Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kemi’

Vissa går med trasiga skor. Andra tassar på som vänsternissar långt vänster om Vänsterpartiet. Miljöfrågorna är för viktiga att få vara i en gökunges händer. OBS Miljöfrågorna: RÄTTEN TILL RENT VATTEN OCH REN LUFT, inte Klimatfrågan – den är helt politiskt skapad av de som vill ha Världsherravälde, samma som de försökte driva igenom genom Hitler försöker de nu driva igenom med hjälp av EU. Desinformation som vi sett senaste åren omfattar inte bara sk. Klimatfrågan utan i högsta grad länders verkliga historia och gränser. Märkligt när det är så lätt för de som verkligen vill att gå till närmaste bibliotek och den vägen via skrivna källor eller via Jstor-artiklar som inte är öppna för de utan konton, att göra källkritisk kontroll…

”Partipiskan, som främst sitter i Gustav Fridolins hand, viner över de som försvarar de gröna värden som miljö- och fredsrörelsen burit in i partiet. För många av oss som var med från början känns det som ett hån. Miljöpartiet har blivit fattigare”, skriver han.

– Är man språkrör i ett grönt parti måste man acceptera att det finns de som är kritiska till till exempel världlandsavtalet. Att kräva att alla ska rösta för det är en ledarstil som inte hör hemma i miljöpartiet, säger Birger Schlaug till Aftonbladet.Schlaug: Partipiskan sitter i Fridolins hand, Birger Schlaug till Aftonbladet 8 Juni 2016

FAKTA: KLIMATET ÄR VÄDERSYSTEM ÖVER LÄNGRE PERIODER. VI BEFINNER OSS MELLAN ISTIDER. DET ÄR HELT NORMALT ATT GLACIÄRER OCH ARKTIS/ANTARKTIS FÖRÄNDRAS; VÄXER RESPEKTIVE KRYMPER MELLAN ÅRSTIDER OCH UNDER PERIOD EFTER STORA SOLERUPTIONER SAMT STORA VULKANUTBROTT. UTAN CO2 SOM GER FÖDA TILL GRÖNA VÄXTER m.m. FÅR MÄNNISKAN INTE LUFT ATT ANDAS Vänligen läs det Du kanske missat pga icke behöriga lärare i Biologi, Fysik, Kemi samt Matematik: Fakta om Jorden

VERKLIGT VIKTIGA MILJÖFRÅGOR

Ren luft och Rent vatten borde vara en Mänsklig Rättighet

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.
Miljöhot – ja, Klimathot – NEJ

Read Full Post »

Jag börjar undra om det är möjligt att kemiska tillsatser i mat och dryck är det som gett de extremt okunniga deras inkompetens….

Ursprunglig bloggartikel har kompletteringar i botten.
Påstående: Dagen kallas ”Overshoot Day”.

Det är dagen då mänskligheten fiktivt har förbrukat jordens resurser, rapporterar SVT.

”Trenden kan vändas”

Och trots att det är drygt fyra månader kvar på år 2013 så har vi redan hunnit förbruka naturens resurser för hela året – årets Overshoot Day inträffar i dag.

– Det kan låta heldeppigt, men trenden går att vända. Med politisk vilja kan vi minska fotavtrycket och starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, till SVT
Jordens resurser förbrukade för i år, Aftonbladet 20 augusti 2013
Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013

Hur står det till? Verkligheten är den att vi ingalunda ens knaprat på de första 5% av jorden totala resurser. Endast på de som är lättåtkomliga med nuvarande teknik. Om man låter jorden vara en cirkel där 1 cm motsvarar 1 mil, så krävs det en cirkel med 12,756 meters diameter för att ”rita” jorden – se övningen för 7:e klassare nedan (övningen lärde jag in från Fil.dr i Geologi och Geografi på Lärarhögskolan). Av denna stora cirkeln är det endast den yttersta cm dvs 0,001 meter i yttersta skalet som vi människor ens har en susning till, men inte full kunskap om, vad där verkligen finns. Inte ens en bråkdel av detta är det som förbrukas. Tack och lov för det stora problemet är ingalunda tekniskt möjliga brytning/oljeupptagning eller CO2. CO2 som inte är något problem alls. Varit samma sedan 1700-talet i verkliga mätningar som inte utgått från korrigerade värden utifrån mätningar av CO2 på en vulkan i Hawaii. Vulkaner sprutar ut CO2 i varierande mängder beroende på skillnader i tryckförhållanden under hela sin livstid och även som död vulkan. Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction sida samt Miljöfrågan – Rent vatten, Norah4you sida
Undertecknad är en av de 4 som introducerade Humanekologi här i Sverige innan en av oss fyra som då forskade på Centrum för Tvärvetenskap lyckades få det till ett akademiskt ämne. Min egen bakgrund är att jag utöver att jag växt upp med frågorna, min far var en av de första i världen som jobbade heltid med luft- och vattenproblematiken, även studerat flera av de ämnesområden som ingår i problemställningen.

Det stora problemet är två: Föroreningar till följd av att vi inte återanvänder de resurser som vi inte längre ‘behöver’ och det där av följande verkliga problemet RENT VATTEN.

Sedan är det självfallet så att det är viktigt att ta hand om varje led – från brytning av råvara till färdig produkt SAMT ännu viktigare att återanvända eller ta hand om det som blir avfall. Där ligger en stor potential för återanvändning av såväl rara metaller som annat. Det är också så att vi inte ens gjort slut på hälften av de eftersökta metallerna. Stor del av det som inte ingår i beräkningarna som Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF redovisar, finns i form av noduler på havsbotten. Speciellt gäller detta noduler på havsbotten i Arktisområdet – där det ingalunda är oljan som är mest eftersökt även om det är den som brukar framhävas i debatten.
Kortfattat allmänt om noduler på havsbotten kan Du läsa på Metaller och Mineral April 2013, Sveriges Geotekniska Undersökningar (SGU) pdf-dokument

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. Fakta om jorden, Facts not Fiction sida

När det gäller påståendet på SVT:s sida Bakom den här beräkningen står organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut konsumtionen belastning på naturens resurser. Mer än 50 procent av mänsklighetens så kallade ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Vår livsstil bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar och den biologiska mångfalden bryts ned Jordens resurser tar slut idag, SvT 20 augusti 2013 så diskvalificerar sig Global Footprint Network och visar sin egen okunskap. Det föreligger inte något som helst CO2 hot.
VERKLIGHETENS värde på CO2 i atmosfären framgår av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Så OM det funnits minsta chans att den sjätte decimalen av de 0.04% (ja Du läste rätt, 0.04 % är det avrundade värdet för CO2)som CO2 utgöra av vår lufts gaser, skulle vara tillräckligt för att åstadkomma verklig, inte fiktiv datamodulerad korrigerade avläsningars, uppvärmning av jorden,
SÅ hade det räckt med att varje träd som huggs ner ersatts med ett nytt samt att varje person i I-länderna planterat ett extra,
för att åstadkomma nollsummespel.
Nu behövs inte det. Dock försvarar verklighetens situation inte koleldning eller bensindrift. Rent vatten är problemet.

Men skall rätt vara rätt, så är 0.04% en avrundning av 0.038 och en höjning av sjätte decimalen kan aldrig göra avrundningen större än 0.04….., så det där med matematik, decimaltal och procent har tydligen en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen…. Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

Klarar man inte av att räkna med decimaltal, procent eller ens skilja på volym hos hel jordglob och det yttersta skalets kända yta, då undrar jag vad som hänt med matematisk förståelse och förmåga de senaste 30 åren.

Dagens snillen nr 1 är de sk. forskarna som påstår Forskare allt säkrare att människan är klimatboven, DN 20 augusti 2013 Diskvalificerande sina egna kunskaper så det ryker om det försöker IPCC och de sk. forskarna sina icke vetenskapligt underbyggda, jo jag har fram till idag läst samtliga sk. rapporter skrämmande läsning i ovetenskaplighet för en som läst matematik, matematisk statistik, och började som naturvetare. De kan inte ens göra verkliga datamodeller. (Själv systemprogrammerare 1971 har jag vidmakthållit och utökat min datakunskap och erfarenhet fram till dagens dataprogram)

Matematisk förmåga saknas hos samtliga som går på CO2-hotet. Vad ännu värre är att de fortsätter att påstå att forskare (dvs riktiga specialister som har helhetskunskaper om sitt eget och andra områden bland de 43 viktigaste faktorna som påverkar väder, vind, strömmar och klimat) skulle vara säkrare på människan som klimatbov. Vänligen läs Ingen enighet om klimatlarmen, Jonny Fagerström miljödebattör; Göran Ahlgren docent i organisk kemi, Lars Bern fd chef för ÅF och IVL Svenska Miljöinstitutet samt fd ordf i Det Naturliga Stegets miljöinstitut, P-O Eriksson fd vd Sandvik, Peter Stilbs professor i fysikalisk kemi,
Maggie Thauersköld bloggen The Climate Scam; C-G Ribbing professor i fasta tillståndets fysik, Gösta Walin professor emeritus i oceanografi,
Sten Kaijser professor emeritus i matematik samt Wibjörn Karlén professor emeritus i naturgeografi på SVD Opinion 2 mars 2009
samt Klimatfantasterna vilseleder, Norah4you 18 mars 2013

Så var det med den enigheten. Bäst för CO2-fantasterna att de slutar upp med datamodeller och falska utsagor!

Tillägg 14.17 Rekordhalter av koldioxid oroar forskare, SvD 20 augusti 2013 Rekordhalter?????? Allra först borde de lära sig hur man mäter detta. Var själv med när sådana mätningar gjordes av verkliga experter 1967 första gången! Sedan är det så att de måste inse – det har ingen som helst verklighetsanknytning de mätningar de gör och korrigerar! CO2 halten är oförändrat avrundad till 0,04% och har så varit sett till jordens atmosfär som helhet sedan mätningarna började göras. Att vi fått folk som inte kan helhet och inte har en aning om hur de skall mäta samt inte förstår att lokala biotoperna alltid ger och har gett faktiska värden utifrån just den platsens läge – inte något som någon som kan Naturvetenskap ordentligt skulle få för sig att ‘korrigera’. SKANDAL ÄR BARA FÖRNAMNET PÅ IPCC:s sk expertgrupp.

Read Full Post »


Med osäkerhet som vara, Magnus Westerstrand doktorand geologi:Med osäkerhet som vara, SvD Brännpunkt 1 augusti 2010

Osäkerheten står Magnus Westerstrand och andra klimatfantaster för. VI som använder fakta, hårddata, har ingen osäkerhet. Vi vet t.ex. på Gården under Sanden (GUS kallad), slå upp det på Google.se bodde folk i gård som fick överges i mitten av 1300-talet och som därefter varit infrusen pga permafrost ända fram till 1990-talet. Från gårdar på Grönland exporterades (!) bl.a smör(!) i saltat vatten och hårdost till drottning Margarethe I:s fatabur. o.s.v.

Det är skrämmande att det finns de som kallar sig forskare och utifrån ett falskt påstående, för påståendet om CO2 hotet är ett falskt påstående (se nedan), påstår att vi som presenterar faktiskt uppmätta värden och påpekar att det är helt omöjligt att påstå något om människans ev. påverkan på en högst eventuell uppvärmning av jordens medeltemperaturer när de sk. forskarna inte ens drar sig för att använda falska (!) uppgifter om temperaturer i Arktis och Antarktis INNAN ens någon människa satt sin fot i det inre av områdena än mindre någon vetenskaplig expedition varit stationerad mer än fem mil från öppet vatten.

Det senare skedde inte före 1959 i Arktis och bara genom en lite lokalt lokaliserad expedition på de stora vidderna i Antarktis från 1947. För mer info vänligen läs: Klimathotet, Norah4you

Om verkliga historiskt belagda fakta för Grönland kan Ni läsa på Grönlands verklighet inte fantasierna, Norah4you 16 februari 2010 samt Mer falska uppgifter, Norah4you 9 december 2009 och Snurriga forskare igen, Norah4you 6 februari 2010

Fakta som alla bör känna till finns att läsa om på Fakta som alla bör känna till, Norah4you

Fakta om vår atmosfär: Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

Read Full Post »

OCH kardinalfelet i hela klimathotdebatten visas i exemplet när Himalayas isar utifrån icke uppmätta och därmed icke giltiga argument som lett till en icke hållbar slutsats använts som vore det fakta för att bevisa temperaturhöjningen på jorden i sig samt en ännu mindre bevisad slutsats om CO2-s inverkan på det hela. En helt ‘slutsats’ som i sig byggt på icke giltiga argument där premisserna glömts bort att undersöka till förmån för att hålla klimathotflaggan högt!

Problemet är tyvärr värre än det som framkommer i FN rapport om glaciärer felaktig, DN 19 januari 2010. För verkligheten är den att inte ens den slutsats som påstås vara bevisad ”Att glaciärerna i Himalayamassivet minskar i storlek är ett vetenskapligt faktum. ” samt härleda det till en förmodad temperaturhöjning på jorden skulle vara ett bevisat vetenskapligt faktum sett över längre tidsperiod.

Vad vi har att göra med är att allt vatten, rinnande såväl som bundet strävar efter att nå ner till havsytan och att fruset vatten på hög höjd eroderar p.g.a. vind- och temperaturinverkande krafter. Dvs. kyla som påverkar is på höga höjder spränger isen som när den nått neråt självfallet smälter. Grundkunskaper som i den ‘gamla’ skolan var enda elev fick läsa om och de som sedan gick till folkhögskola fick läsa igen, har glömts till förmån för en på lösa grunder antagen hypotes ‘Jordens medeltemperatur stiger p.g.a. mänsklig användning av CO2’…..

Kontinentalblocken kunna, anser man, röra sig i horisontell led, varigenom sammanskjutningar och veckningar av de utanför kontinenterna hopade avlagringarna äga rum och höga bergskedjor upptornas. Bergskedjorna äro av isostatiska skäl djupare nedsäkta i simat än andra sialpartier. Allt eftersom deras högsta partier förstöras genom förvittring och erosion höja de sig som självständiga block…..” källa Holmström Leonard, Naturlära delen Geologi, De nutida bildningarnas uppkomst sid 254, Lund 1933

Read Full Post »

är INTE något som de sk. klimatkramarna besitter. Kanske beror det på att de flesta av dessa inte behärskar matematisk slutledning, vetenskapsteori och i allt väsentligt saknar källkritisk analys av sin input.
OBS nedanstående text är lång.

Maken till visad okunskap som den Anders Emretsson visar i sin Anders Emretssons blogg hittas bara hos andra som försöker föra fram CO2 som ett hot.
Eftersom Emretsson i Sluttramsat, Anders Emretssons blogg 11 december 2009 hänvisar till sin egen Beviset för antopogen global uppvärmning, Emertssons blogg 9 december och den är ett strålande exempel på att det visserligen är tillåtet att vara okunnig om hur man hanterar argument, vilka som är giltiga argument, premisserna för att ett giltigt argument (obs för de som inte känner till, så är det så att ett giltigt argument kan vara ett falskt argument lika väl som ett sant argument) kan leda till en hållbar slutsats, att A -> B och B -> C inte innebär att man med säkerhet kan säga att A är förutsättningen för att C skall inträffa än mindre att A är den enda förutsättningen för B skall inträffa än mindre att det utifrån att A -> B som -> C går att säga att ALLA C har sitt ursprung i A, det är alltså tillåtet att vara okunnig om detta, men det är förbaskat dumt att bevisa detta. Det gäller att ta reda på de olika argumentens premisser, analysera dem samt se vilka premisser för argument A som samtidigt måste gälla för att argument A skall vara SANT. Nåväl…. vi börjar med det enkla:

Emertssons punkt 1 i Beviset för antropogen global uppvärmning så som han själv framställer den:
Den naturliga växthuseffekten är ett faktum. Utan atmosfär skulle Jordens medeltemperatur vara cirka -19 grader celsius. I stället är den drygt +14 grader, vilket beror på att infraröd strålning från jordytan absorberas och återstrålas av växthusgaserna i atmosfären. Dessa växthusgaser är vattenånga, koldioxid, metan, ozon, lustgas, halokarboner, freoner etcetera. Att dessa gaser absorberar ir-strålning har visats i laboratorieexperiment och är oomstritt inom fysiken. Växthusgaserna utgör bara en mycket liten del av atmosfären (andelen koldioxid mäts i miljondelar), men deras effekt är icke desto mindre helt avgörande för Jordens förutsättningar för att hysa liv. Beviset för antopogen global uppvärmning, Emertssons blogg 9 december

Att växthuseffekten är förutsättning för liv som vi känner det, är INTE detsamma som att säga att växthusgaserna haft samma fördelning under den tid som det funnits liv på jorden.
Premiss 1 för att antopogen global uppvärmning existerar är att den mänskliga aktiviteten skulle stå för merparten av den strålning som inte ‘släpps ut’ från jorden.
Premiss 2 för att antopogen global uppvärmning skall KUNNA vara sann är att liknande uppvärmning inte skett INNAN Industrialiseringen och användningen av kol och olja för el och uppvärmning.

Fakta först.
Jordens atmosfär består i huvudsak av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Det verkliga värdet för Koldioxid i atmosfären har under hela den tid som de kemiska beståndsdelarna i Atmosfären kunnat mätas varit 0,038% när det gällt normalt icke helt torrt verkligt observerat värde. Rent teoretiskt skall CO2 ha 0,033 under förutsättning att det inte funnits fuktighet i atmosfären. Vilket det bevisligen finns. Nu kommer det där med matematikokunskaperna in:
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2” citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

så innebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år). Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.
Lämplig läsning

”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Jag har även behandlat ovanstående i : Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 samt i Avfärda bäst Du vill men, Norah4you 10 december 2009

Nu är det också så att värme, elektromagnetisk strålning, är beroende av sin omgivnings temperatur och förutsättningar. Vilket i sig innebär att det aldrig direkt går att överföra ett laboratorieexperiment eller en serie av experiment till den verklighet som råder i naturen.

Jordens medeltemperatur före 1992 består inte av faktiska uppmätta värden utan de värden som de sk. klimatforskarna använder sig av är interpolerade och extrapolerade värden som korrigerats(!) utifrån att de tagit hänsyn till att hypotesen om Mänsklig påverkan leder till ökat CO2 halt som enligt samma hypotes leder till ökad medeltemperatur runt jorden. Verkligheten och teorin är här två skilda ting. Läs följande och tänk efter vad där står:

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”
Det är också så att Jordens medeltemperatur före 1959 är okänd. Det går att göra beräkningar, men eftersom stor del av jordens yta består av hav där kontinuerlig vattentemperatur aldrig mäts varken 1 meter över vattenytan, 1 meter under samt 10 meter ner (idag går det inte ens med alla sateliter att göra fullständiga mätningar av en punkt. Det satelliterna mäter är återstrålningen från ytan och sedan beräknas temperaturen utifrån det) samt att en stor del av jordens ‘fastland’ aldrig sett någon vetenskaplig expedition före 1959(!), så är osäkerheten stor om verklig medeltemperatur för jorden före 1950-talet. Det som går att bevisa är var växt A och växt B som kräver en medeltemperatur i markytan och luften av temperatur X har vuxit i äldre tider. Inte ens iscoremätningarna är ens någorlunda säkra eftersom is precis som alla andra av H2O-s ‘former’ alltid strävar efter att nå lägsta möjliga nivå samt att den is som mäts under en punkt Q inte ens låg på samma ställe 10 år tidigare än mindre 100 år tidigare. Men så pass mycket av vattnets kretslopp har väl de flesta som läser denna bloggartikel kännedom om.

Av ovanstående följer att premiss 2 ovan ingalunda kan bevisas vara sann:

Premiss 2 löd: Premiss 2 för att antopogen global uppvärmning skall KUNNA vara sann är att liknande uppvärmning inte skett INNAN Industrialiseringen och användningen av kol och olja för el och uppvärmning.

Premiss 1 löd: Premiss 1 för att antopogen global uppvärmning existerar är att den mänskliga aktiviteten skulle stå för merparten av den strålning som inte ‘släpps ut’ från jorden.

För att Premiss 1 överhuvudtaget skulle kunna vara sann, så förutsätter detta att vulkanutbrott i äldre tider inte skulle kunna visats påverka uppvärmningen/utstrålningen av värme från jorden.

Detta är INTE sant vilket visas av följande verklighet:

1341 (+/- 1år) skedde ett antal större vulkanutbrott på Island och mellan Island och Grönland. Stor övärld sjönk öster Grönland och utgör idag fiskebankar. Bland de fortfarande existerande vulkanerna som berördes av det stora utbrottet var: Krísuvik, Brenniseinsfjöll samt ett stort antal andra Isländska vulkaner, dock inte Hekla i särskilt framträdande grad så vitt man vet. Dessa stora vulkanutbrott följdes 1362 av utbrottet hos Öräfajökull, ingår i Vatnajökull. Det senast nämnda var det största vulkanutbrottet världen sett sedan Pompeij lades i aska. Askan från Island spreds över hela norra halvklotet och gav upphov till drastiskt minskad instrålning p.g.a. den stora mängden ‘stoff’ inklusive kol(!) i atmosfären över norra hemisfären. Detta ledde till den sk. Lilla Istiden som inletts helt naturligt i mitten av 1200-talet, då pga jordens ‘plats’ i den eliptiska banan runt solen; dvs avståndet och lutningsvinkeln m.m., i ett alltid återkommande historiskt händelseförlopp, förlängdes och ledde till starkare nedkylning.

1724 börjar ett femårigt vulkanutbrott på Krafla i Mývatnområdet följt av ett flera månader stort utbrott Öräfajökull som senare innan effekterna på norra halvklotet avtonat följdes av 1755 års utbrott från Katla. Molnen spreds sig främst till Europa där mer än 1 miljon människor dog pga att solen inte nådde igenom på samma som när ‘locket’ pga väderförhållanden kan läggas över en storstad idag av väderförhållanden som ökar avgashalterna i luften.

Som alla som kan sin historia, och har gjort källkritiska analyser av de uppgifter historien har att berätta, vet fick norra halvklotet en temperaturuppvärmning 1730-1740 respektive en ny uppvärmning runt 1760.

Två helt liknande naturliga geologiska situationer som i ena fallet resulterade i kraftig minskning av medeltemperaturen och i andra tvärt om ökade densamma visar eftersom båda inträffade FÖRE industrialiseringen att det inte går att bevisa något som helst samband med uppvärmning, nedkylning som som huvudsak skulle ha mänsklig förbränning av kol som källa. Som jag skrev ovan, så är varje uppmätt värme i en punkt beroende av omgivningens värme, solens instrålning, vindar, erosion, luftfuktighet m.m. Totalt finns det 43 olika ‘källor’ som har större påverkan på värmen runt jorden än vad CO2 har. Ytterst få av de sk. klimatforskarna har i sina laboratorieförsök och eller i de 11 mest förekommande datamodellerna tagit hänsyn till mer än 2 av dessa. Då i mycket ringa grad.

Eftersom det inte går att påvisa att den mänskliga aktiviteten är det som står för merparten av den strålning som inte släpps ut från jorden, så är det heller inte bevisat, vilket hade varit ett krav av 2, att den antopogena globala uppvärmningshypotesen är sann. Än mindre att det är CO2 som ens om denna hypotes hade bevisats vara sann skulle vara källan till uppvärmningen.

Dock är det precis som det står i den finska källan jag hänvisat till ovan så att CO2 har stor betydelse för smog och för nedfall av surt regn, vilket i sig påverkar växtligheten negativt. Men det är en helt annan fråga.

Läs även Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009 samt den mycket excellenta sidan Watts up with that där fakta och vetenskapliga diskussioner från båda sidor sker dagligen. Sidan fick 2008 priset som bästa vetenskapliga blogg av weblogawards.org…….

Ovanstående är applicerbart på:
Kina kan bli grönt snabbare än väntat, DN 11 december 2009
Slutstriden om klimatet har börjat, SvD 11 december 2009
samt många andra proklimathotskriverier.

Read Full Post »

ens det som en vanlig svensk skolelev i 9:e klass måste lära sig i ämnen som geografi, kemi, fysik, biologi och samme forskare använder sig av statistik a la skräckmodeller som vi som läst statistik på universitetet läste på grundkursen i Huffs ‘Hur man ljuger med statistik’, då hjälper det inte om forskaren ingår i FN-s klimatpanel än mindre om samma undermåliga kunskaper lyser igenom i hans/hennes kollegors sk. vetenskapliga arbeten.

Svensk skolelev 9:e klass har redan i de lägre årskurserna ha läst om vattnets kretslopp. En svensk gymnasieelev skall härutöver klara av:
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om fotosyntesens och respirationens betydelse för de naturliga kretsloppen
……
ha kunskap om växtnäringsämnenas kretslopp
ha kunskap om vattnets och luftens betydelse för livsprocesser
ha kunskap om de fysikaliska lagar som styr de globala kretsloppen
ha kunskap om geologi och jordartsbildning, om hur mineraler och bergarter bildats samt om deras egenskaper
……
.” Kretslopp kursplan Skolverket

Svenska 9:e klassare skall utöver mycket annat som t.ex. tektoniska plattor och olika sorters erosion lärt sig så mycket att de klarar av: ”…..– ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och förändrar landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen,” Kursplan för geografi, Skolverket

För att inte tala om att alla svenska skolelever skall känna till landhöjning, istider m.m. Se t.ex. Landhöjning svensk text, Norah4youhistory Miljöfrågan-klimathotet/Arktis Historia, Norah4you
citat från första sidan Miljöfrågan-klimathotet: ”GRÖNLANDS HISTORIA:
Mer än 3000 fast bofasta fanns där under den tiden. Senaste skriftliga dokumentation på kontakt mellan grönlänningar och Katolska kyrkan går fram till 1551, då talar jag inte bara om påvebrev. Enligt ett samtida dokument som jag kommer att presentera i Grönland och Grönlänningarna med underrubrik det ‘försvunna’ folket, så skedde ‘nödräddning’ av Grönlänningar till det amerikanska fastlandet 1435.

På den tiden grönlänningarna levde i Västerbygden, så fanns det stora ängar samt även skogar(!) på Grönland och öppet vatten upp till t.ex. Ruin Island. Till Ruin Island seglade grönlänningarna om avsiktligt eller av misstag är osäkert, men artifakter som hittats samt kartor fram till 1490-talet, visar att klimatet i den delen av Arktis förr var varmare än nu.

Det finns en farm som redan runt 1300-talets mitt fick överges p.g.a. permafrosten som slog till under den sk. Lilla Istiden. Farmen som brukar kallas Gården under sanden (förkortad GUS) har inte varit möjlig att gräva ut förrän de sista 20 åren av 1900-talet då delar av gården åter sluppit ur permafrostens täcke.

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today. sid 40 Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet,
a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997” Miljöfrågan-klimathotet, Norah4you

Men det är ändå bara toppen på isberget som de sk. forskarna i FN-s klimatpanel glömt lära in när det lärts ut under deras utbildning. Det som är värst är att de försöker få folk att tro att t.ex. 2 mätstationer på Hawaiöarna räcker för att täcka hela den övärldens olika biotoper och klimatförhållanden. Annan galenskap är att de korrigerar äldre data, och även senare, då datan inte stämmer överens med vad de förmodar den borde vara.

Som jag skrev 19 maj: ”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Sug på detta och förklara sedan vetenskapliga bevisningen för att korrigeringar som gjorts är korrekt gjord hänsyn tagen till biotopsituation och hur observationsplatsen/platserna förflyttats genom åren:
”Röda staplar anger år som varit varmare än genomsnittet, blå staplar kallare. Den svarta kurvan visar mer utjämnade variationer på 10-årsskalan. Stockholms temperaturserie har här omräknats med hänsyn tagen till att staden har växt, och därigenom blivit varmare. Därmed återges på ett så rättvisande sätt som möjligt de verkliga variationerna i klimatet. Medelvärdet på 5.75° avser den ursprungliga, mer lantliga miljön.” http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/faktablad_stockholm.pdf

Sug vidare på karamellen. För liknande förfalskningar av uppmätta data förekommer runt hela jordklotet: Läs först inledningen av blogginlägget ‘Something hinky this way comes ncdc data start diverging from giss på
Wattsupwith that.com gå ner till signaturen evanmjones inlägg:
But what is the difference between GISS, HadCRUT and NCDC ? Do they use data from different monitoring stations ? Do they have differnt methods of making up their data….oops, I mean different methods for analysing their data ? What`s the difference ?

I would have thought there is only the need for one group to monitor the worlds surface stations ?? I`m sure there’s a good reason ?

Well, believe it or not, it’s like this: NCDC takes its data and adjusts it (much controversy there). GISS takes the fully adjusted NCDC data and ”unadjusts it” via some strange algorithm and then applies its own adjustments to the mangled results. Why they do not simply start off with NCDC raw data is a mystery for the ages.”
—– slut på citat från Miljöhot-konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009

Då har jag ännu bara skrapat på ytan…..

FN-s klimatpanel behöver konkurrens, GP 2 december 2009
Klimatforskare lämnar sin post efter läcka, DN 2 december 2009

Read Full Post »

för de som gått i flumskolan? Kanske är det därför de trampar i klaveret mer än en gång när det gäller det sk. klimathotet?

”Världens medborgare är bekymrade över klimatförändringarna och tycker att det är brådskande med ett nytt bindande klimatavtal. I ”World Wide Views on Global Warming” berättar människor från hela världen vad de tycker att delegaterna på klimatmötet i Köpenhamn ska besluta. ” World wide vies on Global warming, DN 20 november 2009

Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Så OM det funnits minsta chans att den sjätte decimalen av de 0.04% (ja Du läste rätt, 0.04 % är det avrundade värdet för CO2)som CO2 utgöra av vår lufts gaser, skulle vara tillräckligt för att åstadkomma verklig, inte fiktiv datamodulerad korrigerade avläsningars, uppvärmning av jorden,
SÅ hade det räckt med att varje träd som huggs ner ersatts med ett nytt samt att varje person i I-länderna planterat ett extra,
för att åstadkomma nollsummespel.
Nu behövs inte det. Dock försvarar verklighetens situation inte koleldning eller bensindrift. Rent vatten är problemet.

Men skall rätt vara rätt, så är 0.04% en avrundning av 0.038 och en höjning av sjätte decimalen kan aldrig göra avrundningen större än 0.04….., så det där med matematik, decimaltal och procent har tydligen en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen….
Annat var det 1930. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kr havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930) 😉

Att matematiken som ämne behöver stöttas och styras upp, det står klart. Lika klart som att mer än en sk. expert och politiker borde lära sig källkritisk analys. Men det senare är en annan fråga.

Men läs hur lite matematik som lärdes in när läraren lärde ut: Usa och Kina hotar klimatet, Expressen 16 november

Det märkliga är, att det inte är det de som kan vetenskapsteori och känner till verkliga värden för perioden fram till 1990 som återfinns bland klimatfantasterna. Dessa visar tvärt om gång på gång vetenskapsteoretiska luckor stora som hav. Ett viktigt inlägg: Beror trosvissheten på okunskap, SvD 19 november 2009 frågas det där. Kanske är svaret att alltför många klimatfantaster saknar matematiska och logiska grundkunskaper för att inte tala om geologiska och historiska, eller?

Read Full Post »

”Deras påstående att ”man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar” visar på djup okunskap om forskningsläget.” Professor Olle Häggström i debattinlägg ”Vilseledande om klimatforskning” http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2603957.svd där han försöker att nedvärdera ett antal specialister inom olika adekvata områdens inlägg i SvD 2 mars http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2525257.svd

 

Tja, okunnigheten tycks vara stor bland klimatforskarna. Så vi tar grunderna först:

Jordens atmosfär består till 21 % av syre, 78% av kväve tillsammans med argon utgör dessa tre gaser > 99% av atmosfärens volym. Argon är som alla vet en ädelgas medan såväl kväve som syre har en förmåga att relativt lätt reagera med andra kemiska gaser och ämnen. Mesta delen av den sista procenten utgörs av vattenånga.

För information om hur Vatten (H2O) bildas och fälls ut vänligen läs om Vattnets kretslopp. Bra grundinformation finns i varje svensk elevs lärobok i geografi för 7:an samt även i kemiböckerna för grundskola och gymnasium. I de senare samt i biologiböckerna finns också den viktiga informationen om varför vi människor behöver växthuseffekten för att överhuvudtaget kunna leva på jorden!

Men åter till koldioxid, CO2. CO2 utgör mindre än 0,038% av hela vår atmosfär. CO2 + H2O kan reagera tillsammans med vatten och då får vi socker + syre. Också elementär men hos många klimatfantaster sällan nämnd kunskap som de flesta som gick i den gamla skolan innan flumskolan här i Sverige samt urvattnade utbildningar runt hela jorden slog igenom!

6 CO 2 6 H 2 OC 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Källa: http://www.simulistics.com/examples/catalogue/modeldescription.php?Id=chemical1

Redan där slås klimatforskarnas fantasier i kras. Men låt oss titta närmare på Professor Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, argument.

 Professorn i matematisk statistik påstod alltså att det var fel som tidigare inlägg i debatten av fackspecialister, professorer i relevanta ämnen, fört fram att ”man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar

Professor Olle Häggströms argument som följde var att detta ” visar på djup okunskap om forskningsläget”.

Hallå professorn – att beskylla någon motdebattör för djup okunskap är att använda sig av en värdering om sina meningsmotståndare. En värdering som INTE är ett argument, varken giltigt eller ogiltigt; INTE är ett motargument (något sådan framför professorn INTE i hela artikeln) utan ligger mycket nära indirekt ‘ad hominem’ !

Grundläggande kunskap om Ad Hominem:

Ad Hominem är en kategori där argument inte bemöts av motargument eller analys av premisserna för av meningsmotståndare presenterat argument utan där debattmotståndares påståenden eller argument tillbakavisas medelst användande av OVIDKOMMANDE FAKTUM OM debattmotståndaren ELLER om de personer som framfört det argument som ifrågasätts av debattören själv.

Ad Hominem indelas vanligen i två steg:

* Attack mot karaktär, bakgrund, insatser, uttalande eller åtgärd som debattmotståndaren av debattören anses ha.

* Användande av denna attack som om den vore ett bevis mot debattmotståndaren som skulle leda till slutsatsen att debattmotståndaren har fel!

Med andra ord att genom nedvärdering av debattmotståndaren som person påstå att debattmotståndaren inte skulle kunna ha giltiga argument som leder till en hållbar slutsats, UTAN att debattören själv framfört ett enda giltigt argument!

Professor Olle Häggström har i hela artikeln endast följande giltiga ‘argument’: ” När vetenskapen upptäcker att mänskligheten står inför stora faror bör den givetvis slå larm.

Problemet för herr Professor är att det argumentet inte är annat än allmängiltigt och INTE säger någonting om giltiga respektive ogiltiga argument i Klimatdebatten.

Professorn fortsätter vidare: ”De utnämner också klimatvetenskapen till ”ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet”. Men i själva verket är det inte den seriösa klimatvetenskapen som står för detta hot, utan insändarförfattarna själva, då de viftar med sina fina professorstitlar trots att artikeln enbart bjuder på löst tyckande utan förankring i den vetenskapliga litteraturen.”

Hallå igen professorn: att påstå sig själv stå för seriös klimatvetenskap och att debattmotståndare inte skulle göra det är återigen att använda sig av Ad Hominem! Att beskylla meningsmotståndare för att vifta med ‘sina fina professorstitlar’ när man själv gör samma sak är dels Ad Hominem men också att kackla i eget bo eller som folk i gemen säger: Kasta sten i glashus!

Ytterligare läsning:

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/19/grundkurs-i-geologi-for-svenska-klimatfantaster/

där två av de viktigaste källorna för att förstå isavsmältning, landhöjning etc finns i

Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976

Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955.

 

Vidare vore det på tiden om svenska klimatfantaster och andra lärt sig lite grann om den historiska bakgrunden och vad verklighetens klimat och temperaturer i Arktis var. För de som vill ha snabbgenomgång finns den till viss del i:

https://norah4you.wordpress.com/2008/10/05/klimatforskare-fantiserar-the-climate-change-fantasy-of-scholars/

Jag kan i och för sig plocka fram samma källor och giltiga argument som vi använde när vi stoppade några av de nuvarande klimatfantasternas fantasier 1979-80. Men så långt ner har väl inte kunskaperna gått att vi skall behöva lära dem samma sak åter igen?

 

Professorn och klimatfantasterna får gärna återkomma när de lärt sig grunderna

 

Read Full Post »