Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Verkligheten, empiri, är det som gäller. Inte datamodeller eller skrämselfallacies

1409435267461_Image_galleryImage_polar1_JPG[1]

OKUNSKAP ”KÄRA” KLIMATKRAMARE
Fantasier modell Klimatkramare:
Alarmerande rapport: Försent rädda klimatet, Expressen 22 september 2014 CO2 folket har missat det mesta…. bland det de missat är att Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014
Arktis is större än senaste 14 åren!

Små chanser stoppa klimatuppvärmning, GP 22 september 2014 INTE VARIT NÅGON KLIMATUPPVÄRMNING! Däremot talar mer och mer FAKTISKA data, dvs verkliga data inte datamodeller, för att vi befinner oss nära en ny istid….

Ny klimatprotest i New York, Aftonbladet 22 september 2014

Hundratusentals i klimatprotest, DN 22 september 2014 Det är lätt att skrämma människor – betydligt svårare att lära människor att använda källkritisk analys, som minst fråga sig var uppgifter kommer ifrån SYFTE och TENDENS…. En aldrig så fin titel är inte någon som helst garanti eller ens indikation på att titelinnehavaren har rätt ens i de flesta teorier vederbörande för fram!

I Antarktis fall t.o.m. större än istäcket var när mätningar började på 80-talet.
Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Verkliga fakta om jorden:
Fakta om Jordens historia
Fakta tektoniska plattor och CO2-utsläpp Se även nedan

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre
Fakta Fotosyntes

Jorden har i sin historia sett stora temperaturförändringar, massutrotning av 95% av alla levande varelser, istider med mera.
Pangea – Kontinentalplattorna
Fakta om sk uppvärmning

Naturliga processer som påverkar jorden, jordens klimat o.s.v.
Erosion
Vattnets kretslopp
Landhöjning

Det är tillåtet att vara dum, dumt lyssna på de som visar sin egen okunskap om Moder Jord! Auktoritetstro hör inte hemma i en demokrati. I ett demokratiskt samhälle där sanning och inte fiction sökes är det oavsett frågors karaktär viktigt att VÅGA ta egen ställning utifrån att man själv gett sig tid att kontrollera påståenden från ”Auktoriteter”

att avgå; att redan på valnatten efter att inte nått först fram till kaklet välja att tala om att han skulle avgå som Statsminister, var ett av de smartaste ”drag” som någon svensk politiker någonsin gjort. Utdragna debatter om svek mot uttalade ”löften”, svekdebatt i samband med stora förlusten till Sverigedemokraterna o.s.v hade inte gynnat Nya Moderaterna varken på kort eller lång sikt och hade varit förödande för Alliansens möjlighet att återkomma om inte förr så vid val 2018.

Men Reinfeldt var smartare än så. Strategen Reinfeldt torde ha varit väl medveten om att det inte varit vettigt sett till framtiden för Nya Moderaterna att inte ge efterträdare, kandidater till ordförandeposten i Nya Moderaterna, möjlighet att visa vad de går för. En som tagit tillfället och gjort bra ifrån sig är Moderaternas gruppledare i Riksdagen Anna Kinberg Batra. Hon utstrålar samma lugn som Fredrik Reinfeldt, verkar vara bra på att lyssna men också bra på att våga ta ställning. Om det i slutändan blir Batra som blir Moderaternas nya partiledare i vår är Moderaterna att gratulera. Det finns fler kandidater. Nu får samtliga kandidater möjlighet att växa och visa framfötterna utan att stå i Fredrik Reinfeldts skugga och utan att media behöver ge sig på Reinfeldt för att få höra hans funderingar vad gäller efterträdare. Strategiskt mycket viktigt beslut att avisera sin avgång som Partiordförande för Moderaterna utifrån valresultatet redan på valnatten.

Tillbaka på ruta ett, SvD 21 september 2014 Nej verkligen inte. Strategiskt har Fredrik Reinfeldts beslut samma betydelse för Moderaterna som ett förutseende beslut om att ge Försvaret 40 miljarder extra här och nu skulle ha för Sveriges Försvarsförmåga. Det gäller hela tiden att göra konsekvensanalys utifrån verkligt skarpt läge. Inte utifrån önskemåls drömmar om omvärlden.

Försvaret ja, en förr så viktig fråga som under Fredrik Reinfeldts tid som Moderaternas partiordförande har fått komma i bakvattnet av viktiga omvärderingar på andra politiska områden. Försvaret är en fråga som med största säkerhet den partiordförande som väljs måste uppvärdera för att Nya Moderaterna åter skall kunna växa.

Däremot är det sett utifrån verkligheten inte realistiskt att kräva ytterligare skattesänkningar. Att inte återinföra fastighets- respektive förmögenhetsskatten är däremot mycket viktigt Sett ur 2000-talets sociala situation är det varken jämlikt eller rättvist att människor som köpt/själva byggt ett hus när de blir äldre upptaxeras och hårdbeskattas för förmögenhet som bygger på att grannar till huset köpt hus till höga priser. Det måste också löna sig att spara. Vinsterna på att få göra ränteavdrag oavsett vad man har lånat till måste däremot begränsas. Det bör vara skillnad på att låna till att köpa hus/bil gentemot att låna till levnadskostnader/resor etc. Så på det sättet måste den tillträdande Moderatledaren i vår börja sondera hur man lämpligen kan lösa de orättvisor som människor upplever utifrån det perspektivet. Även det fråga som kräver att de som fortsatt är aktiva samt de nya aktiva som tillkommer i Moderaterna får möjlighet att diskutera frågan utan att ha Reinfeldts och Anders Borgs skuggor över möjliga lösningar på problemställningen.

Tack Fredrik Reinfeldt för de år du givit Sverige i allmänhet och Moderaterna i synnerhet. Tack för att du tänkt och tänker längre än näsan räcker.

Strategen Reinfeldts avhopp förbryllar, DN 21 september 2014 Förbryllar för de som inte kan tänka längre än möjligen två steg framåt?

Löfven har stora problem, större än han vill erkänna i media, att bilda en regering som inte bara klarar nålsögat att slippa bli nedröstad i Riksdagen. Inte enbart problemet som följer på köpet om Löfven-regering klarar sig genom nålsögat och skall lägga fram en budget som måste antas av Riksdagen för att Löfven skall kunna gå vidare från gå. Se: Psst Löfven, NI ÖKADE inte

Det största problemet för Löfven är att inkludera vänstersocialdemokrater och högersocialdemokrater på ett sådant sätt i sin ev. regerings programförklaring att Socialdemokraterna inte riskerar massflykt till V, Fi och Alliansen eller SD.

Det är ett arbete som Löfven borde haft klart innan valet 14 september. Det är där den stora skillnaden mellan Fredrik Reinfeldts lyckade inkludering och omläggning av vad som är viktigast för Nya Moderaterna, och Löfvens avsaknad till pragmatiskt grundligt förarbete inom det egna partiet.

Som Katrine Kielos skriver idag: Stefan Löfven måste nu bredda ­partiet. Åt alla håll. Samtidigt.

Han måste lyfta in både kontrover­siella högersossar och kontroversiella vänstersossar. För att inte tala om bråkiga kvinnor som slåss för jämställdhet. De kommer inte att hålla med varandra men de kommer att göra att både folkpartister, vänsterpartister och feminister börjar hitta något inom socialdemokratin som de kan identifiera sig med.Nu måste han göra om partiet, Katrine Kielos ledarkrönika Aftonbladet 21 september 2014

Problemet för Löfven är att han inte är någon Fredrik Reinfeldt. Ett annat problem är att hans vapendragare Magdalena Andersson ingalunda besitter ens hälften av de kunskaper eller har en tiondel av den karisma som Anders Borg gav den ekonomiska politiken som Fredrik Reinfeldts vapendragare har haft i åtta år. I politiken är det som när man kommer in i en ny stökig klass som lärare första gången: Det är de första intrycken och den första gyllene minuten som räknas hela vägen in i att få ordning. Respekt kräver att respekt ges. Ett annat av Stefan Löfvens många problem. Men det är en annan fråga.

Under åren 1976-78 hade jag hand om orderavdelningen på Hanson & Möhrings huvudkontor som på den tiden låg i Sannegårdshamnen. Märkligt jobb på sitt sätt för å ena sidan delade jag sekreterare med VD, å andra sidan hade jag tre telefoner. Vilket i och för sig behövdes under höst-vinter-vår men även under torra somrar. Det gatusalt jag hade ansvar att fördela från Skåne i Syd till norra Värmland i norr och från Göteborg till Jönköping användes på den tiden för det mesta vid rätt tillfälle, men framförhållningen att ringa för att ropa av (tala om att lastbil var på väg) var inte den bästa. För när det behövdes, så var de leveranser vi fick trots att de var stora långt ifrån tillräckliga i akuta lägen. Planera för normala vintrar är en sak för inköp av gatusalt sker normalt genom att man har förhandlat fram ett pris på si och så många ton (vanligtvis) vanligt gatusalt för en säsong samt sedan ropar av efter behov.

Gatusalt var på den tiden för det mesta stensalt som för att inte klumpa sig hade en viss ppm-mängd av en oljerestprodukt i sig. Det stora problemet var och är fortfarande inte mängden gatusalt som köps in. Det stora problemet är och har ända sedan 70-talet varit att dåvarande Vägverk, undantaget de två vägverksstationer som ropade in för Jönköpingsområdet samt ett av Hallands stationer för vinterväghållning, precis som Göteborgs stad saknade och än idag saknar kunskap om NÄR och VAR man skall salta med gatusalt, när man absolut INTE skall salta (stort problem här i Göteborg som jag flera gånger lyfte till ansvariga inom Park och Natur när jag flyttade tillbaka till Göteborg 1998 efter 10 år i Linköping.

Redan den nämnda frågan – När skall gatusalt användas och När skall det absolut inte användas, är och har varit ett stort problem här i Göteborg. När man i stället skall skrapa och använda sand eller ännu värre problem när skall man inte använda saltning utan ör (utgår från att de som läser detta antingen vet vad ör är för storlek på det som i finform kallas sand)

Politiker kritiska mot Tysklandsresa, GP 20 september 2014
Trafikkontoret tackade nej till leverantörsresan, GP 20 september 2014
Kommunala chefer reser med leverantör, GP 20 september 2014 DET BORDE GÖTEBORG PARK OCH NATUR; GATUKONTOR hette det väl förr, GJORT SENAST FÖR 30 år sedan! Tänk så mycket trafikproblem, olyckor m.m. som då hade undvikits. Trafikproblem och olyckor som kostar multum! Handlar inte om att öka mängden saltning, utan att lära sig NÄR man skall salta och när man absolut inte skall salta. När det krävs utbyggda avloppsbrunnar samt var och när det är viktigt att i samband med upphandling av nytt underlag på gata få kvalité som gör att det till skillnad från idag blir bättre vinterhållning med rätt saltning/sandning/örspridning direkt efter plogbil. Totalt sparar detta pengar.

Salt smälter ytan, så långt är det enkelt. Det är bara det att om du saltar på fel ställe vid fel temperatur bara för att det snöar, så krävs det mycket bra avrinning ner i brunn för dagvatten för att inte tala om det värsta här i Göteborg – i ett antal backar, bl.a. den vid Norumshöjds busshållplats, har avrinningsmöjligheterna varit så bedrövliga och är än idag, att det inte ens hjälper om man nästan saltar vid rätt temperatur. Det smälta ”vattnet” rinner ner på vägbanan längs kant av ofta trafikerad väg. Ofta trafikerad bussar och bilar, men när det är underkylt regn eller kallare under asfalt (tjäle värst), så blir vägbanan ishal trots saltning. Det är också viktigt att veta om temperaturen, som i och för sig kan vara rätt för att salta just när detta sker, är stigande eller fallande. Salt fungerar bara inom visst gradtal över respektive under noll.

Det är viktigt att Park och Natur, samt hade varit viktigt om Trafikkontoret också de, får lära sig skillnaden som nämnts ovan. Men än viktigare är att de får lära sig vad underlaget i sig betyder samt, kurvornas lutning och vid vilka lutningar i backar det krävs att man ser till att salta vid exakt rätt tillfälle – inte vid fel. Har sedan 1998 i princip varje snöfall respektive vid varje tillfälle det töat under dag på ytan men frusit framåt kvällen fått ringa ansvariga för att de ledbussar som kör här inte bara haft svårt att ta sig upp, värre än så slirat när de stannat för att släppa av passagerare vid hållplats Norumshöjd. slirat så illa att de åkt ner och t.o.m. varje år hamnat med bakdelen i dike för att sedan ofta fastna på snedden inne i utkant skog. Många gånger har bussförare jag känner som råkat ut för det blivit stående och inte fått hjälp med påföljd att vi som är handikappade och i behov av kollektivtrafik upp riktning Hinnebäcken mer än en gång tvingats till att gå från Tuve Torg eller ännu värre nere från rondellen mot Tuve.

De som saltar vid fel tidpunkt saltar för dagvattenbrunnar, om de finns. De saltar också så att de ökar risken för isbildning speciellt på vägbana med den låga kvalité på asfalt som entreprenörer använt utifrån att staden vid Offentlig Upphandling mer sett på priset i aktuella skedet än på kvalité som inte kräver ständiga omasfalteringar och som försämrar vinterväghållning i Göteborg.

För en gång skull är det i högsta grad befogat att låta tjänstemän (helst även utförare) göra en studieresa. Mycket befogat. Om det resulterar i mindre saltanvändning i centrala staden undantaget vissa gator med rejäl lutning på backe upp, kan jag inte svära på. Men det borde det göra. Däremot kan det medföra att man i speciellt svåra backar får använda mer salt vid rätt tid utöver att det kan krävas utbyggnad, annan dimension på rör och manluckor, av dagvattennätet samt avloppsbrunnar. Totalt sett borde det användas mindre salt på slätmark som har bra underlag. I vissa fall kanske bara vid akut läge i samband med underkylt regn och tidig frosthalka.

Sedan skall jag inte här gå in på vad Urea, Kalciumklorit samt alla sorters salt som går att använda på gator och trottoarer är eller när det ena eller andra skall användas. Det får de som använder det lära sig på Saltkurs.

norah4you:

Please read Sunshinehours reports that the Antarctic Sea Ice Extent for September 19th, 2014 is 20.11297 million square kilometers,
which is 1,535,000 sq km above the 1981-2010 climatological mean.

The Green Party Miljöpartiet here in Sweden, aiming to become ”helper” of the Socialist Democratic Party in Sweden’s next Goverment should and could learn a lot by reading the reblogged article below.

It’s sad to realise that there are politians and people calling themselves ”climate experts” who never learnt that Facts always beats Fiction. Empiri roles over modelsTheories of Science
Klimatdemonstrationer inför FN-möte, GP 21 september 2014
Klimatdemonstrationer inför FN-möte, SvD 21 september 2014
When will they ever learn???????

Originally posted on Watts Up With That?:

Sunshinehours reports that the Antarctic Sea Ice Extent for September 19th, 2014 is 20.11297 million square kilometers,
which is 1,535,000 sq km above the 1981-2010 climatological mean.

Another 58,000 sq km. was added since yesterday, making it the 7th All-Time Record in 7 Days.

This new record is 610,000 sq km higher than the previous daily record. The red line represents 2014 data.

antarctic_sea_ice_extent_zoomed_2014_day_261_1981-2010[1] Data for Day 261. Data source: ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/G02135/south/daily/data/

NSIDC concurs:

S_stddev_timeseries[1]A look at the data presented by NSIDC as it would be from space if there were no clouds:

Antarctics-NSIDC-sept19-2014-maph/t to Thomas Wysmuller

More data on the WUWT Sea Ice page

Visa källa

När CO2-hotet visat sig falskt dyker befolkningsexplosionen upp igen…

antarctic_sea_ice_extent_zoomed_2014_day_261_1981-2010[1]

Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Nya oväntade rön: Jordens befolkning växer snabbare än väntat, SvD 20 september 2014

Världens befolkning fortsätter öka, DN 20 september 2014

Oavsett om det är sant, vilket det inte är utan endast datamodellberäkningar*, eller inte, så lever en del forskare på att skapa rädsla eller framföra hot om än det ena än det andra för att få de forskningsbidrag de så hett åstundar.

Fallacies är Fallacies och inget annat. Att presentera hypoteser utifrån att skapa ”rädsla” är i sig lika ovetenskapligt som att använda sig av datamodeller där inte SAMTLIGA ingående premisser för att varje enskilt antagande som ingår i presenterad teori är medtagna. Precis lika ovetenskapligt som Cirkelbevis. För vetenskapsteoretiska grunder se: Fallacies vid argumentering samt Theories of Science, Basic knowledge

* Det man vet är två saker:
Alla länder har inte tillförlitlig folkräkning.
I länder där välståndet och hälsan förbättras, så sjunker antalet barn en kvinna föder.
Det hjälper inte hur många sk. experter eller om dessa är professorer som för fram en hypotes som varande sann. En aldrig så fin titel är inte ett kriterium för att personen som framför hypotesen har ”rätt”.

Det finns idag en stor likhet med sången Josefin :s Jonatan och Stefan Löfven. Båda har upplevt bottenkänning och slängt barlasten……

Och när de hade seglat uppå den blåa sjö,
blåa sjö sjö sjö, blåa blåa blåa sjö.
De stötte mot en klippa invid den gröna ö,
gröna ö ö ö, gröna gröna gröna ö.

Och Jonatan han sade – Jag tror vi sitter fast,
sitter fast fast fast, sitter sitter sitter fast.
Jag tror vi måste slänga en del av vår ballast,
vår ballast last last, vår ba vår ba vår ballast.

Så slängde han ballasten, och det var symaskin,
symaskin skin skin, syma ma ma ma ma ma skin.
Och efter det så slängde han sin kära Josefin,
Josefin fin fin, Jose Jose Jose fin.

I Löfvens fall slängde han barlasten, förutsättningen för att han relativt enkelt skulle kunnat få igenom en regering med honom själv som Statsminister, d.v.s. Vänsterpartiet slängdes överbord. Vad Löfven inte verkar förstå ens idag efter samtal med Alliansen, är att Vänsterpartiet med största sannolikhet kommer att tjäna på detta. Ärlighet brukar vara längst och trots att jag är konservativ moderat så respekterar jag Vänsterpartiet som varande ett ärligt parti. Samma kan inte sägas om Socialdemokraterna under Stefan Löfven. Myter har spridits och verkligheten har tystats ner. Krossade rödgröna myter, Norah4you 13 september 2014 Motsvarigheten till Jonatans ”kära Josefin” är i Löfvens fall vänsterväljare inom hans eget parti. Finns inget så förödande för en väljare som att se att partiet han/hon tror står för det det sagt sig göra vänder kappan efter makten.

Stefan Löfven sitter fast fast fast. Självförvållat.

Det finns ingen anledning att misstro Stefan Löfvens försäkran om att han till varje pris vill minimera SD:s inflytande. Men hur han än väljer kommer det antagligen att gynna SD – antingen direkt eller också nästa gång väljarna går till valurnorna. Det skriver Anna-Lena Lodenius, journalist och författare, expert på extrempartier och högerpopulism.Stefan Löfven fast i en rävsax, Anna-Lena Lodenius på SvD Brännpunkt 19 september 2014 så är det. Vad Stefan Löfven än väljer från idag, så gynnas SD. Att Löfven även gynnar Vänsterpartiet kommer med största sannolikhet att visa sig om det blir nyval.
Som man bäddar Stefan Löfven, så får man ligga.

För S är förhandlingarna fortsatt valrörelse – ett regeringsalternativ byggs så att S inte ska förlora igen, ett alternativ utan Vänsterpartiet där Alliansen är splittrad och M isolerat. Alliansens småpartier är villebråd. Om vi inte gör upp med S är det vi som sviker Sverige. S gick till val ensamt men Löfven lovade att regeringsfrågan skulle lösas utan problem.Frida Johansson-metso: Hur skulle du röstat idag, Gästkrönikör GP ledarsidan 19 september 2014

Under gårdagen var alliansledarna på visit hos S-ledaren. Alla sa ungefär samma sak. De vill inte sabba för Löfven, men lovar inte särskilt mycket mer än att överväga att göra upp i enskilda frågor. Något formaliserat samarbete är det inte tal om. Ansvaret ligger hos Stefan Löfven, inte hos dem som precis erkänt sig besegrade.

Allianspartierna avser att rösta på sin egen budget senare i höst. Söker sig Löfven till Jonas Sjöstedt för budgetstöd, finns risken att SD röstar på alliansens budget. Vad som då väntar är mycket oklart.Trångmålets välsignelse, DN Huvudledaren 20 september 2014

Björklund om nyval: ”Går inte att utesluta”, Expressen tv 19 september 2014
K-G Bergström: Bra möten sa han. Det tror jag inte han tyckte, K-G Bergströms krönika Expressen 19 september 2014
Nu måste Löfven välja, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 19 september 2014

Tillägg 07.40 20 september 2014
<A HREF="De fyra borgerliga partiernas vägran att förhandla om höstens budget innebär att en S-MP-regering blir hänvisad till att göra upp om den ekonomiska politiken med Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedts stöd är nödvändigt för att en ny regering ska lyckas få budgeten klubbad i riksdagen.

Men inte ens med Vänsterpartiets röster – som inte kommer att bli billiga – är det säkert att budgeten passerar riksdagen, eftersom Sverigedemokraterna kan förverkliga sitt hot om att rösta på det borgerliga budgetalternativet. Då faller Löfvens budget, och hans regering.

Det finns alltså argument för alla borgerliga väljare som tvekar om Stefan Löfvens förutsättningar att bilda en handlingskraftig regering.

Men på sikt, om Löfvenregeringen överlever hösten, kommer detta att utvecklas till ett utdraget ”blame game” där det gäller att försöka att placera skulden hos motståndarna.Majoritet tror Löfven får det tufft, SvD 20 september 2014

Allra först: Redan de gamle hördes säga OM inte OM funnits hade jag varit…..
Det är knappast troligt att resan blir annat än besök på nya klippor och grynnor OM den ens överlever hösten. Även om den överlever hösten, så är det p.g.a. Stefan Löfvens egna agerande hans eget parti Socialdemokraterna som är de stora förlorarna röstmässigt. Ett parti som överger sin gamla politik måste ha med sig väljarna på att ta det stora klivet och om partiet i fråga sedan åker vagn i stället för skepp är det än svårare att hålla sig på kärnväljarnas väg: Mormors lilla kråka hade ingen som körde

För det blir kontentan av om någon annan (läs något annat parti varierat med Alliansen) skulle godkänna nästa delsträckas körväg för att vagnen ens teoretiskt skulle kunna klara sig från att åka i diket. Säkerligen inte bara en gång.

Läste nu på morgonen:

Det ligger mycket i det. Men bita i just det sura äpplet vill väl Löfven inte trots att verkliga dagsaktuella frågan är: Har Socialdemokraterna ideologi? men skall vi se krasst på det hela, och det bör vi, så är den möjligheten helt i linje med
Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.Socialdemokraternas mörka historia

Det största fel som Stefan Löfven begår är att han som kommer från fackliga världen än idag tror att det är Socialdemokraterna som är i stor majoritet i fackförbunden. Så är det inte. S har cirka 51 % eller hade före val 2014 vill säga. Den som läser twitter ser att alla de övriga partiernas väljare reagerar starkt på den självbilden av LO=Socialdemokraterna. Verkligheten är en annan speciellt allvarlig för ett parti som kallar sig Feministiskt.

Kvinnolöner och arbetsskydd skall inte vara förhandlingsbara
Socialdemokraterna och S-representanter i Fackföreningar på Offentliga arbetsplatser har i alla tider hållit kvinnoarbeten som mindre värda.

Äldrevården inte gymnasiedagis!
Äldrevården får inte bli förvaringsplats för ungdomar som pga Alla skall med skolan inte klarat av att få tillräcklig kunskap/betyg för att kunna läsa vidare/få jobb!

Äldrevårdens personal har av fackföreningarna hållits kort med löner som ligger långt under vad en medelhög facklig företrädare skulle acceptera arbetande på ett facks kontor! Kan det vara så illa, Stefan Löfven, att de låga lönerna, den nedvärdering av de utbildade äldrevårdarnas arbetsuppgifter som Socialdemokraterna samt Kommunal m.fl. tillåtit under långa tider nu följs av ännu värre nedvärdering där Du och Socialdemokraterna går och tror att det handlar om fler händer i vården. Vården har exakt samma behov av välutbildad personal för respektive arbetsuppgifter som skolan har. Det skadar mer än det hjälper att slänga in okunniga, outbildade människor i sig. Värre än så – det är ett hån mot de som har utbildning och erfarenhet av äldre vård samt ett hån mot Sveriges äldre befolkning att missunna dem rätt utbildad personal!S och S-fack har förhandlat ner kvinnolöner och arbetsskydd De enda som utöver S släppts fram till beslutande organ i fackföreningarna är Vänsterpartister. Nåväl några andra har släppts fram men blivit utmobbade. (Känner flera) De enda som fackligt försökt att i handling och inte enbart ord försökt stödja uppvärdering av ”kvinnoyrken” och arbetsskydd på Offentliga arbetsplatser inom Skola, Vård och Omsorg är Vänsterpartiet. Även jag som moderat måste säga att det hedrar dem.

Kontentan vid ett nyval oavsett när det kommer under närmaste fyra års perioden är att de som med största sannolikhet kommer att komma in i Riksdagen på bekostnad främst av 2014 valets S-väljarkår är Feministerna.

Löfven har gjort bort sig kapitalt.
För Miljöpartiet ståndar våndor oavsett vad som händer: Ewa Stenberg: MP får se upp för Löfvens kort i rockärmen, DN 20 september 2014

Sunshinehours reports that the Antarctic Sea Ice Extent for September 19th, 2014 is 20.11297 million square kilometers,
which is 1,535,000 sq km above the 1981-2010 climatological mean.

Another 58,000 sq km. was added since yesterday, making it the 7th All-Time Record in 7 Days.

This new record is 610,000 sq km higher than the previous daily record. The red line represents 2014 data.Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Mer behöver inte sägas för att rasera alla CO2-kramares fantasier om isfritt Antarktis. Arktis är som tidigare visats i bloggen betydligt mer isbelagt än det varit de sedan år 2000.

Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Sluta fantisera om klimathot- Ta tag i och kräv att Rent Vatten och Ren Luft är krav som förs in i de Mänskliga Rättigheterna.

Det är då märkligt att media försöker förändra Grundlagen. Det är inte så att Löfven i dagsläget fått i uppgift ATT BILDA en regering utan Löfvens uppdrag som han fått av talmannen är att SONDERA MÖJLIGHETERNA ATT BILDA EN REGERING. Det uppdraget skall Löfven avrapportera till talmannen senast fredag nästa vecka. Först då kan Löfven om han lyckas få det formella uppdraget. Dock är det inte så att det därmed är klart att han blir ny statsminister. Finns flera bitar på vägen i det formella.

6 kap. Regeringen

Statsministeromröstning efter val
3 § En nyvald riksdag ska senast två veckor efter det att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej, ska statsministern entledigas.

Omröstningen ska inte hållas om statsministern redan har entledigats.

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.

Det är viktigt att alla har klart för sig att formellt kan inte den gamla Riksdagen godkänna en ny statsministerkandidat som talmannen gett i uppdrag att sondera om möjligheten finns att bilda regering. Innan den nya Riksdagen samlats då val har hållits och den tidigare statsministern entledigats, sitter alltså kvar som expeditionsministär, så finns det enligt svensk konstitution (läs Regeringsformen) inget juridiskt underlag för att säga att Löfven har utsetts till statsminister. Det är endast den nya Riksdagen som äger rätten att göra detta. Vilket inte är så självklart som många tror.

Det är heller inte så enkelt som Socialdemokrater tror att alla andra skall rätta in sig i ledet och stödja den som blivit statsminister. Varken formellt eller moraliskt korrekt.

Stefan Löfven möter Alliansledarna, SvD 19 september 2014 Karln försöker spela ut dem mot varandra – Löfven förlorar själv till höger och vänster på sin taktik.

Det skulle rent av vara förödande för ett mindre parti som C eller FP som liksom Socialdemokraterna har sin storhetstid bakom sig att stödja en S-MP minoritetsregering i frågor där det inte redan finns gemensamma uppgörelser över blockgräns. Tack vare Löfvens eget agerande från partiledardebatt till dess han portade Vänsterpartiet från regering, så är det två partier som skulle tjäna på detta: Först och främst Sverigedemokraterna men även Vänsterpartiet.

Hederlighet och respekt för motståndaren var i gamla tider viktig inom politiken. Den kastade Löfven själv över bord.
Se även: Inte Fia med knuff, Löfven samt Rödgröna drömmar

Kampen mot klockan för att hitta sitt stöd, Expressen 19 september 2014 Hade onekligen varit bättre för Löfven om han gjort klart med partierna närmast sig INNAN valet precis som Alliansen efterlyste. Nu får han springa sig svettig o inte ens om han kommer i mål, får ihop stöd, kan han vara säker på att passera gå dvs att inte Alliansen + Sverigedemokraterna röstar mot en regering Löfven i Riksdagen antingen i Statsministervalet eller i Budgetfrågan. Som man bäddar får man ligga sa de gamle.

OM och NÄR en regering Löfven eller annan väl klarar första nålsögat, att inte få en majoritet i Riksdagen mot sig, så är det bara första steget på en mycket skakig resa där grind nr 1 som måste öppnas är Budgeten.

K-G: ”Var nog enklare att vara metallbas, Expressen 18 september 2014

Sedan är det många många stenar bara under första delen av resan som måste klaras av utan punktering eller dikeskörning. Inte alls som Löfven är van vid att kunna förhandla. Förhandling har förvisso varit svenskens sätt att slippa avvika från mängden eller att slippa råka i konflikt. Men politik är inte arbetsmarknaden. Varken den Offentliga eller Privata!

Det ligger mycket i artikeln i DN: Maciej ZarembaStrutspolitiken som bäddade för SD:s raketval, DN 18 september 2014 Att Löfven svartmålat alla som inte tyckt som han och kallat dem rasister i stället för att göra det som borde varit naturligt för en som kommer från den fackliga sidan – ta sakfrågedebatterna om bostadsproblem, arbetstillfällen som försvinner nu när vi befinner oss i postindustriella samhället it-/robotsamhället, det straffat sig.

norah4you:

När man idag läser Vi står inför en lärarbrist som riskerar att förvärras om inte fler studenter går utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen bör därför vara mer aktiv i sin styrning av hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på lärarutbildningarna”, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Enligt Högskoleverket behövs framförallt fler yrkes- och speciallärare liksom lärare för grundskolans årskurser 7-9.Förslag på ändrat antal lärarplatser, GP 18 september 2014 är det svårt att komma förbi ett inlägg Lars Ohly och Bengt Bratt gjorde 22 mars 2013. Författarpenningen samt skolbibliotek där krav ställs på kommunerna/utförarna av skolverksamhet att den för läsinlärning/ordförståelse viktiga kulturella biten stärks.

Förslag på ändrat antal lärarplatser, Aftonbladet 18 september 2014

Det är viktigt att inkludera Kulturen i Skolverksamheten. Högskoleverket har rätt i sina i dagens artiklar framfört krav på fler speciallärare. Utan att få med sig grunderna för läsförståelse, intresse för att läsa och söka kunskap, så blir det lätt så att många av de nyfikna eleverna som börjar ettan redan i femman känner sig ha svårt förstå och hänga med.

Originally posted on Norah4you's Weblog:

inte bara hur författarna får sin ersättning utifrån antalet utlåningar o.s.v. men också i att det nya förslaget från Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) ser ut, så långt är det inte problematiskt för någon som är utbildad lärare, bibliotikarie eller suttit i kulturnämnd att hålla med. Författare reduceras till bidragstagare, Lars Ohly (V) och Bengt Bratt (V) på GP debatt 22 mars 2013
Historiska beskrivningen korrekt. Tyvärr för kulturministern är även beskrivningen av förslaget till förändring i stort sett korrekt.

Problemet är ett annat och utgår direkt från att det är färre och färre lån per elev. Barn och unga läser inte alls lika mycket som de gjorde så sent som för 10-15 år sedan. Till viss del får den nya tekniken skyllas för detta. Dock är det viktigt att göra något åt detta problemet. Dvs att få fler barn och unga att läsa boken i pappersform. Förvisso är det…

Visa källa 871 fler ord

för din värste politiske motståndare som du kräver för dig själv.
Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vilka som skall omfattas av Sveriges Grundlags Rättigheter och Skyldigheter. Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vad som är rasistiskt eller ej i lagens mening. Det har Högsta Domstolen redan avgjort i ett prejudicerande mål helt i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Idag skriver Aftonbladet: Det är inte synd om rasister, Patrik Lundbergs kolumn Aftonbladet 18 september 2014 Nej inte om rasister, men om alla som politiskt-korrekthet utan juridisk förankring kallar för rasister. Än mer synd är det om de som kallar andra för rasister för att de i ”Alla skall med skolans” anda slussats vidare utan ordförståelse, ordkunskap som missade/eller inte förstod när ismerna gicks igenom i ämnet Historia. Varför? de som kallar andra rasister utan att de andra står för att någon ras är överlägsen andra raser och/eller står för att någon ras är underlägsen/borde utrotas, de som gör detta bryter själva mot diskrimineringsförbudet i Regeringsformens 1 kap 2 §.

Det är inte lätt med demokrati. Har gått så långt att demokratifrågan kommit i allvarlig fara. Demokrati kräver samma rättigheter för din värste motståndare som du kräver för dig själv.

Att jag personligen moraliskt håller med att ett antal av SD-s riksdagsledamöter balanserar på eller gått över gränsen innebär INTE att jag utifrån demokratiskt synsätt samt Alla människor är lika värda, men olika; skulle ens kunna tänka mig att begränsa någon enskild eller grupps Grundlagsstadgade rättigheter utöver de som HD i dom fastställt gränserna för!

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.
…….HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”.
Tveklös avsikt med lagskärpning, Dagens juridik januari 2014

Rasism innebär i korthet samma som står ovan: Rasöverlägsenhet och önskan att förfölja/utrota de som anses underlägsna. Detta är också innebörden om man läser orden i FN:s rasdiskrimineringskonvention. All annan tolkning är subjektiv tolkning som inte håller juridiskt. Detta innebär dock inte att förklenande uttalanden eller diskriminerande uttalanden inte kan falla under diskriminerings-/mobbnings begreppet. Det är en helt annan sak.

Det finns inget mer förödande för demokrati än att hävda att man själv äger rättigheter man förnekar sina meningsmotståndare. Inget mer förödande än att klistra etiketter på andra människor. Det skrämmer mig, och jag skulle aldrig kunna rösta på SD av en rad olika skäl, att så många svenskar inte kan skilja på förutfattade meningar om andra människor, t.ex. invandrare och fascism/nazism/rashat.

Ärligt talat så har det ingått i kursplanen för Historia sedan 1950-talet att läsa om ”ism-erna” lära in och framför allt lära sig förstå och kunna förklara vad skillnaderna är. Alltför många idag uppnår inte de kriterier som under åren gällt för att vara ”godkänd” i ämnet Historia! Som utbildad SO-lärare uppfattar jag detta som horribelt. Vad som är moraliskt riktigt, är inte alltid detsamma som vad som är juridiskt riktigt utifrån gällande Grundlagar eller ens vad som följer av ”praxis”(praxis är långt ifrån alltid demokratisk se Rätt fråga

SD kräver talsmanspost, GP 18 september 2014
Sverigedemokraterna kräver en talmanspost, Expressen 18 september 2014
SD kräver talmanspost, DN 18 september 2014
SD kräver talmanspost, SvD 18 september 2014
SD kräver talmanspost, Aftonbladet 18 september 2014

De som inte accepterar HD:s prejudicerande domslut och FN:s rasdiskrimineringskonventions innebörd, äger självfallet rätten att lägga fram förslag på Grundlagsändring i Svenska Grundlagar. För att sådan skall få vinna laga kraft krävs två beslut med mellanliggande Allmänt Val till Riksdagen. Intill dess vore det bra om de som vill betraktas som demokratiska accepterar att ALLA även deras meningsmotståndare äger samma rättigheter och har samma skyldigheter som de själva!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 112 andra följare