Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘WWF inte myndighet utan intresseorganisation’

Nu försöker WWF igen – existerar inget klimathot inget hot mot Arktis is eller Antarktis; inte ens senaste dumheten – påståendet att visst slags köttätande skulle skada klimatet håller vatten. Inte ens om det hade existerat ett klimathot. Värsta boven är vulkaner på och i vatten när det gäller CO2 och andra växthusgaser. Men vad gäller födan är risodling värre än allt annat även om det inte varit så många som äter ris…..
Klimatet på jorden förändras hela tiden. Alla WWF:s påståenden har motbevisats gång på gång av verkliga forskare som vet att vetenskapsteori är nödvändig.
Många rödljus i ny köttguide, Aftonbladet 27 maj 2015
Ny köttguide ska hjälpa konsumenter, DN 27 maj 2015

Observera att nu talar de om guide….. de har inte ens på fötter för en guide – stor skillnad mellan att ha fått utbildning och bildning….

Konsensus är förresten en politisk term som INTE en vetenskaplig!

Påståendet att Arktis is smälter så det skulle vara risk för isbjörnar – BLUFF och BÅG
Den 17 maj 2015 hade varje enskild isbjörn 527 kvadratkilometer av Arktis is till sitt förfogande….. I ytstorlek är det mer än 60 kvadratkilometer större än Andorras yta…… 😛

Arctic Sea Ice Area 17 maj 2015

Minns ni påståendet om att Golfströmmen saktar fart. Påstående som kommit gång på gång senaste 10 åren….. Verkligheten en annan: Norwegian observation confirms the Guld Stream has been stable over the past 20 years, wattsupwiththat 2015/05/23

Det går att räkna upp ett stort antal utsagor som WWF har kommit med under åren och som är motbevisade gång på gång.

Norah4you's Weblog

Ärligt talat. Hur kan Ni i WWF med att försöka bluffa folk? Det var varmare på bronsåldern, då var det så varmt som era sk. experter påstår det skall bli om några hundra år.

Är Ni helt födda igår? Konsensus är en politisk term, inget som har med vetenskap att göra? som inte är förankrat i Vetenskapsteori. Det enda Ni lyckas visa upp i debattartiklar som Klimatfrågan kräver ett nytt ledarskap, Niklas Gustavsson Chief Sustainability Officer, Volvokoncernen; Rob Jenkinson Director, Corporate Sustainability, SKF; Håkan Wirtén generalsekreterare WWF samt Mariann Eriksson marknadschef WWF på GP debatt 4 maj 2015 Det enda Ni lyckas visa upp är fullständig okunskap om allt från tektoniska plattor, jordens vobbling m.m. till något så urbota enkelt att förstå för alla som kan tänka, det som kallas Archimedes princip

Ja redan de gamle grekerna kunde mer fakta om Jorden än vad Ni tycks kunna. För den grundläggande…

Visa originalinlägg 663 fler ord

Read Full Post »

Dagens bästa citat för alla VERKLIGT Miljöintresserade som bryr sig om vetenskaplighet och laglydnad:

Vi är många som i dag är tacksamma för att Miljööverdomstolen sade nej till vindkraftsparken i Hake fjord
…..
”Allt det goa framför sig”. Inte har det ”goa” blivit mindre av att Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, för några veckor sedan, meddelade att den inte tar upp ärendet om vindkraftsparken i Hake Fjord. Den rödgröna majoriteten i styrelsen för Göteborg Energi fattade därefter det första förnuftiga beslutet i frågan sedan man inledde det segdragna projektet – Göteborg Energi kommer inte att överklaga till Högsta Domstolen

Därmed är miljöhotet från Vindplats Göteborg undanröjt. De rödgröna i Göteborg energi har drivit projektet av miljöskäl trots att tunga remissinstanser pekat på de stora miljöriskerna. Det var också omsorg om miljön som var ett av de tyngst vägande skälen till att Mark- och miljödomstolen avslog ansökan om att anlägga vindkraftsparken. Det fanns stor risk att miljögifter, som ligger lagrade i bottensedimenten, skulle spridas när man borrade för vindkraftverken. Dessutom skulle riksintresset för sjöfart och friluftsliv påverkas negativt.
……
Det finns mer av det ”goa” att njuta. Till exempel räkor, även om Artdatabanken och Världsnaturfonden nu gör sitt bästa för att beröva oss denna särskilda njutning. Båda rödlistar nämligen nordhavsräkan. Samtidigt gör Internationella Havsforskningsrådet (ICES) ”tummen upp för fortsatt begränsat räkfiske”.

Biologen och författaren Stefan Edman reder ut begreppen i sin blogg: Artdatabanken, som använder samma underlag som ICES, har i uppdrag att kolla vad som hänt de senaste tio åren. De får då med den stora ”räkdippen” 2007 – 2012, då bestånden minskade 30 – 50 procent. Sedan dess har emellertid bestånden ökat och den så kallade nyrekryteringen av småräka var mycket god förra året.

Därför har EU, på rekommendation av ICES, fastställt att 10 900 ton räka kan fångas i Västerhavet utan att äventyra bestånden.Peter Hjörne: Till havs med ”allt det goa”, Ledarkrönika GP 10 maj 2015

I sammanhanget är det värt att påminna om att varken WWF eller Greenpeace är någon Världsregering eller har Vetenskaplighet som krav för sina påståenden! Vetenskaplighet BORDE ligga på Artdatabankens ord…. Borde men det finns en hel del att säga om den ”banken” trots att det är Sveriges Lantbruks Universitet som den tillhör 😛

Se även: Intresseorganisationer påtryckare ej Världsregering

Read Full Post »

För att förstå lite grann av det stora mediabrus i form av intresseorganisationers försök att påverka vad som skall anses som politiskt/medmänskligt rätt utifrån en kollektivistisk samhällssyn, så kan följande citat ur en rapport från Sociologiska Institutionen i Lund år 2008 vara till god hjälp:

När man ska försöka kasta ljus över fenomenet politisk och grön livsmedelskonsumtion kan det vara intressant att först titta på brukaren: konsumenten. Vem är den miljömässigt och socialt hänsynstagande livsmedelskonsumenten, och hur tänker och motiveras han eller hon? I studier om miljöinriktade och etiskt hänsynstagande levnadsvanor brukar ofta en och samma bild av den hänsynstagande medborgaren skisseras upp. Denna “aktiva medborgarkonsument” som, enligt studierna, utövar ett aktivt inflytande på marknaden är välutbildad, tillhör medeleller övre medelklassen, har god inkomst, är vit, oftast kvinna i yngre medelåldern eller medelåldern, har barn, och bor i städer i Nordeuropa eller Nordamerika (se Gilg, 2005; Micheletti & Stolle, 2004, 2005; Goul Andersen & Tobiasen, 2004; Tobiasen, 2005; jfr. Lindén, 1996; Lindén & Carlsson-Kanyama, 2001). I en engelsk undersökning fann man exempelvis de bäst informerade kunderna i familjer med två yrkesarbetande i karriären (Kennedy, 2004).

I en svensk studie om hälsodeklarationer på livsmedelsprodukter fann man att både socioekonomisk och etnisk bakgrund var viktiga faktorer för om man läste informationen och sedan valde produkten. Produktvalet var integrerat med värderingar kring livsmedel som kunde ha en etisk såväl som en religiös bakgrund (Svederberg, 1996). Den generella bilden av en ”grön och medveten” konsument kan dock göras djupare och mer nyanserad om man försöker tränga bakom registrerbara egenskaper för att finna motiven bakom produktvalet.

Källa inledning till kapitel 1 Finns ”gröna, politiska livsmedelskonsumenter”? samt citat från sid 20:
Politiska partier förändras långsamt och har svårt att snabbt integrera nya frågeställningar i ideologi och agerande, vilket för enskilda individer skapar behov av andra, nya och snabbare kanaler där man kan uttrycka inflytande och makt. I synnerhet yngre människor föredrar att uttrycka sina åsikter på annat sätt än via etablerade partier. Minskande antal medlemmar i politiska partier (Sörbom, 2002; Papakostas, 2004) är tecken på en sådan utveckling, både i Sverige och utomlands. Att vara medlem i en organisation innebär alltid att man måste kompromissa mellan privata värderingar och organisationens officiella inriktning. Organisationen erbjuder en formellt etablerad plattform för kollektiva handlingar, vilket man som enskild individ kan ha svårt att acceptera i alla avseenden (Micheletti, 2003). Många icke-organiserade konsumenter tillhör mer eller mindre dolda grupper av maktutövare. Begreppet ”politisk konsumtion” rymmer emellertid såväl organiserade konsumenters möjligheter att uttrycka sina värderingar och utöva inflytande som mera informellt och individualiserat kollektivt handlande.Maten märks Förutsättningar för konsumentmakt Mikael Klintman, Magnus Boström, Lena Ekelund och Anna-Lisa Lindén; D E PA RT M E N T O F S O C I O L O G Y L U N D U N I V E R S I T Y Research Report 2008:1

Det är mycket viktigt att komma ihåg att bland allt som kommer in via media, reklam, tidningar samt även i sk. vetenskapliga journaler där de som efter per review (och betalning för att får ha sina artiklar), så är detta inte alls någon form av vetenskapsteoretisk eller ens demokratiskt inflytande som kan ses!

Det är viktigt att komma ihåg att allt är någon form av politik när det gäller ställningstagande livstil eller matval. Hjälper inte det minsta om en intresseorganisation säger sig vara politiskt oberoende – påtryckargrupper/intresseorganisationer är aldrig demokratiskt valda och har inte heller vetenskapsteoretiska krav på sig. Vad som gäller för t.ex. Fallacies som regelbundet förekommer i en intresseorganisations argumentering se Fallacies in argumentation, English text

Read Full Post »

Alldeles för många tror idag att intresseorganisationer som WWF för att de har närmare 5 miljoner individer som anslutit sig till WWF skulle vara en garanti för vetenskaplighet samt obundenhet – må vara att WWF inte har någon partipolitisk färg, officiellt sett i varje fall, men obundet är varken WWF eller Greenpeace.

Faktiska uppgifter om WWF

Från WWF:s egen sida: Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.Om WWF, www.wwf.se Tyvärr sysslar WWF med desinformation – Uppgiften som WWF-s rubrik WWF – världens naturvårdsorganisation är i sig ren och skär falsk uppgift!

WWF är inte på något sätt representerat som organisation bland Världens bästa universitet. WWF är INGEN Världsregering och inte demokratiskt valda representanter, inte heller är det så att den är det den påstår sig vara ”Världens” naturvårdsorganisation.
– WWF har inte den funktionen. Aldrig varit tänkt så….WWF är och förblir en intresseorganisation oavsett hur många enskilda som ansluter sig till den Notera att mindre än 7% av jordens befolkning är medlemmar om officiella siffror är riktiga.WWF är ingen demokratiskt vald församling – endast intresseorganisation

Greenpeace real history

Greenpeace was born to be an organization for environment and against Nuclear veapon.

Among the founder was:

* Bill Darnell a carpenter and an ecologist, what ever that means….; then there were of course

* Dorothy Stowe was a social justice advocate and American Quaker. Dorothy Stowe who died in 2010 married Irving Strasmich, lawyer, in 1953. Irving Strasmich graduated magna cum laude from Brown University in Economics before he studied law at Yale. Together the couple decided to change name to Stowe

* Paul Cote a law student and peace activist.

Together with Jim Bohlen, Paul Cote and Dorothy Stowe started by founding ”Don’t Make a Wave Committee” in 1969 officially established early 1970. Later that anti-nuclear committee evolved into Greenpeace.

* Jim Bohlen American engineer (worked with Atlas ICBM program during a period). After being involved from the early days of ‘Don’t Make a Wave Committee’ Jim Bohlen outmanovered many high profile members in the Greenpeace that came to be an autonom organization. Among those Bohlen outmanovered was Paul Watson who in 1969 joined a Sierra group protesting against Nuclear tests, Nuclear plants and Nuclear weapon. Paul Watson later became involved in NPD New Democratic Party, a Socialdemokratic party. Jim Bohlen himself died in 2010.
…….

Sometimes today Greenpeace forget to speak of their own origin. The activists from early days were autonom leftwingers themselves but tried to establish themselves as a non Governmental organization working for Environmental questions.True history of Greenpeace

– – – – – –
Behöver varje isbjörn mer än 568 kvadratkilometer var att promenera runt på? Det är den yta varje isbjörn hade 5 maj 2015….. dvs. mer än 100 kvadratkilometer var än om isbjörnen fått gå runt på Seychellernas öar…. 😛

Read Full Post »

Från WWF:s egen sida: Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.Om WWF, www.wwf.se Tyvärr sysslar WWF med desinformation – Uppgiften som WWF-s rubrik WWF – världens naturvårdsorganisation är i sig ren och skär falsk uppgift!

WWF är inte på något sätt representerat som organisation bland Världens bästa universitet. WWF är INGEN Världsregering och inte demokratiskt valda representanter, inte heller är det så att den är det den påstår sig vara ”Världens” naturvårdsorganisation.
– WWF har inte den funktionen. Aldrig varit tänkt så….WWF är och förblir en intresseorganisation oavsett hur många enskilda som ansluter sig till den Notera att mindre än 7% av jordens befolkning är medlemmar om officiella siffror är riktiga.
.
* Enligt uppgift närmare 5 miljoner supportrar
Ger inte WWF på något sätt en officiell status och absolut ingen form av demokratisk eller vetenskaplig status!
Det som står i länken ovan och som WWF själva vill se ut att vara visar stor okunskap om vad som är vetenskapligt förhållningssätt än värre komplett okunskap om vad demokrati och demokratiska organisationer har som WWF saknar.

WWF grundande
Organisationen grundades den 11 september 1961 i Schweiz som World Wildlife Fund av en sammanslutning av privatpersoner – däribland miljövänner, vetenskapsmän och företagare. Steg för steg bildades ett nätverk nationella organisationer och i dag finns projektkontor med varierande grad av självständighet över hela världen med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. I dag har WWF omkring 5 miljoner bidragsgivare över hela välden. Det centrala kontoret ligger fortfarande i Schweiz.Världsnaturfonden, sv.wikipedia.org

Notera: Observera Wikipedia är ingalunda en vetenskaplig uppslagsbok. Förr i inledningen var det noga att man, om man hade konto, att man på särskild sida angav sin källa för de tillägg och uppgifter som skrevs in. Idag är det så att det ofta står att det saknas källa för uppgift. Värre än så – även om du har konto för att lägga in och ger vetenskapliga källor som referens kan andra utan vetenskaplighet ändra vad som står i Wikipedia.

Se även: Where have all the money gone, WWWF samt The answer is blowing in the wind

Btw….. hur stor yta behöver en isbjörn för sig själv? Räcker inte 568 kvadratkilometer per isbjörn, WWF? Sluta ljuga för CO2-hot existerar bara i vänsternissars samt okunniga politikers fantasi!

Sea Ice Extent 3 maj 2015

Read Full Post »

Ärligt talat. Hur kan Ni i WWF med att försöka bluffa folk? Det var varmare på bronsåldern, då var det så varmt som era sk. experter påstår det skall bli om några hundra år.

Är Ni helt födda igår? Konsensus är en politisk term, inget som har med vetenskap att göra? som inte är förankrat i Vetenskapsteori. Det enda Ni lyckas visa upp i debattartiklar som Klimatfrågan kräver ett nytt ledarskap, Niklas Gustavsson Chief Sustainability Officer, Volvokoncernen; Rob Jenkinson Director, Corporate Sustainability, SKF; Håkan Wirtén generalsekreterare WWF samt Mariann Eriksson marknadschef WWF på GP debatt 4 maj 2015 Det enda Ni lyckas visa upp är fullständig okunskap om allt från tektoniska plattor, jordens vobbling m.m. till något så urbota enkelt att förstå för alla som kan tänka, det som kallas Archimedes princip

Ja redan de gamle grekerna kunde mer fakta om Jorden än vad Ni tycks kunna. För den grundläggande kunskapen som ALLA elever som fått godkänt i Geografi, Historia, Fysik m.m. dvs både SO och NO när de gick ut 9:an, dvs den grundläggande kunskap som Ni av någon anledning lyckats missa vänligen läs Fakta om jorden

Jordens diameter
Jordens diameter är 12 756 km vid ekvatorn. (Jordens radie är då hälften)
Jorden

Högsta höjd och största djup
Jordens högsta berg, Mount Everest är ;8 848 meter högt.(Med andra ord 8 km 848 meter)
Jordens största djup Challangerdjupet i Marinergraven, Stilla Havet, 11 034 meter djup. (Med andra ord 11 km 34 meter)

Människan har tagit sig till månen som ligger cirka 384 392 km (Medelavstånd) bort. Få forskningsprojekt har haft möjlighet att komma ner till det djupet. Skälet är att trycket ökar med djupet.
Läs mer på: Fakta om Jorden

Inte kan era sk. experter mycket. De har helt missat att det var varmare år 980-1341 på Grönland och hela Norra Halvklotet. Men arkeologi och historia där det som frös under isen efter snabba nerkylningen 1341-1372 och inte kom upp till ytan förrän efter 1990, det vet ni inget om. Inte kan era sk. experter geologi eller botanik heller. Stackare, vad kan de?

Verkligt historiskt faktiskt läge
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40

En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….Äntligen, efter 671 år blir det

För mer uppgifter om verklighetens Grönlands glaciärer, nedfrysning m.m. läs Garden under sandet

Korrigerade data är falska uppgifter utan vetenskaplig förankring
Sk. experter som använder sig inte av faktiskt uppmätta värden utan skivit dataprogram utifrån de sämsta datamodeller jag, systemprogrammerare från början(-71), sett i hela mitt snart 66 åriga liv! Använde själv 43 variabler med faktiskt uppmätta kända värden när jag 1993 för att få rätt vattennivå in i Östersjön beräknade hela världens vattennivåer o landhöjning från peaken av Stenåldern fram till år 1000. Programmet klarade av in i nutid!!! Inte många siffror era sk. experter har haft rätt i. En av de mest refererade hade för en del år sedan mage att skicka mig korrekta invärden samt sina ”korrigeringar” i tro att jag skulle uppskatta sådant DRAVEL!!!!!

Repetera:
* Centrifugalkraft För att förstå varför Centrifugalkraft inte är en reell naturkraft krävs att du repeterar vad Acceleration är.

* Gravitation även kallad Tyngdkraft

Fakta är fakta – korrigerade värden är inte fakta utan fiction
Förvisso har kunskapsnivån sjunkit drastiskt i Sverige rent allmänt i övriga världen speciellt bland politiker, men hur står det till?

Saknar Ni all den kunskap Ni skulle lärt in med början redan i 3:e klass när det ingår att alla barn SKALL lära sig något om vattnets kretslopp, om fotosyntes och att Istäcket från senaste istiden smälte från söder till norr samt att landet som legat under isen började resa sig så snart isen smält över en plats? Vad är Landhöjning vad är Erosion

Oh btw…… behöver varje isbjörn dubbelt så stor yta som Maltas för att ha tillräckligt med is? Reality check: Does polar bear need more ice each than twice Malta’s?

Read Full Post »

Självutnämnda intresseorganisationer som tror sig äga rätten att bestämma är inget att hänga i julgran! WWF är och förblir en intresseorganisation. Inte någon demokratiskt tillsatt vald beslutande organ! WWF:s sk. experter är så långt från kunniga i vetenskapsteori!

WWF äger ingen som helst rätt att sätta sin egen uppfattning på höga pelare! WWF är och förblir en icke demokratiskt vald intresseorganisation! Varken mer eller mindre!

När WWF bildades var tankarna som uttrycktes de att WWF skulle arbeta för hejda förstörelse av vår natur. Ett av huvudsyftena var att bevara den biologiska mångfalden. Gott syfte som spårat ur då WWF undan för undan från att betraktas som det de är en lobbyorganisation, om än med vällovligt syfte (ursprungligen), övergått till att försöka framställa sig som vore de experter på de områden de uttalar sig. Tyvärr för WWF är de inte det. Varken när de uttalar sig som nu om Västkusträkan eller när de försökte samla in pengar för att rädda isbjörnar som aldrig någonsin varit i behov av deras hjälp. Pengar som WWF fram till idag inte ens redovisat i vilka fickor de hamnade!WWF inte experter utan intresseorganisation, Norah4you 12 februari 2014

Så länge WWF inte går ut och kräver totalförbud att använda krill, flera av de rödlistade valarnas huvudföda, samt sk. skräpfisk fångad väster om Afrika, också huvudföda för rödlistade sjödjur, till Omega 3, så länge har WWF inte ett uns i kunskapsbagaget som svarar mot WWF:s ursprungliga syfte. Vänster om vänsterlobbyister är inte demokratiskt valda och inte några som äger att ta sig rätten att röd eller grönlista! VET HUT!

När räkfisket blir hållbart får det grönt ljus, Håkan Wirtén generalsekreterare Världsnaturfonden WWF samt Inger Näslund ”expert” fiskefrågor, Världsnaturfonden WWF på GP debatt 13 februari 2014 Så sänker WWF sin trovärdighet dag för dag. Uppblåsta nissar!

WWF: Räkor bara okej med effektivare kontroller, GP 13 februari 2014 WWF får ha sin åsikt – Yttrandefriheten gäller. MEN WWF:s åsikt är inte mer att hänga i julgranen än någon annan Fiskeintressegrupps åsikt! SKAMVRÅN NÄSTA WWF!

Vart har insamlade pengar till att ‘hjälpa’ isbjörnarna gått?

Read Full Post »