Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Ryggradslöse Fridolin

Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!

Se även: MP går från klarhet till klarhet, Norah4you 28 oktober 2014

Men det är klart, du sitter ju i samma båt som traineen Löfvén som precis som tidigare Socialdemokratiska statsministrar hycklar med historiska verkligheten Du gamla du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben, Norah4you 1 november 2014 kanske det är för att dölja verkligheten S bjöd in Er till regeringen och gått med på allehanda? Vem vet?

Se även: Tack Säpo, Norah4you 31 oktober 2014

Sverige behöver ett starkt försvar med värnplikt och medlemskap i Nato. Fler och fler förstår att detta är nödvändigt i dagens osäkra omvärld, skriver Eva Flyborg (FP).Sverige klarar sig inte utan värnplikt och NATO, Eva Flyborg (FP) på GP debatt 31 oktober 2014

Sverige och Finland måste fatta beslut om Nato ihop, Jan Nygren, statssekreterare (S) i försvarsdepartementet 1988-1991, samordningsminister 1994–1996 på DN debatt 31 oktober 2014 Det är förvisso mer än 40 år sedan jag träffade JN på en släktingsbröllop i Trollhättan, och JN har under åren gett samma positiva image som han gjorde då. Men jag börjar tro att JN glömt Regeringsformen under åren med arbete på Saab AB och åren därefter…

Nostalgikernas sammansvärjning, Eric Erfors på Expressens ledarsida 30 oktober 2014 noterar att Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill utreda värnplikt men inte Natomedlemskap. Även Erfors missar att ”nostalgikerna” blivit invaggade i Socialdemokratisk glömska av S-historiska ställningstaganden…..

En slutsats som Bertelman drar är att gapet mellan försvarets uppgifter och förmåga inte kan slutas genom internationella försvarssamarbeten. Inte heller är dessa någon lösning på den försvarsekonomiska krisen. Nordiskt och svensk-finländskt samarbete, som är den kungsväg Stefan Löfven anvisat, kan inte heller på något ”avgörande sätt” bidra.

En annan slutsats är att Sverige är så nära Nato att i händelse av konflikt kommer vi att räknas in på alliansens sida. Tyvärr kan Sverige då bara stödja sig på den ensidiga Solidaritetsdeklarationen som stadgar att vi är gärna tar emot hjälp, men som det har framhållits i en rad sammanhang finns inte någon automatik. Tryggare än så är inte den hoppas-på-bästa-doktrin som säkerhetspolitiken vilar på.Politiker som blundar, Ledarsidan SvD 31 oktober 2014

Det är underligt så snabbt tiden går och så många som ”glömt” varför inte Sverige gick med i NATO när NATO bildades. Skrivit om det förut i år och tidigare Var svenskt kärnvapen bättre?, Norah4you 29 juni 2014 samt Natosamarbete sedan 50-talet, Norah4you 12 januari 2013

Svensk Socialdemokratisk kärnvapenhistorik

Redan året efter att Sovjetunionen sänt upp hunden Laika i omloppsbana runt jorden hade Sverige under Socialdemokratisk regering framme svensk antirobot för att kunna skjuta ner de eventuella sovjetiska antiraketer som skulle kunna sändas mot svenskt kärnvapen tänkt att använda OM Sovjetunionen på allvar hotade Sverige……. Svenska Socialdemokrater hycklade då som nu om kärnvapen och Nato.

I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas.I skuggan av kärnvapenhotet, Norah4you 5 april 2012

samt

Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte.

S-planerna på plutoniumfabrik i Sannäs, Tanums kommun

För de flesta svenskar som itutats Socialdemokratiska propagandan om ”neutralitet” och ”alliansfrihet” samt Olof Palmes tågande i demonstrationståg mot USA, samtidigt som han själv stod bakom signalspaning mot allehanda vänstergrupper…(se nedan)

En av mina kusiner och jag satt igår och gick igenom gamla handlingar och tidningsurklipp som en av våra släktingar i Sannäs, politiskt aktiv inom Socialdemokraterna till skillnad från farfar (som tillsammans med Valdemar O drog igång Folkpartiet i Västsverige början förra seklet). Vi har gjort det ett antal gånger förut under de cirka 10 år som gått sedan vi kusiner tömde farfars hus där i princip allt och inget samlats under nästan 100 år. Det har varit så mycket att gå igenom av handlingar som borde varit arkiverade på annan plats att de som direkt berörde Tanums kommun, Tanumshede, Grebbestad och Sannäs från åren före Andra Världskriget var de som vi först sorterade ut i kommunala originalhandlingar respektive handlingar från det stenhuggeri som farfar var förman och adminstrerade utifrån Sannäs under många år. För de som inte vet det: Sannäs var fram till 1939 Sveriges största utskeppningshamn av gatusten huggen från gräns mot Lysekil upp till norska gränsen vid Svinesund.

Bland alla handlingar och urklipp, vi är nu framme vid 50-tal och 60-talet, som vi gick igenom över kaffe och ostmacka igår fanns tidningsurklipp om den planerade Plutoniumfabriken i Sannäs tidningsurklippen vi gick igenom, bland andra handlingar, härrörde från mitten av 60-talet/andra halvan av 60-talet. Mitt eget inlägg som finns registrerat i Tidningsstatistik på bibliotek och UB var inte bland dem. Märkligt upplevde vi båda två att det talas så tyst om Socialdemokraternas svek mot vad de presenterar än idag som S-historia…

För att inte bli beskylld för att överdriva, vill jag ge Dig som läser länkar till dokument som varje svensk idag borde läsa innan han/hon klappar sig på bröstet för att upprepa neutralitet/alliansfrihet/fredsälskare o.s.v.

Ur SKI Report Nuclear Weapons Research in Sweden, The Co-operation between Civilian and Military Research, 1947 -1972, Dr Thomas Jonter My 2002 SKI Report 02:18
Notera Since Sweden had plans in the nuclear weapons area it is important to show to the IAEA that all such activities have stopped. This is the main objective with this report.

Nu är det inte så enkelt som den intresserade kommer kommer finna om han/hon som gör sig besvär att söka på Lantmäteriets register om ägare till den mark planerad för plutoniumfabrik i Sannäs. Om jag inte missminner mig, de hos släkten sparade kommunala handlingarna lämnades över till Tanums Kommun av undertecknad runt 2005, så var det inte förrän Fälldinregeringen tillträtt som de sista i malpåse lagda planerna på plutoniumfabrik skrotades och vindkraftverk fick byggas på platsen.

Fler citat:
. Det enda som återstår i mitten av 1950-talet är att bygga upp ett eget atombombsprogram, det som blir ”Den svenska linjen”. Den går ut på att klara hela tillverkningen, från uranbrytning till färdig bomb, inom landets gränser. Statsminister Erlander argumenterar för en svensk bombsatsning 1954, och 1956 klubbar riksdagen igenom den svenska linjen.

Men arbetet på bomben har påbörjats långt tidigare. Foa, Försvarets forskningsanstalt, och AB Atomenergi har sedan slutet av 1940-talet dragit upp riktlinjerna på ett gemensamt civilt och militärt kärnenergiprogram.
……..
1972 Kärnvapenprogrammet avslutas. Plutonium provsprängs med vanligt sprängmedel
Den svenska Atombomben, Ny Teknik 19 juli 2011 Officiellt var det slutpunkten, men verkligheten inte så enkel. Det är först under Reinfeldtregeringens tid som de sista resterna av plutonium skeppas ut via Bohuslänsk storö för att destraueras västerut.

Socialdemokraternas hyckleri: demonstration mot USA med samtidig signalspaning beställd på vänstergrupper

Utdrag ur Ikonen och verkligheten, Norah4you 26 februari 2011

Man går inte i Vietnamtåg och skäller ut USA samtidigt som man, enligt vad media säger om samme Palme som skall ha lämnat ut uppgifter om de demonstranter som gick i tågen, och är helt ärlig. Att media kan ha rätt framkom med all önskvärd tydlighet när man ser på de grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970.

De finns presenterade i SOU 2002:89 slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fick avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi fick FRA-lagen. Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.

Från SOU 2002:89 sid 80

”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma!

- – – – – – Slut på utdrag ur Ikonen och verkligheten, Norah4you 26 februari 2011

Socialdemokraterna styrde Sverige fram till 1976-års Fälldinregering tillträdde. S hycklade och hycklar än om sitt ansvar för planerandet av svenskt kärnvapen samt samarbetet med Saudi Arabien som kom till för att stödja kampen mot Kommunismen i världen. Försök inte med något annat. Se I skuggan av kärnvapenhotet, Norah4you 6 april 2012 Hycklandet fungerar dåligt på mig som redan som barn i Linköping förde de som planerande, ritade, testade i testbänk o i betydligt mer avancerade datorer än vad som officiellt fanns från slutet av 50 till slutet av 60-talet. Skivit om det förut.

Tack Säpo

Någon ordning får det allt vara i Regeringskansliet även om de nyinflyttade inte klarar av att förstå orden som står i Regeringsformen! Tack Säpo för att Ni stoppade miljömupparnas favorit!

Säpo stoppade Gustav Fridolins toppvärvning, Expressen 31 oktober 2014 Om det var en av Fridolins toppvärvningar, hur ser då bottenskrapet ut? Expressen tror sig veta att det beror på skulder…. Expressen tror sig veta mycket. Tro kan försätta berg sägs det men verkligheten en annan.

Säpo stoppade MP-värvning, GP 31 oktober 2014

Säpo stoppar MP-rekrytering, DN 31 oktober 2014

Säpo stoppade MP-värvning, SvD 31 oktober 2014

Säpo stoppade MP-värvning, Aftonbladet 31 oktober 2014

MP går från klarhet till klarhet

Fråga: Hur mycket kunskap om Sveriges Försvar är ett sådant snurre som Gustav Fridolin clearad för? Hoppas så lite som möjligt.

norah4you:

Behövs inget tillägg. LÄS och Begrunda

Se sedan gärna tidigare eget blogginlägg Socialdemokratena sänkte svenska försvaret, Norah4you 22 april 2014

Originally posted on annika nordgren christensen:

Ambassadör Tomas Bertelman har på ett föredömligt strikt och avskalat sätt utrett och idag presenterat Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten i rapportenFörsvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet (Fö 2013:B).

Samma dag publicerar TV4/Novus en opinionsmätning där ja-sidan för första gången är större än nej-sidan om ett svenskt medlemskap i NATO och det ger naturligtvis lite extra skjuts i diskussionen, vid sidan av förmodad främmande undervattensverksamhet på svenskt territorium, en säkerhetspolitisk situation som beskrivs i termer ”försämrad” och ”allvarlig” av både den nya och gamla regeringen samt frågetecken kring utrikesminister Wallströms ordval om att regeringen inte är lika entusiastisk vad gäller NATO-samarbetet (som den tidigare regeringen).

Rapporten rekommenderas i sin helhet, men några särskilt intressanta delar förtjänar att lyftas upp i särskild ordning:

Sverige har inte något pågående försvarssamarbete som kan ge sådana effektivitetsvinster eller förmågehöjande effekter att det på något avgörande sätt påverkar svensk försvarsekonomi eller svensk försvarsförmåga. Effekterna av…

Visa källa 1 060 fler ord

It didn’t take long for the warmists to go from Thesis using Fallacies instead of Theories of Science to the present situation where IPCC acts same way as Christian Church leaders did in Medival Age and up to present. Of course(?) Humans must be the ones around which the sun and universe rotate :P

IPCC preparing ‘most important’ document on climate change,bbs science environment 30 October 2014

10 important findings from the IPCC-reports, 350.org homepage Where have all the money gone?

9 significant scientific findings too recent to be included new IPCC-report, ”World resorces institute”October 30 2014 Haven’t anyone of them studied more than Fallacies in subject Theories of Science? Who told them that Fallacies were legitim????
Pseudo scientists are by no mean true to Theories of Science

Reality rules

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

For more later reality checking please look at Reference-pages/sea-ice-page, wattsupwiththat.com

Humans are Humans and not God!
I believe in God, Jesus Christ and the Holy Spirit. You might agree or disagree upon that, but no matter which Faith you have I doubt you are able to prove IPCC to be acting on God’s behalf.

norah4you:

Back to Middle Age?
IPCC acts and make humans believe that Humans are the centre of Universe….. Faith is one thing – Science an other… :P

Other bloggers reblogg and comments from U.S. Military caves to endless global warming attack, SasjaL’s blogg

Originally posted on Watts Up With That?:

The Atlantic: David A. Graham: Defense Secretary Chuck Hagel: Get Used to Endless War
From ISIS to climate change, the Pentagon chief says, the threats that face the United States are long-term challenges.

It sure seems like there are frightening events happening everywhere today—from ISIS to Ebola, Russian imperialism to Chinese saber-rattling, climate change to congressional dysfunction. But is it really worse, or will this, too, pass?

Bad news: It’s really worse, Defense Secretary Chuck Hagel told James Fallows at the Washington Ideas Festival Wednesday….

And Hagel didn’t seem especially sanguine that it would end anytime soon. In other words: Get used to endless war…

He noted in particular the challenge of global warming, which Hagel’s Pentagon has made a priority, declaring it a national-security threat, even as Hagel’s own Republican Party continues to block broader steps..

Buckle your seatbelts.

http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/defense-secretary-chuck-hagel-get-used-to-endless-war/382079/

h/t to WUWT reader pat

Visa källa

Funding has been confirmed for a £97m supercomputer to improve the Met Office’s weather forecasting and climate modelling.

The facility will work 13 times faster than the current system, enabling detailed, UK-wide forecast models with a resolution of 1.5km to be run every single hour, rather than every three.

It will be built in Exeter during 2015 and become operational next September.

The Met Office said it would deliver a “step change” in forecast accuracy.

“It will allow us to add more precision, more detail, more accuracy to our forecasts on all time scales for tomorrow, for the next day, next week, next month and even the next century,” said Met Office chief executive Rob Varley.

As well as running UK-wide and global forecasting models more frequently, the new technology will allow particularly important areas to receive much more detailed assessment.Met Office to build £97m supercomputer, BBC News Science and Environment 28 October 2014

Hmmm – Logic say:
If the new supercomputer makes it possible to add more accuracy to forecasts next week, next month and even next century,
how come that CO2-experts using simple models and relatively ordinary computersystems still tries to make believe they know what will happen the next 30-50 years? Have they looked at the stars or used magic? :P

A hint of the what’s happened:

In CO2-folkets okunskap Botwid posted comment 2014/10/21 Swedish time 9:23 Om jag går in på NOAA och använder deras uppgifter för att plotta trenden 1997 till 2014 blir resultatet + 0,05 grader Celsius per tio år. Alarmerande? [English: If I go into NOAA and using their data to plot the trend from 1997 to 2014, the result is + 0.05 degrees Celsius every ten years. Alarming?]

Source:

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

- – – – – -
IPCC has been exposted as a liar
On top of facts above the CO2-believers showed themself acting worse than leaving a walk over, IPCC. And IPCC is worse than the rest! Facts not Fiction rules in Theories of Science!

in other words:
If there isn’t a computer, and no such one exists at any university or Met Office exist, that today can make a certain forcast for the next week,
how come IPCC belive that incomplete ”models”
where at best 1/4 of all needed parameters are taken into consideration,
and where the ”scholars” who written the model-program know less than nothing about Computer programming, should be able to make a forecast for 30 years or more?

Facts about temperature on Earth
The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.It’s official: no global warming for 18 years 1 months

Swedish papers: Lättnad över avtal, GP ledarsidan 25 oktober 2014
EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över, Hans Nilsson ordförande 100% förnybart på GP debatt 27 oktober 2014
Det behöver du veta om klimatmötet, DN 27 oktober 2014 HMMMM Klimatmötets deltagare borde sättas i skolbänken!
Gör inte klimatpolitiken svårare än den behöver vara, Eva Samakovlis forskningschef Konjunkturinstitutet; Runar Brännlund professor i nationalekonomi Umeå universitet; Thomas Aronsson professor i nationalekonomi Umeå universitet; Ing-Marie Gren professor i nationalekonomi SLU Uppsala och Caroline Leck professor i kemisk meteorologi Stockholms universitet; på SvD Brännpunkt 29 oktober 2014 Nej gör den inte svårare – avskaffa klimatpolitiken. Den fyller ingen vetenskaplig funktion och pengarna borde gå till forskning för att få RENT VATTEN OCH REN LUFT till alla runt jorden!

Kjell-Olof Feldt har rätt när han skriver på Expressens debattsida:

Visar det sig omöjligt att bilda en majoritetsregering bör ett extra val till riksdagen utlysas, skriver Kjell-Olof Feldt
…….
Ladan är tom, hävdar finansministern. Nej, där finns en rad olösta problem. Ett är att svensk arbetsmarknad inte fungerar. Det handlar inte bara om drygt 370 000 arbetslösa. Ytterligare minst 200 000 har ett jobb enbart därför att staten betalar hela eller merparten av deras lön. Frånvaron av arbetsgivare som vill/förmår anställa till avtalsenlig lön är grundorsaken. Ett annat består av en energipolitik som fastnat i limbo, tillsammans med miljöpolitiken. Ett tredje är hur löftena om bättre välfärd, en för alla likvärdig skola och stora investeringar i infrastruktur ska kunna infrias i ett land starkt beroende av en världsekonomi som fortfarande krisar.

Ett viktigt led i arbetet med att tömma denna problemlada är att osäkerheten om maktutövningen i Sveriges riksdag upphör. Det främsta ansvaret för att det sker har det parti som åtog sig att leda landets regering. Oberoende av hur det går för budgetpropositionen i december bör statsministern meddela talmannen att han vill ombilda sin regering i syfte att bredda underlaget och inbjuda alla borgerliga partier till överläggningar. Visar det sig omöjligt att bilda en majoritetsregering bör ett extra val till riksdagen utlysas.Statsministern måste bryta blockeringen Kjell-Olov Feldt på Expressen debatt 28 oktober 2014

norah4you:

”Romson och Fridolin visste om knarkdomen”, DN 27 oktober 2014 Stora frågan blir Visste Stefan Löfvén om knarkdomen?

Visst skall alla få en andra chans,
men om det är så att Romson och Fridolin var medvetna om såväl drogdom som dom för begånget våld,
så visar MP även i denna frågan så dåligt omdöme att det endast finns en lösning: Rösta på Alliansensbudget – första steget till nyval.

Romson värvade knarkdömd man, Aftonbladet 27 oktober 2014
Romsons toppman smugglade knark, Expressen 27 oktober 2014
Knarkdömd MP-topp i Rosenbad, SvD 27 oktober 2014
Knarkdömd MP-topp i Rosenbad, GP 27 oktober 2014

Originally posted on SasjaL:

Åsa RomsonGustav Fridolin

Åsa Romson & Gustav Fridolin
[ Foton: http://www.riksdagen.se ]

Allt sedan man hörde talas om Miljöpartiet första gången, så har jag haft känslan av ett drogliberalt flumparti. Det här förstärker detta. Men ska man egentligen bli förvånad, då [riks]politiker verkar allt mer ha problem med lag och ordning …

Romson värvade knarkdömd man [Aftonbladet]
Romsons toppman smugglade knark [Expressen]
Knarkdömd MP-topp i Rosenbad [SvD]
”Romson och Fridolin visste om knarkdomen” [DN]

Visa källa

norah4you:

Fridolin avslöjar sin oförmåga att läsa, förstå och analysera svenska språket som är solklart vad gäller nya betygskriterierna!
Endast de som saknar ordkunskap/ordförståelse för godkänt årskurs 9 i svenska ska kunna ha förmåga att missförstå så klara direktiv för vad som gäller för betyg!
”Många lärare har uppfattat regelverket som oklart och svårt att tolka”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som flaggar för en översyn av betygssystemet.Fridolin: Lärare har svårt tolka betygsregler, SvD 27 oktober 2014 Ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL INTE KUNNA MISSFÖRSTÅ om de kan svenska språket! Bakläxa Fridolin!

Originally posted on Norah4you's Weblog:

Det är märkligt så dålig ordförståelse samt dålig ordkunskap många som läser till lärare eller redan är legitimerade lärare har. Hur i hela fridens namn har Alla skall med skolan lyckats slussa igenom de som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i de nya betygskriterierna?

Falskt påstående så det sjunger okunskap om det finns att läsa i Ingen likvärdig bedömning med nya betygen, Christian Karlsson Isabella Arvidsson blivande gymnasielärare på GP Debatt 18 juli 2014
Verkligheten är precis tvärs om. Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C…

Visa källa 123 fler ord

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 125 andra följare