Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ibrahim Baylan (S)’

Verklighetens Socialdemokratiska Historia från början. Börjar med rasbiologiska institutet som Branting stödde och begränsningar vilka som skulle få barn…..

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.<A HREF="https://norah4you.wordpress.com/2013/09/26/socialdemokraternas-morka-historia/Socialdemokraternas mörka historia

Fortsätt sedan med att se vad Socialdemokraterna gjorde för att säkra ”jämlikhet” på bekostnad av kunskap och utbildning…. :

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Då bör vi heller inte glömma att Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret:

Sedan kommer jag aldrig att rösta på Sverigedemokraterna, MEN rätt skall vara rätt. SD är inte rasistiskt parti varken enligt svensk eller internationell definition: https://norah4you.wordpress.com/…/definition-fascism…/

OCH

De åsikter som SD kritiseras för idag stod Socialdemokratiska Regeringen Ingvar Carlsson för när Britt Mogård var statsråd samt Luciaöverenskommelsen kom till. Se Den riktige Sverigedemokraten: Ingvar Carlsson, cornucopia.cornubot.se

Så verkligheten Stefan Löfvén är allt annat än den du tror.

Read Full Post »

Det må vara så att Alla skall med-skolans skapare Socialdemokraternas Ibrahim Baylan än idag går och tror att kunskap faller som manna från himlen. Det må vara så att Lärarförbundets Eva-Lis Sirén tror att elevernas rätt till undervisning hindras mer av Nationella prov än av ämnes- och stadieobehöriga lärare som saknar förmåga att ge eleverna verktyg att lära in, inte bara få tillgång till ”lärandet”. Båda har vid flera tillfällen visat sin kompletta okunskap om Barn- och Ungdomars utveckling samt vad Didaktik ger i form av möjligheter till kunskapsinlärande. ”Lärandet” är dessutom något av det flummigaste uttryck som använts i hela skolfrågan. Men det är en helt annan sak som inte diskuteras här.

Socialdemokraterna sänkte svenska skolan.
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Men hur i hela fridens namn har Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson gått på de andras okunskap? Förvisso har han arbetat som adjunkt i historia, men inte i Grundskolan och inte med samma utbildningsbakgrund som forna tiders adjunkter – den möjligheten till djupare utbildning i ämnen samt mer kunskap om Barn- och Ungdomars Utbildning satte Palmes UKAS stopp för då för länge sedan när Palme var skolminister och vi tusentals från Sveriges dåvarande lärosäten som protesterade åkte till Stockholm med inhyrda tåg.

Att Bo Jansson saknar djupkunskap om vad skillnaden är att Snobben får lära sig relaterat till att Snobben lär in, det må i sig vara honom förlåtet – det ingår tyvärr inte i lärarutbildningen för högre stadier. Men det är ack så viktigt det är att Snobben ges rätta förutsättningar(läs verktyg i form av rätten till speciallärare, extra stöd samt rätten till likvärda betyg för lika kunskaper rätt över landet) och lär in.

Vad som händer när politiker och fackföreningsfolk inte själva fått rätta verktygen för att förstå att deras egna argument inte är giltiga om så bara för att de inte fått lära sig ordkunskap och fått lära in i stället för att rapa upp, det ser vi tyvärr i debattartikeln. Sveriges elever behöver fler Nationella Prov. Inte färre. Rättvisa betyg inte glädjebetyg för att lärarna som sätter dessa aldrig själva fått lära sig ordförståelse nog att förstå de nya betygskriterierna som är SOLKLARA i sin precision vad som krävs till skillnad från tidigare flummerier i form av orättvisa relativa betyg samt flummiga betyggränser i nu skippade betygssystem.

Nationella prov tar INTE bort lärandet! Nationella prov är förutsättningen för att elever som behöver stöd tidigt skall fångas upp, inte tvingas gå igenom Alla skall med-skolan rätt upp till högskole och universitetsstudier utan att fått sin rätt till att få lära in. Det är de elever som har det svårast som drabbas värst av Debattartikelns politiska agenda. Det är de som tvingas läsa upp i någon form, alldeles för många av de som drabbas av flummeriet får tillbringa tid om inte år i Komvux trots att de hade rätten att lära sig alla nödvändiga grunder i vanliga Grundskolan.
Nationella prov är förutsättningen för att elever med likvärda kunskaper oavsett kommunal eller privat utförare av skolan ger eleverna rättvisa betyg. Allt annat är ren och skär vänsternissepropaganda från de som själva inte hade förmånen att lära in utan fått i sig lärandet men inte förståelsen för det de borde lärt in!

Att sedan Nationella prov precis som när undertecknad gick på Statens Försökskola i Linköping Tornhagsskolan under Professor Eve Malmquist, Försöksskola tillsammans med skola i Finland för den tänkta Grundskolan, borde skickas för central rättning. Det är en annan sak. Tyvärr har ytterst få lärare haft egna lärare som lärt in kunskapen att sätta betyg. Men också det är en annan fråga.

Rätten till kunskap kör S i botten än en gång. Nu har de tagit med båda lärarförbunden på den politiska bussen ner i kunskapens avgrund.

Se över de nationella proven, Ibrahim Baylan (S), Eva-Lis Sirén Lärarförbundet, Bo Jansson Lärarnas Riksförbund, på SvD Brännpunkt 25 juni 2014

Read Full Post »

Hur någon enda person, ens politiker inom Socialdemokratin tillsammans med fackföreningsfolk på LO kan vara så dumma, att de går och tror att två helt skilda frågor; arbetsgivares behov av specialutbildad arbetskraft och ungdomsarbetslöshet; går att lösa genom att ställa krav på att yrkesutbildning, yrkesgymnasium eller vad man väljer att kalla det, skall ge högskolebehörighet, det är så dumt att det är svårt att hitta förklaringar till att någon vuxen idag kan ha så dålig koll på var problemen ligger.

Så vill vi satsa på utbildning för yrken där fler kan få jobb, Ibrahim Baylan (S), Ingela Edlund, Ylva Johansson (S), Stefan Löfven partiledare (S) samt Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande LO) på DN Debatt 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, GP 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, Aftonbladet 4 juni 2013

Enkelt uttryckt: Alla barn är lika värda men olika
Alla ungdomar varken vill eller kan klara av att läsa in det som krävs för Allmän behörighet än mindre läsa in högre gymnasiekurs i matematik, engelska och svenska! Speciellt gäller detta de unga som hoppar av gymnasieutbildning de kommit in på och ännu fler bland de som inte gick ut Grundskolan med Godkända betyg för att komma in på Gymnasieprogram!

Det innebär inte att de elever som inte klarade godkänt i Grundskolan eller hoppade av gymnasiet är dummare än andra elever. Däri låg inte och ligger inte problemet. Som jag skrivit tidigare i denna blogg sa en äldre lärarinna för några år sedan till mig: Vi får in vetgiriga nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade elever i femman. Så är det. Problemet vi har haft i ökad skala de senaste 30-40 åren är att två saker hänt:

* Antalet lågstadielärare samt senare Grundskollärare 1-7 respektive tidigarelärare med behörighet från Lärarhögskola och Universitet att utbilda barn i svenska, matematik samtidigt som eleverna fått rätta verktyg att lära in, de har drastiskt minskat år från år.

* Redan när Grundskolan genomfördes och i ännu högre grad när skolan kommunaliserades, så sänktes kraven på elevernas grundkunskaper. Förvisso kostar det mycket att se till att alla elever får det stöd de behöver för att lära in grunderna, men det kostar ännu mer att vi fått utökad Komvux med elever som kommit upp till gymnasiet och insett att de inte har fått det stöd de behövt för att lära in det som krävs för att läsa på de linjer de kommit in.

Sedan har vi ett ännu större problem: Vi har här i Sverige under lång tid, samtliga regeringar senaste 20 åren skyldiga, utbildat elever till arbetslöshet.
I alla lägen gäller det att identifiera det rätta problemet för att hitta lösningar. Lappningar och lagningar av något som beror på att man bortser från verkliga problemets konsekvenser, kostar skjortan och löser inte problemet!
……
Samtidigt som man från Statens sida tog bort Småskollärarutbildningen, en utbildning som förvisso var eftergymnasial och inte akademisk, men som i sig innefattade något som de nya lärarutbildningarna saknade: Djupare metodisk, pedagogisk och didaktisk (fast så hette det inte då) utbildning. Eller som mina egna lärare långt senare när jag skolade om mig till SO-lärare sa: Man kan lära Snobben läsa, men det är Snobben som måste läras att lära in att läsa. Två helt olika problemställningar där de lärarutbildningar som kom för att vara anpassade till Grundskolan betonade det första men missade det andra.

Under 1970-talets efterdyningar av vänstervågen i Sverige kom många nyutbildade lärare och en del, vänsterorienterade, delen av de äldre lärarna att få för sig att det var eleven som skulle bestämma vad, när och hur eleven skulle lära in. Här kom andra spiken i kistan på svenska skolans förfall. Redan då började man missa vad som gäller för Barn- och Ungdomarsutveckling.

Alla barn är lika värda, men olika. Varje barn har sin egen utveckling som kan vara samma som andras i samma ålder, sina äldre syskons eller vara något helt annat. Det handlar inte om att skolan skall försöka hitta problem utan om att skolan skall hitta varje elevs styrka samt intresse och utifrån detta ge den enskilde eleven de för eleven bästa verktygen att klara de första skolårens inlärning av matematik, svenska språket (inkluderar ordförståelse och ordkunskap/synonymer) så att eleven inte bara slussas vidare i ‘Alla skall med’-anda. Det senare innebär de facto att skolan/föräldrar och skola tillåter eleven att misslyckas samt sänker självförtroendet och skapar större och större problem ju längre eleven tillåts slussas vidare utan att ha uppnått målen.Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2014

Det löser inga problem att utöver den självklara biten att arbetsmarknadens parter bör ha ord med i laget vilka ämnen som behöver läsas av så många som möjligt dvs hur många platser som gymnasieskolan bör ha i respektive Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och så vidare linjerna. Att först av kommunala penningskäl snåla med stödet de första fem-sex skolåren och sedan slussa elever vidare utan att de fått de grundkunskaper de senare upptäcker att de behövt ha löses inte genom att ställa krav att alla elever skall gå gymnasium eller att alla som går gymnasium (även de som går yrkesförberedande/praktik-yrkesgymnasium etc) skall få högskolebehörighet.

Det är dummare än dummast att gå och tro att det löser ungdomsarbetslösheten som vållats pga att eleverna inte fått de kunskaper de har rätt att få redan i tidiga skolåldern.

Men dummast av allt är att tro att det löser arbetsgivarnas behov av specialutbildad arbetskraft. Till det krävs det att skolorna ges pengar till ämnes- och stadiebehöriga lärare och 100% krav på legitimerade lärare i ämnen som svenska och matematik. För det är genom detta och att sluta leta problem i stället för att stödja och ge extra stöd som skolan missat.

Problem söks ofta i form av utåtriktade elever, som klassas som störande/utåtagerande. Men ofta är mycket intelligenta barn som blir uttråkade på icke tillräckligt utbildade lärares oförståelse att varje elev skall få rätten att utvecklas i sin egen takt. Finns inte mycket mer förödande för ett barns framtid än att bromsas eller hindras att gå vidare genom att vara ”extra lärare” eller köra två-tre gångers repetition stampande på samma fläck. Det är ofta där elever som får bokstavsepitet eller andra problem hamnat fel och tappat självförtroende samt intresse.

Man kan inte uppliva förlorade skolårs-kunskaper genom S och LO:s förslag bara skapa mer och mer psykisk stress hos elever samhället redan svikit!

Read Full Post »

Även om jag har full förståelse för att många önskar att deras egna värderingar skall gälla, dvs. att just de räknar som Nazister eller för den delen Kommunistiska extremister till vänster om Vänsterpartiet, samt vara avgörande för vilka som skall få komma till t.ex. skolor eller få demonstrera på gator och torg,

så är det beklämmande att så många idag inte respekterar våra Svenska Grundlagar. Till dessa sällar sig ledande Socialdemokrater som kapitalt missat att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR.

Samma rättigheter som Du själv kräver oavsett om det är Yttranderätt, Tryckfrihet, Åsiktsfrihet eller Mötesfrihet,
samma rättigheter gäller Din värste åsiktsmotståndare/politiske fiende!
Det är det och inte Tyck-som-jag-syndromet som gäller i en demokrati

Den som inte respekterar ett lands Grundlagar/Konstitution – han/hon är inte demokrat oavsett vad han/hon än säger! Respekt för Grundlagar/Konstitution är Grundbulten i alla demokratier. Gillar man inte det som står där, så krävs det här i Sverige omröstning i Riksdagen såväl före som efter ett ordinarie val OCH när det gäller Grundlagsändringar är det inte något som bara kan poppa upp på dagordningen.
För inte är det väl så illa att ledande Socialdemokrater har planer på att ändra svenska Regeringsformen OM de kommer till makten efter höstens val?

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

……..
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Högljudd demonstration mot SS, GP 20 maj 2014 Att störa andras, oavsett vilkas, demonstrationsrättighet genom att vara högljudd eller på annat sätt störande visar inte på någon som helst mognad eller respekt för svenska Grundlagar. Jag hade haft förståelse för om stort antal människor som vill protestera sökt demonstrationstillstånd och stått i ett hörn med argument mot de man vill demonstrera mot. Men att inte respektera att det inte är ”Tyck som jag”-syndromet utan svenska Grundlagar som gäller i Sverige är detsamma som att öppet erkänna sig vara mot demokrati!

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Jag antar att det är det där med ordning och säkerhet som vänsternissar inom Socialdemokraterna trott sig kunna hitta en ”utväg” för att få som de vill när det gäller t.ex. partibesök i skolor. Tyvärr för Er är det NI som agerar mot i detta fallet de Ni subjektivt kallar nazister, för kom ihåg att samtliga Riksdagspartier är godkända som partier i Sverige och i och med detta faller hela Ert resonemang – presentera gärna all världens giltiga argument mot extrema rörelse som inte är godkända nog att sitta i Riksdagen, presentera gärna giltiga argument obs inte Ad Hoc eller Ad Hominem m.m. som gör att Ni visar att Ni har annat än åsiktsargument. Men kom inte med beskyllningar att Era politiska motståndare i Riksdagen skulle vara nazister. Där har gränsen för det en politiker som trots allt tillhör Sveriges Riksdag eller aspirerar på att bli Statsminister i Sverige FÅR tillåta sig. Regeringsformens 1 kap gör helt klart:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Detta innebär i klartext att Riksdagsledamöter samt Statsminister i Sverige räknas till det Offentliga och är skyldiga att följa svenska grundlagar!

Skollagen lyder under Regeringsformen och Skolorna räknas till det Offentliga oavsett utövare av skolverksamheten. Detta innebär att en skola som bjuder in ett Riksdagsparti inte får neka annat Riksdagsparti att komma till skolan. Det är en följd av Regeringsformens 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

”””
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
….

Samtliga rättigheter gäller lika oavsett politisk tillhörighet för individ och politisk uppfattning i t.ex. skolval. Skolan lyder under Regeringsformen, det är inte tillåtet att diskriminera någon åsikt från att föras fram vilket direkt medför att ett Riksdagspartis representant/-er inte får nekas tillträde till någon svensk skola utifrån politisk åsikt. Alla partier som får komma in i svensk Riksdag är juridiskt att betrakta som demokratiska partier. Tyvärr har samtliga partier människor som har ”tyck-som-jag”-uppfattning om vad som är demokratiskt och egna subjektiva uppfattningar om vilka som är demokratiska partier. Det förändrar inte sakfrågan.

Ändra lagen – inga nazister i skolan, Stefan Löfven partiledare(S)
 samt Ibrahim Baylan Skolpolitisk talesperson(S) på Aftonbladet debatt 20 maj 2014

Börja med att göra upp med den egna historien! Det var för all del en Bondeförbundare som var först med rasistidéerna som låg till grund för Rasbiologiska institutet i Uppsala. Det är bara det att det var Socialdemokrater som drev igenom skapandet av institutet.
Det var socialdemokrater som var drivande i frågan som ledde till att Sverige tillsammans med Schweiz krävde att det i tyska pass skulle märkas ut vilka som var judar! Detta innan Andra Världskriget helt brutit ut.
Det var socialdemokrater som nekade många judar att komma till Sverige. Visst fanns det fascister även på Högerflanken. Det är bara det att det endast är två partier som kämpade emot. Dåvarande Kommunistpartiet och Folkpartiets liberala grupp! Försök inte ljuga svenska folket fullt. Allt finns väl dokumenterat. Hjalmar Branting (S) stod sida vid sida med Högerns Arvid Lindman från 1920-talet och framåt.

Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.
Rätt fråga, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »

Börjar förstå att matematik är svårt ”kära” Socialdemokrater. Förvisso var det ni Socialdemokrater som från 1968 sänkt svenska Försvaret, sänkt skolan och så vidare. Att det skall vara så svårt att räkna på verklighetens siffror är skrämmande.
Var Socialdemokraterna tänkt ta pengarna är dessutom en ännu obesvarad fråga. Det enda som ökat i omfattning är administration av offentliga sektorn samt antalet (och kostnaden för) politiker inom stat, kommun samt landsting…..

Försvaret

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

S: 400 miljoner mer till försvaret, SvD 29 april 2014
Vi vill satsa 400 miljoner extra på försvaret redan i år, Stefan Löfven, partiledare (S) samt Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson (S) på DN debatt 29 april 2014
S-förslag: 400 miljoner till svenska försvaret, Expressen 29 april 2014
S: 400 miljoner mer till försvaret, GP 29 april 2014

Svenska skolan


Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Fler i jobb och 775 miljoner till minskade lågstadieklasser. Det meddelade Socialdemokraterna när de presenterade sin skuggbudget.Miljoner till mindre klasser, GP.se/gptv 28 april 2014
S vill återuppliva kunskapslyftet, Expressen 23 april 2014
Mindre klasser i S-skuggbudget, dn.se/webb-tv 28 april 2014
Mindre klasser i S-skuggbudget, DN 28 april 2014

I Försvarets budget gjordes stora hål som 400 miljoner extra i år inte räcker till att lappa och laga.
När det gäller satsningen på skolan och kunskapslyft, så är frågan än mera akut: Under vilket äpple eller päronträd har Socialdemokraterna hittat för satsningen nödvändiga ämnes- och stadiebehöriga lärare?
S skuggbudget, Mindre klasser – redan i höst, Aftonbladet 28 april 2014

För det kan väl inte vara så illa ställt att det är de icke behöriga dryga 30.000 som fått kalla sig lärare utan att ha läst ämnet och/eller inte gått på Lärarhögskola, de som inte kunde söka behörighet och som redan sänkt Sveriges elevers kunskapsnivå, som Socialdemokraterna tänkt anställa?

Read Full Post »

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
….
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Björklund skapade den nya flumskolan, Aftonbladet ledarkrönika 1 april 2014 Aprilskämt a la 1984 försök skriva om historien! Björklund lyckades börja styra upp den skrämmande flumskola som Socialdemokraterna är ensamma ägare av när det gäller de stora beslut som lett till att svenska elever varken får det stöd de har laglig rätt till – Kommunaliseringen, och till de beslut på Kommunalnivå där kommunala ekonomin tillåtits använda osthyvel och tårtspade genom att minska ‘kostnaderna’ för elevers utbildning, neka elever det stöd och hjälp de har laglig rätt till samt värst av allt rent ut sagt snott skolpengar genom att höja kostnader på skollokaler till ‘marknadspris’. Socialdemokratiska politiker runt om i landet och upp i toppen skall sluta upp med att ljuga. Ta Ansvar SJÄLVA! Sopa framför egen dörr och skyll för allt i världen inte Kommunala skolbesparingar som drabbat eleverna i form av dålig miljö, administrativt överbelastade lärare som ofta i svenska kommunala skolor (alltså inte bara i privata skolor, långt därifrån) varit helt obehöriga (30.000 av 170.000 lärare) eller inte varit ämnes- och stadiebehöriga för de ämnen och stadier de tillåtits undervisa i. Socialdemokraterna går in i myrträsk med bottenlösa marker om de fortsätter smita från SITT EGET ANSVAR!

Det tar 9 år att utbilda en elev till att komma vidare till gymnasieskolan oavsett om eleven bara fått följa med för att alla skall med eller om eleven lärt sig det den skall. Det tar flera år att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare. Än längre om vi skall få speciallärare kunniga i didaktik, metodik, pedagogik och de viktigaste ämnena: Svenska och Matematik riktade till elever upp till årskurs 4! Idag utbildar vi i sann Alla skall med anda elever till arbetslöshet genom Socialdemokratisk kommunal okunnighet om Kunskapsbehov och att det handlar om att elever SKALL ges verktyg så att de kan lära in!

Inte lärda för livet, GP 1 april 2014
S är Sveriges nya skolparti, GP 1 april 2014 Måste vara ett aprilskämt ANNARS bevare Sverige nu laddar S om för att ‘Alla skall med’ oavsett kunskap och förmåga samt utan att se till att det är ämnes- och stadiebehöriga lärare i skolsalen. Värst av allt: De nekar eleverna som har det svårast laglig rätt att få skriftligt bevis på att de behöver stödet som Skollagen ger! Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Expressen Ledare: Ny svart skoldag, Expressen 2 april 2014
Vad finns kvar av ett enfrågeparti?, SvD 2 april 2014 NU FÅR SVD skärpa sig. A: Folkpartiet är ingalunda ett enfrågeparti. Säger jag som förr var folkpartist nu moderat. B: SvD borde sluta upp att låta vänsternissar härja i spalterna. Lika illa som när högerfötter framför ”som jag tycker”! SvD börjar bli mer röda än Aftonbladet och det vill inte säga lite!

Se även: FP:s kris – på väg att tappa profilfrågan, Expressen 2 april 2014 När Socialdemokraterna ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet, så tror ändå rödgröna rörans folk att S talar sanning….. 🙂

Tillägg 8 april S-ledd regering bäst på skolan, SvD 7 april 2014 Något är snett när S som sänkt svensk kunskapsskola tros vara bäst på skola. Detta något är en effekt av försämringen från Grundskolans införande – svensken förstår och kan mindre och mindre men tror sig vara bättre än så… :- ack vad de bedrar sig.

Read Full Post »

Vänsternissar i alla Oppositionsläger samt i ännu högre grad de vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som uttalar sig i media kallande sig experter skyller på Fria Skolvalet…..

* Det är inte Friskolorna utan Kommunala skolor som p.g.a oordning i klassrum och skola anställer personal för att få in eleverna till sina lektioner!

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013 I en privat skola accepteras inte sådana störande moment utan att föräldrar blir uppringda. I en kommunal skola beror det på rektorn om så sker utan att man kallar till elevvårdskonferens…..

Pisa-rapporten

PISA 2012 results volume II pdf (fler volumer finns men visar samma sak)
se sid 18 tabell under kolon (slå upp om du inte förstår begreppet)
Trends in the strength
of the relationship between
mathematics performance
and socio-economic status

Change between
PISA 2003 and PISA 2012
in the percentage of variance
in mathematics performance
explained by students’
ESCS1 (2012 – 2003)
gå ner i kolonnen tills du kommer till Sverige
Sweden -31 -3.7 -1 -2.9

Från kommunaliseringen och framåt har NO-lärare anställts utan att ha utbildning i matematik och lärarutbildning eller varit helt obehöriga dvs ej lärarutbildade. Speciellt allvarligt är detta när de som drabbas är elever i de lägre skolklasserna. Utan att få god grund i matematisk kunskap och med dålig uppföljande elevstöd till elever som har svårt att lära in matematik, så märks effekterna mer och mer ju färre Småskollärare/Lågstadielärare med specialutbildning för att lära ut svenska språket och matematik för årskurs 1-3 som finns kvar i skolvärlden. Även lärare blir äldre och pensioneras 😛

Gå till sidan 29 och se med egna ögon att Sverige, tillsammans med Norge ligger under snittet såväl i elevernas visade matematiska kunskap som i utfallet av matematikundervisningen. Finland ligger över snittet i båda fallen och Danmark har elever som är bättre på att visa sin matematiska kunskap men sämre än snittet när det gäller utfallet av matematikundervisningen totalt.
Norges utspel blir alltså veckans Norge historia….. ”Sverige är ett skräckexempel” Norsk skolpolitiker: Friskolor orsaken bakom raset”, Aftonbladet 3 december 2013 OCH vad har Norge själva att skylla på?…..

Anders Jakobsson vill ha en konsekvensanalys som undersöker varför skillnaden mellan bästa och sämsta skolorna har växt under 2000-talet. Jakobsson anser att det fria skolvalet har blivit en sorteringsmaskin: De ambitiösa och högpresterande eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir kvar – och som blir allt sämre.Experter: Inrätta en kriskommission, DN 3 december 2013 Så enligt experterna skall ambitiösa och högpresterande elever tvingas hålla ‘Alla skall med tempo’ för att rättvisa i skolan skall uppnås. Vänsternissar som experter ger märkliga förslag 🙂

15 åringar har gått i skolan i 7-8 år. De började sina första skolår när Göran Perssons regeringsbeslut fortfarande gällde för lärarutbildningen. Effekterna av detta är det vi ser. INGET ANNAT!

Mobiler som ringer, elever som flyger högt och lågt och kommer sent till lektionen/springer ut för att hämta glömda böcker eller gå på toaletten under lektionstid, kepsar som kastas runt klassrummet. Inte är det privata skolor som accepterar sådant! Inte heller är det en lämplig skolmiljö överhuvudtaget – speciellt inte för barn med bokstavshandikapp eller annat funktionshinder!

Mer kontakt med verkligheten har ett par artiklar: Nedgången har alltså pågått sedan 2000 (vad gäller naturvetenskap och matematik – läsförståelsen började falla 2003). Man kan föreställa sig en rad undervisningsmetoder som har lett till detta. De låga kraven på eleverna, bristen på betyg och utvärdering, den minskande delen lärarledd undervisning, till exempel. Det sistnämnda torde kunna förklara en del av pojkarnas kraftigt försämrade resultat – den svenska skolan har blivit allt mindre anpassad till de utåtagerande pojkarnas behov av disciplin. Det finns många frågor att utforska för det nya skolforskningsinstitut som regeringen planerar.
Möt inte PISA-raset med pajkastning, SvD ledarsidan 4 december 2013

Svenska elever är allt mer ensamma, Expressen 3 december 2013 Det är illa att elever inte får den undervisning de behöver för att kunna uppnå kursmål i ämnen. Kommunala besparingar på skolans område står för stor del av värsta effekterna av Socialdemokratiskt skolhaveri från 1968 och framåt. Skyll inte på Alliansen problem som fanns redan när stor del av barnens ‘lärare’ själva gick i skolan. Problem som förvärrats för varje Socialdemokratiskt skolpolitiskt utspel genom åren. Kunskap trillar inte ner från ovan. Det krävs god utlärning, övning, nötning OCH LÄXOR. Varken elever eller deras föräldrar har i normalfallet egen utbildning och kunskap som på max 1,5 min/elev och lektion skulle kunna ersättas med att söka på Google efter kunskap!

Read Full Post »

Varför går det så illa för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet? När Skolverket söker förklaringar pekas 90-talets reformer ut som en misstänkt bov i dramat. Kommunaliseringen var en sådan. Och vart har den reformen tillåtits att gå längst om inte i Göteborg? Här bär inte ens kommunen utan stadsdelarna huvudansvaret. Den arbetsfördelningen har inte gynnat eleverna.

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.

Den bilden bekräftas av vittnesmål från den lokala skoldebatten i Göteborg. Skolor i utsatta områden har haft problem med elever som vandrat runt i korridorerna i stället för att vara på lektionerna. Därför har man, på vissa håll, satsat på närvaroassistenter.

Att eleverna deltar i undervisningen är ju en förutsättning för inlärning. Lika viktigt är dock att det finns någon som undervisar dem.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013
Att det ens behöver sägas utan kunskap i ett ämne, går det inte att veta VAD som skall läsas, hur det skall läsas och Vad man skall kunna senare i livet Sätta vaktmästare att utföra obduktioner har visst skett här i Sverige – men att operera? Inte ens rödgröna sörjan skulle väl få för sig det i ‘jämnställdhetens’ namn? 🙂

Nu är kunskap en klassmarkör igen, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladets ledarsida 4 december 2013

Daniel Swedin har rätt till viss del. För nu har i stort sett alla Folkskollärare och Småskollärare samt många av landets Låg- och Mellanskollärare gått i pension eller gått ner på deltid. De lärare som kunde konsten att använda sin egen kunskapsbank från Lärarutbildning med kompletterad ämnesutbildning under senaste 20 åren, till att hjälpa elever som i Socialdemokratisk ‘Alla skall med’ anda inte de senaste 15 åren ens i 7:an klarat det elever före Grundskolan var tvungna att klara i 3:an eller 4:an om de inte skulle gå om, de lärarna finns inte i skolan längre.
Det som finns är 30-35.000 som inte alls har lärarutbildning samt 70.000 som inte har läst ämne de undervisar i trots att de fått lärarlegitimation…. nåväl något överlappande är gruppen kanske men säkerligen har Sveriges skolelever fått undervisning där minst 50% av Sveriges 180.000 lärare i Grundskolan INTE haft den utbildning de skulle haft och flertalet har trots påstötningar inte ansett sig ha skäl att skaffa den med Lärarlyftet heller.
I Göteborg har Socialdemokraterna under samma långa tid lyckats att misslyckas med det mesta i utbildningsväg trots att de satsat mest, mycket mer pengar på de utsatta områdena i staden. För inte har det varit ämnes- och stadiebehöriga lärare som varit det viktigaste och inte har rektorernas pedagogiska ledarerfarenhet varit viktig…. Rödgröna rörans skolexperiment i Göteborg avskräcker från allt som Socialdemokrater har att säga om Pisa-rapporten för 2011!

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!

Fridolin (MP): ”Jag blev ledsen och förbannad”, Expressen tv 3 december 2013 DU Fridolin må vara utbildad Folkhögskollärare men även om Du vikarierat aldrig så många gånger, så har du NOLL KOLL för Du har inte gjort din hemläxa dvs Du har glömt göra konsekvensanalys av hur olika beslut tagna från 1968 till 2006 kommer att drabba skolan redan innan MP:s och S:s lagda förslag för nästa år skjuter hela skolskutan i sank för ytterligare 20 år!

Svenska elever måste ligga i framkant, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 3 december 2013 SÅ illa som Socialdemokratiska Partiet hanterat skolfrågan hittills, kommer det att ta minst 10 år att få det resultatet även om Alliansens (Utbildningsminister Björklunds) mycket goda försök att vända skutan rätt. Kunskap regnar inte ner från himlen utan måste repeteras gång på gång dvs övas/nötas in!

– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare. Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013 Inte så konstigt: När 70.000 av Sveriges 180.000 lärare som fått lärarlegitimation godkänd inte läst universitets- och/eller högskolekurs själva i samtliga ämnen de undervisar i på skolorna, så har mer än 1/3 del av Sveriges lärarkår inte varit ämnes- och stadiebehöriga år 2011. Resultatet kan inte bli annat än det som Pisa-rapporten visar.

Inte undra på att Sverige sämst i klassen, DN 3 december 2013
Utan lärare som kan de ämnen de undervisar i utan och innan, så finns inte förutsättningar för att kunna individanpassa undervisningen ens om vi hade haft lugn och ro i svenska klassrum!

Löfven skjuter sitt eget Socialdemokratiska parti i foten! Löfven: Det här får de ta ansvar för, Sveriges Radio 3 december 2013 NEJ Löfven, det tar 5 år att utbilda en lärare som minst. 2011-5=2006 (Hur står det till med matematiska förmågan?) Det är Socialdemokratiska experiment med allt från Grundskola till ‘Alla skall med’ som tillsammans med sänkta krav för att komma in på Lärarhögskolan samt Kommuners blockerande av ämnes- och stadiebehöriga lärare till förmån för billigare obehöriga, ibland inte ens lärarutbildade, som ställt till skolkrisen

Not 1 30.000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013

Read Full Post »

Försök inte att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Det tar minst 10 år innan svenska skolan är vad den var innan flumskolan infördes och ytterligare 5 år innan svenska skolan har lärare som har rätt utbildning i de ämnen de undervisar i för att nå upp till den kunskapsnivå som rådde innan kommunaliseringen.

Före kommunaliseringen var det inte 35.000 outbildade lärare som fått tjänster, det fanns heller inte 70.000 lärare som var behöriga som lärare men inte behöriga att sätta betyg i alla ämnen de undervisar i. Allt detta är något vi kan tacka först Palme sedan Göran Persson när de var skolministrar för.

Löfven om Pisa: Nationell kris, DN 3 december 2013
Börjar Du bli gammal Löfven? Har du redan glömt att alla försämringarna har SOCIALDEMOKRATERNA STÅTT FÖR!

Nuvarande utbildningsministern har gjort ett bra jobb. Det tar tid att vända en skuta som sneseglat länge och det tar tid att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare så att elever som går i 6:an haft möjlighet att redan i 1:an få lärare med god kunskap, didaktiskt, metodiskt och pedagogiskt undervisa i svenska språket samt matematik! Till det krävs det som minst 5 + 6 år!

Att kritiker försöker pådyvla Alliansen dessa av Socialdemokraterna orsakade följdverkningar är magstarkt – Ren och skär bluff från S sida!
Kritiker: Skolras regeringens fel, SvD 3 december 2013 Socialdemokraterna köpte in råvarorna. Socialdemokraterna kokade upp soppan. Alliansen fick ta över den kokade soppan och försöker få den ätbar. Vilket inte är det lättaste.

Björklund har börjat i rätt ände – det gäller först och främst att se till att varenda lärare har LEGITIMATION och är BEHÖRIGA i de ämnen de undervisar! Men det räcker inte med det. Det krävs minst 5 år till innan svenska skolan har tillräckligt många behöriga speciallärare, skolpsykologer m.m. Innan dess blir det ingen riktig uppgång i kunskapshänseende. Alla dessa som kom in på lärarlinjen med 0,1 under Göran Perssons tid har inte precis höjt standarden heller!

Svensk skola tappar mest i världen Aftonbladet 3 december 2013
Löfven om skolans katastrofsiffror, GP 3 december 2013
Löfven: Vi håller på att förlora något i Sverige, Expressen 3 december 2013

Ytterligare Socialdemokrat som i sann 1984-anda vill skriva om (dvs glömma) verklighetens skolhistoria i Sverige är självfallet Cecilia Dahlman-Eek (en av de mest okunniga som Socialdemokraterna haft att uttala sig i skolfrågan) Ta ansvar Björklund, Cecilia Dahlman-Eek i S-krönika på GP-s ledarsida 3 december 2013
SEDAN NÄR SKALL ALLIANSEN TA ANSVAR FÖR SOCIALDEMOKRATERNAS FADÄSER?????

Inte blir det bättre av att Lärarförbundet som ingalunda stått för kvalité utan ofta gått med på kommunala arbetsgivares krav att icke behöriga skall anställas uttalar sig. Läs chatten med Lärarförbundets ordförande, GP 3 december 2013 Det har varit i säck innan det kom i påse en hel del av deras uttalanden.

De som verkligen kunde undervisa på låg- och mellanstadiet, de ‘gamla’ lågstadie och mellanstadielärarna som fått god pedagogi, metodik och didaktikutbildning DE har snart alla gått i pension…. Det är det vi håller på att förlora – lärare som såväl är behöriga i ämnen de undervisar i samt stadierna de undervisar på som också har god kunskap att lära ut svenska samt matematik i de tidiga skolåren!

Read Full Post »

Inte är politikerna de råmodeller för svenska skolans framtida återhämtning de tar till brösttoner för att kräva…..
Utöver den av de rödgröna förhatliga folkpartiledaren, som med stor säkerhet läst/lärt pedagogik när han undervisade på Militärhögskolan, så är det få politiker utöver Fridolin som är lärarutbildade. Nu är det stor skillnad kunskaps och erfarenhetsmässigt på att vara utbildad lärare på Militärhögskolan eller Folkhögskollärare och att vara ämneslärare på Grundskola eller Gymnasium där det i ämneslärarutbildning krävs djup- och breddkunskaper utöver metodik, pedagogik och didaktik i sina ämnen…..

Kanske tror Löfven. Baylan och andra att de är de bästa pedagogerna….. hade de varit det, så hade väl svenska folket omfamnat allt vad EU heter och röstat ja till Euron 😛 Så lite ‘börja hemma’ vore klädsamt…… att ens bräka: Även skolminister Jan Björklund (FP) och övriga regeringspartier kommer i ett senare skede att få en inbjudan. säger allt om den okunskap om skolan som herrarna besitter.

Inte hade det varit helt fel heller om Löfven och Baylan insett att de inte sitter i Regeringsställning och att det är helt ohemult att gå ut med inbjudan om nationell samling för läraryrket. S vill ha akuta åtgärder mot krisen i skolan, DN 10 maj 2013 Det är inte så att det hjälper med akuta åtgärder. Smörbredningspaket av alla slag som sugit pengar från normal skolverksamhet och gött inte bara privata skolors ägare utan fastmer många svenska kommuner som höjt allehanda avgifter inklusive skollokalkostnad för att täppa till hål som kommunernas egen många gånger kortsiktiga beslutsverksamhet åstadkommit.

S bjuder in till krissamtal om skolan, Expressen 10 maj 2013

Akuta åtgärder är att se till att samtliga som undervisar på Grundskolan är behöriga lärare för de ämnen de undervisar i samt att se till att alla lärare som vill vara lärare också är beredda att vidareutbilda sig i sina ämnen. Självfallet skall de ha som minst B-lön eller samma kompensation som läkare får när de jobbar eller vidareutbildar sig utöver ordinarie arbetstid.

Sedan har vi Centerns IT-minister Anna-Karin Hatt som verkar som om hon inte förstått att data inte är lösningen i skolan. Skälet är mycket enkelt. Det finns inga såll som gör att de uppgifter som elever eller lärare söker på nätet ger vetenskapsteoretiskt eller ens historiskt korrekta uppgifter. Nätet är ingen källkontrollerad uppslagsbok. Rätt använt är nätet bra. Men det krävs betydligt mer vetenskapsteoretisk utbildning utöver djupare ämnesutbildning för att kunna använda det rätt i undervisningen. Datorn är ingen barnvakt……
C-föreslår digitalt lärarlyft, GP 10 maj 2013 Börja med att se till att alla lärare på Grundskolan har rätt utbildning för sitt stadie och sina ämnen samt att lärare som undervisar i de första årsklasserna får vidareutbildning i svenska språket samt hur man lär ut detta. Alldeles för många yngre som inte ens läst svenska på universitetet om de ens läst till lärare.

Så politikerna är inte de bästa pedagogerna! V.s.b.

Read Full Post »

Older Posts »