Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Youngman’

Till skillnad från Youngman är BAIC, om det nu är de som ingår i det kinesiska konsortiet vilket det ryktats om i snart två månader, så är BAIC en högst trovärdig köpare av Saab Automobiles konkursbo. Som jag skrev ” är detta enda realistiska alternativet som hittills presenteras sedan GM beslöt att lägga ner Saab Automobile och svenska regeringen övertalade dem att sälja i stället med känt bedrövligt resultat.BAIC och Panasonic, Norah4you 10 april 2012 Är det så att Panasonic inte är med i konsortiet, så finns det andra som sitter på nya lösningar. Som av en händelse så är de rara metaller som krävs för den nya typen av batterier lättast åtkomliga i Kinas gruvor (finns även här i Sverige men bryts inte)

Youngman borta från Saab, di.se 23 maj 2012

Youngman har alltid varit bra på att prata med media. Men pengar på bordet har de inte så ofta haft när de lovat.

DI: Youngman ute ur spelet om Saab, GP 23 maj 2012
DI: Youngman ute ur spelet om Saab, SvD 23 maj 2012
Youngman uppges vara ute ur Saabspelet, DN 23 maj 2012
Konkursboet: ”Förhandlingar pågår”, ttela.se 23 maj 2012

Tillägg 12.16 23 maj 2012 Youngman inte längre aktuella för Saab-köp tv4.se 23 maj 2012
Youngman ute ur Saab-leken, Sveriges Radio 23 maj 2012

Tillägg 22.51 Youngman borta från Saab, GP 23 maj 2012
Kineserna ute ur Saab-leken, GT 23 maj 2012

Tillägg 23.55 24 maj. Inte blir det BAIC – frågan är vad det nya konsortiet som förhandlar står för?

Read Full Post »

Youngman verkar inte förstå att om de kommit med det nu framlagda budet för själva Saab Automobile innan konkursen, så hade budet förmodligen tagits emot med öppna armar av fler än de verkliga Saabfantasterna. Nu är budet på 3,2 miljarder och icke förpliktigande utlovade 10 miljarders satsning en droppe i havet av vad som krävs i ett läge där Youngman inte får med sig GM för tillverkning av 9-5 och 9-4x på licens, vilket de skulle behöva för det är så långt ifrån klart som tänkas kan att Youngman skulle kunna få licenser att tillverka Lotusbilar i Trollhättan i en övergång. Youngman äger inte Lotus vilket tyvärr inte framgått ordentligt i svenska media. Som jag skrev i Youngman äger inte Lotus, Norah4you 13 mars 2012 : ”* Youngman inte är majoritetsägare i Lotusgruppens moderbolag Proton. Huruvida Youngman är eller inte är minoritetsägare förtäljer inte ttela.se.

* Det var Malaysiska regeringen som var majoritetsägare och det är den Malaysiska industrikoncernen DRB-Hicom som nu är det. Hur troligt är det att endera av dessa parter skulle vilja tillverka Lotusbilar i Trollhättan oavsett vilket företag som skulle få licenserna till de kostnader som det är att bygga bilar i Sverige samt därefter via dyr logistik skeppa dem bort till Asien. Hur troligt är det att inte Malaysiska staten som minst skulle försöka få motprestation av svenska staten i någon form av försäljning och/eller tekniköverföring om det trots allt skulle ske? I jämförelse med Saudi Arabien som vänster- och vänsterliberala nissar protesterar mot är Saudi Arabien betydligt mer demokrati utifrån moderna demokratibegrepp. I Saudi kan kvinnor få högre utbildning, högre statliga tjänster samt sitta i regering. Dödsstraff finns i båda länderna.

Att 9-3, under förutsättning att det skulle vara fritt fram att tillverka den vilket det inte är trots alla svenska mediaskriverier, skulle ha förutsättningar att bli tillräckligt efterfrågad för att det skulle vara intressant för tidigare underleverantörer som först förlorat pengar i samband med ackordet innan Muller tog över och som sedan förlorat ännu mer i den stora konkursen, det är inte realistiskt drömmande av Saabfantaster och/eller Youngman. Muller åsamkade Saab Automobile 13 miljarder i förlust. Även om Youngman skulle hosta upp 3,2 miljarder, och mot alla odds skulle få tillgång till att fortsätta använda Saabmärket och Saabnamnet, och dessutom satte in 10 miljarder på bank som garanti här i Sverige, så skulle de pengarna inte ens räcka till de uppstartningskostnader, materialkostnader och löner som behövs fram till dess högst eventuellt Phoenixplattan skulle vara ute för leverans till kund. Phonixplattan som Saabfantasterna satt sitt hopp till är redan i dagsläget hoplöst frånsprungen av ännu nyare tekniska landvindningar. Det krävs oavsett allt annat att det finns en efterfrågan på marknaden som är tillräckligt stor för att ett bilmärke skall kunna fortsätta tillverkas. Efterfrågan som är så stor att alla kostnader täcks och företaget skulle ha en realistisk möjlighet att gå med vinst. På bilmarknaden är inte efterfrågan så stor att Saab Automobile skulle ha en chans. Så enkelt är det.

Youngmans bud på Saab 3,2 miljarder, Expressen 17 april 2012
Kinesiska Youngman får skarp kritik av tidigare rekonstruktören Guy Lofalk. Men Saabspekulanten utlovar återstart av produktionen i Trollhättan, och det svenska ombudet Johan Nylén avfärdar rykten om att bolaget bara vill komma över teknik.
Guy Lofalk pekar på utebliven finansiering från kinesiska Youngman under rekonstruktionen i en rapport inlämnad till tingsrätten. Bland annat kom aldrig den utlovade finansieringen på 70 miljoner euro under rekonstruktionens inledande skede i höstas.
”Youngman betalade alltid för lite och för sent”, sa Guy Lofalk till Dagens industri på måndagen.

Youngmans löfte: Det blir produktion i Trollhättan, di.se 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, SvD 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, DN 17 april 2012
Youngman bjuder 3,2 miljarder, GP 17 april 2012

Sedan en sak. Att bygga upp återförsäljarkedjor igen kostar bara det som minst 3-5 miljarder kronor. Reklamkostnader för att överhuvudtaget kunna ställa upp på marknaden som minst någon miljard. Youngman har som Lofalk mycket riktigt sa lovat mycket och hållit litet. De är under alla förhållanden ett år för sent ute för att framstå som trovärdiga och realistiska.

Tillägg 07.18 Youngman har lagt bud på Saab, 17 april 2012

Tja så kom det på konkursförvaltarnas pressmöte i klartext det jag försökt förmedla här hela tiden men Saabfantasterna inte verkar ha förstått att är verkligt läge:
”Enligt Bergqvist utgår de ifrån Saabs bilmodeller, men planerna hos de olika intressenterna skiljer sig åt mycket.
– Vi måste nu förhandla med dem för att buden ska bli jämförbara, sade Bergqvist.
Samtidigt betonade konkursförvaltningen att de bara utgår ifrån storleken på buden, köpesumman, och inte utvärderar om intressenterna har möjlighet att driva verksamheten vidare.
– Vi gör ingen som helst sådan utvärdering. Vi har fullgjort vår uppgift om vi lyckas sälja den här verksamheten med ett gott utfall. Det är vår uppgift. Vi kan inte ta ansvar för någon annan på marknaden och deras åtaganden, sade Hans Bergqvist.
Det betyder inte att en intressent kan tjäna på framtida utfästelser och vinna budgivningen på det.
– Nej, eftersom vi inte tar hänsyn till sådana utfästelser, slog Bergqvist fast.”
Flera bud att bygga Saab-bilar, GP 17 april 2012

Tillägg 23.27 De som fortfarande drömmer om Youngman och tror att 10 miljarder skulle räcka till att starta upp + löner under åren tills en ev. Phonixplatta är färdig ut till kund + materialkostnader + reklamkostnader + kostnader för test av ny bil m.m. de personerna bör nog läsa:

Saabsäljare i Göteborg ger upp, GP 17 april 2012
Saabsäljare i Göteborg ger upp, SvD 17 april 2012
Saabsäljare i Göteborg ger upp, DN 17 april 2012

Det hör till saken att stort antal av de återförsäljare Saab hade i USA och England gett upp tidigare. Att bygga ett nytt återförsäljarnät är inte gratis.

Read Full Post »

enda realistiska alternativet. Baic har störst möjlighet att få ta över licensrättigheter för 9-5 kanske även 9-4x om det nu inte är så att GM, vilket det ryktats om en del på senare tid, har planer att med små förändringar presentera en egen bil byggd på 9-4x vars rättigheter GM äger. Panasonic har en del ny teknik på G som skulle kunna vara applicerbart och användbart i en framtida bilteknik där GPS kan ersättas av ledfyrar för säkrare körning. Kombinationen har dessutom vissa möjligheter att med någon av Saab Automobiles gamla plattformar få tillstånd att använda Saabnamnet och Saabmärket. Sannorlikheten att någon av de andra skall få tillgång till licenser respektive användande av namn och märke är mycket små.

Skälet till att Panasonic skulle kunna öppna dörren för namn och märkesbevarande ligger i en del it-teknik som är användbar även inom flyg- och försvarsindustrin m.m.

Tror dock att de behöver avsevärt modernare plattformar än Phonix, huruvida Baic har något på lager är okänt, för att kunna tillverka bilar som marknaden efterfrågar så att tillverkning i Trollhättan skulle kunna vara realistiskt hållbar.

Dock är detta enda realistiska alternativet som hittills presenteras sedan GM beslöt att lägga ner Saab Automobile och svenska regeringen övertalade dem att sälja i stället med känt bedrövligt resultat.

Konkurrensen om Saabs konkursbo uppges ha hårdnat den senaste tiden. Indiska Mahindra samt ett samarbete mellan Baic och Panasonic hör till dem som pekats ut som spekulanter. Youngman ska ha lämnat bud på Saab, Expressen 10 april 2012

Deadline för slutbud klockan 17, ttela.se 10 april 2012
Youngman bland slutbudgivarna, DN 10 april 2012

Tillägg 06.40 11 april Flera intressenter slåss om Saab, ttela.se 10 april 2012
Alla spekulanter kvar i Saabaffären, SvT 10 april 2012

Read Full Post »

att Muller aldrig läste/förstod/informerade om alla paragrafer i köpeavtal, sidoavtal och under vilka omständigheter licensavtal överhuvudtaget skulle kunna få användas. Det var många pärmar som potentiella köpare fick tillgång till i virtuella rummet. Ännu fler av Muller undertecknade dokument. Inte riktigt som Muller förutskickat enligt ryktet. Muller äger hela problemet. Ingen annan kan lastas.

Enkel genomgång för alla Saabfantaster som skyller på:

* Näringslivsminister Maud Olofsson. OM inte Maud Olofsson och hennes närmaste tjänstemän övertalat GM att inte lägga ner Saab, beslutet var redan fattat och pengar avsatta, så hade inte Spyker Muller haft en chans att få köpa. Muller äger hela det problemet.

* Alliansregeringen som helhet. GM ställde flera krav för att inte lägga ner Saab. Först och främst att svenska regeringen, dvs sittande Alliansregering, skulle gå i borgen för ett EIB-lån som enbart skulle få användas till framtida bilprojekt. Sedan ställde GM bl.a. kravet att Antonov inte skulle få komma med som ägare eller bestämmande över Saab Automobile f ö r e 2014 när det var tänkt att GM:s preferensaktier, GM:s licenser m.m. skulle fasats ut. Muller äger hela det problemet.

Inte Alliansens skyldighet eller ens juridiska rättighet att täcka upp för Muller när Muller försökte bryta det senare av honom i köpeavtalet undertecknade kravet mindre än 1 år efter köpet. Inte Alliansens fel att EIB inte bara sade nej till att ta in Antonov, återigen ett avtal undertecknat av Muller som han försökte bryta, utan även hade betänkligheter i hur de första miljardutbetalningarna av EIB-lånet använts. Muller ägde hela problemet. Att han förra påsken försökte påstå att EIB inte svarat när han visste att det var precis vad de gjort om såväl Antonov som att de (EIB) krävt godkänd redovisning av lånets användning, stoppat vidare utlåning samt krävt att Muller senast visst datum skulle börja återbetala lånet om inte fullständig och godkänd redovisning lämnats. Muller äger hela det problemet.

* Media som inte rosat utan enligt Saabfantasterna dissat Saab. OM Saab Automobiles 9-4x, ett exempel, varit så fantastisk bil, så hade kunderna varit fler än 164 (eller vad de slutligen blev) i USA. Att GM tillverkat den i Mexico för Saab Automobiles räkning skulle varit ett vinstgivande projekt – förutsatt att den varit efterfrågad och värd de pengar som krävdes för att köpa den. Problemet var att Saab Automobile missbedömt vad marknaden efterfrågade till det pris Saab Automobiles återförsäljare krävde. Det går aldrig att leva på gamla lagrar i bilvärlden. Som i fashion – One week your in – the next your out.

Dags för Saabfantasterna att växa upp. Saab Automobile har inte varit vinstgivande mer än enstaka år. Allt snack om att GM dränerade – nej tvärt om. GM stod för alla patentkostnader, stor del av kostnaderna till återförsäljare m.m. att GM:s alla dotterbolag betalade för användande av GM ägda licenser är exakt samma som sker i varje företag där moderbolaget är det som äger licenser, patent, teknik m.m.

Muller äger hela det problemet. Det är han och ingen annan som körde Saab Automobile utför och inte ens bromsade i tid utan hela tiden försökte hoppa från lånetuva till lånetuva utan att för Saabfolket förklara att alla lån måste betalas och innan dess räntan på lånen; utan att förklara att när ett företag inte har en produkt som efterfrågas i tillräckligt stor omfattning för att ge en vinst, så kan man inte låna sig ur det läget mer än mycket mycket kortsiktigt och absolut inte hålla på att dra ut på det så länge som Muller gjorde.

Turkisk Saabfrossa, GP 27 februari 2012
Turkiskt bud på Saab dras tillbaka, Expressen 28 februari 2012
Bolag drar tillbaka bud på Saab, SvD 28 februari 2012
Turkisk Saabfrossa, DN 27 februari 2012
Turkisk budgivare drar sig ur – GM vill döda Saab, 27 februari 2012 Det senare skötte Muller så bra själv.

Read Full Post »

Det är Muller som skapat problemen kring Saab Automobile. Inte Maud Olofsson, inte Alliansregeringen, inte media!

Så enkelt är det att om man börjar ett köp av ett företag med att betala köpet från pengar som ägs av ett företag som före köpet var dotterbolag, så har man själv grävt första gropen.

Har man dessutom själv skrivit under ett köpeavtal med många bindande klausuler och sedan redan efter ett par månader försöker få det till att de man köpte företaget av, den regering som gjorde köpet möjligt och/eller media är skuld till att man minsann inte får göra som man vill, trots undertecknat köpeavtal, då har man själv vidgat hålet till gropen. Muller: Den svartaste dagen i min karriär, SvD 19 december 2011
Den svartaste dagen, DN 19 december 2011

Har man själv sedan försökt föra över skulden för felvalt segment för en vara som kunderna inte vill köpa i tillräckligt stor omfattning till de priser som företagsledningen vet är nödvändiga för att kunna som sämst gå jämt upp, har man själv fortsatt gräva gropen.

Har man dessutom underlåtit att betala sina underleverantörer samt under pågående rekonstruktion fört över den enda reella tillgång man haft, i Saab Automobiles fall Phonixplattformen, från företaget vidare som pant(?) eller eljest, då har man verkligen satt sig på pottkanten både moraliskt och juridiskt.

Sluta skylla på andra. Se till att problemet placeras där det hört hemma sedan dag 1 – Hos Muller!

Maud Olofsson hade kunnat rädda Saab, företagsanalytiker på GT 19 december 2011 NEJ det hade hon inte. Svenska regeringsmedlemmar saknar varje rätt att trycka på ett moderföretag, svenskt eller utländskt, för att tvinga fram en lösning mot moderföretagets vilja!

I Aftonbladet hävdas det att Alliansen lät Saab gå under av ‘ideologiska skäl’….. Väldigt så många som vill skylta med att de inte förstått vad som är skillnaden mellan en demokratisk och en kommunistiskt stat….. Regeringen lät Saab gå under, Aftonbladet debatt 19 december 2011
Vi lever inte i en kommuniststat där det varit möjligt om Saab Automobile varit ett svenskt bilföretag, vilket Saab Automobile inte är för det är registrerat som ett dotterbolag till SWAN som är holländsk ägt! Enda möjligheten för Saab Automobile hade varit att anpassa sin produkt till efterfrågan på marknaden. Saab Automobile hade ett för högt pris för det som bilarna erbjöd i jämförelse med de bilar som kunderna efterfrågade i segmentet som Saab Automobile valt att satsa på.

Muller skrev på köpeavtalet med alla klausuler. Det är han som äger problemet!
GM: Vi var tvungna att bevaka våra intressen, di.se 19 december 2011

Saabs konkurs beviljad, GP 19 december 2011
Saabs konkurs ett faktum, Expresen 19 december 2011
Saab går i konkurs, DN 19 december 2011

Tillägg 20 december 06.52 I Saabkonkurs rimlig men hopp finns, GP 20 december 2011 refereras Dala-demokraten (S) som anser däremot att regeringen ”sov med marknadsliberala läroböcker under kudden och ältade mantran om att inte äventyra skattebetalarens pengar”. Tidningen jämför med ledarna i USA, Tyskland och Frankrike som i stället ”pumpade in pengar i sina länders bilindustri”.

Men även Dala-demokraten måste väl ändå veta att USA har helt andra lagar än Sverige vilket är viktigt att komma ihåg. I Sverige är det inte tillåtet sedan vi gick med i EU att hålla enskilt privat företag som behöver hjälp under armarna på en marknad som kan snedvridas eller där företaget kan få extra fördelar. EU-direktivet. Men hur var det då med Tyskland och Frankrike? I båda fallen fanns det statligt direkt eller indirekt ägande innan EU-direktivet kom samt så var det hela bilbranschen inte speciellt privat företag som stöddes i fall där inte staten var delägare. I Tysklands fall är delägarskapet i något fall även ett arv från tiden då det fanns två Tyskland.

Tillägg 17.29 Nu är GT ute och cyklar. GM-styrelsen som sänkte Saab, GT 20 december 2011 Nej GT. Sänka Saab Automobile gjorde Muller så bra själv utan hjälp från GM! Har man skrivit under ett avtal, så har man att leva upp till det man lovat att acceptera.
Förr i tiden hade räckt med ett handslag. Nu försöker en del ändra villkor de själva skrivit under 🙂

Tillägg 21 december 05.08 Vid vägs ände, Expressen 20 december 2011
GM: Beklagligt, men inte vårt fel, ttela.se 20 december 2011 GM har helt rätt. Det är inte GM-s fel att Muller försökt springa ifrån det köpeavtal han själv undertecknat.

Read Full Post »

Väntat förlopp som dragit ut på tiden och främst drabbat underleverantörer och anställda som trott på pratmakaren.

Saab begärs i konkurs, GP 19 december 2011
Saab begärs i konkurs, GT 19 december 2011
Viktor Muller begär Saab i konkurs, SvD 19 december 2011
Saab begärs i konkurs, SvD 19 december 2011
Saab begärs i konkurs, DN 19 december 2011
Saab begär om konkurs, 19 december 2011
Just nu: Saab ansöker om konkurs, ttela.se 19 december 2011
Muller begär Saab i konkurs, Aftonbladet 19 december 2011

Muller äger hela problemet. Resan utför startade i det ögonblick som Muller använde Saab UK:s pengar att göra sista avbetalningen till GM med. Att Muller sedan försökt skylla problemen på andra är hans bekymmer. När man inte läst det finstilta i de avtal man själv skrivit under och om man inte förstått det som stått där skaffat sig sakkunskap som kan hjälpa till att förstå, då har man själv grävt gropen!

Se även Lär dig läsa det finstilta Muller, Norah4you 28 december 2011
Ett nej är ett NEJ Saab, Norah4you 2 december 2011

Tillägg 12.50 Fackordförande: Tragiskt för de anställda, GT 19 december 2011

Muller säger Jag är förtvivlad och rasande, GT 19 december 2011 ….. hade inte skadat om karln läst det finstilta i alla avtal han skrev under 😛
GM har fortsatt mycket kontroll, DN 19 december 2011

Inte mycket att hämta i belånat Saab, di.se 19 december 2011

Read Full Post »

de som tror något annat, det är de som trots GM-s flerfaldigt framförda NEJ inte ens tar det officiella NEJ som GM sagt till senaste Mullerförslaget.

Att gå och tro att nytt förslag som är på gång enligt vissa media, är att återigen vagga in Saabentusiaster och kvarvarande Saab Automobileanställda i falska drömmar. Inte ens om GM skulle gå med på ett förslag plan b till plan x, så finns det möjlighet att få igång Saab Automobile det närmaste halvåret för det tar minst 3 månader innan alla parter som har något att säga till om har sagt sitt och minst 3 månader för de underleverantörer som överlevt att vara Saab Automobilebank utan bankcerifikat att ställa om tillverkningen. Utöver det, så har Muller och Co skadat Saabmärket så allvarligt att det börjar kasta skuggor även på vanliga Saab AB, det är mycket illa. Saab GB är satt i förvaltning och Saabs återförsäljare i USA hoppar av en efter en eftersom de inte längre får betalt för de garantier som finns på de bilar de redan sålt.

Det är inte troligt att GM någonsin mer vill ha med Muller och Co att göra. Det är en sak som framkommit under hand om än inte framförts öppet. Det är heller inte troligt att GM kommer att ändra sig varken när det gäller 100% Kinaägande eller någon annan lösning där Muller och SWAN överhuvudtaget finns med i bilden. GM har den rätten enligt köpeavtalet. Det är inte bara 20% som finns med i klausulerna. Muller borde startat med att läsa igenom det finstilta i det köpeavtal han skrev under och inte som han gjorde från dag 1 efter att han betalt sista avbetalningen med pengar från Saab GB:s kassa ifrågasätta det avtal han själv skrivit under.

En annan sak som bidrar till min rubrik ovan har inte diskuterats mig veterligen. Det är nämligen inte automatiskt som Saab Automobile får fortsätta använda Saab emblemet om det sker en försäljning. Såväl Saab AB som Scania har sista ordet i den frågan. Eftersom Muller redan kastat skuggor över Gripenaffären i Schweiz, så är det knappast självklart att de går med på detta.

GM godkänner inte Saabaffären, GP 6 december 2011
GM säger åter nej till Saab, GT 6 december 2011
GM godkänner inte Saab-affären, SvD 6 december 2011
GM säger åter nej till Saab, DN 6 december 2011

Sedan verkar det som om Muller inte har klart för sig att Saab Automobile inte får dra på sig ett enda lån eller en skuld under rekonstruktion. Inte heller som om Muller inte har klart för sig att även om han skulle få pengar nog att lösa EIB-lånet och betala alla skulder, så har han någon som helst juridisk möjlighet att kringgå GM när det gäller tekniska certifikat och nuvarande plattformar. GM har enligt det köpeavtal som herr Muller skrev under rätten att omgående dra in samtliga tekniska certifikat och förbjuda Saab Automobile att tillverka 9-3 och 9-5 helt och hållet. Så kringgå GM finns ingen möjlighet om det är Saab som han vill tillverka i Trollhättan. Så skall Muller runda GM, di.se 7 december 2011

Tillägg 10.58 Lofalk avbryter rekonstruktionen, GP 7 december 2011
Stopp för Saabs rekonstruktion, GT 7 december 2011
Saabs rekonstruktion avbryts, SvD 7 december 2011
Stopp för Saabs rekonstruktion, DN 7 december 2011
Lofalk bryter rekonstryktionen för Saab, ttela.se 7 december 2011
SWAN: Rekonstruktionen avbryts, di.se 7 december 2011

Helt förklarligt att Lofalk följer svensk lag om Företagsrekonstruktion. Är pengarna slut så skall rekonstruktionen avbrytas.
Därför vill Lofalk sätta stopp, GP 7 december 2011

Read Full Post »

enligt senaste uppgifterna säger Pang Da:
Vi vill rädda Saab, men vi kan inte. Därför att utan ett godkännande från NDRC (det så kallade superdepartementet inom kinesiska regeringen som bland annat handlägger och ger tillstånd i den här typen av ärenden) får vi inte skicka mer pengar till Sverige.

-När hela Saab-affären tog en ny vändning, med ett nytt avtal som handlade om ett 100 procentigt köp av Saab, började NDRC:s arbete med att granska affären om från noll igen.

-Det finns igen tidtabell för när NDRC kan tänkas komma med ett godkännande av affären. NDRC är inte transparant och det är svårt att få information från dem.”
Pang Da: Vi kan inte rädda Saab, SvT.se 25 november 2011

Inga Saablöner idag, SvD 25 november 2011

Hur troligt är det att NDRC kommer att ge sitt godkännande när det nu verkar helt klart att Antonov använt pengar från Baltiska Banker till att hjälpa Muller och att pengar kommer att krävas tillbaka från Saab Automobile?
Kan vara väldigt allvarligt för Saab, GP 25 november 2011

Victor Muller bekräftar i ett sms till TV 4 Nyheterna Väst att Antonov lånat ut pengar till Mullers eget bolag Tenaci i februari 2010. Det rör sig om 74 miljoner euro som enligt Muller användes vid köpet av Saab och till att lösa ut Spykers lån från Antonovs banker. Men han betonar att lånet inte getts till vare sig Saab eller Spyker.” Antonov lån gick till Saabköp, ttela.se 25 november 2011 undrar om Muller har klart för sig att han drar undan mattan för Antonov oavsett vilket?

Antonov inför domstol i London, GT 25 november 2011

Tillägg 07.33 26 november 2011Pang Da: Vi får inte sända mer pengar till Saab, ttela.se 25 november 2011
Nej det får de inte. Inte blir det snabbare ‘lösning’ heller i och med att Youngman och Pang Da, som GM gjort klart att de inte förhandlar med utan endast med SWAN och Saab Automobile, skickat ytterligare ett förslag återigen på 100 % kinesiskt ägande men med annan fördelning mellan företagen. GM har sagt blankt nej till 100% kinesiskt ägande. Nytt förslag kommer visserligen någon gång att tittas på av GM, men inget som GM har på sin brådskande lapp och varje förändring startar processen från början igen. För mig verkar det som om Youngman och Pang Da å ena sidan inte alls haft så goda kontakter med NDRC som de velat göra gällande, å andra sidan matas med ofullständiga eller icke korrekta uppgifter från någon/några inom Saabs Bagdad Bobskara.

Inga Saablöner på fredagen, GP 25 november 2011
Muller: Saab har inga Antonovlån, GP 25 november 2011 Hm hur var det nu med den amerikanska fonden som gick in och gav lån mot urvattning av aktier? Var det inte så att det kommit fram bevis för att Antonov kan kopplas till den?

Nytt förslag om Saabägande till GM, GT 26 november 2011
Nytt förslag om Saabägande till GM, SvD 26 november 2011
Nytt förslag om Saab-ägande till GM, DN 26 november 2011
Nytt förslag om Saabägande, GP 26 november 2011

Saab löner kan komma nästa vecka, di.se 25 november 2011 Är de säkra på att tomten kommer i år också och så tidigt 😛

Read Full Post »

Den som skrev under köpeavtalen (flera) med GM var Spyker Muller. Förutsättningen för att få köpa stod inskrivet i dessa avtal och var:
* att EIB-lånet beviljades
* att Antonov hölls utanför Saab fram till 2014
samt ett antal andra överenskommelser som stipulerade vad som skulle hända om t.ex. ovanstående inte hölls. Bland det Spyker Muller skrev under förra året var att GM som fortfarande står kvar som ägare (i verkligheten en form av lån till Saab) skulle lösas ut direkt om annat inträffade. Samt att GM tillsammans med svenska regeringen och EIB varför sig har veto om de inte godkänner förändring av panter eller potentiella nya ägare.

För att EIB-lånet skulle beviljas krävdes i låneavtalet att Saab Automobile:
* Endast använde lånet till härför avsedda och godkända projekt. Inte till något annat. Detta skulle också redovisas fullt ut och godkännas av EIB INNAN nästa utbetalning av lånet som delats upp i kvartalsvis utbetalning för att EIB skulle kunna få full insyn att pengarna inte användes till annat.
* Att Spyker Muller garanterade att köpeavtalet med GM följdes till punkt och pricka.
* Att svenska staten gick i borgen under förutsättning att Riksgälden hittade och godkände panter till minst hela värdet av lämnat lån. Om panterna skulle förändras så krävde avtalet att
* Att Spyker Muller garanterade att Saab sköt till exakt samma belopp krona för krona som det EIB vid varje utbetalning betalade ut.

Allt detta visste Spyker Muller från dag 1.
Huruvida EIB-lånet använts felaktigt eller bedrägligt återstår att få reda på. Vad vi vet är att EIB inte betalt ut mer just för att Spyker Muller försökt få in Antonov i Saab på olika sätt trots undertecknade avtal OCH att EIB tvingade fram erkännande från Saab Automobiles sida att EIB presenterat sina krav för att EIB skulle gå med på att släppa panten, Antonov eller inte. Det var på skärtorsdagen EIB skickade sitt svar till Saab och Saab fortsatte trots detta hela påsken att hävda att EIB inte svarat. Bland kraven fanns att alla underleverantörer skulle betalas, inga utestående skulder, och att EIB-lånet för omförhandling skulle sägas upp till betalning inom 90 dagar, dvs beroende på hur man räknar senast runt månadsskiftet augusti/september.

Hur kan då IF Metall med att kräva (? med vilken rätt?) att ”regeringen jobbar för att den ryske affärsmannen Vladimir Antonov släpps in från kylan.
– Vad är det som gör att Antonov inte får komma in, frågar Stefan Lövén, förbundsordförande, enligt Ekot
.”
Fackets krav på regeringen: Släpp in Antonov, GT 24 juni 2011
och hur kan Juholtarn ens med att ta till orda och säga: ”Jag utgår därför ifrån att alla inblandade gör sitt yttersta för att hitta en konstruktivt långsiktig lösning för företaget”, säger Håkan Juholt i en kommentar.
Han menar att det är av avgörande betydelse att stat, företag och fack kan samverka till gagn för landets intressen.
Juholt säger vidare att Socialdemokraterna alltid är redo att bidra till insatser och investeringar som ökar framtidsmöjligheterna för svensk fordonsindustri, men att det är regeringen som har det yttersta ansvaret för samhällets insatser till stöd för svensk konkurrenskraft.
”En ansvarsfull regering agerar snabbt, klokt och handfast när kriser uppstår som påverkar tiotusentals arbetstillfällen”, fortsätter Håkan Juholt
.” Juholt kräver att regeringen agerar i Saabkrisen, GT 23 juni 2011 Med vilken rätt kräver Juholtarn detta och utifrån vilken hemläxa han glömde göra får han det till tiotusentals arbetstillfällen? Har han glömt bort att vi inte har en svensk fordonsindustri på bilsidan och att Sverige inte är socialistiskt?

Nu verkar inte ens Spyker Muller längre tro att Kina är lösningen på pengaproblemen….. Han gräver guld i USA, GP 23 juni 2011
Tja karln behöver i snabba pengar få in nästan en miljard – för att kunna betala underleverantörerna samt betala skatter och löner, lokaler och nya leveranser från underleverantörerna. För att denna miljard skall kunna räcka ens 4-5 månader. Att Spyker Muller försöker få svenska media att hjälpa till att trycka på för att få som Spyker Muller vill har han valt att inte tala allt för högt om att de sk. nya ägarna han vill ha in endast finns på avsiktsförklaring som inte ens är bindande och att dessa Kinaföretag måste få godkännande av Kinas regering som ingalunda låter sig påskyndas av Spyker Muller uttalanden utan själva står för när och om och i så fall hur de fattar sina beslut. Först när Kinas regering godkänt att avsiktsförklaringarna kan leda till avtal, observera kan leda till avtal, så har svenska regeringen, EIB och GM möjlighet att fatta sina från varandra självständiga beslut i enlighet med de avtal Spyker Muller undertecknat med var och en av dem. Detta är inget som går i en handvändning och Spyker Muller vet om att han för att få med GM tvingas få ihop tillräckligt med pengar även för att lösa ut GM…..

Nu hotar Metallfacket visserligen med konkurs ”IF Metalls centrala förbund ska nu börja förbereda en betalningsuppmaning som ska skickas till Saab.
– Sedan har arbetsgivaren sju dagar på sig att reagera. Om det blir så, att vi går ut med betalningsuppmaningen och företaget ändå inte fixar detta, har vi att ta ställning till konkurs, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall
.”
Saab kan inte betala löner till anställda, GP 23 juni 2011
Medan det verkar som om Unionen, tjänstemannafack, håller på att vika ner sig:
Saab vill inte begära rekonstruktion eller gå i konkurs – därmed blir det inte någon lönegaranti för personalen. Med fackens goda minne.
– Vi följer ju vad företaget vill göra, och företaget vill inte att vi ska gå i rekonstruktion eller konkurs just nu, utan man vill försöka få en lösning på problemen, säger Ulf Drufva, andre vice ordförande i Unionen, när GP stöter på honom på Överby köpcentrum strax utanför Trollhättan, sent på torsdagseftermiddagen

Fler på Saab kan bli utan lön, GP 24 juni 2011
Är det verkligen i Unionens medlemmars intresse att medlemmarna inte skall få möjlighet att få tillgång till lönegarantin? Vems intressen går Unionen till mötes?

Hoppet lever än i Trollhättan, GP 24 juni 2011 vilket inte är så konstigt när lokaltidningen igår kväll blåste upp rykte från Saabhåll Fastighetsaffären i princip i hamn – uppgifter till ttela.se 23 juni 2011 I princip? Med belopp som är långt under vad EIB tidigare sagt sig vara villigt att gå med på för panten i fråga och där först potentiell köpare måste inkomma till Riksgälden med begäran för att Riksgälden därefter skall göra en utredning och lämna till regeringen och där EIB och GM också utifrån helt andra förutsättningar, avtal som Spyker Muller undertecknat, skall göra sina bedömningar. Inte tror väl någon som inte tror att tomten verkligen finns att en potentiell köpare betalar ut pengar innan den godkänts som köpare av alla parter? Det är enligt min mening mer än naivt. I all synnerhet som beloppen som nämnts ingalunda täcker ens löner fram till ett högst eventuellt Kinesiskt ägarförhållande kan inträda någon gång i framtiden. Alltså inte ens täcker löner för 3-4 månader och om löner betalas ut definitivt inte räcker till leverantörsskulder samt nya bildetaljer för att kunna börja produktionen.

Underleverantörerna kan i dagsläget inte ens sälja Saabskulderna…. Svagt intresse för Saab-fordringar, di.se 23 juni 2011 Vilket inte förvånar mig. Förvånar det dig som läser?

I Aftonbladet mullrar Robert Collin vidare och inbillar sig att svensk regering skulle kunna få ge akutlån till enskilt privatföretag som inte sköter sitt företags finanser. Snurre! Tomt prat, Reinfeldt, Collin Aftonbladet 24 juni 2011

Se även Så kom verkligheten ifatt Saab, Norah4you 23 juni 2011

Tillägg 11.20 Även tjänstemännen blir utan lön, GP 24 juni 2011

Tillägg 05.57 25 juni 2011Saabfabriken viktigaste pusselbiten, SvD 24 juni 2011
Läser även Täta kontakter i helgen, GP 24 juni 2011 där det i ingressen står: ”Täta kontakter under helgen
Enligt Hemfosas vd Jens Engwall, är nyckeln till en fastighetsaffär just nu att få flera aktörer att agera samtidigt. Både Hemfosa och Riksgälden håller tät kontakt med Saab under midsommarhelgen
.”
Flera aktörer, men Hemfosa har enligt vad som framkommer i artikeln ännu inte tagit egen kontakt med Riksgälden….. innan Riksgälden gjort sitt och gett rekommendation till regeringen, så kan inte EIB göra bankmässig värdering (de belopp som nämnts är avsevärt mindre än vad EIB i fallet Antonov krävde för att släppa panten, så den frågan är inte löst parallellt eller i en handvänding). EIB skall även rådfråga GM. Varken GM eller EIB torde hoppa för att Spyker Muller och hans män säger till den potentielle köparen att flera aktörer skall agera samtidigt. Tror de på tomten mitt i sommaren eller 😉

Hemfosas VD Jens Engvall säger enligt GP till Dagens Industri: ”– Det är svår materia och vi måste få en bild av hur trovärdigt det är att Saab överlever på rimlig sikt. Vi måste också förstå de andra, hur uppgörelserna med Pang Da och Youngman ser ut och hur EIB-systemet fungerar. Det har gjort att det tagit lite längre tid än en normal fastighetsaffär, säger Engvall till DI.”
Vi är inga bilmänniskor, GP 24 juni 2011
Nej att de inte är några bilmänniskor det framstår som ett understatement. Frågan är om de är ekonomer? För de sk. uppgörelserna med Pang Da och Youngman, utöver det antal bilar som Pang Da beställt och betalat i förskott, är avsiktsförklaringar som inte är bindande och som inte betyder ett dugg utöver papperskostnaden de är skrivna på om inte Kinas regering, svensk Regering efter att Riksgälden gjort sin utredning och lämnat sin rekommendation till svenska regeringen, EIB och GM fattat beslut att de uppgörelserna får träffas. Inget som sker på en vecka, en månad och förmodligen knappast heller före september…..
300 miljoner räcker inte till löner, skatter och underleverantörsskulder eller till att köpa nya detaljer för att kunna producera bilar fram till dess.

Tillägg 25 juni 22.07 Tystnaden sänker sig över Saab, GT 25 juni 2011

Tillägg 26 juni 09.41 Tystnaden sänker sig över Saab, SvD 25 juni 2011

Tillägg 28 juli 21.54 Clepas VD: Antonov godkänns aldrig, GP 28 juli 2011
EIB-dörren har varit stängd för Antonov sedan 2009, SvD 28 juli 2011
EIB stoppar Antonov, DN 28 juli 2011
EIB-stoppar Antonov, Di.se 28 juli 2011
EIB stoppar Antonov, ttela.se 28 juli 2011

Read Full Post »

Så var det till slut stopp på de blå dunsterna. Saab kunde inte längre gömma sig bakom tänkta kinesiska delägare eller EIB eller ens Alliansregeringen och Riksgälden. Nu hann sanningen ifatt dem. Det kan knappast ha varit en nyhet för Saab att de inte skulle kunna betala ut lönerna. Lönerna skulle varit körda senast den 10 denna månad för att kunna utbetalas denna månaden. Saab måste vetat om redan den 10:e att de aldrig någonsin ens i drömmarnas värld skulle kunna få pengar från fastighetsförsäljning inom den tiden som fanns kvar på månaden. Spyker Muller har själv skrivit på de avtal som finns med GM och EIB och vet också om att Riksgälden behöver tid även när och om Saab träffat avtal om försäljning av företagslokalerna och den tiden kan i realiteten aldrig vara någon eller några veckor.

Gör rätt mot Era anställda och följa Aktiebolagslagen. Dags att lämna in papper till Tingsrätten.

Saab kan inte betala löner till anställda, GP 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, GT 23 juni 2011
Inga löner till Saab-anställda, ttela.se 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, SvD 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, DN 23 juni 2011
Saab kan inte betala lönerna, di.se 23 juni 2011
Saab kan inte betala löner, e24.se 23 juni 2011

Som jag skrev sent igår kväll: ”Ni vet så innerligt väl att EIB-lånet INTE får användas till att betala uteliggande leverantörsskulder och att de pengar från EIB som redan betalats ut SKULLE gått bl.a. till de leverantörer/konsulter som arbetar med framtidsprojekten”…….” Inget av detta går att lösa på en eller två veckor. Försök inte kasta blå dunster i underleverantörer som Ni gett skambud till. I ärlighetens namn vet Ni lika lite som någon annan om och när Ni kan få tillgång ens till de pengarna. Tala klarspråk!” Dags för Saab att tala klarspråk, Norah4you 22 juni 2011

Skyll nu inte ifrån Er. Det är Ni själva dvs. Er företagsledning som satt Saab på pottkanten från dag 1.

Tillägg 09.42 Stephan Lövgren GP: Svårt se nya utvägar, GP 23 juni 2011 så sant som det är sagt. Förstår att Stämningen uppgiven på Saab, GT 23 juni 2011 för när företaget inte ens kan säga när och om de får in pengar till lönerna, så borde de anställda nu förstå att de blivit förda bakom ljuset. Inga bilar från bandet till försäljning till priser som kunderna är beredda att betala och som ger vinst när underleverantörer, löner och skatter betalts, inga pengar som kan göra det möjligt att driva företaget. Inte ens en fabrikslokalförsäljning är annat än att sätta ett fingerplåster på en stor bukskada.

Tillägg 10.39 Intressant analys Analytiker: Väldigt tufft för Saab, GP 23 juni 2011
Saab kan inte betala ut löner, GP 23 juni 2011

Read Full Post »