Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Originally posted on Norah4you's Weblog:

skedde när jag gick i vanliga skolan i Linköping. Linköping på den tiden var en stor liten stad med cirka 60-70.000 invånare. Antingen var folk Saabare och höll på med flyg- och raketforskning, flera bodde i vårt bostadsområde och runt om, eller så var de militärer också de fanns det gott om i närområdet och bland kamraters föräldrar. Staden var stor militärort i förhållande till sin storlek. Det var där som de blåbaskrarna, som Anita Lindblom sjöng om, utbildades.

Det var också där jag första gångerna, många gånger senare, hörde av de som varit i FN-tjänst där nere då Dag Hammarsköld dog att den officiella dödsorsaken inte stämde. Det har från minst tre personer som var och en vid skilda tillfällen då när jag var 12 år samt långt senare berättat att de sett att Dag Hammarsköld inte alls hittats vid planet utan en bit bort sittande lutande mot ett…

Visa källa 132 fler ord

I dagens Expressen är det Vänsterpartiets ledande EU-kandidat Malin Björk som utfrågas. En del mycket intressanta, några högintressanta, svar som Malin Björk (V) lämnar. Vissa av svaren är något som samtliga andra partier borde ta till sig. Andra något som definitivt inte gynnar Sverige som EU-land utan skapar större oro på den svenska arbetsmarknaden samt i förlängningen i hela samhället.

Viktigaste frågan till Malin Björk (V) från Expressen: Ni skriver i er EU-plattform att ”EU pressar länder i kris att skära ner i skolan, vården och omsorgen” och om ”den ensidiga nedskärningspolitiken” i EU. Flera länder har en statsskuld på över 100 procent av BNP och vissa av dem ett budgetunderskott på runt 10 procent. Behöver man inte skära ned när man ligger så illa till?

Ännu viktigare och helt korrekt analyserat är svaret: – Problemet är att den nedskärningspolitik som man har påtvingat dem har gjort att statsskulden har vuxit ännu mer, så det var inte rätt medicin. Man har växande statsskulder samtidigt som man tar nödlån för offentliga pengar. Euron är en del av orsaken till problemet för de här länderna. Det blev för dyrt med grekiska varor i förhållanden till andra länder som var mer anpassade till eurons ränteläge, som Tyskland. Man måste göra skuldavskrivning och omstrukturera skulden, skilja på legitima skulder och icke legitima skulder.Vill du äventyra den svenska modellen, Expressen 18 april 2014

OM EU överhuvudtaget skall ha någon som helst möjlighet att inte bara hålla ihop i längden, jobbigt nog, utan få än mer gemensam överbyggnad,
SÅ är det viktigt att höga potentater med feta plånböcker som är vana vid goda bostäder, fina middagar och så vidare,
LÄR SIG ATT MAN SKALL ALDRIG SPARA PÅ DET ALLRA NÖDVÄNDIGASTE!
DET ÄR OEKONOMISKT I LÄNGDEN ATT LÅTA ÖVERBYGGNADENS ONÖDIGA UTGIFTER SOM VÅLLAT SKADA TAS GENOM FÖRSÄMRING FÖR DEN 1/4 del som har det sämst.
Sedan må det vara så att det finns exempel som t.ex. Lettland som klarat stålbad, svångrem och stora nedskärningar.

Vänsterpartiet som tänkt rätt när det gäller legitima och icke legitima skulder har däremot glömt bort de Mänskliga Rättigheterna. För att en människa skall få livskvalité krävs betydligt mer. Men grunden borde i hela EU vara ett gemensamt minimisatt pensionssystem där bidrag ges till länders pensionärer över viss ålder under landets restaurering av ekonomin. Pension skall som minimum alltid ge mat på bordet, värme vintertid om vädret så kräver samt möjlighet att behålla tak över huvudet..

När det gäller Grekland har jag även på min egen gård i Tuve greker och grekinnor som är svenska medborgare sedan 50 eller 60-talet då de kom hit som unga efter kriget och därefter tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv här. Fått många tragiska historier om äldre föräldrar som behövt ekonomiskt stöd för att få råd att köpa sin dagliga mat. Om äldre som haft små olönsamma jordbruk som ändå gett dem tak över huvudet och mat på bordet tills Greklands av EU beslutade nedskärningar för lånen trädde till, äldre som tvingats hugga ner de olivträd som gav dem liten men ändå en försörjning och använda grenar och kvistar från dem och sina små vinodlingar för att de skall få upp värmen vintertid till 15-16 grader inne. Om äldre som äger bostaden de bor i men tvingats använda möbler att elda med. De äldre och de som är sjuka skall inte drabbas enligt mitt synsätt av att det funnits och finns oansvariga politiker och giriga tjänstemän som använt pengar så att Grekland blivit skuldsatt utan att se till att de som haft det bättre fått betala sin rättmätiga andel av skatter samt avgifter.

Däremot är det helt fel att kräva samma lön för de som får kortare jobb i Sverige (gränsen bör enligt min mening gå vid 6 månaders oavbrutet arbete i Sverige).
Fråga till Malin Björk (V): Ni kräver i er EU-plattform ett socialt protokoll i EU, för att förhindra att utländska arbetare utnyttjas och behandlas illa när de jobbar i ett annat EU-land. Kritikerna säger att det skulle kräva en fördragsändring och att det skulle kunna äventyra den svenska modellen att öppna upp för sådana förhandlingar. Hur kan ni vara säkra på att sådana överstatliga regler kommer att rimma med våra svenska regler?

- Nu har Europadomstolen gjort tolkningen att företags rätt att sälja varor går före arbetsrätten och då är det ett fördragsproblem vi har. Europafacket har då identifierat möjligheten att ha ett socialt protokoll, där man sätter arbetsrättsliga regler som en grundförutsättning för EU:s sätt att fungera, att man inte kan stifta lagar som undergräver fackliga friheter, som till exempel strejkrätten. Det tycker vi är rimligt.

Det tokiga i hela resonemanget börjar med tokigheten att Europadomstolen inte ställt krav på ett företag som vill hävda sin rätt att sälja varor och tjänster att respektive företag MÅSTE ha satt sig in i mottagande lands säkerhetslagstiftning oavsett om det handlar om livsmedel eller om byggnation. Däremot bör ingen som inte arbetar stadigvarande i annat land på något sätt omfattas av respektive lands strejklagstiftning/strejkavtal! Att företag skall betala för sig om de tjänar pengar i Sverige är också något som jag tycker vi svenskar missar. Likaledes är det viktigt att kräva i kravspecar att varje person som skall jobba på bygge och/eller med el/vatten etc i Sverige har kunskap om Sveriges Arbetsskyddslagstiftning och vilka lagar som gäller för vad som får göras hur! Har sett alldeles på tok för många helt okunniga som fått göra jobb där vi i Sverige kräver behörighet för att få utföra arbeten!

Bra jobbat!

Det handlar i realpolitik inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Dagens beslut om nedtrappning m.m. är ett mycket viktigt beslut. Torde vara en av de få som faktiskt suttit lugnt och förväntat mig att detta skulle hända. Skönt att det blev så. Bra jobbat!

Sedan är det dags för alla att hålla ett öga på HUR media förmedlar detta och VAD respektive media förmedlar för bild av överenskommelsen.…..

De som hoppas att lösningen finns i sikte
Det finns en chans att diplomati kan kyla ner situationen i Ukraina. Det sade USA:s president Barack Obama sedan EU, USA, Ryssland och Ukraina vid mötet i Genève enats om åtgärder för att trappa ned spänningen.

Men han klargjorde att nya sanktioner väntar om Ryssland inte bidrar till en fredlig lösning.

Det var oklart om de proryska separatisterna är redo att lyda uppmaningen från Genèvemötet om att avbryta sina ockupationer i östra Ukraina.

Vid fyrpartsmötet i Genève kom parterna överens om att uppmana alla parter att avstå från våld och provokationer. Vidare ska alla illegalt väpnade grupper lämna ifrån sig sina vapen och avbryta olagliga ockupationer av byggnader och offentliga platser.Obama vill ge diplomatin en chans 18 april 2014 Det är rätt handlande speciellt i ett land där religionen alltid haft stor betydelse. Observera att samtliga inblandade parter i Ukraina i de tre religionerna, Kristna, Judar och Muslimer delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Samtliga…. dvs utom kulturvänstern samt ortodoxa krimtartarerna(ateister) och delar av separtiströrelsen i öster(gammelkommunister som förnekade Gud). En diplomatisk lösning behöver religiösa företrädare för de stora folkgrupperna som vågar hjälpa till för freden.

”Avgörande blir nu om Ryssland verkligen tar konkreta steg för att pro-ryska grupper i östra Ukraina avväpnas och lämnar ockuperade byggnader”, skriver utrikesminister Carl Bildt i ett sms till Expressens Niklas Svensson.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014 Så är det, men det är också så att det är viktigt för EU:s politiker att hålla tand för tunga. Ryssar och Västeuropeér har helt skilda kulturell-historiska demokratiska bakgrunder. Mycket lätt att gå vilse och säga något som inte menas men kan uppfattas på helt annat sätt.

Resultatet av torsdagens krismöte om Ukraina blev mer hoppfullt än vad man hade kunnat förvänta sig – i alla fall på papperet. Allt hänger nu på om överenskommelsen kan förverkligas, och om Ryssland vill förverkliga den.
…..
Alla illegala väpnade grupper ska avväpnas och lämna ockuperade byggnader. Detta gäller inte bara de proryska separatisterna i öster, utan också Högra sektorn och andra miliser som har deltagit i vinterns uppror i Kiev. ”Nästan för bra för att vara sant”, DN 17 april 2014

De som vill gå hårdare fram
Varför man ska tro på någon som just obekymrat medgivit en lögn framgick inte av telefonväkteriet. Putin säger dessutom, vilket är mycket oroväckande, att han är i sin fulla rätt att skicka trupper in i Ukraina.

Agerandet är symptomatiskt för den ryska ”salamitaktiken” – flytta fram positionerna en liten bit i taget ända till fullbordat faktum. För varje ny framflyttning är det för tidigt för omgivningen att agera kraftfullt, och när hela salamin är uppskuren är det för sent.

Hittills har västvärlden agerat valhänt och yrvaket. Man har inte haft stort mer att sätta emot än sanktioner. Men för att dessa ska bli kännbara måste de trappas upp och utökas. Det innebär en ekonomisk risk även för väst – men en risk som är försumbar jämfört med faran av ett Ryssland som tror sig ha fria händer.DN Huvudledarsidan 18 april 2014 Skärpa sanktionerna? Hur står det till på den forntida liberala tidningen? Det är lika vansinnigt utspel som att skärpa kraven på fotbollsbesökare kommande från annan stad. Samma krav skall ställas på båda sidor och demokrati kräver att man ger sin värste meningsmotståndare samma rättigheter som sig själv. Klarar man inte det, så har man missförstått demokratiprocessen till förmån för ”Tyck som jag”-syndromet! Med andra ord har man själv bullat upp för ökad konflikt – inte för konfliktlösning!

Surpuppor
Viktor 30: Fredlig lösning omöjlig, Expressen.se/tv De som säger att fredlig lösning är omöjlig, de avslöjar sig själva som icke demokratiskt sinnade. Finns alldeles för många som lider av ”tyck som jag”-syndromet och som inte inser att Alla Människor är lika värda men olika.

Blandad kompott
Lavrov säger också att de fyra parterna, Usa, Ukraina, Rysslan och EU, är överens om att OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) ska få en ledande roll att medla i den ukrainska krisen.

Konkret säger Lavrov att man ska vida åtgärder för att trappa ner spänningen och avhålla sig från våld enligt Reuters.

Parterna har också kommit överens om att kräva att beväpnade grupper ska avväpnas och ockuperade byggnader ska återbördas, skriver TT.USA och Ryssland enas om nedtrappning, Expressen 17 april 2014

Enligt Lavrov har parterna kommit överens om att kräva att beväpnade grupper avväpnas samt att ockuperade byggnader återbördas.

Den amerikanske utrikesministern John Kerry betonade efter mötet att om inte försöken att trappa ned krisen i Ukraina når framgång, kan det bli aktuellt med ytterligare sanktioner mot Moskva.
-Om vi inte noterar framgång… kommer det att bli mer sanktioner, ytterligare kostnader, sade han på pressträffen som hölls efter att överenskommelsen om att arbeta för nedtrappning träffats mellan parterna.

Kerry sade också, enligt nyhetsbyrån AFP, att väst ”inte har givit upp” när det gäller Krimhalvön.Lavrov: Parterna överens om Ukraina, GP 17 april 2014

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna byggnaderna och alla illegala militära styrkor måste avväpnas. En amnesti för dem som protesterat utlovas också.

Det är en del av vad som överenskommits vid fyrpartsmötet om Ukrainakrisen i Genève, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på lördagen efter mötet.

Sergej Lavrov, som fått uppdraget att vara den förste att presentera resultat av mötet, sade att alla sidor enats om att vidta åtgärder för att minska spänningarna och trappa ner krisen.Enighet på krismöte om att separatisterna skall avväpnas, DN 17 april 2014

De fyra parterna – USA, Ryssland, EU och Ukraina – har enats under ett krismöte på torsdagskvällen om att separatister ska avväpnas. Alla som ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina måste lämna. Illegala, militärstyrkor ska också avväpnas. Åtgärder ska vidtas för att minska spänningarna och trappa ner krisen.
Omkring 300 pro-ryska separatister angrep natten till torsdagen en militärbas i östra Ukraina, enligt uppgifter från Ukrainas inrikesdepartement.
SvD:s reporter Emelie Nyman rapporterar direkt om händelseutvecklingen, och SvD:s Gunilla von Hall är på plats i Genève och liverapporterar från presskonferenser efter fyrpartssamtalet.
Senaste nytt om Ukrainakrisen, SvD 17 april 2014

norah4you:

Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige. Märkligt att Konstitutionsutskottets medlemmar år 2014 inte lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig lärare lär ut och som ingår i vad elever skall ha lärt in för att vara berättigade till godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

Statsminister Reinfeldt är däremot påläst. Reinfeldt: Styrelsen ansvarig, GP 17 april 2014
Självfallet eftersom Sveriges Grundlagar inklusive Regeringsformen MÅSTE följas av svenska regeringar! Märkligt är att det finns en enda riksdagsman som inte lärt in, förstått och lever upp till att Sveriges Grundlagar gäller i Sverige!

Vanligtvis välinformerade Lena Mellin på Aftonbladet verkar ha missat att det ingalunda är Reinfeldts eller annan statsministers uppgift att veta om vad svensk myndighet har för stora affärer på gång. Lena Mellin: Någon har definitivt fel, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 17 april 2014 Denne ”någon” är Konstitutionsutskottets ordförande, inte någon i regeringen. Svensk Grundlag gäller i Sverige. Att det sitter folk i svensk Riksdag som inte kan svenska grundlagarna är skrämmande. Inte konstigt att många beslut verkar ogenomtänkta.

Okunskapen är stor i Konstitutionsutskottet samt i media om vad som står i svenska Grundlagar….. ett av många exempel: ”Beklämmande slutsats av förhören om Nuon”, SvD 17 april 2014

Vänligen läs även: Regeringsformens 10 kap 13§.
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet. Lag (2010:1408).
Där står det i klartext VAR ansvaret ligger. Det är Myndighetens ansvar att hålla respektive departementschef informerad. Problemet som jag ser det är att vi ingenstans i Regeringsformen har klarlagt straff för Myndighet som inte följer denna eller annan Grundlags krav!

Nu ska Reinfeldt grillas om Nuon, Expressen 17 april 2014 KU visar att KU:s medlemmar inte förstått 9:e klass kursmålskrav i Samhällskunskap. Hur i hela fridens namn kan sådana tillåtas fatta beslut som rör svenskens väl och ve?

Nya slaget mot Maud Olofsson, Expressen 17 april 2014 Ex-chef för Nuon med andra ord part i målet tillåts breda ut sig som vore han utomstående expert…. Vänsternissar är sig lika oavsett vilken tidning de får att ta upp ”tyck som jag” åsikter som sanningar…..

Reinfeldt KU-förhörs om Nuonaffären, DN 17 april 2014
SvD-s granskning av Nuonaffären, SvD 17 april 2014

I en demokrati är Regering och Myndigheter inte samma sak. Myndigheter är myndigheter för att de har eget beslutsansvar utifrån gällande konstitution och de riktlinjer som getts. I en demokrati är heller inte Regering och av myndighet helt eller delvis ägt företag samma sak oaktat att skötsel av riktlinjer för företaget samt instruktioner till regeringens representanter i företagets styrelse ligger under ett departement. Verkligen på tiden att Sverige får en FÖRFATTNINGSDOMSTOL. KU saknar kompetens!

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i…

Visa källa 703 fler ord

En för dagen oväntad fråga har kommit upp på bordet speciellt här i Europa:
Vad är definition på demokrati?

Rysslands president Putin har utgått från ryska konstitutionen, Rysslands historia som rike före och efter Sovjetunionens fall. President Putin har pekat på dubbelmoral i EU:s kritik av demokratiseringsprocessen i Ryssland samt EU:s uttalanden i Ukrainakrisen. I det fallet har President Putin mer på fötter än vad EU-s politiker verkar ha klart för sig. Det är på tiden att EU:s länder gör en analys där politisk ideologi och demokrati tas upp på allvar och där EU en gång för alla gör klart att rättigheter som EU-kräver för EU:s medborgare också är rättigheter för andra länders medborgare samt att skyldigheter som EU utifrån de Mänskliga Rättigheterna och Demokratibegreppet kräver av andra länder också är skyldigheter som EU måste ta på sig själva.

Det måste vara slut med ”Mina barn och andras ungar” säger jag som är Moderat och absolut ingen Vänsternisse. Eu måste ta sig an frågan av hur EU definierar Demokrati – samt själva leva upp till den definitionen. Dvs fördöma länder inom EU som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller inte accepterar att Alla människor är lika värda men olika.

När det gäller EU:s önskan att få Ukraina med i EU-gemenskapen så verkar det som om det inte gått fram det senare. Många EU-ledare tycks ha trott att Ukrainas folk oavsett politiska åsikter, kulturella eller språkliga hemmiljöer drömt om att inlemmas i EU:s stora ”Frihetstanke”…. Fria val innebär två saker: Människor har rätt att rösta enligt SIN egen uppfattning. OCH en vald regering, vilket inte nuvarande interimsregering i Kiev är, är skyldig att vara en regering för alla sina medborgare om den vill kallas demokratisk!

Bakgrund

EU har varit mycket bra på att likt en elefant i porslinsaffär klampa runt och ställa krav som inte varit konsekventa utifrån EU ländernas egen politik. Tyska politiker har varit mer konsekventa: Schröder gick inte i taket över Putins annektering av Krim, utan konstaterade att han själv brutit mot folkrätten när Tyskland i Natos regi bombade Belgrad i samband med Kosovo-konflikten.

Desto mer uppseende väckte en annan socialdemokratisk ex-kansler – den 95-årige Helmut Schmidt – när han i en intervju också sade sig ha förståelse för Putins agerande. Schmidt betraktas som en helig man i Tyskland, en hög moralisk instans.Svårt för Merkel tackla Putinanhängare, DN 16 april 2014

I övrigt har EU tyvärr alltför många politiska ledare vars ideologiska förståelse för vad som följer av att alla människor har rätt till sin egen yttrandefrihet, åsiktsfrihet och att uttrycka sin egen vilja i fria val. Behöver jag påminna om hur EU fått länder där EU-medborgare röstade nej till Lissabonfördraget att utlösa nytt val tills de fick ja. Som jag uppfattar EU:s ”som jag tycker”-syndrom saknas förståelse för att Alla Människors lika värde medför att varje enskild individ får ha sin egen uppfattning och rösta efter den. Vilket onekligen ställer till problem i Ukraina. Det är osäkert vilken sida som totalt sett skulle vinna i ett öppet val. Däremot är det klart att det handlar om två helt olika synsätt som medborgare i Ukraina har utifrån sin egen Ukrainska historia bakåt i tiden. Folk står inte på led för att bli EU-medborgare. Så enkelt är det. Trycker man för mycket på ena knappen från EU:s sida vaknar Proryska Ukrainamedborgare och protesterar. Trycker Ryssland för mycket på andra knappen så vaknar högerfötterna från Krimtartarer upp till högerfötter i Ukrainska parlamentet och regeringen.

Politisk ideologi måste hela tiden om den vill ha sina rötter i demokratisk jord godta att även meningsmotståndaren har exakt samma rättigheter som man kräver för sig själv. Det är med giltiga argument inte slagord eller politiska floskler a la ”Gamla tider” som Ukrainakrisen måste lösas. Det gäller inte att ha rätt – utan det gäller att handla rätt.

I EU har man hittills haft en ovilja att ge sig i kast med de tankestrukturer som förekommer i den ryska politiska diskursen. I stället har man valt att primärt inrikta sig på tillståndet för de mänskliga rättigheterna i Ryssland, ett försök som dock konsekvent har misskrediterats från ryskt håll genom att man har hänvisat till västs dubbelmoral. Man har också utmålat det som västs försök att mästra Ryssland.
…….
Sedan sin återkomst på presidentposten har Vladimir Putin profilerat sig som idépolitiker, med en ökad beredvillighet att uttala sig i frågor som berör historia, kultur, gemensam värdegrund och nationell identitet. Han har gått från ideologiskt obunden till att vara uttalat konservativ. Han har beskyllt européer för moralisk förflackning och för att försumma så kallade traditionella värden. Han har också gett anledning till att man nu talar både om Sovjetnostalgi och om revanschism. Allt detta är en del av vad man skulle kunna kalla ett ryskt civilisationsbyggande, vilket utgår från idén om att Ryssland är kärnlandet i en egen civilisatorisk sfär, inte bara ett land bland andra.
Djupaste sprickan sedan Kalla Kriget, Fabian Linde forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, på SvD Brännpunkt

Problemet som Fabian Linde berör men inte tycks ha tagit till sig är tudelat:
* Utan att definiera vad som utgör den demokratiska definitionen, grundbulten för värdegrunden i ett land eller en grupp av länder under samma paraply, blir det svårt att komma ifrån dubbelmoral. Subjektiva tolkningar av EU:s nuvarande ledare valda i ett

EU är inte USA. USA som många politiskt kritiserat här inom EU har två förutsättningar som EU aldrig levt upp till: USA:s Förenta Stater bildades från grunden upp. Ibland förvisso genom strider, Amerikanska Frigörelsekriget samt det mellan Nord- och Sydstaterna. Dock bygger USA:s konstitution på de politiskt ideologiska tankarna om Alla människors frihet och egna vilja så som de skrevs ner när USA bildades. EU har inte någon motsvarighet. Varken historiskt eller ideologiskt. Varje block inom EU-parlamentet har, och tillåts ha, sin egen subjektiva tolkning om vad som är frihet och egen vilja.

Se även: Farligt läge Ukrainakrisen, Norah4you 16 april 2014

Ta hjälp av påven, patriarkerna samt judiska och muslimska ledare! De enda utöver religiösa ledare som har någon som helst teoretisk möjlighet att komma till en för Ukrainas samtliga folkgrupper rimlig och hedervärd lösning av Ukrainakrisen är USA:s president Obama och Rysslands president Putin. Det är nu viktigare än någonsin tidigare att EU inte klampar kring som en elefant i en glasbutik.

En hel del bakom upprinnelsen till krisen får EU ta på sitt ansvar: Det var fel från början att i gammal kolonisations stil a la 1800-talets andra hälft försöka puscha fram anslutning av Ukraina till EU. Förvisso har Europa delats i öst- och väst ända sedan Konstantin den stores tid då Kyrkomöten lade grund för en uppdelning som sedan hängt med under alla århundradena och nu snart i 1700 år.

Människor byter inte sina lojaliteter till det fädernesland de föddes i lika lätt som politiker ändrar gränserna. Ukrainska armén gick in i östra Ukraina på onsdagen. En flygplats återtogs men för övrigt var operationen ett misslyckande då flera soldater bytte sida. Det här var vad Putin hade räknat med, säger Sergej Markov, Kreml närstående analytiker, till SvD. ”Allt går enligt Putins plan”, SvD 16 april 2014 Sedan kan EU:s ledande politiker önska sig en federal stat där de på samma sätt som Hitler på sin tid önskade får styra över ”hela Europa” väster och söder om Ryssland. Mänskliga Rättigheterna innebär inte att någon annan än de som själva skall få rösta i ett öppet val äger rätten att tala om för de personer som bor i ett land hur de skall rösta. Sedan kan EU:s ledning och vi vanliga dödliga i EU-länder tycka vad vi vill om att andra inom och utom EU inte delar vår egen subjektiva tolkning av vad som är demokratiskt och hur fritt EU är relaterat till stater av politiker skapade och erkända. Se Demokrati, Facts not Fiction sida

EU har sagt sig vara till för att främja freden i Europa. EU verkar tro att EU är de enda som kan garantera frihet och trygghet….. Efter krigen i Europa är vi skyldiga världen mycket. Men för att göra vår del måste vi hålla ihop. Bara ett enat Europa kan stå emot till exempel försöken från Putins Ryssland att stoppa utökandet av frihet och välstånd. Det är skandalöst att bland våra nationalister, till och med här i salen, finns dem som uttalar sitt stöd för Putins agerande, talade exempelvis den socialdemokratiske gruppledaren Hannes Swoboda från Österrike.Krigsdebatt i EU-parlamentet, GP 16 april 2014

EU kan näppeligen sägas vara garanter ens inom nuvarande EU:s gränser för att Konstitutioner följs, Demokrati och Frihet garanteras. Till det finns det för många högerfötter som kommit framåt (inte bara politiskt i EU-parlamentet) och för många vänsternissar som gör allt de kan för att försöka få världen i allmänhet och Europa i synnerhet att tro att EU:s tolkning av Demokrati och Frihet är den enda giltiga tolkningen…. Demokrati bygger man nerifrån inte genom att försöka sätta skorsten på hus där grund inte ligger på säker mark och där bärande bjälkar saknas.

Det var lika tokigt av EU att stötta högergrupperingar i Ukraina som av Ryssland (fram till Krimkrisen) att ställa sig bakom proryska grupperingar som närmast hör hemma bland gammelkommunister och stalinisternas skaror. Den stora skillnaden fram till Krimkrisen var och är dock den att Ryssland har 1000 år gammal gemensam historia med Kiev (från Kievrusernas tid) och Krimhalvön, EU har ingen som helst gemensam historia annat än under krigstider då Västeuropeiska stater, inklusive Sverige på sin tid (Karl XII), var där och härjade samt under Folkvandringstiden från 170-555 e.Kr. då Goter från ön i Norra Oceanen (ofta namngivna i östliga källor) reste via dessa områden skaffade handelsområden och även slog sig ner för kortare/längre tider. Ättlingar till namngivna Ostrogoter finns än idag på Krim ingifta under århundraden som gått med såväl ryssar som senare kommande Tartarer. Observera att Tartarerna inte är någon ursprungsbefolkning utan först långt senare än övriga kom till Krim.

EU:s stora misstag var att inte gå ut direkt och protestera när interimsregeringen i Kiew tog beslut för att förbjuda ryska som Officiellt språk. Ryska talades i Kiev, norra och västra Ukraina samt på Krim innan nutida Ukrainskan funnit sin språkliga form. Det var ett klart brott mot de Mänskliga Rättigheterna punkt 1 till 4 att försöka förbjuda ryska språket. EU:s misstag då och senare uttalanden som närmast för tankarna till de tankegångar som Nazisterna under Hitler tillsammans med Mussolini hade för hur framtida Europa skulle se ut. Världen behöver inga politiker som går ut ifrån ”Som jag tycker”-syndromet! EU har inte rosat marknaden i sina hätska icke konstruktiva utspel därefter.

För det är sant att ryska arméns gammelkommunister och stalinister bara väntar på rätt läge, tackar och tar emot möjligheterna som bl.a. EU-utspel ger dem. Experten: Ryssland väntar på rätt tillfälle, Expressen 16 april 2014 Därför är det extra viktigt att hålla tand för tunga som de gamle sa. Det handlar inte om att få rätt, inte om att ha rätt utan om att handla rätt.

USA och Nato, speciellt USA:s ledning, har däremot intagit en mer pragmatisk ställning. Väl vetande att det aldrig någonsin är värt världsfreden att komma med orealistiska krav och hot. USA:s sanktioner har varit logiska och välriktade. Kan inte sägas samma om EU.
Vad gäller Ryssland, så saknar större delen av Världens ledare kunskap om Rysslands äldre historia speciellt vikten av Rysk-Ortodoxa Kyrkans 1000 åriga knytning till Kiew och Ukraina. Okunskapen har öppnat för gammelkommunister, stalinister m.fl. och direkt eller indirekt spelat dem i händerna i stället för att stärka Rysslands demokratiskt sinnade grupperingar. Då menar jag definitivt inte ryska kulturvänstern eller Pussy Riot. Ingendera är eller har varit för demokrati. Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodoxa kyrkan samt Västeuropas oförmåga att förstå att det var och är allt annat än demokratiska tankegångar bakom sådant hädande, har ingalunda underlättat situationen.

Mats Larsson: Nästan skäl för panik i Kiev, Mats Larssons krönika Expressen 16 april 2014 Helt klart riktigt. Interimsregeringen har aldrig haft hela Ukrainas befolkning bakom sig och då har det varit helt upp åt väggarna tokiga beslut som Interimsregeringen tagit i strid mot Ukrainas Konstitution.

DN rapporterar live om krisen i Ukraina, DN 16 april 2014
Allt oroligare i östra Ukraina, SvD 16 april 2014
Nu krävs tuffare sanktioner, SvD 16 april 2014 INSE ATT TIDEN ÄR FÖRBI FÖR ATT UPPNÅ NÅGOT BRA FÖR VÄRLDSFREDEN OAVSETT OM METODEN SOM FÖRESLÅS ÄR MILITÄR ELLER MED TUFFARE SANKTIONER. Som man bäddar får man ligga. EU har inte tagit avstånd från högerfötter och ryska armens vänsternissar har fått ökat spelutrymme!

Live: Ryskflaggade militärfordon i Ukraina, GP 16 april 2014 Ärligt talat alla politiker – har Du själv någonsin tänkt att människor för att politiker dragit nya gränser, gränser som mer än en gång lett till att nya stater bildats, människorna som sett sig själva som medborgare i ett land hastigt och lustigt ser sig som medborgare i det nyskapade landet? Politiker drar gränser in absurdum. Vi har till och med mellan Sverige och Norge som minst en märklighet där vardagsrummet kom att ligga i Sverige medan övriga huset och invånarna tillhör Norge.

Har Ukraina kontroll över sin egen arme?, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 16 april 2014 NEJ, självfallet har interimsregeringen ingen möjlighet att ha detta innan ett lagligt fritt val gjort möjligt för en verklig regering att tillträda.

EU har själva ett stort antal regioner där oron pyser….. och pyst länge. Inse att det var fel av EU att inte lyssna på EU:s medlemsländers militära säkerhets- och underrättelseorganisationer. För att Sovjetunionen föll, så föll inte farorna som fanns. Människor var i stort sett desamma på ledande poster. Då som i Tyskland efter Andra Världskrigets slut.

Det som krävs nu är vett och reson. Det krävs också att USA, Ryssland och EU hjälper till att:

* se till att få fram förutsättningar för att alla i Ukraina skall få något gemensamt att vara stolta över. Ovanligtvis när det gäller stridsfrågor som hotar världsfreden, så finns det något som borde kunna hjälpa till på den punkten. Om Påven, Patiarkerna och religösa ledare för Muslimer samt Judar beslöt att hålla ett gemensamt Religiöst möte i Kiev för att en gång för alla lägga 300-talet – 1800 talets splittring i öst- och väst Europa åt sidan, så finns det något att bygga på. Inte ekonomiskt, inte politiskt men något som kan få växa nerifrån.

* Ekonomiskt behöver Ukraina såväl Ryssland som EU och USA. Landets ekonomi har körts i botten. Desperata människor fås lätt att ta till handlingar som är helt oförsvarbara.

* Politiskt vore det ett underkännande av 2000-talets politikers förmåga om metoderna som används på fältet utan avståndstagande snarast påminner om 1900-talets Världskrig. Något borde väl världen ha lärt sig sedan Andra Världskriget?

Läs även: Rysk-Ortoxa kyrkans historia, Norah4history sida samt Omvärldsanalys Ukraina 12 april 2014

Sverige behöver inte höjda skatter, Miljöpartiet. Absolut inte någon sk. ”klimatskatt” som endast visar att de som kräver den saknar basala kunskaper om verklighetens Fakta om Jorden samt Jordens Historia

Miljöpartiet höjer skatter, GP ledarsidan 17 april 2014

Sverige behöver välutbildade politiker som har kunskap nog att förstå att de gjort bort sig när de gör bort sig i sk. klimatfrågan! Politiker som förstår när fakta läggs på bordet vad som står i t.ex. engelska artiklar. Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat 2014/02/06 Politiker som också har förståelse för att den svenske ”arbetaren” och ”tjänstemannen” har rätt att få behålla mer i handen av det han/hon själv arbetat ihop!

Fler anställda i skola och förskola samt höjda lärarlöner ska finansieras genom att den som tjänar mer än 40 000 kronor i månaden får betala tre procentenheter mer i skatt.

MP vill satsa 11,7 miljarder kronor mer än regeringen på skolan under den kommande mandatperioden, enligt Bolund skriver TT.
Investeringarna i järnvägar

MP vill även höja klimat- och miljöskatter och öka investeringarna i järnvägar och förnybar energi.MP vill höja skatten med 20 miljarder, Expressen 16 april 2014 Räcker med ett skattehöjarparti – Socialdemokraterna.

- Bland annat miljöskatter och skatt på höga inkomsterMP vill höja skatten med 27,4 miljarder, Aftonbladet 16 april 2014 Miljöpartiet är fula. De vill höja skatten för alla över 40.000 kr/månad väl vetande att ett större antal av samma lärare som de idag kräver lönehöjningar för, gymnasielärare och förstalärare, kommer att komma precis över 40.000 kr/månad. (Ex. en lärare 1-5 som gick i pension vid årsskiftet tjänade 35.000 kr/månad med alla tillägg….. :-) )

MP:s skuggbudget, Dn.se webb-tv
MP presenterar sin skuggbudget, SvD 16 april 2014

Lärarlöner ocxh unga jobb i MP-budget, GP 16 april 2014 Höjda lärarlöner kan till 100% betalas av minskat antal politiker. Politiker skall inte få betalt för att peta i skola, vård och omsorg. Lägga upp riktlinjer och ställa minikrav på verksamhet utifrån gällande lagar. Men politiker är inte ämnes- och stadiebehöriga lärare även om de som Fridolin gått Folkhögskollärarutbildning. Politiker är inte utbildade till läkare eller annan sjukvårdspersonal samt värst av allt – politiker har ingen kunskap om hur akutläget ser ut vad gäller behov av operationer varken när det gäller trafikskador eller cancer. Politiker blir också äldre må vara att de kommer ha råd med sina löner att betala för god omsorg hemma längre. Men ärligt talat Politiker är överavlönade i förhållande till sin verkliga kunskap. Lärare, sjuksköterskor och äldrevårdpersonal är det inte!

Det finns inget CO2 hot, inget reellt hot om temperaturhöjning på jorden pga mänskligt producerad CO2 o.s.v. Verkligheten inte fiktiva ”korrigerade” data och icke vetenskapligt underbyggda fantasier om att när A kan leda till B och B kan leda till C då är det ingalunda så att A leder till/har lett till C skulle vara bevisat! Skrämmande okunskap om allt från Vattnets kretslopp, Kolets Kretslopps betydelse för syret vi människor behöver dvs okunskap om Fotosyntes, Archimedes princip till verklighetens historiska temperaturer är vad Miljöpartiet uppvisar och grundar sin ekonomiska villervalla på!

Som SO-lärare med historia som huvudämne (skrivit till D-nivå) så är det skrämmande att inse att vi i Sverige har politiker som inte ens kan Sveriges geologiska historia t.ex. vad landhöjning innebär och att vi under Bronsåldern hade 4 grader varmare än i Sverige idag. Saknas sådan kunskap, så är det lätt att förstå att okunniga politiker inte tar sig tid att läsa arkeologiska rapporter om vad som växte på t.ex. Grönland när öarna hade som minst 2 grader varmare under perioden 980-1341 e.Kr. (obs under is ligger öar inte en ö och det var möjligt att ta sig från öster västerut mellan öarna på Vikingatiden)
Det är då för väl att det Äntligen efter 671 år blir det inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….
Klimatforskare ljuger – verkligheten gäller, Norah4you 24 juli 2013

Månne det är dags att kräva legitimation som täcker historisk och samhällsvetenskaplig kunskap (minimum förstå och godta Regeringsformen) för att få stå på valbar plats på ett svenskt partis Riksdagslista?

Verkligheten Miljöpartiet är den att jordens temperatur INTE gått upp trots alla vulkanutbrott och jordbävningar (står för mer än 90% vanligt år mer senaste åren. Människan står för mindre än 1 % av samtliga CO2-utsläpp i luft och vatten).
The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels.UN IPCC AR5 climate reports: Conjecture disguised as certainty, wattsupwiththat 2014/04/15 Se noga på diagram där fantasiförutsägelser avviker från verkligt läge. (Hoppas att det inom Miljöpartiet finns någon som verkligen kan läsa tabeller! Se Matematikförståelse, vad är det numera, Norah4you 11 april 2014 IPCC saknar kunskaperna de borde lärt in redan de första skolåren….. Matematik är svårt IPCC, Norah4you 14 april 2014

Vad har CO2-forskare sysslat med för att bevisa sin hypotes och få med sig troende. Man har helt enkelt korrigerat uppmätta temperaturer utifrån i datamodellerna förväntade temperaturhöjningar (som dessa troende säger alltid sker, vilket är falskt påstående). Mest skrämmande exemplet går att finna här i Sverige: Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Källa: Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Det är ett mycket bra exempel bland hundratals andra på hur faktiska värden ‘korrigerats’ för att passa in i någon av de 11 vanligaste datamodellerna som de sk. forskarna använt sig av.Självmål CO2-fantaster, Norah4you 31 mars 2014

norah4you:

Read following from ingress: The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels.

Please look up vulcano and tectonic plate activity on net. What’s happened is that we have had an increasing amount of activity from our world’s ”producers” of more than 90 % of CO2. In short: You can’t meassure CO2 levels close to vulcanos using them to ”correct” temperaturelevels anywhere else than ”close to home” within the wind’s direction and within 10 km.

IPCC and the global warmist people forgotten to tell that almost all CO2-stations are placed where they are for scholars and scientists working with Vulcano activity’s ever changing CO2 in order to predict next eruption….
Reality always wins over subjective fictive ‘data’…

Read: When the fox counts the chickens, Norah4you page

Originally posted on Watts Up With That?:

UN IPCC WG report process fails to integrate critical information

Guest essay by Larry Hamlin

The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels. This embarrassing dichotomy is demonstrated in the diagram below.
clip_image002
The UN IPCC has completed its three part (WGI, WGII, WGIII) Fifth Assessment Report (AR5) process where future climate findings are portrayed using ”level of confidence” and ”assessed likelihood” qualifiers that attempt to cast these outcomes in a cloak of scientific certainty.

Much of the analysis underlying these ”level of confidence” and ”assessed likelihood” climate findings are based upon the computer output obtained through the use of climate models identified as Representative Concentration Pathways…

Visa källa 651 fler ord

Omänskliga giriga tjuvar har åter slagit till i samband(?) med stöld hemma hos en hundägare. En av de tidigare gångerna skrev jag: Inte bara brottsligt i form av stöld utan rent djurplågeri. Nu är det dags, hade jag haft Facebook konto vilket jag av olika skäl valt att inte ha, så hade jag gått ut med ett upprop att alla som ser annonser med den sortens valpar skall polisanmäla och kräva DNA-test för att se att den som säljer inte är djurplågaren!

Skrämmande låg nivå visad vad det gäller humanitet, mänsklighet och djurförståelse! Lämna tillbaka hundarna per omgående. Tror till och med att de flesta vanliga kriminella kommer att hålla med om det. Så här gör man bara inte!Djurplågeri att stjäla valpar från tik!, Norah4you 30 juli 2012 Den gången gick någon som hade Facebookkonto tack och lov snabbt i bräschen för att få hem valparna. Dags för liknande aktion nu!

Sju veckor gamla valpar är inte gamla nog att få lämna sin tikmamma! Det är rent djurplågeri mot valparna och mot tiken att så brutalt skilja dem åt! Varenda en som själv köpt valp från ställe där man inte vid tidigare tillfälle sett valpen ifråga och fått återkomma för att slutföra köpet bör omgående ta kontakt med närmaste veterinär eller polis. Varenda en som vet något om märkligt eller tveksamt köp av valpar/att någon hastigt fått flera valpar som ”redan” är större än nyfödda valpar bör hjälpa till så att: Valparna kommer hem till tiken

Fyra hundvalpar stals under kvällen från en lägenhet i Kroksbäck i Malmö.
Hundvalparna, som är sju veckor gamla är en blandning av raserna papillon och chihuahua.

– Eftersom de är så unga är det extra angeläget att de blir återfunna, säger Marie Persson, presstalesman vid polisen i Skåne.Fyra hundvalpar stals vid lägenhetsinbrott, Kvällsposten 14 april 2014

Hundvalpar stals vid inbrott i Malmö, GP 14 april 2014
Hundvalpar stals vid inbrott i Malmö, Aftonbladet 15 april 2014

tillägg 16 april 2014 Valparna kom hem. Det fanns människor som tog avstånd från djurplågeriet och tog ansvar för att valparna fick komma tillbaka till sin mamma. Underbart.
Stulna valparna hemma igen, SvD 16 april 2014

Förvisso är det bra att Ni efter alla felaktigheter kommit på att Fotosyntes är viktigt för människornas överlevnad och att det inte är lämpligt att kalhugga skog eller förstöra grönområden hur som helst. Men matematiken Era så kallade forskare glömt bort är till och med värre än den anmärkningsvärt urusla programmeringskunskap de uppvisat samt även värre än alla de baskunskaper om jorden vi ärvdes naturkrafter.

Inte en enda av IPCC:s forskares datamodeller innehåller ens 25 % av samtliga viktiga faktorer som måste med om man ens skall börja räkna på vattennivåer eller CO2 som aldrig varit och aldrig kommer att bli ett klimathot under mänsklighetens närmaste 1000 år! Archimedes princip och Landhöjning är bara några av alla faktorer utöver havsströmmar, jordens vobbling solens påverkan m.m. Ni missat att se till att Era sk. forskare måste ha med i sina sk. datamodeller! Vad är Erosion respektive Vattnets kretslopp? Inget Era sk. forskare bekymrat sig om att ta i beräkning!

Jorden vi ärvde, fakta

Jordens diameter 12 756 km
därav följer att
Jordens radie är 6 378 km
om 10 km (svensk mil) motsvarar 1 cm på ett rep, så krävs 6 meter 37,8 cm för att motsvara jordens radie.

Jorden är tillplattad vid polerna, beroende på naturkrafter som: Jordens rotation, vobbling, tyngdkraft, månens och solens påverkan (dragningskraft m.m.) samt erosion och jordaxelns lutning.
Om vi för enkelhets skull gör som i princip alla ”vanliga” skolböcker och flertalet uppslagsverk (inkl. Wikipedia som inte är någon vetenskapligt säker källa) gör en avrundning av jordens omkrets så får vi:
Jordens omkrets ekvatorn 40 076,592 km
Jordens omkrets pol-pol 40 009 km

Röd prick = skalenlig illustration av Mt Everest. Blå prick = skalenlig illustration av Marinergraven.  Observera att människan förvisso varit i rymden, men vi har inte full kontroll av allt ens där vi skickat mätinstrument. Än mindre vet vi detaljfakta om jordens inre. Vi utgår från mätningar inom prickarnas ramar.

Röd prick = skalenlig illustration av Mt Everest.
Blå prick = skalenlig illustration av Marinergraven.
Observera att människan förvisso varit i rymden, men vi har inte full kontroll av allt ens där vi skickat mätinstrument. Än mindre vet vi detaljfakta om jordens inre. Vi utgår från mätningar inom prickarnas ramar.

Jordens befolkning uppskattas idag 14 april 2014 till drygt 7 miljarder 226 tusen människor. Om vi gav varje människa en kvadratmeter att stå på, så skulle det krävas 10 000 människor i bredd för att en millimeter som motsvarar 10 000 cm skulle synas på samma sätt som den röda pricken (skalenligt motsvarande Mt Everest) och den blå pricken (skalenligt motsvarande Marinergraven).
Det skuille krävas 10 000 människor i såväl bredd som i led för att synas på motsvarande sätt om vi illustrerar människorna med en kvadrat. 10 000 x 10 000 = 100 000 000 dvs 100 miljoner krävs för att kunna illustreras något så när korrekt med en kvadrat på jordillustrationen.

Om vi för enkelhets skull säger att världens befolkning är cirka 7.3 miljarder, så skulle vi om vi ritar en millimeter (10 000 i bredd) linje inte ens komma från nordpol till sydpol. Skulle vi däremot lägga ut dessa som 73 millimeterna (skalenlig motsvarighet) på omkretsen, skulle längden av den sträcka som skall målas för att bli synlig (krävs 10 000 för att synas som 1 mm bred kurvad linje) vara 73/4000 på omkretsen visad från pol till pol…..

Läs texten noga.

Läs texten noga.

IPCC: Klimathotet kan avvärjas, Aftonbladet 13 april 2014
IPCC:s rapport: Bråttom att minska utsläppen om vi skall klara klimatmålen, DN Vetenskap 13 april 2014

HAR ALDRIG FUNNITS NÅGOT CO2-hot! Läs: Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Konsensus om CO2 saknas helt, Norah4you 20 maj 2010
Glöm inte heller bort att titta på Självmål CO2-fantaster, Norah4you 31 mars 2014 och länken Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat 2014/02/06
PS när skall Ni tala om att CO2-mätningarna vid vulkaner görs av vulkanforskare som studerar ständiga förändringar i CO2 utsläpp för att kunna förutse (och förstå) när nästa vulkanutbrott kommer och dess omfattning?

Nya Klimatrapporten godkänd, GP 12 april 2014
IPCC klimathotet kan avvärjas, GP 13 april 2014

Exempel på de som gått på skrämselpropagandan:
Barnen får uppleva klimatkatastrofen, Eva Franchell ledarkrönika Aftonbladet 1 april (aprilskämt?)
De viktigaste punkterna i IPCC:s rapport, DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther på DN Vetenskap 13 april 2014

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 97 andra följare