Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cecilia Dalman Eek (S)’

Hur står det till med matematikkunskaperna, Cecilia Dalman Eek (S)? Verkar som om inte ens mängdlära gick in när läraren lärde ut. Förvisso är såväl äpplen som päron frukter, men där gick det snett så in i bomben att man börjar undra innan man inser att Cecilia Dahlman Eek inte ens klarar av vanlig aritmetik och enkel procenträkning.


Regeringen har prioriterat skattesänkningar och privatiseringar.

Moderaterna gick till val 2006 på att minska massarbetslösheten och utanförskapet. De skulle dessutom göras utan att äventyra välfärden. Goda syften som kommit ur en insikt om att svenskarna gillar välfärden och ogillar klyftor i samhället. Men Nya Moderaterna hade samma metoder som de gamla och resultatet är tydligt.Cecilia Dalman Eek:s S-ledarkrönika GP 11 februari 2014 Vad bra för Alliansen att Dalman Eek visar hur Socialdemokraterna förnekar verkligheten, här som i andra sammanhang!

Verkligheten Cecilia Dalman Eek är den att:

* Det vid 2006 års val i de som var arbetslösa INTE inkluderades de unga som gick heltid kvar i gymnasieskolan och inte heller de som läste heltid på universitet och högskolor!
Från och med 2007 så gjorde Sverige när det gäller arbetslöshetssiffrorna det som stor del av övriga EU redan gjort – inkluderade samtliga som sökte jobb heltid, såväl för 2-3 sommarmånader som för framtiden framöver. Äpplen och päron alltså. I den statistik som EU prånglat på Sverige, för prånglat har politikerna som inte kan matematikens grunder ordentligt, lyckats med att få in stort antal, faktiskt mer än de 100.000 arbetslösa som Cecilia Dahlman Eek hänvisar till, SOM VARIT I VERKSAMHET GENOM ATT DE STUDERAT PÅ HELTID!

* Antalet i arbete har ökat 4 345 000 (december 2006) till 4 905 000 (juli 2013)

Vanlig hederlig matematik som förr i tiden varenda kotte som gick i 6:an klarade av (dvs innan Grundskolans tid så klarade 4-5 klassare detta) ger: 4 905 000 – 4 345 000 = 560.000
SCB:s Arbetskraftsundersökning i december 2006 resp SCB:s siffror för juli 2013!

9 639 741 – 9 113 257 = 526 484 Sveriges befolkning har från 2006 fram till november 2013 vuxit med över en halvmiljon människor.

GOD NATT CECILIA DALMAN EEK SÅ URBOTA OKUNNIGA POLITIKER HÖR INTE HEMMA I NÅGOT SVENSKT PARTI!
Att din kollega Damberg gjorde samma tavla i början av året gör inte saken bättre för Socialdemokraterna!

Read Full Post »

Försök inte att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Det tar minst 10 år innan svenska skolan är vad den var innan flumskolan infördes och ytterligare 5 år innan svenska skolan har lärare som har rätt utbildning i de ämnen de undervisar i för att nå upp till den kunskapsnivå som rådde innan kommunaliseringen.

Före kommunaliseringen var det inte 35.000 outbildade lärare som fått tjänster, det fanns heller inte 70.000 lärare som var behöriga som lärare men inte behöriga att sätta betyg i alla ämnen de undervisar i. Allt detta är något vi kan tacka först Palme sedan Göran Persson när de var skolministrar för.

Löfven om Pisa: Nationell kris, DN 3 december 2013
Börjar Du bli gammal Löfven? Har du redan glömt att alla försämringarna har SOCIALDEMOKRATERNA STÅTT FÖR!

Nuvarande utbildningsministern har gjort ett bra jobb. Det tar tid att vända en skuta som sneseglat länge och det tar tid att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare så att elever som går i 6:an haft möjlighet att redan i 1:an få lärare med god kunskap, didaktiskt, metodiskt och pedagogiskt undervisa i svenska språket samt matematik! Till det krävs det som minst 5 + 6 år!

Att kritiker försöker pådyvla Alliansen dessa av Socialdemokraterna orsakade följdverkningar är magstarkt – Ren och skär bluff från S sida!
Kritiker: Skolras regeringens fel, SvD 3 december 2013 Socialdemokraterna köpte in råvarorna. Socialdemokraterna kokade upp soppan. Alliansen fick ta över den kokade soppan och försöker få den ätbar. Vilket inte är det lättaste.

Björklund har börjat i rätt ände – det gäller först och främst att se till att varenda lärare har LEGITIMATION och är BEHÖRIGA i de ämnen de undervisar! Men det räcker inte med det. Det krävs minst 5 år till innan svenska skolan har tillräckligt många behöriga speciallärare, skolpsykologer m.m. Innan dess blir det ingen riktig uppgång i kunskapshänseende. Alla dessa som kom in på lärarlinjen med 0,1 under Göran Perssons tid har inte precis höjt standarden heller!

Svensk skola tappar mest i världen Aftonbladet 3 december 2013
Löfven om skolans katastrofsiffror, GP 3 december 2013
Löfven: Vi håller på att förlora något i Sverige, Expressen 3 december 2013

Ytterligare Socialdemokrat som i sann 1984-anda vill skriva om (dvs glömma) verklighetens skolhistoria i Sverige är självfallet Cecilia Dahlman-Eek (en av de mest okunniga som Socialdemokraterna haft att uttala sig i skolfrågan) Ta ansvar Björklund, Cecilia Dahlman-Eek i S-krönika på GP-s ledarsida 3 december 2013
SEDAN NÄR SKALL ALLIANSEN TA ANSVAR FÖR SOCIALDEMOKRATERNAS FADÄSER?????

Inte blir det bättre av att Lärarförbundet som ingalunda stått för kvalité utan ofta gått med på kommunala arbetsgivares krav att icke behöriga skall anställas uttalar sig. Läs chatten med Lärarförbundets ordförande, GP 3 december 2013 Det har varit i säck innan det kom i påse en hel del av deras uttalanden.

De som verkligen kunde undervisa på låg- och mellanstadiet, de ‘gamla’ lågstadie och mellanstadielärarna som fått god pedagogi, metodik och didaktikutbildning DE har snart alla gått i pension…. Det är det vi håller på att förlora – lärare som såväl är behöriga i ämnen de undervisar i samt stadierna de undervisar på som också har god kunskap att lära ut svenska samt matematik i de tidiga skolåren!

Read Full Post »

om moraset i svensk kunskap fortsätter som det gjort bland svenskfödda ungdomar som kommer till Universitet och Högskola med svenska kunskaper som motsvarar vad som förväntas av en 13-åring?
Konsten är inte att få alla med på tåget mot högskola och universitet. Konsten är att se till att alla som kommer till högskola och universitet har de kunskaper som krävs för att de skall kunna gå ut med examen!

Behörighet till högre studier nyckel att få fler unga i arbete, Ibrahim Baylan och Cecilia Dalman Eek (S) på GP Debatt 28 mars 2013

Se även Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013 samt Studera vidare ingen mänsklig rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Socialdemokraterna inser inte till skillnad från Lars Ohly (V) att det viktigaste för att få unga i arbete är att se till att de får lära sig läsa och lära sig förstå det de läser vid så tidig skolålder som möjligt!

Dock är det viktigt att börja ‘hemma’. Det måste ställas höga krav på de som skall få läsa på lärarhögskola. Att det nu förekommit att 0,1 räckt på Högskoleprovet är skandal. Minimum för att komma in på lärarutbildning borde vara 1,0 av 2,0 möjliga. Har mycket svårt att förstå att man inte gjort Högskoleprovet obligatoriskt samt satt gräns för de som vill undervisa andra. Höj kraven på våra lärare nu, Expressens ledarsida 28 mars 2013 Har helt rätt i resonemanget i den frågan.

Read Full Post »

men också olika sins emellan. Inte ens barn som föds samma dag mognar samtidigt, har samma intressen eller har ens samma dygnsrytm.

Cecilia Dalman Eek skriver i sin S-krönika i GP: ”Det har funnits en god vilja att anpassa utbildningen efter individen, men ändå har inte målen nåtts
Cecilia Dalman-Eek: Bäst med en skola för alla, GP ledarsidan 12 oktober 2010.

Hon verkar inte förstå att det är skillnad på att rita en karta av okänt landskap och att ge sig ut i terrängen användande teoliten för att fastställa nivålinjer, branter och eventuella stigar.

En skola för alla talar hon om. Missande att när man i en och samma klass har en spännvidd på mognad och kunskaper som spänner över 3 årskursers kunskapsnivå både vad gäller möjlighet att kunna lära in utantill och lära in för att förstå. Detta gäller i en vanlig klass där alla elever förstår och talar samma språk oavsett var de är födda. Det blir inte lättare om elever skall springa in och ut till olika hemspråk under lektionstid och inte få ta del av samma kunskaper som klasskamraterna får. Observera vidare att intellektets mognad långt ifrån alltid är samma som ev tidig eller sen könsmognad. Det skulle alltså inte lösa problemet om vi återgick till anno 1800-tal där flickor och pojkar ofta skildes åt efter småskolan!

Varje barn behöver stimuleras och stödjas utifrån sin egen nivå. Många av de sk. bokstavsbarnen, inte alla men många, är barn som känner frustration över att inte få arbeta vidare utan tvingas sitta och hålla på med samma sak gång efter gång, ofta genom att läraren som har begränsad tid (räkna ut vad 40 min delat på 30 elever ger i en klass ens om eleverna skulle sitta på plats och jobba från lektionen börjar till den slutar) plockar fram ytterligare en lärobok där samma sak får tragglas, läsas eller räknas igen. Andra barn har stora svårigheter att läsa och skriva när de kommer till 5:an.

För att skolan för alla förutsätter att alla skall vidare på samma gång, lära sig samma sak möjligen med någon liten fördjupning för några, så offras både de som har svårt att lära in och de som skulle behöva få arbeta i mycket snabbare takt men i lugn och ro med ett helt annat klassklimat än vad det blir när alla skall tvingas in i samma sil för att komma ut i flaskan som ett rinnande vatten. Vilket de inte gör.

Dessutom är en skola för alla något som i sig står i motsats till att göra elevanpassning. Lärares tid är inte bara lektionstid. Det går åt förberedelser, egen inläsning, arbetslagsmöte om allt från vilka läroböcker man skall använda till att stämma av så man går igenom samma sak något så när samtidigt, provframställning, rättning av prov och inlämningsuppgifter, egen vidareutbildning, samtal med föräldrar samt sjuksköterska ev. också sociala myndigheter, lärarkollegie, framställning av A4-papper som skall kopieras, bortplockning och även städning dvs skrapa bort tuggummi, plocka papper, ställa stolar och bord på rätt plats. Städerskan städar normalt i bästa fall bara en gång om dagen, inte ens det i alla skollokaler i detta land sedan skolan blev kommunal. Inte ens förtroendetiden räcker till utöver den tid som lärare ‘måste’ vara på arbetsplatsen för att klara allt. Föräldrar kan ringa när som helst på lärarens fritid. Att som en del kommunalpolitiker och andra politiker tro att allt på en skola går att klara mellan 8 och 17 är att vara verklighetsfrämmande. Tror inte några andra än politiker ens kan vara säkra på att kunna ringa lärare vid de tider som läraren inte har lektion dagtid.

Så dröm vidare. En skola för alla missar såväl genier som möjligheten att få mer tid i vanliga klassrummet till de elever som behöver mer hjälp. Inse att även om alla är lika värda, så är också barn väldigt olika!

Read Full Post »