Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gården under sandet’

Tänk att de inte inser att de är avslöjade med byxorna nere. De som idag försöker sig på att påstå ett och annat om Grönlands inlandsis. Att de inte ens vet att Grönland under isen inte är en ö utan flera och att det så sent som under början av 1100-talet var möjligt att segla genom ett smalt sund som ledde ut i en vik, det har de helt missat.

Miljarder ton is borta från Grönland, SvD 4 Januari 2016
Miljarder ton is borta från Grönland, Aftonbladet 4 Januari 2016

Det var på väg till den viken på östra kustens norra sida som år 1040 en av norska kungasönerna var på väg tillsammans med munkpräster för att skapa biskopssätet på Grönland. Tyvärr blev det den vintern tidigt kallt och när de skulle försöka söka nödhamn gick de på grund. Det tog några år innan de hittades. Dock var alla döda då. Några kors fanns resta över gravar men andra hade inte ens fått det. Finns väl dokumenterat i Vatikanens arkiv. Även på andra ställen.

Att ens försöka med att skrämma folk en allvarlig fallacie.
Ex. Appeal to fear
När någon använder sig av att motsatt uppfattning kommer att leda till det eller det och innebära risk/fara etc.
Har varit vanligt förekommande från Klimathot – folk som använt sig av ofullständiga datamodeller där inte samtliga ingående faktorer som påverkar är medtagna. Också vanligt förekommande när någon politisk uppfattning skall kritiseras eller attackeras.

Fallacies vid argumentering med något som är helt naturligt förlopp.

Tack och lov. Ingen försämrad situation på Grönland bara förbättrad. Håller på att återgå till det läge som rådde mellan 980 AD och 1361 AD

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
Se även: Äntligen! Efter 671 år blir det

För övrigt har det inte en enda gång de senaste 40 åren kalvats så många (tusentals) isberg eller så stora som de som kalvades från Antarktis och Arktis 1956.
1956 utgjorde isberg stor fara bloggartikeln refererar citat ur Polar Times, vol. 43, page 18 avseende Antarktis. Arktis isbergskalvningar var samma år flera tusen och stort antal större än de som rapporterats de senaste 40 åren.

Read Full Post »

Consensus is a political term – has nothing what so ever to do with science!
Empiri is reality – corrected data used in computer models NEVER EVER is anything bad: Bad input leads to Bad output. That was we systemprogrammers said back in early 1970’s!

Obama unveils major climate change proposal, cnn.com August 3 2015
“Clean Power Plan:” Pres. Obama unveils major climate change proposal, Gov. Walker responds, fox6now.com 2015/08/03

Almost correct facts can be found in one source for data used by IPCC here it is:

Arctic Sea Ice Extant 5 August 2015

BTW…. this gives every single Polar Bear more than 281 square kilometers each to walk alone on! Not at all the lowest value last 30 year…. I guess you know that this means that each Polar Bear have 50% more area to walk on than the area of Washington DC…. 😛

If you President Obama aren’t familiar with Standard Deviations here is the definition:

Standard Deviation

The Standard Deviation is a measure of how spread out numbers are.

Its symbol is σ (the greek letter sigma)

In other word every value up and down from any kind om mean (there are more than one) that falls within the Standard Deviation, is normal – not abnormal in any way…..

Btw the talk that this years reading was the lowest since 1981 in July is a false statement due to corrected not empiric data. I have all the figures needed and same type of ”reading” via satelites show that the lowest empiric value was back in 2006…. as written in the wattsup blogg I have written comments to in Rebogged article – Ocean Heat: New Study Shows Climate Scientists Can Still Torture Data until the Data Confess, wattsup with that 26 July 2015

YOU HAVE BEEN MADE A FOOL PRESIDENT OBAMA
That’s sad

The CO2-belivers belive but Faith has to do with religion or Faith in a human. They never learnt higher Math, especially not Mathematic Theories, Analyses and never understood that in order to write a systemprogram and or the simplest algoritm, one need to take all important parameters that needs to be answered true into consideration. 7 to 12 of at least 43 NEEDED parameters makes as I wrote above Bad input leads to Bad output. Simple as that.

Science axioms

In Theories of Science it’s never ever possible to prove a thesis right. Only to falsify a thesis

This follows of the most important axiom in Theories of Science:

Each time/period in history needs to rethink and revaluated old accepted theories and thesis from new ”days” advancing analyse methods and/or new facts brought to the ”table”.

Remember that one single black dot on a white paper makes the paper non-white. One single contradiction in a theory is enough for that theory/thesis to be proven wrong.

One single artifact and or factor found in an unexpected place always needs to be folly explained. Or that single artifact/factor leads up to necessarity of formulating a new thesis which includes new knowledge.
Same for thesis in History and Archaeology as for thesis in so called Natural Science.
Implications of falsified Thesis

There are several Fallacies in argumentation, Norah4science page English text to be taken into account when ever someone calls for ”consensus”. Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.

Read Full Post »

En av världens märkligaste lagar revs upp nyligen. Den infördes 1618, efter en blodig konflikt som ledde till att 32 personer från Baskien i norra Spanien mördades på Island, skriver Washington Post.Inte längre lagligt att döda basker på Island, SvD 28 maj 2015 via Washington Postartikel.

Basker slipper dödshot på Island, GP 28 maj 2015
Nu får man inte längre döda basker på Island, DN 28 maj 2015

Engelska the Guardian har en artikel:
Basques wanting to visit the dramatic fjords of north-western Iceland need no longer hesitate after the district of Westfjords repealed a 400-year-old decree to kill any Basque caught in the area on sight.

“The decision to do away with the decree was more symbolic than anything else,” said Westfjords district commissioner Jonas Gudmundsson. “We have laws, of course, and killing anyone– including Basques – is forbidden thesedays.”

The edict was issued in 1615 after a storm destroyed three Basque whaling vessels on an expedition in Iceland. Eighty members of the crew survived, said Gudmundsson, and were left stranded in the area. “They had nothing to eat, and there were accounts of them robbing people and farmers,” he said.Basques safe in Iceland as district repeals decree to kill them on sight, the Guardian 2015/apr/29

Vad gjorde basquerna på Island. Valjakt undrar säkert vän av ordning. Men historien börjar långt tillbaka när de grönländska bosättningarna växte sig stora. Betydligt större än vad motsvarande gårdar var i Norden och under åren 980-1341 bättre än på Island.

Innan kyrkan växte sig allt starkare och tog 10% (tiondet) av allt som producerades och såldes och innan norske kungen morfar till vår svenske kung Magnus Eriksson krävde skatt till norska kronan av Grönlänningarna, så hade grönlänningarna stora gårdar där svenskar, nederländare, skottar från öarna norr om Skottland samt basquer jobbade med fiske (långa), valfångst, elfenbensjakt (främst valrossjakt) och idkade handel via Orkney och Bergen ofta senare distribuerade via engelska hamnar . Något av de mest fascinerande som finns att läsa är följa handelsfartyg som kommit från Grönland i skeppshandlingar och hamndokument. Dessa finns bevarade för ett stort antal av åren.

En av de Elderly i Objiwastammen som jag blev ombedd via en bekant i South Dakota att kontakta berättade för mig om de galna normännen enligt vad som berättas under århundraden hade med sig torkad vit fisk (långa) som de hade för vana sa de att koka i kokgropar de grävde. Fyllde på vatten och bar varma stenar som legat i elden för att lägga i innan den torkade fisken…. det var bara det att detta hände i södra delen av det vi kallar Hudson Bay. De stenar som fanns tillgängliga var limestone…… Vilka äter lutfisk idag utöver svenskarna? En del nederlängare och just basquerna.

Basquerna upprätthöll kontakten med de goda fiske-/jaktområdena syd och sydost Grönland även när nordborna på Grönland flyttat vidare år 1435 och den nordiska kontakten tunnades ut för att helt avsomna i mitten på 1520-talet (ja så länge finns det bevarade skrifter om direktkontakt med dioceses på Nordamerikanska fastlandet som betalade tiondet till påvens delegat i Bergen sista åren via Köpenhamn…..

För dig som vill veta mer om Grönland
Lite kan Du som är intresserad läsa om detta i min historibloggartikel: Grönlands export kuriosa

Vad gäller Grönländska gårdarnas storlek räcker det kanske att nämna att temperaturen på Grönland 980-1341 var minst 3 grader varmare än idag. En gård som kort efter 1341 kom att frysas in och ligga i permafrost ända fram till 1990 var Gården under Sandet kallad GUS. Om den kan Du som är intresserad läsa på Garden under Sandet – a Greenland Farm rising from 670 years permafrost

i den bloggartikeln byggd på tidigare forskningsarbeten finns följande uppgifter som tigits ihjäl här i Norden:

A quick information re. farms on Greenland during Viking Age up to 1435.
Short info about farms in Western and Eastern Settlements.
While the main hall in the Eastern Settlements is around 56 m² the same type of hall in Western Settlement had a mean value of 28 m², as for the total mean of Byres: Eastern Settlements 87 m² and 27 m² in the Western Settlements, Barns in Eastern Settlement had a total mean 85 m² and in Western Settlements the Barns had a total mean of 36 m² Storeage mean also was lower in west as well.

Lets look at two of the farms in the west Greenland Settlements: Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m². [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

The barn and other outbuildings were so large that most non royal farms in Scandinavia during the Viking – Early Middle Ages should have been jealous of the surfaces and the number of stalls in the barn.

The Greenlanders exported butter (salted in the jar) and hard cheese (!) to Europe especially from 1100 up to 1435. There still exist documents showing these. Origins!

Men det finns andra och betydligt äldre källor som brukar glömmas bort. Kungsskuggan som vi i Sverige kallar den berättar en hel del om fiske, valfångst, växtlighet (en del kommer att förvåna den som läser så att denne person gör bäst att sätta sig innan den läses) m.m.

Liten teeser kan väl aldrig vara fel:

Konungs skuggsjá
XVIII

THE PRODUCTS OF GREENLAND

Son. You stated earlier in your talk that no grain grows in that country; therefore I now want to ask you what the people who inhabit the land live on, how large the population is, what sort of food they have, and whether they have accepted Christianity.

Father. The people in that country are few, for only a small part is sufficiently free from ice to be habitable; but the people are all Christians and have churches and priests. If the land lay near to some other country it might be reckoned a third of a bishopric; but the Greenlanders now have their own bishop, as no other arrangement is possible on account of the great distance from other people. You ask what the inhabitants live on in that country since they sow no grain; but men can live on other food than bread. It is reported that the pasturage is good and that there are large and fine farms in Greenland. The farmers raise cattle and sheep in large numbers and make butter and cheese in great quantities. The people subsist chiefly on these foods and on beef; but they also eat the flesh of various kinds of game, such as reindeer, whales, seals, and bears. That is what men live on in that country.”

I ett tidigare kapitel i Konungs skuggsjá berättas dels om det märkliga ‘norrljuset’ samt att det bara var på några få platser på Grönland som man försökt odla korn och vete. Trots detta så står här i klartext att 1250 så visste man om hade stora gårdar och att kor och fårskötsel bedrevs i stor utsträckning samt att smör och ost tillverkades i stora kvanititeter. Det senare bekräftas av den införsel som i slutet av 1300-talet kom Drottning Margaretha I:s fatabur till del, samt även av det besökande fartyget 1409/10 som var närvarande vid ett bröllop på Grönland. En kontakt som många historiker felaktigt tror och har trott var den sista med grönlänningarna. I Konungs skuggsjá finns många andra uppgifter om Grönland som ger vid handen att den som skrev måste haft mer än en uppgiftslämnare han litat på.Grönland och Grönlänningarna kapitel 2

En liten kort sammanfattning av de källor som är lättast åtkomliga:

Källor:
Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar
Flateyboken
Hauks bok
Heimskringla
Konungs skuggsjá
Landnámaboken
Legendariska Olafssagan
Nicholas Bergthorsson, Leidarvisir och borgaskipan

Vetenskapliga arbeten:
Arneborg J, Norbverne i Grönland 1988
Guldager Ole, Brattahliđ Reconsidered. Some thoughts on the Social Structure of Medieval Norse Greenland, and the Location of Brattahliđ, Archaeologia Islandica 2002:74
Jansen Henrik M, A critical account of the written and archaeological sources’ evidence concerning the Norse settlements in Greenland, Meddelelser om Grönland 182:4, 1972
McGovern Thomas H, Bones, Building and Boundaries: Palaeoeconomic Approaches to Norse Greenland
Rousell A, Farms and churches in the Medieval Norse settlement of Greenland, Meddelelser of Grönland 86(1)
The Roman Church in Norse Greenland, editor G F Bigelow, ”The Norse of the North Atlantic, Acta Archaeologica 61(1991) page 142-150 Köpenhamn [From Arneborg,1991

Read Full Post »

Verkligheten bakom ”klimatförändringar” i form av kallt väder höst-vinter 2013-2014 i Nordamerika. När jordbävningar eller vulkanutbrott i jordskorpan under oceanernas vatten sker, så förändras densiteten i vatten av uppvärmningen, CO2 och metanutsläpp. Varmt vatten stiger och kallt sjunker, påverkar speciellt i områden som Beringssund där flera havsströmmar möts. Vad som hände var att varmt ytvatten med annan salthalt påverkade Arktis is närmast Beringssund vilket som varje person som läst och lärt in fysikens och kemins lagar vet förändrade (alltid förändrar på kort eller längre sikt) vindarna i området. Kyliga vindar drog ner över Nordamerika precis som hände med Europa när 1341 års vulkanutbrott orsakade Lilla Istiden och precis som det hänt vid flertal tillfällen fram till idag dess emellan.
Ovetenskaplig är senaste sk. Klimatförändringsrapporten från USA. Sällan läst något så vansinnigt okunnigt. Trodde inte ens att någon ville visa sin okunskap som de sk. forskarna gör.

Klimatförändringar hotar USA varnar studie, DN 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, GP 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, SvD 7 maj 2014

Läs även: Bluffarna, sk. forskare fortsätter ljuga, Norah4you 20 februari 2013 Samt i historieböcker om liknande händelser bl.a. runt Island som påverkat klimatet under flera år i Europa under 1700-talet samt även orsakat extrema tsunamis.

Norah4you's Weblog

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.550km SW of Anchor Point, Alaska2013-01-05 10:18:5359.515°N152.571°W100.7
4.8144km S of Sitka, Alaska2013-01-05 10:11:1655.759°N135.451°W7.0
3.061km NNE of Talkeetna, Alaska2013-01-05 09:53:5162.789°N149.473°W67.0
4.2133km WNW of Craig, Alaska2013-01-05 09:41:2555.736°N135.211°W16.2
4.5103km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 09:32:0855.102°N134.634°W9.2
4.7133km W of Craig, Alaska2013-01-05 09:27:2055.541°N135.252°W9.9
7.5106km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 08:58:1655.238°N134.777°W9.9
4.5138km S of False Pass, Alaska2013-01-05 04:14:0853.613°N163.604°W23.4
2.8119km NW of Talkeetna, Alaska2013-01-04 23:57:3763.160°N151.560°W2.2
3.267km E of Cantwell, Alaska2013-01-04 21:29:3263.446°N147.600°W2.9
3.8149km WSW of Amatignak Island, Alaska2013-01-04 20:35:0950.634°N179.017°E15.3
3.127km NNE of Kodiak, Alaska2013-01-04 16:43:4158.002°N152.175°W0.1

olika…

Visa originalinlägg 200 fler ord

Read Full Post »

Hur står det till med kunskaperna om Vattnets kretslopp Där repeteras det du lärde i 3:e klass och som sedan upprepades i 5:an och 7:an. Behöver du se det i bild, så finns bra bildillustration här: Vattnets kretslopp, SGU:s hemsida SGU= Sveriges Geologiska Undersökning.

Verkligheten inte slagord eller falsk information om verkliga förhållanden är det som gäller:
I förrgår, 8 januari 2014, var istäcket i och runt Nordpolen 12,582,981 km2(January 8, 2014) Källa: Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu btw för okunniga svenska CO2-alarmister: edu står för education…. det är i princip universitet och högskolor som har rätten att använda det suffixet. 😛
eller som vi i Sverige skriver, 12 582 981 km2.

”Fiaskot med utsläppshandeln gör att fler klimatmål krävs, Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Sasja Beslik (Nordea), Henrik Grape (Svenska kyrkan), Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen), Håkan Wirtén (WWF), Annika Helker Lundström (Svensk vind-energi) samt Lars Andrén (Svensk solenergi), DN Debatt 10 januari 2014
Fiaskot äger de som skrivit under debattinlägget! Hur kan man uppnå vuxen ålder i Sverige utan att ens klara av NO och SO kunskaperna för 7:an?

Vänligen redovisa i klartext vart var enda insamlad krona från den sk. utsläppshandeln gått!
Vänligen redovisa i klartext vart var enda otillbörligt insamlade krona utifrån påståendet att Arktis is smälter (den smälter och växer varje år beroende på säsong) som insamlats för att ‘Rädda isbjörnar’ gått!

Nu räcker det med desinformation! Det är upp till bevis inte korrigerade värden utifrån mätningar på vulkan som gäller. Faktiska värden inte falsifierade! Observera att varje vulkan under hela sin livstid och även som död vulkan släpper ut varierande mängder CO2! Naturen själv står för 99% av alla CO2 ‘utsläpp’ som dessutom helt naturligt ingår i såväl Fotosyntes som Kolets- och Vattnets kretslopp. Sluta ljuga!
12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu

Debattörer; Ge EU tre klimatmål, Aftonbladet 10 januari 2014
Debattörer: Ge EU tre klimatmål, GP 10 januari 2014
Debattörer: Ge EU tre klimatmål, SvD 10 januari 2014

OBSERVERA NOGA FÖLJANDE: Det finns INGET klimathot! Därmed inte sagt att vi människor inte håller på att förgifta vår luft och vårt vatten. Läs: Rent vatten, Norah4you 2 januari 2014

Jämförelse ytor

12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..

12.582.981 kvadratkilometer. Vanlig hederlig grundkurs förr för 5:e klassare numera ofta först i 7:e klass ger:

10.180.000/ 12.582.981 = 0,80902…. dvs Hela Europas yta täcker endast 80,9 procent av isen i Nordpolen 8 januari 2014 😛

Vi kan räkna det på ett annat sätt också
12.582.981/10.180.000 = 1,23604921 dvs Nordpolens is 8 januari 2014 var där och då 23,6 % större än ytan för hela Europa!

Vilket givet att de uppskattningar av isbjörnar som gjorts (20.000-22.000 st) stämmer: Varje isbjörn har ensam 571,9 kvadratkilometer is till sitt eget förfogande!

– – – – – –

kommentar

Norra halvklotet och Grönland 1-3 grader varmare 980-1341 e.Kr
Det må vara att LO av något outgrundligt skäl vill visa att flumskolans okunskaper finns spridda upp i 50 års åldern. Vilket i sig är märkligt ett valår. Men att Svenska Kyrkan inte ens känner till den Nordiska kyrkohistorien, det förvånar mig mycket.

År 1364 lämnade Ivar Bardarson i Bergen till påvligt sändebud över tioendet för Gardars stift, inkluderande för två dioceses utanför Grönland varav ett hette samma namn som när det först fick namn runt år 1000: Korsnes (!) En lättillgänglig källa finns: AM 777 a 4to – Ívar Bárðarson’s description of Greenland även publicerad Bardarson Ivar, Det gamle Grönlands beskrivelse, Finnur Jonsons utgåva av 1930
när det gäller Korsnes så finns det noterat i tioenderegister i Vatikanen. Btw. Ivar Bardson som betalade tiondet för alla dioceses under Gardar See är samme Ivar Bardson som brukar omnämnas i samband med diskussionen om Kensingtonrunstenen. För mer information om dioceses under Gardar: Shipley, Marie A. [Brown]. The Norse Colonization in America by the Light of the Vatican Finds. Lucerne: H. Keller ‘s Foreign Printing Office, 1899 samt mer än 10 källor från före Columbus tid.

Annan källinformation om verklighetens varma period på Grönland, 1-3 grader varmare i genomsnitt än idag ända upp till Ellismere Island och Skraeling Island nordväst om Grönland går att läsa om:
1100-tals källa överlämnad till påven: Nicholas Bergthorsson, Leidarvisir och borgaskipan

Arkeologiska utgrävningar: Gården under sandet
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….
Grönlands verklighet inte fantasierna, Norah4you 16 februari 2010

Se även North Pole Sea Ice Extent 31 dec 2013, Norah4you 5 januari 2014 , Round and around we go, Norah4you 3 januari 2014 samt Bye bye CO2 threat, Norah4you 7 januari 2014

Read Full Post »

reviderad kl 19.10 24 juli 2013:
Det där med vetenskaplighet, det saknas hos de allra flesta sk. klimatforskare. Verkligheten gäller oavsett vad datamodeller säger. Även om det är så att A skulle kunna leda till B och B teoretiskt kan medföra C, så innebär det inte ens i sin enklaste teoretiska logiska form att detta vore att jämställa med A -> C
Värre än så är att det finns de som kallar sig forskare och som korrigerar de värden de puttar in i synnerligen mediokra datamodeller. Påminner mig om en gång i min ungdom när det söder om Linköping skulle vara en större internationell orienteringstävling. När de som lagt upp bana gick runt den nästan millånga banan upptäckte de att det fanns en stenbumling, en riktig rejäl en på 20 meter i diameter och hög dessutom, som inte fanns utmärkt på generalstabens karta som man utgått från när kartan över området tävlingen skulle gå på. Vad gjorde snillen på den tiden? Sprängde stenbumlingen för verkligheten kolliderade med modellen på kartan och kartan kostade ju för mycket att rita om 😛

Dagens klimatforskarlögn:
Enligt forskarna, som använt den modell som togs fram för Sternrapporten 2006 där klimatförändringens kostnader för världsekonomin beräknades, blir notan för utsläppen gigantisk.

De körde modellen utifrån antagandet att 50 gigaton (50 miljarder ton) metan – som är en mycket aggressivare växthusgas än koldioxid – släpps ut i atmosfären mellan 2015 och 2025. Resultat: kostnaderna för klimatförändringarna växer med 60.000.000.000.000 (60 biljoner) dollar. Det motsvarar ungefär 390 biljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att värdet på hela världsekonomin var 70 biljoner dollar 2012.

Kostnadsökningen orsakas främst av att temperaturstegringen på jorden kommer att gå snabbare än beräknat, vilket leder till mer extremt väder och svårare effekter av ökad nederbörd på en del håll och ökad torka på andra håll. Smälta isar kan bli rekorddyrt, DN 24 juli 2013

Alltså för det första: Aktuella datamodeller bygger varken på vetenskapsteori eller tar med ens samtliga de viktiga 40 faktorerna som påverkar havsvatten specifikt i Arktis än mindre fanns det i den modellen eller någon av de andra de använt sig av faktiskt uppmätta värden utan samtliga värden utom de inom närområdet runt vulkanen på Hawaii som användes för att korrigera(!) CO2-värden. Om tillförlitligheten, hmm, i dessa se Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Archimedes princip, Facts not Fiction som herrar och damer som kallar sig klimatforskare glömt vad gäller sk. vattennivåer.

För det andra: Idag finns faktiska isutbredningsområdet för Arktis avseende gårdagen. Totala ytan var igår 7 miljoner 351 tusen 719 KVADRATKILOMETER. Vilket om vi räknar per isbjörn innebär att varje isbjörn har 334 kvadratkilometer var att ensam vandra på om vi skulle dividera totala isytan med uppskattat antal isbjörnar!

För det tredje: Arktis is växer och krymper per säsong VARJE ÅR. Gårdagens yta var större än den varit samma datum sedan 2007! Som framgår av Sjöisutbredning Arktis, ijis.iarc.uaf.edu 24 juli

För det fjärde: Sk. forskare som blandar geometriska, aritmetiska och vägda medelvärden samt innan de puttar in dessa använder sig av ‘korrigering’ utifrån värden uppmätta på en vulkanö (se ovan) när vulkaner oavsett om de är aktiva eller döda hela tiden spyr ut varierande mängder CO2 (totalt mer än 90% av all CO2 som kommer ut i luften. Obs då ingår vulkaner under vatten vilka lokalt självfallet också höjer temperaturen där lavan som kommer ut kallnar i havsvatten. Vi har haft mer vulkanutbrott under vattenytan senaste åren än perioden innan).

För det femte: Det är då för väl att det Äntligen efter 671 år blir det inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

—- utdrag ur Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012

Så mina herrar och damer klimatforskare – skaffa helhetskunskap samt använd er av vetenskapsteoretiska metoder för förnärvarande har Ni glömt allt vad Ni möjligen lärt in den vägen!

Dyrt när isen smälter i Arktis, GP 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, Aftonbladet 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, SvD 24 juli 2013
390 tusen miljarder kronor för ett smält Arktis,Sveriges Radio 24 juli 2013

Tillägg 28 juli 01.40 Smältande havsis ger ökat metanutsläpp, Expressen 26 juli 2013 För det första havsis smälter och växer efter säsonger varje år. För det andra havsisen släpper inte metan…. skillnad på havsis och permafrost ovanpå t.ex. tundra……

Read Full Post »

Nu går skam på torra land. Hur i hela fridens namn kan ens media och politiker gå på fortsatta bluffen om Arktis issituation. Allra först: Ingen av de bilder som nu visas i tidningar är tagna på 1980-talet! Vad värre är för de sk. forskarna är att den bild de påstår visar situationen 1980 inte är tagen i septembermånad vilket den förra året är. 1980 fanns inte de satelliter som refereras till ens uppe i de omloppsbanorna. (Källkritisk kontroll mina herrar och damer, Vad är det?)

Sedan så glömmer forskarna att tala om det de borde känt till, om de haft någon som helst utbildning i oceanografi och fysik, nämligen att det som påverkar arktis isutbredning (och det är det enda bilderna oavsett när de är tagna under året visar) är hur tillflödet i Beringssund som ger olika salthalter vilket direkt påverkar Arktis aktuella isutbredning oavsett om vi talar om 1980, nutid eller t.ex. 1956 då isen var avsevärt mindre än den är idag. För att inte tala om hur liten den Arktiska isen var under 980-1341 e.Kr. Det var inte bara det att temperaturen i hela det Arktiska området var 1-3 grader varmare än idag…..

Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40

Vilket arkeologer känt till de senaste 25-30 åren. Paleoethnobotanical analyser används för att identifiera, analysera och tolka den växtlighet som hittas i olika lager under arkeologiska utgrävningar. Den omnämnda Gården under Sandet kom inte fram ur permafrosten förrän för mindre än 30 år sedan. Gården var en stor gård på Grönland fram tills den lilla Istidens inledning kort efter 1341 års stora vulkanutbrott i Arktiska områden från Grönland över till Island.

Men som arkeologer också känt till länge, fanns det under den tidiga bosättningen på Grönland träd och buskar. Träd och buskar i Arktisk miljö växer långsammare och när man huggt ner, så återhämtar det sig inte. Speciellt inte om man inte planterar nytt och när boskapen får, getter, kor och hästar betar utan stängsel var detta inte lätt. Nu hade man tur, för den omdiskuterade Nordostpassagen var stora delar av perioden öppen så att drivved kom (har konstaterats eftersom det går att se var träd vuxet) hela vägen från Sibirien.

Då som nu, var det vulkaner (speciellt i haven) som var de som förändrade klimatet. De stod och står för mer än 92% av ALL CO2 som släpps ut. Människan står inte ens för 1%. Det allvarliga är däremot att jordbävningar vid sammanstötningar i norra Stilla Havet starkt påverkar salthalten och pga de strömmar, samt jordens egen rotation och tektoniska plattorna i närheten av Berings Hav, leder till att is smälter mer i just de delar av Arktis som de sk. fotona säger sig visa ha ”smält bort”. Vi har ett liknande om än betydligt mindre problem nordväst om Grönland (läs Oceanografi för att få helhetskunskapen om hur havsströmmar förändras under året, mellan år o.s.v. i området norr Ellesmere Island var isen helt borta under stor del av perioden 980-1341.

Sedan bluffar de sk. forskarna ännu värre. På bilderna tycks det som om Ellesmere island saknar is under septembermånad som de påstår vara den varmaste månaden i Arktis. Inte sant.

The following graph shows the daily average temperatures for each month as recorded by the Eureka Weather Station:

 

Temperatures Ellesmere Island

Temperatures Ellesmere Island

 

Källa: Dagliga temperaturvariationer Ellesmere island
Weather facts

Forskarlarm: Bara en femtedel av isen kvar, Aftonbladet 20 februari 2013 Lögn och förbannad dikt. Den isen som finns idag är mer än 5 gånger större än den var 1956! Så det är många lögner de slagit samman. Om de hade gjort sig besvär att kolla Nimbusprogrammets historia, så hade de haft klart för sig att förvisso hade det år 1978 blivit bättre kvalité på de sk. vädersatellitbilderna från Arkis. Man hade kommit så långt i tekniken att det gick att skilja gammal is (tjock drivis) från nyfrusen is (tunn drivis). De sk. bilderna är dessutom inte bilder utan image som bearbetats i dator. Men det glömde de bort att tala om.

De sk. snillena förnekar sig inte. Är de så intresserade av att få mer pengar till sig själva?

Så till Göteborgs Stadsarkitekt som tydligen inte ens vet om att landhöjningen i Göteborg och norröver är större än de värsta databeräkningarna för havsnivåhöjning…… Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det. Speciellt om man föreslår ny stadsdel byggd på mer än 50 meter instabil lera! Klimatfrågan i fokus, GP 20 februari 2013 Kasta bluffen på soptippen och gå till närmaste bibliotek för att läsa in om Landhöjning samt repetera vad Archimedes princip innebär!

Read Full Post »

allvarliga effekter på livet i havet, den okunskapen lyser som ett bål i de mycket oinitierade uttalanden som kommer från FN-s sk. Klimatmöte.

Vi börjar från början. Så sent som under mellankrigstiden fanns det jättar till fiskar i världshaven och i våra svenska fiskevatten. Verkliga fiskeäventyr kunde utspela sig i Öresund vid tiden för andra världskriget. Tonfiskar på upp till 700 kilo simmade in i farvattnen och hamnade i dödliga dueller med fritidsfiskare. Men när yreksfiskarna kom till platsen var äventyret snart över och tonfiskbeståndet utrotades helt och hållet. ur ingressen till Nordens jättar blev utrotade, Världens Historia nr 18 2012 sid 62.

Det är ett av de stora problemen som världshavens levande fiskar, organismer m.m. har haft att göra med på 1900-talet. Yrkesfisket gick till överdrift och blev rovfiske. Börja hemma sa en vis kung i Sparta. Och jag börjar med att klara ut att jag aldrig någonsin skulle ta Omega 3 från krillolja. Varför? Redan år 1979 fick jag i uppdrag att översätta och renskriva utredning om krillen. Teoretiskt sett skulle krill kunnat vara bra människoföda om det inte varit för det att flera av de mest rödlistade valarna har krill som huvudföda och behöver stora mängder varje dag. Att påstå sig värna om naturen och miljön samt ta rödlistade djurs huvudföda, vilket tyvärr förekommer även längs Väst Saharas kust där Marocko bedriver en annan av dessa rovfiskeindustrierna. Det de kallar skräpfisk och rovfisk i det fallet är också det huvudföda för ett stort antal av de övriga i Atlanten existerande fiskearterna som är rödlistade eller på gränsen till att bli det.

Som om inte det vore nog, så har vår plasthyseri resulterat i att microskopiska plastpartiklar finns i allt havsvatten och hamnar i fiskar likaväl som däggdjur som isbjörnar. Som jag själv lärde mig när jag hade hand om farligt gods och import av detsamma inklusive plastråvara, så är det tyvärr så att dessa microskopiska plastpartiklar hos hanarna anrikas i fortplantingsorganen och snabbt försämrar spermiers antal och kvalité.

För övrigt har jordens fiskar och däggdjur i havsvatten levt med 15 grader varmare havsvatten redan innan vår mänskliga tid här på jorden nått någon form av utveckling. Hur vore det om FN skaffade sig riktiga specialister och inte charlataner.

Hälften av all fisk kan försvinna, SvD 7 december 2012

Read Full Post »

LOL Hur har karln nått sin position utan att lära sig att Väder, det styr inte människan över! Hör han möjligen till de priviligerade som fått hemundervisning av guvernant som var gammal redan när han var ung?

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon tillhöll förhandlarna vid klimatmötet i Doha att sluta gräla och i stället ägna sig åt att få fram pengar och enas om ett sätt att tackla den globala uppvärmningen.

-Extremväder är det nya normaltillståndet och ett hot mot den mänskliga rasen, sade Ban på tisdagen.

Ban: Vädret ett hot mot människan, GP 5 december 2012
Ban: Vädret ett hot mot människan, SvD 5 december 2012
Ban: ”Vädret ett hot mot människan”, DN 5 december 2012
Ban: Vädret ett hot mot människan, Aftonbladet 5 december 2012

Hallå – det som pågår är en helt naturlig del av inledningen till en kommande istid. Det var förutsagt för 114 år sedan att den sk. uppvärmningen som FN:s sk. forskare påstår skall komma inom 100 år skulle inträffat redan från 1898 till 1995! För övrigt är det KALLARE idag än det var mellan år 980 och 1431 i hela norra hemisfären!

inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Till att börja med kan Ni läsa om Gården under Sandet på Wikipedia Western Settlement, Engelska Wikipedia men för mer detaljerade uppgifter vänligen läs: Greenland, mnh.si.edu
mer allmän info finns här: The Viking farm under the sand in Greenland, freerebublic.com Gården låg under flygsand som täckt den samtidigt som permafrosten slog till och det var först 1991 som gården började anas.
Mycket intressant information om Gården under Sandet finns på sid 17 av Finds of Norse Textile in Greenland, unipress.dk där det nämns att gården hittades eftersom två renjägare såg stora(!) trästycken som stack ut ur permafrostens sandhögar.

Så glöm alla fantasier om att vi nu har varmare än förr i tiden. Det är ren och skär lögn som CO2-folket och de sk. forskarna presenterar. Äntlige! Efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012

Hallå Herr Generalsekreterare, Vädret styr inte människan ett dugg över! Inte heller klimatet.

Vi börjar med det enkla:
Era sk. forskare har ”korrigerat” CO2 värden uppmätta i helt olika biotyper och under helt olika naturliga klimatförhållanden utifrån värden mätta på vulkanöar…… Hur står det till med naturvetenskapliga och geografikunskaper???

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”

Vulkanen snillena, för de måste verkligen vara snillen eller hur:-) , använder sig av är Mauna Loa på Hawaii. Alltså en aktiv vulkan…. och varför använda den som huvudkälla? Jo för att snillena tror att den befinner sig så långt från utsläpp som möjligt och att CO2 värden som uppmätts där är mer troliga och stabila. Tro det den som vill och kan sin vetenskapsteori tillräckligt väl för att göra kontroll av vilka premisser som behövs vara uppfyllda för att den hypotesen skulle kunna vara sann. Första premissen att CO2 värdet på Mauna Loa skulle kunna vara riktvärde är att man fått fram exakta naturliga variationen för vulkanens utsläpp av CO2 värden de senaste 250 åren är inte uppfyllt. Alla andra premisser som samtidigt krävs uppfyllda är därmed ointressanta. CO2 folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011

Sedan går vi över till det där med Väder.

Förutsättningar för jordens väder
* Jorden snurrar runt solen i en eliptisk bana samtidigt som den vobblar och på grund av månens dragningskraft har en lutning som ger oss årstider.

* Som nämnts ovan har jorden ett stort antal vulkaner. Dessa och andra naturliga processer står för varierande mellan 90 och 99 % av alla utsläpp av CO2.

* Kolets kretslopp är en helt naturlig process som inkluderar att vi människor tillförs syre så att vi kan andas genom att CO2 i kretsloppet krävs för Fotosyntes Utan detta skulle inte vi människor kunna leva på vår jord.

* Det har inte förekommit extrem avsmältning på senare åren. Vi har inte uppnått den starka avsmältningen som skedde i såväl Arktis som Antarktis år 1956. Då var istäcket över Arktis respektive Antarktis mindre en en fjärdedel av dagens! Finns dokumenterat i ett stort antal vetenskapliga mätningar i form av avhandlingar, artiklar och populärvetenskaplig litteratur. Vänligen besök närmaste Universitetsbibliotek.

* Dagens istäcke ökar precis som det alltid gör denna årstiden i Arktis. I förrgår 3 december 2012 hade varje isbjörn 474,737 KVADRATKILOMETER att ensam husera på om vi fördelar den uppmätta isytan! Vilket är nästan exakt 25 KVADRATKILOMETER MER PER ISBJÖRN ÄN de hade 23 december 2010.

Dagens tabell:

The latest value : 10,444,219 km2 (December 3, 2012), Data of Sea Ice Extent 3 december 2012, IARC-JAXA information System, IARC UAF PO Box 757240 Fairbanks Alaska
Kanske vore det på tiden att FN anlitade riktiga experter som utöver sina egna specialiteter även kan som minst grunderna för Naturvetenskapliga ämnen inklusive lärt sig att inte blanda samman Median, 3 sorters medelvärden varav ett där de klippt extremvärden med varandra och presentera denna fruktkompott av päron, vildäpplen, Weldyäpplen och sviskon som vore de ett gylleneäpple. För gylleneäpplen är många gånger rötna inuti!

Sedan undrar jag om herr Generalsekreterare liksom sina sk. specialister har glömt bort Archimedes princip 😛

Tillägg 02.25 6 december 2012
Chatta med miljöminister Lena Ek, SvD 5 december 2012
Världens koldioxidbov ska börja tvätta sin olja, SvD 5 december 2012 Vet inte om man skall skratta eller gråta. Försöker de lösa ett icke existerande problem (se nedan) med att skapa ett annat och verkligt miljöproblem som kommer kosta skjortan när det ‘tvättvattnet’ skall renas innan det går att släppa ut i naturen? Har de ordnat lagringsutrymmen för närmaste 1000 åren? Så stora mängder förorenat vatten som måste renas med såväl biologiska som kemiska metoder plus elektrolytisk rening. Gratulerar till att visa sin absoluta okunnighet om verkligheten….
Se även ”Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.
Nya försök av CO2-folk att ljuga, Norah4you 7 maj 2012

Läs även: Konsensus om CO2 saknas helt, Norah4you 20 maj 2010

Read Full Post »

inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Till att börja med kan Ni läsa om Gården under Sandet på Wikipedia Western Settlement, Engelska Wikipedia men för mer detaljerade uppgifter vänligen läs: Greenland, mnh.si.edu
mer allmän info finns här: The Viking farm under the sand in Greenland, freerebublic.com Gården låg under flygsand som täckt den samtidigt som permafrosten slog till och det var först 1991 som gården började anas.
Mycket intressant information om Gården under Sandet finns på sid 17 av Finds of Norse Textile in Greenland, unipress.dk där det nämns att gården hittades eftersom två renjägare såg stora(!) trästycken som stack ut ur permafrostens sandhögar.

Så glöm alla fantasier om att vi nu har varmare än förr i tiden. Det är ren och skär lögn som CO2-folket och de sk. forskarna presenterar.

Issmältningen fortsätter höja havsytan, DN 30 november 2012 Påståendet är inte sant. Fakta inte fiction är det som gäller i vetenskapens värld även om en hel del vill försöka glömma det…
Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.
I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind. Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.
Och var har de mätt, Norah4you 28 november 2012

Se även Facts and fiction, Norah4facts sida

Snurren finns det gott om som vill göra sig lättförtjänta pengar för det ligger ingen som helst sanning i Klimatkollaps hotar vid fortsatt dödläge, SvD 30 november 2012 För övrigt har varje isbjörn i förrgår 458,64 KVADRATKILOMETER havsis i Arktis om vi delar upp hela ytan på antalet uppskattade isbjörnar…. och mer yta blir det dag för dag som ALLTID vid denna årstiden. The latest value : 10,090,156 km2 (November 29, 2012), Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System, IARC, UAF P.O. Box 757340 Fairbanks, Alaska 99775-7340 USA

Tillägg 18.34 Göteborgsdemonstration mot klimathotet, GP 1 december 2012 Att de inte kan bättre.

Tillägg 00.17 2 december 2012 Politiker bör signalera att bil inte är självklart, två psykologprofessorer på Svd Opinion 1 december 2012

Tillägg 00.52 4 december 2012 En del blir aldrig vuxna…. tror de fortfarande på tomten också? Sov de sig igenom lektionerna i NO och Historia? Här är jorden vi ger till våra barn, Aftonbladet 3 december 2012
Så påverkar klimatet din hälsa, SvD 3 december 2012
Hoppas deras barn får bättre bildning genom god utbildning så de lär in vad som lärarna lär ut…. 😛

Tillägg 06.19 5 december 2012 De rika länderna krossar oss, SvD 3 december 2012 Det skulle kunna vara en annan infallsvinkel på varför det trots naturvetenskapliga och arkeologiska motbevis fortsatt bedrives hets om klimathot. OM Nord-Sydkonfliktens effekter drabbat Nord mer än Syd och Nord har önskat hitta politisk möjlighet att hålla tillbaka Syd skulle det kunna vara en förklarlig bakgrund till att CO2-hotet fortsatt förs fram. En fuling värre än kolonisationen av Afrika om så vore fallet. Men det kan väl aldrig vara frågan om pengar och smitande från ansvar från kolonisationens följder?

Read Full Post »

Older Posts »