Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ylva Johansson (s)’

Ärligt talat Ylva Johansson (S) vad i hela fridens namn menar du med ditt märkliga genmäle till Göran Hägglund (KD): – Många av de som nu kommer från Syrien är högutbildade och har möjligheter att komma in mycket snabbare i arbetslivet. Därför vill vi i regeringen satsa stora resurser på kompletterande högskoleutbildning så att man kan göra sin befintliga akademiska examen gångbar på den svenska arbetsmarknaden.Göran Hägglund: S står handfallna, SvD 1 januari 2015

Menar du på verkligt allvar att de som inte ens kan sina egna mycket framstående geografiska historiker som beskrivit resor upp långt norr om den plats där bussockupanterna protesterar mot kyla och avstånd till civilisationen, skulle de verkligen kunna betecknas som högutbildade? Det säger tyvärr mycket om din okunskap om arabiska världen. Det var i de arabiska länderna som det Byzantinska Rikets samlade historiska skrifter överlevde före, under och efter den sk. Mörka Medeltiden. Det var i östra Medelhavet och söder Svarta Havet som de viktigaste historikerna efter Ptolomy och de mest långresande viktiga geograferna som skrev om världen fanns. Men det är också där i de mer kända geografernas skrifter, geografer från Asia Minor (nuvarande Turkiet), Persien (nuvarande Iran) och de andra söder om liggande tidigt muslimska länderna vår egen geografiska historia finns dokumenterad. Hos ett antal geografer och historiker som bl.a. skrivit om de då bebodda områdena som enligt de som var här sträckte sig upp till

” 1. The Earth is round(gird) som en sfär(gû’ î) and the firmament engolds it torning on two poles(falak muhît-ast bar vay gardân bar du qutb), of which the one is the North Pole and the other the South Pole.
2. If on any sphere(har gû’ î ki bâshadh) you trace two large circles(dâira) intersecting one another at right angles(zâwiya-yi qâ’ ima), those two circles will cut that sphere into four parts. The Earth is likewise divided into four parts by two circles, of which the one is called Horizon(dâirat al-âfâq) and other Equator(khatt al-istiwâ)………”
3. Within the norhern quater, the inhabited lands (âbâdhânî) lie in that half (of it) which adjoins the Equator. And there are also som inhabited lands in the southern quater, in the half (of it) adjoining the Equator. The amount of the inhabited lands of the North is 63 degrees of breadth by 180 degrees of length………”
Källa: HUDÛD al-ÂLAM. Känd fundamentalistisk (mycket före sin tid) arabisk geograf.

Andra uppgifter från engelsk översättning: This is a vast country and the inhabitants are evil-ttempered (badh tab’), intractable(badh-rag va nâ-sânda), arrogant-looking (shûkh-rûy), quarrelsome (sitîza-kâr) and warlike(harb-kun). They war with all the infidels(kâfir) who live round them, and come out victorious(bihtar âyand). …… It Is A Country Extremely Favoured By Nature With Regard To All The Necessaries(Of Life).

Du Ylva Johansson har inte mött välutbildade araber utanför de politiker du möter verkar det. I den muslimska världen är deras äldre geografers upptäcktsresor ända upp till isfri del av det vi kallar Nordkalotten enligt de arabiska flyktingar som jag som lärare träffat på. D.v.s. mycket välutbildade föräldrar till de som kom hit före år 2000. Det är genom dessa, många av dem skolade om sig till hemspråkslärare andra fick inte ens undervisa på svenskt universitet i sina ämnen trots att de talade bra engelska(!), som jag fått hjälp att söka och fått läsa till engelska eller franska översatta texter!

Du går och tror att integration handlar om utbildning och jobb. Men innan en utbildning från ett annat land är möjlig att använda i någon mån alls, krävs det två saker:

* Som minst god förmåga att läsa svenska samt göra sig förstådd på svenska i talspråk. Vilket förutsätter vilja att vilja lära sig ett nytt språk och att den som vill lära sig svenska också är beredd att lära sig om Svensk Historia. Vår egen historia börjar inte vid Kristifödelse. Den går långt tillbaka i tiden och i delar av östra Sverige söder om Mälaren går det att visa att kontakter, inte bara handelsbyten på ett antal ställen på vägen, med länder runt östra Medelhavet och runt Svarta Havet går tillbaka som minst tillbaka till svensk Bronsålder!!! D.v.s. till tiden före svensk Äldre Järnålder då ”våra” nordiska förfäder gjorde sig kända tidigare än i de noteringar från 200-talet f.Kr som brukar refereras om någon gör sig besvär att leta i äldre nordiska historikers större arbeten före 1900!

* Uppriktig vilja att vilja integreras vilket förutsätter att personen/-erna är klara över att de inte kan alternativt inte vill återvända för att bygga upp sina egna hemländer om och när fredligare förhållanden inträffar.

Jobb förresten. Du som politiker kan aldrig skapa jobb. Endast skapa bättre förutsättningar för att entreprenörer skall kunna och våga starta upp nya jobb alternativt anställa flera. Vilket är raka motsatsen till den politik som herr Statsminister Löfvéns regering har lagt fram förslag på!!!!!

Psst HUDÛD al-ÂLAM levde under andra hälften av 800-talet. De första arabiska geograferna som besökte Norden och vandrade (!) ömsom med vad de ritat som liknar snöskor alternativt en skida med en stav, vandrade upp till Altaområdet (goda beskrivningar om hur två vattensystem möts efter månader av promenad nordvästerut) och norr över, de arabiska geograferna började inte med Muhammedanismens utvidgning men de blev mer frekvent publicerade efter Muhammeds död.

Read Full Post »

Socialdemokraterna och facket förnekar sig inte – i många år har kvinnolöner, speciellt i sk. kvinnoyrken som skola, vård och omsorg hållits nere till förmån inte minst för de S-are som gjort facklig eller politisk karriär. Ibland utan att de ens kan uppvisa verkliga meriter från de arbetsplatser S anser sig ha rätt att företräda… utom metall och gruv förstås…

Att ens ha mage att återigen föra fram kravet på höjt tak i A-kassan, det är mer än magstarkt. De som idag har högsta A-kassa som måhända inte ligger i nivå med vad tillfälligt(?) arbetslösa får att betala sitt uppehälle och sina lån, de som ränteavdraget sänkt skatten för så de skattar lägre än många i vanlig medelklass, de må ursäkta,
MEN
Det är golvet som behöver höjas. De som p.g.a kvinnoyrken, tidigare sjukdom eller olycksfall fått sin A-kassa sänkt, och som lever på så låg inkomst när de blir arbetslösa, det är de som behöver få det bättre Det skall inte vara så att det är nödvändigt att söka Försörjningsstöd eller ta vilket låglönejobb som helst för att få behålla A-kassans bedrövliga golv.

Bidrag skall ingen svensk medborgare som arbetat behöva söka annat än i mycket få undantagsfall enligt min mening. Det är de som inte har råd att köpa vinterskor för att gå torrskodda när snösmälter och heller inte har råd att köpa ny vinterjacka/kappa när den gamla är utsliten, det är de som borde gå golvet höjt – SAMT att de första 10.000 kr/månad blir skattefria! totala samhällskostnaden för detta är att vår skatt idag till 1 kr 40 öre av skatten (kommunal och statlig) betalar onödigt lidande, onödig administration samt att Socialdemokraterna tidigt (redan under Olof Palmes sista regeringsperiod) skaffade sig en B-arbetskraft av de som blev arbetslösa!

Det är de som varje person kallande sig representant för ”arbetare” om de med någon som helst etisk och moralisk Människosyn borde måna. Inte de som tillfälligt får lämna sin glassiga värld där de på pappret tjänar 25.000 kr och med S + fackens förslag få tjäna 80 kr/dag! Att ens jämföra deras eller de som enligt förslaget skulle få 910 kr/dag med de som har den lägsta A-kassan, det är STOR SKAM!

Under Erlanders och Strängs tid var det en annan Människosyn som Socialdemokraterna visade upp och fortsatte kalla Folkhemmet. Sedan blev det andra bullar som kastades in i ugnen och serverades halvgräddade eller brända 😛

A-kassan måste räcka att leva på för tillfälligt arbetslösa, Ylva Johansson (S) arbetsmarknadsminister; Karl-Petter Thorwaldsson ordf. LO; Eva Nordmark ordf. TCO samt Göran Arrius ordf. Saco på DN Debatt 30 november 2014

A-kassan MÅSTE räcka att leva på för de som endast får ut lägsta ersättning!
Nu får det vara nog med att hålla nere kvinnoyrken, kvinnolöner och speciellt välutbildade inom kvinnoyrken! Fackförbund som inte är beredda att prioritera de som har det sämst i sina led, de hör inte hemma på 2000-talet malande om jämlikhet!

Vård, skola och omsorg är områden där personalen utför minst lika viktigt jobb för Sverige och svenska samhället som fackpampar vars löner betalade av medlemmarna långt överskrider de senares. Det är ”Svenska Modellen” i sin prydno.

Nu sitter Löfvén för S som via parti och fack stått bakom detta. Han har en arbetsmarknadsminister som försöker cementera orättvisor från Svenska Staten. Frågan som är aktuell är den som ställs i Dagens Nyheter idag: Hur många fler misstag tål Stefan Löfvén, Peter Wolodarski i signerad ledare på DN 30 november 2014

Read Full Post »

Socialdemokraterna verkar vara mer eller mindre desperata.

Trixande och lallande är de nuvarande S-arna i regeringen tydligen beredda att ”pröva allt” för att behålla makten. Eller vad skall man tro:

Ylva Johansson, på besök på MP:s kommundagar i Karlstad, tror att regeringen då väljer att skicka tillbaka sitt budgetförslag till finansutskottet i stället för att gå mot ett säkert nederlag i omröstningen.

-Nu får vi se vad som händer, men det är en god gissning att det går tillbaka till utskottet, säger hon till TT. -Och då blir frågan hur de borgerliga partierna ställer sig.
……

-Jag tror att SD har en ganska livlig fantasi om sin egen makt och om hur riksdagen fungerar. Jag tycker att det är bedrövligt att se det spel som SD spelar nu, säger hon.S tror på ny budgetvända, Ylva Johanssonuttalande i GP 29 november 2014
Tror, Ylva Johansson, gör man i kyrkan. De som inte vet HUR och med VEM/VILKA de skall få igenom sin budget,
de har inte i en regering att göra! Avgå!!!!!!

Det enda som står klart, Ylva Johansson, är att det precis som i EU-nämnden föreligger stor risk att S+MP budgeten förlorar redan i nästa vända i Budgetutskottet. Hon kan se sig i stjärnorna efter att Alliansen skulle rösta på S-budget eller lägga ner sina röster för att stödja en S-regering som på några månader lyckats försämra eller hota med att försämra för svenska folket och för svensk industri. Alliansen röstar på Alliansens budget. Helt som det skall vara.
Socialdemokraterna är inte demokratiska om de tror något annat.

För de maktkåta S-arna räcker inte heller med JönssonliganS (ursäkta Löfvéns) ”utsträckta hand! Nu har de till och med blandat in Miljömuppen Åsa Romson……

Romson öppnar för fler partier i regeringen, Expressen 29 november 2014 Det är tillåtet Åsa Romson att vara dum i Sverige. Dumt att bevisa det.

Det är Bråttom att Romson får avgå – Inget CO2-hot !!!
Se: New paper finds strong evidence the Sun has controlled climate over the past 11,000 years, not CO2
A paper published today in Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics finds a ”strong and stable correlation” between the millennial variations in sunspots and the temperature in Antarctica over the past 11,000 years. In stark contrast, the authors find no strong or stable correlation between temperature and CO2 over that same period.

The authors correlated reconstructed CO2 levels, sunspots, and temperatures from ice-core data from Vostok Antarctica and find
”We find that the variations of SSN [sunspot number] and T [temperature] have some common periodicities, such as the 208 year (yr), 521 yr, and ~1000 yr cycles. The correlations between SSN and T are strong for some intermittent periodicities. However, the wavelet analysis demonstrates that the relative phase relations between them usually do not hold stable except for the millennium-cycle component. The millennial variation of SSN leads that of T by 30–40 years, and the anti-phase relation between them keeps stable nearly over the whole 11,000 years of the past. As a contrast, the correlations between CO2 and T are neither strong nor stable.”New paper finds strong evidence the Sun has controlled climate

Also please read: A big goose step backwards, wattssupwiththat.com 2014/11/27

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Men Socialdemokraterna är mer desperata än så. Jämtin (ni minns hon med butler i tunnelbanan?) står och hoppar jämfota:
Jämtin om DN/Ipsos: Vi måste få igneom budgeten Måste måste Ni inte det är bara för Er att acceptera att Alliansen röstar på Alliansens Budget. Passar inte galoscherna, så är det bara att avgå.

Onödigt trixande för att fördröja Löfvénregerings fall slår tillbaka på de som trixar.

Ärligt talat: Är det så viktigt för S att behålla makten att Ni inte ens vill försöka verka demokratiska längre?
S och MP bär hela ansvaret Att ens försöka påskina att minoritetsregering skulle äga rätten att kräva att andra partier utanför egna blocket ska rösta på Löfvénregeringens budget det är som en trilsk 5 åring som står och hoppar jämfota JAG vill, JAG vill, JAG VILL

Märkligt beteende från de som anser sig vuxna att sköta Sverige. Hör mer hemma på småbarnsavdelning på Dagis.

Read Full Post »

Hur någon enda person, ens politiker inom Socialdemokratin tillsammans med fackföreningsfolk på LO kan vara så dumma, att de går och tror att två helt skilda frågor; arbetsgivares behov av specialutbildad arbetskraft och ungdomsarbetslöshet; går att lösa genom att ställa krav på att yrkesutbildning, yrkesgymnasium eller vad man väljer att kalla det, skall ge högskolebehörighet, det är så dumt att det är svårt att hitta förklaringar till att någon vuxen idag kan ha så dålig koll på var problemen ligger.

Så vill vi satsa på utbildning för yrken där fler kan få jobb, Ibrahim Baylan (S), Ingela Edlund, Ylva Johansson (S), Stefan Löfven partiledare (S) samt Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande LO) på DN Debatt 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, GP 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, Aftonbladet 4 juni 2013

Enkelt uttryckt: Alla barn är lika värda men olika
Alla ungdomar varken vill eller kan klara av att läsa in det som krävs för Allmän behörighet än mindre läsa in högre gymnasiekurs i matematik, engelska och svenska! Speciellt gäller detta de unga som hoppar av gymnasieutbildning de kommit in på och ännu fler bland de som inte gick ut Grundskolan med Godkända betyg för att komma in på Gymnasieprogram!

Det innebär inte att de elever som inte klarade godkänt i Grundskolan eller hoppade av gymnasiet är dummare än andra elever. Däri låg inte och ligger inte problemet. Som jag skrivit tidigare i denna blogg sa en äldre lärarinna för några år sedan till mig: Vi får in vetgiriga nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade elever i femman. Så är det. Problemet vi har haft i ökad skala de senaste 30-40 åren är att två saker hänt:

* Antalet lågstadielärare samt senare Grundskollärare 1-7 respektive tidigarelärare med behörighet från Lärarhögskola och Universitet att utbilda barn i svenska, matematik samtidigt som eleverna fått rätta verktyg att lära in, de har drastiskt minskat år från år.

* Redan när Grundskolan genomfördes och i ännu högre grad när skolan kommunaliserades, så sänktes kraven på elevernas grundkunskaper. Förvisso kostar det mycket att se till att alla elever får det stöd de behöver för att lära in grunderna, men det kostar ännu mer att vi fått utökad Komvux med elever som kommit upp till gymnasiet och insett att de inte har fått det stöd de behövt för att lära in det som krävs för att läsa på de linjer de kommit in.

Sedan har vi ett ännu större problem: Vi har här i Sverige under lång tid, samtliga regeringar senaste 20 åren skyldiga, utbildat elever till arbetslöshet.
I alla lägen gäller det att identifiera det rätta problemet för att hitta lösningar. Lappningar och lagningar av något som beror på att man bortser från verkliga problemets konsekvenser, kostar skjortan och löser inte problemet!
……
Samtidigt som man från Statens sida tog bort Småskollärarutbildningen, en utbildning som förvisso var eftergymnasial och inte akademisk, men som i sig innefattade något som de nya lärarutbildningarna saknade: Djupare metodisk, pedagogisk och didaktisk (fast så hette det inte då) utbildning. Eller som mina egna lärare långt senare när jag skolade om mig till SO-lärare sa: Man kan lära Snobben läsa, men det är Snobben som måste läras att lära in att läsa. Två helt olika problemställningar där de lärarutbildningar som kom för att vara anpassade till Grundskolan betonade det första men missade det andra.

Under 1970-talets efterdyningar av vänstervågen i Sverige kom många nyutbildade lärare och en del, vänsterorienterade, delen av de äldre lärarna att få för sig att det var eleven som skulle bestämma vad, när och hur eleven skulle lära in. Här kom andra spiken i kistan på svenska skolans förfall. Redan då började man missa vad som gäller för Barn- och Ungdomarsutveckling.

Alla barn är lika värda, men olika. Varje barn har sin egen utveckling som kan vara samma som andras i samma ålder, sina äldre syskons eller vara något helt annat. Det handlar inte om att skolan skall försöka hitta problem utan om att skolan skall hitta varje elevs styrka samt intresse och utifrån detta ge den enskilde eleven de för eleven bästa verktygen att klara de första skolårens inlärning av matematik, svenska språket (inkluderar ordförståelse och ordkunskap/synonymer) så att eleven inte bara slussas vidare i ‘Alla skall med’-anda. Det senare innebär de facto att skolan/föräldrar och skola tillåter eleven att misslyckas samt sänker självförtroendet och skapar större och större problem ju längre eleven tillåts slussas vidare utan att ha uppnått målen.Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2014

Det löser inga problem att utöver den självklara biten att arbetsmarknadens parter bör ha ord med i laget vilka ämnen som behöver läsas av så många som möjligt dvs hur många platser som gymnasieskolan bör ha i respektive Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och så vidare linjerna. Att först av kommunala penningskäl snåla med stödet de första fem-sex skolåren och sedan slussa elever vidare utan att de fått de grundkunskaper de senare upptäcker att de behövt ha löses inte genom att ställa krav att alla elever skall gå gymnasium eller att alla som går gymnasium (även de som går yrkesförberedande/praktik-yrkesgymnasium etc) skall få högskolebehörighet.

Det är dummare än dummast att gå och tro att det löser ungdomsarbetslösheten som vållats pga att eleverna inte fått de kunskaper de har rätt att få redan i tidiga skolåldern.

Men dummast av allt är att tro att det löser arbetsgivarnas behov av specialutbildad arbetskraft. Till det krävs det att skolorna ges pengar till ämnes- och stadiebehöriga lärare och 100% krav på legitimerade lärare i ämnen som svenska och matematik. För det är genom detta och att sluta leta problem i stället för att stödja och ge extra stöd som skolan missat.

Problem söks ofta i form av utåtriktade elever, som klassas som störande/utåtagerande. Men ofta är mycket intelligenta barn som blir uttråkade på icke tillräckligt utbildade lärares oförståelse att varje elev skall få rätten att utvecklas i sin egen takt. Finns inte mycket mer förödande för ett barns framtid än att bromsas eller hindras att gå vidare genom att vara ”extra lärare” eller köra två-tre gångers repetition stampande på samma fläck. Det är ofta där elever som får bokstavsepitet eller andra problem hamnat fel och tappat självförtroende samt intresse.

Man kan inte uppliva förlorade skolårs-kunskaper genom S och LO:s förslag bara skapa mer och mer psykisk stress hos elever samhället redan svikit!

Read Full Post »

Med anledning av Ylva Johanssons twitterpåhopp på ÖB och den riktigt hånfulla mobbningen trots pudeln,

Stresstålig? NOT”, skrev hon och det dröjde inte länge innan hon tvingades pudla:

”Alla kan bli utmattade och sjuka. Även ÖB. Alla är vi människor. Ber om ursäkt om min RT verkade kallhamrad. Så menar jag inte.” Ylva Johansson hånade ÖB på Twitter, GP 18 januari 2013
Ylva Johansson hånade ÖB på Twitter, Expressen 18 januari 2013
Ylva Johansson hånade ÖB på Twitter, SvD 18 januari 2013
Hånande SMS om ÖB tvingade Ylva Johansson till pudel, DN 18 januari 2013
Ylva Johansson hånade ÖB på Twitter, Aftonbladet 18 januari 2013

ställer jag mig frågan om det möjligen inte varit bättre för Ylva Johansson och Socialdemokraterna om hon själv fått lite livserfarenhet av att gå in i väggen? Utarbetad har hon väl inte varit själv? Eller?

För övrigt anser jag personligen att alla som hånar och mobbar de som går in i väggen av för mycket arbete och/eller ansvar, knappast kan sägas vara annat än Oempatiska och torde tillhöra den växande skaran Egocentriker i vissa läger!

Read Full Post »

eller sent skall syndarn vakna….. Det var Socialdemokraterna som skapade vuxendagis av åtgärder som kunde vara allt från verklig utbildning till praktiktjänst hos någon välgörenhetsorganisation. Självfallet är det antalet förmedlade jobb som skall avgöra hur mycket pengar Arbetsförmedlingen får. Men det skall vara jobb som Arbetsförmedlingen själva förmedlar. Inte jobb som jobbsökande hittar via andra vägar!

S vill satsa på privat arbetsförmedling, SvT 19 september 2012
Förmedlade jobb ska styra anslag, GP 19 september 2012
Förmedlade jobb ska styra anslag, SvD 19 september 2012

Read Full Post »

Det en gång så stora partiet som trodde sig vara statsbärande parti och ett parti som hela världen lyssnade på faller… och faller i opinionsundersökning efter opinionsundersökning. De försöker trösta sig med: ”-Skulle det vara nära valet skulle det vara mer problematiskt, men jag tror att folk fattar att det inte är val nu och att mycket kan hända, säger United Minds opinionschef Carl Melin till Aftonbladet.
S fortsätter falla, GP 20 december 2010

Till och med Ohly med sitt 5% väljarstöd vågar numera trampa på Socialdemokraterna:
Ohly: S är ett räddhågset parti, Expressen 19 december 2010
Tips från coach Ohly, SvD ledarsidan 20 december 2010
Socialdemokraterna har blivit ett räddhågset parti, DN 19 december 2010
väl glömmande att OM det varit så att väljarna velat, ok dubbelbottnat…., att Socialdemokraterna skulle gått till vänster, så hade troligen Vänsterpartiet fått avsevärt fler röster. Väljarna ligger ju till stor del i mitten om de inte liksom undertecknad röstar på Moderaterna vill säga. SD ligger på motsatt sida till V och är något så när jämnstora med V.

Det som glömts bort är att väljarna alltid har rätt. I fria val är det upp till medborgarna att rösta som de vill. Partier som vill vara med måste följa med tiden och se vilka frågor som väljarna är mest intresserade av, inte bara vad som anses politiskt korrekt att vara intresserad av utan vad folket ute i verkligheten bryr sig om. Det låter så skärande falskt när socialdemokrater efter årtionden av misskötsel gapar efter att återta eller helst skapa nya skatter. För den enskilde väljaren, arbetare, tjänsteman eller pensionär eller annat är det viktigaste vad man får ut när skatten är dragen och vad man får för de pengarna.

Att ta ut för höga skatter, så höga att en stor del av vanliga befolkningen tvingas begära hyresbidrag, att barnbidrag och A-kassa m.m. behöver höjas för att människorna skall klara sitt dagliga uppehälle, det må ha klingat rätt efter 1968 men trots oron på sina ställen i världen idag klingar det falskt då de äldre och sjuka fick sin största försämring under Göran Perssons tid vid makten. ‘Lånade pensionspengar’ som aldrig betalades tillbaka. Stort B-lag som gick på olika former av ‘sysselsättnings skapande’ åtgärdspaket vid sidan om de som fått pension eller sjukersättning. Ett B-lag som dolde arbetslösheten som kom av datorisering av industrin och utflyttning av företag och som ledde till stort antal människor som inte längre ‘behövdes’ i industrin. Övergång till tjänstemannasamhälle där administration i den offentliga verksamheten fick svälla för att dölja att fler och fler blev arbetslösa. Samtidigt som den gamla devisen om att svenska privata företag och industrier är de som i grunden bär upp att vi har ett tillräckligt skatteunderlag för någon form av välfärd.

Välfärd förresten. På vad sätt är det bättre att båda föräldrarna är ute och jobbar oavsett om de själva vill eller inte och att barn rycks upp i ottan för att komma till dagis för att senare långt senare på eftermiddagen hämtas av stressade föräldrar som skall hinna hämta dem innan dagis stänger, hinna handla, laga mat och förhoppningsvis få lite tid över att ägna åt sina barn utanför TV-soffan innan barnen bör lägga sig för att orka upp tidigt på morgonen? I de flesta länder finns det möjlighet för de som så önskar att leva på en lön under småbarnsåren. Här är det omöjligt för de flesta och för de som vill faller bilan med lägre pension när de blir gamla. Välfärd borde handla om att må gott i vardagen. Få tid över emellanåt att bara vara. Inte springa runt som en ekorre i ett ekorrhjul. Välfärd borde handla om att alla som har låga inkomster eller pensioner borde slippa skatt de första 120.000 kronorna. Inte bara det att det kostar mer att administrera bidrag ovanpå indragna skatter från låginkomsttagare. Det handlar också om rätten att få behålla tillräckligt med pengar för att kunna äta och bo.

Men Socialdemokraterna har större problem än problemet att de glömt bort svenska folket speciellt de lågavlönade, pensionärer och andra svaga grupper. Grupper som förr var deras stöttepelare. Socialdemokraterna är idag som ett Förarlöst skepp i stormande hav, Norah4you 16 december 2010 där den ena och den andra kandidaten till den lediga partiledarposten kör egna race…..

Ylva Johansson, vice ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott (S), pläderar för ”Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att de flesta arbetslösa kan få ut 80 procent av sin tidigare lön. ” och att ”En sammanhållen översyn av hela regelverket kring a-kassan behöver göras så att försäkringen blir enkel att förstå, pålitlig, träffsäker och inte går att missbruka. Det ska inte kosta mer än 80 kronor i månaden att vara med – lika för alla.”
Ingen gräns för Alliansens maktarrogans, Ylva Johansson på SvD Brännpunkt 19 december 2010
Väl glömmande att hela A-kassesystemet bygger till större delen bekostas över statskassans insamlade skatter och inte på de arbetslösas egna inbetalningar till A-kassa och fack. Hade hon kommit med förslaget att Fackföreningarna och A-kassan skulle tagit över ansvar för ‘sina’ respektive områden inom Arbetsförmedlingen, då hade jag åtminstone sett någon konsekvens av det hela för facken borde lokalt ha bättre överblick i var lediga arbeten eller behov av mer personal finns än vad Arbetsförmedlingen har. Likaväl som fackförbunden borde ha bättre överblick i vilken form av vidareutbildning en arbetslös behöver för att komma tillbaka till arbetsmarknaden så snart som möjligt.

Samtidigt försöker Östros återigen:”De höga bostadspriserna och det växande skuldberget måste tas på allvar. Den borgerliga regeringen saknar majoritet i Sveriges riksdag. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för nödvändiga beslut som kräver blocköverskridande lösningar. Men det är regeringen som måste göra de nödvändiga förberedelserna för att hantera en snabb låneexpansion och riskerna för ett kraftigt prisfall på bostäder. ”
Regeringen måste hantera riskerna, SvD Brännpunkt 20 december 2010
Dvs Östros vill att regeringen skall ställa upp på Socialdemokraternas förslag men är i grunden inte beredd att rucka på det för att själv missa chansen att påverka. Märkligt. Men inte märkligt att S förlorar väljarsympatier.

Skräckraset, Aftonbladet 20 december 2010

Read Full Post »