Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utbildningsminister Jan Björklund’

Det är Lärarförbundet, som tyvärr jag själv tillhörde, som lät många helt obehöriga eller som minst obehöriga inom ämnet de fick gå före flertal av oss som var utbildade i våra ämnen och sökte under första sex åren av 2000-talet!

Sluta försöka larva Er längre Lärarförbundet!
– De största förlorarna är eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till SvD.Den nationella krisen är här, SvD 25 september 2014 LÄRARFÖRBUNDET ÄR SKYLDIGA TILL ATT MÅNGA ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE GAV UPP OCH TILL ATT MÅNGA TOTALT OBEHÖRIGA ANSTÄLLTS! Känner till mer än 10 fall bara under senare år när jag själv varit handikappad!

Hörde liksom kompisar alla möjliga bortförklaringar till varför kommunala skolor fick anställa även totalt outbildade lärare. Värsta fallet var när en manlig vaktmästare fick gå före 3 behöriga till fast tjänst i en av Göteborgs grannkommuner. Han hade ju jobbat länge inom kommunen och klassen som läraren skulle bli mentor i ”behöver en manlig lärare” sa såväl rektor som Lärarförbundets facklige ombud. Hjälpte inte att tala med Lärarförbundet högre upp. Nu pensionerad efter att varit skadad, båda benen + knäna m.m. senaste åren innan. Är själv SO men jag vet ämnes o stadiebehöriga matematik + fysiklärare som råkat ut för samma sak!

Att skjuta upp Lärarlegitimationen – dvs att ge vika för Miljöpartiets krav som fanns på valaffischer att ge eleverna tillbaka sina lärare är att köra svenska utbildningssystemet än längre ner! NU FÅR DET VARA NOG! Det handlar inte om att skolan behöver fler lärare – FLER VÄLUTBILDADE ÄMNES OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE.
Går inte att säga att klasser skall vara si eller så stora. Observera att varje klass är olik den andra och att det värsta som Socialdemokraterna gjorde var att skapa kravlös skola där alla skall med. OBSERVERA ALLA BARN ÄR LIKA VÄRDA MEN OLIKA! LIKA LITE SOM ALLA KAN BLI FOTBOLLSPROFFS ELLER TV-stjärna, LIKA LITE KAN ALLA KLARA ATT LÄSA MATEMATIK B, C och högre på Gymnasiet!

Ekvationen måste gå att lösa, SvD 25 september 2014
Handlingsplan har länge funnits – det som hänt är att skolor (och obehöriga lärare) valt att inte komplettera för att bli behöriga!!!! ALLA berörda har känt till kraven i flera år – vidareutbilda dig om du vill fortsätta undervisa och få sätta betyg. VET HUT ALLA NI SOM TRÄNGT UNDAN BEHÖRIGA LÄRARE – FÖR NI ÄR MÅNGA OCH INTE VÄRDA ATT DALTAS MED MERA!
Det kostar att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare anställda. MEN det är investering som lönar sig i långa loppet. Vi kan inte fortsätta att utbilda ungdomar i 12 år till arbetslöshet! Läs Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 21 april 2014

Read Full Post »

Äldrevården inte gymnasiedagis!
Äldrevården får inte bli förvaringsplats för ungdomar som pga Alla skall med skolan inte klarat av att få tillräcklig kunskap/betyg för att kunna läsa vidare/få jobb!

Äldrevårdens personal har av fackföreningarna hållits kort med löner som ligger långt under vad en medelhög facklig företrädare skulle acceptera arbetande på ett facks kontor! Kan det vara så illa, Stefan Löfven, att de låga lönerna, den nedvärdering av de utbildade äldrevårdarnas arbetsuppgifter som Socialdemokraterna samt Kommunal m.fl. tillåtit under långa tider nu följs av ännu värre nedvärdering där Du och Socialdemokraterna går och tror att det handlar om fler händer i vården. Vården har exakt samma behov av välutbildad personal för respektive arbetsuppgifter som skolan har. Det skadar mer än det hjälper att slänga in okunniga, outbildade människor i sig. Värre än så – det är ett hån mot de som har utbildning och erfarenhet av äldre vård samt ett hån mot Sveriges äldre befolkning att missunna dem rätt utbildad personal!

Rödgröna Göteborgs rörans leading lady Socialdemokraternas Hultén visar sin absoluta okunskap och arrogans:
Fler händer i omsorgen och mer tåg, Anneli på GP blogg

Gamla värda vårdanställda med utbildning anpassad till äldrevård! Vårdanställda som får den lön de är värda i stället för att se de pengar som öronmärkts till vården trilla ner i politikerlöner, administrativa överbyggnader och allehanda förvaringsförslag för bidragsberoende! Pengar skall ut i verksamheten!

Inflikad twitter 16.32

Det är på tiden att Äldrevård (och annan vård) får krav på sig att ha välutbildade, rutinerade, engagerade samt välbetalda anställda. Oavsett om vårdgivare är privata eller offentligt anställda!
SKÄMS Stefan Löfven. Socialdemokraternas skapande av förvaringar med sänkande av ”löner” förlåt bidrag via AF och Arbetslöshetskassa, är ett hån mot alla som arbetar inom vården utöver att det redan i gången tid under Göran Perssons regeringsår skapades ett B-lag där många av de som hamnade i förvaringshjulet var betydligt mer kvalificerade inom sina egna områden än vad någon svensk politiker undantaget möjligen Gunnar Sträng och Anders Borg någonsin varit!

Finns inte mycket som retat mig så som Socialdemokraternas arroganta skylt: Vi vill att alla skall kunna vara bäst i test. Ärligt talat – Alla människor är lika värda men olika. ALLA kan inte bli fotbollsproffs. De har varken naturliga anlagen, idogheten eller ens kapaciteten att lära in för att bli de. Samma sak gäller när det gäller mänskliga engagemanget och viljan, kunskapen, förutsättningarna att kunna ”lyssna”.

Empati är inget som trillar över någon. Samma sak gäller när inom teoretiska området. Det må vara teoretiskt möjligt att tvinga unga att gå obligatorisk gymnasieutbildning, hur många som ramlar ihop psykiskt för att de saknar förutsättningar, vilja och engagemang att lära in det som där förutsätts trilla ner över elever – för något annat är det inte frågan om än arrogans och nonchalans mot all kunskapsinlärning. När det gäller äldre och sjuka vars nuvarande personal ofta går på knäna för att pengarna går till administration i det Offentliga systemet, samt till onödiga politiker löner/pensioner, i stället för ut i verksamheten, så är Stefan Löfvens och Socialdemokraternas förslag att skapa 20 000 traineeplatser inom vård ett rent hån!

En av 2014:s viktigaste debattinlägg finns att läsa i Kommunalarbetaren, Nordens största fackliga tidning sägs det…..

S förslag om 20 000 traineeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder haltar betänkligt. Förslaget gäller ungdomar som genomgått gymnasieutbildning och varit arbetslösa i mer än 90 dagar. Att de tvingas in i omsorgen som en arbetsmarknadsåtgärd, på vilket sätt höjer det statusen på våra yrken?

De som anställs i 12 månader som trainee ska arbeta 75 procent och få utbildning på 25 procent, de kommer också bara få 75 procent av lönen. Vilka konsekvenser får det när arbetsgivaren helt slipper kostnaden för fortbildning och kompetensutveckling av våra yrkesgrupper?

Pengar till kompetensutveckling är rent anorektiska i våra arbetsgivares budgetar, och nu ska gymnasieutbildade ungdomar själva stå för kostnaden för det som tidigare låg på arbetsgivaren.

S vill satsa 2,8 miljarder kronor på reformen. Det ska gå till att betala lön och utbildningskostnader, arbetsgivaren ska stå för handledning. Det innebär 15 000 helårsarbetare till vård och omsorg utan att arbetsgivaren behöver betala ett nickel. Hur ska vi någonsin få igenom våra krav på att vård och omsorg måste få kosta?Lena Ezelius, vårdbiträde och fackligt aktiv i Stockholm i Kommunalarbetaren 27 augusti 2014
Fredrik Tenfält: Vård av gamla kräver kunskap, GP ledarkrönika 4 september 2014
Det duger inte, Löfvén, SvD Ledarsidan

Det är på tiden att Socialdemokraterna överger sin förvaringsfilosofi för de som inte klarar av att bli högskolebehöriga och går vidare till arbetslöshet. Räcker fuller väl med att Socialdemokraterna sänkte svenska skolan:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Skäms Stefan Löfven!

Read Full Post »

Hur någon enda person, ens politiker inom Socialdemokratin tillsammans med fackföreningsfolk på LO kan vara så dumma, att de går och tror att två helt skilda frågor; arbetsgivares behov av specialutbildad arbetskraft och ungdomsarbetslöshet; går att lösa genom att ställa krav på att yrkesutbildning, yrkesgymnasium eller vad man väljer att kalla det, skall ge högskolebehörighet, det är så dumt att det är svårt att hitta förklaringar till att någon vuxen idag kan ha så dålig koll på var problemen ligger.

Så vill vi satsa på utbildning för yrken där fler kan få jobb, Ibrahim Baylan (S), Ingela Edlund, Ylva Johansson (S), Stefan Löfven partiledare (S) samt Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande LO) på DN Debatt 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, GP 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, Aftonbladet 4 juni 2013

Enkelt uttryckt: Alla barn är lika värda men olika
Alla ungdomar varken vill eller kan klara av att läsa in det som krävs för Allmän behörighet än mindre läsa in högre gymnasiekurs i matematik, engelska och svenska! Speciellt gäller detta de unga som hoppar av gymnasieutbildning de kommit in på och ännu fler bland de som inte gick ut Grundskolan med Godkända betyg för att komma in på Gymnasieprogram!

Det innebär inte att de elever som inte klarade godkänt i Grundskolan eller hoppade av gymnasiet är dummare än andra elever. Däri låg inte och ligger inte problemet. Som jag skrivit tidigare i denna blogg sa en äldre lärarinna för några år sedan till mig: Vi får in vetgiriga nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade elever i femman. Så är det. Problemet vi har haft i ökad skala de senaste 30-40 åren är att två saker hänt:

* Antalet lågstadielärare samt senare Grundskollärare 1-7 respektive tidigarelärare med behörighet från Lärarhögskola och Universitet att utbilda barn i svenska, matematik samtidigt som eleverna fått rätta verktyg att lära in, de har drastiskt minskat år från år.

* Redan när Grundskolan genomfördes och i ännu högre grad när skolan kommunaliserades, så sänktes kraven på elevernas grundkunskaper. Förvisso kostar det mycket att se till att alla elever får det stöd de behöver för att lära in grunderna, men det kostar ännu mer att vi fått utökad Komvux med elever som kommit upp till gymnasiet och insett att de inte har fått det stöd de behövt för att lära in det som krävs för att läsa på de linjer de kommit in.

Sedan har vi ett ännu större problem: Vi har här i Sverige under lång tid, samtliga regeringar senaste 20 åren skyldiga, utbildat elever till arbetslöshet.
I alla lägen gäller det att identifiera det rätta problemet för att hitta lösningar. Lappningar och lagningar av något som beror på att man bortser från verkliga problemets konsekvenser, kostar skjortan och löser inte problemet!
……
Samtidigt som man från Statens sida tog bort Småskollärarutbildningen, en utbildning som förvisso var eftergymnasial och inte akademisk, men som i sig innefattade något som de nya lärarutbildningarna saknade: Djupare metodisk, pedagogisk och didaktisk (fast så hette det inte då) utbildning. Eller som mina egna lärare långt senare när jag skolade om mig till SO-lärare sa: Man kan lära Snobben läsa, men det är Snobben som måste läras att lära in att läsa. Två helt olika problemställningar där de lärarutbildningar som kom för att vara anpassade till Grundskolan betonade det första men missade det andra.

Under 1970-talets efterdyningar av vänstervågen i Sverige kom många nyutbildade lärare och en del, vänsterorienterade, delen av de äldre lärarna att få för sig att det var eleven som skulle bestämma vad, när och hur eleven skulle lära in. Här kom andra spiken i kistan på svenska skolans förfall. Redan då började man missa vad som gäller för Barn- och Ungdomarsutveckling.

Alla barn är lika värda, men olika. Varje barn har sin egen utveckling som kan vara samma som andras i samma ålder, sina äldre syskons eller vara något helt annat. Det handlar inte om att skolan skall försöka hitta problem utan om att skolan skall hitta varje elevs styrka samt intresse och utifrån detta ge den enskilde eleven de för eleven bästa verktygen att klara de första skolårens inlärning av matematik, svenska språket (inkluderar ordförståelse och ordkunskap/synonymer) så att eleven inte bara slussas vidare i ‘Alla skall med’-anda. Det senare innebär de facto att skolan/föräldrar och skola tillåter eleven att misslyckas samt sänker självförtroendet och skapar större och större problem ju längre eleven tillåts slussas vidare utan att ha uppnått målen.Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2014

Det löser inga problem att utöver den självklara biten att arbetsmarknadens parter bör ha ord med i laget vilka ämnen som behöver läsas av så många som möjligt dvs hur många platser som gymnasieskolan bör ha i respektive Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och så vidare linjerna. Att först av kommunala penningskäl snåla med stödet de första fem-sex skolåren och sedan slussa elever vidare utan att de fått de grundkunskaper de senare upptäcker att de behövt ha löses inte genom att ställa krav att alla elever skall gå gymnasium eller att alla som går gymnasium (även de som går yrkesförberedande/praktik-yrkesgymnasium etc) skall få högskolebehörighet.

Det är dummare än dummast att gå och tro att det löser ungdomsarbetslösheten som vållats pga att eleverna inte fått de kunskaper de har rätt att få redan i tidiga skolåldern.

Men dummast av allt är att tro att det löser arbetsgivarnas behov av specialutbildad arbetskraft. Till det krävs det att skolorna ges pengar till ämnes- och stadiebehöriga lärare och 100% krav på legitimerade lärare i ämnen som svenska och matematik. För det är genom detta och att sluta leta problem i stället för att stödja och ge extra stöd som skolan missat.

Problem söks ofta i form av utåtriktade elever, som klassas som störande/utåtagerande. Men ofta är mycket intelligenta barn som blir uttråkade på icke tillräckligt utbildade lärares oförståelse att varje elev skall få rätten att utvecklas i sin egen takt. Finns inte mycket mer förödande för ett barns framtid än att bromsas eller hindras att gå vidare genom att vara ”extra lärare” eller köra två-tre gångers repetition stampande på samma fläck. Det är ofta där elever som får bokstavsepitet eller andra problem hamnat fel och tappat självförtroende samt intresse.

Man kan inte uppliva förlorade skolårs-kunskaper genom S och LO:s förslag bara skapa mer och mer psykisk stress hos elever samhället redan svikit!

Read Full Post »

Det där med matematik är svårt Magdalena Andersson (S). Det krävs att det FINNS ämnes- och stadiebehöriga lärare för att kunna utbilda…. finns det färre så blir det minus på andra sidan likhetstecknet i denna enkla sifferexercis.

Återigen verkar det som om Du och S-partiledning missat det väsentligaste: På samma sätt som Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet så tar det som minst 12 + 4 år för att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare till de 30.000 lärartjänster som Ni inom Socialdemokraterna lägger fram i er ”miljardsatsning på vuxenutbildningen”.

Det krävs att dessa lärarna fått kunskap nog redan när de gick i första årskurserna för att kunna ta till sig de texter de skall förmedla, ordkunskap med andra ord. Det krävs att dessa lärarna redan tidigt fått ordförståelse utöver ordkunskap samt kan som minimum gymnasiematematiken! Under vilket äpple eller päronträd hittar S dessa?

Tänk så mycket lättare det varit om Socialdemokraterna inte hade skadat svenska skolan genom Socialdemokratiska Skolförändringar:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2014

S föreslår 30 000 utbildningsplatser, GP 23 april 2014
S föreslår 30 000 utbildningsplatser, Expressen 23 april 2014
S: 30.000 nya utbildningsplatser, DN 23 april 2014
S miljardsatsar på vuxenutbildning, Aftonbladet 23 april 2014
S föreslår 30 000 utbildningsplatser, SvD 23 april 2014

Tänk så mycket bättre det varit om Socialdemokratiska Regerings- och Riksdagsmedlemmar inte varit så avundsjuka på de som gått ut högskola att de gjort om skolsystemet till ”Alla skall med” och ”Alla skall ha behörighet”. Det fanns stora brister när det gällde de ekonomiska förutsättningarna för de som inte hade råd att läsa vidare. Kanske inte ens bodde nära staden där de hade kunnat läsa vidare. Dessa brister löstes inte med ALLA SKALL MED-METODEN

Read Full Post »

Tyvärr hamnar ett stort antal av dessa ”Alla skall med”-elever på högskolor, t.o.m. på KTH och Chalmers. Betygsinflation är ett skäl. Stora problemet har varit att många lärare som undervisat i matematik speciellt i Grundskolans första sex årskurser, utan att ens vara gått lärarutbildning, i bästa fall varit utbildade lärare i något annat ämne eller i matematik på högre stadie.
Resultatet synliggörs i följande artiklar:

SvD har tagit del av resultaten från de diagnostiska prov i matematik som studenterna vid de två största tekniska högskolorna i landet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Chalmers i Göteborg, gör när de börjar en civilingenjörsutbildning.

Provresultaten visar att studenternas kunskapsnivå har försämrats kraftigt. Andelen studenter som inte ens fick godkänt på de provuppgifter som är direkt kopplade till grundskolans matte var i höstas 20 procent vid KTH – en dubbelt så hög andel som 1998. Samtidigt hade andelen studenter som nådde högsta poäng på provet halverats, jämfört med 1998.

– Det finns några studenter som är duktiga, men det finns också ett antal som är väldigt svaga. Att det kommer studenter till högskolan som har problem med grundskolematematiken, det är allvarligt, säger Hans Ringström, professor i matematik vid KTH.

Inom flera civilingenjörsutbildningar var det i höstas mellan 30 och 40 procent som inte klarar grundskolematten.Låga mattekunskaper sänker nivån, SvD 21 april 2014

Färre Chalmerister klarar matten, GP 21 april 2014
Matteras på KTH och Chalmers, DN 21 april 2014
Matteras på KTH och Chalmers, Aftonbladet 21 april 2014

Se även: Socialdemokraterna orsakade skolraset, Norah4you 11 december 2013

Norah4you's Weblog

I alla lägen gäller det att identifiera det rätta problemet för att hitta lösningar. Lappningar och lagningar av något som beror på att man bortser från verkliga problemets konsekvenser, kostar skjortan och löser inte problemet!

Allt har blivit precis så illa som vi som åkte i beställda tåg till Stockholm på 70-talet för att protestera mot Palmes UKAS befarade. För det började då, det problem vi har idag, med att den riktiga studenten tagits bort och att de krav som ställdes på studenter som kom till universitet och högskolor sänktes. Ännu mer på att kraven under resans väg på universitet och högskolor fick sina krav sänkta kurs för kurs. Samtidigt som man från Statens sida tog bort Småskollärarutbildningen, en utbildning som förvisso var eftergymnasial och inte akademisk, men som i sig innefattade något som de nya lärarutbildningarna saknade: Djupare metodisk, pedagogisk och didaktisk (fast så hette det inte då) utbildning…

Visa originalinlägg 1 327 fler ord

Read Full Post »

Någonstans måste det väl ändå finnas några som inser vanvettet med allt från ‘Alla skall med’ via ‘Önskeutbildningar’ till den befintliga Arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. För det börjar tidigt. Det har inte med föräldrars bakgrund att göra. Möjligen delvis beroende på föräldrarnas egna krossade drömmar och curlingföräldrarnas önskan att barnen skall få/bli det de själva inte fick/blev.

Som en äldre lärarinna sa för ett antal år sedan: Vi får vetgiriga ungar som kommer till första skoldagen men vi släpper ut uttråkade femteklassare.

Lägg därpå till att svenska skolan speciellt efter kommunaliseringen har haft en oförmåga att se möjligheter, men vilja att slippa undan det stöd som varje enskild elev har rätt till enligt Skollagen. Stöd utifrån just den elevens utveckling genom att sätta etiketter på just de eleverna som är mest frusterade för att de hålls tillbaka i sin utveckling. Jag har själv sällan stött på ett utåtriktat störande barn som inte behövt få växa i det just det barnet varit nyfiken på. Däremot har jag stött på ett stort antal etiketterade barn som känt sig förnedrade för att de fått etiketten som många vuxna däremot blir glada att få för att kunna förklara varför just de inte ‘lyckats’ i livet. Vad nu lyckas betyder. Det är frågan…..

Det behövs tidig hjälp för de som behöver stöd pga närsynthet; dyslexi eller motsvarigheten när det gäller att ta in vad siffror står för; andra synliga och osynliga handikapp m.m. Men det behövs framför allt lugn och ro i klassrummet. Det är A och O. Att ens en enda med egen högre utbildning fått för sig att jämföra ett klassrum för en tredjeklassare eller åttondeklassare med en arbetsplats för vuxna, det säger tyvärr en hel del om avsaknad av elementära kunskaper om Barn- och Ungdomars utveckling. Alla är lika värda, men olika.

Det börjar hemma med föräldrars uttalade eller outtalade förväntningar. Att utvecklingen inte går att jämföra mellan två barn ens i samma familj brukar föräldrar förstå om det handlar om att det ena barnet börjar gå vid 10 månaders ålder medan det andra väntar tills dess benen är stadigare och då kanske inte går förrän vid 14 månaders ålder. Två barn i samma familj kan även om de är tvillingar ha olika intressen. Det är på barns nyfikenhet och intressen man måste börja bygga. Börja hemma.

När barn kommer till skolan oavsett om de är sex eller sju år när de börjar skolan, så skiljer redan där det ena barnet sig från det andra. Inte så att det handlar om intelligens eller ens om kulturell bakgrund. Förvisso är det en gåva att vara född i en familj där böcker och läsande funnits med sedan tidiga åldrar. Det handlar framför allt om att barn utvecklas enligt något så när samma kurva, men på skilda sätt och olika snabbt. Inget som har med intelligens att göra. Kan möjligen ha med den mat som barnet fått i sig redan i fosterstadiet. Finns studier som tyder på detta. Men framför allt handlar det om att barnet som har blivit sedd av sina föräldrar har en annan självkänsla än barnet som inte upplevt sig bli sedd.

Hade varit lätt om det handlat om att ett barn vars föräldrar har högre utbildning och tjänar mer varit de som ägnat mest tid åt att se samt lyssna på sina barn. Tyvärr är det inte så enkelt. Ofta är det tvärt om. När egen karriär, egna önskemål att förverkliga sig och förälderns drömmar om att barnet skall bli stor inom musik, idrott eller något annat som föräldern inte själv blev kombineras med verkligheten, så är det ofta så att barn från sk. ‘finare’ förhållanden får mindre egentid med någon av de vuxna som borde vara barnets stöd och råmodell. I Tuve, en av Göteborgs förorter inom Göteborgs kommun myntades begreppet V70-förälder:

V70-föräldrar är föräldrar som kommer körande till barnens träning. Oftast släpper de bara av barnen för de har ju så mycket annat att göra än att vara föräldrar. De måste ju gu bevars hinna träna eller försöka klämma in lite mer jobb för det är ju väldigt viktigt att det ser bra ut utåt. Villa eller dyr lägenhet, sommarstuga eller ständiga utlandsresor på sommar och storhelger. Nya mobiler och märkeskläder. Inte duger second hand. Inte ens om föräldrarna inte själva egentligen har råd till livet familjen lever.

Första träningen på säsongen hastar förälder som kört in för att få reda på när det är tänkt att de måste stå för kaffe och eller annat för lagets räkning. Sedan snabbt ut. Ibland inte ens ett hej till barnet de lämnar. Om nu barnet inte lyckas lika bra som föräldrarna förväntat sig, dvs inte platsar för som minst lika mycket speltid som de andra barnen när de kommer upp i tidiga tonåren, så rusar förälder som i bästa fall inte låtit sitt barn stå och vänta efter träningen in och skäller ut ledare. Hur dessa föräldrar beter sig om de är med på matcherna, det vet de flesta. Det är ju hårda krav och förväntningar på barnet och alla andra gör ju fel. Ledare, domare och andra föräldrar.V70-föräldrar

Lite av samma tendenser ser vi tyvärr i skolan av idag. De barn som inte upplever sig sedda har två strategier: Antingen så blir de som de sk. ‘tysta flickorna’ eller så blir de stökiga och utåtriktade. Den förra kategorin som inte enbart är flickor handlar om barn som försöker hänga med eller ligga i topp genom att lära sig texter utantill för nästa prov. Om de förstått eller inte förstått det de lärt sig rabbla, det är en annan fråga. Den andra gruppen har gett upp. De kan ha svårigheter för att de aldrig fått det stöd som Skollagen ger dem i form av att få extra stöttning och hjälp för att lära sig läsa. Men de kan också vara frustrerade för att de hålls tillbaka. Skolan stöttar varken de som behöver extra läshjälp eller de som redan har lärt in det som resten av klassen inte förstått. Den senare gruppen får i bästa fall idag repetera och repetera på samma nivå utan att uppleva glädjen av att utforska. Möjligen utforska på ‘nätet’. Nätet är ingen lärobok, ingen objektiv uppslagsbok och de som inte fått lära sig att skilja på källor ens utifrån var uppgifterna kommer ifrån, de har ingen som helst chans att själva söka kunskap som för dem vidare.

Det vore bra om skolan blev 10 årig. Bra under två förutsättningar:

* Huvudmannaskapet måste ligga centralt för hela landet så att ‘ALLA BARN’ får samma förutsättningar i form av ämnes- och stadiebehöriga lärare; god och hälsonyttig skolmat som inte behöver slängas in för att hasta till nästa lektion samt lugn och arbetsro i klassrummet.

* Varje barn måste få stimulering och stöd för att lära sig läsa, förstå det han/hon läser samt lära sig grunderna i matematiken redan första skolåren

Detta ställer ökade krav på vidareutbildning av redan legitimerade ‘Tidig-lärare’ och det ställer krav på ett annat synsätt när det gäller barn: Alla barn är lika värda, men olika. Det är illa nog när barn hemifrån fått med sig att det viktigaste i livet är att bli känd, att få sina egna önskemål uppfyllda och att aldrig någonsin ha fått gränser uppsatta. Det kan inte vara lärares uppgift här i livet att att vara de som skall stå för dessa elementära basala behov för att barn och unga vuxna skall kunna utvecklas i sin egen takt. Däremot vore det bra om alla lärare oavsett stadie vart femte år fick möjlighet att på betald arbetstid (nedsättning av undervisningsskyldighet med full betalning) få mer kunskap om didaktik och de möjligheter som didaktiken ger för att hjälpa varje enskild elev att utvecklas framåt.

Alla kan inte bli dansörer/dansöser eller professionella fotbollspelare. Inte heller har alla förutsättningar att bli författare, journalist eller kändis via TV. Någonstans måste barns drömmar möta verkligheten. Drömmar som skall stimuleras så långt det går för att barnet skall kunna lära in det som finns som kursmål, behöver inte knäckas av att verkligheten i form av den framtida möjligheten att få arbete kommer in under de senare skolåren i Grundskolan. Verklighetsanknytningen behöver däremot synliggöras ordentligt i Gymnasieskolan. Önskeutbildningar i all ära, men det Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013.

Inte nog med att Sverige utbildar många unga till arbetslöshet. Inte nog med att ‘Alla skall med’ ställt till det så väl för elev som inte uppnått målet men utan extra stöttning slussats vidare. Inte nog med att ‘Alla skall med’ ställt till det för alla de elever som fått sin nyfikenhet och vetgirighet begränsad för att ‘alla andra’ skall hinna lära in. Vi har också ställt till det från gymnasieskolan och ända upp på universitet och högskolor genom att önskeutbildningar och önskestudiekurser inkluderats i den samhällsbetalda utbildningen.

Som jag ser det, så är det viktigt att Arbetsmarknadens parter, de som känner arbetsmarknaden, dess behov av utbildad arbetskraft på ena och andra området, de som vet före politiker och nuvarande AF:s folk var det finns öppningar för nytt kunskapsbehov, får komma in i bilden. Allra först borde AF helt omorganiseras. Det vore bra om Arbetsmarknadens parter fick huvudmannaskapet för Arbetsförmedling. Observera att när det gäller arbetsförmedling precis som när det gäller skola så kan det finnas en uppsjö av olika utförare. Kraven måste dock synliggöras. Inte synliggörande av alla som inte fått/får rätt stöttning och som nu är en siffra i arbetslöshetsstatistiken alternativt göms undan i allehanda märkliga projekt under AF:s flagga.

Vi utbildar alldeles för många till arbetslöshet. När de unga som kommer ut på arbetsmarknaden finner att det trots en uppsjö av kvalificerade lediga jobb inte finns något som stämmer överens med den utbildning de fått antingen väljer att gå Komvux eller placeras på något av det som inte kan beskrivas som annat än Vuxendagis, så förlorar inte bara samhället i pengar utan många unga som läser vidare får stora studieskulder som barlast om halsen trots att de inte ens med deras egna önskeutbildningar får annat än arbetslöshet eller i bästa fall konkurrera med hundratals andra om de få jobb som finns för den utbildning de fått. Vi utbildar till arbetslöshet och vuxendagis i dagens Sverige. När skall vi inse att kunskap inte regnar från himlen och att arbetsmarknaden är den som avgör vilken utbildningen som behöver prioriteras efter Grundskolan?

Regeringen vill förlänga skolplikten, GP 8 januari 2014
Fler skolår är utmärkt. Men det är kvaliteten på undervisningen som avgör om fler ungdomar når målen.Dags förnya grundskolan, GP ledarsidan 9 januari 2014 Så sant som det är sagt. Kvaliteten på undervisningen är det som är viktig. Mycket viktigt att den är samma i hela landet. Därför duger inte kommunerna som Huvudmän. Däremot bör kommunerna utöver att kunna vara utförare också få i uppgift att kontrollera kvalitén i sin egen kommuns skolor. Såväl kommunala som friskolor.
En tummetott, Expressen ledarsidan 8 januari 2014 Ligger en hel del i det. Men det krävs utspel för att rucka på denna f-ade Låt gå anda där man från politikerhåll precis som från föräldrahåll inte insett att det krävs utbildning för att se helheten. Varken politiker eller föräldrar är utbildade på lärarhögskola eller har i normalfallet i sin utbildning kunskap om Barn- och Ungdomars utveckling. Än mindre om arbetsmarknadens, såväl offentligas som den privatas behov av utbildad arbetskraft om 15 år! Rätt kunskap på rätt plats oavsett om det är i skola eller på arbetsförmedling krävs. För att uppnå detta krävs utspel. Väckarklocka…..
Alliansens förslag: Inför en extra årskurs, Expressen 9 januari 2014 Bra så. Men förutsätter bättre lärarutbildning samt lönestege där vidareutbildning gör skillnad i handen!
Att Arbetsförmedlingen suger är politikens fel, Daniel Swedins ledarkrönika 8 januari 2014 Helhetssyn från Grundskola till Arbetsförmedling behövs. Gäller inte att ha rätt utan att handla rätt.
Risken finns att några tappas på vägen, SvD Perspektiv 8 januari 2014 Nog med flum! Ja, det finns alltid risk att några ‘tappas’ på vägen. Men det är lättare att fånga upp dessa och ge dem den stöttning de har rätt till än att låta stor del av ungdomsgenerationen utbilda sig till arbetslöshet och i värsta fall dessutom utbilda sig vidare för egna lånade studiemedel som skall betalas tillbaka trots att den utbildning de valt inte har susningen till en chans på arbetsmarknaden!
Besked från vuxenvärlden, DN ledarsidan 9 januari 2014

Tillägg 10 januari 2014: Viktig ledarkrönika finns i Göteborgsposten Kunskaper på undantag, Fredrik Tenfält ledarkrönika GP 10 januari 2014

Read Full Post »

Vänsternissar i alla Oppositionsläger samt i ännu högre grad de vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som uttalar sig i media kallande sig experter skyller på Fria Skolvalet…..

* Det är inte Friskolorna utan Kommunala skolor som p.g.a oordning i klassrum och skola anställer personal för att få in eleverna till sina lektioner!

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013 I en privat skola accepteras inte sådana störande moment utan att föräldrar blir uppringda. I en kommunal skola beror det på rektorn om så sker utan att man kallar till elevvårdskonferens…..

Pisa-rapporten

PISA 2012 results volume II pdf (fler volumer finns men visar samma sak)
se sid 18 tabell under kolon (slå upp om du inte förstår begreppet)
Trends in the strength
of the relationship between
mathematics performance
and socio-economic status

Change between
PISA 2003 and PISA 2012
in the percentage of variance
in mathematics performance
explained by students’
ESCS1 (2012 – 2003)
gå ner i kolonnen tills du kommer till Sverige
Sweden -31 -3.7 -1 -2.9

Från kommunaliseringen och framåt har NO-lärare anställts utan att ha utbildning i matematik och lärarutbildning eller varit helt obehöriga dvs ej lärarutbildade. Speciellt allvarligt är detta när de som drabbas är elever i de lägre skolklasserna. Utan att få god grund i matematisk kunskap och med dålig uppföljande elevstöd till elever som har svårt att lära in matematik, så märks effekterna mer och mer ju färre Småskollärare/Lågstadielärare med specialutbildning för att lära ut svenska språket och matematik för årskurs 1-3 som finns kvar i skolvärlden. Även lärare blir äldre och pensioneras 😛

Gå till sidan 29 och se med egna ögon att Sverige, tillsammans med Norge ligger under snittet såväl i elevernas visade matematiska kunskap som i utfallet av matematikundervisningen. Finland ligger över snittet i båda fallen och Danmark har elever som är bättre på att visa sin matematiska kunskap men sämre än snittet när det gäller utfallet av matematikundervisningen totalt.
Norges utspel blir alltså veckans Norge historia….. ”Sverige är ett skräckexempel” Norsk skolpolitiker: Friskolor orsaken bakom raset”, Aftonbladet 3 december 2013 OCH vad har Norge själva att skylla på?…..

Anders Jakobsson vill ha en konsekvensanalys som undersöker varför skillnaden mellan bästa och sämsta skolorna har växt under 2000-talet. Jakobsson anser att det fria skolvalet har blivit en sorteringsmaskin: De ambitiösa och högpresterande eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir kvar – och som blir allt sämre.Experter: Inrätta en kriskommission, DN 3 december 2013 Så enligt experterna skall ambitiösa och högpresterande elever tvingas hålla ‘Alla skall med tempo’ för att rättvisa i skolan skall uppnås. Vänsternissar som experter ger märkliga förslag 🙂

15 åringar har gått i skolan i 7-8 år. De började sina första skolår när Göran Perssons regeringsbeslut fortfarande gällde för lärarutbildningen. Effekterna av detta är det vi ser. INGET ANNAT!

Mobiler som ringer, elever som flyger högt och lågt och kommer sent till lektionen/springer ut för att hämta glömda böcker eller gå på toaletten under lektionstid, kepsar som kastas runt klassrummet. Inte är det privata skolor som accepterar sådant! Inte heller är det en lämplig skolmiljö överhuvudtaget – speciellt inte för barn med bokstavshandikapp eller annat funktionshinder!

Mer kontakt med verkligheten har ett par artiklar: Nedgången har alltså pågått sedan 2000 (vad gäller naturvetenskap och matematik – läsförståelsen började falla 2003). Man kan föreställa sig en rad undervisningsmetoder som har lett till detta. De låga kraven på eleverna, bristen på betyg och utvärdering, den minskande delen lärarledd undervisning, till exempel. Det sistnämnda torde kunna förklara en del av pojkarnas kraftigt försämrade resultat – den svenska skolan har blivit allt mindre anpassad till de utåtagerande pojkarnas behov av disciplin. Det finns många frågor att utforska för det nya skolforskningsinstitut som regeringen planerar.
Möt inte PISA-raset med pajkastning, SvD ledarsidan 4 december 2013

Svenska elever är allt mer ensamma, Expressen 3 december 2013 Det är illa att elever inte får den undervisning de behöver för att kunna uppnå kursmål i ämnen. Kommunala besparingar på skolans område står för stor del av värsta effekterna av Socialdemokratiskt skolhaveri från 1968 och framåt. Skyll inte på Alliansen problem som fanns redan när stor del av barnens ‘lärare’ själva gick i skolan. Problem som förvärrats för varje Socialdemokratiskt skolpolitiskt utspel genom åren. Kunskap trillar inte ner från ovan. Det krävs god utlärning, övning, nötning OCH LÄXOR. Varken elever eller deras föräldrar har i normalfallet egen utbildning och kunskap som på max 1,5 min/elev och lektion skulle kunna ersättas med att söka på Google efter kunskap!

Read Full Post »

Varför går det så illa för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet? När Skolverket söker förklaringar pekas 90-talets reformer ut som en misstänkt bov i dramat. Kommunaliseringen var en sådan. Och vart har den reformen tillåtits att gå längst om inte i Göteborg? Här bär inte ens kommunen utan stadsdelarna huvudansvaret. Den arbetsfördelningen har inte gynnat eleverna.

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.

Den bilden bekräftas av vittnesmål från den lokala skoldebatten i Göteborg. Skolor i utsatta områden har haft problem med elever som vandrat runt i korridorerna i stället för att vara på lektionerna. Därför har man, på vissa håll, satsat på närvaroassistenter.

Att eleverna deltar i undervisningen är ju en förutsättning för inlärning. Lika viktigt är dock att det finns någon som undervisar dem.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013
Att det ens behöver sägas utan kunskap i ett ämne, går det inte att veta VAD som skall läsas, hur det skall läsas och Vad man skall kunna senare i livet Sätta vaktmästare att utföra obduktioner har visst skett här i Sverige – men att operera? Inte ens rödgröna sörjan skulle väl få för sig det i ‘jämnställdhetens’ namn? 🙂

Nu är kunskap en klassmarkör igen, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladets ledarsida 4 december 2013

Daniel Swedin har rätt till viss del. För nu har i stort sett alla Folkskollärare och Småskollärare samt många av landets Låg- och Mellanskollärare gått i pension eller gått ner på deltid. De lärare som kunde konsten att använda sin egen kunskapsbank från Lärarutbildning med kompletterad ämnesutbildning under senaste 20 åren, till att hjälpa elever som i Socialdemokratisk ‘Alla skall med’ anda inte de senaste 15 åren ens i 7:an klarat det elever före Grundskolan var tvungna att klara i 3:an eller 4:an om de inte skulle gå om, de lärarna finns inte i skolan längre.
Det som finns är 30-35.000 som inte alls har lärarutbildning samt 70.000 som inte har läst ämne de undervisar i trots att de fått lärarlegitimation…. nåväl något överlappande är gruppen kanske men säkerligen har Sveriges skolelever fått undervisning där minst 50% av Sveriges 180.000 lärare i Grundskolan INTE haft den utbildning de skulle haft och flertalet har trots påstötningar inte ansett sig ha skäl att skaffa den med Lärarlyftet heller.
I Göteborg har Socialdemokraterna under samma långa tid lyckats att misslyckas med det mesta i utbildningsväg trots att de satsat mest, mycket mer pengar på de utsatta områdena i staden. För inte har det varit ämnes- och stadiebehöriga lärare som varit det viktigaste och inte har rektorernas pedagogiska ledarerfarenhet varit viktig…. Rödgröna rörans skolexperiment i Göteborg avskräcker från allt som Socialdemokrater har att säga om Pisa-rapporten för 2011!

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!

Fridolin (MP): ”Jag blev ledsen och förbannad”, Expressen tv 3 december 2013 DU Fridolin må vara utbildad Folkhögskollärare men även om Du vikarierat aldrig så många gånger, så har du NOLL KOLL för Du har inte gjort din hemläxa dvs Du har glömt göra konsekvensanalys av hur olika beslut tagna från 1968 till 2006 kommer att drabba skolan redan innan MP:s och S:s lagda förslag för nästa år skjuter hela skolskutan i sank för ytterligare 20 år!

Svenska elever måste ligga i framkant, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 3 december 2013 SÅ illa som Socialdemokratiska Partiet hanterat skolfrågan hittills, kommer det att ta minst 10 år att få det resultatet även om Alliansens (Utbildningsminister Björklunds) mycket goda försök att vända skutan rätt. Kunskap regnar inte ner från himlen utan måste repeteras gång på gång dvs övas/nötas in!

– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare. Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013 Inte så konstigt: När 70.000 av Sveriges 180.000 lärare som fått lärarlegitimation godkänd inte läst universitets- och/eller högskolekurs själva i samtliga ämnen de undervisar i på skolorna, så har mer än 1/3 del av Sveriges lärarkår inte varit ämnes- och stadiebehöriga år 2011. Resultatet kan inte bli annat än det som Pisa-rapporten visar.

Inte undra på att Sverige sämst i klassen, DN 3 december 2013
Utan lärare som kan de ämnen de undervisar i utan och innan, så finns inte förutsättningar för att kunna individanpassa undervisningen ens om vi hade haft lugn och ro i svenska klassrum!

Löfven skjuter sitt eget Socialdemokratiska parti i foten! Löfven: Det här får de ta ansvar för, Sveriges Radio 3 december 2013 NEJ Löfven, det tar 5 år att utbilda en lärare som minst. 2011-5=2006 (Hur står det till med matematiska förmågan?) Det är Socialdemokratiska experiment med allt från Grundskola till ‘Alla skall med’ som tillsammans med sänkta krav för att komma in på Lärarhögskolan samt Kommuners blockerande av ämnes- och stadiebehöriga lärare till förmån för billigare obehöriga, ibland inte ens lärarutbildade, som ställt till skolkrisen

Not 1 30.000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013

Read Full Post »

Försök inte att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Det tar minst 10 år innan svenska skolan är vad den var innan flumskolan infördes och ytterligare 5 år innan svenska skolan har lärare som har rätt utbildning i de ämnen de undervisar i för att nå upp till den kunskapsnivå som rådde innan kommunaliseringen.

Före kommunaliseringen var det inte 35.000 outbildade lärare som fått tjänster, det fanns heller inte 70.000 lärare som var behöriga som lärare men inte behöriga att sätta betyg i alla ämnen de undervisar i. Allt detta är något vi kan tacka först Palme sedan Göran Persson när de var skolministrar för.

Löfven om Pisa: Nationell kris, DN 3 december 2013
Börjar Du bli gammal Löfven? Har du redan glömt att alla försämringarna har SOCIALDEMOKRATERNA STÅTT FÖR!

Nuvarande utbildningsministern har gjort ett bra jobb. Det tar tid att vända en skuta som sneseglat länge och det tar tid att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare så att elever som går i 6:an haft möjlighet att redan i 1:an få lärare med god kunskap, didaktiskt, metodiskt och pedagogiskt undervisa i svenska språket samt matematik! Till det krävs det som minst 5 + 6 år!

Att kritiker försöker pådyvla Alliansen dessa av Socialdemokraterna orsakade följdverkningar är magstarkt – Ren och skär bluff från S sida!
Kritiker: Skolras regeringens fel, SvD 3 december 2013 Socialdemokraterna köpte in råvarorna. Socialdemokraterna kokade upp soppan. Alliansen fick ta över den kokade soppan och försöker få den ätbar. Vilket inte är det lättaste.

Björklund har börjat i rätt ände – det gäller först och främst att se till att varenda lärare har LEGITIMATION och är BEHÖRIGA i de ämnen de undervisar! Men det räcker inte med det. Det krävs minst 5 år till innan svenska skolan har tillräckligt många behöriga speciallärare, skolpsykologer m.m. Innan dess blir det ingen riktig uppgång i kunskapshänseende. Alla dessa som kom in på lärarlinjen med 0,1 under Göran Perssons tid har inte precis höjt standarden heller!

Svensk skola tappar mest i världen Aftonbladet 3 december 2013
Löfven om skolans katastrofsiffror, GP 3 december 2013
Löfven: Vi håller på att förlora något i Sverige, Expressen 3 december 2013

Ytterligare Socialdemokrat som i sann 1984-anda vill skriva om (dvs glömma) verklighetens skolhistoria i Sverige är självfallet Cecilia Dahlman-Eek (en av de mest okunniga som Socialdemokraterna haft att uttala sig i skolfrågan) Ta ansvar Björklund, Cecilia Dahlman-Eek i S-krönika på GP-s ledarsida 3 december 2013
SEDAN NÄR SKALL ALLIANSEN TA ANSVAR FÖR SOCIALDEMOKRATERNAS FADÄSER?????

Inte blir det bättre av att Lärarförbundet som ingalunda stått för kvalité utan ofta gått med på kommunala arbetsgivares krav att icke behöriga skall anställas uttalar sig. Läs chatten med Lärarförbundets ordförande, GP 3 december 2013 Det har varit i säck innan det kom i påse en hel del av deras uttalanden.

De som verkligen kunde undervisa på låg- och mellanstadiet, de ‘gamla’ lågstadie och mellanstadielärarna som fått god pedagogi, metodik och didaktikutbildning DE har snart alla gått i pension…. Det är det vi håller på att förlora – lärare som såväl är behöriga i ämnen de undervisar i samt stadierna de undervisar på som också har god kunskap att lära ut svenska samt matematik i de tidiga skolåren!

Read Full Post »

Det stör mig att det är så många speciellt vänsterpolitiker som tror att det går att använda ett trollspö – gymnasieskola, högskolebehörighet, så tror de vips att alla unga skulle kunna hitta jobb bara för att de får gå i gymnasieskola och för att politiker på vänsterkanten kräver att alla linjer skall vara högskolemeriterande.
Alla har inte musiköra. Än mindre har alla bollsinne. Det finns unga som sedan barnsben är hejare på att rita och teckna. Både de som har och de som inte har färgsinne.

Hur kan det komma sig att vänsterpolitiker går och tror att alla bara för att formeln ‘alla skall med’ uttalas, har språksinne nog för ordförståelse och ordkunskap samt dessutom räknesinne nog att klara den matematik som krävs på gymnasium även på 2000-talet för att eleverna sedan skall klara högre studier på universitet med tillräcklig matematikkunskap, krävs från C-nivå (3:e terminen i ett ämne på universitet och högskola) och tillräckliga språkkunskaper (inte bara ordkunskap och ordförståelse i svenska språket utan som minst mycket god engelsk kunskap krävs i de flesta universitets och högskoleämnen)?

Samtidigt finns det barn och unga som skjutsas vidare upp genom årskurserna utan att ha kunskapstäckning för det som nästa årskurs kräver om kursmål skall uppnås. Denna avsaknad av kunskapstäckning beror på många olika saker:

* De elever som har svårt att läsa och framför allt svårt att förstå vad det är det står i texterna de i bästa fall kan rabbla upp utantill, de har ofta inte fått tillräckligt stöd utifrån det de har rätt till enligt skollagen. Att säga att dessa eleverna tappat självförtroendet är något som politikerna inte vill lyssna på. Det kostar ju för mycket.

* De elever som kunde läsa, skriva och räkna när de började skolan, de hålls tillbaka i svenska skolan. Om de inte tröttnat när de får tredje boken som inte utvecklar vidare men repeterar samma sak, så är det ett under. Varje barn har rätt att utvecklas från sin egen förutsättning. Barn och ungdomars utveckling är individuell och följer inga politiska mallar. Dessa barn som ärligt talat inte får blomma ut, de blir antingen de tysta flickorna som varje lärare känner till för de kan allt som står i böckerna men har aldrig stimulerats att vidareutveckla detta så att de kan dra konsekvenserna av det i andra textsammanhang, eller så blir de utåtagerande barn tidigt. Skolorna, dvs främst skolnämnderna utifrån vad de hör från rektor och lärare kallar föräldrar till utvecklingssamtal eller annat. Resultatet blir ofta att etikett sättes på eleverna fast det inte är eleverna det är fel på.

* Så har vi alla elever som av ena eller andra skälet ovan alternativt pga mobbning som är betydligt vanligare förekommande än vad vuxna vill höra på. Dessa eleverna är så skoltrötta att det är ren terrorgärning att tvinga dem läsa vidare på gymnasiet.

* Sedan har vi då dessa som varken är idrottsbegåvningar, musikbegåvningar eller har matematik och språk med sig som något naturligt att vidareutveckla. Alla är lika värda. Men olika.

Det är rent ut sagt löjligt att det finns politiker som försöker dölja arbetsbrist när det gäller enklare arbeten. Fast de enklare arbetena finns ju fortfarande, men de anses inte fina nog. Svenska avundsjukan på akademiska titlar skapar utslagna unga som itutats att allt som gäller är att se till att få högskolebehörighet. Sänkta krav i vanliga skolan i förhållande till de krav som fanns före Grundskolans tid, och som det aldrig var tänkt att skulle försvinna när Sverige tillsammans med Finland hade experimentskolor för hur Grundskolan som vi kallar det i Sverige skulle bli. Palme som skolminister fördärvade den idén och urholkade kunskapsskolan så att ännu fler slogs ut. Visserligen senare. Inte i själva Grundskolan utåt sett för elever fick ju inte längre gå om här i Sverige. Senare så skapades någon form av ‘gymnasielinje’ för de som inte var gymnasiebehöriga. Så följde kommunaliseringen av skolan och ytterligare möjligheter för politiker att stoppa skolpengar i andra fickor och på andra konton. Om inte annat så genom att höja kostnaderna för skollokaler till ‘marknadsvärde’ samtidigt som utgifterna för lärarlöner hölls nere genom att rektor kunde anställa icke ämnes- och icke stadiebehöriga ofta med Lärarförbundets goda minne. Jo så var det. Jag har sett en hel del under åren. Håller i allt väsentligt med Gert Gelotte (för en gångs skull) när han skriver:
För närvarande misslyckas nästan fyra av tio gymnasister med att nå högskolebehörighet på tre år. Tron att tvång förenat med stödundervisning, diverse pedagogiska tricks och indragna bidrag skall göra samtliga högskolebehöriga är mer än lovligt naiv. Om alla ungdomar som inte hör hemma i gymnasiesärskolan skall nå högskolebehörighet finns ytterst bara ett sätt – att sänka kraven tills alla klarar dem. Det kolliderar dock med universitetens klagomål på att alltför många nyblivna studenter redan i dag har för dåliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig studierna. …..

Ingen förvånas över att näringslivet föredrar så välutbildade ungdomar som möjligt. Men att S-märkta politiker okritiskt ställer upp på att leverera det näringslivet beställer förvånar.

Det kommer alltid att finnas ungdomar som inte gör som de blir tillsagda, som inte klarar kraven, som mognar senare eller som helt enkelt inte är intresserade av att lära sig ur böcker. En skola för alla måste ta hänsyn till dessa ungdomar. Baylan och Dalman-Eek skriver som om de inte finns.
Gert Gelotte: Men de som inte platsar, GP ledarsidan 2 april 2013 som svar på Behörighet till högre studier nyckel till att få fler unga i arbete, Ibrahim Baylan och Cecilia Dalman Eek (S) på GP debatt 28 mars 2013

Det är inte konstigt att Centerpartiet snurrar till det ännu mera: Dåliga betyg är ett symtom inte en sjukdom, Ulrika Carlsson utbildningspolitisk talesperson(C) på GP debatt 29 mars 2013 där hon tror att: ….alla barn bär på förutsättningarna att nå alla mål. Det är skolans uppgift att hitta arbetssätt som ger rätt förutsättningar för varje enskild elev.

Skolan kan göra mycket för att se till att elever som så behöver får den hjälp de har rätt till samtidigt som de som kommit längre inte bromsas utan får utvecklas i sin egen takt. Men det är lika omöjligt att göra en operasångare av en som saknar musiköra eller en proffsfotbollspelare av någon som saknar bollsinne som det är att göra en jurist, ingenjör eller historiker för att ta några exempel av de som saknar förmågan och eller viljan att råplugga in samtidigt som de förstår allt det som krävs för att klara att få en akademisk examen som är kvalitativt jämförbar med andra länders. Att gå och tro att alla bär på förmåga att bli språkmänniskor, matematiker eller något annat som kräver god ordförståelse, ordkunskap, språkförmåga i flera språk o.s.v. det är att tro på tomten året om!

Lika tokigt är det när Vänsterpartiet vill stoppa all vinst i skolverksamhet. Det är inte om något sker med vinst eller inte som är avgörande för hur mycket kunskap som lärs in. Däremot är det att det finns skolverksamhet som går med vinst ett utomordentligt exempel på dålig ekonomisk hushållning för att pengar rinner ur skolverksamheten till alla möjliga andra verksamheter i kommunerna. Att vinster i skola och vård bör ligga kvar inom landet och skattas här som all annan svensk verksamhet, det skulle jag däremot kunna ställa upp på. Lika lite som jag gillar skattesnurror i den kommunala verksamheten gillar jag när det finns skattesnurror eller upplägg som undantar skatt på verksamhet som utförs i Sverige där människor får lön i Sverige. Två skilda saker. Men ack så viktigt att skilja mellan dem.
Dags att ta ansvar för skolans problem, Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca (V) på SvD Brännpunkt 1 april 2013

Se även: Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013
Varför inte acceptera att Alla barn är lika värda, men olika?

Read Full Post »

Older Posts »