Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Willy Silberstein’

Det är för mig mycket störande, att det i fallet Israel precis som i fallet hot och våldförsök mot Vilks, det senare ett fall som för visso är av helt annan dimension, finns människor som inte klarar av att skilja på kritik av sak och personers tillhörighet, etniskt, kulturellt eller religiöst.

Precis som jag gjort klart i fallet Vilks, så är det principerna det handlar om. Man kan aldrig någonsin bunta ihop ett antal människor som har visst kulturellt, etniskt eller religiöst förhållande till en religion och så har haft sedan barnsbenen, för att påstå att alla dessa människor, glöm inte bort att barn aldrig själva väljer sina föräldrar, är kritiserade för att den religion de växt upp i, får motta kritik för sin extrema ortodoxa syn. Inte heller är det rätt att försöka få det till att stater som är byggda på någon religion vilken som helst, och där staten är den som kritiseras för sina brott mot t.ex. yttrandefrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet eller som i Israels fall brott mot Genevekonventionerna (1-4) skulle innebära att kritiken som med rätta kan riktas mot staten Israel skulle innebära att bara för att Israel kritiseras, så är detta antisemitism. Så är inte fallet. Det är viktigt att skilja på sak och person!

För att man kritiserar staten Israels agerande, innebär inte detta att man kritiserar semiter, judar eller andra. Det är också viktigt att göra klart att detsamma gäller kritik som riktas mot palestinska aktioner eller reaktioner inte innebär att det är religionen som kritiseras. Samma gäller när kritik av något skäl riktas mot en religions förhållningssätt visavi t.ex. kvinnor det inte är kritik mot alla som tillhör den religionen. Där gäller samma princip som att vi här i Sverige på senare år får märkliga reaktioner från män som tar åt sig för att ett antal män får hård kritik för att de misshandlar sina kvinnor. I samtliga fall är det viktigt att skilja på sak och person.

Antisemitismen slår ut i full blom, SvD opinion 4 juni 2010 påstår Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Han har fel. Allt som är galet måste i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna, Yttrandefrihet såväl som Åsikts-, Religions- och Tryckfrihet kunna påtalas utan att detta på något sätt kan sägas vara lika med rasism! Detta gäller i fallet Israel och Gaza båda sidor.

Till denna bloggen har däremot kommit kommentarer jag inte släppt fram, från båda sidor, rent rasistiska påhopp där enskilda individer som vägrar ge sina fullständiga namn ger uttryck för ‘bunta ihop’ alla på andra sidan och ta de mest extrema på motståndarsidan som utgångspunkt till hur alla de andra är.

Read Full Post »