Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vikingatiden’

En aktuell artikel om en funnen ring sägs ha väckt intresse internationellt…. men kunskapen är gammal. Själv skrev jag om detta redan 1993 i C-uppsats Historia men den äldsta källan jag använt mig av är från vikingatiden…..

BAKGRUND
Det har gått utför med historiekunskapen i de svenska skolornas undervisning hela vägen upp till Universitetsnivå.

Ren riva raka raun ren översatt till nutida svenska: Nya kvastar sopar bäst. Ordspråket i titeln är det de gamle sa i äldre tider. Betyder i klartext nästan men inte riktigt samma som att det finns de som vill Uppfinna hjulet igen ……

Ring kopplar vikingar till muslimer, GP 21 mars 2015
Karin Bojs: Ny teknik vittnar om vikingarnas vägar, DN 21 mars 2015
Ring kopplar vikingar till muslimer, SvD 21 mars 2015
Mystisk ring hittad i Sverige, Aftonbladet 22 mars 2015

I rebloggade artikeln länk nedan notera följande källor fram till 1100-talet:

An Unknown Khazardokument, Jewish Quarterly Review, N.S. 1912
Antapodosis, v,ch.xvi översättning av FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century, Norman Golb and Omeljan Pritsak, London 1982

samt följande vetenskapliga arbeten där kontakterna finns omnämnda:
Chadwich Norah, The Beginning of Russian History, Cambridge
Thomasen V, Samlade Afhandlinger I, 1919

Det finns ytterligare källor skrivna före 1200. Minst 40 för det är antalet som jag själv läst, analyserat och jämfört med andra källor.

Vi hade ”svenskar” Ar-rus från ön in Norra Oceanen som noterades bl.a. av en postmästare i Asia Minor år 844. Varför? Första meningen säger att de ”frivilligt betalade skatt”. Vi har ett större antal källuppgifter år 900-943. Vissa kallas, arianer (kristna) andra höll på eller hade konverterat till mosaiska tron åter andra skaffade sig en fru nere i Asia Minor. Okunskapen om ”våra” förfäders resor, handel m.m. är stor i Sverige.

SVENSK HISTORIEKUNSKAP SATTES PÅ UNDANTAG
Okunskapen om äldre svensk historia är stor. Alla skall med skolan som följde på Flumskolan d.v.s. sista spiken i svensk skolas kunskapskista var:

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..) Socialdemokraterna orsakade skolraset som om det inte hade räckt med att Socialdemokraterna alldeles före och under Palmes tid försämrade utgångsläget:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

norah4history

Nordisk/svensk kontakt med Muslimska världen
välkänd sedan länge

Biskop Liudprand från Cremona(~940)

Biskop Liudprand (även stat Liutprand) jämställde ruser och Nordmen.[23] Den rusiska attacken på Barda, Barchaáh är en av de nordiska attackerna som noterades av biskop Liuprand.[24] Källvärdet i biskopens uppgifter ligger i att de är ‘nästan’ samtida med de händelser som omtalas. Detta innebär inte att inte uppgifterna borde belysas ur ett svenskt perspektiv. Den källanalysen ingår inte i denna uppsats syfte, därför används Biskop Liuprands uppgifter, så som de refereras i Norah Chadwicks arbeten.[25]

Ibn Miskawaih (d. 1043)

Redovisar uppgifter om en rusisk attack på Bardha’aah samt om en rusisk räd tillsammans med byzan­tiner mot Tarsus.[26] Miskawaih berättar om en epidemi som drabbat ruserna efter att de ätit stora mängder frukt. Rusernas eget land var kallt och all frukt importerades från främmande länder. Nordmännens ledare sägs även en kortare tid varit ledare för hela Azarbadjan. När en…

Visa originalinlägg 429 fler ord

Read Full Post »

Denna vecka befinner sig alla som brukar tillhöra den inflytelserika delen av Svea Rike på Gotland. Promenerande runt ringmuren. Innanför låg husen förr relativt skyddade för vattennivåhöjningar som även i Östersjön under ett vanligt år kunde få en variation i Östersjöns ”havsvattennivå” på mer än 3 meter upp och ner från normalvattenstånd(not 1). Utanför i vikar som den vid Almedalen stod vattennivån högre och båtar kunde så sent som på 1200-talet ta sig in i hamnar som idag ligger på ”torra land”-

Under senare år har på Gotland förstörts eller skadats ett antal fornminnesområden, som med mycket starka skäl kan antas ha varit vikingatida eller medeltida — i ett par fall kanske ännu äldre — ”hamnar”, landningsplatser. börjar Ingemar Olssons essay SOS för äldre hamnar i Fornvännen 80 från 1985, sid 179-186. Tillgänglig på nätet: Olsson Ingemar, SOS för äldre hamnar, Fornvännen 80 sid 179-185

Gotland där politikerna nu samlats till politikervecka blev tidigt befolkad, lämnar den biten därhän rekommenderar i stället en promenad till Gotlands Fornsal. Gotlands nybyggare och invånare var tvungna att lära sig behärska ”havet”. Östersjön som vi kallar den, the Baltic Sea som stor del av världen kallar den, kallades i forna tiden Varjaghavet (Not 2) från Gotland över mot Södermanland, söder Nyköping, och ner till Tjust i gränstrakterna mellan södra Östergötland och norra Småland (Kalmar Län).

Vattennivån i Östersjön och på Gotland påverkas främst av Landhöjning, Erosion och förändrad växtlighet som följt av dessa.
Normalt strömmar vatten ut ur Östersjön- Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.Fakta Landhöjning
Östersjöns vatten är bräckt, inte salt. Det bräckta havsvattnet är ett resultat av att Östersjön en gång i tiden var innanhav som bröt sig ut som ett resultat av smältande istäcke och landhöjning. Utan större stormar som för in vatten genom Öresund och ”Bälten”, områden där landet sjunker skulle Östersjön varit ett dött hav.

Det är genom stormar vars vindstyrka, våghöjd och vindriktning beror på jordens, månens och solens positioner samt även påverkan i klimatsystemet från den största CO2-boven av alla. Jordens inre. Vulkaner och jordbävningar står för 92% av all CO2 som släpps ut. Gör så under hela sin livstid och även som ”döda” forntida vulkaner. All denna CO2 behöver vi människor.

CO2 folket har glömt bort två viktiga saker: Fotosyntes samt att temperaturen på norra halvklotet var betydligt varmare 980-1341 än vad ens värsta scenariot i sk. datamodeller räknat med. (Se: Fakta om sk. uppvärmningen

Landhöjning, tidigare växtlighet och lämpligt läge i Östersjön utgör grundförutsättningar till att Gotland i äldre tider kom att bli en central och viktig ”punkt” för den handel som nordbor redan under bronsåldern idkade ner till Svarta Havet. Medan Ostrogoternas förfäder under Bronsåldern främst tog sig ner via ett handelsområde Geate i mynningen av Wisla, så for andra från Gotland dit deras förfäder åkt, ibland bosatt sig, via de ryska floderna Dnepr och stora ”Volga”. Finns ett stort antal arabiska geografers berättelser från slutet Folkvandringstiden fram till 1100-talet om de resorna. Minst en arabisk geograf på 800-talet var här uppe och seglade med fiskare norrut tills de nådde så långt att solen aldrig går ner på sommaren

GUTASAGAN
Jordanes, den mest kände av författarna till de äldsta källorna om goterna skrev i Getica att goterna ursprungligen kom i från den Skandinaviska halvön. Efter utvandringen från Skandinavien kom goterna enligt Jordanes först till Ulmerugi, en folkgrupp som bodde längs med kusten av den stora Oceanen, det hav som bland sina öar hade Scandza. Goterna skall ha besegrat Ulmerugi och därefter drivit iväg deras grannar Vandalerna. Saga eller verklighet? Delar av Jordanes uppgifter överensstämmer väl med t.ex. Gutasagan.Goternas historia/Dio och Ablabius, Norah4history

Ännu mer spännande är det att läsa om Folkvandringstidens Hermanerik i grekiska och romerska historikers bevarade texter. Delar av dessa stämmer väl överens med uppgifterna om när Gotland kom att ingå i Sverige som finns i Gutasagan. Gutasagan, Inträdet i Sverige

Kommer vi sedan framåt i tiden, så får vi från östeuropeiska källor samt arabiska källor följande uppgift:
ruserna kom till Novgorod från ” en ö i havet” som var tre dagsmarscher i vardera riktningen. Det är i dagsläget omöjligt att enbart utifrån detta verk fastslå om Gotland, Åland eller en ö som Roden bildade när vattennivån var högre avsågs. (just detta citat kommer från Sharaf Al-Zaman Tahir; Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942) andra källor ger även uppgifter om var ön var bebodd samt att det var stora sumpmarker/myrmarker på övriga ön utanför bebyggda mindre områden vid hamnar och noga angivna skogsområden. Sammantaget är det troligt om än inte bevisat att Gotland avsågs. Delar av Gutasagan styrker i det fallet arkeologi österut och tidig medeltida källor.

Not 1. Normalvattenstånd är aldrig ett fixt värde utan fås fram genom mätningar under längre tid, vanligen ett år. Under en och samma dag kan vattennivån i Sverige som inte har tidvattenvariationer (jfr Atlantkusten England etc) ändå variera med 1 meter upp och ner. Detta beror på månens dragningskraft på vatten, vindar och havströmmar m.m. Resten är överkurs och lämnas därhän.

Not 2 I början av Svenska Turistföreningens utgåvor av svenska landskap under 50-60-talet finns i Södermanlands utgåva en äldre karta där Varjaghavet går att hitta.

Read Full Post »