Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Desinformation SMHI! Inget extremväder i sikte – bara en i raden av oregelbundet kommande varma sommarmånader i Sverige!
Inte ens Ert förra året ”startade” varningssystem är nytt. Att det varit borta ett antal år är inte detsamma som att det inte funnits värmevarningar förr! BAKLÄXA

Till och med i Er egen sk. kunskapsbank finns det uppgifter som klart visar att de temperaturer vi har nu ingalunda är extremtemperaturer.

Extremtemperaturer var det 1959, där era uppgifter vid datoriseringen av något skäl inte stämmer med uppmätta värden för delar av Sverige.

Extremtemperaturer var det från 6 augusti fram till början av september 1975. I era egna datoriserade uppgifter har ni själva t.o.m. med 36,8° registrerade i Holma 9 augusti. Går Ni ner i SMHI-s gamla arkiv finner Ni att temperaturen från 6 – 11 augusti i Norrköping och Linköping samma år var över 20 grader klockan 07 samt runt 34 grader (och över på Vikbolandet) som dygnsrekord.

Så kalla inte dagens temperaturer för extremväder i ett land där vi dessutom haft 38° varmt i juni (1947) och juli (1933). Sluta upp med desinformation. Varna gärna för värme. Men kalla inte det som många av oss varit med om tidigare med jämnt ojämna mellanrum för extremväder. Extrem väder skulle det vara om vi i Sverige uppmätte 40° i norrläge. Det har inte inträffat än.

Klass 2 varning för extrema temperaturer, Expressen 24 juli 2014
Klass 2 varning för extrem värme, GP 24 juli 2014
Klass 2 varning för extremvärme, DN 24 juli 2014
Klass 2 varning för ”extrem värme”, SvD 24 juli 2014
SMHI går ut med klass 2-varningar för extremt höga temperaturer, Aftonbladet 24 juli 2014

PS. Ni har mycket kort minne! Forse i södra Norrland där termometrarna visade 32,1 grader CelsiusHet dag följdes av tropisk natt, sydsvenskan 4 juli 2010

Det allra viktigaste när man väljer att anklaga någon/något för det ena eller det andra, är källkritisk analys kombinerad med att göra så gott man kan att ställa sig objektiv vid sidan om (kasta sin privata ryggsäck full med ”givna” svar åt sidan) samla in så mycket historisk kunskap samt nutidskunskap som möjligt. Det märkliga är att om man gör detta, så blir svaren oftast andra än de svar man själv på förväg trott de skulle bli. Glöm vid analys bort om det är vän, allierad eller fiende som säger det ena eller det andra.

SYFTE och TENDENS är det första som lyser i ögonen vid djupanalys till skillnad från snabb ”som jag tycker”-analys där sanningen är första offret oavsett var man står på politiska skalan!

Lite mer samhällskunskap och historisk kunskap borde Dagens Nyheters Ledarredaktion varit i besittning av. Bossen bakom, DN ledarsidan 24 juli 2014 Snurren. Världen idag har få som kan dra i en tråd och få sprattelgubbar/gummor att hoppa nicka och buga!

När det gäller Ryssland, är bakgrundshistoria samt nutidskunskap extra viktigt. Skälet är att vi här i Väst tyvärr fått alldeles för lite historisk utbildning i vanliga skolan och gymnasiet i öst-europeisk historia. Ryssland har historiskt sett ALDRIG haft demokrati. Förvisso fanns det på 1800-talets mitt en rysk tsar som hade vissa planer. Men planer som stoppas av dödsfall oavsett hur och som aldrig getts tid att växa är svåra att förstå för oss som betraktar vårt statsskick som demokratiskt.

Demokrati, vad innebär det?, är en fråga man här i Sverige borde ha ställt till varenda en som fått godkänt i ämnena Samhällskunskap och Historia. För det är inte så enkelt som ”Alla skall med”-skolans nuvarande och tidigare elever får det till. Se Demokrati

Ryssland har en lång historia bakom sig där det varit den som suttit vid makten som varit den som kan sägas ha haft ”ansvaret” för nästan allt. Speciellt märkbart sedan Katarina den Storas tid har fram till nuvarande Rysslands antagande av sin konstitution det varit så att den som suttit vid makten inte bara ”behövt” utan också kontrollerat den ryska armén. Så är det inte längre. I dagens Ryssland är det Duman som har större möjligheter såväl konstitutionellt som praktiskt att få de pro-ryska separatisternas gehör. President Putin äger inte rätten att själv besluta om t.ex. krig, invasion etc. I Duman liksom i ryska armén, speciellt den del som finns närmast öster om Ukrainas gräns, finns det ett antal gammelkommunister, stalinister och trotskister som tillhör de grupper som sedan två år strider om makten för vem/vilka som skall efterträda President Putin. Se: Vad kommer efter Putin?

Egentligen borde inte ovanstående varit nödvändigt att påpeka. Bevisen för vad som är fallet finns i ryska Konstitutionen som starkt skiljer sig från Sovjetunionens konstitution. Bevisen finns också i det vänsternisse material som västeuropeiska nyhetsbyråer fått i form av vinklade uppgifter om Pussy Riot och andra demonstrationer/aktioner under senare år i Ryssland riktade mot President Putin. Ärligt talat. Om Du är kristen, skulle du ansett det som en etisk riktig och laglig aktion att häda vid framträdande i en kyrka? Skulle du ansett att det borde premieras i stället för att åtalas ”bara för att” det skäl som de som stöder aktionen för fram är att hädandet var riktat mot en troende kristen i ditt lands ledning? Någon sans och reson samt kontroll av var uppgifter kommer ifrån borde väl ändå vara på sin plats?

Är President Putin ansvarig för pro-ryska separatisters aktioner? NEJ. Även om vänsternissar inklusive psedoliberaler och kulturvänsterns aktiva debattörer försöker skälla vid det trädet, så skall skulden läggas där den hör hemma. Personligt ansvar är det som alltid gäller. Historisk kunskap som t.ex. att 17% av Ukrainas befolkning för 10 år sedan hade ryskt medborgarskap samt att större delen av den ukrainska arméns ledning så sent som vid tiden för Majdanupproret fått sin utbildning i eller åtminstone av ryska militärer, antingen under Sovjetunionens tid eller till följd av det avtal som landet Ukraina tecknat med Ryssland under tidigare Ukrainska presidenter.

Att Ryssland inte har någon historisk rätt till östra Ukraina innebär ändå att det i östra Ukraina funnits en stor folkgrupp som varit och är ryska medborgare. Inte kan väl något lands högste representant beskyllas för allt som landets medborgare längre ner och utomlands hittar på? Att separatisterna länge försökte och kanske första veckorna av sitt uppror fick stöd av ryska gammelkommunister i armén är fullt möjligt. Där försökte President Putin tidigt sätta ner foten till skillnad från ”våra egna” EU-ledares icke agerande mot Svobodas tilltag att försöka förbjuda ryska språket i strid med såväl historia som Mänskliga Rättigheter. Rätt skall vara rätt. President Putin är ingen duvunge eller fredsduva modell påven. Men skäll vid rätt träd vid rätt tillfälle! Det handlar inte om att ha rätt utan det handlar om att HANDLA RÄTT. Gäller även svenska journalister!

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Nu får det vara nog Israel. Israel äger ingen rätt till Gazaremsan. Israel äger inte ens rätten att ockupera mark, för det är ockupation inget annat, som Israel byggt bosättningar på i Gazaremsan. Hur står det till när Israel anser sig ha rätten att ställa krav på avväpning av Gaza INNAN Israel själv rymtut samtliga Israeliska bosättningar på Gazaremsan!

Anmäl samtliga av Er misstänkta förövare/beslutsfattare hos Hamas, om det är dem Ni verkligen vill åt, till Internationella Domstolen i Haag. Ta och begär lagföring av dem för att sedan göra Internationell efterlysning. Det är en sak som Mänskliga Rättigheterna trots att dessa faktiskt direkt i de inledande texterna ger Gazaremsans invånare indirekt rätt att skydda sig mot Er aggresion som riktas inte bara mot de verkliga förövarna utan mot civila, allt från små barn via mammor, sjuka till äldre! Lär Er läsa och förstå de Mänskliga Rättigheterna. Ni har gått mil för långt. För oss som i alla år stått upp för Er rättighet att F Ö R S V A R A Er är detta skrämmande lågvattenmärke som Israels regering visar!

Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
………

Om staten Israel och de som stöder Israels fruktansvärda omänskliga attacker på civila i Gaza, om dessa hade haft ordkunskap nog att förstå texten, så borde de förstått att det som kallas uppror och tyvärr genom upptrappade aktioner från båda sidor under åren skett i Gaza, det har sin juridiska indirekta godkännande – uppror mot tyranni och förtryck av mänskliga rättigheterna. Indirekt ger texten ett godkännande men samtidigt ett krav på rättstatliga principer i stället för de motståndsaktioner som precis som i occuperade Frankrike, Norge o.s.v. skedde under Andra Världskriget och skett sedan 1948 i Gazaremsan.När skall Israel förstå att Israel är sin egen värsta fiende, Norah4you 23 juli 2014

Israelisk politiker: Avväpna Gaza, GP 23 juli 2014
Israelisk politiker: Avväpna Gaza, SvD 23 juli 2014
Israelisk politiker: Avväpna Gaza, Aftonbladet 23 juli 2014

Det började redan vid staten Israels födselvåndor. Folke Bernadotte, son till svensk prins som gift sig borgligt, mördades 17 september 1948 i Jerusalem. Folke Bernadotte, sedan 1943 vice ordförande i Svenska Rödakorset, var ansvarig för de Vita Bussarna som efter förhandling bl.a. med Himmler först fick föra ut cirka 15.000, främst nordbor, ur tyska fängelser under slutåren av Andra Världskriget samt därefter drygt 20.000 ur koncentrationsläger. Många var de från skilda länder, både judar och andra, som med de vita bussarna och via Sverige kunde få möjlighet att ta sig till sina hemländer.

Folke Bernadotte utsågs i maj 1948 till medlare i Palestina. Han föreslog att två stater skulle bildas. En judisk och en palestinsk/arabisk. Jerusalem skulle enligt förslaget behandlas separat pga sin betydelse för tre religioner med samma Gud. Detta var inte vad Israels ledande önskade. Bernadotte mördades. Redan där sådde den framväxande staten sina olycksaliga frön för visad brutalitet mot oliktänkande. Men världen glömde. Ville kanske glömma. Alldeles för många länder hade dåligt samvete för hur judar blivit behandlade under historiens gång. Något som kulminerat i Nazitysklands helvete där judar tillsammans med zigenare och vissa slaviska grupper inte bara förföljdes utan nazisterna försökte utrota dem helt.

Staten Israel utropades ensidigt ungefär samtidigt som Folke Bernadotte påbörjade sitt medlingsuppdrag som utgick från ej bindande FN-beslut om uppdelning av Palestina i två länder. Det är en myt att landet Israel byggdes på inte hade någon nämnvärd befolkning. I flyktingläger i Gaza och på det vi kallar Västbanken trängdes stora mängder människor som fått se sina hem och marker annekterade. Inte blev det bättre av att tvåstatslösningen aldrig kom till stånd och att lägertillvaron blev långvarig för flyktingarna. Inte blev det bättre samförståndsanda mellan Israel och palestinier som drivits iväg efter att FN godkänt staten Israel.

Observera Israel godkändes. Så långt måste vi alla idag inse och acceptera att staten Israel äger rätten inom de av FN beslutade gränserna. Inte över Gaza eller Västbanken. Påståenden med hänvisning till sk. ”Palestinamandatet” har ALDRIG ägt någon giltighet eller godkänts av FN. Nationernas Förbund var inte FN:s föregångare.

Bland grundarstaterna, 29 stater som befunnit sig på segrarsidan efter Första Världskriget och de 12 neutrala staterna, bland dem Schweiz och Sverige, fanns även stater som på sitt område 1922 helt eller delvis bildats från till Osmanska Riket hörande eller avhängiga områden fram till slutet av 1800-talet eller som till sitt territorium efter Första Världskriget fått delar av det Osmanska Riket som genom att ställa upp på Entantens, i förlängningen Tysklands sida, under Första Världskriget tillhört förlorarna och därefter sönderföll pga nationalstaters bildande samt att områden, t.ex. Transylvanien, tillfördes från Osmanska Riket under slutet av 1800-talet bildade självständiga stater. I Transylvaniens fall Rumänien området kom från det uppstyckade Ungern som före Första Världskriget var avsevärt större än dagens Ungern. Rumänien tillhörde år 1922 liksom Kungariket Serbien Nationernas Förbund.

Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912. Dock fick

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder.Staten Israel och ”Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

Det är också en myt om än omhuldad av många liberaler m.fl. att Världens länder och människor efter staten Israels bildande skulle vara antisemiter om staten Israels aktioner under åberopande av Försvar av sitt land kritiseras. Förvisso finns det rasister, kvarlevande högerfötter och vänsternissar som känt ett uppflammande hat mot Israeler av Israels ”Försvarsaktioner”. Men i det stora hela, så är det inte så att människor kritiserar staten Israels aktioner eller Israels byggande på Palestinsk mark för att samma människor har något som helst mot den mosaiska/judiska tron eller mot judar.

Alla måste behandlas lika och tåla kritik när de Mänskliga Rättigheterna sätts åsido. Ingen av människa född skall behöva riskera sitt liv som oskyldig för att Israel (eller i liknande fall andra länder) inte vill erkänna att Mänskliga Rättigheterna gäller för alla utan attackerar så att stort antal av dödsoffren är helt oskyldiga kvinnor, sjuka, äldre och barn. Finns ingen som helst rättighet att attackera användande sig av fallaciepåståendet att motståndaren ”gömmer” sig bland de som blir offrade av den stat som går till attack på occuperat eller annat område. Gaza har länge levt under en occupation som tagit sig uttryck inte bara i våld utan blockader och krav från Israels sida på rätten att avgöra vad som får ske i Gaza.

Tänk om Israel och alla som tror att det handlar om att Försvara Israel som land i nutid 2014 hade läst inledande texten till de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
………

Om staten Israel och de som stöder Israels fruktansvärda omänskliga attacker på civila i Gaza, om dessa hade haft ordkunskap nog att förstå texten, så borde de förstått att det som kallas uppror och tyvärr genom upptrappade aktioner från båda sidor under åren skett i Gaza, det har sin juridiska indirekta godkännande – uppror mot tyranni och förtryck av mänskliga rättigheterna. Indirekt ger texten ett godkännande men samtidigt ett krav på rättstatliga principer i stället för de motståndsaktioner som precis som i occuperade Frankrike, Norge o.s.v. skedde under Andra Världskriget och skett sedan 1948 i Gazaremsan.

Att världen, speciellt vi som liksom jag själv försvarat staten Israels existens utifrån det FN beslut om Israels gränser som en gång togs och där staten Israel nu existerat i 66 år, att världen tigit sett åt annat håll och glömt tala om att Mänskliga Rättigheter gäller för alla, det är en stor skandal. Inte har effekterna blivit andra heller än att staten Israels sk. Försvarsaktioner lägger mer och mer grundstenar för att Israels politiska ledning själva är sitt lands värsta fiender. Förutsatt att Israel vill ha fred och lugn och ro alltså.

Israel ber USA häva flygstopp, GP 23 juli 2014 Att inte Israels politiska ledning inser att det som började med att 3 israeliska unga män som kidnappades och mördades men fortsatte med att Israel ingalunda behandlade brännandet av den levande palestinsk-amerikanske grabben på samma allvar innan USA sa ifrån på skarpen, var det som var utlösande faktorn som hällde olja på Hamas pyrande hat, det förvånar mig. Varför straffar Israel som själva har medborgare med erfarenhet av upplevt rashat och hot om utrotning annan folkgrupp. Inser man inte att det är en form av rashat det också?

Det är en sak att Israel som alla andra internationellt godkända länder har rätt att försvara sig. Det är en helt annan att det inte ingår i godtagbart försvar att bygga bosättningar på occuperad mark. Inte heller kan attacker som drabbar civila och oskyldiga i Gaza räknas till försvar av Israel. Israel har undan för undan kommit att framstå som sitt eget lands värsta fiender. Konsekvensanalys? Vad är det?

Israel ber till USA om att häva flygstoppet, Expressen 23 juli 2014 Israel kan inte alltid få som Israel vill. Utifrån de Mänskliga Rättigheterna måste även Israel tåla kritik mot omänskliga aktioner och konsekvenser för internationella kontakter till lands i luften och på vattnet till följd av samma omänskliga aktioner.
Israel ber USA häva flygstopp, SvD 23 juli 2014 Verkar som om flygstopp var rätt val av åtgärd trots att valet gjordes för att trygga flygresenärers säkerhet.
Israel ber USA häva flygstopp, Aftonbladet 23 juli 2014 Varför skall amerikanska och/eller andra besökare i Israel behöva riskera sina liv och sin hälsa för att Israel skall få ”rätt”?

norah4you:

Stängt sex boende

Sex välfungerande boenden har stängt bara i vår stadsdel de sista åren. ”Det finns ingen i kö längre”, sa de ansvariga. ”De gamla i vår stadsdel har minskat drastiskt.”

Men vi kan fylla en avdelning per natt om ni vill. Med folk som är ensamma, som inte kan vända sig själva i sina sängar och som inte vill bo hemma längre.

”Nä, de finns inte”, svarade de.

Så vi kör runt 20 mil bara i vår lilla stadsdel varje natt för att bistå alla dessa som mer eller mindre mot sin vilja bor kvar hemma. Är det miljötänk, humant eller ens kostnadsekonomiskt?

Det är kanske lönsamt så länge man lyckas gömma så många som möjligt bakom egna lägenhetsdörrar och låtsas att de har det bra där. Men de har behov. De behöver komma ut ibland, bäras ner för trapporna för att träffa en doktor, få sjukgymnastik eller social samvaro. De behöver sjukhussängar, trapphissar, fotvård, avancerad sjukvård, massor med personal och vak i livets slutskede. Då kostar det, även om man bor hemma.Det handlar om en femtedel av ditt liv, Kristina Westerlund undersköterska Majorna-Linné på GP Debatt 22 juli 2014

Rödgröna röran i Göteborg ”sparar” på äldre.
Påstår att det inte finns köer till äldreboende när det är exakt de köerna som växer mest. Gamla i behov av hjälp som de i bästa fall får några få kvartar eller halvtimmar per dag – d.v.s. i bästa fall. Många får några timmar totalt i veckan. Utöver av rödgröna sörjans tilldelade timbehov sitter gamla ensamma, deprimerade och får till råga på allt sämre mat än vad någon av rödgröna rörans egna politiker någonsin äter.

Glöm inte bort Rödgröna Göteborgsrörans nedvärdering av äldre människor när Du röstar i september. Behandlingen av äldre i Göteborg strider mot Regeringsformens 1 kap 2§. Det offentlig skall o.s.v. det offentliga får inte diskriminera äldre, sjuka och handikappade. Ibland verkar det som om rödgröna röran här i Göteborg aldrig har haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som sett till att de lärt in det som är A och O i Kursmål i Samhällskunskap – Sveriges Grundlagar och Värdegrund för skola, vård och omsorg….

I Sverige bryter svenska kommuner dagligen mot Regeringsformens 1 kap 2§. Allt för att spara pengar på gamla som inte får varm mat utan utlevererad mat som man tar hutlöst betalt för som måste värmas i micro. Inte nog med det.
Jultallrik – men vart tog skinkan vägen, GP 24 december 2012 Då hade måttet blivit rågat för det handlar inte om privat äldrevård, där inom parantes min egen mor har det mycket mycket bra vad gäller såväl mat som omvårdnad och klapp på kinden i Linköping, utan om kommunal bedrövelse i Rödgröna sörjan fotspår.

Nu är det etter värre: Många äldre får kall mat av hemtjänsten. 32 av 55 kommuner i Västra Götaland och Halland serverar helt eller delvis kyld mat i stället för varm, visar en rundringning av SVT Västnytt.

Partille kommun är senaste ut att anamma modellen. Sedan september levererar ett företag mat som får värmas upp hemma i mikrovågsugnen. Det ska spara kommunen två miljoner kronor per år.Sparar miljoner på kyld mat åt äldre, GP 28 september 2013 Flera kommuner som är bland de 32 är socialdemokratiska och vi talar om KOMMUNAL ÄLDREVÅRD!Jag skäms för Sveriges behandling av, Norah4you 28 september 2013

Se nedan: Frågan är om vi ens skall tillåta kommunerna att ha huvudansvaret för äldrevården i Sverige. Utförare kan såväl kommuner som privata vårdföretag vara. (Vilket ramaskri det skulle blivit om det var privat vårdomsorg som krävt fia med knuff…..) Huvudmannaskapet bör bort från kommunerna och över till Socialstyrelsen lämpligen någon underavdelning så att sjukvård, hemvård och äldrevård hamnar under samma hatt! Sluta spara på de som byggde upp Sverige som de Rödgröna här i Göteborg raserar mer och mer!

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Nu får det vara nog med tokerierna här i Göteborg. Trodde jag hört det mesta, men så arg som jag blev när jag åkte Grön Express till Mölnlycke i morse och fick höra att äldre på Ekparkens äldreboende i Örgryte måste flytta för att Kallebäcks äldreboende läggs ner och de som bor i Kallebäck skall in på Ekparken med påföljd att de äldre som redan bor på Ekparken tvingas söka för att få nytt äldreboende Rödgröna röran i Göteborg har sedan senaste valet lyckats fördärva inte bara Göteborgs infrastruktur, inte bara prioritera cyklister framför funktionshandikappade, inte bara lagt pengar på Alfons Åberghus i Trädgårdsföreningen, nu har de blivit spritt språngande t….a också!

Många äldre på Ekparkens äldreboende i Örgryte-Härlanda och deras anhöriga är oroliga när de nu tvingas flytta.
[Ljudlänk på artikelsidan:]88-åriga Aenne: ”Andra flytten på ett år – jag tror inte det är sant” 88-åriga Aenne: ”Andra flytten på…

Visa källa 225 fler ord

norah4you:

“Until now, we’ve only thought of thermokarst lakes as positive contributors to climate warming,” says lead researcher Katey Walter Anthony, associate research professor at the UAF Institute of Northern Engineering. “It is true that they do warm climate by strong methane emissions when they first form, but on a longer-term scale, they switch to become climate coolers because they ultimately soak up more carbon from the atmosphere than they ever release.”
A question: The later was to be read in schoolbooks for 7th grader here in Sweden in 1960′s – is it possible that the rest of our World forgotten to present all basic factors for chemical reaktions due to or as a result of Ice Age glaciars melting? IF so, why?

Originally posted on Watts Up With That?:

Since we discussed permafrost pingos today, I thought this story from the University of Alaska Fairbanks was a good sidekick story. It seems there’s a silver lining in melting permafrost after all.

Study: Climate-cooling arctic lakes soak up greenhouse gases

New University of Alaska Fairbanks research indicates that arctic thermokarst lakes stabilize climate change by storing more greenhouse gases than they emit into the atmosphere.

Countering a widely-held view that thawing permafrost accelerates atmospheric warming, a study published this week in the scientific journal Nature suggests arctic thermokarst lakes are ‘net climate coolers’ when observed over longer, millennial, time scales.

Visa källa 607 fler ord

Skrev härom dagen om min, min dotters och min dotterdotters resa över Västerhavet. Spegelblankt låg Västerhavet, Norah4you 20 juli 2014 På resan hände något som upprepade sig igår. Det har med min dotterdotter att göra. Hon har aldrig förstått sin ålder. Igår blev hon 6 månader. Redan på BB som nyfödd vände hon sig, vilket de aldrig sett någon liten än mindre en som är förlöst med akutkejsarsnitt pga moderns benbrott samt axelskada efter att ha blivit nedsprungen av en främmande dobberman.

Igår var vi på Ica Maxi. Nova sitter inte heller där i samma sits som 6 månaders barn brukar göra. Hon är för lång och mycket stadig. Håller sig själv i när hon sitter där 1 åringar och äldre brukar göra. Hennes mamma körde. Vi mötte en annan mamma med barn sittande på samma sätt. Den mamman trodde Nova var lika gammal som hennes drygt 1 åriga son….
Lilljäntan blev på resan över Västerhavet härom dagen tagen för 9 månader drygt i ett fall, men det barnet var inte lika medveten om tillvaron och omgivningarna samt pratade inte. Det har Nova gjort när det passar henne sedan hennes 3 månaders dag.

Vinka och säga hej började hon med just på Ica Maxi den gången till andra kunders stora ögon och uttryckta förundran. Mamma, Pappa och lampa kan hon utöver nej. Fast nej är inte konstigt. Hennes egen mor, min dotter ropade nej, nej, nej så fort hon blev störd när de skulle köra in barnen på BB till oss mammor. Så var det på den tiden. Nu får barnen ligga i samma rum som mamma och pappa om allt är ok.

Mitt 6 månaders barnbarn har lekt med docka i några veckor. Hon håller armen om den, antingen höger eller vänster arm, så skall håret kammas med andra handen. När håret är kammat håller hon handen med dockan och andra armen. Så byter hon sida. Flyttar över dockan och kammar håret med sina fingrar. Dricker själv ur mugg.

Alla barn är lika värda, men olika. Säger inget om intelligens bara om intresse och nyfikenhet. Måtte hon aldrig bli uttråkad.

Min vana trogen att gå utanför ramarna hellre se till helheter och allas lika rättigheter än till ”Tyck som jag”-syndromet, så är det svårt att inte jämföra det lilla Sverige med den stora världen. Alla människors lika värde betyder för mig att de rättigheter, och de inskränkningar som med nödvändighet följer av samma rättigheter, som jag kräver för mig också är rättigheter med samma inskränkningar som jag är beredd att ge min värste motståndare/fiende. Kan fresta på. Det medger jag. Men är man Positivistholist, dvs försöker samla allt eller så mycket som möjligt av helheten för att sedan analysera delarna i denna helhet, så är man. För mig handlar det om att våga vara människa.

I dagens aktuella kriser, i det lilla Sverige bråk om bagateller till de omvälvande stora kriserna som hotar Världsfreden inte bara här och nu men även i framtiden, ser jag det som viktigt att klar ut:

Vem är rasist?

Här i Sverige har ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar under senare år pekat mer och mer med hand än med finger mot alla som stått till höger om mitten på den svenska politiska skalan. ”Alla” till höger om mitten måste ju självfallet vara de som är problemet och där har ”Tyck som jag”-syndromets folk ”funnit” lösningen på frågan varför vänsterextrema och autonoma utomparlamentariska grupper inte bara finns utan varför de finns……

Tänk om allt hade varit så enkelt.

Alla människors lika värde innebär exakt det som sägs i orden. INGEN människa eller någon av människa född oavsett ras, religion, etniskt ursprung eller politisk uppväxt är för mer än någon annan människa!

Rasism skiljer sig från fascism och nationalism. Om vi utgår från FN:s rasdiskrimineringskonvention blir allt enklare. För att förenkla sakerna så att så många som möjligt förstår vad inskränkningen ”hets mot folkgrupp” i svenska lagtexten innebär, så kan Högsta Domstolens beslut B 3203/96 med hänvisning till FN:s rasdiskrimineringskonvention vara vägledande. Här i Sverige krävs det för fällande dom:

* Rasideologi – Någon ras anses överlägsen alla andra. (Vad som avses med ras och om det generellt samt automatiskt går att lägga religionstillhörighet till rasbegreppet, har aldrig helt fastställts )
* Rasideologin skall utöver att någon ras anses överlägsen andra uttrycka att andra grupper saknar existensberättigande och därför skulle kunna utplånas.

Allt annat än enkelt, men om Du läser nedanstående, så kanske Du förstår att rasister inte bara finns på ena sidan den politiska skalan. Du kommer möjligen också att ”hänga med” när jag för över problemet på världsscenen som vi ser den idag.

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Definitioner
From Oxford dictionaries on net:

Definition Racism

The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races: theories of racism
…..
Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s own race is superior

Please note: ….superior to another race or races resp. based on the belief that one’s own race is superior
This means that in many cases where ”Believe as I do” is at hand when people assume something to be racistic the later isn’t the case. There are more than one type of discrimination and Discrimination isn’t allowed due to Human Rights declaration – thus many actions and/or writing can’t be judged as racistic BUT isn’t legal due being discrimating against a group, etnic cultural and/or religious.

Definition Fascism

An authoritarian and nationalistic right-wing system of government and social organization.

Please note: An authoritarian andnationalistic look at ”Fascism tends to include a belief in the supremacy of one national or ethnic group, a contempt for democracy, an insistence on obedience to a powerful leader, and a strong demagogic approach”Fascism, oxforddictionaries.com/dedinition

in other words: The big differences between Racism and Fascism are:
* The later has Supremacy of one National or Ethnic Group and can only be said to exist within a right-wing system,
the former can exist on both political sides. Only needs to include belief that one race is superior to another race or races.

* Racism can be at hand without belief linking a Nation to a superiour race/ethnic group.
but Fascism needs a strong leader in other words almost always calls for a strong leader of an existing or a imaged future nation.

Rasdiskriminering vad är det?
Rasdiskriminering i en värld där det är få länder som inom sina gränser helt eller delvis har en och samma DNA-struktur gemensamt, är inte lätt att diskutera. Skall ändå försöka.

Dagens och gårdagens gränsdragningar mellan länder, ”skapandet” och/eller återupprättandet av gårdagens historiska gränser mellan länder är något av ett lapptäcke. En gemensam nämnare finns: Det är politiker och statsledare nu och genom historien som av ena eller andra skälet, fredsavtal eller internationella beslut fattade av mer eller mindre legitima beslutsfattande politiker och statsledare som stått bakom gränserna så som vi ser dem idag.

1763 års Europeiska gränser
Europa 1763

Europas gränser innan Första Världskriget
europa-1914 källa historia123

Internationellt erkända gränser Europa 2014

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Inget är enkelt eller så är det enkelt fast vi inte vill erkänna detta.

Allra först:

* Den som själv kräver rättigheter, t.ex. att försvara sitt land, måste med nödvändighet ge alla andra samma rättigheter.

* Att försvara sitt land innebär ALDRIG rätten att attackera andra människor, etniska eller religiösa. Attack med våld är aldrig Försvar i det ögonblicket en enda civil, oskyldigt barn, gammal eller sjuka kan drabbas!

* Det är aldrig någonsin tillåtet att straffa en hel grupp, etnisk, religiös eller annat för vad extremister som tillhör sagda grupp gör eller har gjort. Ställ inför domstol. För om nödvändigt frågan till Internationella domstolen i Haag. Men lev upp till Mänskliga Rättigheterna!

Kraftiga explosioner i Donetsk, GP 21 juli 2014
Dödssiffran stiger i Gaza – nya offer, Expressen 21 juli 2014
Putin om flygkraschen: Ingen har rätt att utnyttja tragedin, DN 21 juli 2014
Över 500 palestinier dödade i Gaza, SvD 21 juli 2014

Sedan är det viktigt att världen håller andan. Att beskylla Ryssland för saker som var enligt avtal mellan Ukraina å ena sidan samt Ryssland å andra sidan fram till Majdanupproret leder ingen vart annat än till att visa på avsaknaden av relevant källkritisk analys hos de som presenterat ”fakta” för politiker!
USA:s bevis – mot Ryssland, ’Utbildar separatister i ryska träningsläger’, Aftonbladet 21 juli 2014
Presenterade sk. bevis är inte hållbara – för att något skett tidigare, är inte det samma som att det sker eller ens skett efter att Ukrainakrisen började. För att något kan ske innebär inte det att det sker. För att det säkerligen finns de inom Ryska armen som skulle vilja att …. o.s.v. innebär inte detta att det godtas av Rysslands president och/eller Regering.

Sluta peka finger. Finns lika tokiga tyck som jag sk. experter i samtliga länder. Leder inte framåt. Viktigast är inte att ha rätt utan att handla rätt. Att handla rätt kräver att verkliga bevis som är hållbara över tid och oberoende bekräftade presenteras!

Inte vill väl någon utom fanatiker utanför all demokratisk kontroll ha världskrig till stånd?

när vi i morse innan värmen slog till på allvar gick över till Fredrikshamn. Solen gassade redan under överresan. Märktes mest när jag tog mig en tur ut på däck. Vi, min dotter och mitt barnbarn samt jag var över i Aalborg för att handla inför dopet och bröllopscermonien senare i veckan. På dagen 1 år efter att de gifte sig borgerligt skall de förnya sina löften samma dag som lilla Nova döps.

Det var varmt i Danmark. För varmt. Tack och lov för AC i bilen men det var knappt den räckte till. Spegelblankt låg Västerhavet när vi gick över till Göteborg och Sverige nu på eftermiddagen. Har precis kommit hem. Vann ett dyrare rosévin på vinlotteriet Stena har varje hemresa. Något att komplettera inhandlade varor med. Sedan är jag uppriktigt sagt dålig på vad rosévin bäst passar till. Tar gärna emot förslag. Halvtorrt.

Vågar världen ställa samma krav på staten Israel som på alla andra länder? Eller lever vi fortfarande med ett osynligt men existerande skuldkänsla av vad forna generationers politiker, militärer och vanliga människor gjorde eller åtminstone såg ske utan att de ingrep?

Ingen människa och inget land kan skylla på det som hände i det förgångna för att rättfärdiga eget våld utöver det som nöden kräver. Nöden kräver ALDRIG att den enskilde eller det land som varit offer för andras handlingar själva kliver i sina egna förövares skor.

Varje människa och varje lands ledande politiker har eget personligt ansvar för sina egna handlingar. Varje enskild person och varje land har själv att göra sin egen/sitt eget val för att trygg sin egen personliga och/eller sitt lands framtida säkerhet. Det är det som skiljer oss människor, oavsett etnisk härkomst och religion som människan vuxit upp med, från djur.

Det finns inget försvarsargument i påståenden som: Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar. Hamas är problemet – inte Israel, Ulf Öfverberg ordförande Samfundet Sverige-Israel Stockholm på SvD Brännpunkt 14 juli 2014
Israel äger själv sitt öde

Var i hela fridens namn hämtar de som försvarar Israels markoffensiv sina ”argument” för: Han såg sina vänner dö på stranden i Gaza, Expressen 18 juli 2014

På fredagskvällen förtydligade Carl Bildt via Twitter att han stöder kravet på att raketerna upphör, men inte markinvasionen.Ordern: Trappa upp invasionen, Aftonbladet 18 juli 2014

Sedan när är det acceptabelt att bortse från de Mänskliga Rättigheternas inledning och artiklar för att man som person sympatiserar med ena eller andra sidan?
h3>FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
. . . . . . . . . . . .

Sedan när är det acceptabelt att en ockupationsmakt, Israel har inte i Gaza att göra, i stället för att på ena eller andra viset ställa ansvariga inför domstol eller efterlysa de ansvariga för kidnappningen och morden på de tre israeliska pojkarna, vara tyst om den gräsliga brännandet av levande arabisk-amerikansk pojke till dess USA sa ifrån, och därefter när palestinier i Gaza reagerar med våld och raketer genomföra en regelrätt markinvasion där mer än 200 palestinier de flesta barn eller andra oskyldiga mördas? Var finns proportionerna? Var finns sans, vett och reson?

Mänskliga Rättigheter och Gaza, Norah4you 16 juli 2014

Vågar världen ställa kravet om Personligt ansvar för fattade beslut och krigshandlingar (något annat ord finns inte). Gäller självfallet båda sidors ansvariga.

I Göteborgs Posten på nätet läser jag Demonstration till stöd för Gaza, GP 19 juli 2014
men i Frankrike är inte sådana demonstrationer tillåtna…. Pro-palestinska protester förbjuds, DN 18 juli 2014
Observera att jag i hela mitt liv försvarat Israels existensberättigande utifrån FN:s beslut efter Andra Världskriget. Men Alla Människors lika värde betyder för mig exakt det som orden säger. Inget annat. Rättigheter som jag anser självklara för mig gäller också för min absolut värst tänkbare motståndare (oavsett kön).

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 107 andra följare