Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘When the fox counts the chicken’

Someone ought to give a hint to the CO2-believers: You are fooled by a scam
Neither UN nor IPCC are a World Goverment,
nor do their so called experts show skills in Theories of Science – Basic knowledge
Now is the time for mocking ”Global warming”

It was all about finding ways to rule the World and at least try to apart from finding new ways of taxation – without answering the BIG question: Where have all the money gone?

Btw someone ought to tell the Greens around the world – Fact is fact – forged, tempered or ”corrected” data is fiction!

Among those who need to learn understanding the difference is:
Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor, David Andersson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Christian Azar (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Anders Biel (professor, Psykologiska inst., Göteborg universitet), David Bryngelsson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Olof Drakenberg (miljöekonom, Göteborgs miljövetenskapliga centrum), Tommy Gärling (professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet), Fredrik Hedenus (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), John Holmberg (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Sverker C. Jagers (professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola), Jörgen Larsson (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), Jonas Nässén (docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Cecilia Solér (ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet), Thomas Sterner (professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet) och Stefan Wirsenius (tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), på DN Debatt 28 februari 2015

Oops think they have to start by learning: Authority is no safe criterion of credibility.Fallacies in argumentation

Watts Up With That?

Guest essay by David Archibald –

They used to be against us, but now Hollywood is on the side of the angels in mocking global warming

clip_image001The science of climate has had intense scrutiny for the last ten years and more with the result that we now know why the planet warmed in the second half of the 20th century and why it is going to cool instead from here. Yet the meme of global warming continues, seemingly unstoppable and immune to facts.

Politically, global warming peaked out at COP 15 in Copenhagen in December 2009 when heads of state of countries accounting for the bulk of the world’s GDP were in attendance. They don’t bother to attend now – it is mainly time-servers who turn up. But global warming’s momentum is still resulting in destructive and pointless legislation and regulation in the English-speaking parts of the planet.

Commercial…

Visa originalinlägg 269 fler ord

Read Full Post »

Sverige torde vara unikt. Hoppas jag…. För hur är det möjligt att det under en lång följd av år varit tillåtet, samt vanligt förekommande, att skolors rektorer anställer obehöriga, ofta de som inte ens läst ämnet de undervisar i efter gymnasiet själva, i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare? Förvisso blir det billigare för stat och kommun i korta loppet, men Kunskap krävs för sökande av ny kunskap, kära politiker och det är skillnad på att lära ut samt ha förmåga att ge varje enskild elev de verktyg den behöver för att kunna lära in. Eller som min didaktiklärare i Linköping sa: Det är en sak att lära Snobben. En helt annan att få Snobben att lära in.

Förstår också att en och annan politiker tycker det kan vara billigare för svenska staten att vältra över stora studieskulder på allt fler som utifrån Alla skall med-skolans filosofi blivit pushade in i ”kvarnen” för att finna att de har Utbildats till arbetslöshet och vuxendagis med stora skulder resten av livet.

Förvisso är Politiker inte vetenskapsmän och det finns inte ens ett minsta behörighetskrav av att ha ordkunskap samt ordförståelse nog att förstå Regeringsformen samt andra svenska Grundlagar. Ändå har politiker som före Grundskolans införande klagade på att deras löner var lägre än svenska Adjunkters numera dubbelt så hög lön, garanterad pension om de suttit en period eller längre samt slinker därför som forna dagars Sovjetiska trojkas folk förbi i gräddfil i stället för att som alla andra få gå till Arbetsförmedlingen första dagen de är utan jobb. Inte behöver de leva på A-kassa eller söka alla lediga jobb. Fast i och för sig är det många av dem som säkerligen skulle få svårt med de begränsade kunskaper de har att få ett jobb med ens medianlön….

När kunskap inte värdesätts i ett land, så går det utför med landets möjligheter att hävda sig i den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Vänd negativ skoltrend – släpp läraren fri, GP Ledarsidan 3 mars 2015

Read Full Post »

Politiker är inte vetenskapsmän. Det finns ingen som helst behörighet eller ens krav på vetenskaplig utbildning för att bli politiker. OM en politiker har utbildning och kunskap som är gångbar på öppna arbetsmarknaden, d.v.s. i icke Offentlig tjänst alternativt politiskt tillsättning utanför det Offentligas sfär, så är det tacknämligt. Men inte något som går att förutsätta.

Det är den hårda krassa verkligheten som Sveriges, och andra länders, politiker måste ta till sig.

Det enda politiker kan göra, och bör göra, är att tillhandahålla de ekonomiska förutsättningarna för att utbildning skall ha kvalitativt höga krav oavsett utförare och då från första klass hela vägen upp till universitets-/högskoleexamen. Samt att se till att underlätta företagsamhet, teknisk samt industriell utveckling. Resten kan politiker inte styra över hur gärna de än vill.

FN är ingen världsregering. Att det kliar i fingrarna på mången politiker runt vår värld att finna möjlighet att styra hela världens medborgare samt att hitta nya påfund för att få in ”skattepengar” som aldrig redovisas fullt ut vart de går, det har visat sig gång på gång.

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.

So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario.The UN Climate End Game

Här i Sverige strävar den Jönssonlige lika Regeringens Socialdemokratiska ledning att få en plats i FN:s säkerhetsråd. För den politiska positionen har Socialdemokraterna gjort mycket för att dölja Socialdemokraternas mörka historia fast på vägen glömde ”Tyck som jag”-politikerna bort sig och erkände Palestina. Något som i och för sig borde skett redan när staten Israel fick FN-godkännande, men ligger lite fel i tiden år 2015. Socialdemokraterna är villiga att schackra för att få röster nog att kunna väljas in. Att jag personligen inte finner det vara fel att förnya avtalet med Saudi Arabien, är min privata uppfattning. Jag förstår dock irritationen från de inom Socialdemokratiska partiet som har avvikande uppfattning. Jag förstår ännu mer irritationen hos Regeringspartnern Miljöpartiet som åter får se sina hjärtefrågor sidestepade. Att jag inte håller med Miljöpartiet så som det utvecklats till rena vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet, det är en annan sak. Hindrar inte principiella reflexioner.

Löfvéns längtan, SvD Ledarsidan 25 februari 2015
Miljöpartiet sätter ner foten om Saudiavtalet, Aftonbladet 25 februari 2015
Massivt motstånd i MP mot Saudiavtalet, DN 25 februari 2015

Read Full Post »

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.
So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario. 🙂

Watts Up With That?

Guest opinion by David Archibald

“Everybody Wants To Rule The World” was a 1985 song by Tears For Fears. Now in 2015, a number of parties are doing their best to that end – ISIS in the Middle East, Russia chewing up the Ukraine, China in the East and South China Seas and the UN Climate Change Commission. A draft document out of Geneva gives details of the UN plan to rule the world.

clip_image001 Christiana Figueres is on the right in this photo, but far left politically.

For most of us, the memorable thing from the Lima climate late last year was Greenpeace’s despoiling of an ancient Nazca figure of a hummingbird.

But the Lima conference has been quickly followed by another in Geneva. The purpose of the latter conference was to produce the negotiating text for the climate conference to be held in Paris in December. The Geneva…

Visa originalinlägg 713 fler ord

Read Full Post »

Skeptics were also more likely to correctly say that if the North Pole icecap melted, global sea levels would not rise. One can test this with a glass of water and an ice cube – the water level will not change after the ice melts. Antarctic ice melting, however, would increase sea levels because much of it rests on land.

Arctic correct fact
– BUT HAVEN’T everyone learnt what the teachers should have taught regarding landrise resp Archimedes Principle?
When will they ever learn that land pressed down by Ice will rise when Ice melts AND that neither ice in water or on land causes higher sea levels! Only more Ice on land causes more land to press away more water and thus the sealevels changes!
Only fools and those who tries to scam everyone who learnt those basic physic facts tries such!

Watts Up With That?

know-it-all-and-knowledgeFox News reports:

Study: Global warming skeptics know more about climate science

Are global warming skeptics simply ignorant about climate science?

Not so, says a forthcoming paper in the journal Advances in Political Psychologyby Yale Professor Dan Kahan. He finds that skeptics score about the same (in fact slightly better) on climate science questions.

The study asked 2,000 respondents nine questions about where they thought scientists stand on climate science.

On average, skeptics got about 4.5 questions correct, whereas manmade warming believers got about 4 questions right.

One question, for instance, asked if scientists believe that warming would “increase the risk of skin cancer.” Skeptics were more likely than believers to know that is false.

Skeptics were also more likely to correctly say that if the North Pole icecap melted, global sea levels would not rise. One can test this with a glass of water and an ice cube…

Visa originalinlägg 166 fler ord

Read Full Post »

So the green activists want more money without doing proper scientific studies or any other work?
Well, I for one think it’s time for the children (hm excuse green activists) to grow up.

Watts Up With That?

Despite the ever present wailing from green activists that we are sitting on a ”methane catastrophe”, it’s simply business as usual for Earth in the Arctic. Even Dr. Gavin Schmidt of NASA GISS thinks the issue is ”implausible”. This study further confirms that the issue is just another emotional overblown green issue of no merit.

Methane seepage from the Arctic seabed occurring for millions of years

From the Center for Arctic Gas Hydrate, Climate and Environment

Methane gas flares, up to 800 meters high, rise from the Arctic Ocean floor. That is the size of the tallest building in the world, Burj Khalifa in Dubai. Golden Gate Bridge becomes a miniature, in this visual comparison. Video illustration: Aleksei Portnov, phd. Methane gas flares, up to 800 meters high, rise from the Arctic Ocean floor. That is the size of the tallest building in the world, Burj Khalifa in Dubai. Golden Gate Bridge becomes a miniature, in this visual comparison. Video illustration: Aleksei Portnov, phd.

We worry about greenhouse gas methane. Its lifetime in the atmosphere is much shorter than CO2´s, but the impact of methane on climate change is over 20 times greater…

Visa originalinlägg 1 135 fler ord

Read Full Post »

If I hadn’t been one to rise same position back in 2008, due to own knowledge, I guess that this would have put everything coming from UN:s IPCC, Al Gore and so called Climate experts where it belong: IN THE NAUGHTY CORNER to be forgotten by every true scientist and most ordinary man/woman:

IMPORTANT QUOTES FROM BLOGGARTICLE:

If it wasn’t for the diligence of amateur investigators like retired accountant Paul Homewood, probably no one would care, not even Paraguayans, what has been going on with the Paraguayan temperature records. But Homewood has done his homework and here, revealed at his site Notalotofpeopleknowthat, is what he found.

He began by examining Paraguay’s only three genuinely rural weather stations. (ie the ones least likely to have had their readings affected over the years by urban development.)

All three – at least in the versions used by NASA GISS for their “hottest year on record” claim – show a “clear and steady” upward (warming) trend since the 1950s, with 2014 shown as the hottest year at one of the sites, Puerto Casado.

Judging by this chart all is clear: it’s getting hotter in Paraguay, just like it is everywhere else in the world.

But wait. How did the Puerto Casado chart look before the temperature data was adjusted? Rather different as you see here:

Perhaps, though, Puerto Casada was an anomaly?

Nope. Similar adjustments, in the same direction, appear to have been made to the two other rural sites…..
– – – – -END of quote from bloggarticle: Forget climategate – This global warming scandal is much bigger, James Delinpoles blogg

From Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008
Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis.Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008

Quick English text:
Does anyone have any idea who it was who measured temperatured at the North and South poles before they are visited by humans becomming Famous Explorers? In the case of the North Pole it’s worse. True scientific data have not been able to measure before 1969 …..

So how is it now with http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 that been presented as arctic temperatures?

Before Peary and Henson reached the North Pole in 1909 so could possibly Cock been there the year before. But the first scientific survey on foot up to the North Pole, the world had to wait until 1969 for

How it is possible for any serious researcher stating that he/she has scientific data measured in the Arctic, other than in the outer areas near the Arctic Ocean from the years 1880 to 1968, the wonder more than Norah, and the answer we hardly ever.

Someone then try to develop all these great observetioner coming from ice cores …… It’s just that ice in the Arctic just like any other water movement in our world does not lie still. The centrifugal force and underwater natural circulation that allows all the water seek out lower and lowest point in its environment means that if you drill straight down so you may not find out how it looked on the site even 10 years earlier. Erosion, wind and tempeatur, and volcanic eruptions as well as nuclear explosions also accompanied by variation in the fallen snow makes it there with ice cores over longer periods in some cases may be an indication but never a proof.Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008

Where have all the money gone? Long time passing and several CO2-pope pretenders travelled airborne in a never ending Round and round we go-circus

BTW: CO2-believers better remember that UN isn’t a world goverment. Neither is UN declared as a church no matter how many of the delegates put their faith in false profets

How many miles should a man walk by before he understand that he isn’t God?

US Media:
Federal Construction Projects Must Plan For Flood Risks From Climate Change, Nytimes.com 2015/01/31
Have they never heard of Archimedes Principle?

Swedish media:
Vill att USA bekämpar uppvärmningen, Aftonbladet 31 januari 2015
Vill att USA bekämpar uppvärmningen, SvD 31 januari 2015
Vill att USA bekämpar uppvärmning, GP 31 januari 2015

Needed information re. Facts about our Earth, not Fiction:

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Read Full Post »

Börjar undra om man skall skratta eller gråta? Nivån på de sk. forskarna och deras experiment/studier blir lägre och lägre. Undrar om ens en 9:e klassare hade fått godkänt i biologi, geografi och fysik på så låg nivå vid utförandet av studier?

För att inte tala om att underlag för slutsatser dragits från mycket suspekta beräkningar grundade på 1981-fantasters hypotes om hur beräkningar av temperatur skall ske:

Det är på den låga vetenskapliga nivån som IPCC:s klimatpanel grundar sina slutsatser…..
Stackars s… på IPCC – de som idag presenterar Slutrapport om klimatet presenteras, SvD 2 oktober 2014 Busted redan innan rapporten ligger på bordet.

Kommer någon av Er ihåg förra årets värstingar ned det gäller låg kvalité på forskning?

Nature had 2 – 0 in ‘game’ with so called CO2 experts…. now it’s close to 3 – 0….. Snow weather delay rescue…..
Some old song lines comes to mind…. …when will they ever learn…

Reality exceeds poems, Norah4you 28 december 2013

An Antarctic blizzard has halted an Australian icebreaker’s bid to reach a Russian ship trapped for a week with 74 people onboard, rescuers said on Monday.

The Aurora Australis had to return to open waters about 18 nautical miles from the stranded Akademik Shokalskiy because of poor visibility, the Australian Maritime Safety Authority (AMSA), which is co-ordinating the rescue, told Reuters
…..
A Chinese icebreaker, the Snow Dragon, has been halted by thick ice within sight of the ship. The Snow Dragon had a helicopter on board that could be used to rescue passengers if the Aurora Australis failed to get through, AMSA said earlier, but the aircraft was grounded by the snow.

”We can’t fly a helicopter in these conditions either. There is essentially nothing we can do at this point of time,” Martin said.

The Aurora Australis would have to wait for the weather to improve before a second rescue attempt, she added.Rescue of Akademik Shokalskiy stopped by Antarctic blizzard, cbc news Dec 30, 2013 12:35 AM ET quote from Antartic news early 30 december

Read Full Post »

Dagens tidningar skriver mycket om det sk. klass 2 regnet i Bohuslän:

Vattenmassorna rinner undan, GP 26 oktober 2014
Problem efter skyfall, mer regn kommer, GT 26 oktober 2014

Inget är nytt under solen…
Vi hade varit nere hos ”Farfars” och sett på TV. Tror det var bröderna Cartwright för det var bara pappa, min kusin Kerstin och hennes pappa Yngve och jag. Borde varit innan Rom-OS 1960. För jag minns att farmor och farfar var döda och att vi inte hade egen TV hemma före då. Vi gick ner i vanligt sommarväder. Satt först och pratade, drack lite kaffe sedan kom den då ”heliga” stunden – få titta på TV. Så inne i serien var vi att vi nätt upp märkte att det började regna ute. Inte så lite heller visade det sig när vi skulle gå upp till Dammen och sommarstugorna….

När vi kom upp till bäcken där tanterna, speciellt de äldre, då runt 1960 fortfarande sköljde sina trasmattor efter att ha skrubbat dem med vatten, så var det en strid ström nästan en mer av en mindre arm till en flod som vällde ner. Vattnet stod så högt över stenbron att det flödade ner i stövlarna. Stövlar var något man ofta använde för att undvika att bli biten av orm när man gick i höggräs uppe i Dammen. Regnade minst lika mycket då som nu 2014.

Långt senare gick det inte att ta sig till Sannäs från Knämhållet. Precis som på 1700-tals kartorna gick sjön in över nuvarande golfbanan över åkern där vi på 60-talet spelade fotboll, över Gamla Vägen och in på åkern närmast järnvägen. Kom med buss och gick av i Knäm för cirka 10-15 år sedan. Fick vada och lyfta upp min resväska för att ta mig förbi de värsta pölarna. Regnade den gången så mycket att vattnet i Uddevalla stod mer än 30 cm högt vid Kampenhof.

Varit ett antal tillfällen i mitt liv då det varit översvämningar i Tanum. Vatten som utöver att gått upp över nya vägen mot nedersta husen stått högt över bryggan. Både över stenbryggan från början av förra seklet och träbryggan som fick ersätta en som rasade pga vattentryck någon gång före Andra Världskrigets mitt.

Det är inte så att det blivit mer oväder eller katastrofer varken här i Sverige eller i världen i övrigt på senare tid. De som försöker påstå detta, de bluffar.

Verklighet är en sak. Penninginsamlingar och ”skatteuttag” för påstådda hot en annan….
How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA

A new report was released today by the Senate Environment and Public Works committee, and it is damning. All this time that climate skeptics are accused of being in the employ of “big oil” is nothing more than a projection of their own greed.

Some excerpts:

Over 7.9 BILLION in funding between these groups.Breaking senate report exposes the climate environmental movement as being a cash machine controlling the EPA, wattsupwiththat 2014/07/30

Read Full Post »

Thomas Kuhn, predicted in his classic book, The Structure of Scientific Revolutions. When a scientific “paradigm” is assaulted by reality, increasingly ornate and bizarre explanations are put forth to keep it alive. Sulfates smelled like one of those to us back in the 1980s, and now it looks like the excuses are finally getting comeuppance.
Lines to read before and after realising that it’s a big difference between a ”paradigm” and a sound thesis. The former can be all and nothing. The later call for new analyse of old ”results” whenever new information about our World gets up on the table….

Watts Up With That?

Climate Alarmism: When Is This Bozo Going Down?

By Pat Michaels and Chip Knappenberger

Climate alarmism is like one of those pop-up Bozos. No matter how many times you bop it, up it springs. In fact, the only way to stop it, as most kids learn, is to deflate it. In this case, the air inside Bozo is your and my tax money.

realclimate_bozo

Two scientific papers released last week combine for a powerful 1-2 haymaker, but, rest assured, Bozo springs eternal. The first says that human aerosol emissions are not that responsible for offsetting the warming influence of greenhouse gas emissions, while the second finds that the observed warming from human greenhouse gases is less than a lot of people think.

We aren’t at all surprised by the first result.  The cooling effect of sulphate particulates, which go into the air along with carbon dioxide when fossil fuels (mainly coal)…

Visa originalinlägg 1 328 fler ord

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »