Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Huffs Konsten att ljuga med statistik’

Opinionsundersökningar i all ära,
men det är ett fåtal av de Opinionsundersökningar som görs som inte i sina egna förutsättningar har begränsningar. Vetenskapsteoretiskt är ingen undersökning ens något så när säker om de som:

* Tillfrågats måste ha en telefon, fast eller mobilt för att kunna bli uppringd
* Tillfrågats måste ha en nätuppkoppling OCH dessutom förklarat sig villiga att svara på undersökningar från opinionsinstitut eller som ofta är fallet förklarat sig villiga att svara på marknadsundersökningar där marknadsundersökningsföretaget fått beställning på att för något av de mindre opinionsföretagens/tidningarnas räkning lägga till undersökning om politisk opinion.

Det räcker inte med att alla kriterier uppfylls,
inte ens att alla kategorier är representerade i ”urvalet” i något så när samma procentuella andel som befolkningen i stort.

Det vetenskapsteoretiska felet som finns i flertalet opinionsundersökningar, är att de inte kan räknas till ett slumpmässigt urval utifrån matematisk statistik. (läs gärna Huffs, How to lie with statistics. Finns på ett flertal vanliga bibliotek och de flesta Universitetsbibliotek.

Ytterst få av opinionsinstituten redovisar bortfallet än mindre antal har gjort en matematisk statistisk beräkning av hur bortfallet påverkar resultatet när de säger att det och det faller inom/utom felmarginalen.

Read Full Post »

Hur står det till med matematikkunskaperna, Cecilia Dalman Eek (S)? Verkar som om inte ens mängdlära gick in när läraren lärde ut. Förvisso är såväl äpplen som päron frukter, men där gick det snett så in i bomben att man börjar undra innan man inser att Cecilia Dahlman Eek inte ens klarar av vanlig aritmetik och enkel procenträkning.


Regeringen har prioriterat skattesänkningar och privatiseringar.

Moderaterna gick till val 2006 på att minska massarbetslösheten och utanförskapet. De skulle dessutom göras utan att äventyra välfärden. Goda syften som kommit ur en insikt om att svenskarna gillar välfärden och ogillar klyftor i samhället. Men Nya Moderaterna hade samma metoder som de gamla och resultatet är tydligt.Cecilia Dalman Eek:s S-ledarkrönika GP 11 februari 2014 Vad bra för Alliansen att Dalman Eek visar hur Socialdemokraterna förnekar verkligheten, här som i andra sammanhang!

Verkligheten Cecilia Dalman Eek är den att:

* Det vid 2006 års val i de som var arbetslösa INTE inkluderades de unga som gick heltid kvar i gymnasieskolan och inte heller de som läste heltid på universitet och högskolor!
Från och med 2007 så gjorde Sverige när det gäller arbetslöshetssiffrorna det som stor del av övriga EU redan gjort – inkluderade samtliga som sökte jobb heltid, såväl för 2-3 sommarmånader som för framtiden framöver. Äpplen och päron alltså. I den statistik som EU prånglat på Sverige, för prånglat har politikerna som inte kan matematikens grunder ordentligt, lyckats med att få in stort antal, faktiskt mer än de 100.000 arbetslösa som Cecilia Dahlman Eek hänvisar till, SOM VARIT I VERKSAMHET GENOM ATT DE STUDERAT PÅ HELTID!

* Antalet i arbete har ökat 4 345 000 (december 2006) till 4 905 000 (juli 2013)

Vanlig hederlig matematik som förr i tiden varenda kotte som gick i 6:an klarade av (dvs innan Grundskolans tid så klarade 4-5 klassare detta) ger: 4 905 000 – 4 345 000 = 560.000
SCB:s Arbetskraftsundersökning i december 2006 resp SCB:s siffror för juli 2013!

9 639 741 – 9 113 257 = 526 484 Sveriges befolkning har från 2006 fram till november 2013 vuxit med över en halvmiljon människor.

GOD NATT CECILIA DALMAN EEK SÅ URBOTA OKUNNIGA POLITIKER HÖR INTE HEMMA I NÅGOT SVENSKT PARTI!
Att din kollega Damberg gjorde samma tavla i början av året gör inte saken bättre för Socialdemokraterna!

Read Full Post »

Verklighetens siffror enligt SCB

Sveriges folkmängd
under 2006…
Ökade Sveriges folkmängd med 65 505 personer, vilket gav en folkmängd på
9 113 257 vid årets slut.
Befolkningsstatistik, Sveriges fruktsamhet högre än EU-snittet, SCB

9 639 741 – 9 113 257 = 526 484 Sveriges befolkning har från 2006 fram till november 2013 vuxit med över en halvmiljon människor.

Antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta december 2006 var i december 4 345 000 personer, ökningen var 81 000 jämfört med december 2005.Arbetskraftsundersökning i december 2006, SCB

Antalet sysselsatta juli <span style="color:#0000ff;2013 4 905 000 sysselsatta

4 905 000 – 4 345 000 = 560.000

Således har Damberg gått vilse i pannkakan. OM ett land lyckas få fler i arbete mellan år A och år B än vad befolkningstillväxten, så är det fegt att stirra sig blind på en ökad arbetslöshet oavsett om denna kommit via födslar eller invandring. Speciellt fegt när Damberg så väl borde veta att i siffrorna efter 2006, så räknas även arbetssökande som går på Grundskola men är 17 år gamla och de som går heltid på Gymnasium och eller läser heltid på Högskola/Universitet in i de arbetslösas skara.
Bakläxa Damberg. Lämplig helgläsning: Huff: Hur man ljuger med statistik!

Skall vi sedan titta närmare på påståendena från Damberg om underskott, så ser det än värre ut – för Damberg. Att människor som jobbar får behålla mer i handen än vad märkliga fackföreningsavtal som baseras på procent någonsin givet låg- och mellaninkomsttagare, det är inget annat än skam att en räkna in som minus för det är pengar som varje person själv borde fått behålla och troligen fått behålla om inte Socialdemokraterna fipplat upp skatten i Sverige efter Strängs tid!

S: Ännu en borgerlig regering som lämnar efter sig underskott, DN 15 januari 2014 Har herr Damberg inte ens läst sin partikollega Feldts memoarer? Även där framgår det tydligt att stora skulden för underskottet förra gången låg inte på den då kallade Borgerliga regeringen utan på Socialdemokratiska regeringarna innan!
”Reinfeldt försöker ta tillbaka jobbfrågan, SvD 15 januari 2014 Vilket han lyckas med trots media och Dambergs blå dunster utan saklig täckning.
Här ryker de ihop om de tio miljarderna, Expressen 15 januari 2013

Se även: Utbildas till arbetslöshet och vuxendagis, Norah4you 9 januari 2014 samt Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013

Read Full Post »

 

Konsten att ljuga med statistik, Löfven är något du inte borde ägnat dig åt.
Nedanstående är citat på mitt eget kommentarsinlägg[2]Inger E(norah4you) Johansson Just nu som svar till Swempa från
Löfven vill öka skatteintäkterna med fler arbetade timmar, SvD 19 mars 2013

Återigen falska uppgifter som sprids utan källkritisk kontroll:

Stora skillnader i jobbutvecklingen sedan krisen, Ekonomifakta.se utifrån OECD-siffror augusti 2012 samt Arbetskraftsundersökning (AKU) juni 2012, Pressmeddelande från SCB 2012-07-26 09:30 Nr 2012:800

 

Verkligheten herr Löfven och Co är:

Antalet sysselsatta ökade
I juni 2012 var 4 802 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 48 000 personer jämfört med samma period förra året. Antalet arbetslösa var 465 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka samt att antalet arbetslösa inte minskar.

Arbetskraftsundersökning (AKU) juni 2012, Pressmeddelande från SCB 2012-07-26 09:30 Nr 2012:800

Konsten att ljuga med statistik, Stefan Löfven, sker återigen i det material du fått att presentera i och med att faktiska siffror döljs i procenttal. Det är samma lögner med statistik som alla som läste matematisk statistik varnades för i en av grundböckerna, Huffs How to lie with statistics,
senaste utgåvan (2006) en ljudupptagning med översättning och förord finns på Enskede bibliotek.
Tidigare utgåva med översättning och förord: ISBN 91-27-18805-1 (1982)
ursprunglig utgåva på engelska utgavs i London 1954.

En av de få böcker som är lika viktig idag som 1954 att ha läst, förstått och insett att det inte är hederligt att fuska med statistik när resultat presenteras! Faktiska siffror inte trixande är det som krävs – även av politiker oavsett om de är på kommunal, regional eller riksnivå.


[1]        (Låt vara att jag råkar veta var du fått dina uppgifter från. Hälsa vederbörande från Inger E).

[2]        Hur länge den kommentaren får stå ocensurerad av gänget i Halmstad som censurerar bort i princip allt som inte är politiskt korrekt och vänstervridet, det vete gudarna. Hur tidigare ansedda tidningar oavsett partisympatisörer i redaktionerna kan med att anlita så oprofessionella censorer, det är frågan. Hur samma tidningar kan kräva tryckfrihet för sk. inbäddade journalister och andra journalister men förneka vanligt folk att få framföra fakta, det är en ännu större fråga……

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read Full Post »