Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘WHO’

En ny rapport från FN och WHO visar att genetiska anlag inte räcker för att förklara ökningen av vanliga, och allvarliga sjukdomar som bröst- och prostatacancer eller typ 2-diabetes. Forskarna bakom studien gör tydliga kopplingar till hormonstörande kemikalier.

– Hälften av all typ 2-diabetes kan till exempel ha kemikalieorsaker, och om vi rår på orsakerna till det kan det ha extremt stor effekt, säger Åke Bergman, professor vid Stockholm Universitet, som har koordinerat studien.
WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar, DN 19 februari 2013

Ursäkta, men ingår det inte i varje vetenskaplig studie att för vetenskaplighetens säkerhet gå igenom det redan existerande undersökningsmaterialet? I producenternas produktblad fanns dessa farorna med. Jag vet, för jag jobbade på orderavdelning på ett kemikalie- och medicinföretags Göteborgskontor med daglig kontakt med producenter runt jorden samt vid beställningar krav på att ta fram produktblad för att se hur transporter fick ske samt vilka informationer som måste skickas med till beställare för att de skulle känna till farorna.

Några av flera tusen studier och rapporter:
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation
Solna : Arbetarskyddsstyr., 1978, tr. 1979
ISBN 91-7464-038-0

Man hade väl som minst haft skäl att förmoda att WHO kollat i sina egna arkiv först. Men icke sa Nicke:
Ecogenetics : genetic predisposition to the toxic effects of chemicals / editor-in-chief, Philippe Grandjean, World Health Organization. Regional Office for Europe London
Chapman and Hall on behalf of the World Health Organization Regional Office for Europe, 1991 Konferensdokumentation.
ISBN 0-412-39290-9 (Philippe Grandjean skrev liksom flera andra de första avhandlingarna i ämnet före 1980!

Det finns för övrigt ett antal avhandlingar som visar på samma sak som man nu säger sig ha kommit fram till utan att förut vetat om farorna. När trycktes den första av dessa avhandlingar? 1979!

Kemikalier bakom flera folksjukdomar, GP 19 februari 2013
Kemikalier bakom flera folksjukdomar, SvD 19 februari 2013
Kemikalier bakom flera folksjukdomar, Aftonbaldet 19 februari 2013
WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar, Sveriges Radio 19 februari 2013

Read Full Post »

det många av oss vetat men undrat varför inte media rotat i:

När det gäller influensa och vaccin har WHO bland annat Sage-kommittén samt Ad hoc Policy Advisary Working Group on Influenza A (H1N1) till hjälp. Tre av Sages femton medlemmar har kontakter med läkemedelsindustrin. Bland annat har de fått pengar och stöd av de ledande vaccinföretagen.

Två oberoende externa experter på Sages möten i Genève har av den danska tidningen Information avslöjats ha fått rådgivarpengar från läkemedelsföretag (se grafik).

I Ad Hoc-kommittén sitter också som oberoende expert en professor och världsledande virusforskare som fått kritik i tidskriften Science för att han äger två bioteknikföretag som jobbar med influensavaccin. ”
Experter samarbetar med industrin, SvD 30 november 2009
En beslutar om massvaccinering, SvD 30 november 2009

Hur var det nu med de Mänskliga Rättigheterna och alla människors lika värde???

Se även min bloggkommentar från igår ”I Dödlig fara, Norah4you 24 juli fanns bland länkarna länkar till följande citat:
” Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt.” nybliven doktor oorganisk kemi, Göteborgs universitet. i länken finns även följande citat: ”FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter.” Kvicksilver ett stort miljöhot, Miljöportalen Oorganisk kemi Göteborgsuniversitet

”Under efterkrigstiden användes bland annat metyl- och etylkvicksilver som bekämpningsmedel. De har stor förmåga att ansamlas i levande vävnad och ledde därför till mycket höga kvicksilverhalter i jordbrukslandskapets fauna. Vissa fågelarter drabbades av så omfattande förgiftningar att de nästan utrotades. Det svenska jordbrukets användning av kvicksilverföreningar stoppades 1966.” Så sprids miljögifter, Naturskyddsföreningen

Nu skall man göra klart att metylkvicksilver och etylkvicksilver är två olika kvicksilverämnen men att det senare i kontakt med vatten, människokroppen består i sig som Du vet av mycket vatten, kan omvandlas till det förra. Att båda använts under lång tid som konserveringsmedel och i högre doser som bekämpningsmedel, beror till stor del på att det är och har varit det billigaste konserveringsmedlet. Inget annat. Kvicksilver kommer som ‘fram’ som biprodukt vid ett antal industriella processer utöver att det frigörs vid utvinning av guld när guld finns i ör och flissten som ‘bryts’ i det fria i bl.a. Sydamerika.

Bland kommentarerna till Norah4you, Dödlig fara finns uppgifter och länkar”
Signaturen Peter: ”Universtietet i Calgary har en videosnutt som heter: ”How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration” (googla). Ofarligt? Knappast!”
Signaturen Dr Åsa: ”..För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Från kommentarerna till Läkemedelsverket ljuger, Norah4you 31 juli:
Signaturen Anna Andersson: ”Donald Rumsfeld is an owner of Baxter pharmaceuticals. Who give the contracts to make the vaccines.”
Signaturen Shimmeringblade: ”Finns fler intressanta aspekter av vaccinet, läs och förundras!
https://medicinskaartiklar.wordpress.com/

I Skandal vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009 hade jag följande länkar med: Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005 Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Bland kommentarerna till I 11-e timmen vaknar läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009:
Signaturen Johan Niklasson:”….I vaccinet finns förutom flera olika bakterier dessutom (enligt WHO självt) fågelinfluensavirus H5N1 och fertilitetsnedsättande medel…...” i den biten har han rätt, däremot ger jag inte mycket för signaturens konspirationsteori.

Aftonbladet hade artikeln Kvicksilvret i vaccinet omdebatterat, Aftonbladet 6 september där står: ”Maths Berlin, professor emeritus i miljömedicin, tycker inte att man ska ge svininfluensavaccinet till gravida och barn upp till tio år, på grund av att det innehåller kvicksilver.

– Jag skulle inte ge det till mina barnbarn.

Han menar nämligen att det finns en risk för att hjärnutvecklingen blir hämmad hos barn och foster och att det kan leda till adh och autism.

– De första åren är känsliga. Hjärnan växer och utvecklas hela tiden, i vuxen ålder också, men upp till tio år etablerar den primära funktioner.

Risk för en procent
Han menar att det inte är tillräckligt forskat kring den här frågan.

– Och då ska man avstå från att exponera en hel population. Det är alltid någon som är känslig. Det är inte riskfritt. Enligt min bedömning kan man inte utesluta att 1 av 100 barn kommer att påverkas av det här.
Vilket kvicksilverforskaren Professor emeritus Maths Berlin, tidigare representant i WHO som ändrade kriterierna när han avgått, självfallet vet betydligt mer om än vad Läkemedelsverkets Jan Lindberg gör.

Att det sedan finns skäl att titta närmare på vilka av de sk. svenska forskarna som fått pengar från Läkemedelsindustrin för sin forskning under åren är en annan sak som bör diskuteras. Men inte här.” Ny(?)kunskap??? 40 år gammal, Norah4you

Det finns en hel del som journalister och andra kan få fram om de letar här i Sverige också…..

Read Full Post »

när det gäller svininfluensan. Influensan minskar, SvD 25 september 2009

Den hissades upp som ett farligt hot redan i inledningsskedet. Vilket jag personligen som inte har någon som helst medicinsk utbildning först fann viktigt, men ju längre tiden gått fått allt mindre förståelse för. Inte minst eftersom svininfluensan visat sig vara mycket lindrigare än ‘vanliga’ influenser både när det gäller spridning och när det gäller dödsfall.

Några av mina tidigare bloggartiklar: Pandemi allvar eller ej, Norah4you 26 april 2009 Fundering, Norah4you 27 april Dags att diskutera riskerna, Norah4you 22 juli 2009 Fortfarande ingen riskanalys, Norah4you 27 juli 2009 Varför disinformation WHO, Norah4you 7 augusti 2009 Skandal, vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009 Svininfluensan, Norah4you 1 september 2009

Svininfluensan ÄR INGEN Pest och når inte ens i sin omfattning och farlighet upp till Asiaten eller Hongkonginfluensan. Fler än antalet hittills avlidna i HELA EUROPA, hade vid en normal influensa redan dött i Sverige om influensan varit den varg som man ropat att den är.

Problemen är två: Dels kommer det för eller senare en RIKTIG pandemi och har myndigheter, WHO och andra, ropat att vargen kommer alltför många gånger i onödan, så kommer få att ta ropet på allvar den dagen det är skarpt läge. Det andra problemet är mer knutet till svininfluensan. Den har enligt en hel del rapporter ‘ännu inte muterat’ som någon sa i TV härom dagen. MEN, OM och NÄR svininfluensan muterar, så hjälper inte ens svininfluensevaccinet de människor som inte skadats eller riskerar att skadas av vaccinet. För om det blir skarpt läge med muterat virus, då ser både hotbilden och den behövda medicinen helt annorlunda ut än nu. Varför ropa på vargen för tidigt?

Read Full Post »

De milda biverkningar hon talar om är feber, smärta illamående, svimning och diarré. Men på grund av en händelse i USA 1976, när vissa människor som vaccinerades mot ett slags svininfluensa drabbades av en dödlig biverkan kallad Guillain-Barrés syndrom, kommer myndigheterna att vara extra uppmärksamma.” DN 7 augusti 2009

Men det är ren och skär lögn som genom disinformation från WHO sprids över jorden!
”Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
. ”
Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

I samma artikel i Miljöportalen från Chalmers och Göteborgs Universitet:
FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter
.” Dessa uppgifter stämmer helt överens med det som läkemedelsföretagen kände till på 70-talet!”
Utdrag från Norah4you Dödlig fara? 24 juli 2009</A

Redan när jag arbetade på två större orderavdelningar, en av dem för ett internationellt läkemedelsföretag, och hade hand om farligt gods utöver andra uppgifter, så VISSTE LÄKEMEDELSINDUSTRIN OM DETTA!

I samma bloggartikel kommenterade Dr Åsa: "För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Sluta tro på era kvasi-vetenskadliga "experter" som får uttala sig i tidningar och media. Ta reda på fakta själva, det har aldrig varit lättare.

/Åsa"

Se även Norah4you Läkemedelsverket ljuger 31 juli 2009
Norah4you Fortfarande ingen riskanalys 27 juli 2009

Read Full Post »