Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vindelns kommun’

OBSERVERA VAD SOM STÅR LÄNGST NER: BESLUT SOM DETTA STRIDER MOT SVENSK GRUNDLAG, LÄS REGERINGSFORMENS 1 kap 2§!!!!

Om det handlat om elever som var i åldrar över 15 år, dvs gått sista året i vanliga skolan eller på gymnasiet, så hade det varit en sak att ersätta lärare på plats i glesbygdsskola med en datauppkoppling. Men hur i hela fridens namn tänker, eller rättare sagt tänker inte, kommunalrådet Eva-May Karlsson (C) i Vindelns kommun? Det går INTE att spara pengar på unga elever som är i stort behov inte bara av att det finns någon vuxen i närheten utan just att det på plats finns ämnes- och stadiebehörig lärare även i mindre skolor. Förstår inte ens hur det står till – för till står det! Allt går inte att lära ut via surfplattor. Tro mig. Jag fick examen som systemprogrammerare 1971, skolade långt senare om mig till SO-lärare (dvs bytte från naturkunskap till humanistiska ämnen) när jag som frånskild hade en dotter som skulle börja skolan.

VET HUT! Det lönar sig däremot att låta eleverna i nedläggningshotade skolor samarbeta så att eleverna 2 dagar i veckan får samlas från flera skolor och ha ämnen som NO (utan matematik), SO (geografi och historia), syslöjd, hemkunskap och idrott tillsammans. Det lönar sig också att låta barn som behöver mer lugn och ro få komma ut till nedläggningshotade skolor än att lägga ner glesbygdsskolor för att elevunderlaget är för litet.

Det där med mänsklig kontakt med en som är utbildad att klara av alla experiment och övningar som det trots allt är frågan om även under de första skolåren! Det innebär ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL ut även till de skolorna. Kommuner skall totalförbjudas att spara på det som är allas vår framtid – barnen!

Surfplattor ersätter lärare, GP 11 februari 2013
Surfplattor ersätter lärare, SvD 11 februari 2013
Här ska surfplattor ersätta lärare, DN 11 februari 2013
Surfplattor ersätter lärare, Aftonbladet 11 februari 2013

Så ett varningens ord till sist. Det är ett klart brott mot Sveriges Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§! Det är inte tillåtet att diskriminera – och det är diskriminering inte att låta alla eleveer få samma möjligheter!
SVERIGE BEHÖVER FORTAST MÖJLIGT FÖRFATTNINGSDOMSTOL SOM KAN UTDÖMA BÖTER TILL KOMMUNER, LANDSTING, STAT och ALLA MYNDIGHETSUTÖVANDE som struntar i våra svenska Grundlagar!

Read Full Post »