Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Telia’

Har en fråga, som så många gånger förut under senaste tre åren finns inget alternativ som är rätt om man ringer 90200 eller om man tittar på nätet.

Hur vore det om Telia vaknade upp och fick klart för sig att stort antal i Sverige idag har fibernät. Oavsett om man som jag har Telia som supplier till denna datorn med andra tillägg och möjligheter, så är det varken fast eller mobilt. Inte telefoni för det klarar ju inte Telia i Göteborgs fibernät, om ni inte fått bättre möjligheter för det i år än vad som gällde för något år sedan. Inte fast eller mobilt bredband för det är en kombinationstjänst jag har som går via min wifi.

Så detta är en uppmaning och en påminnelse. Sa det januari förra året säger det igen. Ge oss kunder vettiga valmöjligheter OCH se dessutom till att de som svarar har kunskap. Tyvärr måste jag som blev systemprogrammerare 1971 säga att kunskaperna hos de som svarar är från lägsta nivå hos elever jag undervisade när jag vikarierade en termin på gymnasium med datakunskap som extra ämne 1994, till några få som vet vad såväl hub som flödesschema är och har möjlighet att svara även när det som mitt av IBM:s dåvarande Europachef givna öppna programmet som talar om när det är fel på hemsidor och/eller uppkoppling.

Så vänligen uppdatera Telias telefonsvarare samt Telias Mina Sidor till 2016-nivå. Tacksam om Ni hör av Er via denna blogg. Känner inte för att sitta 29 minuter och sedan komma fram till någon som i bästa fall inte är helt okunnig (hänt 3 gånger senaste veckan) Två områden berörs av min aktuella fråga: Teknisk fråga samt behov av att få tag på en detaljerad instruktion för en av de tilläggstjänster jag har. Finns inte någonstans på Telias sidor. Frågan inkluderar alltså två områden utöver att den inte går att koppla till något av Era fråge/lösningsalternativ.

Tack på förhand.

Read Full Post »

Detta är inte första gången,
troligen inte sista heller.
Allt annat än flertal av de kvinnliga som sitter på Telia kan inte ett dyft om det de skulle behöva kunna för att hjälpa till när det är något fel.
De kan inte ens, eller vill inte vad vet jag?, koppla till sin närmaste chef eller be någon av de killar som sitter på supporten här i Göteborg (sannolikheten att jag inte behöver lägga på för att jag inte blir kopplad till rätt person/instans är mer än tio gånger större då)

Allra först – har tv och nät via Göteborgs Stadsnät, som i sig lämnar mycket övrigt att önska,
men det hör inte hit
Fick i januari telefonnummer direkt till den som hos Er hade att göra med ärenden mot Göteborgs Stadsnät,
tappat bort det andra numret
OCH
finns inte en tjyven till chans att välja på den märkliga telefonsvarare ni har. Finns inte ens riktiga alternativ – vilket är skrämmande i sig för det innebär att Ni har datafolk som missat att göra en ordentlig Flödesplan.
Senast det begav sig, så fick jag beskedet att det skulle vanliga supporten klara av – 4 gånger fick jag lägga på för den som svarade 3 av gångerna var samma okunniga person som jag råkat ur för förr – 4 gången en annan som inte hade en aning om någonting, inte ens visste svaret på min normala testfråga om hub…..

NÅVÄL,
Jag som kund har inte möjlighet att sitta i långa köer gång på gång på gång på gång – för att det inte finns rätt alternativ att välja i telefonsvararledet och för att man inte längre kan komma fram till växeln som privatperson och där få den service som varit kännetecknade för Telia ända sedan jag började med Telia i början på 70-talet. Dvs någon som känner till vem den skall koppla till och inte bara koppla till en telefonkö där risken om man inte träffar någon av killarna här i stan eller hamnar hos support som sitter i Norrland eller Norrköping är att man inte får någon hjälp alls. Tyvärr har det blivit sämre och sämre här i stan. (Göteborg)

Så OM du har telefonnumret direkt till den som kan svara på och lösa (vet hur det skall gå till, men det är rent fjompigt att det är jag som ringer upp som skall behöva tala om vad de skall göra för att jag skall få den hjälp jag behöver) problem som är när jag är kund hos Telia på stadsnätet, vänligen maila mig, Ni vet vem jag är.

Inger E

Read Full Post »

av statssekreterare Erik Thedéen på finansdepartementet till Telia Sonera: ”Vi har frågat hur de verkar för mänskliga rättigheter och vilken skillnad det innebär att de, jämfört med någon annan operatör, verkar i landet”, sade Thedéen efter mötet.

Bolaget har fått i uppgift att komma tillbaka med en redovisning av vad de gör och inte gör och hur de bland annat verkar för mänskliga rättigheter. Regeringen kräver svar av Telia Sonera, di.se 18 april 2012

Det är de frågorna varje svenskt företag förr fick lära sig leva efter utöver att de representanter som skickades ut blev tillsagda att lära sig lite om landet de skulle till och de seder som var vanliga där. Ingen kan påverka någon annan person eller något land om man inte först lärt sig förstå skillnaderna och acceptera att ta seden dit man kommer. Först när den som reser ut som representant för ett land lärt sig detta, dvs att inte starta med att konfrontera eller att sätta sig på höga hästar (Vi är ju mycket mer demokratiska än Ni. o.s.v.) Först då når man människor och när du når människor, så når du makthavare för det är där i det mänskliga mötet du har möjlighet att påverka. Inte på en gång. Inte alltid så snabbt som du kanske önskar. Inte alltid att den du samarbetar med gör som du vill eller ens tycker att ditt synsätt är det enda rätta. För det är där även många svenskar begått misstag att sätta sig på höga hästar eller vara som jag skrev igår Fina i kanten

Det är inte så att Sverige är det bästa land på jorden på alla sätt och att svenskens syn på vad som är demokrati är den enda giltiga lösningen. Sverige är ett mycket bra land med lång historia och bra kultur, för det mesta. Men vi är inte universums starkast lysande stjärnor som alla måste lyssna till för att vi är svenskar. Vi är inte ens det land där kvinnorna först fick rösträtt eller där gifta kvinnor först fick rätten att bestämma över sig själva. Kom ner på jorden och landa mjukt. Skall vi ha handel med andra, så krävs det att vi inser att vi kan inte ställa krav på vårt synsätt om vad som är demokrati för att få order. Vill vi sprida demokratiskt synsätt, så är det genom de mänskliga kontakterna i samband med handel och internationella förhandlingar vi kan göra det. Det är bättre att få en vän oavsett vad vännen har för uppfattningar i alla frågor än att stöta bort. Bjuda in är vad Göteborgare gjort i alla tider. Tänk om övriga Sverige lärde sig det.

Diktaturer ökar Telias vinster, GP 18 april 2012
Telia Sonera samarbetar med diktaturer, Expressen 18 april 2012
Regeringen måste ställa krav på Telia Sonera, SvD 18 april 2012 och det har nu regeringen gjort. Sluta klaga.
Ska ha blundat för avlyssning i öst, SvD 18 april 2012
Diktaturens tjänare, DN Ledarsidan 19 april 2012

Så illa är det inte men det har blivit politiskt korrekt i media i Sverige att sätta sig på höga hästar och tro att man påverkar genom att diktera regler för vilka vi skall handla med utan att det påverkar svenska arbetstillfällen och att tro att hårda ord ger möjlighet att påverka. Lär av Sveriges Historia. I många av de länderna där Sverige, precis som i nuvarande Vitryssland var och rent ut sagt härjade redan före vikingatiden lyckades inte den varianten ens när det gällde tidiga nordiska handelsmän. Finns en hel del noteringar i östliga historiker och kyrkofäders skrifter om de ‘bravaderna’. Påverkan kräver mänsklig kontakt. Mänsklig kontakt sker genom att människor möts i handel, idrott och andra sammanhang.

”Som George Orwells 1984 om den totala övervakningen. Fast på entreprenad.” Teliasonera säljer ut kunder till KGB, Aftonbladet ledarsidan 19 april 2012
Hm var det bättre att Palme tågade i Vietnamndemonstrationer samtidigt som regeringen Palme med Palmes godkännande avlyssnade med hjälp av föregångare till nuvarande Teliasonera?
Läs gärna om grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970. De finns presenterade i slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fått avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi får FRA-lagen. Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.

Från SOU 2002:89 sid 80
”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.
B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm
C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister
D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen
E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”
SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma!
Utdraget ur Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Read Full Post »

är vänsternissarna på SVT:s Uppdrag granskning. Telia Sonera i hemligt samarbete med diktaturer, SvT 18 april 2012
Telia hjälper diktaturer kartlägga motståndare, Sveriges Radio 18 april 2012
Diktaturer ökar Telias vinster, GP 18 april 2012
Diktaturer ökar Telias vinster, SvD 18 april 2012
Aktivister spårades via mobiler, DN 18 april 2012
KGB avlyssnar – med TeliaSonera, Aftonbladet 18 april 2012

Hallå var fanns journalisterna på historielektionerna. Hörde de inte talas om att alla sändningar som går i etern, vilket inte bara innebär radiovågor, kan avlyssnas och ofta avlyssnats även i vårt eget land. Helt lagligt fram till FRA-lagen kom för från första signalspaningslagen fram till FRA-lagen var det sittande regeringar här i Sverige som ensamma utan att behöva redovisa för Riksdagen hade rätten att ställa de kriterier för vilket före FRA-lagens införande mer än 10 svenska myndigheter efter domstolsbeslut (hemligt) hade rätt att avlyssna medborgare i Sverige och andra som vistas här. Signalspaning är per definiton inte knutet till markbundet nät. Så kasta inte sten i glashus. Det var först under Alliansens tid vi svenskar fick laglig rätt till insyn och kontroll (JO, Datainspektionen och JK) samt att rätten att fatta beslut vilka kriterier som FRA får söka på för de svenska myndigheter som fått tillstånd att begära avlyssning (färre idag än innan) tagits ifrån sittande regeringar och lämnats över till en av Riksdagen utsedd grupp.

Och var befann sig dessa journalister i drömmarnas värld eller var? under samhällskunskapslektionerna? Sverige äger inte ensamrätt på att definiera vad som är demokrati och vad som inte är demokrati. Speciellt som dessa journalister och många andra tycks tro att vi har mer friheter än skyldigheter och speciellt som våra friheter har mycket stora, helt befogade, begränsningar i Offentlighets- och Sekretesslagen samt även i våra Grundlagar. Detta sagt så håller jag med att Azerbadzjan, Vitryssland och Uzbekistan är mycket hårda diktaturer. Därom råder det inget tvivel. Dock är det så att vill vi ha svensk industri samt arbetstillfällen, så kan vi verkligen inte vara så fina i kanten att vi kräver demokrati enligt svensk modell för att kunna exportera. Det är Exportindustrin som bär upp det svenska samhället. För att den skall kunna fungera krävs att våra företag kan producera varor och tjänster till priser som gör att det finns kunder i tillräckligt stor omfattning för att företagen skall ge vinst.

Ska ha blundat för avlyssning i öst, SvD 18 april 2012
Men hallå all form av överföring av data, tal må vara analogt eller digitalt, har sedan den första telegrafsändningen gjordes varit möjlig att avlyssna och när det gäller data som förs över samt samtal som sker, har det sedan första modemet användes långt innan hubbar och servrars tidevarv haft i det finstilta att en person som vill ha abonnemang på telefon, fax, datamodem, mobiltelefon etc godtar att myndigheter i respektive land (Sverige inte undantaget) utifrån gällande lands lagar får kräva in samtalslistor etc av respektive supplier. Fanns även i systemen innan Telia Sonera och det är i sig inbyggt i alla de dataprogram som existerar för överföring att allt inte bara får utan skall registreras av suppliern. Den enskilde har rätten att gå tillbaka och be om kontrollutskrift av samtal etc om t.ex. en räkning tycks felaktig. Var har journalisterna varit de senaste 50 åren??????

Tillägg 09.38 Teliasonera samarbetar med diktaturer, Expressen 18 april 2012

Read Full Post »

Inte nog med alla problem som min dotter har haft med Telias butik i Nordstan, en del tidigare redovisade här. Det värsta är att de call-center som Telia har är rent ut sagt oförskämda!

Om jag ringer för min dotters räkning ett överenskommet samtal med Telias butik på Kungsportsplatsen, för Telia Nordstan vill vi inte längre ha något att göra med eftersom varje sak där resulterat i att vi fått gått antingen till Kundrelationer eller via högre chefer för att hon skall få det hon beställt och det i fungerande skick, hon har flera telefoner och mobilabonnemang, bredband m.m., så skall man inte behöva råka ut för oförskämd personal på callcenter som inte accepterar att jag vill komma direkt till butiken och inte alls kan och absolut inte vill diskutera med callcentrets oförskämda personal, de är i princip nästan alltid oförskämda, om varför jag vill tala direkt med butik. Det har de inte med att göra. Må vara att de svarar om det är kö, men det innebär inte att jag inte skall få stå i kö för att komma direkt till butik som i detta fallet, som så många andra gånger, är de enda som kan besvara den i och för sig enkla frågan som bara de som råkar vara på plats i den butik man för tillfället vill ha kontakt med kan göra. Vad i hela fridens namn sysslar Telia med.

Inte nog med att Er organisation har för många chefer på mellannivåer och för många okunniga även när man kommer till t.ex. felanmälan, har man sysslat med data i 41 år och skickat med modem lika länge (vilket jag gjort Viak via telemodem till Hilversrum 1971) så blir man bara f-ad på oförskämda frågor som inte alls har med det man vill tala med dem att göra om.

Frågan är också vad den dåliga organisationens administration kostar Telia och hur Telia kan tro att de sparar pengar genom att använda sig av callcenter i stället för att strama upp sin organisation och använda överflödig personal, för överflödiga är de när varje sak kräver vidarekoppling till minst 2 andra personer (i bästa fall) till att svara på kunders frågor. Räcker det inte att den datastyrda rösten är den sämsta som existerat de senaste 30 åren sedan vi provade den varianten långt före Telia ens kom på det!

Read Full Post »

I torsdags var telefonen, fasttelefoni borta… den kom efter ett antal timmar… i går fredag försvann bredbandet kl 05.04 efter att ha krånglat en timma. Anmälde 08.00 skulle vara klart 14.00. I går vill säga. Inget bredband. Ringde igen lagat första felet men upptäckt nytt. Ny tid 16.00 idag lördag, som ändrades till 14.00 idag efter en stund. Lånar bredband hos min dotter. Om Telia tycker jag mycket…. inte alltid bra…

Read Full Post »

Måndagen innan påsk hämtade min dotter ut sitt paket som skulle ersätta befintligt bredband och telefoni med det senaste inklusive ett antal tv-kanaler till TV-n. Tisdag blir vecka 4 som påbörjas sedan jag fick ringa för hennes räkning eftersom jag då satt hemma i Tuve med fungerande telefon och mobil.

Nu får Telia ge sig. Läs först och främst min och min dotters Telia-historia:
Tisdag före påsk ringer jag för min dotters räkning. Dagen innan hade hon fått lådan till att utöka vanlig telefon + bredband till bredbandstelefoni och lite annat. En av hennes bästa kompisar är utbildad teletekniker. Han kom hem och hjälpte henne att utifrån mycket detaljerad instruktion sätta ihop det nya modemet med alla sladdar, en tredelad in mot modemet och så vidare. Men telefonin den var borta – den gamla urkopplad den nya gav inte ens summerton. Så det var bara mobil, den bärbara inte Telia, hon hade och den kunde hon pga jobb och uppdrag inte blokera.
…….Det var nämligen inte bara bredbandstelefonin som var fel (nåväl inte existerade alls) utan dessutom hade hastigheten i bredbandet som skulle vara 12-24 gått ner till 1 (Ett)!!! Inte nog med det. När Min dotters kompis för säkerhetsskull tog bort skyddskåpan från den gamla 1:an (flyttad av Telias folk på Skanova för tre år sedan från hall till kök) så visade det sig att det direkt syntes att den var sk. latvariant och kunde vara felkällan.

Sagt och gjort. Jag anmälde fel på bredbandshastighet, fel =avsaknad av möjlighet för bredbandstelefoni samt misstänkt felkoppling av Telia 2007…. Det skulle inte gå att lösa före påsk. Först skulle det inte gå att lösa alls inom rimlig tid så jag kontaktade en mycket trevlig person……. Tisdagkväll innan påsk fick min dotter SMS – då påstod Telia att felet var avhjälpt. Avhjälpt? Jag var i hennes lägenhet och ingen telefon gav ens summerton, bredbandet hade 1,2 dvs 10% av vad det skulle vara och ingen reparatör hade varit där. Ringde igen dagen därpå. Skulle säkert komma reparatör tisdag 5 april….. Ingen kom. Jag blev uppringd av en reparatör i ÖREBRO (vi bor i Göteborg och har 031-nummer som skulle repareras) som trodde hon bodde där…… ” Hur står det till Telia, Norah4you 10 april 2010

Men inte löste det sig när väl reparatör kom på plats. Först fick han rätta till felet i gamla 1:a jacket som Skanovas reparatör tagit dyrt via Telia för tre år sedan att flytta från hall till kök, latvariant som kan varit orsak till följdfel, sedan fick han åka till station ty det var stationsfel där han fysiskt fick byta ut delar vilka tog lång tid, över timma, att få tag på, men den typen av reservdelar gick att få tag på. Sedan fick han pga att Telia inte ens när felanmälanbeställningen skickats ut korrekt lyckats skriva med samtliga anmälda fel. Jag blev f-ad och fick göra klart att jag såg till att såväl politiker som personer i Telias ledning kommer att få reda på vilken dålig organisatorisk förmåga som Telia besitter när det gäller att se till att kunderna som skall hållas skadelösa får sina beställda tjänster utförda. Nåväl andra reparatören, ingen av dem från Skanova tack och lov utan från firma som Skanova anlitar, (påminner mig om den gamla historien: Min dräng har ock en dräng 🙂 , kom något efter fem samma fredag, fredag den 13:e, efter att konstaterat programvarufel på modem, korrigerat o.s.v. så fungerade fortfarande inte telefon och bredbandshastigheten varierade mellan 1 och 11 MB, bara uppe i 13 en stund då teknikern tillsammans med två tekniker på Telia via telefonkontakt justerat.

Så fortsatte historien: ”Ringde nyss för hennes räkning. Inte har det utlovade förhoppningsvis riktiga modemet kommit Express eller funnits att hämta (sedan när Telia har Ni blivit IKEA där kunden skall utföra Ert arbete? Reperatörer Ni skickar ut skall som minst ha möjlighet att åka och hämta reservdelar!) igår. Det har skickats via snailmail och i skrivande läge har jag inte ens fått bekräftat att det avsändes före igår.” Vad sysslar Telia med Kapitel 2, Norah4you 13 april 2010 samt På Telia fronten inget roligt, Norah4you 15 april 2010

När hon slutligen fick tag på modemet, torsdag förra veckan eftersom avin kom först på onsdag strax före 15 när hon skulle sticka för att köra spårvagn till efter midnatt, så gick telefonen visserligen att få att fungera, men bröt bredbandet ibland när den lyftes, datasurr hörs i telefonlur OCH bredbandets hastigheten är fortfarande för låg i förhållande till avtalad.

Så började den historia som Telia trots sina uppgifter om tre arbetsdagar ännu inte löst och absolut inte vill lyssna på vad gäller kompensation. De anser i det senare fallet att EU-s direktiv inte gäller dem, inte heller svensk konsumentlag och den kvinna som svarade i Kjell K. Anderssons semesterfrånvaro var helt oförstående. Så oförstående att de kvarvarande problemen surr i telefonlur(telefon via bredbandet när min dotter äntligen fick ut sitt ersättningsmodem, som vilket annat vettigt företag insett att någon av de två teknikerna som var där inte i fredags utan fredagen 10 april borde varit betrodda av Telia att medföra eller kunna hämta ut. (Fick reda på att det är lika mycket problem oavsett reservdelar som saknas när något är trasigt hos kund. Hur skulle bilverkstäderna se ut om de inte fick ha hemma reservdelar till konkurrentvagnar eller få hem sådana till sig?) samt alltför låg bredbandshastighet.

Hur historien slutar vet jag inte än. Läser däremot med bestörtning att ”I över tre veckor tvingades Steffen Häggström så gott som dagligen tjata på Telia för att få sitt bredband lagat. Vid upprepade tillfällen lovade Telia att felet skulle åtgärdas men inget hände.” Ständiga fel på bredbandet, GP 19 april 2010

Hur kan VD och ledning för ett sådant företag ens drömma om bonus eller försvara sina höga löner? Nu sägs det att dessa som inte får bonus i stället skall få 30% löneökning. Se först till att vi kunder blir korrekt bemötta och får våra beställda tjänster!
Teliachefer utan bonus får lönelyft, GP 19 april 2010

Read Full Post »

Kapitel 1 finns att läsa på Hur står det till Telia, 10 april 2010 och som där berättas så har min dotter varit utan fungerande telefon sedan tisdag för 14 dagar sedan.

Ringde nyss för hennes räkning. Inte har det utlovade förhoppningsvis riktiga modemet kommit Express eller funnits att hämta (sedan när Telia har Ni blivit IKEA där kunden skall utföra Ert arbete? Reperatörer Ni skickar ut skall som minst ha möjlighet att åka och hämta reservdelar!) igår. Det har skickats via snailmail och i skrivande läge har jag inte ens fått bekräftat att det avsändes före igår. Den snälla Linn har nyss fått i uppgift att ta reda på var modemet befinner sig.

Detta är INTE ACCEPTABELT TELIA. Det minsta Ni kan göra är att snabbt som ögat antingen få hem ett ersättningsmodem till min dotter alternativt till Telias butik i Nordstan där beställningen på kombination av tidigare tjänster samt ny gjordes så att hon kan ta modemet i handen och åka dit lämna det felaktiga och kvittera ut ett nytt!
BAKLÄXA.

Tillägg 10.02: Senaste budet är att paketet finns på Älvstranden -dvs på andra sidan Göta Älv ifrån Majorna. De tycker att min dotter skulle kunna ta sig dit och hämta paketet. URUSEL KUNDANPASSNING!

Tillägg 14.25 Posten hade inte med avin till min dotter – dvs inte ens om hon velat hade hon kunnat hämta paketet eftersom det enligt posten är påväg till Stigbergstorget. När det landar där vet ingen. Posten litar vi inte på när det gäller effektivitet. Idag fick hon en annan A-post som hon borde haft onsdag eller torsdag förra veckan och besked att en A-post hon sänt i tisdags förra veckan inte kommit fram inom Göteborg per igår….. Nåväl om avin kommer imorgon, så kommer den inte i tid för att hon skall hinna hämta paketet innan hon börjar köra spårvagn från em till efter midnatt, dvs före torsdag.

Read Full Post »

Ert bolag ville haft bonusar för höga chefer, men Era kunder tänker Ni inte mycket på. Det blir sämre och sämre.

Tisdag före påsk ringer jag för min dotters räkning. Dagen innan hade hon fått lådan till att utöka vanlig telefon + bredband till bredbandstelefoni och lite annat. En av hennes bästa kompisar är utbildad teletekniker. Han kom hem och hjälpte henne att utifrån mycket detaljerad instruktion sätta ihop det nya modemet med alla sladdar, en tredelad in mot modemet och så vidare. Men telefonin den var borta – den gamla urkopplad den nya gav inte ens summerton. Så det var bara mobil, den bärbara inte Telia, hon hade och den kunde hon pga jobb och uppdrag inte blokera.

Nåväl jag ringde. Automatiska telefonsvararen som vanligt helidiotisk. Sedan den infördes har jag bara en enda gång haft möjlighet att använda den för att hamna rätt. Alla andra gånger har de alternativ som verkat riktiga lett till okunniga svarande personer. Folk som behandlar mig, 60 år gammal som blev systemprogrammerare 1971 och redan i augusti samma år använde det första telefonmodemet. (Vi skickade över teleledning till Hilversrum i Holland där uppgifter beräknades och skickades tillbaka för utskrift på en av de första ritplottrarna 1×1 m). Kundtjänst på Telia är ett otyg. De frågor jag har, eller de fel jag behövt anmäla under åren (varit en hel del) kräver att den som skall hjälpa vidare kan teknik och förstår vad man pratar om samt inte behandlar en som en idiot. ‘Har du tryckt på den och den knappen?’ ‘Har du satt i en sladd mellan modemet och…’ Nåväl jag ringde för min dotters räkning.

Det var nämligen inte bara bredbandstelefonin som var fel (nåväl inte existerade alls) utan dessutom hade hastigheten i bredbandet som skulle vara 12-24 gått ner till 1 (Ett)!!! Inte nog med det. När Min dotters kompis för säkerhetsskull tog bort skyddskåpan från den gamla 1:an (flyttad av Telias folk på Skanova för tre år sedan från hall till kök) så visade det sig att det direkt syntes att den var sk. latvariant och kunde vara felkällan.

Sagt och gjort. Jag anmälde fel på bredbandshastighet, fel =avsaknad av möjlighet för bredbandstelefoni samt misstänkt felkoppling av Telia 2007…. Det skulle inte gå att lösa före påsk. Först skulle det inte gå att lösa alls inom rimlig tid så jag kontaktade en mycket trevlig person, Linn, på Kundrelationer i stället för ‘snillena’ på Kundtjänst och Felanmälan. Linn sitter i Göteborg, henne bör Ni vara rädda om och satsa på, i Umeå sitter Ann-Christin på Kundtjänst en av de få vettiga som finns där. Nåväl med hjälp av dessa två ordnades det först att reparatör skulle komma ut tisdag fm. denna vecka….. Tisdagkväll innan påsk fick min dotter SMS – då påstod Telia att felet var avhjälpt. Avhjälpt? Jag var i hennes lägenhet och ingen telefon gav ens summerton, bredbandet hade 1,2 dvs 10% av vad det skulle vara och ingen reparatör hade varit där. Ringde igen dagen därpå. Skulle säkert komma reparatör tisdag 5 april….. Ingen kom. Jag blev uppringd av en reparatör i ÖREBRO (vi bor i Göteborg och har 031-nummer som skulle repareras) som trodde hon bodde där…… Nytt samtal med Linn som pratade med Ann-Christin som råkat skriva fel områdesnummer….. men inte skulle det trots att felet definitivt låg hos Telia gå att åtgärda samma dag eller dagen efter. På Fredag 9 april under förmiddagen skulle reparatör komma…..

Min dotter har hund och kunde inte gå ut och rasta den innan reparatören varit där eller innan jag som är hundvakt (sover mest och går ut 2 gånger på den tid min dotter jobbar) kunde komma över. Klockan 12.29 ringde jag Linn. Hon ringde Skanova som INTE DELAT UT ARBETET. Hon satte fart på dem så 30 minuter senare kom en underbar kille Martin från en Elfirma som Skanova anlitar här i Göteborg. Under 1,5 timmar mätte han och fixade gamla 1:a jacket, mellanstation men så var det fel i vanliga stationen. Han fick åka dit. Fick fysiskt byta ut delar som kan ha kortslutits pga Telia/Skanovas latvariant på flyttad 1:a 2007(!) men sedan fick han inte återkomma för Telia hade trots att vi dagen innan med Ann-Kristin och Linn kontrollerat att beställningen både gällde bredbandshastighet, nya telefonvarianten bredbandstelefoni o.s.v. inte skrivit i bredbandet på beställningen som gått till Martins chef via Skanova som fått den via Ann-Christin som skrivit riktigt på sin beställning av arbete…..

Jag fick åter ringa. Linn hade gått hem och den som var i stället var allt annat än trevlig. Vi skulle lugna oss. Lugna oss. Min dotter hade saknat telefon i drygt en och en halv vecka. Jag skällde ut henne och ställde krav. Ringde upp och hamnade hos Kundtjänst en Karin som var det värsta jag stött på på Telia under åren och det säger inte lite. Men med lite mer samtal och klarläggande bl.a via en trevlig Christer så fick Telia klart för sig att vi inte accepterade att vänta längre. Först skulle det inte gå ens i början av nästa vecka men till slut kom en annan kille från samma firma som Martin. Lite tystlåten men duktig och trevlig. Felprogramvara i modemet…. ny skulle laddas ner. Inte färdigladdat efter 30 min så medan killen var och hämtade ett verktyg hittade han i bilen ett annat likadant modem som han provade. Då fungerade telefonen efter att Christer på Telia jobbat i sin ände och teleteknikern i sin samtidigt som han talade med en av Telias tekniker med datakunskaper…. men bredbandet fungerade inte. Efter två timmar kom alla fram till att det utöver felen som funnits och åtgärdats hos min dotter så måste det vara fel på hårdvaran i hennes modem, det kopplades in igen så att hon kan använda bredbandet. Men inte har Skanova eller den firman de använder tillåtelse av Telia till att ha reservdelar som de kan hämta inom Göteborg….. det måste beställas och Christer på Telia kunde inte få klart att Telia skulle kunna skicka ut detta express. Risk finns att det kommer först i slutet av nästa vecka och att min dotter återigen får gå till postens utlämningsställe för att hämta det.

JAG FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM LÄSER DETTA OCH HAR LÄMPLIG POSITION PÅ TELIA ELLER I STYRELSEN SER TILL ATT DET SKER OMGÅENDE SAMT ATT MIN DOTTER KOMPENSERAS. JAG FÖRUTSÄTTER OCKSÅ ATT Telias styrelse ser till att de reperatörer som finns får kosta så mycket att de får korrekt ersättning, skrämmande låg, samt att de får tillgång till reservdelslager! Allt annat är helt oacceptabelt!

Read Full Post »