Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvinnans rätt att bli respekterad’

Nu får det vara nog med dumheterna! I Sverige gäller Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar.

”VI” Svenska folket oavsett var i världen våra anfäder är födda, tog tillbaka Svenska Flaggan som symbol vi blir glada över att hissa från de som står långt till höger om Sverige Demokraterna. Nu är det dags att rösta med fötterna och munnen. Dags att göra klart för ALLA oavsett vilken grupp,
vilken kulturell miljö de som försöker tvinga på någon annan sin personliga uppfattning om hur en kvinna skall vara och leva,
GÖRA KLART EN GÅNG FÖR ALLA: I Sverige har vi Svenska Grundlagar och Svenska Lagar. Inte ens de Mänskliga Rättigheterna ger någon född av människa rätten att försöka skilja på kvinnors och mäns rättigheter!

Sverige är ett land med mer än 1000 årig Kristen Kultur och Historia. Detta trots att vi fått en Ärkebiskop som i sina ord och handlingar helt glömmer bort det budskap som Jesus gav. Glöm inte bort att Jesus moder finns det mer skrivet om i Koranen än ens i vårt eget Nya Testamente. Jesus själv kallas Profet i det som Muhammed som av Muslimer kallas Allahs Profet fick sig berättat och som skrevs ner.

De äldsta svenska gravarna med kristen påverkan finns liksom i våra grannländer att finna bland gravar som är över 1500 år gamla. Från 400-talet berättar arabiska källor att goter, namngivna bl.a. Kol, betalade frivilligt en skatt som bara kristna och judar behövde göra för att få idka handel. När vi kommer längre fram i historien så berättar Cassiodorus i Variae om gotisk grupp som tillsammans med hans egen farfar fick följa med på diplomatiskt uppdrag. De goterna skall ha varit kristna.

När det gäller kristna gravar, så har vi bevisligen kristna gravar från 600-talets slut i Västergötland. Kristet influens däremot går att se i gravar i Norden från cirka 150 e.Kr till 600-talets början då de avtonade på de flesta ställen utom i delar av Nordnorge.

I sin bok Vägar till Sveriges Kristnande behandlar framlidne Växjöbiskopen Jan Arvid Hellström de olika kristna inflytanden som från 700-talets slut fram till 1100-talet påverkat den svenska kyrkan. Där berörs bl.a. uppgifterna om kung Milred som skall ha sänt en missionsbiskop till Sverige. (Not 7) Att kung Milred existerade i Northumbria runt år 800 är ställt utom allt tvivel. Om han var den förste engelske kungen som sände missionärer till Sverige är mer tveksamt. Otvivelaktigt är dock att Sverige och Norden kristnats från både väst, öst och syd inte bara vid ett utan vid flera olika tillfällen.
När den första kyrkan byggdes i Sverige är ovisst.

Kristendom i Sverige för över 1300 år sedan

Nu är det nog med parallella samhällen som inte ens är tillåtna enligt Regeringsformens 1 kap 2§ eller de Mänskliga Rättigheterna Artikel 1 till Artikel 7

”Killar håller koll på dig”, GP 12 Augusti 2016

Ingen född av människa är Gud och Ingen född av Människa är av Gud satt att döma andra! Råda andra är något helt annat än att ens försöka tvinga någon annan göra som Du vill oavsett vem du är inom din religion!

När jag själv var över på andra sidan tisdagen innan Påsk 1967, så fick jag se mitt liv och blev lovad att bli 68 år. Om jag kommer att bli äldre fick jag inte veta. Däremot att Gud har planerat för ett nytt Nicea som skall vara inledningen till att Guds olika troende först kristna enas och sedan att alla religioner under honom börjar lyssna till Guds Bud. Detta blev jag lovad skall ske under min livstid.

I olika formuleringar finns det vi Kristna kallar Budorden i Guds övriga religioner oavsett vad vi kallar Gud. Något många oavsett nivå inom gruppering, trossamfund, religion, politik och journalistik tycks ha missat eller glömt….

Att vi sedan utöver en Ärkebiskop som glömt bort de viktigaste bitarna i den Kristna tron är illa nog. Att det dessutom finns en biskop Per Eckerdal biskop i Göteborg, efterträdare till ”min egen universitetslärare” Carl Aurelius när jag läste Kristendom och Religion som Lärarstudent i Linköping, är däremot värre. Verkar tyvärr inte som biskop Per Eckerdal har ägnat speciellt mycket tid åt de viktiga verk om Luther som Carl Axel Aurelius skrivit. Mycket allvarligt så biskop Eckerdal har missupptattat den Kristna Tron.

Biskop Per Eckerdal svarar Mathias Bred, Ledarbloggen GP 11 Augusti 2016

Read Full Post »

Nu får det räcka på galna funderingar för att ursäkta att kvinnor blir våldtagna!
Har en kvinna sagt nej, så skall det vara tillräckligt. OM hon blir panikslagen när karln med tvång särar på benen eller om hon inte vågar/orkar säga ifrån, så gäller ÄNDÅ HENNES NEJ! En svensk kvinna är myndig och inte satt under förmyndare som fattar beslut om vad hon verkligen vill eller om hennes nej skall accepteras.
BAKLÄXA så det brakar om det. För det fattade domslutet strider mot Sveriges Grundlagar och mot de Mänskliga Rättigheterna!

Ett nej är ett nej – om det kan bevisas, DN 29 november 2012 Skicka de jurister som DN hänvisar till för rubriksättningen tillbaka till Grundskolans Samhällskunskap och Historieundervisning. En kvinnas nej är ett nej och behöver aldrig bevisas. Kvinnan är myndig, även om vissa verkar fått mycket bakvända funderingar! Det är våld att tvinga sin uppfattning om vad kvinnan verkligen vill på henne – psykiskt våld. Psykiskt våld kanske inte syns utanpå – men tro mig man glömmer det aldrig!

Se även VET HUT!, Norah4you 20 maj 2011 samt Självklart att NEJ är ett NEJ, Norah4you 7 maj 2009

Någon måtta får det ändå vara på galenskaperna i detta land för om Alla är lika värda, vilket våra Grundlagar säger, så är Kvinnor lika myndiga som män och har rätt att själv bestämma. Deras nej skall accepteras som nej. Något annat är inte förenligt med ett demokratiskt samhälles rättsväsende

Tillägg 1 december 2012 Ett nej är ett nej, är ett nej, är ett NEJ!, Pernilla Ericsons kolumn Aftonbladet 1 december 2012 Undrar om det inte snart är dags att vi kvinnor samlar ihop oss och kräver respekt för att vi är myndiga. Sluta snacka om hur andra länder eller kulturer behandlar sina kvinnor om Ni inte är beredda att ens ge oss här i Sverige våra Grundlagsfästa rättigheter!

Read Full Post »

Gävle Tingsrätt! Det minsta man kan begära av en svensk domstol är att den inser att svenska Grundlagar gäller OCH att svenskar oavsett kön har rätt att säga NEJ till sex, oavsett vilken sex, och få detta NEJ accepterat även om personen ifråga, i det aktuella fallet kvinnan tidigare gått med på hård sex som inletts med ett NEJ. Det är INTE ett giltigt argument som kan leda till den av Gävle Tingsrätt fattade slutsatsen att hänvisa till en sådan omständighet,.

Skälet är mycket enkelt. För att det skulle kunna vara ett giltigt argument måste samtliga följande premisser vara sanna:

* En kvinna/man som sagt nej en gång och ändå accepterat efteråt får aldrig mer säga nej och mena nej och få detta nej accepterat som nej
* En kvinna/man som godkänt hård sex en gång får aldrig säga nej till hård sex någongång eftersom den godkänt det en gång.
* En kvinna/man som gått med på sex oavsett vilket slag minst en gång får aldrig någonsin ändra sig och få sin nya uppfattning godkänd.

Samtliga tre premisser är falska och då är inte ens argumentet giltigt. Nu är det för all del så att icke giltiga argument teoretiskt sett skulle kunna leda till en slutsats som kan tyckas hållbar. Dock kan icke giltiga argument aldrig användas i en debatt för att bevisa en hypotes där beviset bygger på ogiltiga argument och/eller att det som skall bevisas ingår i hypotesen som förutsättning för att denna skulle kunna tänkas sann. Cirkelbevis och cirkelargumentering.

Utöver detta gäller Regeringsformens 1 kap 2§ i alla lägen:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). ”

Polis friad från våldtäkt, Aftonbladet 19 maj 2011

Det märkliga är att alla som gått ut svensk grundskola SKALL ha fått lära sig detta i utbildningsmoment som Sex och Samlevnad m.m.

Read Full Post »

När en av mina bekantas fruar för bara några få år sedan fick uppehållstillståndet att komma till Sverige, så hade min bekant och hans fru känt varandra flera år då hans fru jobbat för en firma ägd av min bekants bäste vän, hon hade fått hälsa på i Sverige tills de gifte sig, då fick hon inte komma hit förrän alla papper och tillstånd var klara. Och det var ingen barn lek utan det tog nästan ett år där paret utfrågades på ambassad och han vid ett antal tillfällen här för att svenska myndigheter skulle vara säkra på att det varken var ett sken- eller tvångsäktenskap. Inte ens när alla de mest intima frågorna ställts var det klart för kvinnan att flytta till Sverige. Mannen var svensk medborgare, om född här eller inte saknar i sammanhanget betydelse för de svenska lagarna gällde. Mannen hade jobb inom offentlig förvaltning sedan 30-talet år.

Det är för mig skrämmande, att en kvinna från ett land som tillåter tvångsäktenskap skall få komma hit på enklare sätt och riskera sitt liv. Samma lagar skall gälla alla svenskar som gifter sig med någon utanför EU. Inte ens där båda parter är från EU har paren alltid det helt lätt. Känner en fransman som trots att han som EU-medborgare hade uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige fick sitt giftermål med en barndomsvän godkänt så att hon fick arbetstillstånd direkt. Där krävde svenska medborgare originaldopattester som i vederbörlig ordning skulle vara åtföljda med attesterade handlingar från Frankrike.

Så hur har kvinnan som dödsstörtade, med eller utan hjälp, fått tillstånd att komma till Sverige med en man som som minst borde känna till att svenska myndigheter inte godkänner tvångsäktenskap fått tillstånd att komma till Sverige direkt eller kort tid efter att tvångsäktenskapet ingåtts? Enligt svenska lagar borde sådant äktenskap inte vara godkänt.

”– Efter att fått in uppgifter av polisen fattade jag relativt snabbt beslut om att han skulle hämtas in, skäligen misstänkt för mord eller dråp, berättar jouråklagare Jenny Olofsson.

Gift mot sin vilja
Hon vill inte kommentera uppgiften om att det kan handla om hedersrelaterat våld.
Men flera grannar i huset berättar att kvinnan nyligen blivit gift med mannen mot sin vilja och att hon bara bott i lägenheten i tre dygn.
– Vi har också fått uppgifter om att hon kom till Sverige för bara några dagar sedan, berättar polisens inre befäl Bo Paulsson
.”
Aftonbladet

SvD
GP
Vlt
Malmö lokala nyheter
Östgöta Correspondenten

Read Full Post »

Men det räcker inte att polis, läkare, domare och rättens ledamöter får klart för sig att NEJ ÄR NEJ och brott mot detta NEJ är detsamma som våldtäkt.

Tyvärr har forskarna rätt. Det behövs ett klargörande i sexuallagstiftningen. Ett klargörande som för gångna generationer, man behöver bara titta på protokoll från tidigare århundraden, oftast inte behövts när kvinnan och mannen inte varit gifta.

En av fördelarna med den nu gällande lagstiftningen är att kvinnans rätt att säga NEJ även i ett äktenskapligt förhållande klargjorts. Nu måste nästa klargörande göra klart att kvinnan ALDRIG kan ses som sexuellt tillgänglig innan hon sagt NEJ.

Det är med kvinnor i dessa situationer som det är med handikapplatser i kollektivtrafiken: För att det finns möjlighet, så innebär INTE det att tillgängligheten är avsedd att finnas för de som så önskar! En kvinna skall INTE behöva säga till eller böna och be för att inte behöva gå med på sex. En handikappad skall inte behöva säga till eller be vackert för att obehöriga skall resa sig från handikapplatserna!

Det bör också göras klart i Svensk Lagstiftning, att en kvinna när som helst under en påbörjad sexlek har rätten att säga NEJ och bli respekterad. Ett NEJ är ett NEJ! Kvinnan är myndig och har själv rätt att besluta om hon vill eller inte vill vara med oavsett klädsel, dryck, tidigare erfarenheter med eller utan mannen hon säger NEJ till!

Forskarna ”Eva Diesen, jurist och forskare, och Christian Diesen, professor i processrätt på Stockholms universitet, skriver om i rapportboken ”Övergrepp mot kvinnor och barn” som kommer ut i veckan.” I DN skriver de:

”– Våldtäktslagstiftningen är inte utformad efter unga tjejers verklighet. Polisförhören är fokuserade på offrens handlande, ”vad gjorde du för att han skulle förstå att du inte ville?”, istället för att inrikta sig på killen, vad gjorde han för att förstå att hon inte ville?” DN

De har helt rätt. Lagen behöver ändras. Kvinnans rätt att själv bestämma vem hon vill vara med måste respekteras! Se även Den man som slår sin partner,7 maj Norah4you

Klockan 11:50 På förekommen anledning ber jag Dig respektera att det som diskuteras här är Kvinnans rätt att bli respekterad och att få sin vilja respekterad ingår i att bli respekterad! Det finns andra saker att diskutera, MEN INTE HÄR. Denna diskussionen handlar om att kvinnans rättigheter alltför länge inte blivit respekterade av svensk lag!

Mer i samma fråga: HD-domen en katastrof, Aftonbladet

Read Full Post »