borde inte de då redan ha ett inbyggt ”minne”/”annan dimension” för att kunna röra sig som de gör?

Norah4you's Weblog

och definitivt inget som kolliderar med de teoretiskt matematiska ‘bitarna’ i Big Bang Teorin eller ens i Supersträngteorin. Det enda man måste inse har fallit är den sk. andra Supersträngteorin. Detta utifrån att Edward Wittens försök (kan inte kalla det något annat se * nedan) att meddelst dualitet få de fem olika bosoniska typernas (I, IIA, IIB, HO och HE) skiftande rumstidsdimensioner in under samma teoretiskt tänkta Supersträngteori. Det försöket är alltså det som i utvecklad form senare har kommit att kallas Andra Supersträngteorin.

Men eftersom det säkerligen är få här som satt sig in i Strängteorin än mindre i de olika bosoniska typerna samt inte räknat ens på naturkrafters påverkan på vår egen jord, än mindre på naturkrafter och fermioner (vi kan här kalla de senare för materiens byggstenar. Brukar ofta i enklare och halvvetenskapliga texter kallas så….) så får vi börja med det enkla att definiera vad som…

Visa originalinlägg 940 fler ord

Read Full Post »

Jag börjar undra om det är möjligt att kemiska tillsatser i mat och dryck är det som gett de extremt okunniga deras inkompetens….

Ursprunglig bloggartikel har kompletteringar i botten.
Påstående: Dagen kallas ”Overshoot Day”.

Det är dagen då mänskligheten fiktivt har förbrukat jordens resurser, rapporterar SVT.

”Trenden kan vändas”

Och trots att det är drygt fyra månader kvar på år 2013 så har vi redan hunnit förbruka naturens resurser för hela året – årets Overshoot Day inträffar i dag.

– Det kan låta heldeppigt, men trenden går att vända. Med politisk vilja kan vi minska fotavtrycket och starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, till SVT
Jordens resurser förbrukade för i år, Aftonbladet 20 augusti 2013
Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013

Hur står det till? Verkligheten är den att vi ingalunda ens knaprat på de första 5% av jorden totala resurser. Endast på de som är lättåtkomliga med nuvarande teknik. Om man låter jorden vara en cirkel där 1 cm motsvarar 1 mil, så krävs det en cirkel med 12,756 meters diameter för att ”rita” jorden – se övningen för 7:e klassare nedan (övningen lärde jag in från Fil.dr i Geologi och Geografi på Lärarhögskolan). Av denna stora cirkeln är det endast den yttersta cm dvs 0,001 meter i yttersta skalet som vi människor ens har en susning till, men inte full kunskap om, vad där verkligen finns. Inte ens en bråkdel av detta är det som förbrukas. Tack och lov för det stora problemet är ingalunda tekniskt möjliga brytning/oljeupptagning eller CO2. CO2 som inte är något problem alls. Varit samma sedan 1700-talet i verkliga mätningar som inte utgått från korrigerade värden utifrån mätningar av CO2 på en vulkan i Hawaii. Vulkaner sprutar ut CO2 i varierande mängder beroende på skillnader i tryckförhållanden under hela sin livstid och även som död vulkan. Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction sida samt Miljöfrågan – Rent vatten, Norah4you sida
Undertecknad är en av de 4 som introducerade Humanekologi här i Sverige innan en av oss fyra som då forskade på Centrum för Tvärvetenskap lyckades få det till ett akademiskt ämne. Min egen bakgrund är att jag utöver att jag växt upp med frågorna, min far var en av de första i världen som jobbade heltid med luft- och vattenproblematiken, även studerat flera av de ämnesområden som ingår i problemställningen.

Det stora problemet är två: Föroreningar till följd av att vi inte återanvänder de resurser som vi inte längre ‘behöver’ och det där av följande verkliga problemet RENT VATTEN.

Sedan är det självfallet så att det är viktigt att ta hand om varje led – från brytning av råvara till färdig produkt SAMT ännu viktigare att återanvända eller ta hand om det som blir avfall. Där ligger en stor potential för återanvändning av såväl rara metaller som annat. Det är också så att vi inte ens gjort slut på hälften av de eftersökta metallerna. Stor del av det som inte ingår i beräkningarna som Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF redovisar, finns i form av noduler på havsbotten. Speciellt gäller detta noduler på havsbotten i Arktisområdet – där det ingalunda är oljan som är mest eftersökt även om det är den som brukar framhävas i debatten.
Kortfattat allmänt om noduler på havsbotten kan Du läsa på Metaller och Mineral April 2013, Sveriges Geotekniska Undersökningar (SGU) pdf-dokument

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Facts not Fiction sida

När det gäller påståendet på SVT:s sida Bakom den här beräkningen står organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut konsumtionen belastning på naturens resurser. Mer än 50 procent av mänsklighetens så kallade ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Vår livsstil bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar och den biologiska mångfalden bryts ned Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013 så diskvalificerar sig Global Footprint Network och visar sin egen okunskap. Det föreligger inte något som helst CO2 hot.
VERKLIGHETENS värde på CO2 i atmosfären framgår av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Så OM det funnits minsta chans att den sjätte decimalen av de 0.04% (ja Du läste rätt, 0.04 % är det avrundade värdet för CO2)som CO2 utgöra av vår lufts gaser, skulle vara tillräckligt för att åstadkomma verklig, inte fiktiv datamodulerad korrigerade avläsningars, uppvärmning av jorden,
SÅ hade det räckt med att varje träd som huggs ner ersatts med ett nytt samt att varje person i I-länderna planterat ett extra,
för att åstadkomma nollsummespel.
Nu behövs inte det. Dock försvarar verklighetens situation inte koleldning eller bensindrift. Rent vatten är problemet.

Men skall rätt vara rätt, så är 0.04% en avrundning av 0.038 och en höjning av sjätte decimalen kan aldrig göra avrundningen större än 0.04….., så det där med matematik, decimaltal och procent har tydligen en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen…. Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

Klarar man inte av att räkna med decimaltal, procent eller ens skilja på volym hos hel jordglob och det yttersta skalets kända yta, då undrar jag vad som hänt med matematisk förståelse och förmåga de senaste 30 åren.

Dagens snillen nr 1 är de sk. forskarna som påstår Forskare allt säkrare att människan är klimatboven, DN 20 augusti 2013 Diskvalificerande sina egna kunskaper så det ryker om det försöker IPCC och de sk. forskarna sina icke vetenskapligt underbyggda, jo jag har fram till idag läst samtliga sk. rapporter skrämmande läsning i ovetenskaplighet för en som läst matematik, matematisk statistik, och började som naturvetare. De kan inte ens göra verkliga datamodeller. (Själv systemprogrammerare 1971 har jag vidmakthållit och utökat min datakunskap och erfarenhet fram till dagens dataprogram)

Matematisk förmåga saknas hos samtliga som går på CO2-hotet. Vad ännu värre är att de fortsätter att påstå att forskare (dvs riktiga specialister som har helhetskunskaper om sitt eget och andra områden bland de 43 viktigaste faktorna som påverkar väder, vind, strömmar och klimat) skulle vara säkrare på människan som klimatbov. Vänligen läs Ingen enighet om klimatlarmen, Jonny Fagerström miljödebattör; Göran Ahlgren docent i organisk kemi, Lars Bern fd chef för ÅF och IVL Svenska Miljöinstitutet samt fd ordf i Det Naturliga Stegets miljöinstitut, P-O Eriksson fd vd Sandvik, Peter Stilbs professor i fysikalisk kemi,
Maggie Thauersköld bloggen The Climate Scam; C-G Ribbing professor i fasta tillståndets fysik, Gösta Walin professor emeritus i oceanografi,
Sten Kaijser professor emeritus i matematik samt Wibjörn Karlén professor emeritus i naturgeografi på SVD Opinion 2 mars 2009
samt Klimatfantasterna vilseleder, Norah4you 18 mars 2013

Så var det med den enigheten. Bäst för CO2-fantasterna att de slutar upp med datamodeller och falska utsagor!

Tillägg 14.17 Rekordhalter av koldioxid oroar forskare, SvD 20 augusti 2013 Rekordhalter?????? Allra först borde de lära sig hur man mäter detta. Var själv med när sådana mätningar gjordes av verkliga experter 1967 första gången! Sedan är det så att de måste inse – det har ingen som helst verklighetsanknytning de mätningar de gör och korrigerar! CO2 halten är oförändrat avrundad till 0,04% och har så varit sett till jordens atmosfär som helhet sedan mätningarna började göras. Att vi fått folk som inte kan helhet och inte har en aning om hur de skall mäta samt inte förstår att lokala biotoperna alltid ger och har gett faktiska värden utifrån just den platsens läge – inte något som någon som kan Naturvetenskap ordentligt skulle få för sig att ‘korrigera’. SKANDAL ÄR BARA FÖRNAMNET PÅ IPCC:s sk expertgrupp.

Read Full Post »

och definitivt inget som kolliderar med de teoretiskt matematiska ‘bitarna’ i Big Bang Teorin eller ens i Supersträngteorin. Det enda man måste inse har fallit är den sk. andra Supersträngteorin. Detta utifrån att Edward Wittens försök (kan inte kalla det något annat se * nedan) att meddelst dualitet få de fem olika bosoniska typernas (I, IIA, IIB, HO och HE) skiftande rumstidsdimensioner in under samma teoretiskt tänkta Supersträngteori. Det försöket är alltså det som i utvecklad form senare har kommit att kallas Andra Supersträngteorin.

Men eftersom det säkerligen är få här som satt sig in i Strängteorin än mindre i de olika bosoniska typerna samt inte räknat ens på naturkrafters påverkan på vår egen jord, än mindre på naturkrafter och fermioner (vi kan här kalla de senare för materiens byggstenar. Brukar ofta i enklare och halvvetenskapliga texter kallas så….) så får vi börja med det enkla att definiera vad som menas med strängar i förhållande till 1900-talets tänkta punktpartiklar.

Mycket förenklad förklaringsmodell
Den elektron som vi alla, hoppas jag, fått lära in i skolan är att betrakta som en punktpartikel. Enligt strängteorin är energi inte något som går att beskriva meddelst punkter ens om vi tänker oss vanlig 3-dimensionell förklaringsmodell. Detta trots att djupdykning och beräkningar av Strängteorin i andra dimensionella modeller leder fram till att strängteorin faktiskt beskriver punktlika objekt flerdimensionella bran o.s.v. Men nu börjar det bli för komplicerat så jag nöjer mig med att skriva:

Stängteorin innebär i korthet att allt består av energi, dvs om vi går från det stora till det lilla, så är inte den elektron vi lärde oss slutet på förklaringsmodellen utan början till en microvärld och under denna microvärld ett antal microvärldar ända ner till dess att vi hittar något vi skulle kunna kalla energisträng (som i dagens läge är den minsta ”teoretiskt kända” men ej bevisade ‘bit’ av vilket allt är uppbyggt. En sträng är enligt teorin energi som vibrerar och ‘rör sig’.

Går vi då åter uppåt till det som för oss är synligt och lätt att bevisa, så finns det faktiskt – hör och häpna – ett område fjärran från teoretisk fysik där en del av denna teori faktiskt kan användas att förklara det vi kan se. Inom dateringen av stenar, dvs när de senast utsatts för yttre tryck, t.ex. när någon använt en mejsel på stenen.

Nu hoppar jag från det ena till det andra och jag förstår om många kommer ha svårt att hänga med. Men börja med att tänka atomens beståndsdelar uppförstorade till rumslig (3-dimensionell) storlek. En atom är i verkligheten cirka 0,0000001 mm i diameter. En elektron är en elementarpartikel med negativ laddning. Elektronen vi vill studera i det 3-dimensionella rummet går aldrig någonsin att peka ut exakt var den befinner sig. Den är i ständig rörelse. Vi kan använda oss av Thomsonspridningen för att teoretiskt räkna ut spridningslängden på elektronradien.

Om någon hamrar på en sten så sker det ett yttre tryck som ‘förmedlas’ vidare inte bara i den punkt där själva kontaktytan finns (oavsett om hamringen slår av en flisa eller lyckas ‘trycka’ in kan man meddelst något som här i Sverige ofta kallas radiometrisk datering genom att räkna på olika isotopers sönderfall få fram dateringar som leder till teoretiskt hållbara slutsatser över stora tidsrymder. Men en liten forskningsbit i detta sysslar med att mäta energiförändringar i form av att den yttre kraften inte bara ‘rubbar’ den elektron som vi vill studera i för oss synbart tillstånd. I och med att energi enligt strängteorin kan beskrivas som en sträng av energi som vibrerar och att man i stället för att mäta isotopers sönderfall gör en termoluminiscensanalys dvs man mäter utstrålningen av ljus. Ljus är enkelt uttryckt en energiform och principen är att total energi i ett slutet system alltid finns kvar men ändrar energiform.

Överför den tanken, teoretiska modellen, på universum så som det beskrivits utifrån såväl Bohrs atommodell (användande sig av Bohrmagnetonen), Einsteins Relativitetsteori och Kvantfysikens lagar på ett flerdimensionellt rum där antalet dimensioner varierar beroende på var i rummet vi studerar en ‘bråkdel’ av händelseförloppet för energins ‘flöde’. Då får man om man sätter sig ner och räknar ihop hela ekvationen och den går att tillämpa på den nu beskrivna observerade upptäckten.

Jag förstår så väl att ovanstående för en tekniskfysiker som kan sin kvantfysik låter för flummigt och att det samtidigt för gemene man låter allt för teoretiskt och det de tror vara vetenskapligt. Allt jag gjort är det jag använde mig av förr när jag skulle förklara geologiska fenomen och tidsåldrar för jorden. Dvs försöka förklara det ‘stora’ utifrån det lilla som i min värld alltid handlat om energi och inte om atomer. Samtidigt som jag brukade försöka förklara det lilla utifrån det stora. Orkar inte nu på morgonkvisten ge mig upp på ena garderobshyllan för att plocka fram böckerna om de olika teorierna och universums struktur inte heller ge mig på att i mitt förråd gräva i beräkningar som ligger i någon av lådorna längre in.

Ny upptäckt är störst i universum, GP 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, SvD 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, DN 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Aftonbladet 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Västerbottens Kuriren 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Smålandsposten 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Norrländska Socialdemokraten 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Östgöta Correspondenten 12 januari 2013

Det jag försökt göra ovan är att göra något ofantligt stort gripbart-förståeligt. Är det någon som har bättre sätt eller med enklare ord kan förklara något, så tas det tacksamt emot.

* Wittens förklaringsmodell har för mig sedan jag hörde talas om den och började titta närmare på den alltid verkat ha likheter med oss unga som på 60-talets slut blötte jeansen för att sedan åla oss in i dem och meddelst djupinandning tvinga dragkedjan att stängas och knappen att knäppas för att jeansen skulle sitta slimmat på kroppen. Eller som en annan liknelse tjejen som fick syn på ett par extremt höga platådojor på den tiden det begav sig. Det var bara det att de endast fanns i för liten storlek. Hon kämpade, stönade och tryckte för att till sist komma i platåskorna. Det vällde över men det brydde hon sig inte om. Det var bara det att när hon väl fått på sig skorna så kunde hon inte gå annat än små, små trippande steg och då endast om hon hade något att stödja sig på. 😛

Read Full Post »

”Deras påstående att ”man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar” visar på djup okunskap om forskningsläget.” Professor Olle Häggström i debattinlägg ”Vilseledande om klimatforskning” http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2603957.svd där han försöker att nedvärdera ett antal specialister inom olika adekvata områdens inlägg i SvD 2 mars http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2525257.svd

 

Tja, okunnigheten tycks vara stor bland klimatforskarna. Så vi tar grunderna först:

Jordens atmosfär består till 21 % av syre, 78% av kväve tillsammans med argon utgör dessa tre gaser > 99% av atmosfärens volym. Argon är som alla vet en ädelgas medan såväl kväve som syre har en förmåga att relativt lätt reagera med andra kemiska gaser och ämnen. Mesta delen av den sista procenten utgörs av vattenånga.

För information om hur Vatten (H2O) bildas och fälls ut vänligen läs om Vattnets kretslopp. Bra grundinformation finns i varje svensk elevs lärobok i geografi för 7:an samt även i kemiböckerna för grundskola och gymnasium. I de senare samt i biologiböckerna finns också den viktiga informationen om varför vi människor behöver växthuseffekten för att överhuvudtaget kunna leva på jorden!

Men åter till koldioxid, CO2. CO2 utgör mindre än 0,038% av hela vår atmosfär. CO2 + H2O kan reagera tillsammans med vatten och då får vi socker + syre. Också elementär men hos många klimatfantaster sällan nämnd kunskap som de flesta som gick i den gamla skolan innan flumskolan här i Sverige samt urvattnade utbildningar runt hela jorden slog igenom!

6 CO 2 6 H 2 OC 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Källa: http://www.simulistics.com/examples/catalogue/modeldescription.php?Id=chemical1

Redan där slås klimatforskarnas fantasier i kras. Men låt oss titta närmare på Professor Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, argument.

 Professorn i matematisk statistik påstod alltså att det var fel som tidigare inlägg i debatten av fackspecialister, professorer i relevanta ämnen, fört fram att ”man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar

Professor Olle Häggströms argument som följde var att detta ” visar på djup okunskap om forskningsläget”.

Hallå professorn – att beskylla någon motdebattör för djup okunskap är att använda sig av en värdering om sina meningsmotståndare. En värdering som INTE är ett argument, varken giltigt eller ogiltigt; INTE är ett motargument (något sådan framför professorn INTE i hela artikeln) utan ligger mycket nära indirekt ‘ad hominem’ !

Grundläggande kunskap om Ad Hominem:

Ad Hominem är en kategori där argument inte bemöts av motargument eller analys av premisserna för av meningsmotståndare presenterat argument utan där debattmotståndares påståenden eller argument tillbakavisas medelst användande av OVIDKOMMANDE FAKTUM OM debattmotståndaren ELLER om de personer som framfört det argument som ifrågasätts av debattören själv.

Ad Hominem indelas vanligen i två steg:

* Attack mot karaktär, bakgrund, insatser, uttalande eller åtgärd som debattmotståndaren av debattören anses ha.

* Användande av denna attack som om den vore ett bevis mot debattmotståndaren som skulle leda till slutsatsen att debattmotståndaren har fel!

Med andra ord att genom nedvärdering av debattmotståndaren som person påstå att debattmotståndaren inte skulle kunna ha giltiga argument som leder till en hållbar slutsats, UTAN att debattören själv framfört ett enda giltigt argument!

Professor Olle Häggström har i hela artikeln endast följande giltiga ‘argument’: ” När vetenskapen upptäcker att mänskligheten står inför stora faror bör den givetvis slå larm.

Problemet för herr Professor är att det argumentet inte är annat än allmängiltigt och INTE säger någonting om giltiga respektive ogiltiga argument i Klimatdebatten.

Professorn fortsätter vidare: ”De utnämner också klimatvetenskapen till ”ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet”. Men i själva verket är det inte den seriösa klimatvetenskapen som står för detta hot, utan insändarförfattarna själva, då de viftar med sina fina professorstitlar trots att artikeln enbart bjuder på löst tyckande utan förankring i den vetenskapliga litteraturen.”

Hallå igen professorn: att påstå sig själv stå för seriös klimatvetenskap och att debattmotståndare inte skulle göra det är återigen att använda sig av Ad Hominem! Att beskylla meningsmotståndare för att vifta med ‘sina fina professorstitlar’ när man själv gör samma sak är dels Ad Hominem men också att kackla i eget bo eller som folk i gemen säger: Kasta sten i glashus!

Ytterligare läsning:

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/19/grundkurs-i-geologi-for-svenska-klimatfantaster/

där två av de viktigaste källorna för att förstå isavsmältning, landhöjning etc finns i

Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976

Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955.

 

Vidare vore det på tiden om svenska klimatfantaster och andra lärt sig lite grann om den historiska bakgrunden och vad verklighetens klimat och temperaturer i Arktis var. För de som vill ha snabbgenomgång finns den till viss del i:

https://norah4you.wordpress.com/2008/10/05/klimatforskare-fantiserar-the-climate-change-fantasy-of-scholars/

Jag kan i och för sig plocka fram samma källor och giltiga argument som vi använde när vi stoppade några av de nuvarande klimatfantasternas fantasier 1979-80. Men så långt ner har väl inte kunskaperna gått att vi skall behöva lära dem samma sak åter igen?

 

Professorn och klimatfantasterna får gärna återkomma när de lärt sig grunderna

 

Read Full Post »