Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Ännu en gång försöker CO2-folket att påstå att jorden är varmare än tidigare. Stackars satar för det är få platser på jorden som inte varit KALLARE under september 2014 än den varit de senaste 10 åren, ofta kallare än den varit sedan ”jordens temperatur” började mätas (beräknas) av okunniga datainkompetenta sk. forskare som gjort datamodeller….

Verkligheten är det som gäller! Inte modeller skapade i datorer!

CO2-troende och tvivlare bör skaffa kunskap om verkligheten! Detta gäller för Arktis och Antarktis!:
12 september 2014 Officiell internationell mätning:
Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Förra veckans kurva för Arktis:

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Så mycket har väl alla lärt sig att de kan läsa av kurvan i tabellen och se att CO2-kramarna är fel ute. Arktiska området, dvs hela norra Hemisfären har haft större isproduktion, vilket kräver att det varit som minst kallare väder.

Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Jordens hetaste september uppmätt, Expressen 20 oktober 2014 REN OCH SKÄR LÖGN! För det första har såväl norra som södra hemisfären haft KALLARE än normalt ÄVEN i september detta året. För det andra, så går det inte ens att göra en korrekt beräkning av något som kallas ”jordens temperatur” med mindre än att mätningar konstant görs på varje kvadratkilometer inklusive på exakt plats ute på världshaven regelbundet och att endast korrekt avlästa värden, ej korrigerade eller beräknade, används. Det har aldrig skett!

Jordens hetaste september uppmätt, GP 20 oktober 2014
Jordens hetaste september uppmätt, SvD 20 oktober 2014
Varmaste september sedan 1880, DN 20 oktober 2014 Undrar uppriktigt vad som varit i glasen, dvs om sk. forskare på NOAA varit i gasen pga dagen efter kvällen före-syndrom, för rådata de använt sig av har visat 180 grader tvärt om! Se del av dessa redovisade av officiell mätning kurvor ovan! Utöver det var de högsta uppmätta värdena uppmätta under 1930-talets mitt…… Somliga har glömt kolla verkligheten!

Fråga till IPCC, Greenpeace och WFF: Where have all the money gone?

För övrigt har jag under min egen 65 åriga levnad varit med om ett antal tillfällen då medeltemperatur i större delen av världens länder rapporterats avsevärt högre än årets september!

Det är märkligt att svenska journalister i allmänhet, samt en vanligtvis välinformerad tidningsredaktör, Thomas Mattsson in synnerhet missat att Försvaret är skyldigt att se till att sekretessbelagda uppgifter inklusive pågående sekretessbelagda operationer hålls så långt från pressen som möjligt, vid behov även lämna ofullständig eller icke korrekt information. Det hedrar försvaret Thomas, inte tvärt om, att de har sett till att misstänkt lands underrättelsetjänst inte fått kännedom via svenska eller andra media om verkligt skarpt läge! Samma grundlagar gäller idag som när jag gick min utbildning i Nyköping i mitten på 70-talet och vi, du och jag samt Bohusgänget i FPU diskuterade frågan vid kongress och sommarskola på Christers och Bonnies tid.

Förtroendet för försvaret skadat, Thomas Mattsons blogg Expressen 20 oktober 2014 TVÄRT OM! Det hedrar försvaret, säk, und o.s.v. att de inte bara lyckats blåsa dig och andra utan faktiskt uträtta en hel del för Sveriges säkerhet viktiga bitar.

Det finns begränsningar i samtliga svenska sk. Rättighetslagar. I en del fall är det knutet till oss som svenska medborgare att vi har vissa rättigheter som icke svenska medborgare kan få eller har begränsade. I andra fall är det exakt som det står i Regeringsformens 2 kap 23§

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen
…..
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

Det ingår i sakens natur att information som lämnas till media som skulle kunna riskera Rikets eller enskilda för enheters Säkerhet vid spanings eller underrättelseinhämtning inte är sådan att den gynnar motståndarparten.

Flygförbud där militären fortsätter jakten, DN 20 oktober 2014
Expert: Kan ha hittat något, Aftonbladet 20 oktober 2014
hm……

Ser alldeles när jag skall till att publicera bloggartikeln:

Med andra ord verkar det som om du förstått det Neta, undertecknad m.fl. förklarade för dig vid annan tidpunkt om liknande situation.

It might in some corner’s of Sweden be an expected reaction from Russian media and military to put up idea that it isn’t a Russian submarin but one from the Netherlands. That’s one thing.
BUT
Only those who forgotten how to valuate and forgotten logic should try that. Better accepting that the only way Russia could know if there is a submarin from the Netherland on bottom is if Russia either have a minisub/submarin belonging Russia and or Russian placed illegal technique equipment on site. I take it that the later is something Russian Marin never confirmed officially. Thus the only other logic possibilities is one Russian sub on site which have had orders from a lower instans not confirmed by Russian Officials and that lower instans forgotten to read Russian Constitution.

SvD avslöjade i lördags att ett nödsamtal på ryska föregick ubåtslarmet i Stockholms skärgård. Mycket tyder på att det kan finnas en skadad rysk ubåt i svenskt vatten. Följ den senaste utvecklingen här.
• Ryska myndigheter twittrade strax före lunch svensk tid att det är en nederländsk u-båt som det svenska försvaret jagar. Det nederländska försvaret dementerar dock uppgiften.
Just nu: Sökandet fortsätter, SvD 20 oktober 2014

Jakten i skärgården, Aftonbladet 20 oktober 2014
Ryska medier: Nato ligger bakom ubåtsjakten, DN 20 oktober 2014 Näppeligen! Inte ens i drömmarnas värld skulle någon från Väst ha massproducerade tre varianter på skor när de knackar på som tavelsäljare. Inte ens i drömmarnas värld skulle någon från Nato få för sig att bara knacka/ringa på hos de som på något sätt tillhör svenska Försvaret. och så vidare. Hur jag vet? Samma skomodell och samma beteende 2014 som 1987 och tidigare. Såg det senaste månaden då jag råkade vara den som öppnade hos nära bekant. Samma reaktion hos person som ringde på denna gången endast hos en av sex hyresgäster förra gången hos tre av sjutton…

Tur att det numera är en kunnig ordförande i svenska Försvarsutskottet. En som kräver att full information lämnas och vet när det felar: Oppositionen nöjd med ubåts-dialog, GP 20 september 2014

look at: Lek inte på vår gård

norah4you:

Notera noga:
The “World Disasters Report 2014″ of IFRC notices the lowest number of catastrophies in 10 years and 22,500 dead (average 100,000).

That is the exact contrary to what the climatariat says.
Verkligheten är det som gäller. Inte datamodeller. Påminner mig om O-ringens tävling söder Linköping i min ungdom. Kartan saknade utmärkning av höjd/mindre berg med ravin. Vad gjorde tävlingsarrangörerna? Begärde och fick tillstånd att spränga….

Originally posted on Watts Up With That?:

disasters_collageAlexej Buergin writes in WUWT Tips and Notes about a report from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) that puts climate alarmism’s claims of increased natural disasters in perspective:

The “World Disasters Report 2014″ of IFRC notices the lowest number of catastrophies in 10 years and 22,500 dead (average 100,000).

That is the exact contrary to what the climatariat says. I have not yet found an article in English; a German version is here:

http://www.blick.ch/news/umwelt-zahl-der-naturkatastrophen-sinkt-2013-auf-zehn-jahres-tief-id3201153.html


Here is the Google translation and an excerpt – Anthony

The number of natural disasters in the past year was the lowest for ten years, not more. The proceeds from the ”World Disasters Report 2014″ produced by the Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) published in Geneva on Thursday. Accordingly, last year 337 natural disasters were recorded, almost half of the peak level 2005 The death toll…

Visa källa 110 fler ord

Fanns en artikel som snabbt försvann om att miniubåten skulle vara målad med kopparfärg….
Om det är så att den miniubåt som eftersöks (hm borde vara lokaliserad med intensiv spaning på nu) är målad med kopparfärg, så är det häpnadsväckande okunskap. Redan 1952 fanns i svensk tidning bild på användande av den ursprungliga utrustningen för att spåra vattenläckage från vatten som varit i kontakt med kopparrör. Hur jag vet? Min far var en av två uppfinnare som tyvärr inte fick patent för konstruktionen liknade något annat. Hur jag vet att redan den gamla konstruktionen var och är användbar? I princip används den än idag parallellt med senaste som bl.a. undervattensarkeologer använder sig av. Så 62 år efter sin tid är en sak. Någon har tittat för mycket på agentfilmer drömmande sig till tunga lulllull att få på bröstet. Annan slutsats är omöjlig att dra.

Teorin: Besättningen spränger farkosten, Expressen 19 oktober 2014 Ganska oklokt att göra det med människor i eller som flytt på land i Norden. Här finns världens skickligaste DNA-analytiker som klarar av att avslöja var en liten tandskärvas ”ägare” fötts, samt av en liten flaga tandemalj kan ta reda på var personen växt upp samt vad den ätit under åren. Så spränga farkost för att dölja ursprungsidentitet är att visa okunskap om teknisk forskningsutveckling.
Skadad ubåt kan vara målet för operationen, Aftonbladet 18 oktober 2014
Rysk ubåt kan finnas i skärgården, GP 18/19 oktober 2014
Försvarsexperten: ”Detta bekräftar att det är en rysk ubåt” , SvD 19 oktober 2014
Ryssland nämner inte Ryssland i ubåtsjakten, DN 19 oktober 2014
Men enligt Expressens direktartikel så har nu ryska media korrekt återgett vad som eftersöks. länk till vesti.ru
Måne arkiska vindar blåser mot Kaliningrad? Att Ryssland överhuvudtaget nämner att en ubåtsjakt pågår i Sverige är en indikation på maktspelet inom ryska armén och militären börjar hårdna och kanske på att Kreml börjar bli beredda att sätta ner foten. Enligt nuvarande ryska konstitution kan någon på någon nivå ha glömt bort läsa konstitutionen som kräver inhämtande av tillstånd från Duman och ryske presidenten innan så långtgående åtgärder sker.

Utifrån vad som sägs om underrättelseinhämtning verkar det som många flugor dras till området. Så klagade en svensk journalist i båt på att han helt i enlighet med Regeringsformen och EU-direktiv tvingades visa legitimation…..

Se även Lek inte på vår gård! Sverige ÄR SVENSKT TERRITORIUM!

Lek inte på vår gård. Vi vet inte idag om den ubåt, minimubåt, som finns i Stockholms farvatten kommer från Ryssland. Vad vi däremot vet är att ryska tavelförsäljare senaste två åren begått samma grava försök att medelst ringande på hos de som tillhör svenskt försvar uppträtt på ett för 2000-talet mycket märkligt sett. Att de inte ens lärt sig att byta till lämplig skobeklädnad som utöver språk m.m. avslöjar vilka de är, eller tänka på var de ringer på respektive inte ringer på är märkligt.

Må vara att det finns äldre i ryska duman som drömmer sig tillbaka till flydda fornstora dagar och unga hetsporrar som glömt bort att läsa den Ryska Konstitutionen. Inte en sekund tror jag att Duman eller den ryska politiska ledningen skulle ha eller har gett tillstånd till att leka på Sveriges innergård. Må vara att ryska armén och marinen inom sig har de som har storpolitiska ambitioner. Må hända att dessa under senaste två och ett halvt åren tagit storstövlar fram i kampen om vem/vad som kommer efter Putin.Vad kommer efter Putin Är det så att någon fått för sig att leka på annans gård utan tillstånd från sin egen mamma Staten eller pappa President, så lär det inte bli roligt när de kommer hem.

Inom EU har vi liksom hos de flesta andra politiska ledningar runt världen, de som saknar historisk kunskap utöver att de saknar förståelse för att förstå sina egna konstitutioner, än mindre förstå den för Ryssland stora skillnaden mellan Sovjetunionens konstitution och Rysslands. Det är ingen som helst ursäkt att någon oavsett på vilken nivå trott sig få beröm för återupptagande av såväl tavelförsäljning ökande denna sommaren, märkliga resor ut i svenska skärgården m.m. Än mindre är det acceptabelt att någon fått för sig att leka på Sveriges gård. Någon måtta får det allt vara år 2014!
Inte skulle jag vilja vara i kläderna för den som så flagrant brutit mot det mesta inom sitt eget lands konstitution, internationella avtal och andra länders konstitutioner!

Operationen fortsätter, GP 18 oktober 2014
Försvaret: Vi tar det på största allvar, Aftonbladet 18 oktober 2014
Fjärdarnas krig blossar upp igen, Expressen 18 oktober 2014
Försvaret genomför insats i skärgården, DN webb-tv 17 september 2014
”Ryssland intresserat av vad vi övar, SvD 18 oktober 2014
Försvarsmakten säger inget, DN 18 oktober 2014 Varför skulle Försvarsmakten ta bort sekretess enligt gällande sekretesslagar som stöds till 100% av Regeringsformens begränsningar av Offentlighetsprincipen? Tillåt mig skratta åt medias naivitet och okunskap!

Läs även: Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Vi i Sverige och inom EU har nog med våra egna hetssporrar till flummare bland vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet och högerfötter som helt glömt bort vilka som samarbetade med SS i Europa från väster långt in i Östeuropa. Inte bara har de glömt vad som historien har att förtälja om Ukrainas senaste 1000 år. Det räcker med våra egna stollepellar!

Det handlar inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Etiskt, moraliskt samt utifrån länders konstitutioner.

I villande skogen han vallar sin hjord av bångstyriga ministrar vi vanliga dödliga börjar undra vilka som är inkvoterade och på vilket beslutsunderlag…..

Massiv kritik hot höjd skatt, DN 17 oktober 2014
Remisskritik mot skatteförslag, SvD 17 oktober 2014

Listan på de som gör tummen ner för Löfvéns Finansminister Magdalena Anderssons presenterade skatteförslag, den listan bara växer: Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknas- och utbildningspolitike (IFAU), TCO, Saco, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Lars Calmfors

Svidande kritik mot Romsons klimatbesked, SvD 17 oktober 2014
Empiri inte fiction i form av datamodeller är vad som gäller:

Antarctics-NSIDC-sept19-2014-map

En aldrig så fin titel är inte någon som helst garanti eller ens indikation på att titelinnehavaren har rätt ens i de flesta teorier vederbörande för fram! (Inte giltigt argument utan en fallacie kallad Argumentum ab auctoritate, Fallacies vid argumentering

I Antarktis fall är istäcket t.o.m. större än det var när mätningar började på 80-talet.
Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

När det gäller Arktis är det lika illa med klimattroendes kunskaper. Arktis is har aldrig haft några som helst CO2-problem!

S_stddev_timeseries[1]

Måste vara svårt att få hjorden in i båsen när inte ens den som vallar hittar genom skogen för bara trän….. :P

Start at home

Any good initiative to prevent virus, Ebola or other, from escalating starts on your own backyard. Hand care needs pure clean water and you as an adult showing the young. Not only talking about it.

Pure clean water should and ought to have it’s own place in UN:s Human Rights.

Keeping Ebola at Bay, Editorial Board NYT Oct 16 2014
Kampen mot Ebola kräver mer, GP ledarsidan 16 oktober 2014
Ebola skräck i USA – Flera skolor stängs, Expressen 17 oktober 2014
Smittsom frykt for virus, Verdens Gang meninger 16.10.2014 Største faren er alltid frykt når kunnskap mangler. (English: Biggest danger when knowledge is lacking is fear)

We might not stop Ebola with better hand care and clean water, but we most certainly will prevent unfounded fears and needless shedding of virus no matter which virus.

Eftervalsdebatt Val 2014

Aktuell debatt
Inlägg efter 14 september 2014 om ”CO2-hot” samt ”Miljöfrågan Rent Vatten”

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 121 andra följare